Gleba - azot

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleba - azot

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

Gleba zawiera prawie wszystkie pierwiastki chemiczne, niektóre jednak w śladowych ilościach. Głównie złożona jest z: tlenu, krzemu, glinu, żelaza, wapnia, sodu, magnezu, potasu i wodoru. W mniejszych dawkach zaś z: tytanu, węgla, chloru, fosforu, siarki i manganu. Skład zależy od rodzaju i gatunku gleby oraz procesów glebotwórczych, którym była poddana. Niektóre z tych pierwiastków mają istotne znaczenie w odżywianiu roślin, inne są im zbędne. Każdy niezbędny pierwiastek

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Dynamika procesu murszenia, silne nasycenie gleby azotem i innymi minerałami sprawia, że gleby te są bardzo urodzajne. Szybko jednak mogą się odwadniać i być podatne na działanie suszy, dlatego prowadzenie na nich upraw wymaga odpowiedniego zadbania o warunki wodno-powietrzne. W przypadku długotrwałego braku opadów, gleby murszowe powinny być nawadniane. W

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. Efektywne wykorzystanie pierwiastka, niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawozowych, to gwarancja wysokiego plonu i jakości ziarna żyta. Tabela 3. Trzy schematy nawożenia azotowego:   Siew

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

białka oraz duże ilości niepożądanego azotu azotanowego, który jest gromadzony w częściach nadziemnych roślin. Jej rośliny są ubogie w cukry oraz posiadają niewielkie ilości celulozy, hemiceluloz i lignin. Jednak zawartość węglowodanów strukturalnych i lignin zwiększa się w miarę starzenia roślin. Jej skład mineralny jest zróżnicowany. Krowy mleczne, owce i konie

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

hemiceluloz. Nie kumuluje dużych ilości azotu azotanowego. Posiada w swoim składzie niewielkie ilości substancji antyżywieniowych, jednak nie zagrażają one zwierzętom. Jest to gatunek trawy odznaczający się bardzo dużą strawnością, która jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Szybko rozwija się po wysiewie i w trakcie wschodów oraz bardzo dobrze odrasta

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

wodzie. Dodatkowo kumuluje niewielkie ilości azotu azotanowego i dzięki temu nie szkodzi zwierzętom, które ją zjadają Ma również bardzo dobry skład mineralny. Jest to trawa powolnie odrastającą, rozpoczynającą wegetację na wiosnę i kwitnąca od czerwca do sierpnia. Wymagania i występowanie Tymotka łąkowa jest rośliną mrozoodporną. Bardzo

Poziomki
Jak uprawiać poziomki? Wyjaśniamy zasady uprawy poziomek

że poziomki mają wyższe wymagania azotowe. Azot podaje się w dawce 30–50 kg N/ha, którą to zaleca się dzielić na 2 części. 2/3 stosuje się wczesną wiosną, resztę między owocowaniem poziomek, w pierwszej połowie lipca. Zbiór Zbiór poziomek jest pracochłonnym zajęciem. Statystycznie jedna osoba zbierze 1,0–2,0

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Dodatkowo gromadzi w znacznych ilościach azot azotanowy, którego zawartość może wynosić nawet 0,25%, gdzie bezpieczna zawartość tego związku w roślinach wynosi maksymalnie 0,2%. Jednak ten gatunek traw odznacza się dużą strawnością i smakowitością oraz posiada bardzo korzystną zawartość składników mineralnych, a także jest chętnie zjadany przez zwierzęta. Wymagania

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

mg% karotenu. Kumuluje niewielkie ilości azotu azotanowego. Jest bardzo smakowitym gatunkiem, chętnie zjadanym przez zwierzęta. W jej rozłogach gromadzą się długołańcuchowe fruktozany. Wiechlina łąkowa na wiosnę bardzo wcześnie rozpoczyna swój wzrost i rozwój, a po wykiełkowaniu bardzo wolno się rozwija. Kwitnie od maja do sierpnia. W okresie wegetacji

Rośliny lecznicze
Uprawa orzecha włoskiego. Podpowiadamy, jak dbać o to długowieczne i majestatyczne drzewo

sadowniczych dodatkowo powinno się nawozić glebę azotem i opryskiwać. Bez tych zabiegów, odpowiedniego doboru stanowiska i podłoża, plantacja nie będzie opłacalna. W uprawie przydomowej można zakupić odmianę wcześniej szczepioną, z wyselekcjonowanych odmian, które są odporniejsze na mróz i dające obfitszy plon. Cięcie Orzech włoski nie wymaga

Rośliny lecznicze
Komosa biała kiedyś ratowała od głodu, dziś jest niepożądanym chwastem

jako roślina chętnie rosnąca na przeazotowanych glebach, łatwo kumuluje szkodliwe dla zdrowia azotany. Związki barwnikowe powodują u ludzi, którzy spożyli komosę i przebywali na słońcu, uczulenie słoneczne, objawiające się obrzękiem skóry, zmianami jej barwy i biegunką, pyłki zaś silnie uczulają alergików. Aby pozbyć się trujących właściwości lebiody, wystarczy przed zjedzeniem

Chwasty
Szczwół plamisty - mroczne oblicze pospolitego chwastu

dlatego jest także rośliną wskaźnikową gleb azotowych. Jako chwast segetalny zachwaszcza głównie uprawy szerokorzędowe, do których przedostaje się z brzegów pól. Występuje pod wieloma nazwami, m.in.: pietrasznik plamisty, psia pietruszka, szalej plamisty, boligłówka, bzducha, świńska wesz czy weszka. Charakterystyka Szczwół plamisty (Conium maculatum) jest

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

bardzo duże ilości krzemu (1,9%). Azot azotanowy kumuluje w niewielkich ilościach, a na wiosnę wytwarza dużo barwników chlorofilowych i karotenu. Śmiałek w bardzo wczesnym stadium rozwojowym charakteryzuje się bardzo dobrym składem chemicznym pod względem żywieniowym, ponieważ zawiera dużo cukrów rozpuszczalnych w wodzie. W późniejszych fazach rozwojowych bardzo szybko

Rośliny lecznicze
Glistnik jaskółcze ziele – niepożądany i trujący chwast pastwisk

uważany jest za roślinę wskaźnikową gleb azotowych. Często pojawia się po nawożeniu mineralnym na stanowiskach zacienionych, o średnim stopniu wilgotności, ale nie podmokłych. Najczęściej pojawia się w parkach, zaroślach, przydrożach i nieużytkach. Szkodliwość Jest dość uciążliwym chwastem, a jego usuwanie metodami naturalnymi nie należy do najprostszych.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ma małe zdolności pobierania składników pokarmowych, dlatego ma on bardzo duże wymagania pokarmowe i nawozowe. W zależności od poziomu uzyskiwanych plonów oraz zasobności gleb w fosfor, potas i azot, należy stosować orientacyjne dawki nawozów takie, jak: 40-120 kg P2O5/ha, 80-300 kg K2O/ha i 80-220 kg N/ha. Nawozy fosforowe należy

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

Potrzeby nawozowe często nie są równoważne z potrzebami pokarmowymi. Zależą one od rodzaju gleby, składu botanicznego łąki, sposobu użytkowania, od wielkości zbieranego lub planowanego plonu siana czy zielonki i topografii terenu. Jeżeli na łące obecne są chwasty azotolubne (np. gwiazdnica pospolita), oznacza to, że w glebie jest nadmiar azotu. Nie

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

przy dużym zakwaszeniu gleby bardzo szybko ulegają one rozpadowi bądź w ogóle nie powstają. Jeżeli nie zostaną wytworzone minerały ilaste, to powstają łatwo rozpuszczalne związki kompleksowe próchniczno-mineralne składające się z krzemionki, wodorotlenków glinu i żelaza oraz substancji organicznej, które przemieszczają się do poziomu B. Redukcji ulegają też siarczany, azotany oraz fosforany,

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia się do zwiększania zawartości azotu w ziarnach, czyli wpływa na kształtowanie wartości wypiekowej pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość wzrostu systemu korzeniowego, a co za tym idzie na zdolność roślin do pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Powoduje też zwiększenie plonów, ponieważ wpływa na wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji roślin, ich szybki wzrost w okresie wiosennym oraz lepsze zaziarnienie się kłosów.

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

poleca się wówczas, gdy w gospodarstwie uprawia się o krótkim okresie wegetacji, przeznaczone na wcześniejszy zbiór. Mogą być także uzupełnieniem azotu przed wschodami rośliny ze względu na szybki rozkład nawozu w glebie. Mocznik potrzebuje więcej czasu na przemiany w glebie. Należy go stosować przed sadzeniem odmian zbieranych w pełni dojrzałości, najlepiej

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

powodują obniżenie plonu i bilans ujemny pierwiastków w glebie – doprowadza to do wyjałowienia, degradacji gleby. Zbyt wysokie dawki z kolei przyczyniają się do spadku jakości plonu, np. u niektórych gatunków warzyw dochodzi do kumulacji szkodliwych azotanów. Ponadto nieodpowiednie nawożenie może doprowadzić do uwstecznienia w glebie jakiegoś pierwiastka, który stanie się

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

kukurydzy. Składniki pokarmowe pobierane przez kukurydzę W celu utworzenia 1 tony ziarna z odpowiednią ilością słomy, kukurydza musi pobrać z gleby 29 kg azotu (N), 13 kg tlenku fosforu (P2O5), 33 kg tlenku potasu (K2O), 8 kg tlenku wapnia (CaO) oraz 9 kg tlenku magnezu (MgO).

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

które niezwykle szybko zaczynają się rozwijać, żywiąc się głównie azotem, który przy niskim pH nie ma możliwości związania z innymi pierwiastkami. Zmiana odczynu na zasadowy powinna zapobiec tego typu problemom, ale zmniejsza poziom rozpuszczalności i przyswajalności żelaza, miedzi, cynku, boru i fosforu. Jednak gleby zasadowe i neutralne mają strukturę gruzełkowatą, w

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

w odpowiedni sposób naciskają na glebę. Jeżeli gleba uprawiana klasycznie odznacza się nadmiernym zbryleniem powierzchni, to również można zastosować siewniki z redlicami w celu uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc były rośliny motylkowe to należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Po

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

wykonać pełen zestaw uprawek pożniwnych. Jeżeli jest to konieczne to uprawki należy również połączyć z wapnowaniem gleby. W przypadku wykorzystywania słomy do przyorania, należy ją wcześniej rozdrobnić, a żeby przyspieszyć jej rozkład należy dodać 1 kg azotu na 100 kg słomy. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do pożniwnej uprawy roli.

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

roślin. Rzepak wykorzystuje 80% potasu z nawozów mineralnych. Optymalnym terminem ich stosowania jest jesień, zarówno podczas bronowania (gleby lekkie) jak i orki (gleby zwięźlejsze).   Azot Spośród wszystkich mikroelementów to azot charakteryzuje się działaniem najbardziej plonotwórczym. Jest składnikiem białek budulcowych i zapasowych.  Rośliny potrzebują go

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

zakwaszona, to nawozy lepiej wysiać na wiosnę, aby zapobiec powstawaniu fosforanów żelaza i glinu. Niedobór fosforu w glebie ogranicza wzrost i rozwój grochu, ponieważ bakterie brodawkowe wykazują mniejszą przeżywalność i w ograniczony sposób wiążą azot. Przeciętne dawki nawozów fosforowych wynoszą 80–120 kg P2O5/ha. Potas ma bardzo pozytywny wpływ na

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

lata, doprowadzić to może do tzw. wyogórczenia. Dobrym przedplonem są rośliny z rodziny bobowatych, np. groch, fasola, bób – pomagają one dzięki bakteriom brodawkowym wiązać azot do gleby w formie przyswajalnej dla roślin. Można stosować również rośliny z rodziny kapustowatych lub zboża. Same ogórki są dobrymi roślinami na przedplon dla innych

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

stosować go wczesną wiosną przed uprawami doprawiającymi glebę. Nawozy mieszane najlepiej dostarczać wiosną (III dekada marca – I dekada kwietnia) jeżeli uprawy rosną na glebach lekkich. Azot W zależności od wilgotności gleby oraz przedplonu owies różnie reaguje na azot stosowany doglebowo. Zbyt wysokie dawki tego pierwiastka mogą

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

na zbiór wczesny. Należy szczególnie przestrzegać podanych ilości, by nie doprowadzić do kumulowania się w korzeniach szkodliwych dla organizmu azotanów. Można podać całą dawkę azotu, mieszając z glebą na głębokości 10–20 cm, 2–3 tygodnie przed siewem. Uprawa Przed wysiewem marchwi należy starannie przygotować stanowisko. Orka przedzimowa prowadzona

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

zabiegów. Głównymi zabiegami są zalesienia gruntów, zagospodarowanie ich jako pastwiska, stosowanie racjonalnego nawożenia i uprawa roślin motylkowatych, które żyją w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, wzbogacającymi glebę w azot oraz silnie poprawiającymi jej strukturę i stosunki wodno-powietrzne.     Autor: inż.

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

buraka cukrowego. Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Azot Wielkość dawek nawożenia azotowego skorelowana jest z odczynem gleby. Na stanowiskach kwaśnych zaleca się wyższe nawożenie azotowe. Wynika to z wolniejszej nitryfikacji oraz uboższego zasiedlanie gleby przez bakterie wiążące wolny azot

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

ulegać wymywaniu, dlatego w takich przypadkach lepiej stosować go przed uprawami mającymi na celu doprawienie gleby. Nawozy mieszane najlepiej dostarczać uprawom na wiosnę. W zależności od zastosowanego przedplonu i wilgotności reakcja owsa na nawożenie azotowe jest zróżnicowana. Decydujący wpływ na plon ziarna ma zastosowanie nawozów azotowych przedsiewnie, a zastosowanie

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

wpływa na właściwości gleby. Należy go przyorywać na jesień. Pod tytonie papierosowe jasne uprawiane na glebach słabych należy rozrzucać 15–20 t/ha, a pod tytonie ciemne i Burley – 30–40 t/ha. W tabeli zostały przedstawione zalecane dawki azotu, fosforu i potasu w zależności od grupy tytoniu. Dawki azotu, fosforu i

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

(wrzesień). Przy późniejszym terminie zastosowania obornika może dochodzić do dużych strat azotu amonowego, które są powodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry termin zastosowania obornika

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

zapotrzebowanie na pracę ręczną i maszynową oraz powierzchnię magazynową. Prawidłowo skonstruowany płodozmian poprzez odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

drugą po zbiorze pierwszego pokosu. Jeżeli gleby są średnio zasobne w potas i fosfor to można zastosować 80 kg P2O5/ha oraz 80 kg K2O/ha w drugim roku uprawy. Jeśli koniczyna jest wsiewana w jęczmień jary lub owies na zielonkę to należy zastosować przedsiewne nawożenie azotowe w dawce 60 kg

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

to sukces wiernego plonowania tego zboża. Duży problem w uprawie zbóż ozimych, w tym pszenicy, jest ustalenie terminu pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy od: warunków glebowych, pogodowych i agrotechnicznych. Można ją ustalić na podstawie dwóch założeń. Skoro pierwsza dawka to około 50% niezbędnej ilości azotu, jej

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki nawozów fosforowych i potasowych powinny wynosić 60-80 kg P2O5/ha i 120-160 kg K2O/ha. Można je wysiewać jesienią lub wiosną. Soja wykazuje małe wymagania względem azotu,

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

lub wieloskładnikowe. Najlepiej wykorzystywać je w całości przedsiewnie i płytko wymieszać z glebą. Pogłówne stosowanie tych nawozów nie wpływa korzystnie na ich efektywne wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na azot. Do wytworzenia

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki