Terminy siewu żyta ozimego

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Terminy siewu żyta ozimego

Żyto
Kiedy siać żyto jare, a kiedy ozime? Poznaj najważniejsze terminy optymalnego wysiewu

Duża tolerancja na warunki glebowo-klimatyczne sprawia, że żyto zajmuje bardzo ważne miejsce w strukturze zasiewów w kraju. Jest najbardziej charakterystycznym zbożem polskich krajobrazów, lecz obecnie zanikającym. Ratunkiem stają się dla niego nowe kierunki użytkowania. Ze względu na sposób jego udomowienia żyto nazywane jest często zbożem wtórym. Obecnie podstawowym kierunkiem uprawy żyta są cele pastewne, a kryterium doboru odmiany – wielkość plonu.

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

czynników pozwalających uzyskać wysokie plony pszenżyta jest wykonanie prawidłowego siewu w odpowiednim terminie. Ważne są odpowiedni materiał siewny oraz głębokość i ilość wysiewu. Wpływa to (...) jest wykonanie prawidłowego siewu w odpowiednim terminie. Ważne są odpowiedni materiał siewny (...) skutkuje wolniejszym tempem wzrostu roślin pszenżyta ozimego, ponieważ stopniowemu obniżeniu ulega temperatura

Warzywnictwo
Terminy siewu nasion warzyw, czyli kiedy najlepiej siać warzywa? Sprawdź!

owocowania roślin są odpowiednio dobrane terminy siewu warzyw. Obfite plony w warzywniku to marzenie każdego działkowca. Aby ciężka praca w ogrodzie przyniosła oczekiwane rezultaty, należy pamiętać, że kluczowe dla (...) na wczesny zbiór pęczkowy. Niektóre odmiany tych roślin, zwane ozimymi, można nawet wysiewać w tym celu

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym (...) wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z (...) do spadku plonu. Formę jarą pszenżyta ozimego można wysiewać najpóźniej do II

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Pszenżyto ozime (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie (...) spulchnić za pomocą agregatu uprawowego. Przed siewem zaś należy wykonać orkę siewną (...) sierpnia. Ilość wysiewu jest uzależniona od terminu siewu i odmiany pszenżyta. Liczba

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

również na terenach górskich. W Polce przeważa uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, (...) wrażliwy na odczyn kwaśny, który znacznie zmniejsza jego plony. Jęczmień wysiewany jest najczęściej po pszenicy i pszenżycie. (...) odmian nie nadaje się do znacznie opóźnionego siewu, dlatego termin wysiewu powinien być jak najwcześniejszy, aby

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

jak najwyższych plonów. Już podczas wysiewu kształtowane są dwa podstawowe czynniki gwarantujące dobre plonowanie pszenicy: liczba roślin i kłosów na 1 m2 oraz liczba ziaren w kłosie. Terminowy siew pozwala (...) siewny i przygotowanie ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

gatunków. Aktualnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna odmiana żyta jarego – Bojko. Została ona zarejestrowana 2005 (...) cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych (...) i septoriozę. Odznacza się również bardzo wysoką liczbą opadania. Termin kłoszenia jest wczesny, a dojrzewania średni.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym (...) zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

oleistej przekraczają 60 mln ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze (...) kwasu erukowego i glikozynolanów w swoim składzie. Wymagania termiczne i wodne dla rzepaku (...) ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać rzepak

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

alkoholi. Żyto należy do zbóż ozimych, którego krzewienie produktywne zachodzi jesienią. Krzewienie wiosenne jest nieproduktywne, ponieważ w jego wyniku nie powstają kłosy. Trzeba również pamiętać o tym, że jeżeli dojdzie (...) termiczne Najkorzystniejszą temperaturą dla żyta w okresie siewu i wschodów jest 10–13,5°C. Jesienią, w

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

zaprawić zaprawą grzybobójczą oraz ewentualnie owadobójczą, a przeciwko zgorzeli siewek można stosować Sarfun T 65 DS czy (...) do tego zabiegu nitraginy z odpowiednim szczepem bakterii. Termin siewu Jeżeli warunki pogodowe (...) i przykładowo powinna zawierać 60% nasion łubinu i 40% pszenżyta. Siew powinien być wykonywany na głębokość

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w (...) niezbędnym w produkcji jakościowej zbóż jest także odpowiedni materiał siewny. Wybór właściwej odmiany decyduje o powodzeniu

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

zdecydowanie mniej popularny od formy ozimej, dominującej w naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą (...) zasiewy formy ozimej wtedy, gdy warunki panujące jesienią uniemożliwiają terminowy wysiew, a brak okrywy śnieżnej wpłynął

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych. Pomimo wysokiego plonowania, silnie wymarza, zwłaszcza w bezśnieżne i mroźne zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w naszym kraju (rok (...) wykonanie właściwych zabiegów uprawowych zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z pola. Stanowisko po

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

Przy wysiewie pszenicy należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego terminu oraz dostosować go do danego rejonu, gdzie ma być wykonywana uprawa. Optymalny termin ma duży wpływ na wielkość plonów, a także ogranicza (...) ogranicza porażanie roślin przez wiele chorób. Jeżeli wysiew pszenicy ozimej jest wczesny, to prowadzi do silnego

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

zboża, który w polskich warunkach nie ma odpowiednika formy ozimej. Należy do zbóż jarych, które uzyskują pełną (...) Wymagania uprawowe i stanowisko Owies ma najmniejsze wymagania termiczne spośród wszystkich zbóż jarych, dobrze znosi (...) na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu. Termin siewu Owies powinien być wysiewany

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Siewki bobiku znoszą przymrozki dochodzące do -7°C. Jeżeli po siewie występują niskie temperatury, a w trakcie wegetacji (...) stanowisko o wysokiej wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla (...) 0,25 t/ha. Wykonanie siewu bobiku w odpowiednim terminie ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrych

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony. Wykę ozimą nazywa się również (...) bardzo wolny. Najlepiej wysiewać ją 1–2 tygodnie przed optymalnym terminem siewu żyta. Najczęściej termin ten przypada

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

tego gatunku w polskiej strukturze zasiewów zbóż są: wybitna mrozoodporność, wierne plonowanie na glebach słabych, ubogich w substancję organiczną i zakwaszonych, wyższa odporność na suszę i choroby grzybowe w porównaniu (...) Polska) dekadzie września plonuje najwierniej i najwyżej. Przestrzeganie optymalnego terminu siewu sprawia, że rośliny dobrze rozkrzewiają

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

lipca. Ważne jest też wykonywanie przedsiewnej uprawy po zbiorze przedplonu, co również przyspiesza termin siewu międzyplonów. Taka uprawa polega na wykonaniu płytkiej orki i bronowania. Na glebach lekkich głębokość orki (...) Najczęściej łubiny jako międzyplony ścierniskowe wysiewa się po jęczmieniu ozimym, rzepaku ozimym bądź życie.

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

głownie jara forma jęczmienia. Odmiany ozime charakteryzują się niską mrozoodpornością. To sprawia, że uprawy tej rośliny skupiają się głownie w zachodniej części Polski. Ponadto wczesny termin wysiewu jęczmienia oz Gatunki (...) się głownie w zachodniej części Polski. Ponadto wczesny termin wysiewu jęczmienia ozimego, przypadający na pierwszą dekadę

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

poznać potrzeby nawozowe roślin, terminy ich stosowania i powierzchnię obsiewu, a co za tym idzie zaplanować zakup (...) podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i (...) ozime Zalicza się do niego formy ozime żyta, pszenicy i jęczmienia, które do odpowiedniego

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Poniżej dowiesz się wszystkiego na temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy (...) wegetacji powoduje, że staje się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich (...) szczepionką bakteryjną przeznaczoną dla grochu (nitraginą grochową). Termin siewu Siew grochu należy

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

Minimalna temperatura wschodów cebuli wynosi 5-6o C, siewki wytrzymują przymrozki do -3o C.  Kiełkują po (...) wynosić 21-27o C. Kiedy siać nasiona? Termin siewu cebuli musi być dostosowany do (...) z rozsady, z siewu wiosennego i z siewu jesiennego (ozima) w sierpniu. Należy pamiętać, że odmiany

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

spadek plonów i pogorszenie materiału siewnego. Kiedy siać nasiona? Termin siewu marchwi musi być dostosowany do jej odmiany i przeznaczenia. Okres wegetacji marchwi jest zróżnicowany i (...) zbiór warzyw (nawet o 14 dni), można zastosować siew ozimy pod koniec listopada lub na początku

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów. Pszenica jara ma duże wymagania pokarmowe (...) Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

Jest to odmiana pszenicy ozimej zaliczana do grupy A. Może być przeznaczana do wypieku chleba. Odmiana ta odznacza się dużą mrozoodpornością. Jej termin kłoszenia jest średni, a dojrzewania od średniego (...) Julius można uprawiać po wszystkich przedplonach, a jej termin wysiewu może być wcześniejszy od optymalnego. Bardzo

Rzepak
Rzepak Rumba F1 – duży potencjał plonowania wśród odmian mieszańcowych

Rumba F1 to dość wczesna odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego. Posiada najwyższy potencjał plonowania wśród odmian mieszańcowych. (...) mniejsza od średniej. Zalecany termin siewu tej odmiany to optymalny do nieco opóźnionego dla danego regionu. Toleruje jednak opóźniony siew. Termin kwitnienia ma nieco wcześniejszy od średniego, natomiast

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

Odmiana Pigmej jest zaliczana do krótkosłomych form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na pasze. Zalecana jest (...) Hodowla Roślin Strzelce. Odmiana Pigmej jest zaliczana do krótkosłomych form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na (...) są średnio tolerancyjne na niskie pH. Norma wysiewu ziaren dla tej odmiany jest uzależniona

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

liści przenosi się przez materiał siewny, resztki pożniwne, wiatr i deszcz. Poraża pochwy liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od 5 do 35%. Niechemicznymi (...) rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

wynosić 1,7-2,8 g. Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko (...) Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do (...) ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź (...) pędrusia czarnoudka i pędrusia zieleniaka. Bardzo groźnymi pasożytami, zagrażającymi koniczynie czerwonej są:

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

ziarniaki pochodzące od odmian mieszańcowych tzw. mieszańców międzyliniowych. Materiału siewnego kukurydzy nie można reprodukować w gospodarstwie, dlatego (...) 450-500 mm stwarzaną warunki sprzyjające uprawie kukurydzy. Wymagania termiczne Kukurydza jest rośliną odznaczającą (...) nie jest zalecane jeżeli z pola schodzą wczesne poplony ozime. Dopuszczalna jest uprawa na kiszonkę, ale

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę wysiewa się w terminie wiosennym, przypadającym na okres od  II dekady kwietnia do II dekady maja. W przypadku siewu późniejszego (letniego) lucernę uprawia się z (...) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

10 do 15°C, a temperatura siewu powinna wynosić 12-14°C. Odpowiednia temperatura wpływa na długość łodygi i wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni (...) W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wykorzystywany na cele energetyczne. Forma ozima jest częściej uprawiana w Polsce niż jara. W kraju uprawia się też odmiany hybrydowe, które mają około 25% udziału w zasiewach rzepaku. (...) być wykorzystywany do prawidłowego żywienia. Nadaje się do obróbki termicznej podczas przygotowywania posiłków i można nim

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

drobnonasiennych. Nazywana jest również sparcetą siewną lub wykolistną, ze względu na specyficzny kształt liści – nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Esparceta siewna (Onobrychis viciifolia) zaliczana (...) siewna powinna być wysiewana jak najwcześniej, a najpóźniejszym dopuszczalnym terminem jest II dekada kwietnia. Jednak w

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

Polsce uprawiana jest jednoroczna forma ozima. Inkarnatka występuje w dwóch odmianach botanicznych: dzikiej (var. molineri) i siewnej (var. sativum). Najważniejsza pod względem rolniczym jest inkarnatka siewna u której (...) w czasie zimy koniczyny czerwonej. Po wysianiu jej w terminie wiosennym, pierwszy pokos można zebrać wczesną

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

uprawy zbóż na świecie. Najwięcej wysiewa się go w Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. (...) rejestru są wpisane 23 odmiany owsa. Różnią się one terminem dojrzewania oraz kolorem łuski.

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

sierpnia, uprawiając ją na nasiona siew przeprowadzamy na przełomie marca i kwietnia. Termin siewu na przełomie maja i czerwca nie jest zalecany, gdyż skutkuje plonem zmniejszonyn o ok. 50%. (...) 6 kg facelii + 40 kg wyki ozimej Autor: , inż. ogrodnictwa

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

wprowadzenie dla niektórych odmian jest niemożliwe. Praktycznie cała powierzchnia zasiewów buraka pastewnego zarejestrowana jest dla gospodarstw małych, (...) Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze (...)   Siew Opóźnienie terminu siewu buraka pastewnego skutkuje nie tylko

Pietruszka
Kiedy siać pietruszkę? Poznaj jej wymagania uprawowe i terminy siewu

mrozoodporna – zaczyna kiełkować już w temperaturze 2-3o C, a siewki wytrzymują przymrozki nawet do -9o C. Pietruszka (...) uprawę pietruszki jest takie jak pod uprawę marchewki. Terminy siewu Pietruszka źle znosi (...) na zbiór wiosenny, ponieważ nadaje się ona do uprawy ozimej. Uprawa rośliny z siewu późnojesiennego jest

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na (...) na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po (...) i potasu jest wiosna, tj.  podczas zabiegów uprawowych poprzedzających siew. Rośliny optymalnie odżywione tymi makroelementami są

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

Roślina ma dość duże wymagania termiczne, kiełkuje w temperaturze 4‒5°C. Dobrze znosi krótkotrwałe przymrozki nieprzekraczające -8°C. W okresie od siewu do wchodów łubin żółty przechodzi stadium jarowizacji, która odgrywa szczególną (...) Łubin żółty jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

jest bardzo zbliżony do białka jaja kurzego. Gryka siewna (Fagopyrum esculentum) pochodzi z Azji Środkowej i (...) można też ją uprawiać na kompleksach żytnich. Wymagania termiczne i wodne Gryka najlepiej (...) i bronowanie lub zastosować agregat uprawowy. Po zbiorze międzyplonów ozimych zabiegi uprawowe są upraszczane. Wykonuje się

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy zaprawiać, a siew trzeba opóźniać na zakażonych polach, ponieważ niskie (...) Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez (...) szkody, a zapobiega jej się poprzez późniejsze siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki