Po co wykonuje się podorywkę?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Po co wykonuje się podorywkę?

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

Orka zasadnicza to podstawowy zabieg agrotechniczny, do którego zaliczamy podorywkę. Polega ona na wykorzystaniu pługa, który korzystnie wpływa na strukturę warstwy ornej. Dodatkowo, jeżeli na polu pozostawione są resztki pożniwne lub wysiane były tam nawozy mineralne czy organiczne, to zostają one przykryte i wymieszane z glebą. Celem podorywki jest poprawa stosunków wilgotnościowych w glebie poprzez przerwanie parowania, przykrycie resztek pożniwnych, poprawę struktury roli, stworzenie warunków do kiełkowania chwastów oraz zniszczenie niektórych patogenów.

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

szkodliwa. Przetrwalniki niszczy się poprzez wykonywanie podorywki i głębokiej orki przedzimowej. Ziarno przed wysianiem powinno być dokładnie oczyszczone. Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez Rhynchosporium secalis i może obniżać plon nawet o 30%.  Zarodniki grzyba przenoszone są przez

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

materiału siewnego, zaprawę nasion oraz wykonywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej. Ważne jest również właściwe nawożenie NPK. Fuzariozę kłosów zbóż można zwalczać za pomocą fungicydów, takich jak: Allegro 250 SC, Artea 330 EC, Caramba 60 SL, Chefara 330 EC, Falcon 460 EC, Juwel TT 483 SE, Olympus 480 SC, Spekfree

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

cm. Po roślinach zbożowych należy wykonać podorywkę, kultywatorowanie bądź bronowanie, następnie nawożenie fosforowo-potasowe i orkę zimową. Na wiosnę można wykonać płytką uprawę do 5 cm, za pomocą brony ciężkiej w agregacie z wałem strunowym. Przy płytkim wysiewie nasion seradeli, gleba nie może być zbyt spulchniona, dlatego też można wykonać wałowanie

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

Po przedplonach zbożowych należy wykonać podorywkę za pomocą wała kolczastego oraz bronowanie bądź kultywatorowanie. Nawozy fosforowe i potasowe można wysiać pod orkę przedzimową z przedpłużkiem. Wykonywanie uprawek wiosennych prowadzi do wyrównania powierzchni pola, umożliwia zachowanie rezerw wody glebowej oraz miesza nawozy azotowe z glebą. Prowadzi to do

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

zniszczenia siewek kiełkujących chwastów. Głębsza podorywka, wykonywana na głębokość 10‒12 cm, potrzebna jest wtedy, gdy zostaną odkryte rozłogi chwastów, które należy wysuszyć i wyciągnąć przy użyciu kultywatora. Można również zastosować talerzowanie, które umożliwia wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz przyspiesza ich rozkład. Parametry siewu Termin siewu

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

glebę. Można w tym celu wykonać podorywkę, kultywatorowanie lub kilkukrotne bronowanie. Jesienią należy wykonać orkę przedzimową, a na wiosnę użyć agregatu uprawowego lub wykonać kolejne bronowanie. Można również wykonać uprawę uproszczoną, w której po przedplonie pozostawia się ściernisko na polu, a następnie opryskać Roundupem w celu zniszczenia zachwaszczenia.

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

celu zniszczenia zachwaszczenia można dodatkowo wykonać podorywkę i bronowanie. Przed planowanym wysiewem nasion należy wykonać orkę przedsiewną na głębokość 16–18 cm, najlepiej trzy tygodnie przed planowanym wysiewem nasion, aby gleba zdążyła osiąść. Wykonywania orki nie zaleca się w przypadku, gdy przedplonem dla żyta jarego były ziemniaki. W takich

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

po zbiorze zbóż. Można wtedy wykonać podorywkę połączoną z zabiegami pielęgnacyjnymi, które ograniczają zachwaszczenie. Podczas uprawek jesiennych należy przyorać nawozy fosforowe, potasowe oraz obornik za pomocą pługa z przedłużkiem, a wiosną wykonać bronowanie lub włókowanie. Siew Brukiew można sadzić do początku III dekady kwietnia. Przy siewie

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

płytko zniszczyć darń, a następnie wykonać podorywkę. Po roślinach strączkowych trzeba stalerzować pole i rozdrobnić resztki pożniwne, a pod koniec października wykonać przedzimową orkę na średniej głębokości, tj. 20–25 cm, oraz pozostawić w ostrej skibie, co gwarantuje dobrą retencję wody. Wiosenną uprawę roli należy zacząć jak najwcześniej. Powinna

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

łubinu należy po zebraniu przedplonu wykonać podorywkę i bronowanie, a następnie orkę przedzimową. Na wiosnę zaleca się stosowanie agregatu uprawowego. W uprawie uproszczonej łubinu po zebraniu przedplonu pozostawia się na polu ściernisko aż do jesieni. Następnie można wykonać oprysk za pomocą Roundupu, który niszczy rosnące chwasty. Potem można zastosować gruber,

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

pod orkę przedzimową poprzedzoną starannie wykonaną podorywką.  Trzecią możliwość wiąże się bezpośrednio z uprawą poplonu i pozostawieniem go na polu w okresie zimowym. Przed ponownym ruszeniem wegetacji należy przyorać poplon wraz z dostarczanym obornikiem. Producenci ziemniaków przekonują, że stosowanie przyorywanych poplonów ścierniskowych (głównie roślin bobowatych) w uprawie ziemniaków

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

wysiew rośliny w międzyplonie wymaga wykonania podorywki (15 cm) i bronowania tuż po zbiorze rośliny przedplonowej. Nawożenie Facelia błękitna ma małe wymagania pokarmowe. Nawozy mineralne najlepiej zastosować bezpośrednio przed wiosennym siewem w ilości: 90 kg K2O/ha, 70 kg P2O5/ha, 40 kg N/ha. Jeśli facelia uprawiana jest

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

pożniwnych i przedzimowych. Trzeba również wykonać podorywkę w celu odchwaszczenia gleby. Głębokość zabiegów pożniwnych przy pierwszym przejeździe powinna wynosić 3-4 cm, a przy drugim 6-8 cm. Jeżeli odczyn gleby jest kwaśny (pH

Choroby roślin
Pleśń śniegowa atakuje zboża! Sprawdź, jak chronić uprawy

pole przed uprawą – warto wykonać podorywkę lub głęboką orkę. Powinniśmy także stosować prawidłowe nawożenie – porażeniu sprzyja niedobór składników, gdyż rośliny są wówczas osłabione i bardziej podatne. Warto przed siewem zaprawiać ziarniaki przeciwko chorobom grzybowym. Pomóc może również prawidłowe zmianowanie. Zaobserwowano pozytywny wpływ płodozmianu zbóż z roślinami strączkowymi. W

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

plonu. Po zbiorze zaś należy wykonać podorywkę lub głęboką orkę, gdyż dzięki temu część gąsienic jest niszczona, a reszta staje się pożywieniem dla ptaków. Do innych, stałych prac profilaktycznych na plantacji powinniśmy również zaliczyć dokładne monitorowanie uprawy, zwłaszcza w okresie wschodów rzepaku. Obserwacje prowadzimy tak, że na 100‒150

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

powinny być wykorzystywane pod uprawę pszenicy. Uprawa Jeżeli uprawa rzepaku ma być prowadzona na gorszych stanowiskach to należy wykonać klasyczną uprawę, która składa się z podorywki i bronowania lub kultywatorowania. Ma to na celu spulchnienie gleby, ponieważ rzepak jest bardzo wrażliwy na podeszwę płużną i nadmiar wody

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

  Agrotechnika Jesienne zabiegi pod uprawę soi nie różnią się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny, po zbiorze przedplonu, należy przeprowadzić podorywkę broną talerzową na głębokość 8-10 cm, a orkę przedzimową, na późną jesień, należy wykonać na głębokość

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

terminie wiosennym, co przyczynia się do ograniczania parowania wody z gleby oraz przygotowuje ją do siewu. Jeżeli bronowanie wykonuje się w uprawie pożniwnej, to ma na celu niszczenie wschodzących chwastów. Po orce siewnej i podorywce ma za zadanie pokruszenie brył oraz zabezpieczenie gleby przed nadmiernym parowaniem. Dodatkowo zasypuje bruzdki redliczne oraz

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

na zielonkę zaliczane są do dobrych przedplonów pszenżyta jarego, ponieważ wcześnie schodzą z pola i umożliwiają wykonanie pełnego zespołu uprawy pożniwnej. Po zebraniu przedplonu należy wykonać płytką podorywkę lub zastosować agregat uprawowy. Najlepiej jeżeli składałby się on z kultywatora, talerzy wyrównujących i wału strunowego. Jeśli w danym gospodarstwie brakuje agregatu, to

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

nie należy wykonywać po ich zbiorze orki. Wystarczy rozkruszenie gleby za pomocą pogłębiacza lub grubera, bez jej odwracania. Po zbiorze roślin strączkowych bądź zbóż można wykonać talerzowanie, podorywkę lub kultywatorowanie. Ma to na celu przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych i skiełkowanie chwastów. Można również stosować uproszczenia w uprawie przedsiewnej polegające

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

uprawowe Czynnikami wyznaczającymi kolejność zabiegów uprawowych dla pszenicy ozimej są: rodzaj przedplonu oraz sposób jego uprawy. Pożniwną uprawę ściernisk wykonuje się po zbiorach zbóż, rzepaku i grochu. Podstawowym celem podorywki jest szybkie zakrycie glebą nasion chwastów oraz ograniczenie parowania z powierzchni roli. Wykonuje się ją w miarę płytko. Podorywka

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

pożniwnych, a następnie wykonać orkę przedzimową. Na wiosnę można wykonać włókowanie i bronowanie lub zastosować agregat uprawowy. Po zbiorze międzyplonów ozimych zabiegi uprawowe są upraszczane. Wykonuje się podorywkę lub kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Nawożenie Wielkość dawek nawożenia fosforowo-potasowego jest uzależniona od zasobności gleby. Może wynosić: 0–60 kg

Zabiegi agrotechniczne
Talerzowanie - wszystko, co musisz wiedzieć o tym zabiegu agrotechnicznym

Talerzowanie jest zaliczane do uzupełniającej uprawy roli polegającej na uprawkach odwracająco-spulchniających. Zabieg ten wykonuje się po orce za pomocą narzędzi biernych (brony talerzowej). Może zastępować on energochłonna podorywkę. Talerzowanie wykonywane na glebach ciężkich bądź zadarnionych ma na celu rozdrobnienie niepokruszonych skib. Zabieg ten można przeprowadzać również wtedy, gdy resztki pożniwne pozostawione na polu wymagają pocięcia i przykrycia, tak samo jak nawozy zielone i słoma.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

przed orką należy zastosować agregat podorywkowy lub ciężką bronę talerzową. Na wiosnę pierwszym zabiegiem uprawowym jest bronowanie (na glebach lżejszych) bądź włóknowanie (na glebach cięższych). Na glebach zimnych i zlewnych po zastosowaniu nawozów należy użyć ciężkiego kultywatora w celu rozluźnienia oraz ogrzania roli. Taki zabieg wykonujemy wczesną wiosną. Przed

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. Zabiegi uprawowe Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i głębokiej gwarantuje stworzenie optymalnych warunków do

Chwasty
Jasnota purpurowa – uciążliwy w zwalczaniu chwast

jednoroczna, więc jeżeli się ją usunie zanim wyda nasiona, jej populacja w okolicach naszej uprawy powinna się znacznie zmniejszyć. Drugim sposobem na wyplenienie jasnoty jest wykonywanie pożniwnych podorywek, które przerwą pędy i zniszczą roślinę, gdyż łodyga i pędy chwastu nie mają zdolności ukorzeniania się. W przypadku, kiedy w uprawie

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

głównym celem jest spulchnienie, kruszenie i mieszanie roli bez jej odwracania. Kultywatorowanie wykonuje się przy użyciu kultywatora, który działa na znacznej głębokości gleby (10-20 cm). (...) okopowe, wówczas uprawka ta może zastąpić orkę siewną. Niekiedy też jest substytutem dla podorywki. W uproszczonych technologiach uprawy roli, które oddziałują korzystnie na

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

częściej pojawiać takie szkodniki, jak: chowacz brukwiaczek, pryszczarka kapustnika czy ślimaki. Po zbiorze przedplonu należy przeprowadzić uprawę pożniwną za pomocą podorywki na głębokość około 8 cm. Następnie można wykonać orkę siewną na głębokość 18-22 cm oraz przedsiewne zabiegi doprawiające. Po podorywce należy wykonać bronowanie, które można powtórzyć podczas wschodów

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

rozbudowane korzenie i kłącza, że w ciągu kilku dni może się odrodzić. Podorywki i bronowanie również nie dają oczekiwanych rezultatów – po orce głębokiej ostrożeń (...) preparacje Dragon 450 WG albo Lancet Plus 125 WG. Opryski tymi środkami należy wykonywać nalistnie, od wschodzie siewek do momentu rozpoczęcia kwitnienia. W zbożach, na

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

na chemiczne opryski, należy spróbować bardziej naturalnych metod. Jedną z nich jest podorywka i mechaniczne niszczenie chwastów po żniwach. Bodziszek dobrze zimuje, jego nasiona również (...) Jeżeli jednak chwastów jest za dużo, żeby zbiór był udany i bezproblemowy, należy wykonać opryski. Większość z oficjalnie zarejestrowanych środków jest bardzo skuteczna. Opryski chlorosulfuronem

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

długo, a pH wynosi około 5,5 - 6. Należy pamiętać, aby ziemia była dobrze spulchniona i przewiewna. Musimy o to zadbać już jesienią, kiedy to wykonujemy płytką podorywkę oraz podwójne bronowanie. W ramach jesiennego przygotowania podłoża, warto jest również nawieźć je obornikiem, po czym wykonujemy orkę. Jeszcze przed zimą oramy pole

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

Może być wysiewana w plonie głównym na jesień, zaś jej wiosenny siew wykonuje się wyłącznie po wyginięciu w czasie zimy koniczyny czerwonej. Po wysianiu jej (...) W celu zwiększenia plonowania inkarnatki, glebę można zwapnować pod przedplon lub w czasie podorywki. Choroby i szkodniki Jeżeli pogoda w okresie

Choroby warzyw
Skutecznie rozpoznajemy i zwalczymy mączniaka rzekomego

te, które wydają się nam chore lub są zdeformowane. Warto również robić podorywki i przerzedzić siewki, żeby ograniczyć szybkie przenoszenie się grzybni i zarodników na (...) wschodzie. Zaraz po zauważeniu niepokojących objawów, należy zrobić opryski. Optymalny czas do ich wykonania to od początku okresu wegetacji, do połowy września. Należy je wykonywać

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

wątpienia jednym z najważniejszych działań, które zmniejszają ryzyko zachwaszczenia uprawy. Kolejnym jest podorywka ściernisk i oczywiście bronowanie. Warto również wykaszać miedze i skraje pól. W (...) wymienione wyżej prepar,aty mogą zawierać szkodliwe, toksyczne lub uczulające substancje, dlatego w czasie wykonywania zabiegu należy zachować szczególną ostrożność. Zabieg w rzepaku jest

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

powierzchniową). Narzędzia uprawowe W tym przypadku uprawy nie wykonuje się pługiem, lecz narzędziami, takimi jak kultywatory o sztywnych zębach, brony talerzowe i (...) pracować na różną głębokość: płytko (do 10 cm), zastępując wszystkie orki płytkie i podorywki, lub głęboko (do 20 cm), zastępując orki średnie (siewne) i głębokie

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

na świeże wapnowanie. Nawożenia obornikiem nie powinno się łączyć ze stosowaniem wapnia. Uprawa Po zbiorze przedplonu stosuje się podorywkę i zabronowanie pola. Przed nadejściem mrozów zimowych wykonuje się orkę głęboką, zostawiając pole w ostrej skibie. Jeżeli zbiór przedplonu prowadzony jest późno, stosuje się wyłącznie orkę przedzimową. Do

Chwasty
Złocień polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

Powinny pomóc też podorywki ściernisk i dokładne odchwaszczenie miedz i skrajów pól. W razie pojawienia się złocienia polnego w uprawie, należy jak najszybciej niszczyć jego wschody, a przynajmniej nie dopuścić do takiego rozwoju rośliny, w którym pojawiłyby się nasiona. W przypadku dużego zagęszczenia chwastu na plantacji należy wykonać opryski

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

w dawkach odpowiednio 350 i 700 gram na hektar. Jeżeli opryski będą wykonywane na ziemiach średnio ciężkich lub ciężkich, najlepszy efekt przyniesie pendimetalina w dawce (...) Jako sposoby na zabezpieczenie uprawy przed pojawieniem się fiołków, wymienia się wczesne podorywki i bronowanie, ale te działania nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, w

Chwasty
Maruna bezwonna – z pozoru rumianek, a naprawdę uporczywy chwast

przed siewem jest niezbędne do uchronienia uprawy przed tym uciążliwym chwastem. Wczesne podorywki ściernisk i bronowanie równie dobrze powinny pomóc w zwalczaniu maruny bezwonnej sposobami (...) A, B i C 480 SL i Agro Bentazon 480 SL. W dniu wykonywania zabiegu w ziemiankach temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 10

Chwasty
Starzec zwyczajny – bieli i zachwaszcza pastwiska. Sprawdź, jak go wyeliminować

siewnego, w którym mogłyby się znaleźć nasiona starca zwyczajnego. Poza tym wczesne podorywki ściernisk i wiosenne bronowanie ziemniaków również powinny przynieść oczekiwane rezultaty. Równie ważna (...) nalistnie, najwcześniej w fazie od pierwszego do ósmego liścia. Najlepszy efekt przyniosą zabiegi wykonywane preparatami z potrójną substancją czynną. W przypadku polecanego Arigo i Colombus

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

zabiegów uprawowych zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z pola. Stanowisko po zbożach należy płytko przeorać, następnie wykonać orkę przedzimową średniej głębokości. Pola, na których zdiagnozowano obfite zachwaszczenie, wymagają zastosowania pogłębionej podorywki i kultywatora o łapach sprężystych. Wszystko po to, aby skutecznie wyciągnąć głęboko korzeniące się rozłogi chwastów.

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

należy przeprowadzić pełen zestaw uprawek, w których skład wchodzi orka podorywka i bronowanie. Po roślinach okopowych można uprościć uprawę i zebrać z pola łęciny lub liście, a następnie wyrównać koleiny. Glebę można spulchnić za pomocą agregatu uprawowego. Przed siewem zaś należy wykonać orkę siewną i doprawić rolę. Optymalne dawki

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

na celu doprawienie pola do siewu. Na zaperzonym polu najlepiej zastosować pogłębioną podorywkę, która wyora na powierzchnię rozłogi. Po przesuszeniu gleby należy wyciągnąć rozłogi za (...) w źdźbło), dlatego też należy zacząć jak najwcześniej zwalczać choroby. Im później zostaną wykonane zabiegi, tym mniejsza będzie efektywność fungicydów. W przypadku wszystkich zbóż obowiązuje

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

W przypadku zbyt niskiego pH gleby (4,5 i mniej) zabieg ten możemy wykonać pod przedplon lub bezpośrednio przed sadzeniem. Wymagania pokarmowe (...) uprawie ziemniaków jest obornik. Standardowo stosuje się 25-30 t/ha zaraz po żniwach stosując podorywkę, ewentualnie jesienią prowadząc przedzimową orkę. Uwaga! Słomiasty obornik na glebie sprzyja

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

Pierwszym zabiegiem uprawowym w uprawie facelii na poplon po zbiorze rośliny poplonowej jest podorywka (15 cm) i bronowanie. Wymagane jest przedsiewne nawożenie fosforowe i potasowe w ilości: K20- 70 kg/ha, P205: 50 kg/ha. Siew, wykonuje się do 15 sierpnia, w ilości 15 kg nasion/ha przy rozstawie rzędów 25 cm.

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

wykluczeniu chwastu ze stanowiska w roku kolejnym powinno pomóc zwłaszcza bronowanie pożniwnych podorywek. Pojawienie się psianki czarnej na naszym polu powinno nas zaalarmować – jest (...) 700 SC, Domino 700 SC i Goltix Compact 90 WG. Zabiegi tymi preparatami wykonujemy tylko jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż 10 stopni i niższa

Chwasty
Niegroźny sporek polny – opis, występowanie i zwalczanie

z uprawy. Skutek w walce ze sporkiem polnym powinny przynieść również wczesne podorywki ściernisk. Pojawienie się chwastu na naszym polu powinno zwrócić uwagę na to, (...) uprawy bardzo wielu roślin. W przypadku naprawdę dużego zachwaszczenia pola powinniśmy wykonać opryski chemiczne. Ponieważ nie ma zarejestrowanych herbicydów, które byłyby przeznaczone do

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki