Pasze - rośliny okopowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pasze - rośliny okopowe

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Pasze objętościowe pełnią bardzo ważną funkcję szczególnie w żywieniu dużych i małych przeżuwaczy, ale również w hodowli drobiu, zwierząt futerkowych, trzody chlewnej oraz koni. Pasze dzieli się na objętościowe i treściwe. Pasze objętościowe można wyodrębnić spośród innych pasz, patrząc na zawartość energii netto w 1 kg suchej masy. Jeśli pasza zawiera 4,1 MJ energii netto i więcej niż 18% włókna surowego w 1 kg suchej masy, możemy nazwać ją paszą objętościową. Pasze objętościowe dzieli się na dwie grupy w zależności od zawartości wody - pasze suche i soczyste.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Uprawa roślin pastewnych ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, które nie posiadają trwałych użytków zielonych bądź ich powierzchnia jest niewielka. W związku z tym produkcja własnych pasz ma znaczący wpływ (...) motylkowate grubonasienne (strączkowe), motylkowate drobnonasienne, pastewne niemotylkowe, kukurydza oraz okopowe bulwiaste i korzeniowe. Innym kryterium podziału

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

zbytu, do którego dostosowujemy produkcję roślinną. Potem ustalamy gatunki, które będziemy uprawiać w plonie głównym, ich liczbę, ewentualne międzyplony i ich przeznaczenie (pasza, nawóz zielony, roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy (...) o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

zbóż, ale w ogrodach warzywnych, roślinach okopowych i rzepaku może wyrządzić spore szkody. Nie tylko ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się – w czasie jednego okresu wegetacyjnego pojawiają się aż cztery pokolenia, ale powodem jest również duża konkurencyjność, jaką wykazuje w stosunku do roślin uprawnych. Najbardziej szkodliwy jest w rzepaku

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

przedplonem dla pszenicy jarej są rośliny okopowe na oborniku oraz warzywa. Do bardzo dobrego przedplonu należą rośliny oleiste (rzepak), strączkowe (groch, bobik) oraz motylkowe drobnonasienne (np. koniczyna czy lucerna) oraz ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

przedplonem dla rzepaku jarego są rośliny okopowe na oborniku, motylkowe w siewie czystym lub w mieszankach z trawami, zboża z wsiewką z motylkowatych drobnonasiennych oraz rośliny przemysłowe (nie należące do krzyżowych). Może być też uprawiany po zbożach, jeżeli były one siane na glebach pszennych. Nie należy uprawiać go po burakach,

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

W opasie bydła najczęściej stosowaną paszą jest kiszonka z całych roślin kukurydzy. Przygotowuje się ją, gdy ziarno osiąga prawie pełną dojrzałość. Bardzo ważny jest stopień rozdrobnienia roślin, ponieważ decyduje on (...) i pszenżyto. W żywieniu opasów stosuje się również rośliny okopowe. Jednak ich wadą jest niemożność długookresowego

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

na metr kwadratowy dla zbóż, roślin okopowych i kukurydzy. Już dwie rośliny na powierzchni metra kwadratowego zmniejszają plon o około 20 procent. Wystarczy tylko takie zachwaszczenie uprawy, żeby z hektara (...) przez zwierzęta. Szybko rozprzestrzenia się, zagłuszając inne, bardziej wartościowe paszowo rośliny.

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

Pojawia się szczególnie często w roślinach okopowych i strączkowych, problem z jego obecnością mają również posiadacze ogrodów warzywnych. Podagrycznik pospolity najbardziej uciążliwy jest w plantacjach truskawek. Jego szkodliwość jest najczęściej związana z faktem, że jest bardzo „zachłanny” – pobiera nawet kilkaset kilogramów azotu i potasu z ziemi oraz

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

powierzchni, żeby znacznie utrudnić zbiór roślin okopowych. Dla pozostałych roślin nie obliczono oficjalnego progu szkodliwości, ale psianka czarna zachwaszcza również ziemniaki, kukurydzę, warzywa i zboża jare. Na stanowisko uprawy najczęściej przedostaje się z obornikiem i kompostem w czasie zabiegu nawożenia. Złe rozłożenie nawozu, może spowodować rozprowadzenie chwastu po całym polu.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

utrzymania, na prawidłowym zagospodarowaniu obornika oraz równowadze pomiędzy produkcją roślinną, a zwierzęcą. Gospodarstwa ekologiczne powinny funkcjonować w (...) ilości zanieczyszczeń i odorów. Żywienie zwierząt głównie opiera się na paszach naturalnych, pochodzących z własnego gospodarstwa. (...) bardzo chętnie pobierają owies oraz orkisz. Można stosować rośliny okopowe –tartą marchew, gotowane lub suszone ziemniaki

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

dla roślin uprawnych. Najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, zboża (głównie jare, w ozimych pojawia się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny i inne rośliny motylkowe. Duże szkody powoduje w rzepaku, gdzie jest nośnikiem chorób grzybiczych i pasożytów typowych dla roślin kapustowatych. Udział tobołków polnych w pastwisku lub łące przeznaczonej do skoszenia na

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

kilku egzemplarzy w zbożu i roślinach okopowych może znaczyć, że będziemy musieli zwalczać bylicę w latach kolejnych. Dotychczas chwast najczęściej porastał brzegi pól, ale obecnie zaczyna do nich wchodzić i rozprzestrzeniać się w dużym nasileniu. Przez nasiona pleni się w małym stopniu, częściej zostaje rozwleczony po polu w czasie zabiegów

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

kukurydzy. Rzadziej rozprzestrzenia się w roślinach okopowych i strączkowych, ale tam również może być bardzo szkodliwy. Szkodliwość Chwast stanowi duże zagrożenie dla roślin uprawnych, zwłaszcza dla wszystkich rodzajów zbóż. Silnie i, najczęściej, z powodzeniem, konkuruje o wodę i składniki pokarmowe. Jest niebezpieczny dla uprawy zwłaszcza w

Chwasty
Jasnota purpurowa – uciążliwy w zwalczaniu chwast

usuwanie wschodów jasnoty w międzyrzędziach roślin okopowych i w ogrodach warzywnych. Roślina jest jednoroczna, więc jeżeli się ją usunie zanim wyda nasiona, jej populacja w okolicach naszej uprawy powinna się znacznie zmniejszyć. Drugim sposobem na wyplenienie jasnoty jest wykonywanie pożniwnych podorywek, które przerwą pędy i zniszczą roślinę, gdyż łodyga i

Rośliny lecznicze
Rdest ptasi niejedno ma oblicze: chwast, pożywienie dla zwierząt i zioło

różnić się kształtem, na całej roślinie są takie same, ale odróżniają się z liśćmi innych egzemplarzy, nawet tych rosnących blisko. Liście mogą być eliptyczne, owalne lub szerokopłatkowe, różnią się również (...) przez ptaki różnych gatunków. Często wykorzystywany jest jako wartościowa pasza, zwłaszcza dla świń. Uważa się, że

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

rośliny. Pojawia się również w roślinach okopowych i zbożach, zwłaszcza ozimych, gdzie znacznie utrudnia zbiór. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości, ale szczaw kędzierzawy jest bardzo silną konkurencją dla roślin uprawnych, bardzo szybko się rozprzestrzenia, głównie ze względu na rozległe kłącza podziemne. Zwalczanie Dbanie o czystość materiału

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

natężeniu można go zauważyć w roślinach okopowych, ogrodach i sadach owocowych. Ze względu na niewielki pokrój, nie sprawia większego problemu i najczęściej nietrudno jest go usunąć z uprawy. Największe zagrożenie niesie jego pojawienie się w kukurydzy – szczawik jest nośnikiem choroby nazwanej rdzą kukurydzy. Zwalczanie Szczawik

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Burak cukrowy jest dwuletnią rośliną okopową mającą duże znaczenie gospodarcze. W Europie stanowi jedyny surowiec służący do produkcji cukru, który jest wykorzystywany m.in. w przemyśle paliwowym, spożywczym czy farmaceutycznym. Oprócz (...) z pola (liście) oraz z cukrowni (wysłodki) stanowią źródło paszy dla przeżuwaczy. Dodatkowo liście coraz częściej

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

ją spotkać w zbożach, kukurydzy, roślinach okopowych i między rzędami warzyw. Obecność dymnicy pospolitej w sianie, zielonce, czy na pastwisku jest bardzo niebezpieczna dla zwierząt gospodarskich – zjadana w nadmiarze może prowadzić do silnych zatruć.   Zwalczanie W przypadku dużego zagęszczenia dymnicy

Chwasty
Kurzyślad polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

oddarnionych terenach. Często zachwaszcza zboża, rośliny okopowe i przydomowe ogrody warzywne. Szkodliwość W uprawach zbóż, roślin okopowych i strączkowych pojawia się rzadko i nie stanowi konkurencji, głównie ze względu na małe rozmiary i niskie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Więcej szkody sprawia na pastwiskach, gdzie może zostać

Chwasty
Złocień polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

Zachwaszcza szczególnie zboża jare i rośliny okopowe. Nie wyrządza w nich szkód na tyle dużych, żeby powstały oficjalne progi szkodliwości. Duże zagęszczenie może utrudniać zbiór i zahamować rozwój roślin uprawnych, ze względu na konkurencję o wodę i wysokość złocienia, który bardzo szybko przerasta plon. Zwalczanie Możliwa

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

wzrost poziomu zachwaszczenia bodziszkiem w roślinach okopowych i burakach cukrowych. Zapobieganie Ze względu na szeroką możliwość wyboru herbicydów działających na bodziszka, roślinę łatwo jest wyplenić. Zanim jednak zdecydujemy się na chemiczne opryski, należy spróbować bardziej naturalnych metod. Jedną z nich jest podorywka i mechaniczne niszczenie chwastów

Chwasty
Palusznik krwawy – chwast zaniedbanych upraw i ogrodów

występuje w ogrodach warzywnych i roślinach okopowych. Zwalczanie Chociaż palusznik krwawy wschodzi tak późno, może być kłopotliwy w wielu różnych uprawach, które zachwaszcza wtórnie. Ze względu na to, że najczęściej pojawia się na zaniedbanych stanowiskach, odpowiednio prowadzona gospodarka powinna znacznie zmienić ryzyko zachwaszczenia. Oczywiście najważniejszym działaniami

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

najlepszych przedplonów dla kukurydzy należą rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami oraz rośliny przemysłowe. Uprawa Na stanowiskach pozbawionych perzu można zastosować uproszczoną uprawę (...) wilgotności 12-14%. Tańszymi metodami lepiej konserwować ziarno na cele paszowe, ponieważ jego suszenie należy do drogich

Chwasty
Chwastnica jednostronna – nieproszony gość upraw kukurydzy i buraków

Najczęściej pojawia się w plantacji roślin okopowych i kukurydzy. Szkodliwość Jest to niezwykle szkodliwa trawa. Chwastnica jest bardzo silnie ekspansywna i pobiera z gleby bardzo dużo (...) że zawartość pokarmowa jest niska, jej ziarniki są dobrą paszą dla drobiu, a całe rośliny chętnie

Rośliny lecznicze
Pokrzywy zwyczajnej dwa oblicza: zioło i uciążliwy chwast w jednym

Najczęściej można ją zauważyć w roślinach okopowych, strączkowych i w warzywach, w dużej mierze zachwaszcza również rzepak jary, w którym może robić spore szkody.   Zwalczanie Dbając o czystość materiału siewnego możemy znacząco zmniejszyć ryzyko zachwaszczenia uprawy pokrzywą zwyczajną. Nie jest to jednak stuprocentowo

Rośliny lecznicze
Poziewnik szorstki - chwast utrudniający zbiory zbóż. Jak z nim walczyć?

się w zasiewach kukurydzy, zbóż, roślin okopowych, lnu, w ogrodach i sadach. Utrudnia zbiory zbóż. Bardzo często spotykany jest w Sudetach, Karpatach i na Pomorzu. W celu ograniczenia występowania poziewnika należy stosować dobrze rozłożony obornik oraz dbać o czystość materiału siewnego. Do płodozmianu można wprowadzać rośliny okopowe, które

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

Pasze objętościowe dzieli się na pasze soczyste (kiszonki, zielonki, okopowe) oraz pasze suche (siano, słoma). Ta grupa pasz, w żywieniu bydła może stanowić aż 80 % całej dawki. Reszta to (...) ziarna zbóż, śruty poekstrakcyjne (np. sojowa, rzepakowa) oraz nasiona roślin motylkowatych (bobik, groch). Najczęściej

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami dla tytoni papierosowych ciemnych i Burley. Niezalecana jest uprawa tytoniu po sobie oraz po ziemniakach czy pomidorach. Stosowanie przedplonów zmniejsza prawdopodobieństwo pojawiania się chorób i szkodników na danej plantacji, ponieważ powszechnie tytoń uprawiany jest po sobie przez kilka

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Rośliny seradeli pastewnej (Ornithopus sativus) najczęściej wykorzystywane są na paszę lub jako nawóz zielony, po przyoraniu na polu. W ich składzie zawarte jest ok. 3% białka ogólnego, 5% włókna surowego (...) nawóz zielony. Jeżeli uprawiamy ją po roślinach okopowych, to po ich zbiorze należy wykonać

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Soja jest jednoroczną rośliną jarą. Jej polskie odmiany należą do podgatunku mandżurskiego, a ich okres wegetacji trwa 120-130 dni. Uprawia się ją głównie na nasiona i zieloną paszę. (...) zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych na oborników. Jedynie na lżejszych glebach

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

energetyczny. Może być stosowana jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, z kolb (CCM), zielonka) przede wszystkim w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Odmiany W (...) Do najlepszych przedplonów dla kukurydzy zaliczamy rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

kiszonki z traw są wartościową paszą i chętnie zjadaną przez zwierzęta. Niestety nie można jej podawać jagniętom do 6 miesiąca życia i maciorkom w ciąży. W żywieniu owiec dużą rolę (...) tanie pasze objętościowe takie jak siano, słoma, plewy i okopowe. Podczas karmienia często pojawiają się duże

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

strawność pokarmu. Wchodzą one w reakcje z istotnymi składowymi paszy uniemożliwiając ich wykorzystanie przez drób. Żywienie kur (...) dużo substancji antyżywieniowych. Śruty poekstrakcyjne pozyskiwane z nasion roślin oleistych stanowią bogate źródło białka, przy (...) mogą stanowić około 20% zawartości paszy. Rośliny okopowe rzadko stosuje się w hodowli kur

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

się także potrzeby żywieniowe. Gęsi to zwierzęta typowo roślinożerne. Charakteryzują się dużą żernością. W początkowym okresie (...) wolnego wybiegu do woli. Zwierzęta te nie mają wysokich wymagań paszowych i charakteryzują się szybkimi przyrostami nawet (...) tym dobrze wykorzystują pasze własne gospodarstwa: ziarna zbóż i okopowe (marchew, buraki, ziemniaki parowane). Potrzeba uzupełniania

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

i początkowo traktowana była jako roślina ozdobna. Obecnie uprawiana jest jako międzyplon ścierniskowy, na paszę i nawóz zielony. Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia), inaczej wiązanka wrotyczowa, z Ameryki Północnej dotarła do (...) przede wszystkim zboża, dla uprawianej na nasiona – rośliny okopowe. Sama stanowi dobry przedplon dla większości

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość (...) pęd główny. Prowadzi to do przedłużenia kwitnienia i opóźnia dojrzewanie roślin. Liście są złożone i parzystopierzaste oraz (...) pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może dojść do nadmiernego rozwoju

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

torfowych i podmokłych. Jest cenną rośliną pastewną, która jest wytrzymała na przygryzanie i użytkowanie, a uzyskana z niej pasza odznacza się dobrą jakością. Jednak występują w niej związki cyjanogenne, które (...) być przeznaczona na paszę, powinna być uprawiana po roślinach okopowych. Jeżeli przeznaczona jest na nasiona to

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

tym okresie warto dodać do paszy rośliny bogate w olejki eteryczne (cebula, czosnek, krwawnik) a także imbir czy cynamon oraz składniki regulujące florę drobnoustrojową przewodu pokarmowego. Ok 10 tygodnia życia indykom przetrzymywanym w chowie zamkniętym warto udostępnić żwirek, który ułatwi żołądkowi trawienie pasz zawierających znaczne ilości włókna. Najintensywniejszy

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

i na Węgrzech. Zachwaszcza głównie rośliny okopowe i pola maku. W ogrodach pojawia się wśród roślin psiankowatych i na plantacjach truskawek. Szkodliwość Szkodliwość bielunia dziędzierzawy jest (...) jak i zwierząt, dlatego nie powinien znaleźć się w paszy, ani zostać przypadkowo zjedzony. Jedynie układ

Rośliny lecznicze
Przytulia czepna – opis, występowanie, szkodliwość, zwalczanie i właściwości

uprawy w międzyrzędziach warzyw i roślin okopowych. Ochrona plantacji przed jej pojawieniem się jest możliwa dzięki bronowaniu zasiewów, które powinno zniszczyć siewki. Absolutnym minimum w profilaktyce przed przytulią czepną jest sprawdzanie czystości materiału siewnego, do którego mogą się zaplątać niechciane nasiona. W razie potrzeby, jeśli liczebność przytulii czepnej

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

i ciemnozieloną barwę, a ich udział w masie nadziemnej roślin może wynosić 40-75%, w zależności od fazy (...) wartości gospodarczej rutwicy, ponieważ jej nasiona nie są wykorzystywane jako pasza.             Odmiany (...) Agrotechnika Rutwicę wschodnią można uprawiać po roślinach okopowych lub zbożach. Nasiona przed wysiewem należy

Rośliny lecznicze
Rzeżucha łąkowa – wszystko o zwalczaniu i zastosowaniu tego chwastu

ale bardziej wartościowych pod względem paszowym roślin pastwiskowych.   Zwalczanie chemiczne W zasadzie nie ma zarejestrowanych herbicydów przeznaczonych do oprysków roślin działających na rzeżuchę łąkową. Najczęściej stosowanie oprysków nie jest konieczne, a w przypadku pastwisk i łąk robienie oprysków herbicydami nieselektywnymi może być niebezpieczne

Zioła
Uprawa majeranku – aromatycznej rośliny przyprawowej znanej w każdej kuchni

Najlepszym przedplonem są dla niego rośliny okopowe na oborniku. Majeranek jest doskonałą rośliną towarzyszącą. Ze względu na silny aromat olejków eterycznych przeciwdziała atakom wielu szkodników i odstrasza mszyce, (...) baraniny i wieprzowiny, farszy do nadziewania mięs i różnego rodzaju pasztetów. Suszone ziele dodawane jest

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki