Wyka siewna - wymagania

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyka siewna - wymagania

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, bobik lub groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość drobnych liści. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. Odmiana Hanka została wyhodowana przez Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR, a pozostałe odmiany przez firmę DANKO.

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Wyka siewna jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych. Uprawiana jest najczęściej na nasiona i zielonkę w plonie głównym, a także na zielonkę w poplonie ścierniskowym. Jej nasiona nie (...) która jest gorzka i obniża wartość żywieniową nasion. Wymagania uprawowe Wyka może być

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

Rzepak ozimy wymaga bardzo precyzyjnych siewów. Jego nasiona są drobne, kuliste, o średniej MTN wynoszącej 4-8 g. Optymalna temperatura kiełkowania rzepaku wynosi nawet 25 OC, dynamiczny rozwój notuje się (...) przygotowana do spoczynku zimowego: ma 7-8 liści właściwych, rozetę wykazująca symptomy „przysiadania” (pąk wierzchołkowy na wysokości

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

jest do roślin motylkowatych drobnonasiennych. Nazywana jest również sparcetą siewną lub wykolistną, ze względu na specyficzny kształt (...) ona mniejszy plon od innych roślin motylkowatych oraz ma duże wymagania glebowe. Jej zielonka nie powoduje wzdęć (...) Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zmianowanie to gospodarczo uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć (...) nam poznać potrzeby nawozowe roślin, terminy ich stosowania i powierzchnię obsiewu, a co za tym idzie zaplanować (...) są niezwykle zróżnicowane: gleby żyzne i zwięzłe – bobik, wyka siewna i fasola, gleby średnie –

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

odmianami populacyjnymi, ponieważ lepiej się krzewią. Jednak mają większe wymagania glebowe i są mniej tolerancyjne na zakwaszenie (...) syntetyczne są odmianami populacyjnymi, pięcioliniowymi i pochodzą z hodowli zagranicznej. Wykazują większą plenność niż tradycyjne odmiany populacyjne. (...) termiczne Najkorzystniejszą temperaturą dla żyta w okresie siewu i wschodów jest 10–13,5°C. Jesienią, w

Pomidory
Kiedy siać i sadzić pomidory? Dobieramy optymalny termin

siew do skrzynek wysiewnych. Materiał siewny wysiewamy na przełomie marca i kwietnia. W towarowej uprawie nasiona wysiewamy w pierwszej dekadzie kwietnia do tunelu na podgrzewane zagony. Sadzenie rozsady Dobrze wyrośniętą rozsadę sadzimy po 15 maja, po tzw. zimnej Zośce, aby uniknąć niebezpieczeństwa powodowanego przez przymrozki wiosenne.

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

utrudnionych warunków siewu należy stosować siew siewnikiem z redlicami talerzowymi. Wszystkie te działania pozwalają zminimalizować liczbę zabiegów uprawowych. Wady uprawy bezorkowej Stosowanie uproszczeń w uprawie ma zawsze dwa wymiary ekonomiczne. Również i ten system posiada swoje wady, a najważniejszą z nich jest prawdopodobieństwo obniżenia plonowania roślin, szczególnie

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

zwykle po 5 dniach od siewu. Siewki pikujemy do skrzyń inspektowych w rozstawie 5x5 cm, doniczek lub pierścieni o średnicy 6 cm. Okres produkcji rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle 7–8 tygodni, późnej ok. 6 tygodni. Aby obsadzić 1 ha pola, potrzebujemy zwykle 300–400 g nasion (późnych nawet

Pomidory
Wysiew pomidorów. Podpowiadamy, kiedy i w jaki sposób je siać

w tunelu foliowym, możemy materiał siewny wysiewać na przełomie marca i kwietnia bezpośrednio do gruntu w rzędy w rozstawie 10 x 3 cm, na głębokości 1–1,5 cm. W parowanym uprzednio podłożu siew można przeprowadzić dopiero po 3 tygodniach od dezynfekcji. Aby obsadzić jeden hektar pola, należy wysiać ok. 200–300 g

Ogórki
Kiedy siać i sadzić ogórki w polu i pod osłonami? Oto nasze rady

kolei w tunelach ogrzewanych materiał siewny wysiewamy od połowy lutego do początku marca, a rośliny sadzimy od połowy do końca marca. W tunelu nieogrzewanym siew przypada na koniec kwietnia, a sadzenie na koniec maja. Uprawa jesienna Jest to rzadziej wybierany termin uprawy ogórka. Prowadząc jego produkcję

Pietruszka
Wszystko o uprawie pietruszki korzeniowej

gleb. Uprawa towarowa wymaga siewu w pasowo-rzędowego, by prace z nią związanych można było wykonać mechaniczne. Wówczas w pasie o szerokości 135 cm wysiewa się nasiona w rzędach – trzech lub czterech – przy zachowaniu 40 cm odległości w pierwszym przypadku i 28 cm w drugim. Na jeden

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

obserwujemy po ok. tygodniu od siewu, siewki początkowo wolno rosną, co oczywiście sprzyja rozwijaniu się chwastów. Ważnym czynnikiem dla lepszego wzrostu roślin jest staranne odchwaszczenie pola przed założeniem uprawy. Pamiętajmy, że nie ma zarejestrowanych herbicydów do zwalczania niepożądanych roślin w uprawie facelii. Zbiór Zbiór przeprowadzamy po

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

potrzeba 400 g nasion. Materiał siewny wysiewa się w rzędy co 10–15 cm. Siewki pikuje się w rozstawie 5 x 5 cm. Sadzenie przeprowadza się w maju, przy rozstawie 70 x 60 cm lub 62,5 x 67,5 cm. Kalafior uprawiany z przeznaczeniem na zbiór jesienny wysiewa się na

Chwasty
Szelężnik większy – trujący chwast, pasożytujący na roślinach uprawnych

w tym stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, wykaszanie przyległych nieużytków i łą oraz zmianę stosunków wodnych, gdyż na zbyt zawilgoconych glebach łatwo namnażają się nie tylko szelężniki, lecz także inne chwasty. Dla szelężnika większego nie zostały opracowane progi szkodliwości oraz środki selektywne, dlatego możemy jedynie zastosować herbicyd totalny, zawierający

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

i przeważnie mało efektywna. Kwalifikowany materiał siewny i przygotowanie ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz

Warzywnictwo
Terminy siewu nasion warzyw, czyli kiedy najlepiej siać warzywa? Sprawdź!

się z siewu wiosną, które hojniej zaplonują przy siewie letnim, a które można wysiewać jesienią. Dlaczego terminy siewu warzyw są ważne? Różne gatunki warzyw, uprawiane w Polsce, mają rozmaite wymagania świetlne i termiczne oraz zróżnicowaną długość okresu wegetacji. Kiełkowanie nasion, prawidłowy rozwój siewek i plonowanie dorosłych okazów są

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

zrezygnować z ochrony na wiosnę. Przy późnym siewie pszenicy do ich zwalczania należy przystąpić w kilku wiosennych terminach: po ruszeniu wegetacji, podczas krzewienia lub w fazie strzelania w źdźbło. W plantacjach, które słabo przezimowały i rozkrzewiły, zaleca się stosowanie wiosennego bronowania. Zabieg ten wymaga jednak właściwego uwilgotnienia gleby. W

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

w swoim składzie. Wymagania termiczne i wodne dla rzepaku Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury pod koniec (...) ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać rzepak

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

wczesnego siewu. Cechą wyróżniającą kukurydzę wśród innych roślin uprawnych jest prowadzenie fotosyntezy typu C-4. Aktywacja szlaku C-4 następuje przy wysokich temperaturach i odpowiednich warunkach wilgotnościowych. W latach chłodnych ten szlak praktycznie nie jest wykorzystywany, a wtedy przewaga kukurydzy nad innymi roślinami jest mniejsza. Kukurydzy ma większe wymagania

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

i średnie. Roślina ma dość wysokie wymagania pokarmowe. Jednak dzięki głębokiemu, dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu, może pobierać składniki mineralne z głębszych warstw gleby. W tabeli 1. przedstawiono orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu zielonki z lucerny (siew czysty, wysiew w mieszankach z trawami).

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

najgorszych zaliczamy pszenicę, owies i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies ma duże wymagania wodne, a pod pszenicę stosuje się wysokie nawożenie azotowe, co prowadzi do przedłużenia wegetacji lucerny. Termin Siew lucerny najlepiej wykonywać na wiosnę, ale dopuszczalny jest też wysiew letni, od czerwca do

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

z najstarszych roślin uprawnych na świecie. W Polsce najlepiej wysiewać ją w południowo-wschodniej części kraju, na którą (...) stosuje się regulatory wzrostu, które poprawiają produktywność roślin. Wymagania Soja jest rośliną ciepłolubną, (...) wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

26-32% białka ogólnego. Wymagania Bobik nie wykazuje dużych wymagań względem temperatury. Nasiona rozpoczynają kiełkowanie już w temperaturze powyżej 0°C, a po przekroczeniu 5°C zaczynają się ich (...) 0°C, a po przekroczeniu 5°C zaczynają się ich wschody. Siewki bobiku znoszą przymrozki dochodzące do -7°C.

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

Warunki uprawowe Roślina charakteryzuje się stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi i agrotechnicznymi, a przy tym wysokim potencjałem (...) mała reakcja na długość dnia, co sprawia, że można go wysiewać na terenie całego kraju w różnych (...) słonecznik 12 kg/ha; groch siewny pastewny 100 kg/ha + wyka ozima 60 kg/ha + słonecznik 5

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian.

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

odgałęzień, a nać o gładkich liściach. Uzyskanie takiego efektu wymaga wiele pracy, a wpływ na dobre plony (...) uprawianie pietruszki po roślinach kapustnych, ogórkach lub po zbożach w siewie czystym (z wyjątkiem owsa). Bardzo długi (...) 10-15 warstwą słomy, naci lub liści. Pietruszka odmiany berlińskiej wykazuje znaczną odporność na niskie temperatury, można

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

polskich. Uprawia się ją na nasiona, ale również można wysiewać ją w międzyplonie ścierniskowym na paszę, zielony (...) na niewielkim obszarze, ponieważ w kraju plonuje najsłabiej. Wymagania glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę (...) lub 1–1,5 t CaO/ha (gleby zwięzłe). Gorczyce wykazują duże zapotrzebowanie na bor. Jeżeli brakuje

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Żyto
Kiedy siać żyto jare, a kiedy ozime? Poznaj najważniejsze terminy optymalnego wysiewu

glebowo-klimatyczne sprawia, że żyto zajmuje bardzo ważne miejsce w strukturze zasiewów w kraju. Jest najbardziej charakterystycznym zbożem polskich (...) pastewne, a kryterium doboru odmiany – wielkość plonu. Wymagania uprawowe i stanowisko Żyto (...) wykorzystuje wodę glebową, za to największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje w okresie intensywnego wzrostu, czyli w okresie

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony. Wymagania klimatyczne i glebowe (...) wahania temperatury podczas przedwiośnia, kiedy są one rozhartowane. Jeżeli wyka zostanie wysiana na wiosnę, to rośliny

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W innym przypadku kiełki mogą zamierać. W fazie do kwitnienia zapotrzebowanie na wodę jest stosunkowo niskie. Wzrasta ono w okresie kwitnienia aż do plonowania. Wtedy też ogórki mają wysokie wymagania wodne. Ogórki rosną dobrze

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

materiału siewnego znajduje się 250-370 nasion. Zdolność kiełkowania Minimalna temperatura wschodów cebuli wynosi 5-6o C, siewki wytrzymują przymrozki do -3o C.  Kiełkują po 15-18 dniach. W początkowym okresie wymagają temperatury 10-15o C, w okresie tworzenia się cebul optymalna temperatura to 16-21o C, natomiast pod koniec okresu wegetacji

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

1,7-2,8 g. Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko się rozwija. Jej kwitnienie trwa od maja do września. Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę (...) mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład mechaniczny oraz wykazują dużą przepuszczalność. Agrotechnika

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

o stosunkowo ciepłym początku wiosny, jest jednak bardzo wrażliwy na choroby. Jest zbożem o średnich wymaganiach glebowych, najlepiej plonuje na glebach zaliczanych do kompleksów pszennych. Jest wrażliwy na odczyn kwaśny, który znacznie zmniejsza jego plony. Jęczmień wysiewany jest najczęściej po pszenicy i pszenżycie. Termin siewu Jęczmień może

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

Masa 1000 nasion Masa 1000 nasion ogórków wynosi 16-34 g. W 1 g materiału siewnego znajduje się 30-60 nasion. Zdolność kiełkowania Ogórek należy do warzyw o największych wymaganiach klimatycznych. Kiełkowanie nasion zaczyna się w temperaturze 15-18o C i trwa 5-10 dni, natomiast w temperaturze

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

Na północy naszego kraju rosną wyłącznie dzikie czereśnie będące siewkami odmian uprawnych. W Polsce czereśnie ptasie spotkać (...) odmiany botaniczne – o owocach czerwonych i czarnych. Wymagania Trześnia bywa bardziej wytrzymała (...) trześni bywa zawodna. Drzewa mateczne czereśni ptasiej muszą się wykazywać dobrą odpornością na mróz i choroby

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

pojemności wodnej. Oprócz tego gatunek ten ma znacznie niższe wymagania siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje (...) pozwalają na stałe utrzymanie się tego gatunku w polskiej strukturze zasiewów zbóż są: wybitna mrozoodporność, wierne plonowanie (...) wszystkich gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju, to żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na niedobór mikroelementów, potasu

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

Rodzaj wyka to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka siewna, która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych.

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

wybór odmiany do pory roku. Od lutego do kwietnia wysiewamy odmiany wiosenne, lubiące chłód i wilgoć. A (...) główki kuliste, twarde i dobrze rozwinięte. Jest smaczna, krucha i wykazuje dużą skłonność do wybijania w pędy (...) Sałata jest rośliną strefy umiarkowanej o małych wymaganiach cieplnych, nie jest wrażliwa na zimno.

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych składających się z dwóch gatunków. Aktualnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna odmiana żyta jarego – Bojko. Została ona zarejestrowana 2005 r., a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Smolice, grupa IHAR.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

ozimej oraz jarej. Prowadzi do redukcji plonu nawet o 50%. Można ją zwalczać poprzez niszczenie samosiewów oraz staranną agrotechnikę. Ważne jest również odwadnianie podmokłych terenów i odpowiednie nawożenie azotem, potasem i fosforem. Dużą odporność na rdzę brunatną wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS Magic, Speedway, Platin i

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

maja do jesieni. Cechuje się dużą zimotrwałością, bardzo dobrze znosi okresowe susze i ma średnie wymagania wodne. Odczyn gleby powinien być obojętny lub słabo zasadowy. Przeznaczana jest pod uprawę na kompleksie glebowym żytnim bardzo dobrym. Powinna być wysiewana na glebach mineralnych, które są średnio zwięzłe, bądź na mocniejszych i przewiewnych, które

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

w grochu czy w mieszankach pastewnych, a także w siewie czystym jako roślinę pastewną i na zielony (...) odpowiedzieć na pytanie jak i kiedy siać gorczycę. Wymagania uprawowe Uprawa gorczycy jest (...) Siew Kwalifikowane nasiona siewne powinny wykazywać czystość na poziomie 98%, zdolność kiełkowania

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki