Chwasty w zbożach ozimych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Chwasty w zbożach ozimych

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

nawet jeśli jego korzenie są w niej zanurzone. Do rozwoju potrzebuje dużego poziomu wilgotności powietrza. Szkodliwość Rdest szczawiolistny typowy najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, kukurydzę, zboża jare, len, grykę i uprawy warzyw. W porównaniu do innych rdestów, odmiana kolankowa pojawia się dość rzadko, ale jej wyplenienie nastręcza wielu

Chwasty
Świerzbnica polna – opis, występowanie i zwalczanie

popularna jest na niżu i w niższych partiach górskich. Pojawia się jako chwast w uprawach różnego typu, ale jest to rzadkie zjawisko – częściej pojedynczo (...) koniczynie i lucernie, ale często porasta również inne plantacje – także ogrody warzywne, zboża i rzepak. Pojawia się na łąkach i pastwiskach, ale jej obecność

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

i ugorów. Szkodliwość Bylica pospolita stanowi poważny problem w uprawach polowych. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości dla tego chwastu, ale już pojawienie się kilku egzemplarzy w zbożu i roślinach okopowych może znaczyć, że będziemy musieli zwalczać bylicę w latach kolejnych. Dotychczas chwast najczęściej porastał brzegi pól, ale

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

się na opakowaniach. Częstotliwość ich stosowania jest zależna od stopnia rozprzestrzenienia się dymnicy pospolitej w uprawie. W celu pozbycia się chwastu można użyć innych środków, na przykład tych przeznaczonych do zwalczania miotły zbożowej. Wszystkie opryski można wykonywać w zbożach i roślinach okopowych, nalistnie, zarówno zimą jak i wiosną, tuż po zauważeniu

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

wymagań glebowych ani atmosferycznych. W zasadzie rośnie wszędzie – jest bardzo pospolitym chwastem, pojawiającym się na całym terenie kraju, w największym natężeniu można go jednak (...) i zagłuszać inne, bardziej wartościowe rośliny. Pojawia się również w roślinach okopowych i zbożach, zwłaszcza ozimych, gdzie znacznie utrudnia zbiór. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości,

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

komonica zwyczajna, esparceta, nostrzyk, przelot. Do produkcji zielonek z roślin strączkowych można uprawiać łubin żółty, wąskolistny, biały, bobik, peluszkę, wykę jarą lub ozimą i seradelę. Zielonki z roślin zbożowych można uprawiać w plonie głównym lub poplonach. Produkcja zielonek z roślin zbożowych polega na tym samym co przy produkcji zbóż,

Rzepak
Co decyduje o dobrym przezimowaniu?

potencjalną liczbę łuszczyn. Wieloletnie doświadczenia rolników wskazują, że kondycja upraw ozimych wiosną uzależniona jest od ich jesiennego przygotowania do zimy. Decyzje podjęte jesienią mają wpływ na przyszły plon-to właśnie w tym okresie rzepak ‘programuje’ liczbę rozgałęzień i potencjalną liczbę łuszczyn. Zboża natomiast  rozkrzewiają się i to, jak wiele rozkrzewień zostanie

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

głębokość 2 cm, płytszy i głębszy siew silnie ogranicza wschody oraz w rozstawie rzędów 18-20 cm – przy szerszych międzyrzędziach wyrasta znacznie więcej chwastów. Siew rzepaku ozimego Siew ozimego rzepaku przeprowadza się w sierpniu, najwcześniej w północno-wschodniej części kraju (5-15 sierpnia), później w południowo-zachodniej (15-25 sierpnia). Podobnie

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

mątwika burakowego w glebie. Uprawiana najczęściej w międzyplonie ścierniskowym po zbożach, na zasobnych glebach wysiewana w ilości 8–10 kg nasion/ha, a na słabszych (...) 11 cm lub 20–25 cm, pamiętając, że uprawa w węższych międzyrzędziach ograniczy wyrastanie chwastów, z kolei w szerszych pozwoli na wygodniejsze pielęgnowanie roślin i rozrastanie

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Owies jest jedynym gatunkiem zboża, który w polskich warunkach nie ma odpowiednika formy ozimej. Należy do zbóż jarych, które uzyskują pełną zdolność do rozwoju w czasie jednego okresu wegetacji, dzięki czemu po wysianiu wiosną można się spodziewać plonów jeszcze w tym samym okresie wegetacyjnym. Z tego powodu obecnie w Polsce obserwuje się nieznaczny wzrost uprawy owsa, który ma duże zastosowanie – dominujący jest paszowy kierunek użytkowania, którego wyznacznikiem jest plon ziarna, a także uprawa na cele konsumpcyjne (płatki owsiane) odmian z małym udziałem łuski oraz zwiększoną zawartością tłuszczu czy też białka.

Trawy łąkowe
Czas na sorgo sudańskie – doskonałą trawę o zastosowaniu w przemyśle i gospodarce!

Zwalczanie w uprawach zbóż Sorgo sudańskie jest trawą kępową, dość obficie krzewiącą się, z rozwiniętym system korzeniowym i odrastającą po ścięciu. Zachwaszcza głównie uprawy kukurydzy i zboża. Należy do chwastów ciepłolubnych. Ze względu na późny siew kukurydzy i wrażliwość na rośliny konkurencyjne, sorgo ma sprzyjające warunki rozwoju, dlatego przed

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

pełen zestaw uprawek mechanicznych oraz zastosować chemiczne zwalczanie. Po przedplonach zbożowych należy wykonać podorywkę za pomocą wała kolczastego oraz bronowanie bądź kultywatorowanie. Nawozy (...) lekkich 6-8 cm. Jeżeli była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi poplon ozimy to głębokość siewu należy zwiększyć do 10 cm. Przy

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

W celu zapewnienia optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju tymotki ilość wysiewu zbożowej rośliny ochronnej powinna być zmniejszona o 20%. Jeżeli tymotka ma być uprawiana (...) produkcji nasiennej wydajność plantacji jest zróżnicowana i może wynosić 300-800 kg nasion. Szkodliwym chwastem na takich polach, dyskwalifikującym materiał nasienny jest tymotka kolankowa.

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

uprawek pożniwnych. Do najlepszych przedplonów zbożowych zalicza się pszenicę i jęczmień. Rośliny motylkowe grubonasienne (groch, wyka, mieszanki ze zbożami) pozostawiają po sobie glebę o dobrej strukturze, która jest wilgotna, mało zachwaszczona i zasobna w azot. Jednak często przyczyniają się do pojawiania się szkodników. Uprawa koniczyny i lucerny zwiększa zachwaszczenie

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

chwastów trwałych, jak uporczywy oset, perz, mniszek czy powój. Najlepszym na to sposobem jest zastosowanie przedplonu. Przedplon Najefektywniej zwalczyć chwasty trwałe pomogą nam rośliny zbożowe, korzeniowe, kapustne lub motylkowe. Rośliny wieloletnie, podobnie jak sprzyjająca grzybom wywołującym choroby uprawa pomidorów, ziemniaków i ogórków, nie stanowią dobrego przedplonu. Trawy,

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

rozmiary niż łan, znacznie utrudnia żniwa i uniemożliwia zadbania o czystość zbioru w plantacjach nasiennych. Szczególnie często pojawia się w zbożach, koniczynie, lucernie i lnie a w ostatnim czasie zaobserwowano wzrost poziomu zachwaszczenia bodziszkiem w roślinach okopowych i burakach cukrowych. Zapobieganie Ze względu na szeroką możliwość wyboru

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

podagrycznika pospolitego nie jest proste i nie zawsze przynosi pożądany efekt. Jeżeli zachwaszczenie podagrycznikiem pospolitym jest duże, a my wykorzystaliśmy już wszystkie naturalne metody, możemy (...) 360 SL czy Klinik Duo 360 SL. W uprawach polowych natomiast, zwłaszcza w zbożach, podagrycznik pospolity występuje tak rzadko, a jego populacja jest tak mała,

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

dlatego często pojawia się na polach po zabiegach wapnowania. Szkodliwość Chociaż szczawik żółty zachwaszcza niemal wszystkie typy upraw, w żadnej z nich nie sprawia większego problemu. Pojawia się zarówno w zbożach jak i rzepaku, ale w największym natężeniu można go zauważyć w roślinach okopowych, ogrodach i sadach

Chwasty
Wiechlina roczna – ekspansywna trawa zachwaszczająca uprawy

jej niewiele. Ze względu na to, że bardzo szybko się rozprzestrzenia, plewienie chwastów powinno odbywać się dosyć często. W miarę potrzeb jednak jest konieczne użycie (...) mogą być stosowane we wszystkich rodzajach upraw. Środki stosowane do oprysków zboża: Chlorotuloron – 1000-1200 g/ha Fluorochlaridon – 250-2000

Szkodniki upraw
Pryszczarek kapustnik – groźny szkodnik rzepaku, zwłaszcza w parze z chowaczem podobnikiem!

zainfekowania przez choroby. Na rzepaku ozimym szkody wyrządza głównie pierwsze pokolenie pryszczarka kapustnika, zaś najwięcej defektów roślin stwierdza się w pasie brzeżnym plantacji. Metody ochronne i monitoring uprawy Najlepszą metodą ochronną plantacji rzepaku jest właściwe przeprowadzanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych ‒ dbanie o odchwaszczenie upraw, zwłaszcza z

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Źródłem węglowodanów są: kukurydza (zbierana w dojrzałości mlecznej i mleczno-woskowej), zboża zbierane w okresie dojrzałości pełnej (na ziarno) lub mlecznej (całe rośliny), korzenie (...) uprawianych na pasze zaliczamy: pastewne odmiany grochu, bobik, łubiny, soję, wykę jarą i ozimą. Zawartość białka w nasionach pochodzących od strączkowych może wynosić

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

żeruje tylko kilka gatunków rolnic. Najczęściej pojawia się rolnica zbożówka (Agrotis segetum), rzadziej zaś rolnica panewka (Xestia (...) duże zagrożenie dla upraw, zwłaszcza tych na glebach lekkich i zachwaszczonych. Opis owadów i ich (...) Gąsienice wyjadają kiełkujące nasiona oraz siewki rzepaku jarego i ozimego, często podgryzają rośliny przy szyjce korzeniowej.

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

obsiewanych burakami cukrowymi oraz rzepakiem ozimym. Roślina jest bardzo konkurencyjna w stosunku do uciążliwych chwastów, pełni funkcję rośliny pionierskiej na obszarach zdegradowanych rolniczo. Średni plon facelii w siewie (...) Uprawa na nasiona wymaga podobnego przygotowania roli jak pod zboża. Po zbiorze przedplonu należy zadbać o

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

nerkowata (Medicago lupulina) inaczej nazywana jest lucerna chmielową. Często uznawana jest jako chwast w uprawach rolniczych, w ogrodach i sadach. Jest gatunkiem krótkotrwałym, 1-2 letnim, (...) Lucerna nerkowata w uprawach najczęściej wykorzystywana jest jako wsiewka w rośliny zbożowe. Jesienią może być wsiewana w żyto, a wiosną w zboża jare.

Chwasty
Jaskier rozłogowy – niepozorny chwast, potrafiący zdominować uprawę

Pospolicie występuje na nizinach i po piętro kosodrzewiny w górach. Preferuje gleby gliniaste, mało przewietrzane, ilaste. Występuje w sadach, ogrodach i parkach. W uprawach zachwaszcza przede wszystkim zboża i rośliny okopowe, często zupełnie zasnuwa glebę swoimi rozgałęziającymi się rozłogami. Charakterystyka Jaskier rozłogowy ma korzeń wiązkowy oraz skośne

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

sprawiać, że produkcja będzie opłacalna. Najlepszymi przedplonami dla soczewicy są zboża uprawiane 2- 3 lata po okopowych na oborniku. Należy unikać uprawy strączkowych oraz innych roślin bobowatych po sobie, ze względu na generowanie silnego zmęczenia gleby, obniżenia aktywności brodawek korzeniowych, kompensacji chwastów, chorób i szkodników. Przerwa w uprawie soczewicy na tym

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie

w zbożach różnego rodzaju, jak i w rzepaku, kukurydzy i burakach. Drugi preparat tego rodzaju – Agrofarm Glyfosat - może być stosowany w każdym momencie, zarówno w czasie wzrostu roślin jak i po żniwach, z przeznaczeniem na kolejną uprawę. Substancją aktywną w obu preparatach jest glifosat – środek zabijający większość chwastów

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

pseudozboża), choć jest rośliną dwuliścienną należącą do rodziny rdestowatych. Uznano ją za zboże ze względu na podobną budowę i skład ziarna oraz wykorzystanie. Grykę na (...) jest również w ekotoksykologii, jest rośliną fitosanitarną – pozostawia dobre stanowisko, ogranicza liczbę chwastów i agrofagów (szkodniki i choroby). Z tego względu może być z

Rzepak
Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

doświadczenie pozwoliło opracować firmie Goëmar technologię, która zapewnia ich maksymalne wykorzystanie.  Zastosowanie biostymulatora Rooter: Rzepak ozimy: 1-2 zabiegi jesienią w fazie 4-5 liści, wiosną po rozpoczęciu wegetacji Zboża: 1-2 zabiegi  od fazy 3 liści do końca krzewienia Dawka: 1 l/ha Rzepak

Chwasty
Chaber łąkowy – szkodliwy chwast pastwisk

Chaber łąkowy to bardzo pospolity chwast, który występuje na całym terenie Polski. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie przypisać go do nazwy – „chaber”, która automatycznie przywodzi nam na myśl popularne, niebieskie chabry bławatki, które często pojawiają się w zbożu.

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

zależności od formy żyta – jarej lub ozimej – siew wykonuje się w różnych terminach. Optymalna głębokość wysiewu nasion to 3 cm, a w zależności od odmiany ilość wysiewu powinna wynosić od 250 do 550 ziarniaków na 1 m2. Zabiegi pielęgnacyjne polegają na ograniczaniu występowania chwastów, chorób i szkodników. Zbiór za

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

(wyłącznie na buraki, groch, ziemniaki i bobik) fluazifop-P-butanowy – 75-150g/ha (zboża poza owsem) glufosinat amonowy – 450-1500g/ha metrybuzyna – (...) przestrzegać czystości siewu. Wykorzystanie Perz nie jest jedynie bezużytecznym chwastem. Jest cennym składnikiem pastwiska, ze względu na dużą zawartość węglowodanów, beta

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

Polsce pszenica twarda nie cieszy się szczególnym powodzeniem, jest raczej uważana za chwast, niż za wartościową roślinę uprawną. Jej uprawa nie należy do najprostszych, zwłaszcza, (...) jest bardzo mało odporna na gwałtowne zmiany temperatur, lub dużą ilość opadów. Odmiana ozima jest znacznie bardziej wytrzymała i to ona najczęściej pojawia się na

Chwasty
Gryka tatarka – chwast czy roślina uprawna? Odpowiadamy!

Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości dla tatarki. Nie sprawia ona większego problemu w uprawie. Występuje głównie w gryce zwyczajnej, ale czasami może zachwaszczać również różne zboża jare. Jest mało plenna, więc nie rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Zwalczanie Do zwalczenia tatarki nie potrzeba środków chemicznych.

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

do uprawy w plonie zarówno głównym, jak i wtórnym. Najczęściej wsiewa się ją w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Może być też uprawiana po roślinach okopowych na oborniku. Pole przeznaczone pod jej uprawę musi być dokładnie odchwaszczone. Glebę po zbiorze przedplonu można włókować, bronować lub kultywatorować, a przed siewem

Rośliny lecznicze
Jak pokonać szczaw tępolistny? Oto metody walki z tym wieloletnim chwastem!

na starannej pielęgnacji mechanicznej. Pojedyncze chwasty można skutecznie niszczyć przez wycinanie lub wypalanie za pomocą specjalistycznego sprzętu. Jeśli zdecydujemy się na zastosowanie substancji chemicznych, to szczaw tępolistny jest wrażliwy na: asulam, amidosulfuron, chlorosulfuron (przy jesiennych wschodach), metazachlor, glufosynat amonowy, metsulfuron, sulfosulfuron i triklopyr. W zbożach możemy użyć herbicydów typu:

Chwasty
Trujący dla bydła mlecz polny – nie pomylmy go z mniszkiem lekarskim!

łąki, pola, zarośla, przydroża, ogrody i nieużytki. Preferuje gleby świeże, mokre, próchnicze, bogate w azot, gliniaste, względnie ilaste, o dużej miąższości. Zachwaszcza użytki zielone, wszystkie uprawy jednoroczne i wieloletnie, przede wszystkim zboża i kukurydzę, rzadziej buraki. Charakterystyka Mlecz polny (Sonchus arvensis L.) należy do rodziny astrowatych. Osiąga

Szkodniki upraw
Pchełki ziemne – objawy żerowania i metody zwalczania tych szkodników

młode chrząszcze, które w większej liczbie mogą stać się zagrożeniem dla rzepaku ozimego. Szkodniki z końcem lata lub jesienią kończą pasożytowanie i przenoszą się na (...) w miejscu, gdzie wcześniej były uprawiane rośliny z rodziny kapustnych, a także zwalczanie chwastów, wczesny siew nasion i ich zaprawianie np. przy pomocy preparatów: Decis

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

Dlatego dobrze jest robić przegląd jakościowy pastwiska i sprawdzać, jaki udział stanowią chwasty niepożądane. Pastwiska muszą być użytkowane w odpowiedni sposób, ponieważ przy (...) wyrównuje się podając pasze treściwe, w różnej formie. Konie przeważnie otrzymują zboża bogate w skrobię, o średniej zawartości białka i małej ilości tłuszczu.

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

Najczęściej uprawia się ją po zbożach w plonie głównym, wtórym lub w międzyplonie ścierniskowym. Można ją też uprawiać po przedplonach odchwaszczających glebę lub na niezachwaszczonych polach, ponieważ słabo konkuruje z (...) nawozów azotowych i potasowych przed wysadzeniem roślin. Pod międzyplon ozimy należy zwiększać dawki nawozów fosforowych. W

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

-6°C. Przygotowując stanowisko skupmy się głównie na usunięciu wszystkich chwastów w przedplonie, szczególnie przy uprawie facelii na (...) Siew Siew facelii najlepiej przeprowadzić siewnikiem zbożowym w rozstawie 20-25 cm (ewentualnie 11 (...) 6 kg facelii + 40 kg wyki ozimej Autor: , inż. ogrodnictwa

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

rodziny kapustnych. Pochodzi z Indii oraz centralnej Azji, gdzie była uznawana za chwast. Jej uprawa ma mniejsze znacznie niż gorczycy białej. Nasiona tej rośliny wykorzystuje (...) Najlepszy przedplon pod uprawę gorczycy stanowią okopowe na oborniku, ale po zbożach również można ją wysiewać. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu wyższych dawek

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

perzu na powierzchnię roli. Kultywatorowanie to jeden z elementów  mechanicznych metod ochrony roślin: niszczy kiełkujące siewki chwastów i skorupę glebową. Ponadto, umożliwia lepsze niż w przypadku bronowania, wymieszanie zaaplikowanych nawozów mineralnych. Jeśli przedplonem dla zbóż ozimych będą okopowe, wówczas uprawka ta może zastąpić orkę siewną. Niekiedy też jest substytutem dla podorywki.

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

zwierząt. Siew Koniczynę białoróżową można siać wiosną w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Siew czysty wykonuje się w III (...) Koniczyna siana w roślinę ochronną nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, poza odchwaszczaniem. Jeżeli jest uprawiana siewie czystym to po pojawieniu się dużej ilości

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

pole pod uprawę lucerny należy pamiętać o jego dokładnym odchwaszczeniu. Lucerna jest bardzo wrażliwa na pojawienie się (...) (letniego) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na (...) wysiewa się łącznie z jęczmieniem jarym, to normę wysiewu zboża trzeba zmniejszyć średnio o 25%. Należy

1 2 3 4

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki