Siarkol 800 SC - zastosowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Siarkol 800 SC - zastosowanie

Fungicydy
SIARKOL 800 SC

Środek mający zastosowanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne koncentrat grzybobójczy używany w ochronie jabłoni; działa powierzchniowo

Borówka amerykańska
Niełatwa uprawa borówki amerykańskiej. Oto sposoby, by sprostać jej wymaganiom!

dla potrzeb własnych, zakwasić poprzez zastosowanie siarki lub kwaśnego torfu. Wybór odmiany Ponieważ warunki klimatyczne i glebowe, jakich wymaga borówka amerykańska, są praktycznie takie same dla wszystkich odmian, istnieją inne kryteria, którymi powinniśmy się kierować przy jej wyborze. W pierwszej kolejności wymienić tutaj należy porę dojrzewania

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Dostarczenia tych mikroelementów wymagają stanowiska znajdujące się na glebach organicznych oraz lekkich i średnich, które były świeżo wapnowane i nienawożone obornikiem. W celu wyrównania niedoboru siarki można zastosować nawożenie obornikiem lub nawozami stałymi zawierającymi siarkę, a żeby uzupełnić magnez w glebie, można wykonać wapnowanie z dodatkiem magnezu lub nawożenie obornikiem czy

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

chelacie. Siarczan manganowy można stosować w dawce 10–20 kg MnSO4 · 5 H2O/ha. Często stosowany jest on razem z nawozami potasowymi. Gnojowica Do wiosennego nawożenia rzepaku można stosować gnojowicę w dawce 14–15 m3/ha. Wylewa się ją wczesną wiosną, a dawki dzieli się na kilka części. Przy zastosowaniu

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

azotowych dokonuje się w fazie rozety. Początek pąkowania rzepaku to czas na zastosowanie ostatniej, trzeciej dawki nawożenia azotowego. Stojąc przed wyborem właściwej formy (...) różnych form nawozów azotowych gwarantuje dobre wykorzystanie pierwiastka w procesach metabolicznych. Siarka Rzepak to roślina o wysokim zapotrzebowaniu na siarkę. Najintensywniej

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

wysianiu nawozów pole należy zbronować. Na lekkich glebach, na których nie stosowano nawożenia obornikiem, a zima była bezśnieżna, może dojść do niedoborów siarki. Należy wtedy zastosować dawkę 20–40 kg S/ha doglebowo w postaci siarczanu amonu czy siarczanu potasu. Można też zastosować nawożenie dolistne za pomocą roztworu gorzkiej soli. Jeżeli

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

jest kwaśny, to wapnowanie najlepiej wykonać już pod przedplon dla rzepaku. Zastosowana dawka jest zależna od zwięzłości gleby i jej stopnia zakwaszenia. Odpowiednie wyregulowanie odczynu gleby prowadzi do pełnego zaspokojenia potrzeb rzepaku na wapń. Rzepak wymaga również nawożenia siarką, ponieważ odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek przyczynia się do

Bydło
Biegunka u cieląt – groźna choroba młodego bydła. Zasady profilaktyki i szczepień!

stadach gdzie problem biegunek u cieląt powtarza się warto zastosować szczepienia ochronne. Ciężarną krowę szczepi się na 2 ‒ 3 tygodnie przed porodem. Wytwarza ona wtedy przeciwciała skierowane przeciwko bakteriom i wirusom szczepionkowym, przez co cielak chroniony jest już od momentu pobrania siary. Godnym polecenia środkiem zapobiegawczym jest podawanie

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

glebach zwięzłych zastosowana dawka nawozów powinna wynosić 0,4–0,8 t CaO/ha. Magnez i sód Na glebach organicznych można stosować nawożenie magnezem w rocznej dawce 100–150 kg MgO/ha co 2–3 lata. Na glebach mineralnych dawka ta powinna wynosić 50–100 kg. Magnez najlepiej dostarczać do gleby w postaci siarczanu magnezowego.

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

mechaniczny. Natomiast w przypadku upraw towarowych zasadne będzie przeprowadzenie tego procesu przy zastosowaniu herbicydów. Drugi krok, to doprowadzenie gleby do odpowiedniego poziomu kwasowości. (...) działania te pozostały nieefektywne, a pH nadal było za wysokie, konieczne będzie przeprowadzenie siarkowania, czyli dodanie do gleby siarki w postaci granulowanej, pylistej lub w

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

rośnie w szerokim zakresie pH wynoszącym od 5 do 7. W przypadku zastosowania wapnowania pod przedplon na glebach bardzo kwaśnych można zauważyć wyraźny wzrost plonu. (...) zwłaszcza miedzi (Cu)  i manganu (Mn). Najlepiej miedź dostarczać dolistnie w postaci roztworu siarczanu miedzi lub roztworu chelatowego przeznaczonego dla zbóż. Przy dużych niedoborach należy

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

80–120 kg N/ha. Większe dawki można podzielić na dwie części. Pierwszą należy zastosować przedsiewnie (60%), a drugą w okresie strzelania w źdźbło. Wapń (...) stosować doglebowe nawożenie w dawce do 8 kg Cu/ha. Wykorzystuje się do tego siarczan lub chlorek miedzi. Niedobory manganu można uzupełnić za pomocą nawożenia w

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

Nawożenie organiczne i mineralne Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem (...) K2O/ha). Ogórek źle znosi nawozy zawierające chlorki, wybierajmy więc nawozy potasowe siarczanowe. Niekorzystnie reaguje również na świeże wapnowanie, a wapna musimy użyć, gdy

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

źle reaguje na zakwaszenie, a niedobór wapnia sprzyja pojawieniu się suchej zgnilizny owoców. Warto więc zaopatrzyć się w wapno magnezowe lub dolomitowe i zastosować je jesienią. Nawożenie organiczne Pomidor korzystnie reaguje na organiczne nawożenie, szczególnie jego samokończące odmiany wykazujące małą siłę wzrostu. Najefektywniejsze będzie zastosowanie obornika,

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

chronić młode organizmy przed drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w środowisku. Brak pobrania siary lub jej niska jakość uniemożliwiają prawidłowy rozwój zwierzęcia. Na zdrowotność prosiąt ma (...) wystąpienia chorób w okresie odsadzeniowym można wspomóc prosięta odpowiednimi paszami leczniczymi. Mają one zastosowanie szczególnie w przebiegu biegunek lub infekcji dróg oddechowych. Ich zastosowanie może

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

obniżanie temperatury i zmniejsza wilgotność względną powietrza, może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami (...) kg P (P2O5), 250 kg K (K20). Ważne jest, aby nawozy potasowe zawierały siarkę, a nie chlor, ponieważ ogórek jest bardzo wrażliwy na ten pierwiastek.

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

wskutek wietrzenia skał wapiennych. W obrębie rodzaju możemy wyróżnić rędziny węglanowe i siarczanowe. Te pierwsze w podstawie mają masywne skały wapienne, margle, opoki albo dolomity, (...) stopień wykształcenia rędziny dzieli się na kilka rodzajów, które mają różne właściwości i zastosowania. Rędziny inicjalne Rędziny inicjalne są początkowym stadium

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

zacząć oddychać w przeciągu pierwszych dwóch minut życia. W innym przypadku należy zastosować techniki udrażniające drogi oddechowe (np. krótkotrwały zwis za tylne kończyny) lub sztuczne (...) drobnoustrojami znajdującymi się w jego otoczeniu. Niezbędną ochronę zapewnia mu dopiero dobrej jakości siara. Po porodzie musi pobrać jej odpowiednią ilość. Im więcej wypije, tym

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

prawidłowego rozwoju pracy układu immunologicznego. Po pierwszych kilku dniach podawania siary, cielęta otrzymują preparat mleko zastępczy lub mleko pełne. Z zadawaniem tych pokarmów (...) lub preparat do konkretnego cielętnika.   Rurociąg Zastosowanie rurociągu jest wygodną metodą, którą można wykorzystać w kojcach grupowych .

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

warzyw są substancje pochodzenia naturalnego. Już na etapie przygotowanie podłoża najlepiej jest zastosować obornik. Prawidłowo powinien on zostać przekopany na jesieni w miejscu, gdzie mamy (...) spotykane grupy nawozów: Azotowe – saletry amonowe i wapniowe, saletrzak magnezowy, siarczan amonu i mocznik to najczęściej wybierane nawozy z tego rodzaju. Są

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

torfu i wymieszanie jej z wierzchnią warstwą ziemi. Ponadto dobrze jest zapiaszczyć wcześniej teren. Żurawina ma nieduże wymagania pokarmowe, dlatego wystarczy zastosować nieduże dawki nawozów mineralnych, w wysokości 15 dag siarczanu potasu i 15 dag superfosfatu na 10 m2.   Sadzonki sadzi się wprost na pole w rozstawie

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

stosunek aminokwasów. Dobrym źródłem białka i aminokwasów siarkowych jest śruta słonecznikowa. Nasiona roślin strączkowych grubonasiennych Nasiona roślin strączkowych są znakomitym źródłem łatwo przyswajalnego białka i aminokwasów. Najczęściej stosuje się bobik, groch i różne odmiany łubinu. Przed zastosowaniem w dawkach nie muszą być poddawane obróbce technologicznej.

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

kwietnia), w celu wymieszania nawozów z glebą. Następnie w dawce startowej można zastosować 15-25% ilości obu składników. Z plonem ziarna wynoszone jest z (...) działające - mocznik, saletrę amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

rzeźnych szeroko wykorzystywane jest ziarno kukurydzy. Nasiona roślin strączkowych nie mają dużego zastosowania, ponieważ wywołują biegunkę i wzdęcia. Bardzo wartościowymi paszami, chętnie pobieranymi przez owce (...) sianokiszonki. Żywienie jagniąt Pierwszym etapem żywienia jagniąt, jest pobieranie siary, później mleka od maciorek karmiących. Już na tym etapie można wpływać

Nawożenie drzew i krzewów
Jak nawozić wiśnie? Wyjaśniamy zasady nawożenia wiśni

gleby podaje się nawóz potasowy w dawce 80–120 kg K20/ha, średniej 50–80 kg K20/ha. Zalecane jest używanie siarczanu potasu, jest lepszym nawozem dla drzew. Młodego sadu zazwyczaj nie nawozi się nawozami fosforowymi, jeśli odpowiednio zostały zastosowane przed założeniem sadu. W pierwszym roku po posadzeniu zaleca się również stosowanie obornika

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

początkiem sierpnia, tj. 40–80 kg N na 1 ha. Często polecane jest zastosowanie jednorazowo jedynie połowy dawki, tj. 20–40 kg N na 1 ha. Jeśli (...) (gleby o wysokim pH), saletrzak (erfosfat zwykły lub granulowany, potrójny; potasowe: siarczan potasu – polecane są wszelkie nawozy potasowe w formie siarczanowej, sól

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

liściach. Podczas dużych opadów deszczu dobrze jest wybrać fungicyd systemiczny, ale inny niż zastosowany wcześniej, natomiast wykopane chore bulwy powinny być niszczone lub głęboko zakopywane. W uprawach ekologicznych jedynymi fungicydami dopuszczonymi przy produkcji są preparaty miedziowe, zawierające siarczan miedzi, tlenek miedzi, wodorotlenek miedzi lub tlenochlorek miedzi. Istnieją jednak limity

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Zamiast obornika możemy również zastosować wczesną wiosną gnojowicę lub gnojówkę. Gnojowica trzody chlewnej w dawce 35-40 m3/ha, gnojowica bydlęca ok. 45 m3/ha, a gnojówka 20-30 m3/ha. Na lekkich glebach obornik dobrze zastępują nawozy zielone. Nawożenie mineralne Najczęściej stosowane są: siarczan amonu, mocznik, fosforan amonu, sól

Trzoda chlewna
Wszystko, co trzeba wiedzieć o wentylacji i mikroklimacie w chlewni

równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Siarkowodór i amoniak może wywoływać stany zapalne błon śluzowych i zatrucia. Oświetlenie W budynkach dla trzody powinno znajdować się naturalne źródło światła, w postaci okien oraz oświetlenia sztucznego. Świnie wymagają co najmniej 8 godzin światła w ciągu dnia, a najbardziej optymalne jest zastosowanie 16

Cebula
Jak i kiedy sadzić cebulę? Zasady uprawy cebuli z dymki i uprawy z rozsady

Egipcjanom, którzy już kilka tysięcy lat temu udomowili ją odkrywając jej wszechstronne zastosowanie. W naszym kraju cebula zawitała dopiero w XIV wieku, ale (...) wszelkie chwasty, szczególnie wieloletnie oraz wymieszajmy jej powierzchnię z superfosfatem (100 g/m2) i siarczanem potasu (30 g/m2). Możemy prowadzić również uprawę w pierwszym

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

glebach nie zaszkodzi również ponowna orka. Wtedy też po raz kolejny stosujemy obornik. Przed rozpoczęciem bezpośredniej uprawy ziemniaka wysypujemy nawozy azotowe, najczęściej siarczan amonu, w dawce uzależnionej od rodzaju zastosowanego przedplonu oraz planowanego terminu zbioru – im dłużej rośliny będą rosły, tym większe mają wymagania na azot. Dodatkowe dawki nawozów azotowych

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

w poszczególne składniki odżywcze oraz wymagań pokarmowych rośliny nawożonej. W uprawie ziemniaka zastosowanie znajdują zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Poniższy artykuł zawiera (...) najlepiej wiosną. Rolnicy, których gleby mają uregulowane pH (>5,5) z powodzeniem mogą wykorzystywać siarczan amonu (bardzo tani nawóz). Kiedy azot? Odmiany

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

rozwój i późniejszą efektywność w pracy dorosłego konia. Pierwszym pokarmem źrebięcia jest siara i mleko. Po 2 tygodniach młode zaczyna podjadać siano, a po 4 tygodniach można rozpocząć podawanie gniecionego owsa. W zimie można również zastosować dodatek marchwi, natomiast latem źrebięta powinny mieć dostęp do zielonki pastwiskowej.

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

na części – część stosuje się wczesną wiosną, resztę po kwitnieniu drzew. Nawozy potasowe podaje się jesienią. Zalecany jest siarczan potasu. Młodego sadu przeważnie nie nawozi się nawozami fosforowymi, jeśli odpowiednio zostały zastosowane przed założeniem. Sadzenie Wiśnie szczepione są na dwóch podkładkach – siewka antypki i dzika

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

PP. Bogaty jest także w magnez, cynk, selen, fitosterole, flawonoidy i glikozydy siarkowe. Zapobiega chorobom układu krążenia, nowotworom, zapaleniom dróg oddechowych, przeziębieniom, schorzeniom dróg moczowych (...) chemiczne. W uprawie jesiennej zabieg ten przeprowadza się najczęściej jesienią. Do tego można zastosować preparaty takie jak: Avans Premium 360 SL w dawce

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

51 WG, Callisto 100 SC, i Elumis 105 OD. Kolejna substancja mająca zastosowanie w opryskach kukurydzy to sulkotrion, który możemy znaleźć w Shado 300 i (...) owoce, należy zrobić opryski Select Super 120 EC lub preparatami Basta z dodatkiem siarczanu amonowego, w proporcji około 4 kilogramy na 400 litrów wody. Po

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

że odpowiednie do tego celu fungicydy są zrobione najczęściej na bazie związków siarki i nie działają w temperaturze poniżej 18 stopni. Najlepszy efekt przynoszą potrójne (...) do 3 kilogramów na hektar. Ogórki można również zabezpieczyć przed mączniakiem prawdziwym poprzez zastosowanie Zaprawy Nasiennej T 75 DS/WS, której używamy w dawce około 2

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

oborniku, ale po zbożach również można ją wysiewać. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu wyższych dawek nawozów mineralnych. Trzeba unikać uprawy gorczycy sarepskiej na polach, gdzie (...) nawożenie fosforowo-potasowe można wykonać wiosną, a dodatkowo do gleby dostarczyć ok. 20 kg siarki. Dawki nawozów azotowych powinny wynosić 40–60 kg N/ha. Na glebach ciężkich

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

anoreksji Może wystąpić przez cały okres odchowu cieląt, podczas żywienia siarą, mlekiem, preparatem mleko zastępczym, paszami treściwymi i objętościowymi. Pierwsze objawy, które można (...) suchy kaszel, apatię, brak apetytu. Niestety nie ma żadnej skutecznej metody leczenia, można zastosować kurację wspomagającą bieżące objawy- antybiotyki i środki przeciwzapalne. Aby uniknąć IBR

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

-kokosowe, malinowe, jabłkowe. Drób nie reaguje na określony zapach czy smak, ale zastosowanie niektórych ziół w dawce może wpłynąć na zwiększenie wydzielania soków trawiennych, co (...) można dodawać do paszy, dzięki którym zmniejszałaby się ilość toksycznych gazów takich jak siarkowodór i amoniak. Z różnym skutkiem stosowano różne substancje, najczęściej otrzymywane syntetycznie.

Uprawa
Nawóz do borówki - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

odczynie (optymalne pH to 3,8-4,8). Do tego celu można użyć torfu lub siarki granulowanej. Oba produkty skutecznie obniżą zasadowość gleby. W odpowiednio przysposobionym miejscu, świeżo (...) nabrzmiewania paków, następnie zaraz po kwitnieniu. Ostatnia porcja tego typu nawozu powinna być zastosowana w drugiej połowie czerwca, po pierwszym etapie wzrostu owoców. W przypadku

Trzoda chlewna
Różyca świń - choroba trzody chlewnej. Objawy i zwalczanie

(czy była szczepiona i czy przeszła kiedyś zakażenie) i od ilości pobranej siary w pierwszych dniach życia. Z kolei osobniki starsze niż 3 lata po (...) wrażliwy na działanie antybiotyków z grupy penicylin. Na podstawie zauważalnie szybkiej poprawy po zastosowaniu leczenia można także utwierdzić się w  postawionej diagnozie. Bakterie można zwalczać

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

ich skóry, gdy zostanie ona wystawiona na działanie promieni słonecznych. Zastosowanie przedzdajacza Pierwsze strugi mleka zdajane są na przedzdajacz aby pozbyć (...) większe ryzyko zanieczyszczenia mleka.  Dojarkę bańkową można natomiast wykorzystać w stadach do zdajania siary dla cieląt (od krów do 5 dnia po wycieleniu), a także

Konie
Rozmnażanie koni - krycie, ciąża i poród

badania palpacyjnego, ponieważ macica zmienia się pod względem kształtu i naprężenia. Dzięki zastosowaniu USG ciążę można wykryć (w prawie 100%) już w 10 dniu po (...) w tej czynności. Źrebię powinno jak najszybciej zacząć ssać, ponieważ skład mleka i siary bardzo szybko się zmienia po porodzie. Zachowanie płciowe ogiera

Konie
Konik polski - opis, hodowla i charakterystyka

roli. Teraz, kiedy pługi konne zostały zastąpione maszynami rolniczymi, konik polski znajduje zastosowanie w rekreacji. Jest potulny i uległy, więc nadaje się do szkółek jeździeckich. (...) rodzaju zapaleń i zakażeń. Grudę można wyleczyć samodzielnie, stosując wyciąg z dziegciu lub siarczan miedzi. Zdarza się, że konie, które na co dzień

Choroby drzew i krzewów
Choroby malin - przegląd, objawy i zwalczanie

jest systematyczne prześwietlanie krzewu poprzez wycinanie przede wszystkim starych, ale także części młodych pędów, by nie dopuścić do ich nadmiernego rozrostu. Zasadne będzie także zastosowanie oprysku preparatem z siarką w początkowym okresie kwitnienia krzewu. Mozaika maliny – porażone liście, w całości pokrywają się żółtawymi plamkami, a ich nerwy ulegają

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

potasu – od 150 do 200kg dla azotu (pierwsza dawka: siarczan amonu, druga: saletra amonowa) – od 100 do 150kg Niektóre (...) pamiętać, to aby dawkę azotu podzielić na dwie części, z których pierwszą należy zastosować przed sadzeniem , zaś drugą – na przełomie czerwca i lipca,

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki