Wpływ mikroklimatu na trzodę

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wpływ mikroklimatu na trzodę

Trzoda chlewna
Wszystko, co trzeba wiedzieć o wentylacji i mikroklimacie w chlewni

Prawidłowe parametry mikroklimatu oraz sprawnie działająca wentylacja wpływają na samopoczucie i zdrowie trzody chlewnej. Obecnie stosowane systemy utrzymania świń dodatkowo pogarszają warunki panujące w chlewni. Brak ściółki, która pełni funkcje absorpcyjne dla moczu, przez co zwiększa się wytwarzanie toksycznych gazów i procent wilgotności. Otwarte kanały gnojowe lub kanały pokryte podłogą szczelinową z okresowo usuwaną gnojowicą są źródłem unoszących się szkodliwych oparów i drobnoustrojów chorobotwórczych.

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni wpływa w dużym stopniu na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagają obsługę i zarządzanie fermą. Obecnie dąży się do zmechanizowania i automatyki gospodarstw, tak aby prace (...) chlewniach można spotkać urządzenia sterowane automatycznie. Mikroprocesory mogą sterować mikroklimatem (poprzez nadzór czynników środowiska), przygotowaniem, dozowaniem

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

hodowców kwestionuje opłacalność hodowli trzody chlewnej. Stan pogłowia spadł do ok. 11,1 mln sztuk i nadal maleje. Import wieprzowiny z kolei rośnie. Nasz kraj jednak charakteryzuje się dobrym potencjałem zasobów do tego typu produkcji, zajmuje korzystne położenie geograficzne i występuje duży popyt wewnętrzny. Na złą sytuację na rynku wpływa rozdrobnienie hodowli,

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie Rady 2008/120/WE (...) 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa na wysokość otrzymywanych dopłat bezpośrednich. Odpowiednia (...) może powodować rywalizację. W tuczarniach bardzo ważną rolę odgrywa mikroklimat, ma szczególny wpływ na zachowanie zwierząt

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

Żywienie stanowi 70 % kosztów produkcji trzody chlewnej. Efektywnym miernikiem jest wykorzystanie paszy na kg przyrostu zwierzęcia. Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość i jakość paszy zależy od rodzaju zwierzęcia (locha, tucznik, prosię), stanu fizjologicznego, masy ciała i przyrostów dziennych.

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

Prawidłowy rozród trzody chlewnej jest najważniejszym elementem składowym hodowli. Ma olbrzymi wpływ na wyniki produkcji, opłacalność oraz zdrowotność stada. Zapoznanie się z budową układu rozrodczego i ewentualnymi schorzeniami, nauka obserwacji objawów rujowych, prawidłowe inseminowanie oraz dbanie o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej. Układ rozrodczy lochy składa się ze sromu, przedsionka pochwy, pochwy, macicy, jajowodów i jajników. Głównymi zadaniami tego układu jest produkcja hormonów (wykazywanie objawów rujowych) i komórek rozrodczych.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

żywieniu dużych i małych przeżuwaczy, ale również w hodowli drobiu, zwierząt futerkowych, trzody chlewnej oraz koni. Pasze dzieli się na objętościowe i treściwe. Pasze objętościowe (...) karotenu, który jest prekursorem witaminy A. Stosowanie zielonek w żywieniu bydła i niosek wpływa znacząco na zabarwienie np. masła czy żółtka jaj. Trawy

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

Produkcja wieprzowiny przechodzi w Polsce obecnie kryzys. Szykowane są rządowe programy wsparcia dla gospodarstw chcących rozwijać się w tym kierunku. Aby hodowla trzody chlewnej była opłacalna, konieczne jest osiąganie jak największych przyrostów jak najmniejszym kosztem. Najważniejszymi czynnikami mającymi na nią wpływ są genetyka i odpowiednie żywienie.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

pomieszczeniu. W hali udojowej powinny być zachowane wszelkie zasady higieny doju, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia mleka. Mikroklimat pomieszczeń Warunki utrzymania oraz mikroklimat pomieszczeń wpływają na zdrowie, dobrostan i wydajność mleczną krów. Aby uzyskać jak największą produkcję, należy uwzględnić kilka czynników wpływających na mikroklimat obory. Temperatura

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

mają podłogę litą, a wyściółką jest słoma, codziennie dościelana lub wymieniana. Zdarzają się obory, w których podłoga jest ażurowa, ale jej wpływ na zdrowie racic jest wątpliwy. Zapewnia lepsze warunki mikroklimatyczne i łatwiej utrzymać w tak wyposażonych oborach porządek. W oborach, w których utrzymuje się kilkadziesiąt krów, najczęściej wydziela

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

rynku można spotkać kilka firm zajmujących się produkcją tego typu rozwiązań dla trzody chlewnej. Rodzaje kanałów odprowadzających W chlewni po rusztem (...) pod ciśnieniem. Wadami tego systemu są duże nakłady finansowe na zużycie wody, pogorszenie mikroklimatu w chlewni (wzrasta wilgotność) oraz konieczność magazynowania dużych ilości gnojowicy.

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

wody. Ułatwieniem dla hodowców bydła jest stosowanie poideł automatycznych różnego typu, dostosowanych do systemu utrzymania. Mikroklimat pomieszczeń Mikroklimat pomieszczeń, w których utrzymywane jest bydło ma ogromny wpływ na zdrowie i wydajność mleczną krów. Temperatura Krowy mają duży zakres tolerancji na warunki termiczne (-10

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

i korzenie boczne rozrastające się na głębokości 20–25 cm. Trzon rośliny tworzy pęd główny, z którego odchodzą (...) Kiełkowanie nasion następuje już przy temperaturze 15–18°C, najlepiej jednak wpływa na ten proces temperatura 20°C. Odpowiednia (...) perforowaną i włókniną. Tworzy się wtedy pod tą osłoną mikroklimat. Wybierając ten sposób uprawy, należy pamiętać

Trzoda chlewna
Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

dzięki którym żywienie zwierząt w małych fermach może być usprawnione. Trzodę chlewną żywi się czterema rodzajami pasz; suchymi-granulowanymi, suchymi-granulowanymi zwilżanymi wodą, mokrymi-papkowatymi i (...) stanu fizjologicznego, wieku, masy ciała, płci. Sposób zadawania pasz ma ogromny wpływ na przyrosty dzienne, samopoczucie zwierząt i występowanie walk hierarchicznych. Niektóre systemy

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

w największej mierze od niego zależy. Każdy producent doskonale rozumie jak wielki wpływ na jego zysk ma środowisko w jakim utrzymuje inwentarz. Zaniedbania (...) Najczęściej używa się do tego celu słomy. Kurnik powinien być ponadto zaopatrzony w urządzenia do karmienia i pojenia odpowiednio umieszczone. Jeśli usytuowane są

Bydło mleczne
Prawidłowa inseminacja bydła krok po kroku

prawdopodobieństwo prawidłowej inseminacji. Na wynik sztucznego unasieniania ma również wpływ przechowywanie słomek z nasieniem w rozszczelnionych kontenerach z ciekłym azotem. Dużym błędem inseminatora jest krzywe obcięcie słomki, ponieważ nasienie będzie wypływać do środka pistoletu, a nie do trzonu macicy. Niedostateczna ilość nasienia zmniejsza skuteczność zapłodnienia. Drugi błąd

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

nasion. Jednak intensywne promieniowanie słoneczne w trakcie kwitnienia i dojrzewania ma niekorzystny wpływ na rośliny. Uprawę bobiku najlepiej prowadzić na glebach zwięzłych, które (...) Uprawianie bobiku umożliwia wyprodukowanie wysokobiałkowych pasz, które mogą być przeznaczone do skarmiania bydła, trzody chlewnej i koni. Całe rośliny i wysuszone łodygi mogą być również

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

Im wcześniejszy siew tym rośliny charakteryzują się lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym, co wpływa na pobieranie składników pokarmowych  oraz uodparnia rośliny na suszę i porażenia przez (...) przy zastosowaniu gęstego wysiewu łatwiej ulegają wyleganiu, ponieważ dolne międzywięźla są słabo zdrewniałe. Mikroklimat takiego łanu sprzyja porażaniu go przez choroby źdźbła, liści oraz kłosa,

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

  Obornik bydlęcy i koński zawiera duże ilości potasu, zaś trzody chlewnej – fosforu. Obornik drobiowy świeży i przefermentowany wykazuje dużą koncentrację makroelementów, (...) które mają zdegradowaną darń. Obornik wykazuje działanie następcze, co oznacza, że wpływa pozytywnie na plon roślin uprawianych w następnych latach po jego zastosowaniu.

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

stosuje się głównie dla bydła i trzody chlewnej, przede wszystkim dla prosiąt, które preferują słodki smak. Dlatego do mieszanek paszowych dodaje się sacharynę i wanilinę oraz dodatki owocowe -kokosowe, malinowe, jabłkowe. Drób nie reaguje na określony zapach czy smak, ale zastosowanie niektórych ziół w dawce może wpłynąć na zwiększenie wydzielania soków

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

temperaturach niż samice. Podczas podejmowania decyzji dotyczącej chowu należy przede wszystkim uwzględnić płeć, typ ptaka, ród oraz linię. Do czynników wpływających na jakość odchowu zalicza się głównie ściółkę, mikroklimat, oświetlenie, paszę i program żywieniowy oraz dobrostan ptaków. Należy pamiętać również o tym, że indyki są najbardziej wrażliwe na niekorzystne

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

Prawidłowo zaplanowany system pojenia drobiu ma ogromny wpływ na zdrowie zwierząt i mikroklimat panujący w pomieszczeniach. Obecnie na rynku występuje kilka typów poideł, które dopasowuje się pod względem gatunku hodowanych ptaków, obsady i systemu utrzymania oraz intensywności chowu.Prawidłowo zaplanowany system pojenia drobiu ma ogromny wpływ na zdrowie zwierząt i mikroklimat panujący w pomieszczeniach. Obecnie na rynku występuje kilka typów poideł, które dopasowuje się pod względem gatunku hodowanych ptaków, obsady i systemu utrzymania oraz intensywności chowu.

Trzoda chlewna
Podstawowe informacje o nazewnictwie grup trzody chlewnej

Decydując się na chów trzody chlewnej, dobrze jest zapoznać się z poszczególnymi grupami zwierząt, podzielonymi ze względu na płeć, wiek oraz stan fizjologiczny. Prosięta to potomstwo świni domowej. Jest nazywane w ten sposób od urodzenia do uzyskania 12 tygodnia życia. Prosięta są utrzymywane z matką do 28 dnia życia, po czym są odsadzane i przyzwyczajane do pobierania pasz stałych. Młode po urodzeniu ważą około 1,5 kg. W momencie odsadzenia młode ważą około 7 kg. Prawidłowa opieka nad prosiętami, ma decydujący wpływ na wysoką produkcyjność dorosłych osobników.

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

płciowych Znajomość budowy narządów rozrodczych krów i ocena ich zdrowotności wpływają na efektywność rozrodu. Narządy płciowe dzielą się na zewnętrzne i (...) oraz rozwijającego się płodu. Macica krów jest dwurożna i posiada w swej budowie trzon oraz rogi. Do rogów macicy przylegają jajniki, pełniące funkcje regulacyjne dla

Trzoda chlewna
Inseminacja trzody chlewnej - jak prawidłowo przeprowadzić zabieg

Prawidłowa inseminacja, czyli sztuczne unasienianie trzody chlewnej ma ogromne znaczenie dla opłacalności produkcji. Pominięcie rui lub nieefektywne zapłodnienie samicy wpływa na wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi prosiętami, zwiększa koszty żywienia i utrzymania loch. Skuteczna inseminacja zależy od wielu czynników. Sprawność knura rozpłodowego zależy w dużej mierze od pielęgnacji, utrzymania oraz prawidłowego żywienia.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

W ekologicznej produkcji drobiu i jaj bardzo ważne są prawidłowe warunki utrzymania oraz dobrostan zwierząt. Do czynników znacząco wpływających na dobre samopoczucie i wysoką produkcję ptaków należą; jakość ściółki, obsada, dopasowane karmidła i poidła,  mikroklimat- temperatura, wilgotność, wentylacja, oświetlenie, dostęp do wybiegów oraz ograniczenie stresu i dobre traktowanie zwierząt.

Uprawa
Jakie grabie ogrodowe warto kupić? Zobacz!

produktu.  W sprzedaży oferowane są grabie drewniane, metalowe, aluminiowe i z tworzyw sztucznych. Ważnym elementem grabi jest uchwyt. Zazwyczaj spotyka się dwa rodzaje trzonków: metalowe i drewniane. Ma to wpływ na masę, poręczność a także na długość użytkowania i cenę. Rączka grabi powinna być w miarę możliwości dostosowana do wzrostu osoby

Pszczoły
Hodowla pszczół – najważniejsze zagadnienia i niezbędne porady!

Decydując się na zakup nowej matki pamiętajmy, że na wydajność pszczół korzystnie wpływa zróżnicowanie materiału genetycznego. Matki innych ras są jednak częściej odrzucane. Rodzina najłatwiej (...) mierze, co od zapasów, zależy od właściwej izolacji i wentylacji ula. Utrzymując dobry mikroklimat zapobiegamy zaziębieniom czerwiu i biegunkom dorosłych pszczół oraz chorobom zakaźnym, takim

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

zajmuje 15-20% całkowitego czasu pracy w gospodarstwie bydła lub trzody. Rola człowieka przy wykonywaniu czynności przez zautomatyzowane (...) pełnią bardzo ważną funkcję w oborach uwięziowych i wolnostanowiskowych. Znacząco wpływają na dobrostan i zdrowie zwierząt. Udowodniono, (...) częste usuwanie obornika z budynku ułatwia zapewnienie zwierzętom odpowiedniego mikroklimatu pomieszczenia. Dzięki częstemu wygarnianiu odchodów zmniejsza

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

u bydła są wywoływane przez szereg czynników takich jak drobnoustroje, nieprawidłowe warunki mikroklimatyczne oraz żywienie i nieostrożność podczas wprowadzania nowych osobników do stada. (...) problemy układu pokarmowego takiej jak wzdęcia czy przeładowanie żwacza. Nieprawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego wpływa bezpośrednio na obciążenie pracy przepony, która jest odpowiedzialna za pompowanie powietrza.

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

dobrych warunków klimatycznych nie jest łatwe. Ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowych warunków mikroklimatycznych pełni sprawny system wentylacyjny. Fermy drobiu posiadają również zautomatyzowane systemy regulujące temperaturę (...) określonej masy ciała). Wyposażenie wybiegów Korzystanie ptaków z wybiegów wpływa dodatnio na jakość jaj i mięsa oraz odporność. Na wybiegu powinny

Brzoskwinie
Uprawa brzoskwiń: od sadzenia poprzez pielęgnację aż po obfity zbiór

ale także – jako źródło witamin A, B1 i C – pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Szczęśliwie świetnie nadają się do uprawy w przydomowym ogródku, (...) zdecydowanie wymaga wyboru najbardziej odpowiedniego miejsca, najlepiej w południowo-zachodniej części Polski. To tam mikroklimat jest najkorzystniejszy. Z uprawy brzoskwiń słyną przede wszystkim Włochy,

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

nasady liści, po zetknięciu z wilgotnym podłożem. Z łodygi naprzeciwlegle wyrastają jajowate, zaostrzone liście, z których dolne i środkowe są ogonkowe, a górne siedzące. (...) Zastosowanie w gospodarstwie Gwiazdnica porastająca pastwiska i zjadana przez bydło, korzystnie wpływa na mleczność krów i kóz, ale wystrzegać się jej powinny owce,

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

doskonała pasza węglowodanowa, wyróżniająca się wysoką strawnością. Największe zastosowanie znajduje w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Odmiany skrobiowe o wysokiej wartości energetycznej i biologicznej białka (...) (20‒25 t/ha), stosowane jesienią pod orkę przedzimową. Umiarkowane dawki nawożenia azotowego wpływają dodatnio na zawartość skrobi. Nadmierne nawożenie tym składnikiem powoduje nieznaczny spadek

Morele
Morela Early Orange - popularna odmiana o odpornych na pękanie owocach

wiatru i w okolicach zbiorników wodnych oraz lasów. Takie są bowiem warunki mikroklimatyczne wymagane przez te drzewa. Opis drzewa Odmiana ta (...) też zasilić nawozem. Pamiętajmy jednak, że nie możemy sięgać po środki azotowe, ponieważ wpłyną one na wiotczenie pędów. A zatem zaleca się dodać do wody

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

na wskaźniki rozrodu Wskaźniki rozrodu zależą w głównej mierze od czynników genetycznych, sposobu utrzymania, żywienia i pielęgnacji. Bezpośredni wpływ na wyniki produkcyjne ma również prawidłowa obsada, stała obsługa i odpowiedni mikroklimat. Stały dostęp do paszy i świeżej wody również może decydować o wskaźnikach rozrodu. Bardzo istotnym elementem chowu kaczek

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

i pora, grochu oraz ziemniaków. Odpowiedni również dla rozsad. Obornik Z trzody chlewnej (świński) - korzystny przy piaszczystej i szybko nagrzewającej się ziemi. Zawiera dużo azotu, fosforu a najwięcej potasu. Cechuje się niską zawartością wapnia. Pozytywnie wpływa na kalafiory, szpinak, kapustę, buraki. Obornik kurzy (kurzak) - jest

Ryby
Czyszczenie stawu – bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny

gnijące części roślin. W tym celu niezbędny jest czerpak z długim, mocnym trzonkiem. Bardzo skutecznym sposobem na utrzymanie porządku w stawie zimą jest rozpięcie nad (...) się jest oznaką prawidłowego funkcjonowania zbiornika. Warto jednak wiedzieć, że o ile pod wpływem światła fitoplankton produkuje tlen, o tyle nocą go zużywa i wytwarza

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

wymogi sanitarne wielu hodowców decyduje się na podłogi bezściołowe- rusztowe. Tucz trzody chlewnej w Polsce prowadzi się głównie w systemie bezściołowym, ale coraz częściej (...) na uszkodzenia, niż w chowie rusztowym. Rzadziej występują również odparzenia skórne i odgniecenia, wpływające na jakość tuszy. Zaletą chowu ściołowego jest zmniejszenie nakładów robocizny na

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

jakościowych wyróżniających dany kierunek użytkowania ziemniaka. Odpowiada za to między innymi specyficzny mikroklimat utrzymujący się wewnątrz nowoczesnych, wyspecjalizowanych przechowalni. W niewielkich gospodarstwach ziemniaki przechowywane są (...) powietrza (95%). Choroby okresu przechowywania Zapewnienie dobrych warunków przechowywania wpływa na ograniczenie rozwoju sprawców najważniejszych chorób tego okresu. Należy pamiętać, że

Choroby roślin
Groźne choroby ziemniaków - przegląd i objawy

się patogenów w środowisku, panować muszą sprzyjające im warunki meteorologiczne. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na rozwój organizmów patogennych jest także niewłaściwa agrotechnika. Zaliczyć tu można nieodpowiedni (...) brunatne plamy o niewyraźnych granicach. Na dolnej stronie blaszki pojawia się biały nalot trzonków sporangialnych z zarodniami. Na łodygach także powstają ciemne, duże plamy. Przy

Króliki
Królik angora - rasa ceniona ze względu na wełnę

rasy królików muszą być suche, ciepłe, szczelne oraz posiadać dostęp do naturalnych źródeł światła. Warunki utrzymania mają olbrzymi wpływ na wielkość produkcji i jakość surowca. Bardzo istotnym czynnikiem jest zapewnienie prawidłowego mikroklimatu. Wentylacja powinna sprawnie usuwać toksyczne gazy, nadmiar wilgoci oraz dostarczać świeże powietrze, bez dużych zmian temperatury oraz

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

które zawierają około 70% wartości odżywczej przy skarmianiu bydła. W przypadku skarmiania trzody chlewnej wartość takich kolb wynosi ponad 90%. Wraz z dojrzałością (...) W przypadku późniejszych stadiów dojrzałości można uzyskać wyższe plony suchej masy, co również wpływa na jakość kiszonki. Zbiór roślin można rozpoczynać przy zawartości suchej masy

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

w związku z tym nie jest trawiona przez zwierzęta monogastryczne (drób i trzodę chlewną). Nasiona rzepaku mogą być również przetwarzane na biopaliwo, które (...) mrozy oraz pojawiają się duże wahania temperatury. Poza wymarzaniem na żywotność roślin może wpływać: wysadzanie, wysmalanie, wyprzenie i wyginięcie. Agrotechnika Pod

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

chów zwierzyny płowej nadal się rozwija, rolnicy stale powiększają swoje hodowle.  Największy wpływ na organizację i opłacalność hodowli ma jakość materiału hodowlanego, szeroki rynek zbytu, (...) danieli jest jednym z alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej do typowych ferm bydła czy trzody chlewnej. Daniele można utrzymywać na obszarach o glebach gorszych klas. Zasady

Aktualności
ARiMR przypomina o ułatwieniach w spłacie kredytów preferencyjnych

przez rosyjskie embargo na europejskie produkty rolno-spożywcze oraz przez przypadki ASF u trzody chlewnej. Rezultatem tej sytuacji jest zmniejszenie sprzedaży i spadki zysków z produkcji (...) Rolnicy, którzy zamierzają skorzystać z powyższych udogodnień, powinni pamiętać, że: nie wpływają one na wysokość kwoty dopłat, której maksymalna wartość została ustalona w

Morele
Morela Sirena - odporna na mróz odmiana o dużych, owalnych owocach

Morelę tę powinno się uprawiać na siewce śliwy ałyczy, która wpłynie na siłę wzrostu Sireny. Wtedy jednak rozstawa musi być nie gęstsza niż (...) dni po rozpoczęciu owocowania moreli Early Orange. Badania wykazują, że w optymalnych warunkach mikroklimatycznych Sirena może dać nawet 35 kg plonu. Autor:

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

tej metodzie można się uniezależnić od warunków atmosferycznych, które w dużej mierze wpływają na jakość powstałej paszy. Dla pasz objętościowych suchych bardzo ważna jest metoda (...) z roślin motylkowatych takich jak lucerna czy koniczyna są bardzo chętnie pobierane przez trzodę, drób i bydło. Plewy można podawać tylko wtedy kiedy są czyste,

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

fermach to wystarcza do przechowywania płynnych odchodów, jednak nie zapewnia to odpowiedniego mikroklimatu chlewni czy obory, ani dobrostanu zwierząt. W powietrzu utrzymują się toksyczne gazy, (...) układa się folię mocno zgrzewaną, do której wpuszcza się wlew gnojowicy, która samoczynnie wpływa do wnętrza folii lub jest przepompowywana. Tak przechowywana gnojowica po okresie

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki