Chwasty w zbożach ozimych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Chwasty w zbożach ozimych

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

3‒4%. Uprawa pszenżyta ozimego jest możliwa na terenie całego kraju, ponieważ jest to gatunek zboża dość odporny na mrozy. Najlepiej plonuje na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym (...) jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną od chwastów, zasobną w składniki pokarmowe oraz o

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

najlepiej zwalczać w fazie od 4 do 6 liści właściwych. Do zwalczania chwastów jednoliściennych można wykorzystywać substancję aktywną – propyzamid, które znajduję się np. w (...) przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Fungicydy zalecane do ochrony rzepaku ozimego i jarego [1, 3, 4] Terminy stosowania: T1 –

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni (...) rośliny okopowe na oborniku (ziemniak). Dobrze udaje się także po zbożach: przerywa monotonię resztkową, wprowadzając do gleby (...) pozostawić w ostrej skibie. Jeśli pole nie jest nadmiernie zachwaszczone ani nie zaobserwowano licznych, zeschniętych łętów,

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Owies jest zbożem uprawianym na ok. 12 mln hektarów, co stanowi niewielki areał uprawy zbóż na świecie. (...) Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej (...) na dużą ilość patogenicznych grzybów oraz pojawiania się identycznych chwastów najgorszym przedplonem jest jęczmień. Przy uprawie

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

plonotwórczym najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego jest groch, bobik samokończący oraz wczesne i bardzo wczesne ziemniaki. Gorszymi przedplonami są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy (...) podorywce należy wykonać bronowanie, które można powtórzyć podczas wschodów chwastów. Pomiędzy orką pożniwną, a siewną należy

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

wyki należy stosować mniejsze dawki nawozów azotowych, a pod zboża większe. Nawożenie molibdenem bardzo korzystnie wpływa na wzrost bujny wzrost wyki. Dodatkowo zwiększa się zawartość białka w nasionach, a kwitnienie ulega przedłużeniu.   Pielęgnacja W celu zwalczenia chwastów można stosować lekkie bronowanie w początkowym rozwoju

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

śródziemnomorskich. Co ciekawe, jest jedynym zbożem, które nie posiada formy ozimej. Jest samopylny, kwitnie dość wcześnie, a warunki pogodowe nie mają wpływu na jego kwitnienie i zapylanie. Ponadto jest stosunkowo (...) owsa oplewionego: Arab, Arden, Berdysz, Bingo, Borowiak, Breton, Celer, Chwat, Deresz, Furman, Gniady, Grajcar, Haker, Harnaś,

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

na wszystkich rodzajach gleby, ale preferuje te lekkie, piaszczyste, suche, lessowe, lekko kwaśne, gliniaste lub mało żyzne, słabo uprawiane. Rzodkiew jest chwastem segetalnym. Zachwaszcza głownie zboża jare, rzepak, rzepik, grykę, uprawy roślin strączkowych, kukurydzę, buraki, ziemniaki i rośliny kapustne. Potocznie nazywana jest łopuchą i często mylona z gorczycą polną

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

tobołków polnych, ale są one bardzo silną konkurencją dla roślin uprawnych. Najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, zboża (głównie jare, w ozimych pojawia się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny (...) ale są one bardzo silną konkurencją dla roślin uprawnych. Najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, zboża (głównie jare, w ozimych pojawia się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny i inne

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

Spośród wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest ona podstawowym zbożem chlebowym. Od wielu lat można zauważyć duże postępy w jej uprawie. Do krajowego rejestru co roku wpisywana jest duża liczba odmian, które charakteryzują się coraz lepszymi cechami ilościowymi i jakościowymi. Obecnie w rejestrze znajdują się 83 odmiany pszenicy ozimej zwyczajnej i jedna odmiana twarda. Odmiany poszczególnych pszenic ozimych różnią się między sobą cechami użytkowymi i warunkami uprawy.

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

odżywcze. Powszechnie rośnie na całym terenie kraju i w innych częściach kontynentu. O jego pospolitości świadczy fakt, że wizerunek wilca oplatającego łan zboża stał się symbolem Europejskiego Towarzystwa Badania Chwastów. Powój zachwaszcza wszystkie rodzaje upraw jednorocznych i wieloletnich, w tym kukurydzę, zboża i sporadycznie buraki. Masowe pojawienie się chwastu

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

di- i tetraploidalnymi oraz mieszańce form oleistych z warzywnymi. Wymagania Rzepik wykazuje się dużą zimotrwałością, większą od rzepaku ozimego. Najlepiej uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. Gleby przeznaczone pod jego uprawę nie powinny być zakwaszone. Poplon W Polsce

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

około 1 mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni plon ziarna (...) pszenżyta jest wysoka zwartość składników mineralnych w porównaniu z innymi zbożami. Jednak mąka wytwarzana z pszenżyta ma (...) oraz kilkakrotnie użyć brony w celu zniszczenia siewek kiełkujących chwastów. Głębsza podorywka, wykonywana na głębokość 10‒12

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

mogą powodować dominację żyta nad wyką.   Zabiegi pielęgnacyjne Wyka ozima wysiewana w mieszance z żytem nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ obydwie rośliny wytwarzają zwarty łan oraz ograniczają rozwój chwastów. Dodatkowo ze względu na ich różne cechy botaniczne i rozwojowe użycie herbicydów jest uniemożliwione, ponieważ

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

Jęczmień jest czwartą rośliną w produkcji światowej. Tolerancja gorszych warunków uprawowych, w tym wysokich temperatur, umożliwia uprawę tego zboża w wielu regionach świata, również na terenach górskich. W Polce przeważa uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie systematycznie rośnie areał uprawowy jęczmienia, który uprawiany jest zarówno dla przemysłu spożywczego, jak i na paszę.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Jęczmień to zboże o dużym arealne uprawy w naszym kraju. Większą popularnością wśród rolników cieszy się jego forma jara. Wynika to ze słabszej zimnotrwałości jęczmienia ozimego w porównaniu do innych (...) orkę przedzimową średniej głębokości. Pola, na których zdiagnozowano obfite zachwaszczenie, wymagają zastosowania pogłębionej podorywki i kultywatora

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

oleistych gorczyce znajdują się na trzecim miejscu, po rzepaku ozimym i jarym. Ich nasiona są podstawowym surowcem (...) gorczyc. Do dobrych przedplonów można również zaliczyć rośliny strączkowe, mieszanki zbożowo-strączkowe, rośliny motylkowe wieloletnie i mieszanki motylkowych (...) uprawki pożniwne. Ich intensywność zależy od stopnia i typu zachwaszczenia pola. Po przedplonach późnych w okresie

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

Przedplon Rośliny zbożowe mogą być dobrym przedplonem dla gryki. Można też ją uprawiać po międzyplonach ozimych, które są zbierane do 15 maja. Uprawa gryki (...) cm.   Pielęgnacja Chwasty dwuliścienne w zasiewach gryki mogą być

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku plonu pszenicy jarej o 30%. Najmniejsze obniżenie plonu odnotowuje się (...) uprawki można wykonywać na polu, na którym pojawiły się chwasty rozłogowe. Po motylkowych, które zadarniają glebę,

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

uprawę można prowadzić na glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. (...) bardzo dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów. Uprawiana także na zielony nawóz, wtedy (...) w sposób nietrwały, a także może zimować w roślinach ozimych, np. w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

– nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w Polsce (...) Przedplon Esparcetę najlepiej uprawiać na stanowiskach po zbożach lub okopowych. Jest też dobrym przedplonem (...) kultywatorowanie połączone z bronowaniem. Ma to na celu niszczenie chwastów, które mogą wschodzić na polu. Następnie

Chwasty
Wyka drobnokwiatowa – pustoszy zboża, zagraża bydłu. Czas się jej pozbyć!

może być bardzo szkodliwa. Jako chwast pojawia się głównie w zbożu, gdzie sieje prawdziwe spustoszenie. Zawiera również substancje toksyczne, które mogą mieć silnie trujące działanie zagrażające zwierzęta gospodarskie. Ta (...) i jesienią. Z tego względu jest chwastem roślin i ozimych i jarych. Zwykle cała roślina jest

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

sucha wiosna może hamować ich rozwój. Jej objawy mogą pojawiać się na pochwach młodych liści w postaci brunatnych plam. Na źdźbłach pojawia się w postaci (...) wilgotność. Wyrządza one duże szkody, a zapobiega jej się poprzez późniejsze siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno przed wysiewem należy zaprawiać (np.

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

swoim składzie bardzo dużo mikroelementów potrzebnych do wzrostu i rozwoju pszenicy ozimej. W 30 tonach tego nawozu znajduje się średnio: 220 g manganu, 120 g miedzi, 195 g cynku i 66 g molibdenu. Dodatkowo jeśli na polu jest przyorywana słoma roślin zbożowych to do gleby może zostać dostarczone około 15 g

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

dekadzie sierpnia można wysiewać gorczycę białą i facelię. Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych przeznaczonych na zielonkę i warzywach. Po zbożach wcześnie schodzących z pola, które umożliwiają wysiew międzyplonu do końca lipca, można uprawiać bobik, łubin

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

(preparat Teridox 500 EC) i chlomazonu (Command 480 EC lub Kilof 480 EC) oraz chlomazonu i metazachloru (wspomniany już Butisan). Zabiegi odchwaszczania chemicznego przeciwko przetacznikowi w zbożach, szczególnie w jęczmieniu, życie i pszenżycie robi się herbicydami zawierającymi dikambę – są to na przykład wszystkie preparaty z serii Chawstox (D,

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

powinno się uprawiać czosnku po warzywach cebulowych ze względu na możliwość porażenia przez choroby grzybowe. Przed założeniem uprawy pole powinno być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego są koniczyna, lucerna, sałata czy inne rośliny wcześnie schodzące z pola. Uprawy często prowadzone są po roślinach nawożonych obornikiem, np. kapustne, ogórki.

Chwasty
Niepozorna rogownica pospolita – nieszkodliwy chwast użytków zielonych

zarówno w zbożach, jak i innych uprawach polowych. Bardzo rzadko stanowi poważne zagrożenie dla poziomu i jakości plonu, więc nie ma oficjalnych poziomów szkodliwości rogownicy pospolitej. Jej najczęstsze siedlisko to raczej odłogi, łąki i pastwiska, na których nie stanowi zagrożenia dla zwierząt. Zwalczanie W razie zwiększonego zachwaszczenia

Rośliny pastewne
Szarłat szorstki - pospolity chwast warzyw okopowych i zbóż jarych

zarówno na terenach ruderalnych – zamieszkałych przez człowieka – jak i segetalnych, na łąkach. Występuje na glebach lekkich, żyznych i zasobnych w azot. Jest częstym chwastem w zbożach jarych oraz uprawach warzyw okopowych i strączkowych. Może krzyżować się z innymi gatunkami szarłatu uprawianymi w celach spożywczych. Rozmnażanie

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Chwasty, choroby i szkodniki Do najważniejszych gatunków chwastów pojawiających się w uprawie tytoniu zaliczamy: szarłat szorstki, gwiazdnicę pospolitą, starzec zwyczajny, tasznik pospolity oraz żółtlicę drobnokwiatową. Dodatkowo w uprawach tytoniu mogą występować, m.in.: perz właściwy, skrzyp polny, miotła zbożowa, fiołek polny, rzodkiew świrzepa czy rdesty. Regulację zachwaszczenia można

Rośliny lecznicze
Lnica pospolita – chrońmy bydło przed lwimi paszczami!

zboczach, szutrowiskach rzecznych, nieużytkach. Preferuje gleby piaszczyste, sypkie lub kamieniste oraz stanowiska ciepłe i słoneczne. Rośnie zarówno w miejscach suchych, jak i wilgotnych. Zachwaszcza przede wszystkim uprawy wieloletnie oraz zboża. Porasta brzegi pól, łąki i pastwiska. Charakterystyka Lnianka jest gatunkiem byliny należącej do rodziny babkowatych (wcześniej była

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

o dużej zdolności kiełkowania, a także pozbawione zanieczyszczeń (nasion chwastów i innych roślin). Przed siewem (...) tej metody wysiewane są zbyt głęboko) Siew w zboża – nasiona koniczyny wysiewa się w (...) Koniczynę czerwoną wysiewamy latem po wczesnych ziemniakach lub jęczmieniu ozimym. najczęściej wsiewana jest w ochronną roślinę,

Rośliny lecznicze
Przymiotno kanadyjskie okrywa szarawym puchem pola i uprawy szerokorzędowe

zrębach lasów. Jako chwast segetalny i ruderalny zachwaszcza pola uprawne szerokorzędowe, prawie wszystkie uprawy polowe i sadownicze, w tym szczególnie kukurydzę, ziemniaki, winorośl oraz użytki zielone i pastwiska. Dobrze znosi susze i mrozy. Charakterystyka Konyza kanadyjska jest rośliną dwuletnią, rzadziej jednoroczną, ozimą lub jarą, z rodziny astrowatych.

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

gęsty, systematycznie należy usuwać chwasty i szkodniki, a jeśli rośliny już zostaną porażone szarą pleśnią, to powinno być wdrożone nawożenie fosforowe i potasowe. Natomiast, gdy próg szkodliwości przekroczy 20‒30% porażonych roślin, należy zastosować odpowiedni fungicyd, choć należy zaznaczyć, że zawalczenie pleśni jest trudne. W uprawach odmian ozimych można zastosować

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

dobry oraz żytni dobry. Stanowisko powinno być pozbawione chwastów wieloletnich i uporczywych chwastów jednorocznych. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawić przeciwko zgorzelowi siewek (...) Do bardzo dobrych roślin ochronnych, wykorzystywanych w siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę oraz rośliny motylkowate grubonasienne uprawiane na zielonkę, do

Chwasty
Uwaga na nawrot polny! Chwast zagraża uprawom żyta i przenżyta

obsypaną białymi, drobnymi kwiatkami roślinę możemy często zauważyć w zbożu. Prawdziwe spustoszenie powoduje w życie i pszenżycie, (...) Nawrot polny może być zarówno jary, jak i ozimy. Najczęściej jest jednoroczny, ale zdarza się, (...) suchych i słonecznych. Szkodliwość Ten chwast jest szczególnie uciążliwy na słabych, lekko

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

0,1 rośliny na tej samej powierzchni, żeby znacznie utrudnić zbiór roślin okopowych. Dla pozostałych roślin nie obliczono oficjalnego progu szkodliwości, ale psianka czarna zachwaszcza również ziemniaki, kukurydzę, warzywa i zboża jare. Na stanowisko uprawy najczęściej przedostaje się z obornikiem i kompostem w czasie zabiegu nawożenia. Złe rozłożenie nawozu, może spowodować rozprowadzenie

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych składających się z dwóch gatunków. (...) ją w ekologicznych uprawach. Odznacza się również wysoką konkurencyjnością wobec chwastów. Bardzo dobrze plonuje na słabych glebach, (...) i niekorzystne warunki glebowe. Dodatkowo w porównaniu z odmianami ozimymi odznacza się wysoką zawartością białka w

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

Za najlepsze przedplony w uprawie łubinu żółtego uznaje się: zboża, wysiewane w drugim roku po okopowych na (...) 25%. Łubin żółty jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza (...) zbiorze przedplonu zbożowego. Dodatkowe bronowanie można przeprowadzić po wschodach chwastów. Orkę przedzimową trzeba zaplanować w miarę

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

susze i pleśń śniegową. Z jednej strony może być rośliną uprawną, o dużym znaczeniu w hodowli i gospodarstwie, z drugiej ‒ uciążliwym chwastem, atakującym uprawy buraków, kukurydzy, koniczyny i rzepaku ozimego. Charakterystyka Rajgas włoski rośnie luźnokępkowo. Jest niewysoką trawą, choć dominują mocno ulistnione pędy generatywne, które mogą

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

odmienna od dwóch pozostałych form, bliżej spokrewniona z pospolitym chwastem: gorczycą polną. Czarna i sarepska są morfologicznie (...) wysiewu międzyplonów ścierniskowych, w tym gorczycy. Są to np.: rzepak ozimy, jęczmień ozimy, groch. Jednak, ze względu (...) się przedsiewnie w ilościach: 50 kg N/ ha (po zbożach, nawożonych niskimi dawkami azotu, rzadko stosowanym

Szkodniki upraw
Jesienny atak chowacza galasówka w uprawie rzepaku. Mówimy „nie” szkodnikowi!

Chowacz galasówek to brązowy chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, który w okresie jesiennym żeruje na rzepaku, a także na innych gatunkach roślin kapustowatych, zarówno w uprawach, jak i dziko rosnących, w tym także na chwastach na przykład na rzodkwi świrzepie. Galasówka można spotkać powszechnie w całym kraju w dwóch odmianach: wczesnowiosennej i letniej. W uprawach rzepaku jarego i ozimego pojawia się tylko w niektórych latach oraz lokalnie w ograniczonym nasileniu.

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

takiej odmiany, warto zadbać o wyeliminowanie konkurencji dla ogórka w postaci kwitnących chwastów, które mogą przywabiać pszczoły. Kwiaty ogórka kwitną od początku czerwca do końca (...) względną powietrza, może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

jest nosicielem niebezpiecznych dla roślin uprawnych pasożytów i szkodników. Możemy pozbyć się chwastu bezpośrednio po siewie, za pomocą różnych preparatów, w których substancją czynną jest (...) rozwojowych roślin nie zaleca się stosowania oprysków przeciwko tasznikowi, nawet w przypadku rzepaku ozimego, po ruszeniu wiosennej wegetacji. Rośliny okopowe Opryski

1 2 3 4

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki