Siew jęczmienia ozimego

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Siew jęczmienia ozimego

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

dni u odmian średnio późnych, a także 140-140 dni u odmian późnych. Cebulę uprawia się różnymi metodami: z dymki, z rozsady, z siewu wiosennego i z siewu jesiennego (ozima) w sierpniu. Należy pamiętać, że odmiany cebuli do uprawy z siewu powinny mieć krótki okres wegetacji. Do rozsadnika nasiona wysiewamy od

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. Jego (...) słodowania, ponieważ pod względem aktywności enzymatycznej i rozpuszczalności białek przewyższa jęczmień, dlatego też może znaleźć zastosowanie w (...) koleiny. Glebę można spulchnić za pomocą agregatu uprawowego. Przed siewem zaś należy wykonać orkę siewną i

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które różnią się agrotechniką. Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobre gleby II-IIIb klasy bonitacyjnej. Powinny być żyzne, próchniczne, zasobne w wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

jego fazy rozwojowe mogą ulegać skróceniu lub wydłużeniu. W związku z tym późny siew może powodować skrócenie poszczególnych faz rozwojowych, ponieważ zwiększa się długość dnia, a temperatura wzrasta, co w konsekwencji prowadzi do spadku plonu. Formę jarą pszenżyta ozimego można wysiewać najpóźniej do II dekady kwietnia, wcześniejszy wysiew powoduje, że rośliny

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Jeśli lucerna jest wysiewana w terminie wiosennym, to najlepszym przedplonem są dla niej rośliny okopowe na oborniku bądź kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które się zbiera na zielonkę. Lucerna jest dobrym przedplonem dla kukurydzy, ponieważ pozostawia po sobie glebę

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa (...) Żyto jare ma wiele cech podobnych do żyta ozimego. Różni się tym, że wytwarza bardzo (...) dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

na CCM (kiszonka z kolb), ponieważ pozwala to na wczesny siew roślin i staranne wykonanie uprawek, co przyczynia się do większej retencji wody w glebie. Uprawianie kukurydzy w plonie wtórym nie jest zalecane jeżeli z pola schodzą wczesne poplony ozime. Dopuszczalna jest uprawa na kiszonkę, ale w najlepszych rejonach

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

zgorzel korzeni, zgorzel podstawy łodygi, zgorzel siewek i żółta plamistość liści kukurydzy. Bakterie również mogą wywoływać choroby u kukurydzy, np. bakteryjną plamistość liści kukurydzy, bakteryjne gnicie łodygi, zarazę liści, więdniecie naczyniowe kukurydzy i srogo, zaś wirusy przenoszone przez owady mogą powodować: żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

suchej zgnilizny są pozostałości roślin z samosiewu rzepaku z poprzedniego sezonu wegetacyjnego. Z tego powodu do działań ochronnych powinno przede wszystkim należeć głębokie zaoranie resztek pożniwnych oraz dobór odmian roślin o dużej odporności na zgniliznę. Według wykaz COBORU z 2013 roku odo takich odmian rzepaku ozimego należą: DK Exquisite, Lohana, Marathon,

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

o czym trzeba pamiętać podczas zbioru. Uprawa współrzędna z owsem Ze względu na wiotkie łodygi jest najczęściej wysiewana w uprawie współrzędnej wyka razem z owsem lub jęczmieniem, rzadziej z pszenicą. Zalecana rozstawa rzędów wynosi ok. 15 cm przy głębokości siewu ok. 4-5 cm. Należy pamiętać o zasadzie, by

Inne warzywa
Nasiona rzeżuchy - uprawa ogrodowa czy doniczkowa? Wyjaśniamy zasady!

hektar w rzędy co 45 cm lub metodą pasowo-rzędową. Dokładna norma siewu i odległość rzędów zależą od typu gleby i narzędzi. By siew był bardziej równomierny, można domieszać nasion niekiełkujących, np. kaszy jęczmiennej.   Zbiór nasion Rzeżucha szybko wybija w pędy nasienne, jednak nie nasiona nie osypują się ze

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

Kiełkowanie rozpoczyna już przy 5–6°C, jednak optymalne jest 20°C. Siewki poradzą sobie przy przymrozkach do -3°C. Optymalną (...) odchwaszczone pole, takie jak rośliny z rodziny bobowatych, ogórek, seler, jęczmień i pszenica. Nie należy uprawy prowadzić (...) z dymki daje wyrównane cebule. - uprawa ozima Siew na uprawę ozimą

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

wiosnę zaleca się stosowanie nawożenia azotowego, również pomniejszonego o ok. 30%. Orientacyjne dawki nawozów wykorzystywane pod uprawę rzepiku ozimego powinny wynosić: 25–90 kg P2O5/ha, 80–300 kg K2O/ha i 60–150 kg N/ha. Siew i pielęgnacja Rzepik ozimy należy wysiewać w I–II dekadzie września, czyli ok. 1–2 tygodnie później,

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

kierunku orki. Bronowanie po siewie Wszystkie zboża jare można bronować kilkakrotnie od fazy 3–4 liści do końca krzewienia. Nie wolno tego zabiegu wykonywać od wschodów zbóż do wykształcenia 3–4 liści, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia roślin i przerzedzenia plantacji. Zboża ozime (oprócz żyta) można dwukrotnie bronować

Trawy łąkowe
Jęczmień płonny - opis i charakterystyka

traktuje się go jednak jako rośliny ozdobnej, gdyż na rynku jest więcej, bardziej efektownych gatunków jęczmienia. Charakterystyka Ta roczna trawa najczęściej rośnie w luźnych kępkach. Na jednym stanowisku mogą znajdować się zarówno ozime jak i jare rośliny, chociaż najszybciej rozwijają się wiosenne wschody – rozwój jesienią jest

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Uprawa Seradela dobrze znosi uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również uprawiać jako wsiewkę w zboża ozime czy jare i wykorzystywać jako paszę albo przyorywać na nawóz zielony. Jeżeli uprawiamy ją po roślinach okopowych, to po ich zbiorze

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jest jedynym gatunkiem zboża, który w polskich warunkach nie ma odpowiednika formy ozimej. Należy do zbóż jarych, które uzyskują pełną zdolność do rozwoju w czasie (...) posiada przy tym największe potrzeby wodne. Szczególnie potrzebne i plonotwórcze są opady przed siewem, a niedobór wody przyspiesza zasychanie roślin. Do uprawy owsa najlepsze są

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

mechanizację zbioru, której wprowadzenie dla niektórych odmian jest niemożliwe. Praktycznie cała powierzchnia zasiewów buraka pastewnego zarejestrowana jest dla gospodarstw małych, niskotowarowych, bogatych w siłę roboczą. (...) Przedplon Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z

Pietruszka
Kiedy siać pietruszkę? Poznaj jej wymagania uprawowe i terminy siewu

duże zapasy wody w glebie pozwalają wtedy na szybki i  wyrównany wzrost. Pietruszkę można uprawiać również w siewie przedzimowym z przeznaczeniem na zbiór wiosenny, ponieważ nadaje się ona do uprawy ozimej. Uprawa rośliny z siewu późnojesiennego jest mniej ryzykowna i zapewnia równomierne plony. Pod koniec listopada i na początku

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

były: woj. Łódzkie (10) i Świętokrzystkie (10). Zestawienie odmian pszenżyta ozimego rekomendowanych w poszczególnych województwach przedstawiono poniżej:   Pszenżyto (...) najwyższą jakość ziarna. Warunkiem niezbędnym w produkcji jakościowej zbóż jest także odpowiedni materiał siewny. Wybór właściwej odmiany decyduje o powodzeniu uprawy. Wiele rolników nie jest

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

pożniwnych, a następnie wykonać orkę przedzimową. Na wiosnę można wykonać włókowanie i bronowanie lub zastosować agregat uprawowy. Po zbiorze międzyplonów ozimych zabiegi uprawowe są upraszczane. Wykonuje się podorywkę lub kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Nawożenie Wielkość dawek nawożenia fosforowo-potasowego jest uzależniona od zasobności gleby. Może wynosić: 0–60 kg

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

Rodzaj wyka to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka siewna, która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych.

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

ssp. cereale – do niego zaliczana się odmianę botaniczną var. vulgare, z której wywodzą się wszystkie odmiany rolnicze żyta. Żyto siewne może występować w formie ozimej lub jarej. Morfologia System korzeniowy żyta zwyczajnego jest wiązkowy. Długie i cienkie źdźbła mogą osiągać wysokość ok. 150

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

uprawnymi gatunkami roślin, dlatego nie jest silnie porażana przez choroby i szkodniki. Jej właściwości mątwikobójcze sprawiają, że stanowi ważny element zmianowania na polach obsiewanych burakami cukrowymi oraz rzepakiem ozimym. Roślina jest bardzo konkurencyjna w stosunku do uciążliwych chwastów, pełni funkcję rośliny pionierskiej na obszarach zdegradowanych rolniczo. Średni plon facelii

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

można zbyt głęboko sadzić, skutkuje to zdeformowanymi, luźnymi lub niewykształconymi główkami.   Uprawa sałaty ozimej W uprawie zimowej wykorzystywana jest odmiana Zina. Prowadzona w cieplejszych rejonach Polski. Nasiona wysiewa się na przełomie sierpnia i września. Rozsadę sadzi się w miejsce stałe po 30 dniach od

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

uprawy zbóż na świecie. Najwięcej wysiewa się go w Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. (...) grzybów oraz pojawiania się identycznych chwastów najgorszym przedplonem jest jęczmień. Przy uprawie owsa w monokulturze spadek

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

pojawienia się inwazyjnych bakteriofagów odpowiedzialnych za niszczenie brodawek i porażenie chorobami zgorzelowymi. Udział roślin strączkowych w strukturze zasiewów gospodarstwa nie powinien być większy niż 25%. Łubin żółty jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza się jako roślina podporowa dla wszystkich gatunków wiotkołodygowych.

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

resupinatum) jest wielokośną, jednoroczną, jarą rośliną pastewną. Może również występować w formie ozimej. Wykorzystywana jest wyłącznie w uprawie polowej. Pochodzi z Persji i Afganistanu. Zalicza (...) również uprawiać na kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym, który jest wilgotny. Uprawa i siew Koniczyna perska nadaje się do uprawy w plonie zarówno

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

można stosować pojedynczo lub w postaci wieloskładnikowej. Dopuszcza się użycie nawozów mieszanych, ale należy pamiętać o zachowaniu ich właściwej proporcji. Nawożenie pszenicy ozimej, niezależnie od zastosowanego rodzaju nawozu, należy wykonywać przedsiewnie, a dawek się nie dzieli. Nawozy po zastosowaniu należy płytko wymieszać z glebą. Azot Na strukturę

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

W pozostałych rejonach kraju kukurydzę wysiewa się po 15 kwietnia. Na glebach ciężkich głębokość siewu powinna wynosić 4 cm, a na lekkich 6-8 cm. Jeżeli była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi poplon ozimy to głębokość siewu należy zwiększyć do 10 cm. Przy uprawie na ziarno

Rośliny lecznicze
Uprawa kopru ogrodowego – częstego gościa przydomowych ogródków

źle znosi ten zabieg. Przy uprawie doniczkowej pamiętajmy o zasilaniu roślin po 3–4 tygodniach od skiełkowania, najlepiej wieloskładnikowymi nawozami. Uprawa ozima Koper ogrodowy możemy również wysiewać na przełomie listopada i grudnia, lecz uprawa przedzimowa jest dość ryzykowna. W tym terminie najlepiej wysiewać nasiona odmian wczesnych i średnio

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

ulega lignifikacji i drewnieniu. Kłoszenie rozpoczyna pod koniec kwietnia lub na początku maja, a kwitnie od maja do sierpnia. Jest rośliną ozimą, dlatego też nie wykształca pędów generatywnych w roku siewu, a dopiero podczas odrastania po pokosach. Ta wysoka trawa pełni funkcję rośliny wskaźnikowej gleb bogatych w potas. Odznacza

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Co ciekawe, jest jedynym zbożem, które nie posiada formy ozimej. Jest samopylny, kwitnie dość wcześnie, a warunki (...) wodne – ważne jest przede wszystkim odpowiednie uwilgotnienie gleby przed siewem. Wrażliwy na niedobór wody głównie w (...) drobnonasiennych, takich jak lucerna czy koniczyna. Złym przedplonem jest jęczmień, głównie ze względu na możliwość występowania

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

można stosować na jesieni, najlepiej przed orką, lub na wiosnę, na 14 dni przed siewem lub sadzeniem. Jeżeli brukiew uprawiana jest w plonie wtórym, to zaleca się również stosowanie nawozów azotowych i potasowych przed wysadzeniem roślin. Pod międzyplon ozimy należy zwiększać dawki nawozów fosforowych. W zależności od sposobu uprawy, dawki azotu

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

bez potrzeby stosowania zwiększonej ilości pasz treściwych. Dopuszczalna jest uprawa kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, jeżeli z pola wcześnie zejdą poplony ozime. Siew Siewu kukurydzy na kiszonkę należy dokonywać jak najwcześniej, a optymalnym terminem jest I lub II dekada maja. Późny siew przyczynia się

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

i łuszczyn. Graminicydy można łączyć z adiuwantami.   Samosiewy zbóż oraz roczne chwasty jednoliścienne – oprócz wiechliny rocznej – najlepiej likwidować (...) przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Fungicydy zalecane do ochrony rzepaku ozimego i jarego [1, 3, 4] Terminy stosowania: T1 –

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

Bezpośrednio po siewie, kiedy zauważymy pierwsze wchody przetacznika, można również zrobić opryski łączonymi środkami, na przykład mieszaninami dimetachloru (preparat Teridox 500 EC) i chlomazonu (Command 480 EC lub Kilof 480 EC) oraz chlomazonu i metazachloru (wspomniany już Butisan). Zabiegi odchwaszczania chemicznego przeciwko przetacznikowi w zbożach, szczególnie w jęczmieniu, życie

Owies
Siew owsa - uwarunkowania prawidłowego wysiewu owsa

wpływ na równomierność wschodów, wigor i rozwój roślin. Do najlepszych przedplonów owsa zalicza się: okopowe (drugi rok po oborniku), lucerna, żyto. Nie poleca się wysiewu owsa po jęczmieniu. Wynika to ze wzbogacenia ryzosfery w patogeniczne grzyby z rodzaju Fusarium, Penicillium oraz Helminthosporium. Owies dość dobrze znosi monokulturę, lecz ze względu na

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

również wykazywać skłonności do tworzenia szczypioru i korzeni. Odmiany przeznaczone do uprawy ozimej powinny być odporne na mrozy i wytwarzać cebule nawet przy niskich temperaturach (...) podstawie analizy chemicznej gleby. Uprawa Cebulę można uprawiać z siewu wprost do gruntu, z rozsady oraz z dymki, w zależności od

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża. Fuzariozę kłosów wywołuje kilka gatunków grzybów z rodziny Fusarium, które rozwijają się podczas dojrzewania rośliny, w czasie Fuzarioza kłosów to uporczywa w zwalczaniu choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) i niestety pojawiająca

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

gąsienice rolnic jest wschodzący i rozwijający się rzepak. W skrajnych przypadkach zniszczone rośliny zamierają.   Gąsienice wyjadają kiełkujące nasiona oraz siewki rzepaku jarego i ozimego, często podgryzają rośliny przy szyjce korzeniowej. W stadium liścieni lub pierwszych liści odcinają je od korzeni tuż nad powierzchnią gleby. Następnie rośliny

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

luźne kępy. Występuje w formie jarej i z owsem siewnym może tworzyć mieszańce. W uprawach rolniczych uznawany (...) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, co ułatwia odróżnienie go od jęczmienia i pszenicy, ponieważ ich liście skręcają (...) pastewnego i cukrowego oraz w zbożach jarych. W zbożach ozimych może pojawiać się wtedy, gdy są

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

białej, zaliczamy: zgorzel siewek, mączniaka rzekomego kapustowatych, czerń krzyżowych, bielika krzyżowych oraz kiłę kapusty. Bardzo groźny jest również wirus mozaiki rzepy (TuMV), który powoduje zahamowanie wzrostu i rozwoju gorczycy, co skutkuje obniżeniem plonu. Wirus ten najczęściej przenosi się przez mszyce, w sposób nietrwały, a także może zimować w roślinach ozimych, np.

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża (...) ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

muszą pamiętać przed rozpoczęciem uprawy rzepaku. Wykonuje się go w roku poprzedzającym siew, najlepiej pod przedplon. Wcześniejsza aplikacja nawozów wapniowych sprzyja całkowitej hydrolizie związków w (...) Przedstawiono orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu nasion rzepaku ozimego. Tabela 1. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od

1 2 3 4

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki