Gleba - siarka

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleba - siarka

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

Gleba zawiera prawie wszystkie pierwiastki chemiczne, niektóre jednak w śladowych ilościach. Głównie złożona jest z: tlenu, krzemu, glinu, żelaza, wapnia, sodu, magnezu, potasu i wodoru. W mniejszych dawkach zaś z: tytanu, węgla, chloru, fosforu, siarki i manganu. Skład zależy od rodzaju i gatunku gleby oraz procesów glebotwórczych, którym była poddana. Niektóre z tych pierwiastków mają istotne znaczenie w odżywianiu roślin, inne są im zbędne. Każdy niezbędny pierwiastek

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

przeprowadzenie siarkowania, czyli dodanie do gleby siarki w postaci granulowanej, pylistej lub w płatkach. Pod względem nawożenia, żurawina nie ma wielkim wymagań, dlatego też dawki nawozów są niewielkie. Dla potasu to: 15 dag na 10 m2 w formie siarczanu potasu; dla fosforu: 15 dag na 10 m2 w

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

jednak przy dużym zakwaszeniu gleby bardzo szybko ulegają one rozpadowi bądź w ogóle nie powstają. Jeżeli nie zostaną wytworzone minerały ilaste, to powstają łatwo rozpuszczalne związki kompleksowe próchniczno-mineralne składające się z krzemionki, wodorotlenków glinu i żelaza oraz substancji organicznej, które przemieszczają się do poziomu B. Redukcji ulegają też siarczany, azotany oraz

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

pod przedplon dla rzepaku. Zastosowana dawka jest zależna od zwięzłości gleby i jej stopnia zakwaszenia. Odpowiednie wyregulowanie odczynu gleby prowadzi do pełnego zaspokojenia potrzeb rzepaku na wapń. Rzepak wymaga również nawożenia siarką, ponieważ odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek przyczynia się do zwiększenia wykorzystania azotu. Aplikacji mikroelementów

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

użytkowania. Odczyn gleby nie jest wartością stałą, może się znacznie wahać nawet w czasie jednego okresu wegetacyjnego, co ma negatywny wpływ na rośliny uprawne. Przyczyną zmian najczęściej są obfite opady deszczu, który sam w sobie ma lekko kwasowy odczyn, a dodatkowo często staje się nasycony dwutlenkiem siarki i innymi

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

nawożenie magnezem w rocznej dawce 100–150 kg MgO/ha co 2–3 lata. Na glebach mineralnych dawka ta powinna wynosić 50–100 kg. Magnez najlepiej dostarczać do gleby w postaci siarczanu magnezowego. Sód można dostarczać do gleby raz na 2–3 lata w dawce od 0,5 do 1 tony na hektar w postaci karnalitu (soli

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

wiosną, ok. 2 tygodni przed siewem nasion, a po wysianiu nawozów pole należy zbronować. Na lekkich glebach, na których nie stosowano nawożenia obornikiem, a zima była bezśnieżna, może dojść do niedoborów siarki. Należy wtedy zastosować dawkę 20–40 kg S/ha doglebowo w postaci siarczanu amonu czy siarczanu potasu. Można też

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

potrzebuje więcej czasu na przemiany w glebie. Należy go stosować przed sadzeniem odmian zbieranych w pełni dojrzałości, najlepiej wiosną. Rolnicy, których gleby mają uregulowane pH (>5,5) z powodzeniem mogą wykorzystywać siarczan amonu (bardzo tani nawóz). Kiedy azot? Odmiany wczesne ziemniaków wymagają jednorazowej aplikacji nawozów azotowych, wiosną podczas

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

powinny być uwzględnione na podstawie analizy gleby oraz zależne od żyzności gleby i sposobu uprawy ogórka. Odpowiednie dawki nawozów mineralnych na jednym hektarze to 100–150 kg N, 80–100 kg P (P2O5), 250 kg K (K20). Ważne jest, aby nawozy potasowe zawierały siarkę, a nie chlor, ponieważ ogórek jest bardzo wrażliwy na

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

Polecane formy nawozów siarkowych w zależności od terminu aplikacji. Źródło: Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego. Bor Objawy na roślinie, wskazujące na niedobór boru to: zgorzel pąka wierzchołkowego, zamieranie liści, opadanie pąków kwiatowych, kwiatów, czerwonofioletowe zabarwienie brzegów blaszek liściowych. Znaczne niedobory boru w glebie notuje się

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Kukurydza silnie reaguje na nawożenie azotowe. Do nawożenia najlepiej stosować nawozy azotowe wolno działające - mocznik, saletrę amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je dobrze przykryć i wymieszać z

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

1500–3000 Ca. Nawożenie mineralne należy przeprowadzić w zależności od zasobności gleby w dane składniki pokarmowe. Zaleca się wysiewanie nawozów fosforowych i potasowych pod orkę przedzimową, ponieważ młode siewki są wrażliwe na zasolenie. Można stosować zarówno chlorkową formę nawozu potasowego, jak i siarczanową. Standardowe dawki na jednym hektarze to 80–120 kg P2O5,

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

korzystnie na zawartość węglowodanów, a także żarzenie się liści. Siarczan potasu jest najodpowiedniejszym nawozem, który można stosować pod uprawę tytoniu. Tytoń jest bardzo wrażliwy na niedobory magnezu i boru. W celu uzupełnienia braków można stosować superfosfat magnezowy i superfosfat borowany. Jeżeli gleba, na której ma być uprawiany tytoń, ma

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

wrażliwym zbożem na niedobory mikroelementów – zwłaszcza miedzi (Cu)  i manganu (Mn). Najlepiej miedź dostarczać dolistnie w postaci roztworu siarczanu miedzi lub roztworu chelatowego przeznaczonego dla zbóż. Przy dużych niedoborach należy stosować doglebowo 2-6 kg Cu/ha. Na glebach o pH wynoszącym 6 można zauważyć korzystny wpływ manganu. Im odczyn

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

jesiennego nawożenia azotowego po przedplonach niezbożowych, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia zimowania pszenicy i wypłukiwania azotu z gleby. Mikroelementy Pszenica produkowana w celach konsumpcyjnych jest wrażliwa na niedobory magnezu (Mg), siarki (S) i manganu (Mg). Dostarczenia tych mikroelementów wymagają stanowiska znajdujące się na glebach organicznych oraz lekkich

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

kg N, 80–100 kg P205 i 150–200kg K20 (w oparciu o analizę gleby). Nawozy azotowe podaje się w dwóch dawkach. Pierwszą przed wysadzeniem rozsady. Drugą (...) podanie ich całościowo przed sadzeniem rozsady. Nawóz potasowy powinien być podawany w postaci siarczanu potasu. Zalecane jest nawożenie nawozami zielonymi złożonymi z wyki i peluszki,

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

przed ruszeniem wegetacji, kiedy gleba rozmarza, w ilości 50–75% całej dawki. Do nawożenia azotowego można wykorzystywać nawóz w formie saletry amonowej bądź mocznika. Drugą dawkę stosuje się do fazy zielonego pąka, a azot można dostarczać za pomocą saletry amonowej, mocznika (5–10%) lub RSM (wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego). Siarka i magnez

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

łatwo uszkodzić. Nie należy prowadzić ugoru herbicydowego, gdyż może być fitotoksyczny. W przypadku nieodpowiedniego pH pod uprawę borówki gleby lekko kwaśne zakwasza się torfem wysokim, a obojętne lub lekko zasadowe siarką w postaci granulowanego nawozu. Zabieg ten wykonuje się na rok przed założeniem plantacji. Ściółkowanie

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

sposoby stosowania. Ważne jest by do nawożenia warzyw decydować się na nawozy bezchlorkowe ze względu na dostateczną zawartość tego składnika w glebie. Chlor ogranicza również dostępność siarki. Innym sposobem na dożywienie warzyw są nawozy dedykowane określonej grupie lub nawet konkretnemu gatunkowi np. do pomidorów i papryki czy

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Gnojowica trzody chlewnej w dawce 35-40 m3/ha, gnojowica bydlęca ok. 45 m3/ha, a gnojówka 20-30 m3/ha. Na lekkich glebach obornik dobrze zastępują nawozy zielone. Nawożenie mineralne Najczęściej stosowane są: siarczan amonu, mocznik, fosforan amonu, sól potasowa i superfosfat. Nawozy azotowe stosujemy całościowo wiosną przed sadzeniem, nawozy potasowe

Borówka amerykańska
Dowiedz się więcej o uprawie borówki amerykańskiej! Radzimy, jak sadzić i dbać o krzewy

określić kwasowość naszej gleby. Możemy łatwo to sprawdzić przy pomocy specjalnych zestawów do mierzenia pH, dostępnych w centrach ogrodniczych. Gdy już poznamy odczyn gleby, możemy ją odpowiednio zakwasić, używając siarki ogrodniczej i stosując podaną na opakowaniu właściwą dawkę dla uzyskania pożądanego odczynu. Siarka zakwasza glebę, jednak dzieje się to dość powoli,

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

ze związkami siarkowymi, fitoncydami, które nadają jej właściwości antybakteryjne. Ponadto ma bardzo dużo witamin, szczególnie A, E, K, PP i z grupy B. Dzięki solom wapnia i potasu działa odkwaszająco na nasz organizm. Cebula zawiera również kwercetynę, kemferol i związki selenu, które mają właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Wymagania glebowo-klimatyczne

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

600–1200 mg Ca. Dawki nawozów mineralnych należy dobierać na podstawie analizy chemicznej gleby. Nawożenie fosforem i potasem prowadzi się wiosną przed założeniem uprawy. Dawki azotu (...) składników mineralnych w postaci czarnych plam na owocach powinno się zastosować dolistny oprysk siarczanem magnezu. Przy nawadnianiu należy pamiętać o odpowiedniej jakości wody.

Nawożenie drzew i krzewów
Jak nawozić wiśnie? Wyjaśniamy zasady nawożenia wiśni

Przed założeniem sadu glebę nawozi się obornikiem w dawce 40 t/ha lub kompostem w ilości 60–80 t/ha. Nawożenie mineralne stosuje się z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby oraz analizy liści. Dawki K20, P205 oraz Mg0 zależne są od ilości potasu, fosforu i magnezu w glebie. Orientacyjnie stosuje się 400–500 kg siarczanu potasu i 500–600 kg superfosfatu potrójnego na 1 hektarze.

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

w połowie dawki wiosną. Najlepszy pod krzewy owocowe jest siarczan potasu. Nie ma potrzeby stosowania nawozów fosforowych, jeśli stosowało się odpowiednie nawożenie przed założeniem plantacji. Porzeczka wykazuje małe zapotrzebowanie na fosfor. Nawóz magnezowy podaje się wyłącznie w przypadku niedoboru na podstawie analizy gleby i liści. Przy mechanicznej uprawie podczas

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

droższe jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, takich jak Polifoska czy Azofoska. Saletrę amonową podaje się na glebie o wyższym, saletrzak o niższym odczynie. Co do nawożenia fosforem i potasem, zalecane są superfosfat zwykły lub granulowany, potrójny oraz siarczan potasu – sól potasowa zawiera szkodliwy dla truskawek chlor. Należy pamiętać, że zbyt silne

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

– w wierzchniej warstwie rędzin znajduje się ich bardzo dużo.   Charakterystyka i powstanie Gleby te powstały wskutek wietrzenia skał wapiennych. W obrębie rodzaju możemy wyróżnić rędziny węglanowe i siarczanowe. Te pierwsze w podstawie mają masywne skały wapienne, margle, opoki albo dolomity, skałą macierzystą drugich jest gips.

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

możliwości przechowywania. Wrażliwa jest również na chlor i zasolenie, dlatego zaleca się, aby potas i fosfor podawać w formie nawozów wieloskładnikowych – siarczan potasowy i superfosfat potrójny. W przypadku kwaśnej gleby i wymogu wapniowania warto wybrać nawóz wapniowo-magnezowy (wapno dolomitowe) rok przed założeniem uprawy. Metody uprawy -

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

Duże ilości potasu w glebie hamują pobieranie magnezu i boru przez młode rośliny. W młodym sadzie wiśniowym bardzo ważne jest nawożenie azotem. Dawki nawozowe dzieli się na części – część stosuje się wczesną wiosną, resztę po kwitnieniu drzew. Nawozy potasowe podaje się jesienią. Zalecany jest siarczan potasu. Młodego sadu

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

może wynosić do 3 t CaO/ha. Mangan i miedź Przy niedoborach miedzi w glebie można stosować doglebowe nawożenie w dawce do 8 kg Cu/ha. Wykorzystuje się do tego siarczan lub chlorek miedzi. Niedobory manganu można uzupełnić za pomocą nawożenia w dawce do 15 kg Mn/ha. 

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

stanowiska i doprowadzenie gleby do właściwego odczynu, na poziomie 3,5-4 pH. W tym celu zaleca się nałożenie 20-25-centymetrowej warstwy kwaśnego torfu i wymieszanie jej z wierzchnią warstwą ziemi. Ponadto dobrze jest zapiaszczyć wcześniej teren. Żurawina ma nieduże wymagania pokarmowe, dlatego wystarczy zastosować nieduże dawki nawozów mineralnych, w wysokości 15 dag siarczanu potasu

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

30–50 kg P2O/ha, 60–100 K2O/ha i 40–60 kg N/ha. Gorczyca wykazuje też duże zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy, które mogą być dostarczane roślinom dolistnie za pomocą roztworu wodnego, po tym jak ujawnią się ich niedobory. Jeżeli gleba, na której ma być uprawiana gorczyca, jest kwaśna, to należy przeprowadzić jej wapnowanie, najlepiej

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie malin - jak, kiedy i czym? Zobacz!

wapno magnezowe, które oprócz dostarczenia do gleby wapna i podwyższenia odczynu wzbogaci ją w magnez. Przed założeniem plantacji ważne jest również nawożenie fosforem i potasem. Podaje się ok. 100 kg P205/ha, najlepiej w formie superfosfatu potrójnego oraz 120 kg K20/ha, najlepiej w formie siarczanu potasowego. Malina wrażliwa jest na

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

PP. Bogaty jest także w magnez, cynk, selen, fitosterole, flawonoidy i glikozydy siarkowe. Zapobiega chorobom układu krążenia, nowotworom, zapaleniom dróg oddechowych, przeziębieniom, schorzeniom dróg moczowych (...) Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   Wymagania klimatyczne i glebowe W Polsce warunki klimatyczne sprzyjają uprawie czosnku. Potrafi on

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

nieznaczny spadek dwucukru, nie przekraczający 1%. Dane z wieloletnich doświadczeń wskazują, że najlepszym nawozem azotowym pod ziemniaki skrobiowe jest długo działający mocznik. Na glebach odkwaszonych dobrze sprawdza się także siarczan amonu. Im wyższa dawka nawożenia potasowego (powyżej 100 kg K2O/ha) tym niższa zawartość skrobi. Chlor, będący jednym ze składników soli potasowych,

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

na temat stosowania nawozów. Pomidory nie są bardzo wymagające, posiadają dość umiarkowane potrzeby nawozowe. Pamiętajmy, że stosowanie nawozów powinno być wsparte analizą chemiczną gleby. Ważne także są liczby graniczne określające dostateczną zawartość składników mineralnych w glebie aby zaspokoić potrzeby pokarmowe. Jak każda roślina tak i pomidor potrzebuje dokarmiania –

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

(50-75 kg/ha) podajemy w 1 lub 2 dawkach pogłównie. Jesienią, pod pług, uzupełniamy również glebę w fosfor (80-100 kg P2O5/ha) i potas (250 kg K2O/ha). Ogórek źle znosi nawozy zawierające chlorki, wybierajmy więc nawozy potasowe siarczanowe. Niekorzystnie reaguje również na świeże wapnowanie, a wapna musimy użyć, gdy gleba jest

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

lessowe oraz ziemie piaszczysto-gliniaste. Pod uprawę nie nadają się zarówno gleby zbyt lekkie, jak i ciężkie. W przypadku tych pierwszych, chrzan traci na (...) dla potasu – od 150 do 200kg dla azotu (pierwsza dawka: siarczan amonu, druga: saletra amonowa) – od 100 do 150kg

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

pola. Należy pamiętać, by na glebach suchych sadzić bulwy głębiej niż na glebach wilgotnych. Głębokość sadzenia reguluje się, przykrywając bulwy ziemią podczas obredlania – początkowo (...) B6, PP i A. Roślina jest też cennym źródłem potasu, fosforu, żelaza i siarki. Autor: Justyna Czerwieniec

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

N, 50 kg P2O5, 100 kg K2O, 25 kg CaO, 15 kg MgO. Roślina wykazuje średnią wrażliwość na niedobory fosforu i potasu w glebie. Pszenica jara wymaga siedlisk o uregulowanym odczynie gleby (optymalne pH 6,5 i powyżej). Pierwsze, pozytywne efekty wapnowania widoczne są już w drugim roku od wykonania zabiegu.

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

także krzemu pozytywnie wpływającego na pracę mózgu. Z kolei zawarta w tkankach siarka działa odżywczo na skórę i włosy, zwalcza bakteryjne problemy, takie jak trądzik (...) mogą być kuliste lub lekko spłaszczone, żółtawe lub czerwone. Kartoflanka ma mniejsze wymagania glebowo-klimatyczne niż cebula zwyczajna, uprawa jej jest natomiast bardzo podobna. Rozmnażana jest

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

się jesienią pod orkę, a nawozy potasowe można w całości na wiosnę. Na glebach lekkich nawożenie fosforowo-potasowe można wykonać wiosną, a dodatkowo do gleby dostarczyć ok. 20 kg siarki. Dawki nawozów azotowych powinny wynosić 40–60 kg N/ha. Na glebach ciężkich całość azotu można wysiać przedsiewnie, a na lekkich podzielić go na

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

Oprócz tego możemy stosować odpowiednie herbicydy. Do pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych należą spulchnianie gleby, nawożenie, nawadnianie roślin i ochrona przed chorobami i szkodnikami. Co ciekawe, cebule (...) głównie C, E, K, B1 i B2. Ponadto zawiera olejki lotne ze związkami siarkowymi, fitoncydami (allicyna, allina), które nadają jej charakter bakteriobójczy, przeciwwirusowy i przeciwgrzybiczny.

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

wzrostu. Przygotowanie stanowiska W przypadku konieczności dostosowania pH gleby do wymaganego poziomu trzeba przeprowadzić wapnowanie. Co ważne, nie robimy tego bezpośrednio (...) ogonków, natomiast niedostateczna ilość wapnia powoduje ciemnienie wierzchołków wzrostu. Wówczas konieczne jest nawożenie siarczanem magnezu i boraksem oraz przeprowadzenie wapnowania. Uprawa

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki