Obornik naturalny - dawki

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Obornik naturalny - dawki

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

poprzez stosowanie nawozów organicznych. Pełna dawka obornika wynosi 20-30 t/ha i najlepiej stosować go jesienią przed orką przedzimową. W przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, obornik należy rozrzucić jesienią przed orką siewną wykonywaną pod międzyplon. Dodatkowo dawka obornika powinna być uzupełniona odpowiednimi składnikami mineralnymi, ich ilość powinna wynosić

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze według COBORU są zarejestrowane odmiany tradycyjne (populacyjne) rzepaku oraz (...) zasobności gleb w fosfor, potas i azot, należy stosować orientacyjne dawki nawozów takie, jak: 40-120 kg P2O5/ha, (...) rzepaku azot można dostarczać za pomocą nawozów mineralnych lub naturalnych. Obornik w dawce 20-40 t/ha stosuje

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

poprzez kontrolowanie gospodarki wodnej. Jego niedobory mogą wpływać m.in. na liczbę opadania ziaren. W zależności od przewidywanego plonu i zasobności gleby, dawki nawozów fosforowych i potasowych są zróżnicowane. (...) ziarna. Obornik Obornik jest nawozem naturalnym, który posiada w swoim składzie bardzo

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

100–150 kg MgO/ha co 2–3 lata. Na glebach mineralnych dawka ta powinna wynosić 50–100 kg. Magnez najlepiej (...) na hektar w postaci karnalitu (soli kłodawskiej). Nawozy naturalne Nawozy naturalne wszechstronnie działają (...) Ich stosowanie ma długotrwałe i pozytywne skutki. Obornik wpływa korzystnie na skład botaniczny runi,

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

zwłaszcza amatorskiej, najlepiej byłoby zastosować naturalny, ekologiczny nawóz w postaci obornika lub kompostu. Tutaj jednak może pojawić się problem, gdyż jego pozyskanie (w sytuacji, gdy nie dysponujemy nim we własnym (...) Najlepiej jednak, gdybyśmy byli w posiadaniu nawozu naturalnego. Zalecana dawka obornika nie powinna przekraczać 60 t/ha.

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

sprzyja rozwojowi parcha zwykłego! Mniejsze dawki obornika powinny być stosowane w uprawie ziemniaka na sadzeniaki, ok. 20-25 t/ha. Zamiast obornika możemy również zastosować wczesną wiosną gnojowicę lub gnojówkę. Gnojowica trzody chlewnej w dawce 35-40 m3/ha, gnojowica bydlęca ok. 45 m3/ha, a gnojówka 20-30 m3/ha. Na lekkich glebach obornik

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie jagody kamczackiej – ważny zabieg pielęgnacyjny

większej niż 40 t/ha. Średnio dawka obornika 30 t/ha uzupełnia glebę w 150 kg azotu, 90 kg fosforu, 210 kg potasu, 150 kg wapnia i 60 kg magnezu. Często zamiast obornika stosuje się nawozy zielone, które poprawiają strukturę gleby, ograniczają wyrastanie chwastów i dostarczają masę organiczną. Najlepsze na nawóz zielony

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana na oborniku i dodatkowo nawożona. Na kompleksie pszennym i (...) ma dużą wartość nawozową, która jest porównywalna do zastosowania połowy dawki obornika.   (...) Nawożenie Do nawożenia kukurydzy można stosować nawozy naturalne takie, jak: obornik, gnojowice i gnojówkę

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

chrzan wymaga głębokiej orki, także dawka obornika musi być odpowiednio duża i wynosić od 30 do 40 ton na hektar. Wiosną, przed sadzeniem, wysiewa się nawozy mineralne, których dawki na 1ha powinny wynosić: dla fosforu – ok. 100kg dla potasu – od 150 do

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

się ok 200-250 dt/ha równowartości dawki obornika. Facelia to dokonały przerywnik w intensywnej uprawie zbóż. Pełni funkcje fitosanitarne, wzbogaca stanowisko w składniki pokarmowe, posiada właściwości mątwikobójcze. Pozostawiona na zimę ochrania powierzchniową warstwę gleby przed erozją wodną, wietrzną i stratami pierwiastków. Ponadto pełni funkcje rośliny pionierskiej, świetnie radzi sobie

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

ona wysiewana wraz z pełną dawką obornika. Do najlepszych przedplonów dla kukurydzy należą rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami oraz rośliny przemysłowe. Uprawa Na stanowiskach pozbawionych perzu można zastosować uproszczoną uprawę roli. Jeżeli przedplonami były rośliny okopowe to należy wykonać kultywatorowanie, po którym

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

pastewnego odgrywa nawożenie organiczne. Optymalne dawki obornika wynoszą 30- 40 t/ha. Przykładowe dawki mineralnego nawożenia buraka pastewnego przedstawiono poniżej: Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010; Szczegółowa uprawa roślin, tom 1.   Siew Opóźnienie

Rośliny pastewne
Marchew pastewna – doskonała roślina paszowa dla młodych zwierząt

pokarmowe, powinna być nawożona niskimi dawkami obornika, tj. 20–25 t/ha, podawanego jesienią. Wiosenne nawożenie obornikiem zmniejsza bowiem jakość marchwi, jej trwałość przechowalniczą oraz sprzyja większemu występowaniu szkodników. Uwagę należy zwrócić na nawożenie mineralne, którego dawki dostosowuje się do analizy chemicznej gleby. Najlepszym przedplonem dla marchwi są zboża oraz rośliny strączkowe,

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

całkiem odchwaszczone i nawiezione wystarczającą dawką obornika – pod buraki i marchew powinien on być zaorany w jesieni, a pod ziemniaki na glebach lekkich stosowany na wiosnę. Często stosowana jest uprawa buraków po ziemniakach, ponieważ zmniejsza ona nakład pracy przy pielęgnacji i zwiększa wykorzystanie obornika. Takie stanowisko po okopowych jest

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

bulwach. Zaleca się nieco niższe dawki obornika (20‒25 t/ha), stosowane jesienią pod orkę przedzimową. Umiarkowane dawki nawożenia azotowego wpływają dodatnio na zawartość skrobi. Nadmierne nawożenie tym składnikiem powoduje nieznaczny spadek dwucukru, nie przekraczający 1%. Dane z wieloletnich doświadczeń wskazują, że najlepszym nawozem azotowym pod ziemniaki skrobiowe jest długo

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

roku na zasobnych w próchnicę. Dawka obornika nie powinna przekraczać 40 t/ha, najczęściej podaje się 30–40 t/ha. To wartościowe warzywo może być uprawiane jako przedplon, przy zbiorze w czerwcu. Jest nieodpowiednim przedplonem dla roślin cebulowych. Częściej jednak uprawiane jest jesienią jako poplon. Brokuł może być sadzony po wszystkich gatunkach oprócz

Poziomki
Jakie sadzonki poziomek wybrać? Odpowiadamy!

metr kwadratowy grządki nawieźć 5-kilogramową dawkę obornika (lub ewentualnie kompostu). Warto zauważyć, że w uprawie poziomek bardzo dobrze sprawdza się sadzenie na czarnej tkaninie/folii, która zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem wody i występowaniem chwastów, co przyspiesza wegetację roślin. Pamiętajmy też o odpowiednich odstępach między sadzonkami: w rzędach musi je

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Odprowadzanie wilgoci oraz toksycznych gazów i doprowadzanie świeżego powietrza ma bardzo duży wpływ na jakość warunków utrzymania. W oborach wolnostanowiskowych są stosowane dwa rodzaje wentylacji ; grawitacyjna i mechaniczna. Oświetlenie Naturalne i sztuczne oświetlenie ma istotny wpływ na pobieranie paszy i produkcję mleka. Długość dnia świetlnego powinna

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

mineralne Nawozy mineralne stosowane są po to, by uzupełnić ewentualne niedobory składników pokarmowych obecnych w nawozach pochodzenia organicznego. Do czynników warunkujących efektywność ich działania należą: rodzaj siedliska (wilgotność, odczyn gleby), poziom stosowanej agrotechniki (przeciętna/ wysoka, intensywna). Dobierając wielkość dawki nawozowej należy kierować się rodzajem i zasobnością gleb, odmianą oraz

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

wczesnym stadium. Pracę w oborze uwięziowej mogą ułatwić nowoczesne rozwiązania w systemie zadawania pasz. Wykorzystać tu można wózki paszowe. Są one w pełni zautomatyzowane i mobilne - przesuwają się po szynach wydzielając odpowiednie porcje na stanowiskach. Dodatkowo każdej krowie można przypisać inny rodzaj dawki pokarmowej. Są tak skonstruowane, że

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

systemy ogrzewania  mogą rozwiązać ten problem. W przypadku stawiania nowego budynku warto pod posadzką zamontować rury, w których woda będzie przepływać do termy. Obornik w ściółce będzie w naturalny sposób ogrzewał przepływającą wodę, która następnie trafi do poideł.  W oborach wolnostanowiskowych, z wyjątkiem systemu utrzymania na głębokiej ściółce, konieczne

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Produkcja ekologiczna opiera się na dobrym traktowaniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem warunków utrzymania, na prawidłowym zagospodarowaniu obornika oraz równowadze pomiędzy produkcją roślinną, a zwierzęcą. Gospodarstwa ekologiczne powinny funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, nie powodować skażenia gleby i wód zbytnim nawożeniem oraz nie produkować dużych ilości zanieczyszczeń i odorów.

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

Kombiboksy pełnią jednocześnie funkcję legowiskową i paszową. Obory z głęboką ściółką nie mają wydzielonych legowisk. (...) na ilość i jakość pozyskiwanego mleka oraz na zdrowie krów. Dawka paszy musi być zbilansowana pod kątem (...) oraz wilgoci. Stosowane są dwa typy wentylacji – grawitacyjna (naturalna) lub mechaniczna (automatyczne wentylatory). Oprócz wentylacji

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

uprawie warzyw są substancje pochodzenia naturalnego. Już na etapie przygotowanie podłoża najlepiej jest zastosować obornik. Prawidłowo powinien on zostać przekopany na jesieni w miejscu, gdzie mamy zamiar sadzić warzywa. Przez (...) organizmów glebowych. Jest to dobre rozwiązanie na dostarczenie sporej dawki próchnicy i związków mineralnych. Bywa jednak,

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

gleby cięższe. Maksymalne dawki nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych stosowanych przed założeniem plantacji podano w tabeli 1. Truskawka jest wrażliwa na świeże wapnowanie, dlatego zaleca się prowadzić ten zabieg pod przedplon. Przed założeniem plantacji należy dostarczyć potrzebnych składników mineralnych poprzez nawożenie organiczne. W tym celu stosuje się obornik, maksymalnie 40

Ryby
Czym i jak karmić ryby w stawie? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Umiejętność właściwego doboru i dawkowania paszy jest niezbędna w chowie ryb stawowych. W jaki sposób poradzić sobie z tym zadaniem, by nie zaszkodzić zwierzętom i uzyskać jak najlepsze wyniki w ich hodowli? Radzimy, czym i jak karmić ryby w stawie. Ryby żyjące w prawidłowo utrzymanym zbiorniku mają dostęp do różnorodnego pokarmu naturalnego – zooplanktonu, roślin i narybku. W stawach hodowlanych ryby dokarmia się w celu polepszenia ich przyrostów, w ogrodowych oczkach wodnych natomiast konieczność podawania paszy jest związana ze stosunkowo dużym zagęszczeniem zwierząt przy niewielkiej powierzchni zbiornika.

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

zakładaną plantacje, jak i w trakcie rozwoju roślin. Rodzaj nawozów i jego dawki są ściśle związane z wymogami rośliny oraz właściwościami gleby. Po jakie sięgnąć (...) Najlepszym sposobem na użyźnienie gleby przed założeniem plantacji agrestu jest zastosowanie obornika. Trzeba jednak wziąć pod uwagę czynnik ekonomiczny, gdyż jeśli nie dysponujemy

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

sprzedaży poszczególnych grup tuczników na rzeź. Dezynfekcja obiektu również może odbywać się dopiero kiedy zostanie całkowicie usunięty obornik. Zalety tuczarni na głębokiej ściółce Chów tuczników na głębokiej ściółce jest najbliższy naturalnym potrzebom behawioralnym świń. Fermentujący obornik tworzy warstwę izolacyjną, szczególnie ważną podczas chłodnych dni. Tuczniki zajęte ryciem

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

wartość użytkowa i występuje w naturalnych zbiorowiskach łąkowych, zaś odmiana amerykańska nie jest uprawiana w Polsce. Odmiany W Krajowym Rejestrze według COBORU wpisanych 12 odmian koniczyny (...) w glebie czy rozwoju bakteriofagów, które pasożytują na bakteriach brodawkowych. Jeżeli na polu pojawi się rak

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

diety, gdyż przeciwdziała sklerozie i wielu chorobom oraz wspomaga naturalną odporność. Wymagania glebowe i klimatyczne (...) najlepiej wybrać miejsce, w którym wcześniej rosły warzywa uprawiane na oborniku – kapustne, ziemniaki, seler czy ogórki. (...) nawozy mineralne, zgodnie z poniższymi zaleceniami. Zalecane dawki nawozów mineralnych: Azot –

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

w roku, służy głównie do nawożenia ziemi w gospodarstwach. Obornik spełnia funkcję grzewczą dzięki fermentacji bakteryjnej. (...) jęczmiennej lub siana, w celu uzupełnienia suchej masy, poprawy wykorzystania dawki i zapobieganie biegunkom. Krowa podczas jednego (...) hodowli bydła stosowane są dwa główne systemy rozrodu: krycie naturalne i inseminacja. Krycie naturalne dzieli się

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

Pasze treściwe w dawce stanowią około 50% suchej masy dawki. W celach dietetycznych stosuje się siano w (...) pośród wszystkich metod. Zaletą jest szybki opas, większa rotacja w oborze oraz uzyskanie tusz o wysokim poziomie (...) całkowitego przekształcenia żywienia na pasze treściwe. Bydło w warunkach naturalnych żywi się paszami objętościowymi, a nie

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

Racibor F1, Władko F1, Wojan F1; Odmiany drobnobrodawkowe – Fortuna F1, Polonez F1, Radko F1, (...) zmniejsza wilgotność względną powietrza, może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy (...) Uprawa ogórka następuje w pierwszym roku po oborniku. Podstawowym nawożeniem organicznym jest stosowanie obornika

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Występuje w krajobrazach oraz glebach dziewiczych i kształtowana jest przede wszystkim przez naturalne zespoły roślinne. Żyzność nabyta kształtowana jest przez człowieka, polega na (...) metodą poprawiającą właściwości gleb lekkich jest ich odpowiednie nawożenie organiczne, np. za pomocą obornika czy nawozów zielonych, oraz stosowanie nawożenia mineralnego. W suchych okresach gleby

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

budowę układu pokarmowego, który wymaga zadawania pasz o odpowiedniej strukturze. W warunkach naturalnych konie spożywają pasze objętościowe często i w małych ilościach. Przewód pokarmowy jest (...) od rodzaju i częstotliwości wykonywanej pracy, kondycji oraz temperamentu. Konie powinny mieć dostosowaną dawkę dzienną do potrzeb w zależności od wieku, stanu fizjologicznego oraz płci.

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

twarde, jak słoma pszenna, żytnia i rzepakowa. Podłoże to w odróżnieniu od obornika nie stanowi źródła łatwo dostępnych składników odżywczych. Wymaga odpowiedniego przygotowania, proces ten (...) kg saletry amonowej i 0,8 kg superfosfatu potrójnego. Powtarzamy nawadnianie i stosujemy kolejną dawkę nawozów: 1 kg saletry amonowej, 1,1 kg siarczanu potasowego i 0,3

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

Ogórek posiada płytki system korzeniowy, pobiera składniki pokarmowe znajdujące się jedynie w pobliżu korzeni, przez co wymaga naszego wsparcia – nawożenia. Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem lub nawozami zielonymi przyoranymi jesienią. Nawożenie organiczne uzupełniamy mineralnym ustalając dawki w oparciu o analizę chemiczną gleby.

Pomidory
Nawożenie pomidorów bez tajemnic!

okazać, że w naszym ogródku wystarczające będzie zastosowanie nawozu naturalnego. Jednak niektóre podłoża trzeba będzie wspomóc środkami (...) łodygi zbyt słabe, by utrzymać ich ciężar. Sugerowane dawki dla gleb o średniej zasobności w (...) hektar stosujemy, gdy w roku poprzedzającym uprawę nawoziliśmy glebę obornikiem. Wapnowanie Optymalne

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

spłukuje się kanały gnojowe. Po określonym czasie fermentacji, może być wykorzystywana jako naturalny nawóz. Istnieje wiele sposobów przechowywania odchodów płynnych. Zbiorniki dzieli się (...) wystarcza do przechowywania płynnych odchodów, jednak nie zapewnia to odpowiedniego mikroklimatu chlewni czy obory, ani dobrostanu zwierząt. W powietrzu utrzymują się toksyczne gazy, jeśli wentylacja

Zioła
Nawozy do ziół - terminy nawożenia, zastosowanie, rodzaje

Możemy przebierać w nawozach płynnych i stałych, pochodzenia wyłącznie naturalnego, nawozach mineralnych czy typu mieszanego. To na (...) roślin. Do wstępnych sposobów nawożenia należą nawozy zielone, kompost i obornik. Wszystko bez problemu dostaniemy w dobrym (...) tu zwrócić uwagę na zawartość fosforu i potasu. Wysoka dawka azotu nie jest konieczna dla roślin

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

Ta grupa pasz, w żywieniu bydła może stanowić aż 80 % całej dawki. Reszta to pasze treściwe, czyli ziarna zbóż, śruty poekstrakcyjne (np. sojowa, rzepakowa) (...) są przed chorobami matabolicznymi (kwaśny węglan sodu buforujący odczyn płynu żwacza), uzupełniane są niedobory aminokwasów (aminokwasy chronione), składników mineralnych, witamin oraz białka (białko chronione).

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie malin - jak, kiedy i czym? Zobacz!

gleby. Tylko w ten sposób dobierze się odpowiednie dawki nawozowe. Ocena wizualna, nawet wprawionego plantatora, często potrafi być zawodna. Przed założeniem plantacji Przed założeniem plantacji należy przeprowadzić analizę chemiczną gleby. Stosuje się nawożenie organiczne i mineralne. Należy podać obornik w dawce ok. 35–40 t/ha na

Uprawa
Nawozy do hortensji - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

Jest to podstawowy podział. Nawożenie naturalne, czyli inaczej organiczne zawsze powinno być podstawą odżywiania roślin. Głównymi źródłami są tu kompost, obornik i biohumus. Dopiero później sięgamy po nawożenie sztuczne, które (...) jednorazowo w przypadku nawozu długodziałającego. Zwykle są to 2-3 dawki w ciągu miesięcy intensywnego wzrostu i

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie (...) ten ma na celu odwrócenie wierzchniej warstwy gleby, naruszając jej naturalny układ. Silnie napowietrza i przesusza glebę. (...) zbóż ozimych, w tym pszenicy, jest ustalenie terminu pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy

Czosnek
Jak nawozić czosnek, by osiągnąć wysoki plon? Zapoznaj się z naszymi radami

planowaną uprawą czosnku, na stanowisku najlepiej uprawiać warzywa nawożone obornikiem, wśród których wskazać można ziemniaki, seler, ogórki (...) zastosować przedplon w postaci roślin wcześnie schodzących z pola. Zalecana dawka dobrze rozłożonego obornika pod ich uprawę (...) 30 ton na hektar. W przypadku planowanego siewu wiosennego, naturalny nawóz stosuje się jesienią roku poprzedzającego.

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

czy fasoli. Niedobór energetyczny można uzupełniać nasionami roślin oleistych- rzepak, rzepik, konopie. Bardzo często stosuje się również siemię lniane, którego dodatek do dawki żywieniowej może wspomóc regenerację i wytworzenie naturalnego lśnienia piór. Gołębie powinny mieć uzupełniane witaminy i minerały w dawce. Najczęściej stosuje się specjalne mieszanki mineralno-witaminowe podawane w

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki