Rośliny pastewne okopowe korzeniowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rośliny pastewne okopowe korzeniowe

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Uprawa roślin pastewnych ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, które nie posiadają trwałych użytków zielonych bądź ich powierzchnia jest niewielka. W związku z tym produkcja własnych pasz ma znaczący wpływ na wielkość produkcji zwierzęcej oraz na poniesione koszty chowu. Powierzchnia uprawy roślin pastewnych ciągle ulega zmianom. W związku ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta żywi się też paszami konserwowanymi.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

całymi elementami zmianowania – grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki (...) wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, (...) Zalicza się do niego wszystkie uprawiane rośliny korzeniowe, takie jak buraki, marchew, cykoria, (...) zależy od warunków siedliska. Jednoroczne pastewne Zalicza się

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

soczystych należą wszystkie zielonki, kiszonki oraz okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu (...) zielonych lub gruntów ornych obsiewanych różnymi gatunkami roślin. W gospodarstwach utrzymujących zwierzęta bardzo (...) domowych wykorzystuje się również liście i nać korzeniowych oraz okopowych. Najczęściej skarmianą paszą (...) w żywieniu zwierząt zaliczyć można słonecznik, kapustę pastewną, która są mało wymagające

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

się dość rzadko, najczęściej zachwaszczając rośliny okopowe – głównie ziemniaki oraz łąki i pastwiska. W roślinach okopowych jest sporą konkurencją o wodę i składniki pokarmowe, pobiera szczególnie dużo potasu. Szybko (...) negatywnie wpływać na ich wzrost i rozwój. Jego system korzeniowy może uszkadzać bulwy, przez co bardzo

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

dostępnych w glebie. Należy pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu (...) Wymagania cieplne Pszenica jara należy do roślin dnia długiego. W przypadku nadmiernego wzrostu (...) Najlepszym przedplonem dla pszenicy jarej są rośliny okopowe na oborniku oraz warzywa. Do bardzo

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

Po wykiełkowaniu szybko zaczyna się ukorzeniać, tworząc cienki, długi na około 20 centymetrów, palowy korzeń. Roślina zaczyna kwitnąć dopiero w maju i wydaje maleńkie kwiaty (około 3 milimetry (...) Bodziszek drobny nie nadaje się na roślinę pastewną. Nie znalazł zastosowania w medycynie ludowej

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

resupinatum) jest wielokośną, jednoroczną, jarą rośliną pastewną. Może również występować w formie ozimej. Wykorzystywana jest wyłącznie w uprawie polowej. Pochodzi z Persji i Afganistanu. Zalicza (...) palowy, krótki i z dużą liczbą korzeni bocznych, które są mocno rozgałęzione. (...) Może być też uprawiana po roślinach okopowych na oborniku. Pole przeznaczone pod

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wpływa na odpowiednie hartowanie się roślin przed zimą. Powolne obniżanie temperatury zwiększa tolerancję rzepaku na mróz. Należy jednak pamiętać, że korzenie rzepaku znoszą spadki temperatury do -8°C. Szkodliwe dla roślin (...) Najlepszym przedplonem dla rzepaku jarego są rośliny okopowe na oborniku, motylkowe w siewie czystym

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Burak cukrowy jest dwuletnią rośliną okopową mającą duże znaczenie gospodarcze. W Europie stanowi jedyny surowiec służący do produkcji cukru, który jest wykorzystywany m.in. w przemyśle paliwowym, spożywczym czy farmaceutycznym. Oprócz (...) Najważniejszymi cechami użytkowymi buraka cukrowego jest: plon korzeni, zawartość sacharozy w korzeniach, wydajność wykrystalizowanej

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

uznaje się ją za cenną roślinę pastewną. Najwięcej strąków zawiązuje się w temperaturze 20–26°C, a wyższa temperatura podczas dojrzewania roślin wpływa pozytywnie na jakość wykształconych (...) najlepszym przedplonem są dla niej rośliny okopowe na oborniku bądź kukurydza. Jeżeli (...) i odleżała, aby rozwój jej systemu korzeniowego był jak najłatwiejszy. W związku

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

w Polsce uprawiany jest jako roślina pastewna. Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.) swoją nazwę rodzajową zawdzięcza Linneuszowi, który wywiódł ją od jego wyglądu: helios z (...) rodziny astrowatych, o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym, sięgającym nawet 1,5 m w głąb (...) siewem. Najlepiej udaje się po roślinach okopowych nawożonych obornikiem.  

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

lub w mieszankach łąkowych czy pastewnych. Jest rośliną potrafiąca przystosować się do różnych warunków siedliskowych. Może być użytkowana przez 3-4 lata. Najczęściej zbierana jest w dwóch pokosach w ciągu roku, (...) być przeznaczona na paszę, powinna być uprawiana po roślinach okopowych. Jeżeli przeznaczona jest na nasiona to

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

być przenoszone przez owady, ale roślina rozprzestrzenia się głównie przez kłącza, które nawet przerwane, mają zdolność ukorzeniania się. W zasadzie jedyną cechą wyróżniająca podagrycznik pospolity od innych podobnych w pokroju (...) wśród krzewów owocowych. Pojawia się szczególnie często w roślinach okopowych i strączkowych, problem z jego obecnością

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

powierzchni, żeby znacznie utrudnić zbiór roślin okopowych. Dla pozostałych roślin nie obliczono oficjalnego progu szkodliwości, ale psianka czarna zachwaszcza również ziemniaki, kukurydzę, warzywa i zboża jare. Na stanowisko uprawy najczęściej (...) cebuli, ale mogą być również używane na plantacjach marchwi, pasternaków, pietruszki, selera i zimniaków. Są to

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

rośliny. Pojawia się również w roślinach okopowych i zbożach, zwłaszcza ozimych, gdzie znacznie utrudnia zbiór. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości, ale szczaw kędzierzawy jest bardzo silną konkurencją dla roślin uprawnych, (...) plenność rośliny, jej duży pokrój i bardzo rozwinięty system korzeniowy sprawiają, że jest bardzo szkodliwym chwastem.

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

natężeniu można go zauważyć w roślinach okopowych, ogrodach i sadach owocowych. Ze względu na niewielki pokrój, nie sprawia większego problemu i najczęściej nietrudno jest go usunąć z uprawy. Największe zagrożenie (...) systematyczne odchwaszczanie mechaniczne – roślina ma tak mały system korzeniowy, że nie powinno to stanowić większego

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

na ziarno wykazują odporność na: fuzaryjną łamliwość łodyg, wyleganie korzeniowe, fuzaryjne choroby łodyg i kolb, głownię guzową (...) gleby o pH wyższym od 6,5 należy stosować dolistne dokarmianie roślin manganem. Gleby nadające się (...) dawką obornika. Do najlepszych przedplonów dla kukurydzy należą rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z

Bobik
Siew bobiku - popularnej rośliny pastewnej uprawianej na zieloną masę

faba L. partim) będąca doskonałą rośliną pastewną z wysokim potencjałem plonotwórczym. Bywa także uprawiany na zieloną masę, najczęściej w mieszankach, rzadziej w czystym siewie. Głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy (...) ochronę bobiku przed niechcianymi gośćmi, m.in. zgorzelą siewek, zgnilizną korzeni, mszycą trzmielinowo-burakową i oprzędzikami. Mając na

Rośliny lecznicze
Pokrzywa żegawka – opis, występowanie, zwalczanie i zastosowanie

alergiczną, mechaniczne odchwaszczanie międzyrzędzi w roślinach okopowych lub w ogrodach warzywnych nie jest łatwe i wymaga ostrożności. W przypadku dużego zagęszczenia chwastu w uprawie, musimy zdecydować się na sięgnięcie po (...) zwyczajnej. W Skandynawii uważa się ją za wartościową roślinę pastewną i faktycznie jest bardzo chętnie zjadana

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

świecie. W Polsce użytkowany jako roślina jadalna i pastewna. Spełnia bardzo ważną rolę w płodozmianie, ponieważ jest rośliną przerywającą częste następstwo zbóż po sobie. Jego (...) należy uprawiać go bezpośrednio po roślinach okopowych, ponieważ może to prowadzić do (...) T), która chroni rośliny przed zgorzelą korzeni, podstawy pędu i askochytozą grochu.

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

ulega zdecydowanemu obniżeniu, a dodatkowo rośliny mogą być porażane przez zgorzel korzeniową. Przedplon Odpowiednim przedplonem dla tytoniu papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe (...) tytoniu papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami dla

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Rośliny seradeli pastewnej (Ornithopus sativus) najczęściej wykorzystywane są na paszę lub jako nawóz zielony, po przyoraniu na polu. W ich składzie zawarte jest ok. 3% (...) słaby korzeń palowy z dużą liczbą korzeni bocznych, które zlokalizowane są przede (...) Jeżeli uprawiamy ją po roślinach okopowych, to po ich zbiorze należy

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

odmiany soi mogą prawidłowo wegetować przy 10°C. Najmniej ciepła rośliny potrzebują w okresie dojrzewania, wtedy mogą rozwijać (...) do występowania okresów suszy, ponieważ posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz owłosienie zmniejszające transpirację. Posiada też (...) zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych na oborników. Jedynie na lżejszych glebach

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Jest wykorzystywana na cele pastewne, spożywcze, jako surowiec przemysłowy i energetyczny. Może być stosowana jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, z kolb (...) dobrze rozwinięty i głęboko sięgający system korzeniowy pozwala na jej uprawę na (...) najlepszych przedplonów dla kukurydzy zaliczamy rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

siedliskach łąkowych. Nadaje się do uprawy w mieszankach z roślinami motylkowatymi na gruntach ornych, a gatunkami szczególnie (...) Biologia Kostrzewa łąkowa ma silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający nawet 120 cm w głąb (...) nawożenie Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Charakterystyka Lucerna ma silnie rozwinięty system korzeniowy dochodzący nawet do 3 m głębokości. Długie łodygi i (...) zarówno przedplon, jak i poplon. Dobrze rośnie po roślinach okopowych na oborniku, gdyż pozostawiają po sobie

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

wielkonasienna o MTN równej 60g. Roślina wykształca dość krótki, cienki korzeń palowy z dobrze rozwinięta masą korzeni bocznych. Ponadto, wchodzi w relacje w symbiotyczne z bakteriami Rhizobium legminosarum, zasiedlającymi brodawki (...) dla soczewicy są zboża uprawiane 2- 3 lata po okopowych na oborniku. Należy unikać uprawy strączkowych

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

Jest to wieloletnia, dwupienna roślina. Jej podziemne części – bardzo rozległy system korzeniowy i kłącza – przetrzymują zimę i odradzają się już bardzo wczesną wiosną. Jest stosunkowo potężną rośliną (...) około 0,5 rośliny na metr kwadratowy dla zbóż, roślin okopowych i kukurydzy. Już dwie rośliny na

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

napus L. var. napobrassica) jest rośliną z rodzaju kapustnych (Brassica) uprawianą w klimacie chłodnym. W Polsce najlepiej rośnie na północy. Jej znaczenie gospodarcze w kraju jest niewielkie, ponieważ zawiera małe (...) to uprawia się ją tak samo jak inne rośliny okopowe. Podstawowe zabiegi, jakie należy wykonać, to

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

glebie do 1 m, oraz liczne korzenie boczne. Na korzeniach rozwijają się bakterie brodawkowe Rhizobium leguminosarum. Łodyga (...) pęd główny. Prowadzi to do przedłużenia kwitnienia i opóźnia dojrzewanie roślin. Liście są złożone i parzystopierzaste oraz (...) pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może dojść do nadmiernego rozwoju

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

ma mniejszą wartość niż innych roślin motylkowych. Masa 1000 nasion rutwicy wynosi 5-9 g. Jej system korzeniowy jest palowy i może sięgać na głębokość nawet 1 metra. W (...) Agrotechnika Rutwicę wschodnią można uprawiać po roślinach okopowych lub zbożach. Nasiona przed wysiewem należy

Chwasty
Wyka ptasia - opis, stanowisko, zastosowanie i zwalczanie

gdy nie usuniemy dokładnie całej rośliny wraz z korzeniem, szybko się odnowi. Odchwaszczanie chemiczne to stosowanie konkretnych środków chemicznych, których na rynku ogrodniczym jest sporo i mamy w czym wybierać. (...) i ptaków Ma znaczenie gospodarcze jako roślina pastewna (przed zawiązaniem strąków – które są

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

sobie zasobną w składniki mineralne glebę. W przypadku rzepaku jarego najlepsze będą rośliny pastewne i okopowe, np. ziemniaki (ale zrezygnujmy z uprawy rzepaku po burakach (...) sobie zasobną w składniki mineralne glebę. W przypadku rzepaku jarego najlepsze będą rośliny pastewne i okopowe, np. ziemniaki (ale zrezygnujmy z uprawy rzepaku po burakach

Chwasty
Jaskier rozłogowy – niepozorny chwast, potrafiący zdominować uprawę

zachwaszcza przede wszystkim zboża i rośliny okopowe, często zupełnie zasnuwa glebę swoimi rozgałęziającymi się rozłogami. Charakterystyka Jaskier rozłogowy ma korzeń wiązkowy oraz skośne kłącze z nadziemnymi (...) końca. U starszych siewek dolny fragment pędu pokryty jest korzeniami. Liście są zielone, owalne, zaokrąglone u

Rośliny lecznicze
Słonecznik bulwiasty (topinambur) – ekskluzywny przysmak kuchni europejskiej

bulwiasty (Helianthus tuberosus L.), nazywany też topinamburem, to wieloletnia roślina należąca do astrowatych, podobnie jak słonecznik. Gatunek (...) kwiaty i liście – dużo mniejsze. Ma silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający 1,5-2 m w głąb ziemi. (...) przeznaczyć teren po zlikwidowanej plantacji pod inne wielokośne rośliny pastewne lub trawy w uprawie polowej.

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, którego korzenie mogą zagłębiać się w profil (...) warunkach dużego udeptywania. Jest konkurencyjna względem innych roślin oraz odporna na wysokie zasolenie (...) dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Jeżeli gleby są słabo (...) od chwastów, a odpowiednim przedplonem są rośliny okopowe oraz motylkowate. Jeżeli przedplon

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

podstawie Koniczyna biała, Szczegółowa uprawa roślin Koniczyna biała ma zdolność do wytwarzania licznych, drobnych korzeni przybyszowych, które lepiej ukorzeniają roślinę i usprawniają pobieranie wody. Jej łodyga jest płożąca, (...) piaszczystych jak i torfach. Najlepszy przedplon to okopowe na oborniku, ze względu na wzbogacanie

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

może być uznawana za alternatywną formę rzepaku ozimego. To roślina pomocnicza, uzupełniająca zasiewy formy ozimej wtedy, gdy (...)  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia wielu cech (...) Za najlepszy przedplon dla rzepaku jarego uważa się rośliny okopowe na oborniku (ziemniak). Dobrze udaje się

Rośliny lecznicze
Skrzyp polny - charakterystyka i zwalczanie

jednym ze sposobów rozmnażania . Roślina jest bardzo silnie ukorzeniona – jej korzenie są rozmieszczają się w glebie piętrowo i mogą sięgać nawet dwóch metrów głębokości. Skrzyp rozplenia (...) się kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią, może osłabiać plon roślin okopowych i bulwiastych, ale nie ma oficjalnych,

Chwasty
Bniec biały - charakterystyka, występowanie i zwalczanie

chwastem. Charakterystyka Najbardziej charakterystyczną częścią rośliny są niewielkie, promieniste, białe kwiaty. Mają około (...) album) rozmnaża się przez pączki przybyszowe, które znajdują się na korzeniu i pełnią rolę pędów wegetatywnych, i (...) Szkodliwość Chociaż często występuje w zbożach, roślinach okopowych i ogrodach warzywnych, rzadko sprawia tam

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

kuliste, ciemnobrunatne owoce, zawierające w sobie nasiona. Pojedyncza roślina może wydać nawet od 800 do 850 (...) nad brzegami wód, nawet jeśli jego korzenie są w niej zanurzone. Do rozwoju potrzebuje dużego poziomu wilgotności powietrza. Szkodliwość Rdest szczawiolistny typowy najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe,

Chwasty
Niech nas nie zwiedzie czyściec błotny – konkurencyjny chwast upraw!

Charakterystyka Czyściec błotny jest bardzo charakterystyczną rośliną. Wyróżnia się na łące wysokością – osiąga (...) podziemnych kłączy, na których znajdują się bulwiaste odcinki, pełniące rolę korzenia.   Występowanie (...) ma zanurzone w wodzie. Zachwaszcza zboża jare i rośliny okopowe, z których najczęściej wybiera buraki i

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

obornika, wprowadzeniu do płodozmianu wieloletnich roślin pastewnych, np. koniczyny. Ważne przy tym, by nie uprawiać warzyw okopowych, ponieważ tego typu uprawy nie sprzyjają zwalczaniu chwastu, a wręcz pobudzają powój do (...) chwastu, a wręcz pobudzają powój do wegetacji z pączków korzeniowych. Ustalono, że masowe występowanie chwastu powoduje

Chwasty
Gwiazdnica pospolita - niebezpieczna dla owiec, lubiana przez krowy i drób

może zimować. Ma małą wartość i może zagrażać zasiewom roślin na glebach bogatych w azot. Jest też (...) charakterystyczne Gwiazdnica pospolita wytwarza cienki i wiązkowy system korzeniowy. Jej łodygi są zielone, rozgałęzione, jednoszeregowo (...) na stanowiskach ruderalnych i segetalnych. Częsta w uprawach zbóż, okopowych i roślin krzyżowych. Można też zaobserwować

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

rzepakiem, burakami i kukurydzą. Zachwaszcza rośliny okopowe i pastewne. Niezapominajka polna (Myosotis arvensis) jest rośliną jednoroczną lub byliną. Ma cienkie, pełzające pod ziemią (...) ozime, jare, koniczynę, uprawy okopowe i pastewne. Jest dość często występującym chwastem, (...) lepiej zimować i wytworzy mocniejszy system korzeniowy. Preparaty, których można używać do

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

bronowane i dosiewane trawą lub roślinami chętnie zjadanymi przez kury. W celu użyźnienia gleby można stosować gorczycę, której pozostawione w ziemi korzenie mają działanie odkażające. (...) owies oraz orkisz. Można stosować rośliny okopowe –tartą marchew, gotowane lub suszone (...) gotowane lub suszone ziemniaki i buraki pastewne w niewielkich ilościach. Kury mniej

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki