Chlewnia - skład powietrza

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Chlewnia - skład powietrza

Trzoda chlewna
Wszystko, co trzeba wiedzieć o wentylacji i mikroklimacie w chlewni

Prawidłowe parametry mikroklimatu oraz sprawnie działająca wentylacja wpływają na samopoczucie i zdrowie trzody chlewnej. Obecnie stosowane systemy utrzymania świń dodatkowo pogarszają warunki panujące w chlewni. Brak ściółki, która pełni funkcje absorpcyjne dla moczu, przez co zwiększa się wytwarzanie toksycznych gazów i procent wilgotności. Otwarte kanały gnojowe lub kanały pokryte podłogą szczelinową z okresowo usuwaną gnojowicą są źródłem unoszących się szkodliwych oparów i drobnoustrojów chorobotwórczych.

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

indywidualnych cech. Na całkowite wyposażenie chlewni składają się budynki inwentarskie, paszarnie, magazyny. Pomieszczenia inwentarskie oraz ich wyposażenie mają znaczący wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne oraz na opłacalność produkcji. Nowoczesne wyposażenie chlewni ma na celu poprawę rentowności produkcji, eliminację skażenia środowiska poprzez stosowanie nowych rozwiązań technologicznych z dziedziny ochrony

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody (...) przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

przez oddychanie składowanych ziemniaków. Z reguły są niewielkie, a jednym z produktów tego procesu jest CO2. Podwyższone stężenie dwutlenku węgla indukuje procesu gnilne w bulwach. Podczas oddychania wydzielane jest także ciepło, które podwyższa temperaturę wewnątrz obiektów przechowalniczych. To przemawia za koniecznością stosowania mechanicznych systemów wentylacyjnych, które gwarantują stały przepływ powietrza. Ponadto,

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Zdolność przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom składników pokarmowych w niezbędnych ilościach do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Gleba żyzna nie zawsze jest glebą zasobną. Przykładowo gleby wytworzone z iłów są zasobne w składniki pokarmowe, ale nie stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz gromadzenia się próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

orne najlepsze Gleby tej klasy występują na równinach lub łagodnych pochyłach. Charakteryzują się wysoką zasobnością w składniki pokarmowe, odpowiednią strukturalnością i łatwością w uprawie. Są ciepłe, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych (nie wymagają melioracji). W głębokim poziomie próchnicznym zawierają słodką próchnicę niemającą tendencji do większego zakwaszenia. Można

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

Pasze objętościowe suche są powszechnie stosowane w żywieniu zimowym zwierząt domowych. Suszenie pasz jest znaną od wielu lat metodą konserwacji zabezpieczającą przed psuciem, zachowującą cenne składniki pokarmowe, hamującą naturalny rozkład mikrobiologiczny roślin. Do pasz objętościowych suchych zaliczamy siano, słomę, plewy, susz z zielonek i niektóre otręby. Suszenie pasz odbywa się metodami naturalnymi- na pokosach, suszakach, metodami wspomaganymi – dosuszanie zimnym lub gorącym powietrzem, metodami przemysłowymi- suszarnie przemysłowe.

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

z glin lekkich i średnich odznaczają się dobrymi stosunkami wodno-powietrznymi i właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi. Można je zaliczyć do kompleksu pszennego bardzo dobrego bądź pszennego dobrego. Powstałe z ciężkich glin zwałowych i iłów gleby brunatne typowe, mimo że są zasobne w składniki pokarmowe, to odznaczają się niekorzystnymi właściwościami wodno-powietrznymi,

Uprawa
Podłoża do storczyków - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

mogą przeżyć na takich stanowiskach. Tych iście akrobatycznych wyczynów, dokonują dzięki wyspecjalizowanej budowie. Posiadają korzenie czepne pozwalające na wrastanie z zasiedlany obszar oraz korzenie powietrzne, którymi pobierają składniki pokarmowe i wodę. Potrzebują również dostępu do światła – podobnie jak w liście odżywiają roślinę. Naturalne środowisko storczyków stwarza wysoko specyficzne warunki. Jeśli

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

finansowe na zużycie wody, pogorszenie mikroklimatu w chlewni (wzrasta wilgotność) oraz konieczność magazynowania dużych ilości gnojowicy. Mechaniczne zgarniaki stosowane są w kanałach o przekroju prostokąta. Zgarniak posiada dwa ramiona, które są rozłożone podczas przesuwania się w kierunku otworu wylotowego. Podczas powrotu ramiona są składane, a zanieczyszczenia pozostają na swoim

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

materii organicznej. Ponadto,  obecność dużej ilości substancji organicznej polepsza stosunki wodno-powietrzne w glebie. Zwiększa zdolności retencyjne warstwy ornej. Właściwym momentem stosowania obornika jest okres jesienny, tj. przed orką zimową. Nawóz musi zostać natychmiast przyorany. Zabieg ten ograniczy nadmierne wymywanie składników pokarmowych z gleby, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Stanowiska cięższe wymagają

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

Prawidłowy rozród trzody chlewnej jest najważniejszym elementem składowym hodowli. Ma olbrzymi wpływ na wyniki produkcji, opłacalność oraz zdrowotność stada. Zapoznanie się z budową układu rozrodczego i ewentualnymi schorzeniami, nauka obserwacji objawów rujowych, prawidłowe inseminowanie oraz dbanie o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej. Układ rozrodczy lochy składa się ze sromu, przedsionka pochwy, pochwy, macicy, jajowodów i jajników. Głównymi zadaniami tego układu jest produkcja hormonów (wykazywanie objawów rujowych) i komórek rozrodczych.

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość i jakość paszy zależy od rodzaju zwierzęcia (locha, tucznik, prosię), stanu fizjologicznego, masy ciała i przyrostów dziennych. Prawidłowe karmienie opiera się przede wszystkim na pełnym pokryciu zapotrzebowania świń na energię, białko, mikro i makroelementy, witaminy i aminokwasy. Dawka paszowa dla świń składa

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

strawność ich składników. Stosowane są także mieszanki witaminowo – mineralne. W chowie ekstensywnym wykorzystywane są pasze dostępne w gospodarstwie. Są to przeważnie ziemniaki, susze z zielonek, roztarta marchew, buraki czy kapusta. Poza tym kury przeważnie mają dostęp do zielonych wybiegów skąd pobierają część pożywienia. Swoboda ruchów, świeże powietrze i

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

tych glebach duże plony. Gleby gliniaste ciężkie wymagają głębokiej orki, gdyż mają przeważnie niewłaściwe warunki wodno-powietrzne. Wykonanie prawidłowej orki pozwala na uzyskanie bardzo korzystnej budowy agregatowej. Zasobność glin Gliny są zasobne w składniki pokarmowe. Zawierają duże ilości potasu, magnezu i wapnia, a także innych pierwiastków występujących w

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

dużych i małych przeżuwaczy, ale również w hodowli drobiu, zwierząt futerkowych, trzody chlewnej oraz koni. Pasze dzieli się na objętościowe i treściwe. Pasze objętościowe można (...) rolno-spożywczego takie jak pulpa ziemniaczana, wysłodki buraczane i wywar gorzelniany. Różnią się zawartością składników odżywczych, rodzajem obróbki oraz sposobem konserwacji. Zielonki z upraw

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

dodawane w formie wchłanialnej przez jelito zwierzęcia monogastrycznego, dodatek substancji pomagających dbać o stawy, kościec i racice, składniki naturalnie stymulujące układ odpornościowy, koncentracja aminokwasów egzogennych (tych, których świnia nie potrafi sama syntetyzować). Pasze dla trzody chlewnej powinny zapewniać odpowiednie pH moczu ograniczając tym samym ryzyko infekcji dróg moczowych, polepszać płodność i

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

do roślin ciepłolubnych. Ma wysokie wymagania termiczne, zarówno w stosunku do temperatury powietrza, jak i podłoża. Dlatego uprawę w odkrytym gruncie rozpoczyna się późną wiosną, (...) i rzepakowa. Podłoże to w odróżnieniu od obornika nie stanowi źródła łatwo dostępnych składników odżywczych. Wymaga odpowiedniego przygotowania, proces ten trwa ok. 2 tygodni. Bele

Czosnek
Nasiona czosnku - wskazówki pomocne przed zakupem

dwu grup: wytwarzające pędy kwiatostanowe z cebulkami powietrznymi oraz niewytwarzające pędów kwiatostanowych. Jednak mimo jego wielostronnego znaczenia uprawa czosnku nie jest szeroko rozpowszechniona. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach czosnku. Wygląd nasion Cebula czosnku, zwana też główką, składa się z kilku lub kilkunastu pojedynczych

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

oświetlenie o natężeniu 4–6 tysięcy luksów. Natężenie światła dostosowuje się do temperatury powietrza i pogody. Im wyższa temperatura i nasłonecznienie, tym mniej intensywne oświetlenie. (...) g P, 0,5–1,2 g K, 4,5–5,0 g Ca, 0,5–1,0 g Mg. Największą ilość składników pokarmowych pomidor pobiera w okresie wzrostu wegetatywnego. Potrzeby nawozowe

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyjałowienie (zubożenie w składniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka. (...) dochodzi przez działanie silnego wiatru, który odrywa cząstki gleby i przenosi je w powietrzu na dość duże odległości. Powstawaniu jej sprzyja złe użytkowanie gleby, poprzez

Inne warzywa
Uprawa pieczarek - najważniejsze terminy i zasady

wszystkich półkach nawóz ma tę samą temperaturę. Pasteryzacja polega na utrzymywaniu temperatury powietrza na poziomie 58-60°C przez 6-8 godzin – temperatura nawozu powinna wynosić w (...) którą przeprowadza się w komorze z izolacją termiczną i systemem wentylacyjnym. Proces ten składa się z trzech etapów: podgrzania podłoża do 45°C, samoistnego wzrostu temperatury

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

ruch wody i powietrza w glebie, a także poprawia jej retencyjność, a w konsekwencji zapewnia lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin, co widocznie wpływa na zwiększenie plonów. Narzędzia Zabieg wykonywany jest głęboszem, który spulchnia glebę na głębokość 40-80 cm bez konieczności jej wywracania. Głębosze w zależności od modelu i producenta składają

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

gleby posiadamy. Obornik bydlęcy - polecany na gleby piaszczyste, gdzie składniki pokarmowe są szybko wypłukiwane. Obfituje w azot, fosfor, magnez. Skutecznie odkwasza podłoże. (...) pora, grochu oraz ziemniaków. Odpowiedni również dla rozsad. Obornik Z trzody chlewnej (świński) - korzystny przy piaszczystej i szybko nagrzewającej się ziemi. Zawiera

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

a wilgotność powietrza wynosi 40-60%, to odnotowuje się największą ilość kwitnących kwiatów koniczyny. Pod plantację koniczny na nasiona nadają się gleby płowe, rędziny, bielicowe, brunatne oraz czarnoziemy. Gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich nie nadają się do towarowej produkcji nasion, ponieważ mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

pastwiska, lub kośnej zielonki pastwiskowej, która będzie pokrywać około 30% zapotrzebowania na składniki odżywcze. Podczas stanówki nie powinno się podawać pasz objętościowych soczystych, ponieważ obciążają (...) oprócz zapewnienia świeżej zielonki, pełni funkcje rozwojowe, towarzyskie oraz umożliwia swobodny ruch na powietrzu. Pamiętając o kilku podstawowych zasadach żywienia można zabezpieczyć stado przed wystąpieniem

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

Pojawia się na niewłaściwie użytkowanych łąkach i pastwiskach, które mają nieuregulowane stosunki powietrzno-wodne oraz odznaczają się zmiennym uwilgotnieniem. Może również występować w widnych leśnych miejscach. (...) Jest trudny do zwalczenia i może wypierać inne, cenne gatunki roślin. Skład chemiczny Śmiałek darniowy zawiera małe ilości białka ogólnego i

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

roślina jednoroczna, należąca do rodziny dyniowatych. Posiada płytki system korzeniowy, na który składają się korzeń główny i korzenie boczne rozrastające się na głębokości 20–25 cm. (...) prawidłowego rozwoju potrzebuje dużo ciepła, dużej zasobności gleby w wodę oraz wysokiej wilgotności powietrza. Wilgotność gleby powinna wynosić 65–85% polowej pojemności wodnej, powietrza natomiast 85–100

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

występuje wtedy gorsze wykorzystanie paszy. Warto zadbać by w pożywieniu znalazły się składniki poprawiające perystaltykę (włókno), zakwaszające, stymulujące rozwój prawidłowej flory bakteryjnej i jednocześnie chroniące (...) Spada wówczas odporność. Ptaki stają się bardziej wrażliwe na wahania temperatur, zwiększoną wilgotność powietrza, przeciągi czy za duże stężenia gazów w budynku. Rośnie ryzyko zachorowania

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

Jest produktem wysokobiałkowym – białko zawarte w jej nasionach charakteryzuje się korzystnym składem aminokwasów, zbliżonym do białka kurzego, przez co jest w nieco ponad 70% (...) wymagania glebowe. Przede wszystkim gleba powinna być pulchna, dobrze uprawiona o dobrych stosunkach wodno-powietrznych. Nie należy doprowadzać do spadku jej odczynu poniżej pH 5,0. Jeśli

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

sobą. Spoiwa to substancje mające na celu łączenie się rozdrobnionych składników paszy do granulatu i zmniejszenie pylenia paszy podczas zadawania. Dodatki (...) żołądku oraz zwiększają żerność. Dodatki smakowe stosuje się głównie dla bydła i trzody chlewnej, przede wszystkim dla prosiąt, które preferują słodki smak. Dlatego do mieszanek

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

ma również sposób jej przechowywania i stopień rozcieńczenia. Przeciętna ilość składników pokarmowych w dawce gnojowicy bydlęcej wynosi: 0,45% N, 0,6% K2O, 0,09% P2O5, stanowi ona zatem wartościowe źródło azotu i potasu. Gnojowica trzody chlewnej zawiera mniej potasu, ale nieco więcej azotu i fosforu

Pszczoły
Pyłek pszczeli - właściwości i zastosowanie pyłku kwiatowego

poławiacze – urządzenia, które służą strącaniu grudek pyłku z pszczelich nóżek. Poławiacz składa się z płytki strącającej, umocowanej za wylotem ula, nad dennicą bądź pod (...) nakłada się na górny korpus ula. Jako jedynie nie zbierają zanieczyszczeń, a ciepłe powietrze z wnętrza gniazda sprzyja wysuszaniu pyłku i zapobiega jego pleśnieniu. Pod

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

inspektach bądź specjalnych namiotach, tucz dorosłych ślimaków odbywa się natomiast na świeżym powietrzu. Warto nadmienić, że ślimaki żerujące w parku osiągają lepsze efekty tuczu niż (...) Powinna mieć lekką strukturę, by zwierzęta mogły w niej łatwo wykopać dołki pod składanie jaj, ale jednocześnie musi dobrze utrzymywać wilgoć. Nie może oblepiać ciała

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

w kilku kondygnacjach. Woliery zapewniają swobodę ruchu, dostęp do świeżego powietrza w ciepłe dni oraz naturalnego oświetlenia. Można stosować woliery takie same jak (...) Samice podczas nieśności potrzebują specjalnie skoncentrowanej paszy w białko (22-25%) i lizynę oraz składniki mineralne (w szczególności wapń i fosfor). Obecnie na rynku

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

żelaza, witaminę C, prowitaminę A oraz witaminy z grupy B. Zawartość poszczególnych składników niewiele różni się między odmianami botanicznymi sałaty. Uważa się, że sałata rzymska (...) podłoża na poziomie 80–85% pełnej pojemności wodnej. Ten sam przedział dotyczy względnej wilgotności powietrza. Uprawiając sałatę w szklarni, dobrze jest dwu- lub trzykrotnie

Konie
Koń belgijski – zimnookrwista i skoczna rasa koni

przy tym żywotności. Fosfor i wapń – zapotrzebowanie na te składniki jest największe, zwłaszcza u koni skokowych. Im intensywniejszy trening, tym więcej związków (...) polega na tym, że koń opiera się zębami o coś twardego i łyka powietrze naprężając szyję. Narów nie wydaje się groźny, ale może mieć poważne

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

głównie są to gleby leśne. Są one bardzo ubogie w składniki pokarmowe. Właściwości gleb bielicowych Rozkład porów w glebach bielicowych jest bardzo niekorzystny, ponieważ jest mało porów średnich oraz drobnych, a na glebach piaskowych dominują pory wypełnione powietrzem. Żyzność gleb bielicowych i ich produktywność jest ściśle uzależniona

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

słabe, to ich wpływ jest pozytywny, ponieważ usuwają wilgotne lub zimne masy powietrza, zaś silne wiatry, które niosą pył czy piasek, mogą uszkodzić liście, a (...) Tytoń typu Virginia najlepiej uprawiać na glebach lżejszych, przepuszczalnych i mniej zasobnych w składniki pokarmowe, a typ Burley najlepiej rośnie na glebach średnio-ciężkich, które mają

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

ziemniaki układa się w ażurowych skrzyniach, w ilości ok 10-15 kg, w 2-3 warstwach. Skrzynie umieszcza się kolejno na siebie po to, aby składowane bulwy miały ciągły dostęp do powietrza. Wymagane warunki podkiełkowywania bulw to: 10- 12 h dostęp światła, temperatura 10-15 OC, 70-80 % wilgotność powietrza. Zabieg stymuluje rozwój kiełków

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

ruchom powietrza. Aby odnaleźć roślinę żywicielską, mogą przebyć nawet 100 km. Wczesną wiosną dorosłe osobniki opuszczają glebę i rozpoczynają zasiedlanie plantacji ziemniaka. Początkowo inwazji dokonują wyłącznie na brzegach pola, aby w sprzyjających warunkach opanować cały obszar. Uwieńczeniem intensywnego żeru samic zapłodnionych w poprzednim okresie wegetacji lub w tegorocznej kopulacji jest składanie

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje strategię odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej. Producenci mają dostać pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w (...) prosiąt jest laktaza biorąca udział w rozkładzie cukru zawartego w mleku matki. Wykorzystanie składników pokarmowych z pasz stałych wymaga już oddziaływania kompleksu wielu dodatkowych enzymów,

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

i szybkim oddychaniem przez otwartą jamę ustną. Należy wtedy koniecznie wymusić obieg powietrza w oborze, zmniejszyć zagęszczenie zwierząt i upewnić się czy mają dostęp do (...) gazów obejmują przede wszystkim poprawę systemów wentylacji. Zapylenie W skład pyłu wchodzi złuszczony naskórek zwierząt, wypadnięta sierść, zakurzona ściółka i resztki

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

roślin, z kolb (CCM), zielonka) przede wszystkim w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Odmiany W uprawie kukurydzy wykorzystuje się ziarniaki pochodzące (...) ziarna. Różnią się między sobą długością okresu wegetacji, która jest określana liczbą FAO składającą się z trzech cyfr. Pierwsza cyfra określa grupę wczesności, gdzie 1

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak źle znosi kwaśny odczyn gleby, który zakłóca pobieranie przez niego składników pokarmowych oraz naraża rośliny na porażenie przez choroby. W związku z tym (...) wiosnę wykonuje się bronowanie ukośne. Skutkuje to ograniczeniem rozwoju chwastów i poprawia warunki powietrzno-wodne oraz fitosanitarne. Nie należy przeprowadzać bronowania jeżeli rośliny są bardzo wybujałe

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

wysoki procent białka do 20%. Białko jest bardzo wartościowe, ze względu na skład aminokwasowy. Tłuszcz posiada bardzo dobry profil kwasów tłuszczowych, aż 75 % z (...) do 18. W pomieszczeniach wykorzystywanych do chowu należy zapewnić prawidłowy obieg powietrza. Wentylacja na fermie ma za zadanie usuwanie nadmiaru wilgoci, regulacji temperatury

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

chorób fizjologicznych. Brak zapobiegania i ochrony przed porażeniami przez patogeny skutkuje mniejszym plonem, a nawet utratą roślin. Chorobom sprzyjają nieodpowiednia temperatura oraz wilgotność powietrza i gleby, niedobory lub nadmiary składników pokarmowych czy nieodpowiednia pielęgnacja. W ochronie pomidora przed patogenami i szkodnikami należy stosować się do zaleceń oraz używać środków

Uprawa
Doniczki torfowe - dlaczego warto stosować? Zobacz!

70% zawartości torfu. Dodawane jest również wapno, by doniczki miały odczyn obojętny. Składniki mieszane są ze sobą a następnie za pomocą pracy prasy wytłaczany jest (...) i kwadratowych zaliczamy: ograniczoną powierzchnię, brak start zużywanego podłoża i bardzo dobry dostęp powietrza. Doniczki zespolone zaś, to dobry wybór przy produkowaniu rozsady w większej

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

owoców. Może także pojawić się sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców. Optymalna wilgotność względna powietrza powinna wynosić 75–80%. Światło Papryka jest rośliną dnia (...) jest także odpowiedni odczyn podłoża, pH 5,5–6,0 przy EC=1,7–2,0 mS/cm. Największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe przypadają w fazie owocowania. Spowodowane jest to większą przyswajalnością składników

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki