Nawożenie ziemniaków potasem

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie ziemniaków potasem

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Jak powszechnie wiadomo, aby obliczyć dawki nawozowe musimy przewidzieć potrzeby pokarmowe rośliny oraz znać zasobność gleby – pomoże nam w tym analiza chemiczna próbek pobranych z ornej warstwy. Przed nawożeniem musimy uregulować odczyn gleby, ziemniak najlepiej rośnie przy pH=5,5-6,0. Wapnowanie może być zastosowane 2-3 lata przed sadzeniem ziemniaków, gdyż świeże wapno sprzyja porażeniu bulw parchem.

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

się do chemicznego zwalczania chwastów, chorób oraz regulacji wzrostu roślin. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami IOR (Instytut Ochrony Roślin) oraz należy pamiętać o ich bezpiecznych sposobie aplikacji, (...) jest niszczenie chwastów w jak najmłodszych fazach rozwoju. Jednak termin zabiegów nie może być zbyt wczesny,

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

  Nawożenie potasowe Potas jest łatwo wymywany z gleby, a jego skuteczność w nawożeniu zależy od zachowania odpowiednich proporcji pozostałych nawozów mineralnych oraz stosunku NPK. Odpowiednie nawożenie potasowe przyczynia się do zwiększenia wykorzystania azotu i fosforu przez rośliny, a także zwiększa plony. Wpływa również

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

pastewne, spożywcze, jako surowiec przemysłowy i energetyczny. Może być stosowana jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych (...) 450-500 mm stwarzaną warunki sprzyjające uprawie kukurydzy. Wymagania termiczne Kukurydza jest rośliną odznaczającą (...) niż 2-3 lata. Uprawa w monokulturze wymaga zwalczania chwastów, chorób i szkodników, a w rejonach gdzie

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

późnego lata (wrzesień). Przy późniejszym terminie zastosowania obornika może dochodzić do dużych strat azotu amonowego, które są powodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym (...) znosi uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również (...) to po ich zbiorze należy wykonać kultywatorowanie, następnie nawożenie fosforowo-potasowe, a potem bronowanie i orkę przedzimową.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

tak jak dla siewu czystego. Nawożenie potasowe wymaga nowych podziałów dawek na tyle, ile pokosów przewiduje rolnik w swoim gospodarstwie.  Ważne, aby stosować je przed każdym odrostem. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, lucerna uprawiana w siewie czystym, nie wymaga nawożenia azotowego. Ustalając wielkości dawek składnika pod lucernę z trawami, należy

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

Nawożenie Wielkość dawek nawożenia fosforowo-potasowego jest uzależniona od zasobności gleby. Może wynosić: 0–60 kg P2O5/ha i 0–80 kg K2O/ha. Na glebach o bardzo wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha,

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

ściółkę, wypadanie piór. Aby zapobiec chorobie stosowane są szczepienia profilaktyczne, ale tylko kiedy występuje zagrożenie pojawienia choroby w danym obszarze. Wirusy zwalczane są w stadach reprodukcyjnych oraz hodowlanych. Drugą niebezpieczną chorobą wirusową jest zapalenie wątroby. Rozwija się bardzo szybko, padnięcia następują po kilku godzinach od zakażenia. Najbardziej wrażliwe

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca (...) Tabela 1. Zestawienie szacunkowych dawek nawozów mineralnych (kg/ha) stosowanych w uprawie pszenicy ozimej. Źródło: Zalecenia

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

na jakość owoców. Nawożenie potasowe stosuje się wiosną lub po zbiorach w dawce 50 kg K20 na 1 ha – w okresie wiosennym na glebach lekkich, jesienią na średnich i ciężkich. Dostarczenie składników pokarmowych po zbiorach pozwala na lepszy spoczynek i przygotowanie się do następnego okresu

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

się włókę, kultywator i bronę. Ziemniak wczesny uprawia się w drugim roku po oborniku, który stosowany jest jesienią w dawce 25-30 ton na 1 hektar. Zaleca się ponadto uzupełnienie nawozów (...) się ponadto uzupełnienie nawozów organicznych nawożeniem mineralnym – nawożenie torfowo-potasowe jesienią w dawkach ok. 100 kg

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych. Jęczmień, w porównaniu do innych gatunków (...) i wykonanie właściwych zabiegów uprawowych zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z pola. Stanowisko po (...) rozłogi chwastów. Uprawę wiosenną trzeba rozpocząć od zastosowania brony lub agregatu uprawowego (gleby lekkie)

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

dla gatunków następczych. Dobrym przedplonem są także ziemniaki wczesne i średnio wczesne. Jednak ze względu (...) ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. Nawożenie Regulacja odczynu gleb (...) kraju, to żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na niedobór mikroelementów, potasu i fosforu. W tabeli 2. Przedstawiono

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

dwóch porcjach.       Nawożenie potasem przeprowadza się późną jesienią. Nie ma takiej konieczności, gdy gleba jest zasobna w ten pierwiastek, co może wykazać analiza jej składu chemicznego. W sumie roczna dawna tego składnika nie powinna przekroczyć 150kg/ha, a dokładna jej ilość jest zależna od potrzeb ziemi. Podobnie jest

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

Fosfor i Potas Nawożenie potasowe i fosforowe najlepiej zastosować jesienią, przed orką przedzimową. To gwarancja dobrego wymieszania nawozów z glebą oraz większej efektywności ich działania. Stanowisko do uprawy buraka cukrowego charakteryzuje się najczęściej glebami cięższymi i średnimi, zasobnymi w składniki pokarmowe. W takich warunkach istnieje małe prawdopodobieństwo wymycia

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. (...) chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami (...) Pszenica ozima jest bardzo wrażliwa na niedobór fosforu i potasu. Rolnicy także zapominają często o nawożeniu

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

co wymaga naszego wsparcia – nawożenia. Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem lub nawozami zielonymi przyoranymi jesienią. Nawożenie organiczne uzupełniamy mineralnym ustalając dawki w oparciu o analizę chemiczną gleby. Ogórek posiada płytki system korzeniowy, pobiera składniki pokarmowe znajdujące

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rzepaku nawozami siarczanowymi. Nawożenie fosforowo-potasowe najlepiej wykonywać jesienią po orkę, a azotowe na przedwiośnie, na zamarznięta glebę. Jeżeli na stanowisku wcześniej był uprawiany rzepak ozimy to nie trzeba już wykonywać nawożenia fosforem, potasem i azotem, ponieważ przed likwidacją wymarzniętej plantacji należy wysiać nawozy. Zabiegi pielęgnacyjne

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

Na glebach zwięzłych i średnich nawożenie fosforowo-potasowe wykonuje się przedsiewnie. Na glebach lekkich i organicznych można część dawki zastosować wiosną przed ruszeniem wegetacji. W zależności od wielkości plonów i zasobności gleb w potas i fosfor można stosować 80–300 kg K2O/ha oraz 40–120 kg P2O5/ha. Dawki nawozów w ilości 1/3–1/4 stosowane

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

dobrej zasobności w fosfor i potas. Nawożenie mineralne zalecane jest w warunkach produkcyjnych, a wielkość dawek wynosi od 60 do 100 kg P2O5/ha i od 80 do 140 kg K2O/ha. Nawozy zawierające te składniki należy stosować przed orką przedzimową (jesienią) lub w trakcie przygotowywania pola pod zasiew (wiosną). Jednak wiosenne

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

resztek pożniwnych przedplonu. Nawożenie fosforowo-potasowe Na glebach średnio zasobnych w przyswajalne formy fosforu i potasu dawki nawozowe mogą być równoważne z ilościami, jakie rośliny wynoszą w plonie (48 kg/ha P2O5 i 100 kg/ha K2O). Na stanowiskach, gdzie regularnie wywozi się obornik, wartości dawek można zmniejszyć o

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

kapusty głowiastej czerwonej warto zwiększyć nawożenie potasem, poprawia się wtedy intensywność barwy blaszek liściowych. Uważać także należy na nawożenie azotem, jego nadmiar bowiem zmniejsza zawartość antocyjanów. Uprawa Kapustę głowiastą białą i czerwoną oraz kapustę włoską uprawia się w podobny sposób. Najczęściej jest to uprawa z rozsady.

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do fazy kłoszenia, jeżeli łan jest gęsty i ciemnozielony. Przy stosowaniu bardzo wysokich dawek azotu należy dzielić je na 3 części. Trzecia dawka – uzupełniająca – polega na 1-3-krotnym dolistnym zastosowaniu azotu w formie mocznika. Nie należy stosować go

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

W okresie jesiennym przeprowadzamy nawożenie potasem, którego dawka nie powinna przekraczać 100kg na hektar. Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na obornik, który rozrzucamy również jesienią w dawce 50t na hektar, nawóz potasowy stosujemy dopiero wiosną w zmniejszonej dawce również 50kg na hektar. W miejsce obornika możemy także z powodzeniem zastosować

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

ozimej z żytem mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki musi być upraszczana (...) głębokość przykrycia 4 cm.            Nawożenie Optymalne dawki nawozów potasowych i fosforowych powinny wynosić 60–80 kg/ha P2O5 i ok. 100 kg/ha K2O. W zależności od stanowiska nawożenie

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu. (...) optymalnie odżywione tymi makroelementami są bardziej odporne na porażenie chorobami bakteryjnymi i grzybowymi. Azot

Kapusta
Jak uprawiać jarmuż? Jakie ma wymagania? Wszystko o jarmużu

dużą wartość odżywczą. Jest bogatym źródłem soli mineralnych, m.in. potasu, żelaza, fosforu, wapnia i magnezu, a także (...) Jarmuż nie ma także wysokich wymagań związanych z nawożeniem. Dawki nawozów dobiera się na podstawie (...) Najczęściej uprawiany jest jako poplon po wczesnych warzywach, np. ziemniaku, marchwi, grochu, fasoli, cebuli i sałacie.

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy wiosną, dawki dzieli się na pół, pierwszą stosuje się po przyjęciu się roślin, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą połowę 4 tygodnie później. W przypadku wysadzania truskawek latem podaje się jednorazową dawkę azotu,

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

górnych zaleceń dawek pestycydów. Drugim terminem stosowania chemicznej ochrony jest okres pojawienia się na krzakach ziemniaka larw L1 oraz L2. Ważny aspekt to terminowe wykonanie tego zabiegu. W przypadku nieznacznego opóźnienia dochodzi do wysokich ubytków masy części nadziemnej rośliny oraz niższego plonu bulw. Wynika to z działalności niezwykle żarłocznego, starszego

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

po okopowych na oborniku. Bezpośrednia uprawa po burakach i ziemniakach nawożonych obornikiem sprawia, że łubin nadmiernie rozwija (...) dodatkowego wzruszenie powierzchni roli za pomocą agregatu uprawowego. Nawożenie Łubin żółty posiada zdolność (...) z rodzaju Rhizobium. Wyniki wielu doświadczeń podają, że nawożenie potasem i fosforem zapewnia wczesne i wyrównane

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

substancji w kłosie po porażeniu chorobą. Profilaktyka musi obejmować wieloaspektowe działania zgodne z zasadą integrowanej uprawy roślin. Najważniejszą czynnością jest stosowaniu właściwego płodozmianu, polegające na ograniczaniu nadmiernego udziału zbóż w (...) się pierwszych objawów. Gdy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi choroby, termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie czereśni - od założenia sadu po późniejszą pielęgnację

założeniem sadu czereśniowego należy odpowiednio przygotować glebę. Wskazane jest zastosowanie obornika pod jesienną orkę w dawce nie (...) strączkowych może być niebezpieczna, istnieje bowiem ryzyko porażeń przez niektóre choroby i szkodni Przed założeniem sadu czereśniowego (...) Objawy niedoboru składników mineralnych w uprawie czereśni i możliwy termin stosowania nawożenia dolistnego  

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

stosowanych należą okopowe bulwiaste czyli ziemniaki. Ziemniaki podaje się w zwierzętom w formie surowej, gotowanej, parowanej lub kiszonej. Ziemniaki stanowią doskonałą paszę dla bydła, drobiu i trzody chlewnej, ale posiadają też kilka wad. Zawierają substancje antyodżywcze, mogą powodować zadławienia lub nadmierną fermentację w żwaczu i wywoływać wzdęcia. W Polsce można

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

K2O. W dalszych latach użytkowania nawożenie potasem i fosforem może być zaprzestane, ponieważ dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu esparceta może pobierać te pierwiastki z głębszych warstw gleby. Ze względu na symbiozę esparcety z bakteriami brodawkowymi jej rośliny wykorzystują azot atmosferyczny, a co za tym idzie, uprawa w siewie czystym

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Oprócz nawożenia fosforowo-potasowego można stosować nawozy magnezowe w dawce 40–60 kg MgO/ha. Zabiegi pielęgnacyjne Uprawy łubinu żółtego, ze względu na jego powolny początkowy wzrost, bardzo łatwo ulegają zachwaszczeniu. Jeżeli rośliny osiągną wysokość 8–10 cm, to można przeprowadzić bronowanie pola i powtórzyć je

Ogórki
Ogórek Ozyrys F1 – uniwersalna odmiana o dużym plonie wysokiej jakości

nawozami mineralnymi: azotowymi, fosforowymi i potasowymi. Nawożenie organiczne powinno mieć miejsce jeszcze przed wysadzeniem rozsady, natomiast dokarmianie mineralne stosuje się po przeniesieniu roślin do gruntu. Trzeba też pamiętać, że jeśli okaże się, że gleba ma zbyt kwaśny odczyn, to należy potraktować ją wapnem. Nie można tego jednak zrobić w okresie

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

można wykonać orkę przedzimową na głębokość ok. 20 cm. Jeśli przedplonem były ziemniaki, to pług można zastąpić gruberem. Na wiosnę pole należy wyrównać za pomocą (...) i 10 kg MgO/ha. Nawozy fosforowe stosuje się jesienią pod orkę, a nawozy potasowe można w całości na wiosnę. Na glebach lekkich nawożenie fosforowo-potasowe można

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

azotem (wielkość i podział dawek, terminy stosowania) z uwzględnieniem kierunku użytkowania jęczmienia jarego, przedstawiono poniżej. Jęczmień jary browarny Nawożenie jednorazowo przedsiewnie, dostosowane do konkretnych warunków uprawy; Po okopowych (plon 4t/ ha) dawka 30- 40 kg N/ha; Po zbożach (plon 4t/ ha) dawka

Porzeczka
Uprawa porzeczki czerwonej - zbiór praktycznych wiadomości

od wiatru. Krzewy wymagają intensywnego nawożenia potasem i azotem, źle reagują na niedobory tych pierwiastków w glebie. Nawożenie należy uzupełniać również dawkami fosforu. Uprawa i pielęgnacja Przed sadzeniem wykopujemy dołki większe niż system korzeniowy. Na dnie usypujemy kopczyk z mieszanki ziemi z substratem torfowym lub kompostem.

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

i chemioterapeutycznych wspomagających walkę z chorobami wirusowymi. Antybiotyki są stosowane jako środek wspomagający, żeby podczas osłabienia organizmu przez wirusy nie rozwinęło się schorzenie dodatkowe wywołane przez bakterie. Większość z chorób (...) powierzchni skóry. Najlepszą metodą zapobiegania wystąpieniu choroby jest obróbka termiczna mięsa ryb słonowodnych przeznaczonych na paszę

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

organizmu, a nawet śmierć. Zapobieganie Salmonellozie jest niezwykle trudne, ponieważ kury mogą być bezobjawowymi nosicielami. Stosowane są szczepionki podawane za pośrednictwem wody jako preparat zapobiegawczy, ale niestety nie dla kur nieśnych. Tyfus kur Choroba najczęściej rozwija się podczas pierwszych dni nieśności stada na fermie. Sprzyjające warunki rozwoju

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki