Esparceta siewna - zastosowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Esparceta siewna - zastosowanie

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Esparceta siewna (Onobrychis viciifolia) zaliczana jest do roślin motylkowatych drobnonasiennych. Nazywana jest również sparcetą siewną lub wykolistną, ze względu na specyficzny kształt liści – nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Pod mieszanki ze zbożami należy zastosować przedsiewnie 80–100 kg P2O5/ha i 120–140 kg K2O/ha. Nawozy azotowe przy niskiej zawartości składników pokarmowych należy wysiewać w dawce do 30 kg N/ha. Jeżeli wyka wysiewana jest wraz ze zbożami to można zastosować 30–60 kg N/ha, a dawkę podzielić na dwie części.

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

(550-650 na 1 m2) można zastosować siew gęsty lub siew rzadszy. Gęstość wysiewu uzależniona jest od wymagań świetlnych oraz typu i odmiany. Jeżeli dana odmiana pszenicy ma mniejsze wymagania to nie reaguje zmniejszeniem liczby kłosków i kwiatów w kłosie przy gęstym siewie. W przypadku typów i odmian, które mają duże

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

motylkowatych drobnonasiennych zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną, seradelę, koniczynę białą, czerwoną oraz perską. Są one cennymi roślinami pastewnymi, które dostarczają wysokobiałkowej paszy zwierzętom. Zbierane w późnych fazach rozwojowych zawierają dużo włókna i są mniej strawne, dlatego też stosowane są wtedy w żywieniu kóz i

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

niezależnie od ich formy, należy zastosować przedsiewnie. Dodatkowo, nie ma tu potrzeby podziału dawek. Wiosenna aplikacja tych nawozów jest mniej plonotwórcza. Nawożenie mikroelementami,  takimi jak Mn, Cu oraz Zn, jest niezbędne w uprawie pszenicy ozimej. Niedobór manganu i cynku zanotowano dla gleb organicznych oraz lekkich, przepuszczalnych. Zwiększa się

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

przedplonu. Dawki można podzielić i zastosować przedsiewnie, a potem w stadium 6-8 liści. Można również stosować dolistne nawożenie rzepaku nawozami siarczanowymi. Nawożenie fosforowo-potasowe najlepiej wykonywać jesienią po orkę, a azotowe na przedwiośnie, na zamarznięta glebę. Jeżeli na stanowisku wcześniej był uprawiany rzepak ozimy to nie trzeba już wykonywać

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

zbryleniem powierzchni, to również można zastosować siewniki z redlicami w celu uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc były rośliny motylkowe to należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Po roślinach zbożowych dawka zastosowanego azotu może wynosić 120 kg N/ha, ale powinna

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

owies na zielonkę to należy zastosować przedsiewne nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Większe dawki azotu mogą przyczyniać się do wylegania zbóż. W roku pełnego użytkowania nie należy wykonywać nawożenia azotem. Koniczyna pozytywnie reaguje na wapnowanie gleb kwaśnych, a dawki CaO (tlenku wapnia) powinny być wysiewane pod

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

do 120 kg N/ha. Dawka przedsiewna zastosowana na pole nie powinna przekraczać 20 kg N/ha, a na stanowiskach, gdzie rosły rośliny niezbożowe, nawożenie przedsiewne jest zbędne. Podstawową dawkę azotu dostarcza nawóz zastosowany w trakcie wznowienia wegetacji. Na wiosnę najlepiej wysiać do gleby ok. 80–100 kg N/ha, ale dawkę należy podzielić

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

kg/ ha, całą dawkę można zastosować przedsiewnie lub dzieląc na dwie (jedna 30-60 przedsiewnie, druga 20-30 do połowy lipca), -  fosfor (P) 120-140 kg/ha, najlepiej wysiać jeszcze w roku poprzedzającym uprawę, -  potas (K) 150-200 kg/ha, wiosną przedsiewnie. Przygotowanie gleby pod uprawę pietruszki polega na wykonaniu

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

(nawet o 14 dni), można zastosować siew ozimy pod koniec listopada lub na początku grudnia, przed zamarznięciem gleby. Jak siać nasiona? Marchew uprawia się z siewu bezpośredniego na miejsce stałe. Zalecana głębokość siewu wynosi 1-3 cm, nieco płyciej na glebach ciężkich, głębiej na glebach lekkich. Najczęściej

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

utrudnionych warunków siewu należy stosować siew siewnikiem z redlicami talerzowymi. Wszystkie te działania pozwalają zminimalizować liczbę zabiegów uprawowych. Wady uprawy bezorkowej Stosowanie uproszczeń w uprawie ma zawsze dwa wymiary ekonomiczne. Również i ten system posiada swoje wady, a najważniejszą z nich jest prawdopodobieństwo obniżenia plonowania roślin, szczególnie

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

N/ha, a 1/3 powinna być zastosowana przedsiewnie. Zbyt niskie dawki azotu wpływają ujemnie na właściwości podporowe żyta, a za duże mogą powodować dominację żyta nad wyką.   Zabiegi pielęgnacyjne Wyka ozima wysiewana w mieszance z żytem nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ obydwie rośliny wytwarzają

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

przedplonach zbożowych nawozy azotowe można wysiewać przedsiewnie w dawce 20–25 kg N/ha i w dawce wiosennej wynoszącej 60–80 kg N/ha. Dawka wiosenna powinna być wysiewana w dwóch terminach, w czasie wznowienia wegetacji (60%) i w fazie wydłużania trzeciego międzywęźla. Zwiększanie dawek azotu wysiewanych pod żyto prowadzi do wzrostu zawartości białka

Chwasty
Niepozorny przetacznik bluszczykowy. Sprawdź, jak go zwalczyć w uprawie

które przy ich udziale są rozsiewane. Siewki pojawiają się na jesieni i częściowo na wiosnę. Nasiona kiełkują już w temperaturze 0°C, choć optymalna to 2‒5°C. Przy wysokich temperaturach rozwój siewek jest zahamowany. Ciekawostka Przetacznik bluszczykowy zawiera glikozyd irydoidowy ‒ aukubinę, który ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

na głębokość 10-12 cm. Jeśli gleba jest zbita to należy skultywatorować ją do głębokości 12-14 cm. Zamiast kultywatora można również zastosować multi- lub rototiller bądź bronę wahadłową.   Siew Nasiona bobiku przed siewem powinny być zaprawione preparatami przeciwko zgorzeli siewek i zgnilizny korzeni (np. Sarfun

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

pożniwnych, a jeżeli jest to konieczne, to należy również zastosować wapnowanie gleby. Następnie późną jesienią można wykonać głęboką orkę przedzimową. Podczas wiosny na glebach zwięzłych i średnich należy wykonać włókowanie, a następnie za pomocą agregatu uprawowego wzruszyć i doprawić rolę na głębokość siewu. Na glebach lżejszych, gdzie mają być uprawiane formy

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

ozimych. Duża masa resztek pożniwnych, może stwarzać trudności w ich przyoraniu na polu oraz prawidłowym siewie i rozwoju następnych roślin. Jednak ważne jest też to, że słoma po kukurydzy ma dużą wartość nawozową, która jest porównywalna do zastosowania połowy dawki obornika.   Uprawa W celu

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

plonów. Przy optymalnych warunkach glebowych rozstawa rzędów powinna wynosić 20-25 cm, a przy zwiększonym siewie może być zmniejszona do 15 cm, jeżeli pole jest niezachwaszczone. W warunkach, kiedy konieczna jest międzyrzędowa pielęgnacja roślin należy zastosować zwiększoną do 40 cm rozstawę. Optymalna głębokość siewu przy wystarczającej wilgotności gleby powinna wynosić

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

Ze względu na niewielką średnicę nasion oraz kiełkowanie epigeiczne, rzepak wymaga płytkich siewów (2-3 cm na glebach lekkich, 1,5 cm na glebach cięższych). Konieczne jest (...) charakteryzują się większą intensywnością procesów fizjologicznych (fotosyntezy, transpiracji) i wigorem. Regulatory wzrostu można zastosować już na jesień, aby zniwelować zagrożenie jakie niesie nadmierne nawożenie azotem

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

kwaśnym odczynie. Przed założeniem uprawy należy więc zastosować wapnowanie. Nasiona zaprawia się jednym z fungicydów. Po wystąpieniu porażenia rośliny powinny być usunięte z pola wraz z korzeniami i okrywającą je glebą. Ziemię i podłoża inspektowe należy termicznie odkażać. Na 2–3 dni przed siewem lub sadzeniem można zastosować Altima 500

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

przewiewnych miejscach, można profilaktycznie opryskiwać rzepak, siew nie powinien być zbyt gęsty, systematycznie należy usuwać chwasty i szkodniki, a jeśli rośliny już zostaną porażone szarą pleśnią, to powinno być wdrożone nawożenie fosforowe i potasowe. Natomiast, gdy próg szkodliwości przekroczy 20‒30% porażonych roślin, należy zastosować odpowiedni fungicyd, choć należy zaznaczyć,

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

pszenżytem jarym. Pozwala to uzyskać większą ilość białka z hektara i stabilizuje plon. Taką mieszankę można uprawiać na gruntach ornych średnich i słabych, a przed siewem można zastosować nawożenie azotowe w dawce 40–50 kg N/ha. Ilość wysiewu takich mieszanek powinna wynosić 180–220 kg nasion i przykładowo powinna zawierać 60% nasion łubinu

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

wynosić nawet 90%. Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin). Próg szkodliwości zawsze dotyczy konkretnej fazy rozwojowej zboża. Choroby, które są przenoszone przez materiał siewny oraz atakują zboża we wczesnych fazach

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

zauważeniu objawów działania środka, nie wcześniej niż 5–7 dni przed zastosowaniem go. Nawożenie pogłówne Stosuje się zazwyczaj 2–3 nawożenia pogłówne. Jednym z najczęściej wybieranych nawozów azotowych jest saletra wapniowa lub amonowa. Pierwszą dawkę nawozu stosuje się przed siewem. Drugą, gdy roślina zaczyna się płożyć i zaczynają się

Marchew
Siew marchwi - termin, techniki i normy wysiewu

uformowane, tak by zapadały się pod naszym ciężarem. Jeśli wykonuje się je tuż przed siewem powinno się stosować wałowanie. Poprawi to osadzanie się ziemi i podsiąk wodny. Najwłaściwsze są redliny o wysokości 18 cm. Na glebach cięższych można zastosować między nimi rozstawę wynoszącą 45 cm, na innych polecane są wyższe wartości.

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

siewek oraz regularnie nawadniać siewki. Prawidłowo wyprodukowane podkładki powinny charakteryzować się prostym pędem, dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, powinny być zdrowe, niezasuszone, wolne od chorób i szkodników oraz nieuszkodzone i nieprzemarznięte. Pamiętajmy, że czereśnia ptasia porażana jest przez drobną plamistość liści drzew pestkowych.   Inne zastosowania czereśni ptasiej

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

nasion należy wykonać orkę przedsiewną na głębokość 16–18 cm, najlepiej trzy tygodnie przed planowanym wysiewem nasion, aby gleba zdążyła osiąść. Wykonywania orki nie zaleca się w przypadku, gdy przedplonem dla żyta jarego były ziemniaki. W takich przypadkach wystarczy zastosować gruber, aby wyrównać i rozkruszyć glebę przed siewem żyta.  

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

10–20 cm, 2–3 tygodnie przed siewem. Uprawa Przed wysiewem marchwi należy starannie przygotować stanowisko. Orka przedzimowa prowadzona jest na głębokości 25–30 cm. W przypadku występowania podeszwy płużnej zalecane jest użycie pogłębiacza. W okresie wiosennym należy zastosować włókowanie, następnie kultywatorowanie i bronowanie. Przed wysiewem nasion powinno się oczyścić,

Inne warzywa
Nasiona rzeżuchy - uprawa ogrodowa czy doniczkowa? Wyjaśniamy zasady!

norma siewu i odległość rzędów zależą od typu gleby i narzędzi. By siew był bardziej równomierny, można domieszać nasion niekiełkujących, np. kaszy jęczmiennej.   (...) zabiegu desykacji, a więc wysuszenia liści roślin przed zbiorem. Można w tym celu zastosować np. preparat Reglone w dawce 4 litry na hektar. Zbiór nasion może

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

Gorczyca należy do jednej z najstarszych roślin uprawnych. Obecnie cieszy się dużą popularnością ze względu na jej szerokie zastosowanie. Gorczycę uprawia się zarówno jako roślinę oleistą, jak i jako roślinę podpierającą w grochu czy w mieszankach pastewnych, a także w siewie czystym jako roślinę pastewną i na zielony nawóz. Nasiona gorczycy używane są również jako przyprawa w gospodarstwach domowych i przemyśle spożywczym oraz jako lek w przemyśle farmaceutycznym.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

należy wykonać płytką podorywkę pielęgnacyjną oraz kilkakrotnie użyć brony w celu zniszczenia siewek kiełkujących chwastów. Głębsza podorywka, wykonywana na głębokość 10‒12 cm, potrzebna jest wtedy, gdy zostaną odkryte rozłogi chwastów, które należy wysuszyć i wyciągnąć przy użyciu kultywatora. Można również zastosować talerzowanie, które umożliwia wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz przyspiesza

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

głębsza uprawa, to może zostać ograniczony podsiąk wody do ziarniaków. Może to wpływać ujemnie na wschody roślin i przyczyniać się do obniżenia plonów. Zastosowanie ciężkiego wału podczas uprawy przedsiewnej może korzystnie wpływać na wschody i plon roślin. Siew Termin siewu owsa jest uzależniony od regionu Polski. Można

Sałata
Nasiona sałaty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

miejsce stałe, w której optymalnym terminem siewu jest pierwsza połowa kwietnia. Norma wysiewu wynosi ok. 2 kg nasion na hektar. Rośliny przerywa się w fazie (...) przed spodziewanym zbiorem zalecane jest wysuszenie liści poprzez wykonanie zabiegu desykacji. Poleca się zastosowanie w tym celu np. preparatu Reglone w dawce 4 litry na hektar.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

średnio 14 dni. Siew zbóż krzewiących się płytko w nieodleżałą glebę skutkuje obnażeniem węzła krzewienia i narażenie go na przemarznięcie w okresie zimowym. W przypadku, gdy nie ma czasu na osiadanie roli, uprawę należy wykonać tak, aby doszło do zagęszczenia gleby na głębokości 2‒4 cm. W tym celu zastosować trzeba wał

Kapusta
Nasiona kapusty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

Niezależnie od zastosowanej metody produkcji kapusty nasiennej kwitnienie rozpoczyna się wczesnym latem i trwa od 25 do 60 dni. Przy suchej i ciepłej pogodzie przebiega ono szybciej. Zapylenia kapusty dokonują głównie pszczoły i trzmiele, optymalna temperatura wynosi 10-20o C. Natomiast w uprawie kapusty pekińskiej na materiał siewny rzędowy wysiew

Rzodkiewka
Przegląd najpopularniejszych odmian rzodkiewki. Którą wybrać?

Obecnie większość najważniejszych cech rozpoznawczych odmian rzodkiewki, takich jak kształt, wielkość i jędrność zgrubienia, barwa miąższu, długość okresu wegetacji, pokrój rośliny czy stosunek zgrubienia do masy liści, uległo przeobrażeniom. Wynikają one ze zmieniających się warunków środowiska, jak choćby struktura gleby, głębokość siewu, temperatura i wilgotność gleby czy zastosowane nawożenie.

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

Zabiegi pielęgnacyjne Uprawa sałaty nie wymaga zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Należy pamiętać o  zwalczaniu chwastów i regularnym nawadnianiu. Przed sadzeniem lub siewem można zastosować herbicyd Kerb 50. Herbicyd ten może być stosowany do trzech dni po siewie, ale tylko w przypadku, kiedy spodziewane są opady lub istnieje

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Siew facelii najlepiej przeprowadzić siewnikiem zbożowym w rozstawie 20-25 cm (ewentualnie 11 cm jak zboża) na głębokość 1-2 cm. Ważne jest, by nasiona dokładnie pokryć glebą, gdyż wystawione na działanie promieni słonecznych mogą mieć problem z wykiełkowaniem. Jeśli zauważymy, że nie są dobrze przykryte, warto zastosować lekkie bronowanie. Wschodów spodziewać

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

na polu, a następnie opryskać Roundupem w celu zniszczenia zachwaszczenia. Zamiast orki przedzimowej można zastosować gruber, a na wiosnę agregat uprawowy i w tak przygotowaną glebę wysiać nasiona. Inna możliwość to pozostawienie ścierniska po przedplonie i wykonanie siewu bezpośredniego. Siew Nasiona łubinu wąskolistnego przed siewem można zaszczepić

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

przedplonem dla kukurydzy były zboża to powinna być ona wysiewana wraz z pełną dawką obornika. Do najlepszych przedplonów dla kukurydzy należą rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami oraz rośliny przemysłowe. Uprawa Na stanowiskach pozbawionych perzu można zastosować uproszczoną uprawę roli. Jeżeli przedplonami były rośliny

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

pojedynczo lub w postaci wieloskładnikowej. Dopuszcza się użycie nawozów mieszanych, ale należy pamiętać o zachowaniu ich właściwej proporcji. Nawożenie pszenicy ozimej, niezależnie od zastosowanego rodzaju nawozu, należy wykonywać przedsiewnie, a dawek się nie dzieli. Nawozy po zastosowaniu należy płytko wymieszać z glebą. Azot Na strukturę plonu najsilniej

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

obecnie w Polsce obserwuje się nieznaczny wzrost uprawy owsa, który ma duże zastosowanie – dominujący jest paszowy kierunek użytkowania, którego wyznacznikiem jest plon ziarna, a (...) posiada przy tym największe potrzeby wodne. Szczególnie potrzebne i plonotwórcze są opady przed siewem, a niedobór wody przyspiesza zasychanie roślin. Do uprawy owsa najlepsze są

Dynie
Nasiona dyni – przeczytaj, zanim wybierzesz się do sklepu ogrodniczego

maja, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków, w rozstawie 120 cm x 80-100 cm. Siew z rozsady gwarantuje uzyskanie szybszego plonu. Zbiór nasion (...) w suchym i ciepłym miejscu do wyschnięcia. Można ułatwić pozyskanie nasion przez zastosowanie enzymu Pektopol P, który dodaje się do fermentacji pulpy z nasionami.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki