Choroba Mareka u drobiu - opis

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Choroba Mareka u drobiu - opis

Drób
Choroba Mareka u drobiu – zaraźliwy i groźny nowotwór

Choroba Mareka jest to choroba nowotworowa drobiu wywołana przez herpeswirusa MDV. Atakuje głównie kury, ale także indyki i przepiórki chińskie. Inne ptaki oraz ssaki są odporne na zainfekowanie tym wirusem. Dawniej była opisywana jako białaczka limfatyczna drobiu. Objawiała się tylko ze strony układu nerwowego i występowała sporadycznie.

Indyki
Choroby indyków - przegląd, objawy i zwalczanie

jednak powodować w tym zakresie znaczne straty. Choroby indyków okresu okołolęgowego W okresie (...) nieprawidłowego przebiegu zamykania powłok brzusznych, co przyczynia się do wnikania drobnoustrojów środowiskowych do organizmu. Prawidłowa higiena lęgów (...) układu immunologicznego. Zaliczamy tu W przebiegu choroby Mareka dochodzi do porażeń nóg i skrzydeł.

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

pomór drobiu Wirusowa choroba drobiu, powodująca dużą zachorowalność i śmiertelność na fermach (do 100%). Rzekomy pomór drobiu jest chorobą zwalczaną z urzędu. Drogi przenoszenia Źródłem wirusa są chore i padłe ptaki. Do organizmu wirus przedostaje się przez układ oddechowy i pokarmowy. Największe stężenie zarazka

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

przedostanie się ze środowiska zewnętrznego drobnoustrojów chorobotwórczych do kikuta pępowinowego. Zapobieganie polega na zachowaniu odpowiednich warunków zoohigienicznych pomieszczeń dla cieląt oraz higiena i odkażanie pępka po odcięciu od pępowiny do momentu zagojenia.   Syndrom biegunkowy Obejmuje olbrzymią grupę schorzeń o bardzo różnym podłożu. Należy

Bydło mleczne
Kwasica żwacza - przyczyny, objawy, przebieg choroby, leczenie i zapobieganie

odporności i wysoka wrażliwość na drobnoustroje chorobotwórcze. Leczenie W początkowym okresie choroby, jeśli nie nastąpił jeszcze spadek łaknienia, można przeprowadzić jednodniową głodówkę z dostępem do wody. Następnego dnia podać dobrej jakości siano łąkowe. W ciężkich przypadkach, lekarz weterynarii dokonując oględzin zwierzęcia, pobiera próbki do badań klinicznych,

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

oborze. Do wnętrza wymienia wnikają drobnoustroje chorobotwórcze przez otwarte kanały strzykowe (np. po doju, kiedy krowa kładzie się na brudnej posadzce), powodujące stan zapalny. Jest to choroba, która w dużym stopniu odbija się na ekonomice produkcji mleka. W mleku wzrasta liczba komórek somatycznych oraz spada wydajność. Mleczarnie nie przyjmują mleka,

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

skorupy na uszkodzenia mechaniczne, przenikanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz prawidłowe odkładanie węglanu wapnia i barwnika na skorupce. Jaja, które mają nieprawidłowy kształt, barwę i chropowatą powierzchnię, a nawet dwa żółtka powinny być wykluczane ze sprzedaży, ponieważ wyżej wymienione cechy są wadami jaj. Tego typu wady narażają hodowcę na straty ekonomiczne, dlatego

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

będą chronić młode organizmy przed drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w środowisku. Brak pobrania siary lub jej niska jakość uniemożliwiają prawidłowy rozwój zwierzęcia. Na zdrowotność prosiąt ma  wpływ odpowiednie żywienie loch w okresie okołoporodowym. Zapewni to większą masę urodzeniową prosiąt i łatwiejszy ich odchów. Słabe prosięta można wesprzeć tuż po urodzeniu

Bydło mleczne
Prawidłowa inseminacja bydła krok po kroku

rodnych samicy nie przedostają się drobnoustroje chorobotwórcze. Słomka, w której znajduje się ejakulat jest zamknięta, aby ją otworzyć inseminator musi posiadać obcinarkę lub nożyczki. Inseminator powinien posiadać plastikowe rękawice jednorazowego użytku i żel. Dzięki nim zabieg jest higieniczny dla krowy i osoby wykonującej zabieg.

Drób
Witaminy niezbędne dla drobiu - naturalne występowanie i skutki niedoboru

nasilać reakcje stresowe podczas wyłapywania drobiu, schorzenia skóry i wywoływać nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek i mózgu. Witamina B6 wpływa na prawidłową gospodarkę aminokwasów w organizmie, a jej niedobór może spowodować anemię i schorzenia układu nerwowego. Niacyna w naturalnej formie występuje w zbożach, ale nie jest w

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

tworzy idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Warto zwrócić uwagę na prędkość przepływu wody docierającej do zapłodnionych jaj. Zbyt powolny przepływ spowoduje niedostateczne natlenienie, natomiast zbyt raptowny może doprowadzić do zjawiska turbulencji mogącego uszkodzić zarodki. Każdy z aparatów posiada pokrywę zabezpieczającą ikrę przed dostępem bezpośredniego światła.

Kury
Inkubacja jaj kurzych i wykluwanie piskląt

wody z jaja i wnikanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Nie powinno się inkubować jaj zanieczyszczonych, natomiast mycie lub przecieranie mokrą ścierką jest niedozwolone, bo proces ten zmywa naturalną powłokę ochronną jaja. Transport z ferm do zakładów wylęgowych Samochody transportujące jaja z ferm do zakładów wylęgowych są przystosowane do

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

do ochrony młodego organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi bytującymi w środowisku. Cielak zdobywa taką odporność właśnie poprzez wypicie siary bogatej w te cząsteczki immunologiczne. Zaniedbania w tym kierunku skutkują zwiększoną chorowitością także w późniejszych miesiącach życia. Pierwsze pojenie powinno się odbyć w ciągu godziny, a następne do 12 godzin po wycieleniu.

Chwasty
Niepozorny jaskier ostry zagraża łąkom i pastwiskom

raj dla grzybów i innych chorobotwórczych drobinek. Wykorzystanie Ze względu na to, że ziele jaskra ostrego jest wartościowym źródłem glikozydów, w medycynie ludowej było stosowane jako maść na oparzenia, odparzenia i inne wybroczyny skóry. Nigdy nie miał zastosowana wewnętrznego, ze względu na swoje trujące właściwości. Obecnie

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

toksycznych, nadmiaru pary wodnej, pyłu, drobnoustrojów chorobotwórczych oraz regulację temperatury i wilgotności. Prawidłowe funkcjonowanie wentylacji ma również istotny wpływ na konstrukcję budynku, poprzez zabezpieczenie przez gniciem i zawilgotnieniem przegród wewnętrznych ścian. Wentylatory stabilizują warunki cieplne budynku podczas letnich upałów i doprowadzają świeże powietrze z zewnątrz. Rodzaje wentylacji

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

rozwoju płodu zależą od fazy ciąży, w jakiej nastąpiło zakażenie. Najczęściej brak jest objawów klinicznych u zakażonych macior. Zespół SMEDI Przyczyną schorzenia są drobnoustroje z rodzaju enterowirusów. SMEDI to pierwsze litery objawów choroby w języku angielskim. Oznaczają zamieralność okołoporodową, zmumifikowane prosięta, zamieralność zarodków i niepłodność. U nielicznych

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

Opłacalność intensywnej produkcji drobiu rzeźnego zależy od wielu czynników takich jak technika żywienia, rodzaj chowu, warunki środowiska i wiele innych. Jednak decydujący wpływ na efekty ma higiena, profilaktyka oraz szybka diagnoza chorób najczęściej występujących na fermach. Najlepszą metodą uniknięcia chorób w hodowli jest zapobieganie.

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

na parch jabłoni ograniczają również brunatną zgniliznę (np. preparat Sadoplon 75 WP) brak obecnie zarejestrowanych fungicydów na brunatną zgniliznę Drobna plamistość liści jabłoni Chorobę powodują najczęściej grzyb Phyllosticta mali, jak również grzyby z rodzaju Alternaria. Występuje powszechnie, lecz nie jest znacząco szkodliwa. Objawy pojawiają się

Drób
Choroby drobiu – przegląd, objawy i leczenie

Wśród chorób drobiu, podobnie jak u innych gatunków zwierząt, wyróżnia się te o podłożu bakteryjnym, wirusowym, pasożytniczym oraz tła niezakaźnego. Z wieloma z nich producenci borykają się od bardzo dawna. Postępy w medycynie weterynaryjnej pozwoliły na dokładne poznanie cech czynników zakaźnych i sposobu rozprzestrzeniania się chorób. Na tej podstawie powstały zalecane schematy profilaktyki (m.in. szczepienia), która zawsze jest bardziej opłacalna niż późniejsze uwa

Króliki
Najgroźniejsze choroby królików. Opisujemy objawy i sposoby leczenia

sięga głębiej i powoduje ropne zapalenie płuc, ucha środkowego oraz narządów jamy brzusznej. Trzecią możliwą postacią pasterelozy jest enzootyczne zapalenie płuc. Często początkowo niegroźną chorobę wikłają inne drobnoustroje doprowadzając do poważnych zaburzeń i upadków. Głównymi objawami jakie można zaobserwować są śluzowy wypływ z nosa, kaszel, ubrudzenie okolic nozdrzy i pozlepiana sierść

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

chorobę. Zaleca się wietrzenie tuneli i usuwanie, w miarę wzrostu, dolnych liści. Korkowatość korzeni pomidora. Choroba powodowana przez grzyb Pyrenochaeta lycopersici. Na większych, starszych korzeniach pojawia się gruba warstwa korka. Młode i drobne korzenie zamierają, co prowadzi do więdnięcia pomidora. Ponadto rośliny wytwarzają mniejsze, jasnozielone liście i słabiej owocują.

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

mogą maskować inne toczące się procesy chorobowe. Konieczna jest więc dokładna obserwacja i zbadanie zwierzęcia. Kwasica żwacza Jest wynikiem skarmiania intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. Często pojawia się tuż po wycieleniu, gdy hodowca podaje taką paszę by sprostać wymaganiom energetycznym krowy rozpoczynającej laktację. Drobnoustroje żwacza potrzebują jednak czasu,

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

zimna wiosna, która obniża odporność roślin. Prowadzi to do dużych szkód i obniżenia plonu. Na liściach, pochwach liściowych oraz źdźbłach mogą pojawiać się żółtopomarańczowe, drobne skupienia urediniospor. Chorobie tej można zapobiegać przez wczesny siew ziarniaków, przestrzeganie zaleceń agrotechnicznych oraz poprzez uprawę roślin o zwiększonej odporności. Można też stosować chemiczną ochronę (Bumper

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

Do najważniejszych chorób kukurydzy, które zagrażają jej uprawom zalicza się choroby grzybowe. Najgroźniejsze są: choroba szalonych wiech, drobna plamistość liści kukurydzy, głownia kukurydzy, głownia pylącej kukurydzy, fuzarioza kolb, rdza kukurydzy, zgorzel korzeni, zgorzel podstawy łodygi, zgorzel siewek i żółta plamistość liści kukurydzy.

Choroby drzew i krzewów
Choroby czereśni – najczęstsze zagrożenia Twojego sadu

grzyby i może zaatakować także pąki, pędy, a nawet owoce. PRZECIWDZIAŁANIE: stosowanie oprysków fungicydami miedziowymi oraz wycinanie zaatakowanych pędów pozwoli powstrzymać rozwój choroby. Drobna plamistość liści drzew pestkowych – również jest łatwa do rozpoznania, gdyż objawia się tym, że na wierzchniej stronie liści pojawiają się brunatnawe plamy,

Owce
Choroby owiec - zestawienie, objawy i leczenie

nadciśnienie w naczyniach płucnych doprowadzając do wtórnych zaburzeń pracy serca, które z kolei objawiają się obrzękami okolicy szyi i brzucha.  Leczenie polega na odrobaczeniu całego stada. Choroby owiec dotyczące układu nerwowego Listerioza Przyczyną infekcji są drobnoustroje bakteryjne bardzo oporne na działanie czynników środowiskowych. Wyróżnia się

Choroby drzew i krzewów
Najczęstsze choroby wiśni – przegląd, objawy i zwalczanie

Porażone owoce również opadają, na ich skórce widoczne są plamy gnilne. Na liściach z kolei pojawiają się drobne, jasnozielone plamki z czasem zasychające i wykruszające się. Zapobieganie i zwalczanie: wycinanie chorych pędów i smarowanie ran farbami ochronnymi (zabieg skuteczniejszy jednak u drzew ziarnkowych) opryski fungicydami

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

nalot z grzybni pojawia się na liściach i pochwach liściowych. Na nalocie widoczne są również drobne plamy czarnego koloru. W późniejszym okresie nalot może szarzeć i pojawiać się na źdźbłach oraz kłosach. Silne porażenie przez tą chorobę prowadzi do przedwczesnego zasychania liści, a w konsekwencji całych roślin. Mączniak prawdziwy

Pszczoły
Najgroźniejsze choroby pszczół - objawy i zwalczanie

choroby tej nie trzeba zgłaszać weterynarzowi. Zgnilec złośliwy (amerykański) Przyczyną wystąpienia tej groźnej choroby bakteryjnej jest zakażenie pałeczką Peanibacillus larvae­, które następuje najczęściej w wyniku podkarmiania rodziny miodem nieznanego pochodzenia. Drobnoustroje atakują układ pokarmowy pszczelej larwy w 3-5 dniu jej życia. Martwy osobnik przyjmuje postać żółtobrązowej masy

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

kapusty pekińskiej. Powodowana jest tak jak w przypadku tipburn utrzymywaniem się długotrwałej suszy oraz przenawożeniem azotem i potasem. Choroba pojawia się również podczas przechowywania w nieodpowiedniej, niższej, niż jest to zalecane, temperaturze. Objawia się drobnymi, czarnymi plamkami na liściach.     Autor: , inż. ogrodnictwa

Ryby
Najczęstsze choroby karpi - poznaj ich objawy i sposoby zwalczania

Choroby ryb stawowych dzieli się ze względu na czynnik je wywołujący. Choroby pasożytnicze Choroby pasożytnicze atakują powierzchnię skóry i skrzela ryb. Kulorzęsek powoduje na skórze ryb powstawanie drobnych krostek- wrażenie obsypania kaszką. Jest pasożytem bytującym pomiędzy skórą właściwą, a nabłonkiem. Po długotrwałym działaniu pasożyta,

Choroby drzew i krzewów
Najczęstsze choroby borówki amerykańskiej. Przegląd, objawy i zwalczanie

Czerwona pierścieniowa plamistość borówki amerykańskiej Chorobę powoduje wirus czerwonej pierścieniowej plamistości borówki wysokiej (Blueberry red ringspot virus, BRRSV). Symptomy występujące na liściach i pędach najlepiej widoczne są późnym latem i jesienią. Na blaszkach liściowych porażonych roślin pojawiają się drobne, czerwone, ledwo dostrzegalne plamki, które z czasem się

Choroby drzew i krzewów
Zwalczamy najgroźniejsze choroby brzoskwiń!

Czynnikiem chorobotwórczym są grzyby Leucostoma cincta i L. persooni. Wyrządza bardzo duże szkody w sadzie brzoskwiniowym. Atakuje najczęściej słabe drzewa, po mrozach, suszy czy niedożywieniu. Objawy pojawiają się na pąkach, młodych i starych pędach. Na pąkach występują nekrozy, po czym zasychają. Kora porażonych pędów pokryta jest drobnymi wypukłościami z

Choroby drzew i krzewów
Choroby winorośli – czy twoje krzewy są bezpieczne? Przekonaj się!

brudny nalot. Na ich skórce, pod nalotem, mogą pojawiać się drobne, czarne plamki. Porażone owoce pękają. Pędy pokryte są często podłużnymi, ciemnymi plamami z delikatnym nalotem zarodników. Młode łodygi mogą ulegać deformacjom. Widoczne są także skrócone międzywęźla pędów. Szkodliwość: choroba mniej groźna niż mączniak rzekomy, ponieważ lepiej rozwija się

Trzoda chlewna
Różyca świń - choroba trzody chlewnej. Objawy i zwalczanie

naprawienia drobnych struktur naczyniowych, a bakterie niejako zostają ‘uwięzione’ w stawach.   Różycę świń stwierdza się na podstawie objawów klinicznych, zmian pośmiertnych oraz odpowiedzi na leczenie. U pojedynczych sztuk, które nie wykazują charakterystycznych objawów lecz tylko gorączkę i brak apetytu diagnoza może nie być oczywista. Gdy choroba

Gęsi
Najczęstsze choroby gęsi - przegląd i objawy

wystąpić biegunka. Straty produkcyjne wynikają z licznych upadków piskląt oraz zahamowania wzrostu starszych osobników. Pastereloza, zwana inaczej cholerą drobiu. Gęsi i reszta ptactwa wodnego są bardzo wrażliwe na zachorowanie. Jest to choroba bakteryjna. Czynnikami predysponującymi do jej wystąpienia w stadzie są złe warunki środowiskowe, takie jak nadmierne

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

Choroby układu oddechowego u bydła są wywoływane przez szereg czynników takich jak drobnoustroje, nieprawidłowe warunki mikroklimatyczne oraz żywienie i nieostrożność podczas wprowadzania nowych osobników do stada. W porównaniu do innych gatunków zwierząt domowych, bydło posiada bardzo specyficzną budowę układu oddechowego, która może predysponować je do zapalenia dolnych dróg oddechowych. Krowy posiadają nieproporcjonalny stosunek wdychanego powietrza do masy ciała oraz częste problemy układu pokarmowego takiej jak wzdęcia czy przeładowanie żwacza.

Choroby warzyw
Choroby i szkodniki czosnku, czyli wszystko o kłopotliwych gościach w uprawie

zaleca się prowadzenie płodozmianu oraz sadzenie wyłącznie zdrowego materiału nasadzeniowego. Chorobę można zwalczać chemicznie, obecnie zarejestrowane są dwa środki: Constans WG oraz Switch (...) zabieg. Szkodniki Niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci) Ten drobny, nitkowaty nicień coraz częściej pojawia się w uprawie czosnku i powoduje

Bydło mleczne
Jak leczyć zapalenie wymienia o charakterze zakaźnym i środowiskowym?

krów mlecznych. Stanowi aż 30% chorób zakaźnych pojawiających się na fermach utrzymujących bydło. Naraża hodowców na ogromne koszty związane z leczeniem i profilaktyką oraz zachowaniem okresu karencji mleka i brakiem dochodów płynących ze sprzedaży mleka. Mastitis wywołują różne czynniki patogenne wnikające do wnętrza wymienia. Drobnoustroje namnażając się niszczą nabłonek

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

dyniowatych, zwłaszcza ogórka. Sporadycznie może pojawiać się na innych roślinach warzywnych. Największe nasilenie choroby jest w pod koniec okresu wegetacyjnego. W tym czasie na powierzchni narządów rośliny – głównie liściach, ogonkach liściowych i szczytach pędów – pojawiają się drobne białe plamy, które pokrywają się mączystym nalotem. W biegiem czasu nalot może

Króliki
Kokcydioza królików – najczęstsza choroba królików hodowlanych

licznych nowych preparatów zwalczających chorobę, patogeny zaczęły nabywać oporności na często stosowane substancje. To samo zjawisko obserwujemy w antybiotykoodporności niektórych bakterii, które dotychczas nie stanowiły większego problemu w lecznictwie zwierząt i ludzi. Żeby móc lepiej kontrolować problem kokcydiozy w stadach królików, należy zaznajomić się z podstawowymi cechami tych drobnoustrojów.

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Kokcydioza jest groźną chorobą pasożytniczą wywołaną przez pierwotniaki. Atakuje wszystkie gatunki drobiu domowego, ale największe inwazje dotyczą kur utrzymywanych w chowie ściołowym. Kokcydioza wywołana przez Eimeria u większości gatunków zasiedla przewód pokarmowy, natomiast u gęsi bytuje w nerkach. Kokcydioza jest chorobą powodującą obniżenie produkcji oraz istotne straty ekonomiczne.

Maliny
Odmiany malin - przegląd i charakterystyka najlepszych

również do przetwórstwa, na mrożonki i kompoty. Obecnie zainteresowanie tą odmianą słabnie. Źle rośnie na ciężkich glebach, na lekkich, o słabym nawodnieniu, drobnieją owoce. Odmiana posiadająca dużą odporność na choroby kory, wytrzymała na mróz.   Laszka Polska, wczesna odmiana. Krzew średnio silnie rośnie. Wytwarza sztywne

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

zakaża glebę na kilka następnych lat. Kiełki wyrastające z takich bulw wydają chore rośliny, na których powstają trzonki z zarodniami pyłkowymi, roznoszonymi na duże odległości przez wiatr na kolejne rośliny. Grzyb rozmnaża się również poprzez strzępki, czyli drobne rurki wypełnione cytoplazmą, w których znajdują się struktury komórkowe. Gdy patogen

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

ogórka rozróżniane są ze względu na wczesność, sposób ich użytkowania, długość okresu zbioru, plenność oraz odporność na choroby. Dzieli się je na odmiany sałatkowe, do kwaszenia, konserwowe i korniszony. Konserwowe dzieli się dodatkowo na drobno- i grubobrodawkowe. Aktualnie najczęściej stosowane są odmiany mieszańcowe, których plon jest wyższy i lepszy. Wiąże się

Choroby warzyw
Antraknoza – ekspansywna choroba wielu roślin. Objawy i zwalczanie

kształcie. Na nerwach liści pojawiają się brunatne wybarwienia. Jeśli choroba rozprzestrzeni się na strąki, tworzy ciemnoczerwone wgłębienia, które powodują porażenia nasion. Opadzina liści porzeczek – czyli antraknoza porzeczek i agrestu zaczyna objawiać się w końcu maja, pojawiającymi się na liściach drobnymi plamkami, które mogą prowadzić do usychania i obumierania

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

chronić przed drapieżnikami. Aby spełniało tę funkcję powinno być dostatecznie wysokie, a siatka nie może mieć zbyt dużych oczek. Problem w hodowlach drobiu stanowią wróble, które nie tylko roznoszą choroby zakaźne, lecz także wyjadają ziarno. Ogrodzenie musi być więc na tyle szczelne, aby nie mogły się one przedostać do woliery. Oczka

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki