Żywienie cieląt - podawanie pasz stałych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Żywienie cieląt - podawanie pasz stałych

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i obecność obsługi przy porodzie. Bardzo ważne funkcje pełnią rutynowe badania cieląt i ich stała obserwacja.

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

chlewnej. Efektywnym miernikiem jest wykorzystanie paszy na kg przyrostu zwierzęcia. Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość i jakość paszy zależy od rodzaju zwierzęcia (locha, tucznik, prosię), (...) dwa tygodnie, prosięta otrzymują tylko mleko matki, dokarmianie paszą stałą rozpoczyna się po upływie tego okresu.

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

pokarmowego ma częstotliwość i cykliczność podawania paszy. W związku z przyspieszoną perystaltyką jelit oraz specyficzną budową układu trawiennego, pasze należy podawać w niewielkich ilościach, dość często, poić przed jedzeniem, a (...) konia podczas zadawania konkretnych dawek paszowych i zadbać o stały dostęp do świeżej wody. Dla wszystkich

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

samców i samic. Wartość zadawanej paszy zależy głównie od jej składników, bilansu białka i energii oraz jakości surowców dawki. Żywienie owiec ma ogromny wpływ na jakość wytwarzanych produktów (wełna, (...) powinny mieć możliwość schronienia przed deszczem, upałem i mieć stały dostęp do wody.  

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

w ilości oraz jakości zadawanych pasz, wyeliminują ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych Niepodawanie nieświeżych i nadpleśniałych pasz (zabezpieczenie kiszonek podczas wybierania z silosu) (...) najbardziej smakowitych cząstek. Zapewnienie stałego dostępu do wody oraz lizawek (...) oraz białka (białko chronione). Żywienie bydła mlecznego w poszczególnych okresach

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

pochodziła od wybrakowanych krów mlecznych, a cielęcina od bardzo młodych zwierząt. Obecnie (...) środowiska oraz niezbyt wymagającej co do jakości paszy. Zwierzęta muszą mieć (...) fermentacji bakteryjnej.   Żywienie Poziom żywienia bydła (...) obory lub na wybieg. Zwierzęta powinny mieć stały dostęp do wody i

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

wykorzystywane wszystkie osobniki, które nie zostały przeznaczone na remont stada. Systemy opasu W hodowli bydła mięsnego wyróżnia się trzy systemy opasu, które są związane z jakością (...) dietetyczne oraz wysokoenergetyczna kiszonka z kukurydzy. Kiszonka najczęściej jest podawana do woli. Jeśli ferma bydła jest

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

przydomowych lub fermowych. Żywienie gołębi jest skomplikowane, ponieważ w zależności od pory roku, stanu fizjologicznego i systemu utrzymania należy modyfikować skład paszy na bardziej lub mniej energetyczną pod (...) mało zróżnicowane żywienie  może również doprowadzić do opuszczenia na stałe ówczesnego gołębnika, w momencie znalezienia lepszego

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

chowu i hodowli indyków bardzo istotny wpływ mają ceny paszy (tendencja wzrostowa) oraz ceny skupu indyków (tendencja (...) zapewnienie dwóch stref cieplnych (poprzez elektryczne kwoki - wiszące grzejniki), stałą obserwację zachowania i monitorowanie stanu zdrowia (...) ciśnienia. Pasza i woda Pasza podawana indykom powinna być zawsze czysta, świeża

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

celu zapłodnienia komórki jajowej.   Żywienie Kozy należą do grupy małych (...) zielonki, dlatego po powrocie z pastwisk należy im podać dodatkowe pasze. W sezonie wiosenno-letnim podstawę (...) powinny być czyste, ciepłe i suche. Ściółka powinna być dościelana jak najczęściej, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni

Konie
Koń trakeński - charakterystyka, opis i hodowla rasy

ras szlachetnych, nie są wykluczane z hodowli. Żywienie W okresie letnim podstawą żywienia (...) dostęp do pastwiska jest niemożliwy, należy przygotowywać dodatkowe porcje. Masa podawanej paszy nie powinna przekraczać 2,5-3% masy (...) czasie trwania wysokich temperatur powinno wzrosnąć o kilka razy. Podawana woda musi być czysta i mieć

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

dziennych przyrostów oraz dobrego wykorzystania paszy na kg przyrostu. Intensywnie żywi się również cielęta na „białe mięso”, stosując tylko preparaty mlekozastępcze lub mleko do masy ciała 220-250 kg (...) masy 500-600 kg (18-24 miesiące) i wybrakowane krowy mamki. Żywienie zimowe powinno opierać się na paszach

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

System ściołowy wymaga częstej wymiany ściółki, usuwania obornika i dościelania. W systemie bezściołowym zwierzęta hodowane są na (...) do którego trafia obornik, natomiast strefa, w której zwierzęta spożywają paszę posiada podłogę ażurową. Niektóre grupy technologiczne (...) popularnych należy zaliczyć poidła smoczkowe, zraszające paszę, pływakowe ze stałym poziomem wody, miskowe i kieszeniowe.

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

przedżołądków. Od 2 miesiąca życia cielęta otrzymują pasze objętościowe, treściwe i wodę. Dopiero w 3 miesiącu wszystkie przedżołądki mają proporcje podobne do dorosłego bydła, rozwinięte są brodawki żwaczowe ułatwiające trawienie (...) ciała, wysokości w krzyżu oraz wieku. Dla rasy holsztyńsko-fryzyjskiej został ustalony wzorzec pierwszej inseminacji ;

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

Wartość odżywcza zależy od składu zielonki, z jakiej siano powstało. Słoma. Ma małą wartość energetyczną (...) procesów trawienia. Stymuluje przeżuwanie i poprawia perystaltykę jelit. Pasze treściwe Ziarna zbóż. Są (...) około 7 tygodnia życia będzie można stopniowo zmniejszać ilość podawanego preparatu mlekozastępczego. Karmienie cieląt

Pasze dla zwierząt
Co jedzą króliki? Podpowiadamy, jak dobrać najlepsze pasze dla królików

nim przesuwać treści pokarmowe, dlatego podstawą żywienia królików są pasze objętościowe o wysokiej zawartości błonnika – siano (...) odżywcze i powinny przyjmować je w dużych ilościach. Żeby mieć stały apetyt na taki niskokaloryczny pokarm, zwierzęta (...) śmiertelnie niebezpieczne. Bardzo lubianą przez króliki koniczynę zaleca się podawać dopiero po kwitnieniu, w małych ilościach.

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

układu pokarmowego. Po porodzie cielęta są wycierane z resztek śluzu (...) immunologicznego. Po pierwszych kilku dniach podawania siary, cielęta otrzymują preparat mleko (...) Pewnym ułatwieniem jest skonstruowanie systemu łańcuchowego z paszarni, gdzie przygotowuje się pokarm do (...) pracy. Aparaty tego typu dzieli się na stałe i ruchome, ale oba

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

powinny znajdować się krowy cielne, krowy z cielakami, same cielęta i opasy. Należy zapewnić kojec lub osobne (...) głównej hali, gdzie przebywają inne grupy lub być postawiony na stałe w oborach z indywidualnymi legowiskami. Dobrze (...) cieląt Kojce są miejscem odpoczynku i dokarmiania paszami treściwymi cieląt. Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa

Pasze dla zwierząt
Żywienie i pasze dla kaczek - jak wybrać i dopasować najlepsze?

stosować skomponowane odpowiednio mieszanki pełnoporcjowe oraz pasze gospodarskie. Żywienie kaczek dostosowuje się do wieku, płci, gatunku (...) na składniki pokarmowe (białka, węglowodanów, witamin i składników mineralnych). Dawka paszowa powinna być zbilansowana i zapewniać prawidłowy (...) W zimie aby zrekompensować brak zielonek można podawać kaczkom susz, kiszonki (lucerna, koniczyna, parowane

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

warunkiem wysokiej wydajności krów. Przy znaczącym ochłodzeniu wzrasta spożycie paszy, a po przekroczeniu 20 stopni znacząco spada (...) produkcyjności niekiedy ważniejsze  od wartości temperatury jest utrzymanie jej na stałym poziomie. Krowa przegrzana ziaje aby pozbyć (...) wymię. Zapewnienie dostępu do legowiska, jego odpowiednie wymiary i wyścielenie jest więc bardzo istotne dla osiągnięcia

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

z legowiska, żłobu paszowego, poidła automatycznego, uwięzi oraz drabiny paszowej. Stanowiska mogą różnić się od siebie wymiarami, (...) Krowa ma dość dużą swobodę ruchu. Ściółka powinna być codziennie dościelana, a kał usuwany w miarę zabrudzenia (...) są do drabiny paszowej lub do wodzideł, a dwa pozostałe tworzą jarzmo zapinane na szyi krowy.

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

postaci całego ziarna można stosować w hodowli niosek jako paszę podstawową. Doskonale przyswajalny dla koni, królików i (...) kaczym nie ma zastosowania, ponieważ po spożyciu odkłada się w ciele tłuszcz złej jakości. Kukurydza jest doskonałym (...) nie skrobiowe mające właściwości antyodżywcze. Dlatego nie powinno być podawane młodym zwierzętom. Dorosły przewód pokarmowy znacznie

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

pomieszczenie do chłodzenia i przechowywania mleka, paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania preparatów mlekozastępczych i (...) podzielona na wyspecjalizowane obszary do utrzymywania danych grup wiekowych bydła- cielętniki, jałowniki, porodówka, wydzielone części obory dla (...) wzrastał ogólny poziom agresji. Krowy w takiej sytuacji więcej stały w ciągu dnia w korytarzu gnojowym

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

Ziarna zbóż, warzywa strączkowe, wysłodki i otręby pszenne są cennym dodatkiem do paszy wysokowydajnych kóz mlecznych, rozpłodników i koźląt do 6. miesiąca życia. W diecie (...) osobników o zwiększonych wymaganiach pokarmowych wskazane jest stosowanie mieszanek mineralnych. Słone lizawki należy podawać kozom przez cały rok. Pojenie Zwierzęta muszą

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

ponieważ kury mogą być bezobjawowymi nosicielami. Stosowane są szczepionki podawane za pośrednictwem wody jako preparat zapobiegawczy, ale niestety nie dla kur nieśnych. Tyfus kur Choroba najczęściej (...) Leczenie i zapobieganie Terapia lecznicza nie została opracowana. Zapobiegać chorobie można poprzez profilaktyczne

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

wieku bydła Każde cielę po porodzie powinno otrzymać paszport, w którym zawarte są podstawowe informacje, ale przede wszystkim data urodzenia. Wiek bydła czasami (...) z wiekiem zostają zastąpione 32 zębami stałymi. Cielęta rodzą się (...) produkcyjnych, ale również dlatego, że ilość podawanych leków musi być dostosowana do

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

powierzchni kojca posiada głęboką ściółkę, dościelaną w miarę zabrudzenia. System bezściołowy w swojej konstrukcji posiada ruszt lub podłogę szczelinową. Oba typy umożliwiają ciągłe odprowadzanie odchodów stałych i ciekłych z chlewni, (...) wymienionych systemów można stosować przy żywieniu trzody pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi. Podczas żywienia paszami gospodarskimi o dużej

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

Dokładny schemat leczenia zależy od stanu ogólnego zwierzęcia. Jak zostało już wcześniej wspomniane, często występuje jednocześnie kilka (...) Kwasica żwacza Jest wynikiem skarmiania intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. Często pojawia się tuż po (...) postawę z odsuniętymi  na zewnątrz łokciami. Leczenie polega na podawaniu preparatów redukujących stan zapalny i przeciwbakteryjnych,

Konie
Koń belgijski – zimnookrwista i skoczna rasa koni

– porcje muszą być małe, ale kaloryczne, mogą być podawane częściej niż 3 razy dziennie. Połowę dziennego (...) minerały i witaminy Odpowiednio skonstruowana dieta, złożona z paszy, siana i zielonki powinna pokrywać zapotrzebowanie (...) i wydajność nawet w warunkach dużego wysiłku. Można również podawać go zwierzętom bardzo wysoko reaktywnym, albo

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

dostęp do wszystkich wolier. Żywienie W dawce pokarmowej (...) lęgowym. Aby dostarczyć odpowiednią podaż witamin warto podawać owoce i warzywa (marchew, jabłka, (...) okresie lęgów dietę trzeba wzbogacać w mieszanki paszowe przeznaczone dla ptactwa wodnego. (...) dla nich budki lęgowe. Powinny być one wyścielone słomą i zawieszone na

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

rasy leghorn to najbardziej charakterystyczne przedstawicielki typu lekkiego. Długotrwałe starania hodowców, mające na celu wyeliminowanie instynktu kwoczenia sprawiły, że kury te znoszą nawet 300 jaj rocznie, przez co stały się (...) cukrów, to jeszcze zawiera sporo potrzebnego tłuszczu, można ją podawać w większych ilościach zimą. Ważnym elementem

Bydło
Przemieszczenie trawieńca – niebezpieczna choroba układu pokarmowego bydła

prawostronne może wystąpić już u kilkudniowych cieląt, a w późniejszym wieku notuje (...) treścią pokarmową. Sprzyja temu także skarmianie wysokoskoncentrowanymi paszami z za małym dodatkiem pasz (...) doprowadzić do skrętu. Dodatkowo można podawać leki przeciwwstrząsowe i rozkurczające. Krowę (...) ona na przywróceniu prawidłowego położenia trawieńca i stałym ufiksowaniu go w pożądanym

Gęsi
Gęś garbonosa - coraz popularniejsza nieśna rasa gęsi o niebanalnym wyglądzie!

wywodzi się od gęsi suchonosej, która została udomowiona w Chinach w X (...) podłogi powinny przypadać 1-2 gęsi. Żywienie dorosłych gęsi (...) zimą oraz w okresie lęgowym stosunek paszy treściwej do zielonek powinien przekraczać tę górną granicę. Gęsiom można podawać mniszek lekarski, babkę szerokolistną i

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

zmieści się też piaskownica i dodatkowe karmidła na żwirek, paszę wilgotną, zielonkę oraz dodatki mineralne. Ponadto duży (...) tym będą dla nich mało atrakcyjne jako pożywienie. Żywienie kur w systemie ekstensywnym (...) mączki z ostryg, która zwiera węglan wapnia. Żywienie kur mieszankami dla niosek

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

je głównie jako ptaki ozdobne, ich walory smakowe docenione zostały dopiero w epoce Renesansu. Odmiany (...) jest bardzo podobna do perłowo-szarej, tylko tło białego rysunku na ciele jest jaśniejszego koloru- srebrzysto niebieskie. Perliczęta (...) natknąć na zalecenia żywieniowe identyczne jak dla kur. Dominują pasze pochodzenia roślinnego- ziarna zbóż (pszenica, żyto

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

o temperaturze 18-22°C, najlepiej w formie rozpylania mgławicowego. Woda podawana ślimakom musi być wolna od chloru. Aby (...) ślimaki przenosi się do tuczarni bądź do parku. Żywienie W hodowli ślimaków stosuje (...) mniszek lekarski i korzenie buraków oraz marchwi. Zaleca się podawać im również kukurydzę i koniczynę, które

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

jak kwoty mleczne, co umożliwiało stały wzrost i rozwój produkcji mlecznej. Do Polski pierwsze jałówki cielne oraz porcje nasienia buhajów holsztyńsko-fryzyjskich sprowadzono w (...) bakterii). Zdiagnozowana krowa, zostaje zasuszona i podawany jest antybiotyk do wymienia przez (...) szybko fermentujących węglowodanów przy jednoczesnym niedoborze pasz objętościowych. Maleje apetyt krów oraz

Ryby
Hodowla jesiotra w stawie - co trzeba wiedzieć?

i tarcze kostne na całym ciele. Otwór gębowy znajdujący się na spodzie paszczy okalają wąsiki. Głowa jest wydłużona, wyciągnięta w długi ryj. Płetwa grzbietowa i brzuszna jest przesunięta maksymalnie do (...) paru lat można już zakupić pasze typowe dla jesiotrów. Żywienie narybku rozpoczyna się od 10 razy

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

Wilgotność powietrza powinna się utrzymywać na stałym, optymalnym poziomie, wynoszącym 65-75%. (...) szczególne wymagania dotyczące ściółki. Bardzo ważne jest dościelanie codziennie słomą powierzchni podłogi, ponieważ (...) mieć oświetlenie całodobowo, ponieważ uczą się pobierać paszę z karmników (często stosuje się (...) typu, np. czerwone lub białe. Żywienie Żywienie gęsi

Drób ozdobny
Paw złoty okazały i wymagający w chowie gatunek zagrożony!

podstawowe wyposażenie: grzędy, poidła i karmidła – osobne na paszę sypką, miękką oraz dodatki (żwirek, preparaty mineralne). (...) i odkazić, nie narażając ptaków na niepotrzebny stres. Żywienie Ułożenie zbilansowanej diety dla (...) funkcjonowania układu nerwowego. Ponadto ptaki muszą mieć stały dostęp do drobnego żwirku krzemowego, który

Kury
Kury rasy sussex - charakterystyka, hodowla i żywienie

zakrzywiony dziób, podobnie jak nagie skoki, jest w jasnej, cielistej barwie. Kogut jest zdecydowanie większy (...) 220 jasnych jaj rocznie o masie 54-63 gramy. Żywienie kur mięsnych Hodując kury (...) ponieważ ich wartość energetyczna nie jest zbyt duża. Wartościową paszą wysokobiałkową mogą być również produkty uboczne

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

wykorzystywane dwukierunkowo, jako siła robocza w pracach polowych i leśnych oraz jako dostarczyciel mięsa świetnej jakości. W Polsce hodowla bydła mięsnego w czystości rasy jest (...) wywodzi się z Francji, a nazwa pochodzi od regionu francuskiego, w którym rasa powstała. Należy do ras wybitnie mięsnych, o znakomitych walorach opasowych, dobrej wydajności

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

hodowlane powstało w 1840 roku. W 1881 roku powstał Związek Hodowców Herefordów, którego głównym celem było (...) przy ekstensywnym żywieniu i słabej jakości paszach. Posiadają wysoką odporność na choroby i nie są obserwowane trudności przy porodzie. Hodowcy nie muszą udzielać cielącym się krowom szczególnej pomocy.

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

na 32 zęby stałe.   Żywienie Daniele należą do przeżuwaczy. Pokarm (...) warunkach fermowych daniele, zimą otrzymują dobrej jakości siano, sianokiszonkę oraz pasze treściwe (owies, jęczmień) i mieszanki mineralno-witaminowe. (...) można kupić od 1 000 do 1 800 zł. Cielęta kosztują  przeciętnie 600 ‒ 1200 zł,

Owce
Efektywna hodowla owiec w Polsce - cenne wskazówki

jest również metoda synchronizacji porodów w stadach wielkotowarowych, poprzez podawanie substancji stymulujących poród. Dzięki seksowaniu (...) ze smoczkiem, preparatem mlekozastępczym lub mlekiem krowim i dostają dodatkowo pasze suche. Zabiegi pielęgnacyjne jagniąt (...) małych przeżuwaczy, a ich dieta opiera się głównie na paszach objętościowych. Żywienie jest głównym czynnikiem wpływającym

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

jaj nie zapobiega rozwojowi choroby. Źródłem infekcji są bezobjawowi nosiciele, ich odchody, mlecz oraz ikra. Największa śmiertelność (...) śmiertelności, dochodzącej do 100%. Występuje na całym świecie. W Polsce została zarejestrowana w 2004 roku. Dotyka wszystkich (...) z antybiotykiem lub szczepionką, którą umieszcza się w zadawanej paszy. Fleksibakterioza Fleksibakterioza

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Prawidłowo przygotowany projekt fermy powinien posiadać budynki produkcyjne, magazyn pasz, ściółki, sprzętu, jaj oraz pomieszczenia administracyjne i (...) Ptaki utrzymywane są na głębokiej ściółce, która jest dościelana w miarę zabrudzenia. System ten jest (...) wilgoci i doprowadzaniu świeżego powietrza. Klimatyzacja kurnika powinna zapewniać stałą temperaturę 15-20°C i posiadać system ostrzegania

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki