Potrzeby pokarmowe łąk

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Potrzeby pokarmowe łąk

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

Odpowiednio dobrane nawożenie łąk prowadzi do uzyskania dużych plonów zielonki i siana, które charakteryzują się dobrym składem chemicznym i botanicznym, co poprawia ich wartość rolniczą. Pasza pozyskana z takich łąk ma dobrą smakowitość i jakość, a związku z tym jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Najlepszym terminem nawożenia dla łąk jest okres wiosenny, a jego zaprzestanie, a także błędy popełniane podczas zabiegu zmniejszają wydajność łąk i mogą prowadzić do ich degradacji.

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

indyków, ponieważ mają bardzo podobne potrzeby pokarmowe. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zależy od stanu fizjologicznego samicy i od fazy odrostu ogona samców. Wraz z wiekiem i odrostem piór ogona potrzeby pokarmowe rosną. Dorosłe pawie w ciągu dobry powinny otrzymać około 150 g paszy. Pisklęta w pierwszych dniach po

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

ciąży płód bardzo szybko rośnie, potrzeby pokarmowe wzrastają, natomiast apetyt maleje. Aby zaspokoić w tym okresie potrzeby pokarmowe, należy zwiększyć koncentrację składników odżywczych w dawce. Żywienie matek karmiących i dojnych zależy od poziomu produkcji oraz liczby młodych w miocie. Wraz ze wzrostem wydajności mleka rosną potrzeby produkcyjne kóz.

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

gromadzenie rezerw wapnia. Zmienia się zapotrzebowanie pokarmowe oraz rośnie ilość pobieranej paszy. Trwa 10-14 dni, aż do uzyskania nieśności na poziomie 10%. Warunkiem zakończenia okresu przednieśnego jest osiągnięcie standardu masy ciała w danej rasie. Podczas tego okresu rozpoczyna się wydłużanie dnia świetlnego na fermie i zmienia się wartość pokarmową mieszanki.

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

odsadzeniu jagniąt i zaprzestaniu karmienia potrzeby pokarmowe drastycznie maleją. Latem w zupełności wystarczają zielonki, uzupełniane słomą, a zimą tanie pasze objętościowe takie jak siano, słoma, plewy i okopowe. Podczas karmienia często pojawiają się duże wahania wagi (otłuszczenie lub niedożywienie), dlatego żywienie po odstawieniu młodych często ma na celu korygowanie kondycji

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

wynosi 10-15 %. Zapotrzebowanie pokarmowe cieląt Okres żywienia cieląt dzieli się na fazy uzależnione od wieku, ponieważ zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zmienia się wraz z rozwojem zwierzęcia oraz zaplanowanym tempem wzrostu. Cielęta powinny otrzymywać dawkę paszową zbilansowaną pod względem białka, energii, suchej masy, składników mineralnych oraz

Uprawa
Nawozy do iglaków - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

kwietniu. Jest to moment, gdy zapotrzebowanie pokarmowe iglaków jest bardzo duże. Cały wysiłek roślin idzie na zbudowanie nowych pędów, pąków kwiatowych i igieł. W składzie nawozu główną rolę odgrywa w tej azot. Jest materiałem budulcowym. Nie powinno tez zabraknąć magnezu. To dzięki niemu nasze iglaki zaprezentują mocno wybarwione, soczyście zielone

Drób ozdobny
Ozdobna kura jedwabista, silka – charakterystyka, hodowla i żywienie

grzebiące mają bardzo duże wymagania pokarmowe. Zapotrzebowanie na poszczególne składniki zwiększa się wraz z wiekiem i przeznaczeniem kury. W inny sposób dobiera się paszę dla niosek, a jeszcze inaczej dla kur mięsnych, a w zawiązku z tym, że kury jedwabiste są hodowane głównie ze względów estetycznych, ich żywienie powinno być

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

będzie niewłaściwym posunięciem. Potrzeby pokarmowe kur nieśnych i przepiórek znacznie się różnią, głównie ze względu na szybkość przemiany materii oraz wielkość produkcji jaj. Żywienie tych ptaków powinno być podzielone na cztery etapy (Tab. 1), ze względu na zróżnicowane potrzeby dotyczące energii, białka oraz składników mineralnych.

Uprawa
Nawóz do borówki - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

wystarczy jedna dawka by pokryć potrzeby pokarmowe roślin na cały sezon. Jest wygodny sposób na dożywienie roślin. Zaletą jest też sposób w jaki uwalniane są makro o mikroelementy. Granulki nawozu stopniowo się rozpuszczają a to z kolei przyczynia się do równomiernego i długotrwałego efektu. Część nawozów oferuje dwojakie działanie –

Bydło mleczne
Ketoza – częsta choroba krów mlecznych. Objawy, zapobieganie i leczenie

ona w stanie zaspokoić swoich potrzeb pokarmowych, dochodzi do zaburzeń równowagi w organizmie i w konsekwencji choroby. Zazwyczaj pojawia się ona we wczesnej laktacji oraz jej szczycie i klinicznie objawia się brakiem apetytu, osłabieniem i zaburzeniami nerwowymi. Ujemny bilans energetyczny często pojawia się w ostatnich dwóch tygodniach ciąży, a następnie

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

ryb w letarg na zimę, potrzeby pokarmowe i oddechowe są ograniczone do minimum. Dzięki czemu ryby przenosi się do mniejszych stawów zwanych zimochowami, a stawy wiosenne i letnie przygotowuje się do dalszej hodowli. Karp nie należy do ryb wymagających, ma małe zapotrzebowanie na tlen i wytrzymuje wahania temperatur

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

mniejsze plony oraz ma mniejsze zapotrzebowania pokarmowe. Optymalne dawki nawozów dla formy jarej to: 40-60 kg P2O5/ha, 80-150 kg K2O/ha i 60-120 kg N/ha. Ilość nawozów azotowych jest uzależniona od przedplonu. Dawki można podzielić i zastosować przedsiewnie, a potem w stadium 6-8 liści. Można również stosować dolistne nawożenie rzepaku nawozami

Gołębie
Hodowla gołębi – hobbystyczna, przemysłowa czy sportowa? Wybierz najlepszą dla siebie!

Świeżo wyklute pisklęta nie potrzebują pokarmu przez pierwszą dobę, ponieważ korzystają z niewchłoniętego całkowicie woreczka żółtkowego. W ciągu pierwszych dni rodzice karmią młode „ptasim mleczkiem” wyprodukowanym we własnym wolu wraz z resztkami paszy pobranej przez dorosłe osobniki. Gołębie najczęściej karmione są pełnoporcjowymi zbilansowanymi mieszankami w formie granulatu.

Zwierzęta futerkowe
Hodowla norek – charakterystyka oraz sposoby utrzymania zwierząt futerkowych

odchów młodych, ponieważ wzrastają znacznie potrzeby pokarmowe. Dawkę należy wzbogacić w energię w postaci podwyższenia poziomu tłuszczy. Mleko laktacyjne zawiera duże stężenie procentowe tłuszczu (8%). Zmiana dawki z poprzedniej na ciążową nie może następować raptownie, ponieważ mogą wystąpić schorzenia układu pokarmowego. Kolejnym etapem jest żywienie podczas formowania się

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

ponieważ tak szybko przekształcają się potrzeby pokarmowe dotyczące białka, energii oraz aminokwasów. Indyki i indyczki mają inne wymagania paszowe dotyczące ilości paszy oraz jej składu dlatego też prowadzi się oddzielny odchów. Indyki przez cały okres chowu otrzymują mieszankę paszową w postaci granulatu lub drobnej kruszonki do woli. Producenci

Inne zwierzęta
Hodowla alpak w Polsce – wszystko o wymaganiach tych peruwiańskich zwierząt

wybiegach jest wystarczająca do zapewnienia zapotrzebowania pokarmowego alpak przy niewielkim dodatku siana. Zimą w skład diety powinno wchodzić siano zadawane do woli oraz pasze treściwe, w tym gnieciony jęczmień, ziarno kukurydzy. Warto włączyć też rośliny okopowe, które dostarczą witamin i minerałów. Alpaki nie są zwierzętami chorowitymi i jeśli

Pasze dla zwierząt
Pasze dla kurcząt - rodzaje, dobór i wpływ na tuszkę

dzień, wraz ze wzrostem ptaków potrzeby pokarmowe zmieniają się, dlatego stosowanie trzech lub czterech rodzajów mieszanki jest uargumentowane. Mieszanki dla kurcząt najczęściej składają się z kukurydzy, pszenicy, śruty sojowej i słonecznikowej, olejów roślinnych oraz mączki rybnej. Mieszanki najczęściej nie są zbilansowane pod kątem egzogennych aminokwasów, dlatego rekompensuje się

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

należy do gatunków o dużych potrzebach pokarmowych. Faza tworzenia korzenia zapasowego, trwająca średnio od połowy czerwca do września, wymaga dostarczenia największej ilości składników mineralnych. Część z nich trafia ponownie do gleby wraz z opadającymi liśćmi rośliny. Należy pamiętać, że największą rolę w odżywianiu buraka pastewnego odgrywa nawożenie organiczne. Optymalne dawki

Owce
Merynos polski – najpopularniejsza krajowa rasa owiec

mlecznością, a ponadto mają niewielkie potrzeby pokarmowe. Ich płodność ocenia się na 90%, plenność zaś wynosi ok. 135%. Ze względu na asezonowość rui merynosy wykorzystuje się do produkcji jagniąt rzeźnych. Zarówno potomstwo czystej rasy, jak i pochodzące z krzyżówek z innymi rasami mięsnymi, cechuje się dobrymi przyrostami i

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

Indyki są największymi ptakami domowymi. Zalicza się je do drobiu grzebiącego podobnie jak kury, perlice i przepiórki. W kwestii żywienia nie należy jednak traktować ich podobnie. Różnice w fizjologii tych gatunków są na tyle istotne, że zmieniają obraz przebiegu tuczu. Aby był on opłacalny trzeba koniecznie wziąć pod uwagę różne potrzeby pokarmowe tych zwierząt.

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

częstotliwości wykonywanej pracy, kondycji oraz temperamentu. Konie powinny mieć dostosowaną dawkę dzienną do potrzeb w zależności od wieku, stanu fizjologicznego oraz płci. Zadawane pasze powinny być świeże i dobrej jakości. Bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego ma częstotliwość i cykliczność podawania paszy. W związku z przyspieszoną perystaltyką

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe.

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

Jak każda roślina tak i pomidor potrzebuje dokarmiania – prawidłowego nawożenia. Jeśli liczymy na smaczne, wybarwione i liczne owoce musimy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat stosowania nawozów. Pomidory nie są bardzo wymagające, posiadają dość umiarkowane potrzeby nawozowe. Pamiętajmy, że stosowanie nawozów powinno być wsparte analizą chemiczną gleby. Ważne także są liczby graniczne określające dostateczną zawartość składników mineralnych w glebie aby zaspokoić potrzeby pokarmowe.

Pasze dla zwierząt
Co jedzą króliki? Podpowiadamy, jak dobrać najlepsze pasze dla królików

siano dobrej jakości. Nie tylko jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, ale również stanowi jedyny materiał, na którym królik może ścierać zęby trzonowe, (...) siano w odpowiednio dużej ilości? Hodowcy, którzy mogą sobie pozwolić na założenie własnej łąki, wysiewają łąkowe mieszanki pastewne. Jeśli produkcja własnego siana jest niemożliwa, warto

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

rosną bardzo intensywnie. W drugim tygodniu życia podwajają swoją masę.  Po dwóch miesiącach tempo wzrostu spada i zmniejszają się także potrzeby żywieniowe. Trzeba wziąć pod uwagę te aspekty fizjologii gęsi aby dawki pokarmowe pokrywały dzienne zapotrzebowanie oraz były wystarczające do  pełnego wykorzystania potencjału genetycznego tych ptaków. Mięso gęsi ma

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

Ptaki zarażają się poprzez układ oddechowy lub uszkodzenia skórne, rzadziej przez układ pokarmowy. Objawy Charakterystycznymi objawami choroby są osowiałość, nastroszone pióra, (...) układ oddechowy, dochodzi do zapalenia zatok, stawów i układu rozrodczego. Ptaki są nerwowe, potrząsają głową, mają wysięk z nosa i oczu oraz obrzęk okolicy oczodołów.

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

która stała się produktem drogim. W nowoczesnych oborach czasami wykorzystuje się materace lub separowaną gnojowicę. Krowa do wyprodukowania mleka potrzebuje odpowiedniej podaży paszy i wody. Ustalanie najbardziej odpowiednich dawek pokarmowych na nic się zda, jeśli krowa nie będzie miała chęci albo możliwości na pobranie dostatecznej ilości pokarmu. Trzeba więc

Indyki
Choroby indyków - przegląd, objawy i zwalczanie

piskląt. Pobudzenie naturalnego procesu resorpcji można uzyskać poprzez szybkie podanie pierwszej dawki pokarmowej. Choroby indyków przebiegające z objawami ze strony układu oddechowego (...) Sieje straty w hodowlach, które zaniechały szczepień. Szerzy się szybko. Chore zwierzęta prychają, potrząsają głowami, są osowiałe. Może wystąpić obrzęk okolicy podżuchwowej. Leczenie wygląda podobnie

Króliki
Najgroźniejsze choroby królików. Opisujemy objawy i sposoby leczenia

nagłe chudnięcie wymaga dokładnej diagnostyki, gdyż brak apetytu i zaburzenia wchłaniania substancji pokarmowych towarzyszą wielu schorzeniom. Choroby królików można podzielić ze względu na (...) Choroby pasożytnicze Świerzb uszny. Objawia się silnym świądem, drapaniem okolic głowy, potrząsaniem łbem. Leczenie polega na miejscowym zakraplaniu do przewodów słuchowych środka przeciwświerzbowego

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

Główną zasadą nawożenia jest zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin we wszystkich fazach rozwojowych. Aplikowane nawozy muszą w jak największym stopniu przekształcić się w wysoki plon, który jest uwieńczeniem ciężkiej pracy producenta.

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

miesięcy). W okresie wiosennym produkcja prowadzona jest w terminach uzależnionych od klimatu w danej części Polski.     Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe Pomidor ma stosunkowo wysokie wymagania pokarmowe. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje dużo fosforu oraz magnezu. Na wyprodukowanie 1 kg owoców potrzeba

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

kontrolować, czy dobrze się rozwijają i dostatecznie szybko rosną, czyli czy dawka pokarmowa jest odpowiednia. Najlepiej cieliczki odchowywać w kojcach grupowych w różnych grupach wiekowych: do 3 miesięcy, do 6 miesięcy i do roku. Latem pastwisko pozwala zmniejszyć koszty oraz potrzebny nakład pracy. Młode można też trzymać w okólnikach.

Drób
Choroby drobiu – przegląd, objawy i leczenie

choroby układu oddechowego choroby układu ruchu choroby układu pokarmowego Choroby drobiu związane z układem oddechowym Choroby bakteryjne (...) ptaki wykazują silną duszność, krztuszą się i padają. W łagodniejszym przebiegu widoczne jest potrząsanie głową, rzężenia i wypływ z jamy nosowej. Może dojść do spadku

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

treściwe składają się głównie ziarna zbóż i motylkowate oraz produkty uboczne przemysłu spożywczego. Pasze mają za zadanie zaspokoić zapotrzebowanie na składniki odżywcze, witaminy oraz substancje mineralne. Konie mają specyficzną budowę układu pokarmowego, a prawidłowe żywienie nie jest rzeczą prostą. Przy komponowaniu dawki pokarmowej dla konia należy wziąć po uwagę

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

-Tuczniki Lochy Żywienie lochy zależy od fazy rozrodczej w jakiej się znajduje. Lochy ciężarne mają rosnące zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Dążenie do otrzymania jak największej liczby prosiąt od lochy w danym roku sprawia, że muszą zostać zaspokojone nie tylko jej potrzeby bytowe, ale

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

motoryki żwacza i perystaltyki jelit i przywróceniu prawidłowej flory mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym. Konieczne jest ustalenie czynnika odpowiedzialnego za powstanie schorzenia i usunięcie go. Często (...) hodowca podaje taką paszę by sprostać wymaganiom energetycznym krowy rozpoczynającej laktację. Drobnoustroje żwacza potrzebują jednak czasu, aby dostosować się do nowego systemu żywienia. Kluczem do

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

oraz 9 kg tlenku magnezu (MgO). Tabela 1. Pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę przeznaczoną na ziarno i na kiszonkę (w kg) [2] (...) międzywęźli. Najczęściej wykorzystywanym nawozem potasowym w uprawach kukurydzy jest sól potasowa. Zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor jest o wiele mniejsze w porównaniu z azotem

Konie
Koń lipicański - charakterystyka i hodowla rasy

często występują w różnego rodzaju przedstawieniach, spektaklach i pokazach. Żywienie Odpowiednio dobrany pokarm i ilość wody są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dla zachowania zdrowia konia. Aby określić jak wiele jedzenia potrzebuje zwierzę, należy określić poziom jego aktywności, i wielu innych czynników. Dodatkowe porcje jedzenia podajemy tym

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

– mineralne zgodnie z zapotrzebowaniem przez określoną grupę produkcyjną. Dla dobrania odpowiednich porcji paszowych okres nieśności dzieli się na dwa etapy. Początkowo podaż składników energetycznych i białkowych jest wysoka. W drugiej fazie natomiast wraz z nieznacznym spadkiem nieśności komponentów tych zadaje się mniej w przeliczeniu na kilogram paszy. Pokarm dostarczany jest

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

rozpocząć stopniowe wprowadzanie pasz treściwych. Prawidłowe dostosowanie żywienia do potrzeb ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu chorobom metabolicznym. Krowy ras mięsnych Zapotrzebowanie na określone składniki pokarmowe jest inne niż u krów mlecznych. Tu produkcja mleka jest na niskim poziomie. Najważniejszym okresem jest czas szczytu laktacji. Latem pastwisko może

Pszczoły
Odkład pszczeli - jak i kiedy go wykonać? Przedstawiamy najlepsze metody

odkładu jest metoda z „zapraszaniem pszczół”. Do tego celu potrzebny jest wolny ul wielokorpusowy. Do korpusu przenosi się dwa plastry z czerwiem od silnej rodziny, omiecione wcześniej z lotnych pszczół, i wstawia się dodatkowe dwa plastry bez czerwiu: jeden pusty i jeden wypełniony pokarmem. Następnie korpus ustawia się na górze macierzystego

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

obróbki technologicznej. Kurczęta brojlery mają dość krótki przewód pokarmowy oraz szybką przemianę materii, w związku z tym mają wysokie wymagania pokarmowe. Obecnie na uzyskanie brojlera o masie 1,35 kg potrzeba 4-5 tygodni i około 2,5 kg paszy. Pełne wykorzystanie potencjału genetycznego szybko rosnących kurcząt brojlerów można uzyskać tylko przy

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

wybierać odmiany samookrywające się.   Kalafior ma duże zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza podczas wiązania jadalnych róż oraz tworzenia 6.–7. liścia. Optymalna (...) sałatą lub kalarepą, które zbiera się przed rozrośnięciem się kalafiora. Wymagania pokarmowe i nawozowe Uprawę prowadzi się w pierwszym roku po

Jabłonie
Wybieramy najlepsze odmiany jabłoni

Od lat w naszych domach jadane są jabłka. Mówi się, że owoce te powinny być spożywane codziennie. Chyba każdy zna przysłowie „Jedno jabłko z wieczora i nie trzeba doktora”. Nie dość, że oczyszczają jelita z resztek pokarmowych, regulują florę bakteryjną, to neutralizują toksyny w organizmie. Zawierają wszystkie potrzebne w diecie witaminy i sole mineralne. Jabłoń jest rośliną obcopylną. Do zawiązania owoców potrzebuje zapylenia obcym pyłkiem. Należy pamiętać, a

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

mniejsza liczba jaj stłuczonych i zabrudzonych, niż w chowie ściołowym. Wady chowu klatkowego Nie od dziś wiadomo, że kury potrzebują dostępu do światła dziennego, pokarmów naturalnych roślinnych i zwierzęcych oraz kąpieli piaskowych i zaspokajania potrzeb behawioralnych jakimi są grzebanie oraz możliwość swobodnego poruszania się. W klatkach zapewnienie

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki