Głowina kukurydzy - szkodliwość

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Głowina kukurydzy - szkodliwość

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza kolb, głownia kukurydzy oraz głownia pyląca kukurydzy Największe zagrożenie dla wielkości i jakości plonów kukurydzy stanowią: omacnica prosowianka, ploniarka zbożówka, rolnice, mszyce, wciornastki, drutowce i pędraki. Do kwarantannowych szkodników kukurydzy należy stonka kukurydziana, której larwy uszkadzają system korzeniowy kukurydzy, a co za tym idzie,

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

w 2-3 fazie liści, ponieważ kukurydza najbardziej jest wrażliwa na zachwaszczenie w 3-8 fazie liścia. Należy jednak pamiętać, że nalistne stosowanie herbicydów może być szkodliwe dla niektórych odmian kukurydzy, a (...) mikotoksyn mogą uniemożliwić wykorzystanie ziarna. Często występującą chorobą jest głownia guzowata kukurydzy, jednak jeżeli już się

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

Do najważniejszych chorób kukurydzy, które zagrażają jej uprawom zalicza się choroby grzybowe. Najgroźniejsze są: choroba szalonych wiech, drobna plamistość liści kukurydzy, głownia kukurydzy, głownia pylącej kukurydzy, fuzarioza kolb, rdza kukurydzy, zgorzel korzeni, zgorzel podstawy łodygi, zgorzel siewek i żółta plamistość liści kukurydzy.

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Odmiany Poszczególne odmiany kapusty mają różne zabarwienie, kształt, grubość nalotu woskowego, wielkość głowy czy wysokość głąba. Różnią się także plennością, wczesnością i wartością przechowalniczą. Ważną cechą jest brak skłonności do gromadzenia szkodliwych azotanów. Dodatkowo odmiany kapusty włoskiej rozróżnia się ze względu na pomarszczenie liści. Coraz częściej uprawia

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Powierzchnia uprawy roślin pastewnych ciągle ulega zmianom. W związku ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta (...) pastewne można podzielić na pięć grup: motylkowate grubonasienne (strączkowe), motylkowate drobnonasienne, pastewne niemotylkowe, kukurydza oraz okopowe bulwiaste i korzeniowe. Innym kryterium podziału jest trwałość tych

Kukurydza
Siew kukurydzy najważniejszym elementem technologii produkcji

Kukurydza (Zea mays) to jedna z najbardziej wydajnych roślin zbożowych. Głównym celem jej uprawy jest otrzymanie dwóch produktów użytkowych: formy typowo ziarnowej albo wysokiego plonu suchej masy roślin z dużym udziałem kolb. Ponadto, coraz większego znaczenia nabiera produkcja tzw. CCM (kiszonki z całych kolb). Kukurydza (Zea mays)

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

Przydatna do uprawy na zbiór letni.   Sałata głowiasta krucha Golden State. Tworzy główki kuliste lub kulistospłaszczone. Jest dobra (...) duża ilość tego nawozu powoduje wzrost zawartości azotanów w liściach, co może być szkodliwe dla zdrowia człowieka. Uprawa Istnieją dwa sposoby

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

piersi fioletowo-zielono-brązowe. Ogon jest czarny o metalicznym połysku. Posiada dużą koronę na głowie. Samica posiada brązowe pióra i czub. Samice znoszą 3-4 jaja i wysiadują (...) podają pasze gospodarskie. W diecie mogą znajdować się ziarna zbóż- jęczmień, pszenica, owies, kukurydza, tarta marchew, gotowane ziemniaki i śruty zbożowe. W ogrodach

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

charakteryzują się niską mrozoodpornością. To sprawia, że uprawy tej rośliny skupiają się głownie w zachodniej części Polski. Ponadto wczesny termin wysiewu jęczmienia ozimego, przypadający na (...) ze względu na depresję wsobną. To niekorzystne zjawisko może przyczyniać się do ujawniania szkodliwych alleli recesywnych i zmniejszenia zróżnicowania genetycznego w obrębie populacji.

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

populacja dzika wynosiła około 180 tysięcy sztuk. Od czasów II wojny światowej pogłowie stale rośnie. Naturalnym środowiskiem bytowania dzików jest gęsty las mieszany zapewniający bazę paszową i schronienie. Dziki opuszczają las latem i udają się na pola uprawne, kukurydzy, ziemniaków i ścierniska. Dziki występują licznie w całej Europie.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin). Próg szkodliwości zawsze dotyczy konkretnej fazy rozwojowej zboża. Choroby, które są przenoszone przez materiał (...) w plonie, należą: brunatna plamistość liści zbóż, czerń zbóż, fuzarioza kłosów i liści, głownia pyląca pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

się między sobą kolorystycznie. Najczęstszym kryterium oceny płci jest postawa, pokrój, wielkość głowy i przydatków oraz nastroszenie piór (jest widoczne w okresie godowym u samców). (...) jak dla kur. Dominują pasze pochodzenia roślinnego- ziarna zbóż (pszenica, żyto jęczmień, owies, kukurydza), nasiona roślin motylkowatych , (groch, bobik, łubin), ześrutowane ziarna roślin oleistych

Chwasty
Rdestówka powojowata – uwaga na ten wijący chwast w uprawach!

uprawach, ale gdy się pojawi, jest dość uciążliwym chwastem, ponieważ dobrze znosi susze i niedostatki składników pokarmowych. Jako chwast jednoroczny, zachwaszcza głównie uprawy zbóż, kukurydzy i buraków. Progi szkodliwości nie są dokładnie opracowane, ale przewiduje się, że kilkanaście roślin na 1 m2. wpływa na obniżenie plonów. Z tego powodu bardzo ważna

Szkodniki drzew i krzewów
Szkodniki gruszy. Znamy skuteczne sposoby na intruzów!

Kwieciak gruszowiec jest niebezpiecznym szkodnikiem, mimo że zazwyczaj występuje nielicznie na gruszach. Jest to ciemnobrązowy chrząszcz z długim ryjkiem z rodziny ryjkowcowatych. Szkodliwym stadium są kremowobiałe z brązową głową larwy. Podgryzają nasadę zimowego pąka, niszcząc przy tym wszystkie pąki kwiatowe. Krótkopęd również zostaje uszkodzony i zasycha. Porażone pąki zimowe opadają.

Chwasty
Chwastnica jednostronna – nieproszony gość upraw kukurydzy i buraków

wschodzi dość późno i zaczyna kwitnienie dopiero w lipcu. Nie osiąga pełnego rozwoju na stanowiskach zaciemnionych. Najczęściej pojawia się w plantacji roślin okopowych i kukurydzy. Szkodliwość Jest to niezwykle szkodliwa trawa. Chwastnica jest bardzo silnie ekspansywna i pobiera z gleby bardzo dużo azotu, co powoduje zmniejszenie plonu

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

wymagania glebowo-wodne. Ze względu na swoje duże rozmiary, bardzo szybko zagłusza rośliny uprawne i hamuje ich rozwój. Pięcioprocentowy próg szkodliwości wynosi około 0,5 rośliny na metr kwadratowy dla zbóż, roślin okopowych i kukurydzy. Już dwie rośliny na powierzchni metra kwadratowego zmniejszają plon o około 20 procent. Wystarczy tylko takie zachwaszczenie uprawy,

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

środków stosowanych przed sadzeniem i przed kwitnieniem. Próg zagrożenia przed założeniem plantacji: 1 pędrak na 2 m2. Nicienie  Korzeniak szkodliwy (Pratylenchus penetrans)  Sztylak zmiennogłowiec (Xiphinema diversicaudatum)  Guzak północny (Meloidogyne hapla) Korzeniak szkodliwy powoduje nekrotyczne plamy na korzeniach, które z czasem czerwienieją

Szkodniki drzew i krzewów
Szkodniki malin nadciągają! Skutecznie chronimy uprawę

jest on jednym z groźniejszych szkodników malin. Posiada przezroczyste skrzydła z ciemnymi elementami o rozpiętości do 2,5 cm i paskowany żółto-czarny odwłok. Szkodliwym stadium jest biała gąsienica z brązową głową, która żeruje wewnątrz pędów, wyjadając ich rdzeń. Często spotykana jest również pod korą szyjki korzeniowej. Porażone pędy słabiej rosną i owocują,

Chwasty
Maruna bezwonna – z pozoru rumianek, a naprawdę uporczywy chwast

szerokorzędowych. Kiedy liczba egzemplarzy maruny bezwonnej zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do progu szkodliwości, należy rozważyć chemiczne metody ochrony roślin. Zwalczanie Sięgnięcie (...) Racer 250 EC czy Songhai 300 SL. Na polach ziemniaków i kukurydzy najczęściej wystarczy systematyczne odchwaszczanie mechaniczne międzyrzędzi, żeby zapobiec rozrastaniu się maruny

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

o 5%. Wystarczy 0,1 rośliny na tej samej powierzchni, żeby znacznie utrudnić zbiór roślin okopowych. Dla pozostałych roślin nie obliczono oficjalnego progu szkodliwości, ale psianka czarna zachwaszcza również ziemniaki, kukurydzę, warzywa i zboża jare. Na stanowisko uprawy najczęściej przedostaje się z obornikiem i kompostem w czasie zabiegu nawożenia. Złe rozłożenie nawozu,

Chwasty
Starzec zwyczajny – bieli i zachwaszcza pastwiska. Sprawdź, jak go wyeliminować

biało-szarego koloru, obsypane puchem kwiatostany rośliny przywodziły na myśl głowę starszego, siwego człowieka – z tego źródła (...) przewiewne. Lubi pojawić się na polach nawożonych obornikiem. Szkodliwość W drugiej połowie okresu (...) w uprawie powinno zwrócić naszą uwagę. Roślina zachwaszcza szczególnie kukurydzę i ziemniaki w uprawie polowej. Pojawia

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

jego pojawienie się w kukurydzy – szczawik jest nośnikiem choroby nazwanej rdzą kukurydzy. Zwalczanie Szczawik żółty nie rozprzestrzenia się zbyt szybko, dlatego jego pojawienie się w uprawie nie powinno zbudzić naszego niepokoju. Bardzo rzadko jest szkodliwy, nie ma więc potrzeby sięgania po herbicydy. Prowadzenie odpowiedniej gospodarki –

Rośliny lecznicze
Jak zwalczyć żółtlicę drobnokwiatową? Podpowiadamy!

nawożonych azotem i wapnowanych, ponieważ do rozwoju potrzebuje węglanu wapnia. Najczęściej zachwaszcza ziemniaki, inne rośliny okopowe i kukurydzę. Stanowi również poważny problem w ogrodach warzywnych, wśród upraw szerokorzędowych. Szkodliwość Chociaż nie ma opracowanych progów szkodliwości, nie ulega wątpliwości, że żółtlica drobnokwiatowa jest jednym z najbardziej

Szkodniki warzyw
Bielinek kapustnik – szkodnik roślin kapustnych. Sprawdź, jak z nim walczyć!

chwastach składane są jaja pierwszego pokolenia, dla roślin warzywnych zaś niebezpieczne jest drugie pokolenie. Szczególnie chętnie żerują na kapuście głowiastej, kapuście włoskiej, kapuście pekińskiej, kalafiorze, brokule oraz rzepaku. Objawy żerowania i szkodliwość Jeszcze do niedawna bielinek kapustnik powodował ogromne straty w plonie, obecnie ze względu na duży

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

wykorzystywane jako pokarm dla ptactwa. W niektórych krajach zaś uprawiana jest jako trawa pastewna. Szkodliwość i zwalczanie Włośnica jest pospolitym, ciepłolubnym chwastem, który późno wschodzi i przez to stanowi zagrożenie dla upraw kukurydzy i buraków. Rzadziej zachwaszcza zboża. Często jednak masowo dojrzewa na ścierniskach, zwłaszcza tych żytnich.

Uprawa
Podłoża do storczyków - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

Stały pod względem odczynu - nie może dochodzić do wahania wartości pH. Nie może zawierać szkodliwych substancji i patogenów. By uzyskać jak najwięcej tych cech, stosuje się głownie mieszanki, uzupełniających się składników.   Rodzaje podłoży do storczyków Podłoża organiczne

Drób ozdobny
Kaczki karolinki – barwnie upierzone ptaki ozdobne. Polecane do przydomowej hodowli

samca. Wokół jej brązowych oczu występują grube białe obwódki. Kaczka ma na głowie mniejszy czubek niż kaczor. Od samicy mandarynki odróżnia się drobniejszym cętkowaniem na (...) oraz miękkie (warzywa okopowe, owoce, zielonkę, twaróg). Karolinki chętnie zjadają zwłaszcza pszenicę, śrutę kukurydzianą, tartą marchew i parowane ziemniaki, te ostatnie należy skarmiać jednak w

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

rozwija nad brzegami wód, nawet jeśli jego korzenie są w niej zanurzone. Do rozwoju potrzebuje dużego poziomu wilgotności powietrza. Szkodliwość Rdest szczawiolistny typowy najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, kukurydzę, zboża jare, len, grykę i uprawy warzyw. W porównaniu do innych rdestów, odmiana kolankowa pojawia się dość rzadko, ale

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca się kukurydzy, ze względu na odchwaszczanie jej środkami z grupy triazyn. Substancje te mogą (...) z pola. Bronowanie można powtórzyć kilkakrotnie. Dokładna uprawa pożniwna wpływa na ograniczenie zachwaszczenia, głownie samosiewami zbóż. Będąc źródłem wielu chorób grzybowych i bakteryjnych, stanowią ogromne

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

wśród roślin psiankowatych i na plantacjach truskawek. Szkodliwość Szkodliwość bielunia dziędzierzawy jest związana z jego niezwykłą toksycznością. Zawarte w jego liściach (...) Większość z proponowanych herbicydów najlepsze efektów przynosi w przypadku oprysków w kukurydzy, gdzie bieluń dziędzierzawa pojawia się bardzo rzadko. W tym wypadku zaleca

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

lasach, na łąkach i pastwiskach. Najczęściej zachwaszcza zboża, zarówno jare jak i ozime, równie często pojawia się w kukurydzy. Rzadziej rozprzestrzenia się w roślinach okopowych i strączkowych, ale tam również może być bardzo szkodliwy. Szkodliwość Chwast stanowi duże zagrożenie dla roślin uprawnych, zwłaszcza dla wszystkich rodzajów zbóż.

Rośliny lecznicze
Glistnik jaskółcze ziele – niepożądany i trujący chwast pastwisk

warzyw. Rzadko pojawia się w roślinach polowych. Nie opracowano szczegółowych, oficjalnych progów szkodliwości glistnika jaskółcze ziele. W bardzo małym stopniu można go zobaczyć na pastwiskach (...) rośliny. Opryski preparatami z glifosatem jako substancją czynną możemy przeprowadzić w kalafiorze, kapustach, kukurydzy cukrowej, marchwi, ogórku, papryce, pietruszce, pomidorach i rabarbarze. Najczęściej odchwaszczanie jest

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

twarde, szarofioletowe, a wewnątrz białe rożki (przetworniki). Mąka zanieczyszczona sporyszem jest bardzo szkodliwa. Przetrwalniki niszczy się poprzez wykonywanie podorywki i głębokiej orki przedzimowej. Ziarno przed (...) oprysk za pomocą Duett Ultra 497 SC czy Mirage 450 SC. Głownia zwarta jęczmienia Wywoływana jest przez Ustilago hordei. Jest to

Rośliny lecznicze
Przytulia czepna – opis, występowanie, szkodliwość, zwalczanie i właściwości

W razie potrzeby, jeśli liczebność przytulii czepnej będzie przekraczać próg szkodliwości (0,5 rośliny na metr kwadratowy powierzchni uprawy), należy sięgnąć po opryski chemiczne. (...) 1 litra na hektar. Pendimetalina jest również najczęściej wybieraną substancją czynną w opryskach kukurydzy, drugą często polecaną jest terbutyloazyna. Polecane preparaty do oprysku kukurydzy to

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

walka z tym chwastem w zasadzie nigdy nie ustępuje. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości dla tobołków polnych, ale są one bardzo silną konkurencją dla roślin uprawnych. Najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, zboża (głównie jare, w ozimych pojawia się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny i inne rośliny motylkowe. Duże szkody powoduje w rzepaku, gdzie jest

Chwasty
Wyka drobnokwiatowa – pustoszy zboża, zagraża bydłu. Czas się jej pozbyć!

problemu. Zwalczanie Chociaż nie ma opracowanych szczegółowych progów szkodliwości dla wyki drobnokwiatowej, może ona stanowić nie lada wyzwanie dla rolników. Oczywiście, (...) oprysku wszystkich zbóż poza owsem, niektóre z nich sprawdzają się również w plantacji kukurydzy. Właściwości trujące Wyka drobnokwiatowa może być bardzo

Drób ozdobny
Bażant królewski – wytworny ptak o niewygórowanych wymaganiach

dzioba, przez czoło, aż na kark. Ciemna pręga rozszerza się po bokach głowy i w postaci trójkątnych plam sięga kącików dzioba. Pióra wokół szyi, na (...) codzienne o stałych godzinach podajemy im dodatkowo ziarna i śruty zbożowe – z kukurydzy, jęczmienia, soi i pszenicy. Warto karmić je też warzywami, np. kapustą

Drób ozdobny
Bażant srebrzysty - odporna na mróz odmiana o charakterystycznym ubarwieniu

czarny czub, ale są brązowo-szare, na skrzydłach i grzbiecie występuje prążkowanie. Przydatki głowowe są mniej zaznaczone niż u samców. Środowisko naturalne (...) Dorosłe ptaki mogą otrzymywać całe ziarna zbóż- jęczmień oraz pszenicę, owies i kukurydzę. Zimą dawkę należy uzupełnić dodatkami energetycznymi takimi jak słonecznik czy len.

Kury nieśne
Kura karmazyn (rhode island red) - popularna rasa kury domowej o ciemnobrązowym upierzeniu

Optymalny udział śruty kukurydzianej w mieszance paszowej wynosi 30-40%. Na polskim rynku kukurydza osiąga jednak wysokie ceny i stosowanie dużych jej ilości, zwłaszcza w chowie (...) przewodzie pokarmowym, co utrudnia wchłanianie składników odżywczych i wody – jest to zjawisko szkodliwe zwłaszcza dla młodych ptaków. Nasiona roślin strączkowych, traktowane w żywieniu drobiu

Drób ozdobny
Paw złoty okazały i wymagający w chowie gatunek zagrożony!

tego gatunku mają dłuższe nogi i szyje. Również pierzaste czubki na ich głowach są dłuższe niż u innych pawi, a pióra, z których się składają, (...) Podstawą jadłospisu ptaków trzymanych w niewoli są ziarna zbóż: pszenicy, owsa, jęczmienia, kukurydzy, prosa i ryżu – podawane w całości oraz w postaci śruty,

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

którą sięga się dopiero w przypadku, kiedy liczba chwastów przekracza pięcioprocentowy próg szkodliwości. Przed przystąpieniem do oprysków chemicznych należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości naturalnej ochrony (...) wschodów w międzyrzędziach, ale sposób ten przynosi skutki tylko w roślinach okopowych i kukurydzy, nie ma natomiast zastosowania na łąkach, pastwiskach i w uprawach nasiennych

Szkodniki drzew i krzewów
Mówimy stanowcze „nie” szkodnikom jabłoni!

ją można po kształcie ciemnoczerwonej na grzbiecie larwy i białawych bokach. Jej szkodliwe działanie polega na drążeniu w drzewie korytarzy. PRZECIWDZIAŁANIE: w otwór (...) wygryza korytarze i składa jaja. Rozpoznać go można po białym kolorze i brunatnej głowie. Samce osiągają wielkość ok. 2cm, samice – powyżej 3cm.

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

o wodę i składniki mineralne, zwłaszcza azot. Niestety nie określono oficjalnych poziomów szkodliwości, niemniej jeżeli osiągnie większe rozmiary niż łan, znacznie utrudnia żniwa i uniemożliwia (...) 7,5-11 gram na hektar i 3,8 gram na hektar. W polach zbóż i kukurydzy opryski można wykonać substancją dikamba w proporji 72-240 gram na hektar

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

Bylica pospolita stanowi poważny problem w uprawach polowych. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości dla tego chwastu, ale już pojawienie się kilku egzemplarzy w zbożu i (...) acetochloru i trichlopyru. Pierwsza substancja nadaje się do oprysków sadów jabłoniowych, plantacji truskawek, kukurydzy i ziemniaków. Druga na polskim rynku jest dostępna jedynie w preparacie

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki