Gleby torfowe - właściwości

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby torfowe - właściwości

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

Żyzne i bogate w składniki mineralne gleby torfowe stanowią dużą część użytków rolnych Polski. Można na nich uprawiać nawet najbardziej wymagające, specjalne rośliny, ale ich użytkowanie bywa utrudnione a zagospodarowanie wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych.

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio (...) zdecydować jedynie poprzez analizę jej profilu, gdyż ma wiele właściwości typowych dla gleb torfowych.

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

chwasty azotolubne (np. gwiazdnica pospolita), oznacza to, że w glebie jest nadmiar azotu. Nie należy wtedy nawozić (...) działanie może trwać nawet 8 tygodni, ale zależy to od właściwości gleby oraz jej uwilgotnienia. Ma największy (...) należy nawozić w dawce 80–110 kg N/ha rocznie (na torfach świeżo zmeliorowanych i glebach torfowo murszowych)

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków (...) z piasków słabogliniastych całkowitych lub podścielonych piaskiem luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

ale tylko w przypadku, kiedy gleby są lżejsze. Bardzo ważna jest jakość nasion, które powinny charakteryzować się wysoką zdolnością kiełkowania. Tylko nasiona o takich właściwościach gwarantują uzyskanie równomiernych wschodów i (...) na głębokości od 1,5 do 3 cm (na glebach torfowych 4 cm). Siew wykonuje się siewnikiem

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

formie Ca(HCO3)2. Silnie wpływa na właściwości gleby, gdyż reguluje jej odczyn, poprawia pulchność, a na glebach lekkich ulepsza ich gruzełkowatość. Wpływa również na rozwój organizmów glebowych. W przypadku silnie kwaśnych gleb dokonuje się wapnowania z użyciem: na ciężkich glebach – wapna palonego CaO, na lekkich – węglanu wapnia CaCO3. Przy

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

w składniki pokarmowe. Właściwości gleb bielicowych Rozkład porów w glebach bielicowych jest bardzo niekorzystny, ponieważ jest mało porów średnich oraz drobnych, a na glebach piaskowych dominują pory wypełnione powietrzem. Żyzność gleb bielicowych i ich produktywność jest ściśle uzależniona od pochodzenia geologicznego gleby, czyli od jej składu

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać rzepak jary. Na glebach ciężkich rzepak można wysiewać po przedplonach, które wcześnie zeszły z pola, dzięki czemu uzyska

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

Prosta analiza do wyznaczenia podstawowej właściwości gleby Przed wysłaniem próbek do laboratorium sami możemy wykonać wstępne badania gleby w warunkach polowych. Odczyn możemy zmierzyć za pomocą pasków wskaźnikowych czy kwasomierza Helliga. Pamiętajmy jednak, że to nie jest tak dokładne jak wynik analizy laboratoryjnej. Gdzie wykonamy analizy

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

tytoń nie może być wysiewany z nasion bezpośrednio do gleby, lecz najpierw musi być przeprowadzona jego produkcja (...) się do wzrostu w liściach zawartości olejków eterycznych kształtujących odpowiednie właściwości aromatyczne tytoniu. Grupy użytkowe (...) się stosowanie systemu tac wielokomorowych, które są wypełnione substratem torfowym, a następnie zostają umieszczone na podłożu

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

największe braki objawiają się na glebach torfowych. Jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach o odczynie obojętnym, to należy zapewnić jej odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych mogą występować jego niedobory. Nawozy organiczne Kukurydzę można również nawozić poprzez stosowanie nawozów organicznych. Pełna dawka

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

Borówka dobrze rozwija się na glebach o dobrych właściwościach fizycznych, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Odpowiednie są gleby lekkie, próchniczne i kwaśne, o pH=3,5–4,0 (mierzone w KCl) – torfowe, torfowe piaszczyste. (...) próchniczne i kwaśne, o pH=3,5–4,0 (mierzone w KCl) – torfowe, torfowe piaszczyste. Pod uwagę mogą być

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

szybko i mocno się zaskorupiają. Gleby torfowe powinny mieć pH=5,5–6,5, mineralne natomiast 6,5–7,5. Przy niższym odczynie należy koniecznie zastosować wapnowanie jesienią przy użyciu wapna magnezowego lub dolomitowego. Zmianowanie Nie zaleca się uprawy selera po sobie oraz innych warzywach korzeniowych częściej niż co 4 lata. Wiąże się

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym. Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji).

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

przy ocenie prawidłowości ziębli to: właściwości gleby (ciężkość i stopień uwilgotnienia), głębokość i równomierność orki, parametry orki (stopień wyskibienia, jakość zabiegu). Wykonanie pomiaru od powierzchni calizny pola do dna bruzdy za pomocą bruzdomierza, umożliwia określenie głębokości i równomierności orki. Podczas ziębli dokonuje się pomiaru szerokości skiby. Stosunek dwóch parametrów: głębokości

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

uprawie późnej dobrze rośnie na glebach torfowych. Odczyn gleb mineralnych powinien mieć pH 6,5, natomiast torfowych 5,5.   Warunki uprawy pod osłonami Światło jest jednym z ważniejszych czynników podczas produkcji rozsady. Sałata jest wrażliwa na jego niedobór, produkuje wtedy niekształtne, luźne główki. Doświetlanie jest

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

nadają się przede wszystkim kwaśne gleby torfowe i pobagienne. Piaszczyste grunty zasobne w składniki mineralne, w przypadku żurawiny, mogą być wykorzystane wyłącznie przy jednoczesnym, intensywnym nawadnianiu uprawy. Skoro już o nawadnianiu mowa, to poziom wód gruntowych nie powinien przekraczać 30-40 cm od powierzchni ziemi. Stanowisko pod uprawę powinno

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

występują w miejscach, gdzie przed wiekami znajdowało się jezioro, torfowisko albo bardzo rozległe koryto rzeki. (...) wpływem wód gruntowych, zalegających na płaskich obniżeniach terenu. W przypadku gleb położonych na terenie wyżynnym lub ukształtowanym (...) w składniki mineralne. Czarne ziemie zbrunatniałe mają bardzo podobne właściwości, z tym, że ich poziom zawartości

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

odporna jest na mączniaka rzekomego (rasa 5–6). Ma duże właściwości zdrowotne, w jej liściach znajduje się więcej (...) ma dość duże wymagania wodne, nie lubi nadmiaru wody w glebie, gdyż sprzyja to rozwojowi chorób i (...) rezygnujmy z uprawy na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Sałatę rzymską uprawiamy na glebie o

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

Jej uprawę można prowadzić na glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na zbiór nasion, to powinna być uprawiana po orce zimowej. Jej wysiew należy wykonać jak najwcześniej, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

pod formę jarą sprawdzają się gleby torfowe i murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia wielu cech pozwalających na racjonalne wykorzystywanie wody, zapotrzebowanie na nią jest duże. Produkcję rzepaku jarego zaleca się wszędzie tam, gdzie roczna

Marchew
Czy już czas na siew marchwi? Sprawdź, który termin jest najlepszy!

Dobrze rosnąć będzie również na glebach torfowych, ale niezbyt kwaśnych, które dodatkowo powinny być dobrze nawiezione i nieprzesuszone w wierzchniej warstwie. Marchew wymaga wilgotnej, lecz nie podmokłej gleby, źle reaguje na susze. Ponadto gleba nie powinna być kwaśna, najlepszy jest odczyn w granicach pH 6,0–7,0. Równie ważna jest

Maliny
Pielęgnacja malin kluczem do uzyskania obfitych plonów

konieczność nawożenia jest zależna od właściwości gleby. Jeśli jest ona uboga w próchnicę i składniki mineralne, konieczne może okazać się zastosowanie nawozu – organicznego lub mineralnego. Ten pierwszy, np. w postaci obornika warto zastosować nawet na bardzo żyznej glebie, w ramach przygotowania podłoża pod uprawę (i właściwie wystarczy tylko w

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

jednak owoc ten wymaga gleby bogatej w próchnicę. Żyzna gleba to jednak nie jedyny wymóg, jej pH (...) 75cm i do 25cm głębokości rozprowadzamy nawóz w celu podniesienia właściwości gleby i następnie zasypujemy. Już na (...) ważne jest ściółkowanie. Glebę pokrywa się kilkucentymetrową warstwą np. torfu lub obornika.  

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

odmiany wczesne. Różnice mogą też występować w pokroju oraz właściwościach morfologicznych. Niektóre odmiany tymotki zalecane są na (...) zalewy nie przekraczające 15 dni oraz nie tolerujący dużego zasolenia gleby. Podczas wzrostu potrzebuje dużych ilości wody, (...) żyznych oraz wilgotnych, a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

system korzeniowy. Dobrze sprawdzają się gleby torfowe o poziomie pH mieszczącym się w granicach od 6,5 do 6,8. Aby uprawa na glebach lekkich kończyła się powodzeniem, wymaga nawożenia dużą ilością obornika. Słaby system korzeniowy jest również powodem tego, że kapusta pekińska wymaga stabilnego, utrzymującego się na względnie stałym

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

ciężkiej o pH=5,2–6,0. Należy unikać gleb torfowych lub bardzo lekkich, z których szybko są wypłukiwane składniki pokarmowe. Bardziej wymagające co do gleby są odmiany szklarniowe uprawiane w gruncie, wymagają większej jej zasobności. Bardzo istotne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża, rośliny źle znoszą suszę. W początkowym okresie rozwoju gleba powinna być

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

zdominować teren i wytworzyć duże, zwarte płaty. Wykazuje duże właściwości mikotroficzne i allelopatyczne. Poa pratensis jest w niewielkim (...) stanowiskach suchych i wilgotnych. Bardzo dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. (...) krótkotrwałe ze względu na jej powolny rozwój. Na glebach torfowych i murszowych może się stać gatunkiem

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

i gotowanych. O jego dobroczynnych właściwościach świadczy fakt, że kiedyś był uprawiany wyłącznie jako roślina lecznicza. Wymagania glebowe i klimatyczne Uprawa selera naciowego jest w naszym (...) w umiarkowanym klimacie. Najbardziej pod uprawę nadają się gleby torfowe i czarne ziemie o pH na

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

podkreślone, dostatecznie wilgotnych. Najlepsze będą gleby torfowe, natomiast źle sprawdzą się zarówno podłoża lekkie i piaszczyste, jak i gleby ciężkie. Odczyn pH powinien zawierać się w przedziale od 6,5 do 7,5, więc w niektórych przypadkach konieczne może się okazać przeprowadzenie wapnowania. Ostatnia kwestia, to sprawa nasłonecznienia. Nic nie

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Odczyn powinien być zbliżony do obojętnego, czyli do pH 6,5. Sałata negatywne reaguje na odczyn kwaśny, jak i na alkaiczny.   Nawożenie Sałata ma duże wymagania nawozowe. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem, który należy stosować jesienią.

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

5-7 cm lub do doniczek torfowych, torfowo-ziemnych lub torfowo-celulozowych. Możliwy jest również punktowy wysiew otoczkowanych nasion do wielokomórkowych tac wypełnionych torfem. Zaleca się zaprawienie na mokro nasion bardziej wrażliwych odmian. Moczenie ich przez 24 godziny w 0,25% roztworze Sadoplonu 75 w temperaturze 30o C zabezpiecza rośliny przed chorobami.

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

nadmiernie wilgotne oraz na rozpylonych glebach torfowych i na stanowiskach zacienionych. Cechy charakterystyczne Śmiałek darniowy jest trawą, która tworzy silnie zbite kępy, mające średnice nawet 25 cm i wysokość 50 cm. Wyrastają one ponad powierzchnię darni i utrudniają jej użytkowanie. Wykształca silny system korzeniowy, w związku

Por
Sadzenie i rozsada pora - praktyczne informacje

wymaga słonecznego stanowiska. Odpowiedni odczyn gleby torfowej wynosi pH=5,5–6,0, mineralnej 6,0–7,5. Por uprawiany z rozsady rośnie dobrze prawie na każdej glebie, najlepiej jednak na żyznej. Produkcję rozsady rozpoczyna się od wysiewu do ciepłego inspektu lub tunelu foliowego. Zwykle nasiona sieje się w marcu do skrzynek wypełnionych podłożem. Inspekt

Uprawa
Nawozy do iglaków - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

jak obornik i kompost poprawiają właściwości gleby. W żyznej i bogatej w związki próchnicy glebie, składniki pokarmowe są lepiej dostępne dla roślin. Raz na jakiś czas warto używać biohumusu, kurzaka, mączek rogowych i kostnych czy gnojówki. Nawozy naturalne układamy pod iglakami i płytko przekopujemy. Jeśli nie mamy dostępu do tego

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

Pięciornik gęsi preferuje gleby torfowe różnego rodzaju i mady rzeczne – najlepiej rozwija się na żyznych podłożach o dużym poziomie próchniczym. Lubi miejsca wilgotne, nasłonecznione. Pojawia się zarówno (...) Łagodna herbatka poprawiała czynności układu pokarmowego. Obecnie lepiej zbadano właściwości pięciornika, który hamuje krwawienie i ma

Sałata
Czas na siew sałaty! Przedstawiamy kilka istotnych porad

odmian dobrze sprawdzą się także gleby torfowe. W przypadku tych pierwszych, poziom pH powinien oscylować w granicach 6,5, a w przypadku drugich dobrze, by odczyn wynosił przynajmniej 5,5. Jedyny czynnik, na który sałata jest bardziej wrażliwa, to zawartość wody w glebie. Jej ilość powinna być względnie stała i

Seler
Jak i kiedy siać seler korzeniowy i naciowy? Wyjaśniamy!

korzeniowy. Nie uprawiajmy go na glebie torfowej, gdyż może to sprzyjać wybijaniu w pędy kwiatostanowe. Termin i sposób siewu Produkcja rozsady selera naciowego przebiega podobnie jak w przypadku selera korzeniowego. Nasiona wysiewamy od połowy lutego do końca marca w rozstawie 5 x 5 (inspekt lub skrzynki).

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

jasnożółty. Nie polecana do wysadzania glebach torfowych oraz typowo piaskowych, ponieważ średnio znosi opryski. Jest średnio odporna na wirusy, choroby bakteryjne i grzybowe (zaraza ziemniaka 4/9). INNOVATOR: odmiana holenderska, wczesna. Typ kulinarny B. Duże bulwy owalno- podłużne, o dobrym smaku i kremowym miąższu. Średnio odporna na wirusy ziemniaka

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Profil genetyczny gleb bagiennych jest następujący: PO-O-D. Litera P oznacza proces bagienny, a litera D – podłoże mineralne gleb organicznych. Można rozróżnić dwa typy gleb bagiennych: gleby mułowe i torfowe. Proces bagenny zachodzi na podtopionych terenach w warunkach beztlenowych (anaerobiozy). W jego wyniku, przy częściowej anaerobiozie, powstają z obumarłych roślin gleby mułowe, a w warunkach całkowitej anaerobiozy – torfy. Gleby te w wierzchnich warstwach zawierają duże ilości niecałkowicie rozłożonej substancji organicznej.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki