Termin nawożenia

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Termin nawożenia

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

(całoroczna przez ok. 11 miesięcy). W okresie wiosennym produkcja prowadzona jest w terminach uzależnionych od klimatu w danej części Polski.   (...) plonu oraz długości okresu wegetacyjnego. W produkcji pomidorów pod osłonami stosuje się przeważnie nawożenie mineralne. W uprawie w gruncie pod folią lub szklarni można zastosować

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

mg Ca. Dawki nawozów mineralnych należy dobierać na podstawie analizy chemicznej gleby. Nawożenie fosforem i potasem prowadzi się wiosną przed założeniem uprawy. Dawki azotu się (...) uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się ok. 7–8 tygodni przed wysadzeniem. Najlepszym terminem siewu jest druga dekada marca. Nasiona wysiewa się w ilości 4–5

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

potasowa zawiera szkodliwy dla truskawek chlor. Należy pamiętać, że zbyt silne nawożenie powoduje intensywny wzrost i przyrost masy liściowej, a co za tym idzie łatwiejsze gnicie owoców. Ściółkowanie Ściółkę stosuje się pod koniec fazy kwitnienia truskawki. Późniejszy termin wiąże się z większym nakładem pracy, ponieważ należy wówczas

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

niskotowarowych gospodarstwach, gdzie użycie przemysłowych środków produkcji jest niewielkie Czynnikami determinującym plon skrobi z hektara są: ogólny plon bulw oraz procentowa zawartość skrobi (...) bulw. Przyczyniają się także do obniżenia plonu skrobi.   Nawożenie Ziemniak skrobiowy nie lubi nadmiernego nawożenia organicznego, które paradoksalnie

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

mieszanek łubinu z roślinami niemotylkowatymi można wysiać ok. 50 kg N/ha. Do nawożenia międzyplonów można również stosować gnojówkę i gnojowicę w dawkach od 25 do (...) lipca. Ważne jest też wykonywanie przedsiewnej uprawy po zbiorze przedplonu, co również przyspiesza termin siewu międzyplonów. Taka uprawa polega na wykonaniu płytkiej orki i bronowania.

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu. Termin siewu Owies powinien być wysiewany najwcześniej ze wszystkich zbóż jarych, bo wtedy najlepiej wykorzystuje wilgoć z opadów atmosferycznych i nawożenie, bardziej się krzewi, a niskie temperatury po wschodach działają stymulująco na jego dalszy

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Prowadzi to do uzyskania dużej ilości jednolicie dojrzałego surowca. Należy przestrzegać odpowiedniego terminu sadzenia tytoniu, ponieważ jego opóźnienie powoduje krótszy okres wegetacji roślin i zmniejsza (...) posadzeniu należy przeprowadzić dosadzanie w miejscach, gdzie rośliny się nie przyjęły. Nawożenie Grupy użytkowe tytoniu oraz jego odmiany mają różne wymagania

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka. Przez termin „degradacja gleby” rozumie się obniżenie jakości i żyzności gleby wywołane działaniem naturalnych (...) warstw. Często wyjałowieniu sprzyja brak płodozmianu na danym stanowisku i powodowanie ujemnego bilansu nawożenia – tj. roślina pobiera z gleby więcej składników pokarmowych, niż wprowadzono

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

lub bez ogrzewania. Ogórek należy do roślin ciepłolubnych. Ma wysokie wymagania termiczne, zarówno w stosunku do temperatury powietrza, jak i podłoża. Dlatego uprawę w (...) wyłożyć folią. Pierwszym etapem przygotowania słomy jest jej obfite nawilżenie. Następnie przystępujemy do nawożenia: na 100 kg suchej słomy dajemy 1,5 kg saletry amonowej i

Sałata
Uprawa sałaty lodowej. Podpowiadamy, jak cieszyć się kruchymi i soczystymi liśćmi

rosnąć będą na glebach cięższych lub torfowych, które są chłodniejsze. Nawożenie Sałatę uprawia się w pierwszym lub drugim roku po oborniku (...) rozsady prowadzimy w szklarni, tunelu foliowym lub na rozsadniku w zależności od planowanego terminu sadzenia. Jeśli chcemy sadzić rośliny wczesną wiosną, rozsadę produkujemy w szklarni;

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

łubinu. Wymagania siedliskowe Roślina ma dość duże wymagania termiczne, kiełkuje w temperaturze 4‒5°C. Dobrze znosi krótkotrwałe przymrozki nieprzekraczające -8°C. W okresie (...) bardziej zwięzłe, wymagają dodatkowego wzruszenie powierzchni roli za pomocą agregatu uprawowego. Nawożenie Łubin żółty posiada zdolność do pobierania składników pokarmowych z

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

i dobrym w terminie wczesnym norma wysiewu wynosi 240-280 ziaren/m2, optymalny – 280-320 ziaren/m2, późny – 320-380 ziaren/m2, a bardzo późny – 380-420 ziaren/m2. Na kompleksie glebowym pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym można wysiewać odpowiednio: 240-280 ziaren/m2, 260-300 ziaren/m2, 280-340 ziaren/m2 i 340-400 ziaren/m2. Optymalne nawożenie azotowe może

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

25%. Do niechemicznych metod zwalczania tej choroby należą głęboka orka przedzimowa, odpowiednie nawożenie oraz uprawa odmian mniej podatnych na tę chorobę. Chemiczne metody zwalczania septoriozy (...) obornika. Niskie temperatury powstrzymują rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła zgorzel. Można również uprawiać odmiany

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

Na jakość technologiczną ziarna decydujący wpływ mają warunki środowiska, agrotechnika, nawożenie azotowe i ochrona przed szkodnikami. W związku z tym ziarno odmian zakwalifikowanych (...) Wytwarza rośliny średniej wysokości (99 cm), które mają przeciętną odporność na wyleganie. Jej termin kłoszenia i dojrzewania jest późny, a masa 1000 ziaren (MTZ) bardzo

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

do 10 kwietnia. Jeżeli rośliny mają być przeznaczone na zielonkę to najlepszym terminem siewu jest druga połowa kwietnia. Parametry siewu Odmiany (...) można uprawiać na gruntach ornych średnich i słabych, a przed siewem można zastosować nawożenie azotowe w dawce 40–50 kg N/ha. Ilość wysiewu takich mieszanek powinna

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

  Opracowanie planu płodozmianu pozwoli nam poznać potrzeby nawozowe roślin, terminy ich stosowania i powierzchnię obsiewu, a co za tym idzie zaplanować zakup (...) elementami zmianowania – grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

porów w glebie i podglebiu oraz gospodarki wodnej, właściwości wodnych, powietrznych i termicznych, a także podatności na erozję. Do właściwości wodnych gleby zalicza się zdolność (...) żyzność gleby mają wpływ stosunki wodne, erozje wodne i wietrzne, niewłaściwa mechanizacja rolnictwa, przenawożenie, skażenie pestycydami i innymi środkami chemicznymi oraz zanieczyszczenia przemysłowe.

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

pszenicę, owies i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies ma duże wymagania wodne, a pod pszenicę stosuje się wysokie nawożenie azotowe, co prowadzi do przedłużenia wegetacji lucerny. Termin Siew lucerny najlepiej wykonywać na wiosnę, ale dopuszczalny jest też wysiew letni, od czerwca do II dekady

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

Odmiany Wyhodowane odmiany tymotki łąkowej najczęściej różnią się między sobą terminem kłoszenia. Najlepsze są odmiany wczesne. Różnice mogą też występować w pokroju oraz (...) azot. Odznacza się mała konkurencyjnością, a związku z tym, kiedy stosowane jest intensywne nawożenie azotowe, może być ona łatwo zagłuszana przez inne gatunki roślin. Najwyższe

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

fosforu i 120-160 kg/ha potasu. Z reguły w czystym siewie nie stosuje się nawożenia azotem, jednak na stanowiskach lekkich i mniej zasobnych w azot niezbędna jest jedna (...) Peluszkę na należy wysiać jak najwcześniej, najlepiej na przełomie marca i kwietnia. Termin ten powinien pokrywać się z terminem siewu owsa. Opóźnienie siewu wpływa na

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

zastosowany przy uprawie przedplonu, o tyle przed zasadniczą uprawą, trzeba ten sposób nawożenia uzupełnić o zastosowanie nawozów mineralnych. Dawki nawozów mineralnych: (...) nie za dobrze znosi przesadzanie. Rodzaje uprawy można podzielić jeszcze ze względu na termin zbioru i wówczas wyszczególniamy uprawę na zbiór wiosenny oraz uprawę na

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

Nawożenie Pietruszka wymaga gleb o pH zbliżonym do obojętnego. Prawidłowe nawożenie wymaga analizy gleby. W przypadku braku analizy, przeciętne dawki nawozów pod uprawę (...) siew i wschody roślin.   Siew Najlepszym terminem siewu jest wczesna wiosna (zwykle koniec marca lub na początku kwietnia),

Kapusta
Jak uprawiać jarmuż? Jakie ma wymagania? Wszystko o jarmużu

które pozwala na rozwijanie się mięsistych i soczystych liści. Zaleca się uzupełniać nawożenie o mikroelementy, szczególnie bor, magnez i sód. Najczęściej uprawiany jest (...) uprawie towarowej nasiona wysiewa się od maja do sierpnia, w zależności od planowanego terminu zbioru, wprost do gruntu w rzędy odległe o 40–70 cm. Po

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

jednego ząbka. Odmiany Wybierając odmiany, należy się kierować terminem uprawy oraz sposobem użytkowania. Najchętniej przez konsumentów wybierany jest czosnek o barwie (...) Bardzo dobrze rośnie w sąsiedztwie buraka ćwikłowego, truskawki, sałaty i pomidora. Nawożenie Czosnek ładnie rośnie po nawożeniu obornikiem, który powinien być

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

kg P2O5/ha wysianych bezpośrednio w ścierń. Nawozy azotowe, w zależności od intensywności nawożenia rośliny przedplonowej, aplikuje się przedsiewnie w ilościach: 50 kg N/ ha (po (...) Parametry siewy gorczycy białej uprawianej w międzyplonie ścierniskowym. Zbiór Termin zbioru gorczycy wysiewanej na paszę ustalany jest na podstawie zapotrzebowania gospodarstwa.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

nasiona należy zaprawić szczepionką bakteryjną przeznaczoną dla grochu (nitraginą grochową). Termin siewu Siew grochu należy wykonać do III dekady kwietnia. Jednak (...) korzystnie na kiełkowanie nasion oraz rozwój systemu korzeniowego.   Nawożenie Jesienią, przed orką przedzimową, należy zastosować nawozy fosforowe, a

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

wynosi od 120 do 190 g.   Wymagania termiczne i glebowe Łubin wąskolistny rozpoczyna kiełkowanie w temperaturze 3°C i (...) należy wykonywać na głębokość 3–4 cm, przy rozstawie rzędów 20–30 cm. Nawożenie Łubin wąskolistny nawozi się azotem w dawce startowej wynoszącej

Jeżyna
Jak i kiedy ciąć jeżyny? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Cięcie jeżyny jest, obok nawadniania i właściwego nawożenia, zabiegiem niezbędnym do uzyskania wysokich plonów. Technikę i termin cięcia należy dostosować do odmiany, którą mamy w naszym ogrodzie. Podpowiadamy, jak i kiedy przeprowadzić ten zabieg. Bezpośrednio po posadzeniu wszystkie odmiany jeżyn zaleca się przyciąć 30 cm nad ziemią. Operacja ta służy wzmocnieniu systemu korzeniowego, który szybciej i silniej się rozrośnie, jeśli roślina nie będzie musiała odżywiać długich pędów.

Uprawa
Nawóz do borówki - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

Jest to zazwyczaj proszek krystaliczny do rozpuszczania w wodzie. Można go stosować doglebowo lub dolistnie. Pamiętać należy o bezwzględnym przestrzeganiu dawek i terminów stosowania nawozów. Borówki to roślin wrażliwe na przenawożenie. W pielęgnacji roślin zawsze wskazany jest umiar a w przypadku nawożenia jest on szczególnie zalecany. Borówka amerykańska jako

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

facelia uprawiana jest na stanowisku po dobrym przedplonie, wówczas można ograniczyć dawkę nawożenia azotowego, nawet do 25- 30 kg/ ha. Wysiewając facelię w międzyplonie ścierniskowym, (...) należy dokonać desykacji. Ma to na celu wysuszenie roślinnej części nadziemnej. Wyznaczenie dokładnego terminu zabiegu jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na jakość i ilość uzyskiwanego

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

kwaśny i są mało zasobne w magnez to przed orką można wykonać nawożenie wapniowo-magnezowe. Na gleby o pH wyższym od 6,5 należy stosować dolistne dokarmianie (...) i wału strunowego. Siew W południowo-zachodniej części Polski optymalny termin siewu kukurydzy na ziarno przypada między 10 a 15 kwietnia. W

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

Nera, Niva, Trerano i Tukan. Odmiany te najczęściej różnią się pomiędzy sobą terminem kłoszenia, który może być wczesny lub późny. Mogą też mieć zróżnicowaną wartość (...) W celu uzyskania wysokich plonów o dobrej wartości paszowej należy zapewnić jej obfite nawożenie azotowe oraz częste defoliowanie runi, czyli pozbawianie roślin ich liści lub

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Esparceta siewna powinna być wysiewana jak najwcześniej, a najpóźniejszym dopuszczalnym terminem jest II dekada kwietnia. Jednak w związku z jej dużą wrażliwością na (...) być zmniejszona o 50% w stosunku do siewu esparcety na paszę. Nawożenie Przy uprawie esparcety siewnej nawozy fosforowe i potasowe można

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

nawet przymrozki do -6°C, jednak źle się wtedy przechowują. Należy odpowiednio rozplanować termin sadzenia roślin. Zbyt wcześnie posadzone przy większych chłodach mogą tworzyć pośpiechy lub (...) uprawę selera z ogórkiem, kalafiorem lub cebulą dymką.   Nawożenie Seler doskonale rośnie w pierwszym roku po oborniku, w

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

dla owsa były rośliny niezbożowe, które pozostawiły po sobie dobre stanowisko, to nawożenie azotowe należy stosować w ilości 50-80 kg N/ha. Taką dawkę można użyć (...) (faza drugiego międzywęźla lub strzelania w źdźbło). Przy stosowaniu azotu w terminie przedsiewnym, należy wysiać go na 2-4 tygodnie przed planowanym siewem owsa,

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

średnio wczesne i późne 67,5 x 67 cm. Tabela 1. Termin siewu kapusty głowiastej białej w zależności od odmiany Pielęgnacja (...) saletrą amonową jednorazowo dla odmian wczesnych, a dla późnych dwukrotnie. Ważne jest prawidłowe nawożenie także w trakcie produkcji rozsady. Zbiór i przechowywanie

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

okazać przeprowadzenie ponownego bronowania bezpośrednio przed sadzeniem. Ostatni krok, to nawożenie. Poza obornikiem, którym nawozi się rośliny uprawiane w przedplonie, stosuje się także (...) okres od połowy września do połowy października, a doświadczenia pokazują, że niedochowanie tych terminów i późniejsze sadzenie powoduje zmniejszenie plonów. Ostatni dzwonek zatem, to dzień

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

Zapobieganie i zwalczanie: rozmnażanie wyłącznie zdrowego materiału odkażanie termiczne w 37°C przez 2–3 tygodnie zrazy można moczyć w gorącej (...) mają mocno obniżoną wartość handlową. Chorobę powodują niedobór wapnia w owocach oraz duże nawożenie azotem i potasem. Wrażliwe odmiany: Boskoop, Cortland, Elstar, James

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

(NO2 + NH4), 60–80 P, 100–120 K, 60–80 Mg oraz 1500–3000 Ca. Nawożenie mineralne należy przeprowadzić w zależności od zasobności gleby w dane składniki pokarmowe. (...) cm, na przechowywanie 5–6 cm. Nasiona przed siewem powinno się zaprawiać. Termin siewu marchwi uzależniony jest od odmiany i jej przeznaczenia. W uprawie

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

szklarniowych. Temperatura Papryka wymaga dużej ilości ciepła. Wymagania termiczne zależne są od fazy rozwojowej. Do skiełkowania nasion najlepsza jest temperatura 24–27°C. (...) uprawie tradycyjnej po dobrym ukorzenieniu się rośliny nawozi się pogłównie co 10–14 dni. Nawożenie przeprowadza się posypowo lub płynnie 0,5% roztworem. Podczas stosowania fertygacji skład

Dynie
Kiedy siać dynię? Poznaj najważniejsze zasady jej uprawy

i przewiewnych. Przed siewem glebę dobrze jest zasilić kompostem, a później w okresie od czerwca do sierpnia – pełnoskładnikowym nawozem. Przy dobrym nawożeniu jej uprawa udaje się nawet na piasku. Termin siewu bezpośrednio do gruntu Dynię najczęściej uprawia się z siewu bezpośrednio do gruntu, jednak jest to możliwe

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

suchej zgnilizny należy wyeliminować jej przyczyny jeszcze przed wysiewaniem papryki, poprzez odpowiednie nawożenie lub wapnowanie poparte analizą chemiczną gleby. Jeżeli jednak choroba zaatakuje paprykę, można (...) Wyleczenie roślin jest możliwe tylko poprzez jesienne odkażanie ziemi. Można zrobić je metodą termiczną – parą wodna ogrzewamy ziemię wokół rośliny do 80-90 stopni Celcjusza

Marchew
Czarna marchew, czyli barwna odmiana w naszej kuchni! Dowiedz się, jak ją uprawiać

rozwidlanie się korzeni. Marchew wrażliwa jest również na świeże wapnowanie. Uważajmy z nawożeniem azotem, gdyż skłonna jest do kumulowania szkodliwych azotanów i azotynów. Uważa się, (...) danej odmiany – polecane są odmiany Deep Purple oraz Purple Haze. Termin siewu zależny jest od zaplanowanego terminu zbioru. Obecnie nie uprawia się

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

się jedynie wiosną, w terminie od maja do połowy czerwca, ponieważ ten termin gwarantuje odpowiedni poziom wód gruntowych, niezbędny do dobrego ukorzenienia się rośliny.   (...) pędy, należy zdjąć folię i regularnie podlewać rośliny. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zastosować nawożenie azotowe w małych dawkach. Rok później otrzymamy dobrze ukorzenione sadzonki, które można

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

uprawiany na glebach słabszych. Pod jego uprawę można stosować regulatory wzrostu i optymalne nawożenie azotowe w dawkach dostosowanych do fazy rozwojowej roślin i stanowiska (40‒90 kg N/ha). Optymalna gęstość siewu powinna wynosić 220‒400 nasion/m2 i jest uzależniona od terminu siewu. Mniej nasion należy wysiewać przy wczesnym terminie, a więcej przy późnym.

1 2 3 4

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki