Gleby brunatne wyługowane

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby brunatne wyługowane

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek roślinnych. Skała macierzysta takich gleb składa się głównie z glin pylastych, które są bogate w wapń. Na takich glebach rosną głównie lasy liściaste. Pod względem użytkowania rolniczego są one uznawane za dobre gleby.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

i próchniczne, czarne ziemie właściwe, gleby brunatne właściwe. Klasa II – gleby orne bardzo dobre Gleby tej klasy mają nieco słabsze właściwości fizyczne i występują w gorszych warunkach fizjograficznych niż gleby klasy I. Zwykle nie wymagają melioracji, posiadają dość uregulowane stosunki wodno-powietrzne. Nadają się pod uprawę

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

Gleby płowe zaliczane są do gleb brunatnoziemnych. Zajmują ok. 30% powierzchni kraju. Dominuje w nich proces przemywania (lessivage). Najczęściej powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi w klimacie umiarkowanie wilgotnym. Występowanie (...) są uboższe we frakcje ilaste. Powstają w nich poziomy wyługowania, które mają jasnobeżową barwę, oraz poziomy

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

w czarnoziemach leśno-stepowych i leśno-łąkowych, glebach brunatnych, madach i w rędzinach. Wykazuje wysoką aktywność biologiczną, nadaje glebie najlepsze właściwości fizyczne. Jest adsorpcyjnie nasycona, wysycona kationami Ca2+. Próchnice półwodne i wodne próchnica murszowa próchnica torfowa próchnica gytiowa Próchnice półwodne i wodne

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

i rośliny łąkowe. Gleby brunatne są kolejnym stadium rankerów właściwych. Tworzą się na skałach masywnych, bogatych w materiał glinokrzemianowy. Charakteryzują się dużym stopniem zabrudzenia poziomu próchniczego przez okruchy skalne. Gleby bielicowe wytwarzają się z rankerów właściwych na podłożu ubogim w glikokrzemiany. Szczególnie często występują na wyżynach

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

dobrych. Pod gorczyce dobre są gleby brunatne właściwe, pyłowe, mady, niektóre rędziny, czarne ziemie i czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną i plonują. Gleby podmokłe,

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

i borów mieszanych. Gleby brunatno-rdzawe, drugi podtyp gleb rdzawych, powstają w wyniku nakładania się na poziom rdzewienia procesu brunatnienia, który powoduje, że ziemia ma mieszany kolor. Ich poziom zakwaszenia jest mniejszy, ale struktura wodno-powietrzna nietrwała i niekorzystna. Z tego powodu również najczęściej zostają zalesiane. W profilu

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

szczątków roślin i fauny glebowej w próchnicę. Takie gleby powstają wtedy, gdy znajduję się w nich (...) zwłaszcza w górnych warstwach, i zostały wyługowane na małej głębokości. W wierzchniej warstwie poziomu A (próchnicznego) odczyn jest obojętny lub słabo zasadowy. W profilu glebowym czarnoziemów niezdegradowanych nie ma poziomu

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

zwapnować. Najlepsze pod chmiel będą gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, mady pyłowe, czy gleby bardzo dobrego i dobrego kompleksu pszennego.   Zakładanie plantacji Przygotowanie stanowiska powinno być wykonane ze szczególną starannością, gdyż chmiel pozostanie na nim nawet przez 20 lat. Pole powinno być dobrze

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

uprawy łubinu białego nadają się gleby brunatne i bielicowe oraz niezlewne czarne ziemie. Gleby te muszą być zasobne w składniki pokarmowe oraz powinny dobrze zatrzymywać wodę. Najlepiej, jeżeli przynależą do kompleksu pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Uprawę łubinu białego można również prowadzić na kompleksie pszennym wadliwym. Jego

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

5,5–6,5. Najlepsze są czarnoziemy, lessy, gleby brunatne i czarne ziemie. Nie zaleca się prowadzenia śliw na glebach piaszczystych i lekkich, ponieważ mają stosunkowo płytki system korzeniowy, który może w takich glebach szybko przesychać. Dobrze rosną na lekko wzniesionych terenach, łagodnych stokach. Potrzebują średnich rocznych opadów minimum 600 mm, lecz latem

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

lasem iglastym lub mieszanym. Część gleb brunatnych została wytworzona współcześnie, ale duży ich procent pochodzi z plejstocenu. Ich powstaniu sprzyjały ochłodzenia i ocieplenia klimatu, które miały miejsce w tamtym czasie. Rędziny górskie Rędziny górskie dzielą się na butwinowe i próchnicze. Te pierwsze występują w wyższych partiach

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

ziemią, o innej strukturze uziarnienia. Gleby te są zazwyczaj bardzo żyzne i bogate w składniki mineralne. Czarne ziemie zbrunatniałe mają bardzo podobne właściwości, z tym, że ich poziom zawartości materii (...) skale macierzystej w dużym stopniu. Czarne ziemie wyługowane mają zdecydowanie mniejszą zawartość węglanów, dlatego

Rośliny lecznicze
Uprawa leszczyny (orzecha laskowego) – porady praktyczne. Zobacz, bo warto!

uprawy są czarnoziemy, lessy, rędziny, gleby brunatne czy gliniasto-piaszczyste. Unikajmy gleb ciężkich, podmokłych, zimnych, mocno zwięzłych czy zbyt ubogich i piaszczystych. Pamiętajmy o zasilaniu nawozami organicznymi i mineralnymi mało zasobnej gleby. W tym celu powinniśmy najpierw wykonać analizę chemiczną gleby, która pozwoli nam na ustalenie dawek nawozowych. Wprowadzając do gleby

Bobik
Siew bobiku - popularnej rośliny pastewnej uprawianej na zieloną masę

ziemie, lessy, mady średnie i gleby brunatne o odczynie zbliżonym do obojętnego lub lekko zasadowym – wykluczone gleby kwaśne! Siew Przed siewem bobiku należy się skupić na zaprawieniu nasion preparatami grzybobójczymi i insektycydowymi, co pozwoli na ochronę bobiku przed niechcianymi gośćmi, m.in. zgorzelą siewek, zgnilizną korzeni,

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

jak czarnoziemy, rędziny, mady przypotokowe, gleby brunatne. Nie lubi gleb podmokłych z wysokim poziomem wody gruntowej, gdyż posiada głęboko rozrastający się, silny system korzeniowy. Preferuje stanowisko nasłonecznione, źle znosi zacienienie.   Czereśnia ptasia jako podkładka Siewki wiśni ptasiej rosną silnie i posiadają mocno rozgałęziony

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

rzepak jary. Dobrze rośnie na glebach brunatnych właściwych i płowych, madach, czarnych ziemiach, czarnoziemach oraz glebach torfowych i murszowych. Ze względu na dobrze rozwinięty, głęboko penetrujący glebę, system korzeniowy o dużej sile ssącej nie posiada wysokich wymagań wodnych. Największe zapotrzebowanie na wodę ma podczas tworzenia się pąków kwiatowych

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

Dobre pod cebule są więc gleby brunatnoziemne, czarnoziemne i wapniowcowe. Zadbajmy, aby w glebie znajdowało się 120–160 mg N (NH4 + NO3), 60–80 mg P, 175–250 mg K, 60–80 mg Mg oraz 1000–1500 mg Ca (na 1 dm3). Pamiętajmy, że cebula jest wrażliwa na zasolenie, dlatego wybierajmy nawozy

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Zawierają węglany. Ich profil glebowy przedstawia się następująco: POtm-Otm-D. Gleby gytiowe Powstają na osadach organicznych lub organiczno-mineralnych (gytii), które znajdują na dnie dawnych jezior. Najczęściej powstają one przy udziale planktonu pochodzącego ze zbiorników wodnych. Mają barwę brunatną. Gleby torfowe Gleby torfowe są glebami

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Zwalczanie chwastów Herbicydy do zwalczania chwastów można stosować jesienią doglebowo bądź nalistnie, zaś wiosną tylko nalistnie. Najgroźniejsze chwasty dla rzepaku ozimego to: (...) gdy w łuszczynach nie ma już nasion zielonych, a 90% z nich ma brunatną barwę. Preparaty przyspieszające dojrzewanie najlepiej stosować na początku dojrzałości technicznej rzepaku,

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

generatywnym. Prowadzi to do przedłużania się wegetacji roślin, podczas której nasiona nierównomiernie dojrzewają. Skutkuje to obniżeniem plonu. Odmiany pastewne najlepiej uprawiać na glebach średniozwięzłych, bielicowych lub brunatnych, które należą do kompleksu pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. Ich plon nie ulega zwiększeniu w przypadku uprawy na glebach żyznych.

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

ilość dostarczona wraz z nawozami fosforowymi. Wapń stosuje się częściej przy uprawie ogórka do poprawienia jakości gleby i zmniejszenia jej kwasowości. Magnez (Mg) korzystnie wpływa na wzrost i rozwój ogórków. Niedobór objawia się brunatnymi plamkami na brzegach liści i specyficznym unerwieniem liści – nerwy zielone o intensywniejszej barwie przy

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

jest nawożenie magnezem, ponieważ do podstawowych źródeł magnezu należą nawozy wapniowo-magnezowe. Jeżeli gleba nie wymaga wapnowania, to odpowiednia dawka magnezu wynosi 80–120 kg MgO na (...) nasilenia. Największe szkody przynosi porażenie liści pszenicy jarej przez septoriozę kłosów i rdzę brunatną. Przy doborze terminu i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

przekracza 18-20°C, a wilgotność powietrza wynosi 40-60%, to odnotowuje się największą ilość kwitnących kwiatów koniczyny. Pod plantację koniczny na nasiona nadają się gleby płowe, rędziny, bielicowe, brunatne oraz czarnoziemy. Gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich nie nadają się do towarowej produkcji nasion, ponieważ mają bardzo kwaśny odczyn pH,

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

stosowanie ziemniaka nie zwiększa plonu buraka, a może odbijać się ujemnie na jakość technologiczną korzeni, zaś kukurydza może sprzyjać rozwojowi brunatnej zgnilizny korzeni buraka i rizoktoriozy, ale często hamuje namnażanie mątwika w glebie. Systemy uprawy buraka cukrowego Uprawa buraka cukrowego w Polsce może być prowadzona według kilku

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

konnych bądź ciągnikowych. Można również wykonywać redlenie, polegające na obsypywaniu glebą dolnej części łodyg, które sprzyja rozwojowi korzeni przybyszowych, reguluje zachwaszczenie, zapobiega zgniliźnie (...) chwastów. Uprawy tytoniu atakują takie choroby grzybowe, jak: mączniak rzekomy tytoniu, brunatna sucha plamistość liści tytoniu, czarna zgnilizna korzeni tytoniu, zgnilizna podstawy łodyg,

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. (...) pojawiająca się w monokulturze zbożowej. Ponadto, poważny problem w łanie żyta stanowią: rdza brunatna i rizoktonioza zbóż. Zbiór Zbiór ziarna odbywa

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Chwasty najlepiej zwalczać za pomocą środków mechanicznych. Można wykonywać płytkie spulchnianie gleby przed siewem, które skutecznie odchwaszcza pole. Przez pierwsze 3-4 tygodnie po wschodach (...) korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne więdnięcie, septoriozy, cerkosporiozy, mączniak rzekomy soi oraz fuzaryjne brunatnienie strąków. Choroby bakteryjne i grzybowe można ograniczać poprzez stosowanie prawidłowego zmianowania

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

rozsady. Przy glebach słabszych dawki nawozów azotowych można podzielić. Seler, zwłaszcza uprawiany na glebach źle nawożonych, cierpi na niedobory boru i molibdenu. Objawia się to pękaniem liści u nasady, jaśnieniem i żółceniem blaszek liściowych, zahamowaniem wzrostu korzeni oraz brunatnymi plamami na skórce korzeniowej. Uprawa Seler uprawia się

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

prawidłowego rozwoju wszelkich organów wymaga temperatury w przedziale 12–24°C. Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy ma bardzo wysokie wymogi dotyczące gleby. Najlepsze do uprawy są czarnoziemne, brunatnoziemne oraz wapniowcowe gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Pamiętajmy, że równie istotny jest odczyn – dla gleb mineralnych pH=6,5–7,0, dla torfowych 5,5–6,5.

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

podkładkach – siewka antypki i dzika czereśnia ptasia. Antypka nadaje się do gleb piaszczystych, czereśnia ptasia do cięższych, gliniastych. Materiał do sadzenia powinien być zdrowy, (...) porażają wiśnie i czereśnie. Niebezpiecznymi chorobami w uprawie sadu wiśniowego są rak bateryjny, brunatna zgnilizna drzew pestkowych praz drobna plamistość liści drzew pestkowych. Fungicydy miedziowe

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

które są charakterystyczne dla każdego podtypu. Chociaż wszystkie zachowują cechy mad, każda z nich różni się budową, czasem powstania i profilem glebowym. Wyróżnia się trzy podtypy mad: rzeczne właściwe, próchnicze i brunatne. Mady rzeczne właściwe są najmłodsze. Występują w tych miejscach, w których aktualnie zachodzą procesy nanoszenia materiału glebowego

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

cm, które są niepodatne na wyleganie. Jest bardzo odporne na mączniaka, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozę. Odznacza się również bardzo wysoką liczbą opadania. Termin kłoszenia jest wczesny, a dojrzewania średni. Roślina jest odporna na porastanie w kłosie i niekorzystne warunki glebowe. Dodatkowo w porównaniu z odmianami ozimymi odznacza się wysoką zawartością

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

kłos, ziarniaki zamieniają się zaś w ciemnobrunatną masę, w której znajdują się zarodniki grzybni. Przy początkowym porażeniu część kłosa pokryta jest srebrzystobiałą osłonką, po której zniszczeniu dochodzi do rozpylenia zarodników przez wiatr. Pozostają wtedy same osadki kłosowe. Głownia pyląca pszenicy przenoszona jest przez materiał siewny, glebę i wiatr. Poraża wyłącznie kłosy

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

na nim plon w skutek wystąpienia posuchy późnowiosennej. Ważne jest, aby gleby pod rzepak były zasobne w próchnice i głębokie. Najlepiej nadają się gleby czarnoziemne, brunatne i mady. Na glebach zbyt żyznych, rzepak może nadmiernie rozwijać się jesienią, co może skutkować jego gorszym przezimowaniem. Pod jego uprawę nie nadają

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

względu na dobrze rozwinięty system korzeniowy uprawiana gryka dobrze pobiera zawarte w glebie składniki pokarmowe. Przy uprawie ekologicznej możemy nawozić ją obornikiem, lecz nie przekraczając (...) roślin przed zbiorem) na początku dojrzałości, gdy orzeszki w dolnej części gron zaczynają brunatnieć. Pierwsze owoce zaczynają dojrzewać ok. 25–35 dni po kwitnięciu gryki. Zbioru

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

wykazuje wrażliwość na brunatną zgniliznę. Owocuje pod koniec września. Webba Cenny – odmiana angielska; rodzi atrakcyjnie wyglądające i ogromne, ale przy tym wydłużone orzechy mające wysokość nawet do 3 cm. Owocuje regularnie i obficie, ale tylko wtedy, gdy zostanie posadzona w miejscu słonecznym o żyznej i wilgotnej glebie. Ma

Borówka amerykańska
Dowiedz się więcej o uprawie borówki amerykańskiej! Radzimy, jak sadzić i dbać o krzewy

kwaśnym odczynie pH. Dobrze jest też co jakiś czas sprawdzić, czy odczyn gleby jest właściwy i w razie potrzeby dodać do niej nieco siarki lub (...) natomiast sprzyjać wystąpieniu zgorzeli pędów (również powodowanej przez grzyba). Porażone pędy od dołu brunatnieją i zamierają. W przypadku wystąpienia choroby grzybowej, należy zastosować oprysk właściwym

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

Głównie przenoszona jest przez resztki pożniwne. Powoduje sczernienie podstawy źdźbeł u chorych roślin, które dodatkowo są pokryte brunatnoczarną opilśnią. Zakażone rośliny są niższe, zżółknięte i mają niedorozwinięte kłosy. Rozwojowi tego grzyba sprzyja zasadowy odczyn gleby, a sam grzyb powoduje duże straty w plonie w zależności od tego, w którym stadium zaatakuje

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

to wielonasienny, jasnobrunatny strąk, który może być pękający lub niepękający. Nasiona mają kształt nerkowaty i są lekko spłaszczone. Ich okrywa nasienna ma barwę beżową bądź szarą, może być nakrapiana lub mieć marmurkowy rysunek. Masa 1000 nasion wynosi od 120 do 190 g.   Wymagania termiczne i glebowe

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

lecz nie jest znacząco szkodliwa. Objawy pojawiają się na liściach w postaci jasnobrunatnych plamek z ciemną obwódką, które z czasem stają się szarokremowe. Na blaszkach (...) Zapobieganie i zwalczanie: bakterie rozwijają się lepiej przy odczynie gleby obojętnym lub zasadowym – nie doprowadzać do wyższego niż pH=6–6,5

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

Czerwiec roczny (Scleranthus annuus L.) wbrew swojej nazwie gatunkowej, jest rośliną wieloletnią, jarą lub ozimą, należącą do rodziny goździkowców. Jej ludowe nazwy to suchotrawa i kolczystka. Występuje na glebach suchych, piaszczystych, górzystych, kwaśnych, silnie wyługowanych. Porasta niziny, pastwiska, ugory, przydroża i góry po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym

Choroby drzew i krzewów
Choroby gruszy – przegląd objawów i cenne porady o zwalczaniu

szczególnie troszcząc się o usunięcie systemu korzeniowego. Kolejną czynnością powinna być wymiana gleby w miejscu po drzewku oraz na niewielkim obszarze wokół, by uniknąć rozprzestrzeniania (...) zarówno objawy, jak i sposób postępowania jest podobny. Rak ujawnia się w postaci brunatnych nekroz na korze drzewa, a także jej pękaniem i odpadaniem. Obie

Sałata
Uprawa sałaty lodowej. Podpowiadamy, jak cieszyć się kruchymi i soczystymi liśćmi

chorób i szkodników. Bardzo ważne w uprawie sałaty kruchej jest również spulchnianie gleby między roślinami, tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego i liści. (...) ważniejszych chorób sałaty należą: Zamieranie brzegów liści sałaty powodujące zasychanie liści, brunatnienie nerwów i tkanek. Jest to choroba fizjologiczna wywołana błędami w nawożeniu,

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

w kłosach. Największe różnice pomiędzy odmianami pojawiają się w odporności na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów, a mniejsze na odporność mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła (...) a następnie równomiernie rozrzucić na polu. Takie wykonanie uprawy umożliwia zatrzymanie wody w glebie oraz nie niszczy organizmów występujących w glebie, co umożliwia uzyskanie takich

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

objawów, a w dalszej kolejności użycia fungicydów, niszczenia chorych roślin i dezynfekowania gleby. Poniżej, pokrótce zostały opisane najczęstsze choroby  w uprawie rzepaku wraz (...)   Początkowo, należy wypatrywać na siewkach pojawiających się zgorzeli, na łodygach ciemnobrunatnych smug, a na liścieniach nieregularnych lub okrągłych, brunatnych plam, nieco jaśniejszych

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki