Choroby pasożytnicze karpi

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Choroby pasożytnicze karpi

Ryby
Najczęstsze choroby karpi - poznaj ich objawy i sposoby zwalczania

Karp jest najczęściej hodowaną rybą w stawach hodowlanych. Warto zapoznać się z objawami chorób ryb karpiowatych, aby móc raptownie przeciwdziałać rozwojowi epidemii. Większość schorzeń ryb stawowych jest związana z niekorzystnymi warunkami środowiska bytowania. Choroby ryb częściej zdarzają się w sztucznych zbiornikach zamkniętych niż w naturalnych ciekach wodnych. Większość chorób daje widoczne objawy. Niektóre choroby można samodzielnie zwalczać i łatwo im zapobiegać.

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

wodzie oraz antybiotyków. Choroby pasożytnicze wywołane przez pasożyty wewnętrzne takie jak nicienie, przywry i tasiemce występują głównie na fermach posiadających dostęp do zbiorników wodnych, z których kaczki korzystają na wybiegu. Pasożyty wewnętrzne pojawiają się w organizmie kaczki przez zjedzenie żywiciela pośredniego pasożyta np. ślimaka lub skorupiaka. Wszystkie robaczyce

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

  Pasożytnicze choroby trzody chlewnej Największe znaczenie mają kokcydiozy, glistnica, węgorczyca, ezofagostoma i włosogłówka. Świnie atakowane są przez kilka gatunków kokcydii, ale największe znaczenie ma Isospora suis. Pierwotniak prowadzi do znaczącej liczby upadków prosiąt. Inwazja może przebiegać bezobjawowo – wtedy występują tylko

Króliki
Najgroźniejsze choroby królików. Opisujemy objawy i sposoby leczenia

  Choroby pasożytnicze Świerzb uszny. Objawia się silnym świądem, drapaniem okolic głowy, potrząsaniem łbem. Leczenie polega na miejscowym zakraplaniu do przewodów słuchowych środka przeciwświerzbowego lub podawaniu preparatów w iniekcji podskórnej. Świerzb skórny. Występuje rzadko. Charakteryzuje się wystąpieniem strupów na całym ciele. Przebiega

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

apatia i osłabienie. Choroby pasożytnicze Choroby pasożytnicze mogą być wywołane przez nicienie, tasiemce i motylicę wątrobową. Problem staje się nagminny jeśli zwierzęta mają swobodny dostęp do pastwisk i podmokłych terenów lub sadzawek. Ogromną rolę spełniają sezonowe (głównie zimowe) odrobaczania zwierząt, na rynku istnieje bardzo wiele skutecznie

Pawie
Choroby pawi - poznaj najczęstsze dolegliwości i sposoby ich leczenia

na które zapadają pawie, to choroby pasożytnicze i bakteryjne. Mają bardzo wrażliwy układ pokarmowy i oddechowy. Syngamoza jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez nicienie. Główne objawy choroby obserwuje się ze strony układu oddechowego. Ptaki mają silne duszności, kaszel lub katar. Te charakterystyczne objawy są spowodowane namnażaniem nicieni w tchawicy.

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

ze względu na czynnik wywołujący chorobę, czyli bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze i grzybicze. Często zdarza się tak, że ryby są nosicielami chorób, a objawy schorzenia ujawniają się w określonych warunkach środowiska (...) z chorobą.   Infekcja herpeswirusa karpia koi (KHV) Bardzo groźna

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

  Choroby pasożytnicze Kokcydioza Kokcydioza powoduje ogromne straty ekonomiczne w chowie drobiu. Wywoływana jest przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Kokcydioza powoduje słabsze przyrosty i wykorzystanie paszy, niewyrównane masy ciała niosek i obniżenie produkcji nieśnej. Drogi przenoszenia Kury zarażają

Kozy
Choroby kóz - rodzaje, objawy i leczenie

się nie leczy. Pasożytnicze choroby kóz Kołowacizna Jest wynikiem inwazji pasożytniczej larw tasiemca w mózgu kóz. Zwierzęta zarażają się najczęściej z zanieczyszczoną paszą. Pojawiają się objawy neurologiczne związane ze zwiększaniem się masy larwy bytującej w mózgu i jej ucisk na sąsiadujące struktury nerwowe. Zwierzęta

Gęsi
Najczęstsze choroby gęsi - przegląd i objawy

Jest jedną z najczęstszych chorób pasożytniczych gąsiąt. Kokcydia to pierwotniaki zasiedlające różne odcinki (w zależności od gatunku) przewodu pokarmowego. Niszczą błonę śluzową jelit doprowadzając do krwawych biegunek i sprzyjając wtórnym zakażeniom. U gęsi występuje też gatunek kokcydii wywołujący kokcydiozę nerek. Ostry przebieg choroby objawia się biegunką, apatią, utratą masy

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

salmonelloza, gruźlica, kokcydioza, tyfus, czy choroby pasożytnicze. Rzadko występują choroby układu oddechowego i jajników. Wilgotność jest niewielka, a stężenie toksycznych gazów jest dość szybko eliminowane przez zmechanizowany sposób usuwania odchodów spod klatek. Dużą zaletą jest mniejsza obsada ptaków w jednej klatce. Kury są ptakami stadnymi, ale znacznie lepiej

Kury
Woliera dla kur i innego drobiu. Konstrukcja i wyposażenie

spoza klatki mogą być źródłem chorób pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych. Kury zarażają się poprzez paszę i wodę zabrudzoną odchodami innych ptaków. Daszki woliery zazwyczaj wykonuje się pod kątem oraz z materiału ułatwiającego spływ nadmiaru wody i samoistny spad śniegu. Daszek montuje się w taki sposób, aby woda wylewała

Trzoda chlewna
Świnia mangalica - charakterystyka łatwej w hodowli krzyżówki

się dobrą zdrowotnością, odpornością na choroby pasożytnicze i długowiecznością. Można ją hodować cały rok na pastwisku, zapewniając schronienie przed deszczem i zimnem. Bardzo dobrze znosi wysokie amplitudy temperatur. Nie ma wysokich wymagań pokarmowych, zadowala się zielonkami, odpadkami kuchennymi i okopowymi. Bardzo dobrze wykorzystuje pokarmowo pastwiska żywiąc się fauną i florą.

Bażanty
Jak odpowiednio zbudować i wyposażyć wolierę dla bażantów? Wyjaśniamy!

innymi gatunkami dzikich ptaków roznoszących choroby pasożytnicze, bakteryjne i wirusowe. Ptaki najczęściej zarażają się poprzez skażoną wodę lub karmę. Woliery rodzinne, w których utrzymuje się jednego samca i 6 samic mogą mieć wymiary 5x6 metrów. Wysokość woliery powinna wynosić około 2 m. Najlepszą ochroną przed drapieżnikami podkopującymi się

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

nierzadko zwierzęcia nie udaje się uratować. Oprócz wyżej wymienionych zaburzeń u krów występują także tzw. choroba białych mięśni u cieląt z niedoborem witaminy E i selenu, zaburzenia przewodnictwa sercowego z powodu nadmiaru jonów potasu we krwi, inwazje pasożytnicze, „serce płucne” – czyli niewydolność serca spowodowana chorobami płuc, arytmie, choroby żył i

Drób
Choroby drobiu – przegląd, objawy i leczenie

Wśród chorób drobiu, podobnie jak u innych gatunków zwierząt, wyróżnia się te o podłożu bakteryjnym, wirusowym, pasożytniczym oraz tła niezakaźnego. Z wieloma z nich producenci borykają się od bardzo dawna. Postępy w medycynie weterynaryjnej pozwoliły na dokładne poznanie cech czynników zakaźnych i sposobu rozprzestrzeniania się chorób. Na tej podstawie powstały zalecane schematy profilaktyki (m.in. szczepienia), która zawsze jest bardziej opłacalna niż późniejsze uwa

Owce
Choroby owiec - zestawienie, objawy i leczenie

masę aż dochodzi w końcu do wyniszczenia. W nietypowym przebiegu objawy mogą być niewidoczne. Choroba podlega obowiązkowej rejestracji. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zarazka polega głównie na eliminacji dotkniętych nią zwierząt ze stada. Robaczyce płuc Inwazje pasożytnicze wywoływane są przez kilka gatunków nicieni. Owce zarażają się pasożytami przeważnie na

Ryby
Hodowla ryb stawowych. Przedstawiamy sposoby zakładania i zarybiania stawów

inne wymagania co do ciepła wody, np. najwyższą aktywność karpie i liny wykazują w temperaturze powyżej 16°C, (...) się w chłodniejszych wodach, tj. 10–14°C, w wyższych mogą zacząć chorować lub snąć. W stawie ze stojącą (...) liczebności. Nasi wodni podopieczni mogą być również atakowani przez pasożytnicze skorupiaki, które powodują szerokie otwieranie pokryw

Rabarbar
Uprawa rabarbaru. Kwaskowate i orzeźwiające warzywo idealne na wiosnę!

jest rzadko atakowany przez szkodniki i choroby. Najgroźniejsze są dla niego chłód i wilgoć, które mogą doprowadzić do gnicia wierzchołka korzenia. Pojawia się wówczas choroba zwana zgnilizną karp i ogonków liściowych, która spowodowana jest przez grzyby lub bakterie. Najpierw atakowane są pąki znajdujące się pod powierzchnią ziemi. Później zgnilizna może objąć

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

sortowanie poza zbiornikiem wodnym. Rodzaje stawów karpiowych Produkcja karpia może się odbywać w systemie dwu lub trzyletnim. W zależności od rodzaju (...) stadium rozwoju ryb. Podział ryb na grupy wiekowe ułatwia selekcję oraz zapobiega szerzeniu chorób i stwarza lepsze warunki higieniczne. Podczas pierwszego roku produkcji

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

jest nadmiar narybku. Niekontrolowany rozród ryb prowadzi do zbytniego wzrostu obsady, co skutkuje dużym zanieczyszczeniem wody, a w konsekwencji inwazją pasożytów i chorób. Wyjątek stanowią bardzo wrażliwe karpie koi, których hodowla wymaga większego nakładu pracy. Optymalne warunki dla tych ryb panują przy pH równym 7,2-7,8 i stałej zawartości tlenu

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Kokcydioza jest groźną chorobą pasożytniczą wywołaną przez pierwotniaki. Atakuje wszystkie gatunki drobiu domowego, ale największe inwazje dotyczą kur utrzymywanych w chowie ściołowym. Kokcydioza wywołana przez Eimeria u większości gatunków zasiedla przewód pokarmowy, natomiast u gęsi bytuje w nerkach. Kokcydioza jest chorobą powodującą obniżenie produkcji oraz istotne straty ekonomiczne.

Ryby
Czym i jak karmić ryby w stawie? Przedstawiamy najważniejsze zasady

pH niższym niż 8 – w przeciwnym razie łatwo doprowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia amoniaku. Karpie roczne w tygodniach poprzedzających zimowanie powinny otrzymywać karmę wysokotłuszczową – taka strategia żywienia pozwala na ograniczenie liczby śniętych ryb. W przypadku chorób zwierzętom podaje się pasze zawierające środki lecznicze. Ich rodzaj i dawkowanie określa weterynarz.

Rabarbar
Sadzonki rabarbaru - to trzeba o nich wiedzieć!

JAKIE SADZONKI KUPIĆ? W pierwszej kolejności należy się rozglądać za karpami rabarbaru, które mają od czterech do sześciu lat – takie są zdecydowanie (...) rozwijały. Dodatkowo trzeba oczywiście sprawdzić, czy sadzonki są zdrowe i wolne zarówno od chorób, jak i od nicieni. Należy też ocenić stan korzeni oraz jędrność

Inne warzywa
Chwila uwagi na szparagi - uprawa niezwykłego przysmaku wśród warzyw wieloletnich

wcześniej uformowanym, kilkucentymetrowym kopcu ziemi lub w bruzdach, powstałych za pomocą pługa. Karpy przysypujemy kilkoma centymetrami ziemi (5-10). Szparagi mają tendencję do rozrostu w jednym (...) Przy wyborze rodzaju uprawianych szparagów należy uważnie przyjrzeć się odporności na choroby i predyspozycji roślin do wzrostu na konkretnym rodzaju podłoża, aby nie

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

jesienią podczas orki przedzimowej lub połowę jesienią i połowę wiosną przed podcinaniem karp. Odmiany Odmiany chronione wyłącznym prawem krajowym: Iunga, Limbus, Oktawia, Sybilla, Zbyszko, Zula. Pozostałe, popularne odmiany: Lubelski, Marynka, Magnum, Perle, Lomik. Choroby i szkodniki Najbardziej uporczywą chorobą w uprawie chmielu jest

Ryby
Jakie ryby wybrać do stawu? Przegląd gatunków ryb hodowlanych

na brzuchu. W przydomowych stawach szczególnie chętnie hoduje się japońskie karpie koi. Zazwyczaj trzyma się je w płytkich zbiornikach, gdzie konieczna jest filtracja mechaniczna i biologiczna. Ryby łatwo przyzwyczają się do opiekuna i przypływają do karmienia. Niestety wykazują niższą odporność na choroby niż krajowe gatunki, dlatego nie zaleca się łączyć ich

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

gorczyca sarepska i czarna jedynie w części północnej, południowo-wschodniej oraz na Podgórzu Karpackim i w regionie sudeckim. Przedplon Okopowe uprawiane na (...) gorczyce bardzo korzystnie wpływają na zdrowotność zbóż następujących po nich. Ograniczają one występowanie chorób korzeni i podstawy źdźbła, a odmiany mątwikobójcze ograniczają ilość nicieni w

Rabarbar
Co trzeba wiedzieć o nasionach rabarbaru? Podpowiadamy!

pracach hodowlanych. W uprawie amatorskiej rabarbar rozmnażany jest częściej przez podział dojrzałych karp. Nasiona rabarbaru wysiewa się wiosną, na początku marca lub kwietniu (...) a jej masa powinna wynosić ok. 250 g. Muszą być zdrowe, wolne od chorób i nicieni. Zbiór i przechowywanie nasion Po wydaniu

Pszczoły
Rasy pszczół – charakterystyka czterech najpopularniejszych ras w polskiej hodowli

zimy, wykazują też wysoką odporność na choroby czerwia, takie jak grzybica otorbielakowa, choroba woreczkowa oraz łagodna i złośliwa forma zgnilca. Wiosną krainki bardzo dobrze wykorzystują (...) Rasa ta obejmuje swoim zasięgiem niziny Europy od Alp, Sudetów i Karpat na południu po południowe krańce Skandynawii na północy. Na południowym zachodzie

Uprawa
Wszystko, co trzeba wiedzieć o sadzonkach chmielu

lat. Jesienią pędy chmielu zasychają, pozostawiając w glebie silnie rozrośnięte korzenie, zwane karpą chmielową. Co roku wyrastają z nich nowe kłącza, tzw. wilki, a z (...) obecność brunatnych plan na sadzonce mogą świadczyć o zaparzeniu sadzonki lub porażeniu jej przez chorobę, W uprawie amatorskiej zaleca się sadzić ukorzenione sadzonki, ponieważ

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

Zapotrzebowanie na pstrągi tęczowe występuje cały rok w Polsce i zagranicą, natomiast karp jest rybą spożywaną sezonowo (na Wigilię). Zainteresowanie hodowców i badaczy (...) temperatury wody i charakteryzują się szybkim tempem wzrostu. Niekorzystną cechą jest wrażliwość na choroby wirusowe. Pstrągi są rybami jednośrodowiskowymi, całe życie spędzają w

Leszczyna (Orzech laskowy)
Sadzonki leszczyny - jak wybrać najlepszy materiał do nasadzeń?

świeże, nieprzemarznięte oraz nieporażone przez choroby. Rośliny nie mogą być złamane ani mieć uszkodzenia kory o powierzchni większej niż 2 m2. Najczęściej materiałem sadzeniowym są jednoroczne jednopędówki z mocnym korzeniem o wysokości do 30 cm oraz dwuletnie krzewy w fazie owocowania. Sadzonki leszczyny sprzedawane są w karpach o 3 lub 5

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

i czerwoną skórkę przyciągają także wiele szkodników, które prócz uszkodzenia truskawek, przenoszą choroby porażające roślinę. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęstszych małych wrogów i podpowiadamy metody ich (...) wiosną kwieciaka malinowca ogranicza się występowanie zwójek. Mogą być one również zwalczane przez pasożytnicze błonkówki.   Zmienik lucernowiec (Lygus pubescens)

Rośliny lecznicze
Poziewnik szorstki - chwast utrudniający zbiory zbóż. Jak z nim walczyć?

i ma właściwości trujące. Może szkodzić zwierzętom gospodarskim. Był stosowany do leczenia chorób płucnych, dobrze wpływa na przemianę materii u ludzi oraz zapobiega miażdżycy. (...) w ogrodach i sadach. Utrudnia zbiory zbóż. Bardzo często spotykany jest w Sudetach, Karpatach i na Pomorzu. W celu ograniczenia występowania poziewnika należy

Poziomki
Jakie sadzonki poziomek wybrać? Odpowiadamy!

drugie, ponieważ o wiele lepiej się krzewią, wydają większe owoce, a ich karpy szybciej i silniej się rozrastają. Starajmy się zatem poszukać dla siebie odpowiedniej (...) wpływać na ich jakość. Ponadto sprawdźmy, czy na sadzonkach nie widać objawów występowania chorób, czy też bytności szkodników. Nie zapominajmy także o ocenie stanu korzeni

Inne warzywa
Szczaw zwyczajny - uprawa, właściwości i zastosowanie

przez podział karp. Do tego celu najlepiej wybrać 2, 3-letnie, dobrze rozrośnięte karpy. Wykopujemy je, dzielimy i sadzimy w nowym miejscu. Jest to idealny sposób (...) gąsienice, które chętnie żywią się młodymi liśćmi. Szczaw niezwykle rzadko bywa porażany przez choroby.   Właściwości Szczaw zwyczajny jest

Chwasty
Szelężnik większy – trujący chwast, pasożytujący na roślinach uprawnych

odwarów. Pomagał leczyć przeziębienie, biegunkę, zaparcia, stany zapalne, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz zaburzenia trawienia. Zwalczanie Szelężnik większy nie należy do bardzo ekspansywnym chwastów, jako roślina jednoroczna o słabym systemie korzeniowym, jest łatwy do zwalczania. Ze względu na półpasożytnictwo i zawartość groźnego glikozydu nie jest pożądany

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

Zalecana do uprawy w północnych i południowo-wschodnich rejonach kraju oraz na Pogórzu Karpackim i Sudeckim.   Agrotechnika Najlepszy przedplon (...) cm, a głębokość siewu 1–2 cm. Przed siewem, aby zapobiec rozwojowi chorób na roślinach gorczycy sarepskiej, można stosować zaprawę nasienną T. Najczęściej występujący

Jeżyna
Jak i kiedy ciąć jeżyny? Przedstawiamy najważniejsze zasady

oraz nadmiar jednorocznych. Zapobieganie nadmiernemu zagęszczeniu roślin jest istotnym elementem profilaktyki przeciw chorobom i szkodnikom, a ponadto wpływa na wielkość plonu. Optymalna liczba pędów wegetatywnych (...) przykryć pędy przycięte tuż przy ziemi kopczykiem, który w razie bezśnieżnej zimy ochroni karpę przed przemarznięciem. Autor: Małgorzata Długosz

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki