Ziemniaki wczesne

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Ziemniaki wczesne

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Owacja – wczesna i lekko mączysta odmiana

Owacja jest to jadalna, wczesna odmiana ziemniaka, o typie konsumpycjnym B-BC, ogólnoużytkowym, lekko zwięzłym i lekko mączystym. Odznacza się dobrym smakiem. Może być wykorzystywana do przetwórstwa skrobiowego i do produkcji suszów spożywczych. Nadaje się do wytwarzania purre, placków i pyz.

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Satina - opis i charakterystyka odmiany

Satina jest średnio wczesną, jadalną odmiana ziemniaka zaliczaną do typu konsumpcyjnego B, czyli ogólnoużytkowego, lekko zwięzłego, która ma bardzo dobry smak. Wykorzystywana jest w produkcji suszów spożywczych, produktów mrożonych, konserw i sałatek.

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Lord - popularna odmiana o dużym znaczeniu gospodarczym

Ziemniaki Lord to odmiana bardzo wczesna, jadalna. Należy do typu konsumpcyjnego AB, czyli sałatkowego i ogólnoużytkowego. Nadaje się do sałatek i produkcji konserw. Bulwy odmiany Lord są bardzo duże, mają okrągłoowalny kształt, a ich udział w plonie handlowym wynosi 95%. Oczka na bulwach są płytko osadzone, ich miąższ ma jasnożółtą barwę, średnia zawartość skrobi wynosi 11,3%. Skórka bulw jest żółta i gładka, a oczka są osadzone na średniej głębokości.

Ziemniaki
Zbiór ziemniaków – optymalne techniki i terminy. Zobacz!

zwiększenie prawdopodobieństwa uszkodzeń mechanicznych bulw. Ziemniaki wczesne zbiera się w III dekadzie czerwca lub przez cały lipiec, ziemniaki średniowczesne w sierpniu, a późne we wrześniu. Ziemniaki można zbierać ręcznie lub kombajnem. Zbiór ręczny wykonywany jest po wykopaniu ziemniaków za pomocą kopaczki elewatorowej, a kombajnowy za pomocą jedno- lub

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

bulw oraz aktualnych cen rynkowych. Ziemniak wczesny wykopywany jest ponad miesiąc przed osiągnięciem pełnej dojrzałości. Po wykopaniu od razu sortujemy je według wielkości. Przed przeniesieniem do przechowania upewnijmy się, że nasze zbiory są odpowiednio zdrowe, kształtne, nieuszkodzone i suche. Wykopki powinny być prowadzone w słoneczny i bezdeszczowy dzień.

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

Wymagania uprawowe Ziemniak wczesny nie ma wielkich wymagań co do stanowiska. Obecnie w Polsce uprawiany jest na prawie wszystkich typach gleb, za wyjątkiem ciężkich, zbyt zwięzłych, zimnych i podmokłych. Najlepsze pod uprawę ziemniaka są gleby średnio zwięzłe, dobrze napowietrzone i przepuszczalne, o pH 5-6. Najodpowiedniejsze są więc

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

poszczególnych rejonów nie są jednakowe. Najwcześniej ziemniaki posadzimy na Dolnym Śląsku ( 2. Dekada kwietnia, najpóźniej na Suwalszczyźnie (3. Dekada kwietnia i 1. Dekada maja). Termin sadzenia powinno się dostosowywać do rodzaju gleb w gospodarstwie. Stanowiska szybko nagrzewające się, z glebami lekkimi wymagają przyspieszenia sadzenia. Ponadto, dużym problemem w uprawie

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Kiedy azot? Odmiany wczesne ziemniaków wymagają jednorazowej aplikacji nawozów azotowych, wiosną podczas zabiegów uprawowych. Umożliwia to dobre wymieszanie nawozu z glebą. Dla odmian zbieranych pod koniec sezonu wegetacyjnego, dawki azotu trzeba dzielić, tj. 60% dawki stosować przed sadzeniem, pozostałą część krótko przed wschodami roślin.  

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

z pola – sałata, szpinak, wczesne ziemniaki. Na małych powierzchniach prowadzi się zazwyczaj uprawę współrzędną z sałatą lub kalarepą, które zbiera się przed rozrośnięciem się kalafiora. Wymagania pokarmowe i nawozowe Uprawę prowadzi się w pierwszym roku po oborniku w dawce 40–60 t/ha, pod jesienną orkę. Można

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Wysiewu należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie koniczyny na tym samym polu powinny wynosić 4-5 lat. Ma to na celu zapobieganie występowania wykoniczynienia, które może nastąpić po wyczerpaniu składników pokarmowych z gleby, nagromadzeniu się agrofagów w glebie czy rozwoju bakteriofagów, które

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych przeznaczonych na zielonkę i warzywach. Po zbożach wcześnie schodzących z pola, które umożliwiają wysiew międzyplonu do końca lipca, można uprawiać bobik, łubin żółty i wąskolistny, słonecznik, wykę jarą, rzepę ścierniskową, pastewne odmiany

Chwasty
Jak rozpoznać i zwalczyć rumian polny? Odpowiadamy!

zastosowanie różnych herbicydów. W przypadku wczesnych ziemniaków zalecane jest użycie środków chemicznych tylko wtedy, gdy pole jest znacznie zachwaszczone. W odróżnieniu od innych roślin, ziemniaki należy chronić przed chwastami zabiegami mechanicznymi lub mechaniczno-chemicznymi. Herbicydy można zastosować tylko do 10 dni po sadzeniu, po wcześniejszym zbronowaniu i obredleniu pola, a w

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Dobrym przedplonem są także ziemniaki wczesne i średnio wczesne. Jednak ze względu na niskie wymagania glebowe żyta, stanowisko po okopowych na oborników zarezerwowane jest dla innych gatunków zbóż. Owies, jako roślina fitosanitarna, „oczyszcza pole” z toksycznych wydzielin korzeniowych innych upraw. Za najgorszy przedplon uznaje się zboża ozime, ponieważ dość

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy zaprawiać, a siew trzeba opóźniać na zakażonych polach, ponieważ niskie temperatury na jesień ograniczają rozwój grzyba. Sporysz zbóż i traw Sporysz wywoływany

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

samokończący oraz wczesne i bardzo wczesne ziemniaki. Gorszymi przedplonami są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych, ponieważ schodzą one późno z pola. Rzepak nie powinien być uprawiany w monokulturze, ponieważ pogarsza to warunki

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki musi być upraszczana z powodu jej zbyt wczesnego siewu, ale przeważnie zaleca się stosowanie tradycyjnego – płużnego systemu uprawy. Polega on na wykonywaniu uprawek pożniwnych po zebraniu przedplonu. Następnie przed zimą należy wykonać orkę, a na wiosnę przeprowadzić uprawki przedsiewne.

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

pola takie, jak: rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, żyto, jęczmień ozimy oraz mieszanki zbożowo-strączkowe, które są zbierane na zieloną masę. Bardzo często jest ona wysiewana po zbożach ozimych. Inkarnatka może być również sama dobrym przedplonem dla roślin uprawianych jako plon wtóry, np. kukurydzy na kiszonkę, buraka pastewnego, ziemniaka lub tytoniu.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

stosowanych należą okopowe bulwiaste czyli ziemniaki. Ziemniaki podaje się w zwierzętom w formie surowej, gotowanej, parowanej lub kiszonej. Ziemniaki stanowią doskonałą paszę dla bydła, drobiu i trzody chlewnej, ale posiadają też kilka wad. Zawierają substancje antyodżywcze, mogą powodować zadławienia lub nadmierną fermentację w żwaczu i wywoływać wzdęcia. W Polsce można

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

być uprawiana po grochu, rzepaku, ziemniakach wczesnych i średnio wczesnych oraz po owsie. Na stanowiskach, gdzie wcześniej uprawiane były zboża, rzepak bądź rośliny strączkowe, należy przeprowadzić pełen zestaw uprawek, w których skład wchodzi orka podorywka i bronowanie. Po roślinach okopowych można uprościć uprawę i zebrać z pola łęciny

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

Koniczynę czerwoną wysiewamy latem po wczesnych ziemniakach lub jęczmieniu ozimym. najczęściej wsiewana jest w ochronną roślinę, np. jęczmień jary, czy owies na zielonkę, rzadko uprawiana jest w czystym zasiewie. Jeśli decydujemy się na uprawę w zboża, to w warunkach polowych potrzeba 12-15 kg nasion/ha w rozstawie rzędów zbóż 12-15 cm.

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

(12,5%) małopolskim i pomorskim (2%). Średnia dla kraju wynosiła 8,6%. Kolonizacja ziemniaka Chrząszcze stonki ziemniaczanej przemieszczają się dzięki ruchom powietrza. Aby odnaleźć roślinę żywicielską, mogą przebyć nawet 100 km. Wczesną wiosną dorosłe osobniki opuszczają glebę i rozpoczynają zasiedlanie plantacji ziemniaka. Początkowo inwazji dokonują wyłącznie na brzegach pola,

Pomidory
Odmian pomidorów tyle… ale którą wybrać? Doradzamy!

i późne (ponad 130 dni). Najbardziej plenne są pomidory wczesne i średnio wczesne. Pozostałymi ważnymi cechami charakteryzującymi daną odmianę są kształt, barwa i (...) – tolerancja na porażenie korkowatością korzeni; Ph lub Pi – tolerancja na zarazę ziemniaka na pomidorze. Dodatkowo symbol LSL (long shelf life) wskazuje na przedłużoną

Choroby roślin
Groźne choroby ziemniaków - przegląd i objawy

aż do przechowywania, to czas, gdy ziemniak jest narażony na inwazję czynników chorobotwórczych. Aby doszło do masowego pojawienia się patogenów w środowisku, panować muszą sprzyjające im warunki meteorologiczne. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na rozwój organizmów patogennych jest także niewłaściwa agrotechnika. Zaliczyć tu można nieodpowiedni termin sadzenia (zbyt wcześnie), dobór niewłaściwych odmian, zaniechanie

Odmiany ziemniaków
Najnowsze odmiany ziemniaków, czyli nowinki warte uwagi!

można smak, wartość plonotwórcza, typ kulinarno-użytkowy, wartość przechowalnicza. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru ponad 130 odmian ziemniaka (104 jadalne oraz 32 skrobiowe), wśród których dominowały odmiany polskie, średnio wczesne, o typie użytkowym B i C. Ponadto, Krajowy Rejestr w roku 2013 wzbogacił się o 6 nowych odmian

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

alternarioza oraz czarna nóżką. Zbiór Niszczenie naci przed zbiorem przyspiesza dojrzewanie bulw oraz ogranicza możliwość porażenia roślin chorobami wirusowymi i zarazą ziemniaka. Odmiany wczesne i średnio wczesne wymagają usunięcia zbędnej części nadziemnej na 5‒7 dni przed zbiorem, dla odmian późnych jest to średnio 14‒21 dni. Ziemniaki powinny

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Przy dawce wiosennego nawożenia azotowego wynoszącej 90 kg/ ha, należy wcześniej zastosować odpowiednio 135 kg/ ha P2O5 i 180 kg/ ha K2O (jesień).  Nie zaleca się pogłównego, wiosennego nawożenia plantacji reprodukcyjnych ziemniaka. Sprzyja to wydłużaniu sezonu wegetacyjnego oraz infekcji mszyc.   Sortowanie,

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

na zbytnie przemaczanie gruntu, sprzyjające rozmnażaniu grzybów. Ponadto uprawa ziemniaka powinna być zmianowana z roślinami motylkowatymi, z trawami, warzywami strączkowymi oraz różnymi formami poplonów (na przykład gorczycowym), które zapewnią odpowiedni poziom substancji organicznej w glebie. W dalszej kolejności powinniśmy wybierać wczesne terminy sadzenia, podkiełkowywać lub pobudzać bulwy do wzrostu,

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

szczególnie z małą ilością opadów, wymaga odpowiedniego nawadniania. Nie dotyczy to odmian wczesnych, które pobierają pozostałą w glebie pozimową wodę. Największe wymagania wodne obserwuje się (...) co najmniej 4 lata. Bardzo dobrze rośnie po koniczynie i innych roślinach bobowatych, ziemniaku, ogórku, selerze, natomiast niebezpieczna jest produkcja jej po innych warzywach kapustnych

Ziemniaki
Jak wybrać najlepszy oprysk na ziemniaki? Przegląd chorób i preparatów

od wielu lat najpopularniejszy szkodnik ziemniaka, choć ostatnimi laty zauważalny jest spadek zagrożenia z jej strony. Pomimo zmniejszenia jej szkodliwości, warto mieć przy sobie odpowiednią broń na walkę ze szkodnikiem – insektycydy. Preparaty będą najefektywniejsze w okresie pojawiania się larw (L2-L3), nie warto ich stosować wcześniej i później, ponieważ

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

przedzimową orkę. Uwaga! Słomiasty obornik na glebie sprzyja rozwojowi parcha zwykłego! Mniejsze dawki obornika powinny być stosowane w uprawie ziemniaka na sadzeniaki, ok. 20-25 t/ha. Zamiast obornika możemy również zastosować wczesną wiosną gnojowicę lub gnojówkę. Gnojowica trzody chlewnej w dawce 35-40 m3/ha, gnojowica bydlęca ok. 45 m3/ha, a gnojówka

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

jakości plonu. Ponadto, uszkodzone surowce stanowią duży problem przetwórstwa ziemniaczanego (produkcja frytek, chipsów, mrożonek). Podczas całego sezonu wegetacyjnego należy nieustannie prowadzić monitoring populacji larw. Straty spowodowane ich działalnością w skrajnych przypadkach mogą sięgać nawet 50%. Wartość ta najczęściej dotyczy obszarów, które wcześniej były odłogowane lub na nowo zagospodarowane (przekształcanie

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

na glebach lekkich stosowany na wiosnę. Często stosowana jest uprawa buraków po ziemniakach, ponieważ zmniejsza ona nakład pracy przy pielęgnacji i zwiększa wykorzystanie obornika. Takie (...) 30-50 dni wzrostu w jesieni. Zbiór przedplonu pod te rośliny powinien być stosunkowo wczesny, by przygotować pole pod ich zasiewy. Największe przyrosty zbóż ozimych następują

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Asterix - smaczna odmiana typu kulinarnego o czerwonej skórce

Ziemniaki Asterix to odmiana średnio wczesna, jadalna, wieloużytkowa, nadającą się do przetwórstwa spożywczego. Ziemniaki mogą być przetwarzane na frytki, mrożonki, sałatki i susz spożywczy, a dodatkowo nadają się do pieczenia. Asterix należy do typu kulinarnego B, lekko zwięzłego. Ma dobry smak. Plon ziemniaków z jednego hektara może wynosić 56 ton, a plon użytkowy 90%.

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

przed chorobami i szkodnikami, głównie: zgnilizna twardzikowa, fytoftoroza, zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora; skoczogonki, mszyce, stonka ziemniaczana. Zbiór i przechowywanie Ze względu na dojrzałość rozróżnia się owoce zielone wyrośnięte, bielejące, zapalone oraz czerwone. Pomidory wcześnie zbierane, których owoce nie są dostatecznie dojrzałe, nadają się do transportu. Dojrzałe, czerwone

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

do przemysłu konserwowego i chłodniczego. W uprawie amatorskiej stosuje się zwykle odmiany wczesne. Od kilku lat polecane są te o korzeniach barwy fioletowej i żółtej. (...) korzeni i częste porażenia przez połyśnicę marchwiankę. Dobry przedplon stanowią warzywa kapustne, cebulowe, ziemniaki i zboża. Nawożenie Gleba pod uprawę marchwi

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

również przeznaczać na susz. Najlepiej kisić ją z dodatkiem kukurydzy, słomy lub ziemniaków, ponieważ sama odznacza się niewielką zawartością suchej masy. Uprawy słonecznika (...) i jest uznawana za mlekopędną paszę. Podczas skarmiania nią zwierząt należy pamiętać o wcześniejszym pocięciu roślin, ponieważ są one silnie owłosione i zwierzęta niechętnie zjadają

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Tajfun - odmiana odporna na suszę

Tajfun jest jadalną, średnio wczesną odmianą ziemniaka, należącą do typu konsumpcyjnego B-BC, lekko zwięzłego i lekko mączystego, odznaczającą się dobrym smakiem. Nadaje się do produkcji frytek, chipsów, konserw, sałatek, produktów mrożonych i do przetwórstwa skrobiowego.

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

deserowy Dukat; intensywnie owocujący Elkat o sercowatych owocach. Do polskich odmian średnio wczesnych zaliczają się Filon, Heros, Kaster, Luna, Marilyn i Teresa. Mniej (...) kapustne lub motylkowe. Rośliny wieloletnie, podobnie jak sprzyjająca grzybom wywołującym choroby uprawa pomidorów, ziemniaków i ogórków, nie stanowią dobrego przedplonu. Trawy, koniczyna czy lucerna uprawiane

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

udaje się po wielu roślinach. Dobry przedplon powinien zostawiać pole czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami, ponieważ schodzą

Marchew
Jak prawidłowo uprawiać marchew? Odpowiadamy!

przez trzy lata. Do tego okresu wliczają się również uprawy innych roślin korzeniowych. Bez problemu marchew może zajmować tereny po kapuście, grochu lub ziemniakach. Zaszkodzić nie powinna też wcześniejsza obecność pomidorów, ogórków, szczypioru lub cebuli. Wysiew marchwi W uprawie marchwi wyróżniamy trzy podstawowe terminy zbiorów, z czym

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

okresie kwitnienia oraz opady gradu występujące od pąkowania do dojrzałości pełnej. Zregenerowanie wczesnych uszkodzeń jest możliwe, jednak niecałkowite. Najbardziej dotkliwe straty plonu są skutkiem uszkodzeń (...) Za najlepszy przedplon dla rzepaku jarego uważa się rośliny okopowe na oborniku (ziemniak). Dobrze udaje się także po zbożach: przerywa monotonię resztkową, wprowadzając do

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki