Patison - warunki uprawowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Patison - warunki uprawowe

Szkodniki drzew i krzewów
Choroby i szkodniki moreli. Radzimy, jak je rozpoznać i zwalczyć

tutaj nie wymaga zwalczania w warunkach uprawy w naszym kraju. Dziurkowatość liści drzew pestkowych – na owocach objawia się w postaci okrągłych, szarawych plam z brązowym otokiem. PRZECIWDZIAŁANIE: w przypadku porażenia owoców, konieczne będzie jedno- lub nawet dwukrotne zastosowanie oprysku preparatem miedziowym. Pierwszy raz w okresie

Rzepak
Rzepak Pamela – jedna z topowych odmian populacyjnych

stabilnie i wysoko w każdych warunkach uprawy. Wymagania Zalecana do uprawy na terenie całego kraju i dla każdego rolnika, jak również dla przemysłu tłuszczowego. Nie ma wielkich wymagań glebowych. Odporność Cechuje ją bardzo duża odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza na suchą zgniliznę

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

wymagania wodne ulegają zmniejszeniu, a wystąpienie suszy powoduje przyspieszenie dojrzewania oraz ogranicza transpirację i nalewanie ziarna. Roczne opady mieszczące się w przedziale 450-500 mm stwarzaną warunki sprzyjające uprawie kukurydzy. Wymagania termiczne Kukurydza jest rośliną odznaczającą się dużymi wymaganiami klimatycznymi, ale dzięki wyhodowaniu odmian o krótszym okresie wegetacji

Rzodkiewka
Przegląd najpopularniejszych odmian rzodkiewki. Którą wybrać?

czy stosunek zgrubienia do masy liści, uległo przeobrażeniom. Wynikają one ze zmieniających się warunków środowiska, jak choćby struktura gleby, głębokość siewu, temperatura i wilgotność gleby czy zastosowane nawożenie. Dobór odpowiedniej odmiany rzodkiewki do terminu siewu gwarantuje powodzenie uprawy. Odmiany nadające się do uprawy polowej tworzą rośliny o różnych kształtach

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

dni przed siewem rzepaku i najlepiej wykorzystywać do tego wał Campbella, ponieważ przyspiesza on osiadanie roli. Klasyczna uprawa niszczy mechanicznie część chwastów, które znajdują się w glebie. Dodatkowo przyorywanie ścierniska poprawia warunki fitosanitarne gleby, które są ważne przy zwalczaniu chorób i szkodników. Wymaga ona 3-4 tygodniowej przerwy pomiędzy zbiorami

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

sposoby: w szparę boczną, w klin, wierzchołkowe na siodełko i przez stosowanie. Czasem prowadzi się szczepienie metodą japońską. Warunki produkcji rozsady szczepionej są takie same jak u nieszczepionej.   Metody uprawy Uprawę pomidorów pod osłonami i w szklarni można prowadzić na różne sposoby. W uprawie

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

wszystkich zbóż). Pszenica ozima ma największe wymagania glebowe i płodozmianowe spośród gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju. Przoduje na kompleksach 1 (pszenny bardzo dobry) i 2 (pszenny dobry), dając obfity plon niezależnie od przebiegu warunków pogodowych. Na kompleksie 3 (pszenny wadliwy) narażona jest na przemarznięcie. Słabo plonuje w latach

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

rotacyjną, przedsiewne doprawienie roli wałem strunowym, siew nasion i posiewne wyrównanie pola. Istnieją również zestawy, w których elementem uprawowym jest glebogryzarka spulchniająca glebę na głębokość wysiewu nasion. W przypadku utrudnionych warunków siewu należy stosować siew siewnikiem z redlicami talerzowymi. Wszystkie te działania pozwalają zminimalizować liczbę zabiegów uprawowych. Wady

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zmianowanie to gospodarczo uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć tylko jednego lub kilku pól w danym gospodarstwie. W sytuacji gdy zmianowanie lub następstwo roślin będzie rozplanowanie w czasie i przestrzeni, a więc określone na daną liczbę lat i dla konkretnych pól gospodarstwa, na których będą uprawiane kolejno zaplanowane rośliny, z których uzyskiwane będą coroczne plony wszystkich roślin, będzie to płodozmian.

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

uprawiane po 4 latach. Na glebach cięższych powinno się prowadzić uprawę na wałach, by ograniczyć występowanie chorób zgorzelowych podczas wschodów. W okresie pozbiorczym marchew mogą porażać takie choroby jak szara pleśń, czarna plamistość korzeni marchwi, rizoktonioza korzeni marchwi. Środkami zapobiegawczymi są odpowiednie warunki przechowalnicze, a także stosowanie preparatów z grupy strobiluryn.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

orki siewnej, w zależności od terminu siewu koniczyny. Dawka fosforu pod koniczynę uprawianą w pierwszym roku jako wsiewka do rośliny zbożowej powinna być zwiększona o 50% w stosunku do dawki stosowanej dla zbóż. W drugim roku użytkowania w przeciętnych warunkach dawka fosforu powinna wynosić 60-80 kg P2O5/ha. Nawozy potasowe

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

ponieważ rosną one wysoko i mogą chronić plantacje przed wiatrami. Zadrzewienia i budynki również mogą pełnić funkcje ochronne. Tytoń powinien być uprawiany na glebach o dużej zawartości próchnicy. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków glebowych można uzyskać delikatne liście tytoniu, o jasnej barwie i przyjemnym aromacie. Tytonie papierosowe jasne można uprawiać na glebach

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

cukru. W Polskich warunkach odnotowuje się mniejszą ilość światła, jeżeli występują zwiększone opady. Takie warunki sprzyjają powstawaniu dużych plonów korzeni, ale zawartość sacharozy w bulwach ulega obniżeniu. Wymagania glebowe Burak uprawiany na glebach żyznych, niekwaśnych, zasobnych w substancję próchniczne i składniki mineralne, daje duże plony.

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

W uprawie pomidora należy utrzymywać najdogodniejsze warunki do rozwoju. Niestety w wielu przypadkach nieprawidłowa uprawa i pielęgnacja, złe czynniki naturalne czy niepoprawne regulowanie warunków panujących pod osłonami powodują liczne porażenia przez choroby i szkodniki. Rzadko również unika się występowania chorób fizjologicznych. Brak zapobiegania i ochrony przed porażeniami przez patogeny skutkuje mniejszym plonem, a nawet utratą roślin. Chorobom sprzyjają nieodpowiednia

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

Ocenę rolniczej wartości gleby i jej przydatności określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Wyróżnia się 9 klas bonitacyjnych. Spośród trwałych użytków zielonych wymienia się 6 klas bonitacyjnych, uwzględniając głównie skład botaniczny i średni plon siana. Z kol

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

– sposób uprawy, który jest bardzo trudny i rzadko stosowany. Przed siewem gleba musi być wilgotna, bardzo dobrze uprawiona i wyrównana. Siew można rozpocząć na początku wiosny, ale tylko wtedy, kiedy będą odpowiednie warunki klimatyczne. Siew powtarza się co 2 tygodnie, do połowy lipca. Uprawa z rozsady – daje

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

Kukurydza uprawiana na ziarno musi charakteryzować się wysokim potencjałem plonowania oraz odpowiednią wczesnością, dostosowaną do rejonu uprawy. Warunki glebowe, klimatyczne oraz uprawa roli pod kukurydzę na ziarno są takie same jak przy uprawie kukurydzy na kiszonkę.

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

przechowywane przez 10–12 miesięcy. Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   Wymagania klimatyczne i glebowe W Polsce warunki klimatyczne sprzyjają uprawie czosnku. Potrafi on przezimować w glebie, jeśli dobrze się ukorzeni. Gdy wiosną temperatura wynosi 3–5°C, ponownie wzrasta i zaczyna się rozwijać. Optymalna temperatura

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

SL + adiuwant AS 500 SL (3l + 1-2 l). Wszelkie zabiegi uprawowe można prowadzić dopiero po zauważeniu objawów działania środka, nie wcześniej niż 5–7 (...) się owoce zgniłe, zapleśniałe, zaparzone. Przechowywanie ogórków powinno przebiegać w odpowiednich warunkach, tj. temperatura 1–2°C, a wilgotność względna 80–90%. Ogórki można przechowywać od

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

należą do podgatunku mandżurskiego, a ich okres wegetacji trwa 120-130 dni. Uprawia się ją głównie na nasiona i zieloną paszę. Nasiona zawierają około 40% białka oraz 20% tłuszczu, są wysokiej jakości, a skład zmienia się w zależności od wilgotności gleby i warunków klimatycznych. W Polsce panują niekorzystne warunki pod

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

w wersji gotowanej czy nawet kiszonej. Wymagania glebowe i klimatyczne Amatorsko kapusta pekińska może być z powodzeniem uprawiana na terenie całego kraju, jednak wymaga zapewnienia optymalnych warunków, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę, wilgotność oraz jakość gleby i jej zasobność w składniki mineralne. Najlepiej rośnie na

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Owies jest zbożem uprawianym na ok. 12 mln hektarów, co stanowi niewielki areał uprawy zbóż na świecie. Najwięcej wysiewa się go w Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. W 2012 roku uprawa owsa zajmowała 6,7% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Wyprodukowane ziarno w ok. 85% zostaje przeznaczone na paszę, reszta wykorzystywana jest jako materiał siewny i na cele konsumpcyjne.

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

stopni może spowodować wybijanie przez roślinę pędów kwiatostanowych. Jeśli chodzi o upalne lata, to seler jest odporny na gorącą porę, pod warunkiem, że spełnimy kolejny wymóg uprawy, czyli  zapewnimy odpowiedni stopień nawodnienia. Roślina pod tym względem jest szczególnie wymagająca. Niedobór wody jest najbardziej niekorzystny w okresie grubienia korzeni, które

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

róża główna, za to wiele róż bocznych. Brokuł posiada duże wymagania wodne, szczególnie w początkowej fazie rozwoju oraz podczas przyrostu kwiatostanów. Dobrze znosi słabe warunki glebowe, może być uprawiany na słabych glebach. Lepiej jednak rozwija się na żyznych, próchnicznych i bogatych w wapń (pH=6,5–7,2), czarnoziemach, torfach czy madach. Gleba pod uprawę

Pomidory
Odmian pomidorów tyle… ale którą wybrać? Doradzamy!

pod osłonami (wpisane do Krajowego Rejestru COBORU)   Wybór odmiany Wybór odmiany do uprawy może być trudny, zwłaszcza dla amatora. Przy doborze należy brać pod uwagę warunki, jakie można zapewnić roślinom, a także aktualne wymagania rynku. Bez względu na to, czy prowadzona jest produkcja towarowa,

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

należy zastosować tradycyjny system uprawy, polegający na przeprowadzeniu uprawek pożniwnych i orki przedzimowej. Wiosną należy wykonać uprawę przedsiewną lub zastosować agregat uprawowo-siewny i rozpocząć ją jak najwcześniej, aby zapewnić nasionom odpowiednie warunki do kiełkowania. Siew Wyka powinna być siana w siewie czystym i mieszanym jak najwcześniej. Nasiona

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

(niekończąca), Malinowy Warszawski (niekończąca), Płomień (niekończąca), Sabała (samokończąca).   Wymagania klimatyczne i glebowe W Polsce ze względu na warunki klimatyczne pomidor uprawia się wyłącznie od maja do października. Już temperatura 2°C jest zabójcza dla roślin. Nasiona najlepiej kiełkują w temperaturze 14–16°C, optymalna jest 18–20°C. Pomidor

Kukurydza
Kiedy siać kukurydzę? Poznaj najważniejsze zasady jej uprawy i ciesz się złotymi kolbami

Kukurydza to obok pszenicy i ryżu jedna z najpopularniejszych roślin uprawnych świata. Należy do upraw, które zapewniają duże plony i wysoką jakość produkowanych pasz, a dodatkowo nie są trudne w uprawie. Jej wartość konsumpcyjna jest niezastąpiona, warto więc zapoznać się z najważniejszymi zasadami jej uprawy. Uprawa kukurydzy jest możliwa prawie w każdych warunkach, jedynie skrajna susza lub podtopienia są w stanie zniszczyć uprawę i spowodować niepełne zaziarnienie kolb.

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

są za to bardziej wrażliwe na mróz. Jedyna polska odmiana, Ulstar, jest może mniej plenna, ale odporniejsza na duże spadki temperatur i dostosowana do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Właściwości lecznicze i odżywcze Lucerna niegdyś stosowana była jako roślinny lek na wiele schorowań. Posiada właściwości alkalizujące organizm,

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

Łubin bywa wykorzystywany jako międzyplon ścierniskowy, uprawiany po zbiorze zbóż bądź innych roślin, które wcześnie schodzą z pola. Jego uprawa może przyczyniać się do zwiększenia plonowania zbóż nawet o 0,6–0,8 t/ha. Jako międzyplon przeważnie wysiewa się łubin żółty i wąskolistny. Najczęściej pełnią one funkcję zielonego nawozu i zostają przyorane na polu. Uprawianie łubinu w poplonie poprawia warunki fitosanitarne gleb. Jednak wraz z uprawą międzyplonów ścierniskowych pojawiają się pewne utrudnienia, do których należą m.in.: ograniczenia w wykonywaniu pełnego zespołu uprawek pożniwnych czy zwiększona liczba prac w okresie żniw.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

kolorem kwiatów, szybkością wzrostu, okresem kwitnienia oraz odpornością na szkodniki. Poniżej dowiesz się wszystkiego na temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy jare grochu są bardzo dobrze przystosowane do warunków klimatycznych na terenie całego kraju – to roślina dnia długiego, która ma krótki okres wegetacji.  Uprawa

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

Cebula cukrowa to odmiana cebuli zwyczajnej, najczęściej o jasnych łuskach oraz białym, łagodnym i słodkim miąższu. To roślina trwała, ale w naszych warunkach uprawiana jako dwuletnia. W pierwszym roku wegetacji zawiązuje główkę, tzw. cebulę, w drugim roku, po przejściu jarowizacji, wytwarza pędy generatywne (w przypadku uprawy cebuli z dymki w trzecim roku pojawiają się pędy kwiatostanowe).

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

się późną wiosną, gdy nie ma już nagłych spadków temperatury. Z tego powodu ogórki często uprawiane są pod osłonami ogrzewanymi lub bez ogrzewania. Uprawa pod osłonami zapewnia im optymalne warunki do wzrostu i rozwoju, a także plonowania. Metoda ta pozwala na rozpoczęcie uprawy już w miesiącach wczesnowiosennych. Wiosną szklarnia nagrzewa się

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

zagłębioną szyjkę korzeniową jest odporna na wymarzanie. Odmiany hodowlane, czyli formy wielokośne esparcety potrafią zakwitać w roku siewu, a w następnych latach 2-3-krotnie, jeśli uprawiane są w odpowiednich warunkach glebowych oraz mają dostęp do wody. Jeżeli ich uprawa prowadzona jest na glebach ubogich to mogą dawać tylko jeden pokos. Formy jednokośne

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

podczas produkcji musztardy wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Może być też używany jako olej techniczny (biopaliwo). Gorczyca biała najlepiej plonuje w warunkach polskich. Uprawia się ją na nasiona, ale również można wysiewać ją w międzyplonie ścierniskowym na paszę, zielony nawóz bądź na mulcz. Gorczycę sarepską sieje się

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej. Nie należy uprawiać go w monokulturze lub po roślinach motylkowatych drobno- i grubonasiennych. Związane jest to z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli korzeniowej, nicieni lub allelopatii ujemnej, czyli negatywnego wpływu jednego gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

pod względem wielkości upraw cebuli (ponad 35 tys. ha) znajduje się w pierwszej trójce producentów światowych. Wymagania uprawowe Cebula jest rośliną klimatu umiarkowanego i doskonale czuje się w naszych warunkach. Do wykiełkowania nasiona potrzebują minimalnej temperatury gleby 2°C, lecz najszybciej proces ten zachodzi, gdy gleba ogrzeje się

Ogórki
Zestawienie odmian ogórków – każdy zielony, ale który najlepszy?

Wybór odmiany ogórka uzależniony jest od typu i warunków produkcji oraz przeznaczenia plonu. Inne odmiany polecane są do upraw pod osłonami, inne w uprawie polowej. Związane jest to z odpornością na choroby, plennością i rodzajem uprawy. Dodatkowymi kryteriami wyboru odmian są długość okresu wegetacji oraz wymagania klimatyczne i glebowe.

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

W warunkach naszego kraju uprawia się przede wszystkim dwa gatunki żurawiny: błotną i drobnolistkową, ale także wielkoowocową - popularną i uprawianą na szeroką skalę w Ameryce. Owoce są bardzo zdrowe, bogate przede wszystkim w witaminę C. Jej spożywanie jest zalecane osobom mającym problemy z nerkami oraz cukrzykom. Jednak ważne jest, by wybierać żurawinę surową lub naturalnie suszoną, a nie kandyzowaną, gdyż ta ostatnia zawiera cukry i substancje słodzące.

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

zbierana jest zielonka, która doskonale nadaje się do produkcji tradycyjnych kiszonek. Jeśli chcemy uprawiać kąkolnicę w międzyplonie, to powinniśmy ją zasiać w końcu lata lub jesienią, a zbierać wiosną następnego roku na zielonkę dla bydła. Po tym zbiorze, w warunkach optymalnych, można przystąpić do plonu wtórego. Wykorzystanie życicy jako

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) liczy siedem odmian facelii błękitnej. Aż pięć z nich jest tworem hodowców polskich. Wymagania i mocne strony facelii błękitnej W okresie pomiędzy kolejnymi sezonami wegetacyjnymi, na polach nieobsianych zbożami ozimymi, nieprzykryta roślinnością gleba jest szczególnie zagrożona erozją. Warunki klimatyczno- glebowe panujące

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

Uprawa łubinu białego (Lupinus albus) w Polsce nie jest rozpowszechniona z powodu braku odpowiednich odmian. Jednak ten gatunek łubinu odznacza się dużym potencjałem plonotwórczym. W bardzo korzystnych warunkach siedliskowych i klimatycznych można uzyskać nawet 3,0–3,5 tony nasion z hektara. Niestety ma on duże wymagania glebowe oraz zbyt długi okres wegetacji. Uprawia się go jedynie na nasiona, ponieważ nie nadaje się do uprawy na zieloną masę ze względu na to, że wytwarza duże nasiona, co podnosi koszty materiału siewnego.

Borówka amerykańska
Niełatwa uprawa borówki amerykańskiej. Oto sposoby, by sprostać jej wymaganiom!

Północnej (skąd pochodzi) niż w Europie. Nie zmienia to jednak faktu, że owoc ten staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. Jak należy uprawiać borówkę przy naszych uwarunkowaniach klimatycznych? Siostra borówki czarnej, czyli pospolitej w Polsce jagody. Inaczej nazywana borówką wysoką, choć często korzysta się z określenia „amerykańska” z uwagi

Sałata
Nasiona sałaty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

nasion najróżniejszych odmian jest tak duży, że warto jak najszybciej rozpocząć jej uprawę w swoim ogrodzie. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach sałaty. (...) Okres kiełkowania nasion sałaty waha się od 2 do 7 dni, w zależności od warunków pogodowych. Optymalna temperatura dla równomiernych wschodów wynosi 16-18o C. Przy temperaturze

Dynie
Prezentujemy odmiany dyni – wybierz najlepszą dla siebie

2–3 kg i skórce jasnozielonej, która w miarę dojrzewania bieleje. Miąższ jest barwy zielonkawobiałej. W Polsce uprawia się jedynie odmianę kabaczka krzaczastego bezłodygowego. Wartość odżywcza jest podobna jak u cukinii.   Patison Roślina ma pokrój krzaczasty. Owoce są płaskie, okrągłe, kształtem przypominające dzwon. Zazwyczaj o

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

przy kratownicy. Dynie ozdobne najlepiej uprawiać na stanowisku po uprawie warzyw korzeniowych lub roślin bobowatych, gdyż pozostawiają (...) płożącym pokroju i bardzo ciekawych, różnobarwnych owocach kształtem nieco przypominające patisony. Kwitnie od lipca do sierpnia. (...) Z siewu wprost do gruntu Przy sprzyjających warunkach pogodowych można pokusić się o uprawę

Arbuz
Gruntowa i tania uprawa arbuza w Polsce? To możliwe! Przekonaj się sam

w obawie przed wystąpieniem tych samych chorób i szkodników.   Odmiany W Polsce w gruncie możemy uprawiać tylko rodzime odmiany arbuza, dostosowane do naszych warunków klimatycznych. Poniżej wypisane zostały odmiany znajdujące się w krajowym rejestrze. Bingo - owoce o zielonej skórce i czerwonym

Kapusta
Nasiona jarmużu – jakie warto kupić? Odpowiadamy!

do inspektu, a następnie wysadza się rozsadę w rozstawie 50-60 x 50 cm. Jarmuż uprawiany na nasiona może być również częściowo użytkowany do spożycia, zbiór liści możliwy jest w okresie jesiennym i wczesnozimowym. Rośliny pozostawia się na zimę na stanowisku. Najlepsze warunki do uprawy jarmużu na nasiona występują w rejonie nadmorskim. Należy pamiętać

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki