Obornik naturalny - stosowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Obornik naturalny - stosowanie

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

 Wszystko to daje nawożenie organiczne. Stosowanie obornika to nieodłączny element towarzyszący zabiegom agrotechnicznym w uprawie ziemniaka. Jego obecność w glebie zwiększa aktywność pożytecznych mikroorganizmów, polepsza właściwości fizyczne i chemiczne gleb, głównie struktury gruzełkowatej. Nawożenie obornikiem sprawia, że inne nawozy, w tym mineralne, są lepiej wykorzystywane przez rośliny. Tylko

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

uprawie warzyw są substancje pochodzenia naturalnego. Już na etapie przygotowanie podłoża najlepiej jest zastosować obornik. Prawidłowo powinien on zostać przekopany na jesieni w miejscu, gdzie mamy zamiar sadzić warzywa. Przez (...) przyswajalnych dla roślin. Nie każdy ma dostęp do świeżego obornika, ale nie jest to żadna przeszkoda.

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby zwięzłe, przepuszczalne, próchniczne, z dużą łatwością nagrzewania (...) Uprawa ogórka następuje w pierwszym roku po oborniku. Podstawowym nawożeniem organicznym jest stosowanie obornika

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

Najlepszym sposobem na użyźnienie gleby przed założeniem plantacji agrestu jest zastosowanie obornika. Trzeba jednak wziąć pod uwagę czynnik ekonomiczny, gdyż jeśli nie dysponujemy (...) Najlepszym sposobem na użyźnienie gleby przed założeniem plantacji agrestu jest zastosowanie obornika. Trzeba jednak wziąć pod uwagę czynnik ekonomiczny, gdyż jeśli nie dysponujemy

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

uprawie, zwłaszcza amatorskiej, najlepiej byłoby zastosować naturalny, ekologiczny nawóz w postaci obornika lub kompostu. Tutaj jednak może pojawić się problem, gdyż jego pozyskanie (w sytuacji, gdy nie dysponujemy nim we (...) jednak, gdybyśmy byli w posiadaniu nawozu naturalnego. Zalecana dawka obornika nie powinna przekraczać 60 t/ha. Bezwzględnie

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem lub nawozami zielonymi przyoranymi jesienią. Nawożenie organiczne uzupełniamy mineralnym ustalając dawki w oparciu o analizę chemiczną gleby. Ogórek posiada płytki system korzeniowy, pobiera składniki pokarmowe znajdujące się jedynie w pobliżu korzeni, przez

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie czereśni - od założenia sadu po późniejszą pielęgnację

odpowiednio przygotować glebę. Wskazane jest zastosowanie obornika pod jesienną orkę w dawce nie wyższej od 40 t/ha lub zasianie wiosną, po zebraniu przedplonu, nawozów zielonych z jednorocznych roślin bobowatych i zbóż (łubin, peluszka, facelia, słonecznik), 150–200 kg nasion na 1 hektar. Uprawa czereśni po dwuletnich roślinach strączkowych może być niebezpieczna,

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

nawożonych niskimi dawkami azotu, rzadko stosowanym oborniku, małym udziale motylkowych w zmianowaniu, dużych opadach w okresie wegetacji), 30 kg N/ha (po zbożach, nawożonych wysokimi dawkami azotu, często stosowanym oborniku, dużym udziale motylkowych w zmianowaniu, optymalnych opady podczas sezonu wegetacyjnego). Siew Nasiona gorczycy powinny posiadać wysoką energię

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze według COBORU są zarejestrowane odmiany tradycyjne (populacyjne) rzepaku oraz (...) dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego (...) rzepaku azot można dostarczać za pomocą nawozów mineralnych lub naturalnych. Obornik w dawce 20-40 t/ha stosuje

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

orki i wczesnej podorywki oraz stosowanie obornika. Niskie temperatury powstrzymują rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła zgorzel. Można również uprawiać odmiany tolerancyjne na tę chorobę. Nasiona przed wysiewem można zaprawiać za pomocą zapraw Galmano 201 FS lub Jockey New 113

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

zwiększa odporność na suszę poprzez kontrolowanie gospodarki wodnej. Jego niedobory mogą wpływać m.in. na liczbę opadania ziaren. (...) i 50–60 kg K2O/ha. Przy bardzo niskiej zasobności gleby można zastosować 90–120 kg P2O5/ha i 100–120 kg (...) ziarna. Obornik Obornik jest nawozem naturalnym, który posiada w swoim składzie bardzo

Bydło mleczne
Poidła dla bydła - prawidłowe pojenie w oborze i na pastwisku

poideł Obecnie w oborach stosowany jest system automatycznie rozprowadzający wodę rurociągami bezpośrednio do poideł. Do najczęściej stosowanych rodzajów poideł można zaliczyć poidła miskowe, jedno lub dwukomorowe lub rynnowe. (...) Istnieje kilka sposobów pojenia krów na pastwisku. Naturalne wodopoje to najwygodniejszy dla hodowcy sposób

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

małą siłę wzrostu. Najefektywniejsze będzie zastosowanie obornika, równie dobra będzie także gnojówka lub kompost. Oczywiście, najwyższe plony notuje się z połączenia nawożenia organicznego z mineralnym – maksymalnie, w oparciu o Ustawę o nawozach i nawożeniu, możemy zastosować ok. 34 t obornika/ha jesienią w roku poprzedzającym uprawę. Coraz popularniejsze

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

tarle naturalnym suma zaleca się stosować naturalny substrat dla ikry – w roli gniazd świetnie sprawdzają się korzenie drzew, zwłaszcza wierzby. W chowie złotych karasi, linów i jazi, które są utrzymywane najczęściej w niewielkich stawach ogrodowych, częstym problemem jest nadmiar narybku. Niekontrolowany rozród ryb prowadzi do zbytniego wzrostu

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

100 kg K/ha. W przypadku stosowania obornika w danym roku potas podaje się w połowie dawki wiosną. Najlepszy pod krzewy owocowe jest siarczan potasu. Nie ma potrzeby stosowania nawozów fosforowych, jeśli stosowało się odpowiednie nawożenie przed założeniem plantacji. Porzeczka wykazuje małe zapotrzebowanie na fosfor. Nawóz magnezowy podaje się wyłącznie w

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

ornej. Właściwym momentem stosowania obornika jest okres jesienny, tj. przed orką zimową. Nawóz musi zostać natychmiast przyorany. Zabieg ten ograniczy nadmierne wymywanie składników pokarmowych z gleby, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Stanowiska cięższe wymagają płytszej aplikacji obornika a lżejsze głębszej. Bor Burak cukrowy potrzebuje uzupełniającego nawożenia

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie malin - jak, kiedy i czym? Zobacz!

Zabronione jest w integrowanej produkcji stosowanie obornika w dawkach większych niż 40 t/ha, co odpowiada 170 kg N/ha. Wybrać można również nawozy zielone, przede wszystkim z roślin bobowatych. Maliny dobrze rosną na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego, tj. pH=6,2–6,7. Aby doprowadzić do odpowiedniego poziomu, stosuje się wapnowanie.

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

Pod uprawę kukurydzy zalecane jest stosowanie obornika lub gnojowicy pod orkę przedzimową Choroby i szkodniki Kukurydzę najczęściej atakują takie choroby, jak: zgorzej siewek, zgnilizna korzeni, zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza kolb, głownia kukurydzy oraz głownia pyląca kukurydzy Największe zagrożenie dla wielkości i jakości plonów kukurydzy

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

określeniu zasobności gleby i po zastosowaniu obornika wynoszą (na 1 ha): 40-220 kg P2O5, 80-270 kg K2O, 40-80 kg MgO. Nawozy stosujemy jesienią podczas orki przedzimowej lub połowę jesienią i połowę wiosną przed podcinaniem karp. Odmiany Odmiany chronione wyłącznym prawem krajowym: Iunga, Limbus, Oktawia, Sybilla, Zbyszko,

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

Im więcej czasu upłynie od zastosowania obornika, tym bardziej w kolejnych latach konieczne będzie uzupełnienie tego rodzaju nawożenia zastosowaniem nawozów mineralnych, których orientacyjne dawki wynoszą (w przeliczeniu na 1ha): dla azotu – 150-200kg dla fosforu – 60-80kg dla potasu – 150-175kg Jeśli

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

pod jesienną orkę. Można zamiast obornika stosować kompost wiosną przed sadzeniem w dawce 60–70 t/ha. Glebę należy uzupełniać w składniki pokarmowe nawozami mineralnymi. Optymalnie w 1 dm3 gleby powinno znajdować się: w uprawie kalafiora wczesnego: 105–120 mg N (NO2 + NH4), 50–60 mg P, 160–190 mg K, 45–60

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

eksport. Odmiany W Krajowym Rejestrze COBORU podanych jest 16 odmian wiśni. Większość z (...) i ziemniaków. Nawożenie Przed sadzeniem należy zastosować obornik lub kompost. Nawożenie mineralne powinno (...) cięcie drzew są bardzo ważnymi zabiegami w uprawie wiśni. Naturalnie drzewo to nie tworzy przewodnika, ale

Inne warzywa
Uprawa bakłażana - smacznego warzywa ozdobnego o właściwościach leczniczych

uprawiamy w pierwszym roku po oborniku stosowanym jesienią (nie przekraczając dawki 40 t/ha). Nawożenie organiczne uzupełniamy nawożeniem mineralnym w oparciu o analizę chemiczną podłoża. Nawożenie azotem przeprowadzamy po 3-4 tygodniach od posadzenia rozsady, a drugi raz po rozpoczęciu zawiązywania owoców – 10 g saletry amonowej na 1 m2.

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

duże wymagania nawozowe. Warto jesienią zastosować obornik w dawce 20–30 t/ha. Jeśli istnieje konieczność wapnowania należy wykonać ten zabieg przed uprawą. Sałata jest wrażliwa na świeże wapnowanie. Przed nawożeniem powinno się wykonać analizę chemiczną gleby. Wystarczająca ilość składników pokarmowych w 1 litrze do uprawy sałaty wynosi 100–120 mg N, 80

Czereśnie
Sadzenie czereśni – zakładamy plenny sad owocowy

gleby oraz jej zasobności należy zastosować obornik (40 t/ha) lub kompost. Czereśnie najlepiej rosną na glebie o pH=6,8–7,1. Zwykle polskie ziemie mają kwaśny odczyn, dlatego przed założeniem sadu wykonuje się wapnowanie. Zaleca się stosowanie wapna magnezowego (dolomitowego), ponieważ czereśnie źle znoszą niedobory magnezu w glebie. Stanowisko przed sadzeniem powinno być

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Vineta – opis i charakterystyka odmiany

głęboką orkę zimową  można również stosować obornik w dawce 35 t/ha. Dodatkowo do roślin można dostarczyć wraz z nawozami mikroelementy. Odporność Odmiana Vineta jest wrażliwa na metrybuzynę, substancję aktywną zawartą w takich herbicydach, jak: Dancor, Metripaz, Mistral i Sencor. Jest odporna na mątwika ziemniaczanego

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

najlepiej w trzecim roku po zastosowaniu obornika.   Uprawa i parametry siewu Można ją uprawiać w siewie czystym lub z rośliną ochronną, a przed wysianiem nasion należy bardzo dokładnie doprawić i wyrównać glebę. W przypadku uprawy komonicy w zasiewach czystych, pielęgnację można wykonać za

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

jakie trzeba ponieść przy montażu, ponieważ należy wzmocnić ściany i stropy. Pracochłonność wybierania obornika jest taka sama, tylko nie trzeba go wywozić taczką z obory. Stosowane są również różnego rodzaju spychacze i ładowarki czołowe, które montowane są do ciągnika. Zaletą metody jest bardzo duża efektywność, a wadą produkcja spalin

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony (...) traktowaniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem warunków utrzymania, na prawidłowym zagospodarowaniu obornika oraz równowadze pomiędzy produkcją roślinną, a (...) polowych jako doskonały nawóz. W gospodarstwach ekologicznych nie można stosować więcej niż 10-12 ton suchej masy

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Strefa legowiskowa Boksy Obora wolnostanowiskowa wyposażona w boksy umożliwia wszystkim krowom (...) podwójną funkcję wypoczynkowo-żywieniową. Znajdują się bezpośrednio przy kanale paszowym. Kombiboksy stosowane są w zmodernizowanych oborach. Wadami tego (...) ; grawitacyjna i mechaniczna. Oświetlenie Naturalne i sztuczne oświetlenie ma istotny wpływ

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

specjalnie dostosowanych pomieszczeń, czasami wystarczy stara stodoła wyścielona słomą. Znany jest również system całorocznego utrzymania zwierząt na pastwisku, oczywiście z dostępem do jakiegoś pomieszczenia, w którym krowy mogą się ukryć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Systemy utrzymania bydła mięsnego Bydło mięsne, tak jak mleczne można utrzymywać w oborach

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

Najbardziej praco- i czasochłonnym zajęciem w oborach utrzymujących bydło mleczne są zabiegi związane z dojem, stanowią ponad 50% robocizny. Obecnie stosuje się wiele usprawniających pracę urządzeń, bardziej lub mniej zautomatyzowanych. Wyróżnia się trzy główne systemy doju krów, które stosowane są w zależności od rodzaju chowu zwierząt. W oborach uwięziowych najlepszym rozwiązaniem są dojarki bańkowe i rurociągowe, najczęściej stosowane w polskich oborach. W oborach wolnostanowiskowych i wolno wybiegowych stosuje się dojarnie, czyli hale udojowe.

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

lub sianokiszonkę. System pastwiskowo-alkierzowy Najczęściej stosowany w Polsce system utrzymania bydła mięsnego. Zwierzęta (...) dostępem do wybiegów System alkierzowy dzieli się na obory wolnostanowiskowe i uwięziowe. W oborach uwięziowych (...) hodowli bydła stosowane są dwa główne systemy rozrodu: krycie naturalne i inseminacja. Krycie naturalne dzieli się

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

gleby w trakcie sadzenia roślin. Tytoń dobrze znosi krótkotrwałe niedobory wody, ale dłuższe susze mogą powodować jego (...) osłaniają rośliny przed negatywnym działaniem silnych wiatrów. Jako osłony można stosować takie rośliny, jak żyto, kukurydza czy (...) i rolnice. W ograniczaniu ich liczebności można stosować wrogów naturalnych lub chemiczne metody ochrony.

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

Magnez i sód Na glebach organicznych można stosować nawożenie magnezem w rocznej dawce 100–150 kg (...) na hektar w postaci karnalitu (soli kłodawskiej). Nawozy naturalne Nawozy naturalne wszechstronnie działają (...) Ich stosowanie ma długotrwałe i pozytywne skutki. Obornik wpływa korzystnie na skład botaniczny runi,

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

poidła Poidła w oborze stanowią bardzo istotny element wyposażenia. Krowy mleczne korzystają z poideł około 10 razy dziennie. Na każdy kilogram wyprodukowanego mleka potrzebują 4 litry wody. Ułatwieniem (...) oraz wilgoci. Stosowane są dwa typy wentylacji – grawitacyjna (naturalna) lub mechaniczna (automatyczne wentylatory). Oprócz wentylacji

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

systemy ogrzewania  mogą rozwiązać ten problem. W przypadku stawiania nowego budynku warto pod posadzką zamontować rury, w których woda będzie przepływać do termy. Obornik w ściółce będzie w naturalny sposób ogrzewał przepływającą wodę, która następnie trafi do poideł.  W oborach wolnostanowiskowych, z wyjątkiem systemu utrzymania na głębokiej ściółce, konieczne

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Jego niedobór osłabia fotosyntezę, a co za tym idzie przyczynia się do zmniejszenia plonów oraz odporności na niesprzyjające warunki i choroby. Częstymi objawami niedoboru potasu są: zahamowanie wzrostu roślin, nienaturalne ciemnienie liści, powstawanie nekrotycznych plam na brzegach liści, słabe wypełnienie ziarna oraz większe skłonności roślin do wylegania, spowodowane skróceniem międzywęźli. Najczęściej

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

to substancje stosowane w celu poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego oraz paszy. Barwniki w paszach stosuje się głównie w celu poprawy wyglądu produktów pochodzących od zwierząt np. jaj (kolor żółtka) czy tusz drobiu, ponieważ tego wymagają konsumenci. Dodatki tego typu to głównie ekstrakty np. papryki lub karotenoidy naturalne lub

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

gromadzenia się próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka. (...) potencjalna określa możliwości plonowania roślin w danych warunkach siedliskowych przy zastosowaniu różnych metod agrotechnicznych, pielęgnacji roślin i (...) lekkich jest ich odpowiednie nawożenie organiczne, np. za pomocą obornika czy nawozów zielonych, oraz stosowanie nawożenia

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

coraz rzadziej w oborach dla krów mlecznych. Większość samic unasienia się mechanicznie poprzez zabieg inseminacji i eliminowana jest potrzeba utrzymywania całorocznego buhaja rozpłodowego. Jednak jeśli zachodzi potrzeba utrzymywania buhaja, to należy odpowiednio skonstruować stanowisko uwięziowe dla osobników męskich. Ze względu na umiejscowienie prącia (po środku brzucha), oddawanie moczu uniemożliwia zastosowanie klasycznych

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

kwitnienia. W Polsce uprawiane są odmiany mieszańcowe, które zostały przystosowane do wzrostu w warunkach dnia długiego. Należy (...) glebach słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana na oborniku i dodatkowo nawożona. Na kompleksie pszennym (...) Nawożenie Do nawożenia kukurydzy można stosować nawozy naturalne takie, jak: obornik, gnojowice i gnojówkę

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

ilości obornika, który jest często gromadzony nawet pół roku. Do wykorzystania całego wyprodukowanego obornika należy posiadać odpowiedni areał ziemi uprawnej. Usuwanie obornika jest pracochłonnym zajęciem, ponieważ zastosowanie systemów automatycznie usuwających odchody jest prawie niemożliwe. Ferma stosująca system głębokiej ściółki powinna być wyposażona w spychacz czołowy. Podczas usuwania obornika w

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

zależności od tego, w którym stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy zaprawiać, a siew trzeba opóźniać na zakażonych polach, ponieważ niskie

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

wyposażone w poidło lub wiadro napełniane wodą, kosz na siano i żłób na paszę treściwą. Kojce porodowe nie są powszechnie stosowane, bo są dość duże, zajmują znaczną część obory i powinny być ścielone słomą i dezynfekowane jak najczęściej. Długość ściany może wynosić minimum 300 cm. W kojcu znajduje się

Zioła
Nawozy do ziół - terminy nawożenia, zastosowanie, rodzaje

i znakomitym smakiem.   Bezpieczeństwo stosowania nawozów do ziół Zioła, czyli (...) przeciwnie! Nowoczesne preparaty nawozowe w dużej mierze bazują na substancjach naturalnych, ekologicznych. Nie tylko nie szkodzą konsumentom (...) Do wstępnych sposobów nawożenia należą nawozy zielone, kompost i obornik. Wszystko bez problemu dostaniemy w dobrym

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

potasowe wysiewa się wiosną, ok. 2 tygodni przed siewem nasion, a po wysianiu nawozów pole należy zbronować. Na lekkich glebach, na których nie stosowano nawożenia obornikiem, a zima była bezśnieżna, może dojść do niedoborów siarki. Należy wtedy zastosować dawkę 20–40 kg S/ha doglebowo w postaci siarczanu amonu czy siarczanu

Maliny
Pielęgnacja malin kluczem do uzyskania obfitych plonów

mineralne, konieczne może okazać się zastosowanie nawozu – organicznego lub mineralnego. Ten pierwszy, np. w postaci obornika warto zastosować nawet na bardzo żyznej glebie, w ramach przygotowania podłoża pod uprawę (...) Również stosowanie nawozów mineralnych jest uzależnione od naturalnej żyzności gleby. Do wyboru mamy nawozy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki