Gleby torfowe - wykorzystanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby torfowe - wykorzystanie

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

Żyzne i bogate w składniki mineralne gleby torfowe stanowią dużą część użytków rolnych Polski. Można na nich uprawiać nawet najbardziej wymagające, specjalne rośliny, ale ich użytkowanie bywa utrudnione a zagospodarowanie wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych.

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio (...) jest jak najbardziej naturalnym procesem, który nie zmniejsza możliwości wykorzystania i żyzności gleb, jedynie zmienia ich

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

kg N/ha. Na glebach organicznych łąki trzykośne dobrze uwilgotnione należy nawozić w dawce 80–110 kg N/ha rocznie (na torfach świeżo zmeliorowanych i glebach torfowo murszowych) lub 110–130 kg (...) stosunku NPK. Odpowiednie nawożenie potasowe przyczynia się do zwiększenia wykorzystania azotu i fosforu przez rośliny, a

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

całkowitych lub podścielonych piaskiem luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo lekkie, płytkie i suche oraz mady ciężkie silnie oglejone, rędziny bardzo płytkie wytworzone z twardych wapieni. Klasa VI – gleby orne najsłabsze Gleby tej klasy charakteryzują się dużą wadliwością i zawodnością w uprawie,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na (...) zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek przyczynia się do zwiększenia wykorzystania azotu. Aplikacji mikroelementów takich

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

największe braki objawiają się na glebach torfowych. Jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach o odczynie obojętnym, to należy zapewnić jej odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych (...) uwolnienia całego azotu podczas sezonu wegetacyjnego. Rośliny mogą wtedy wykorzystać nawet 70% tego pierwiastka.

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

szybko i mocno się zaskorupiają. Gleby torfowe powinny mieć pH=5,5–6,5, mineralne natomiast 6,5–7,5. Przy niższym odczynie należy koniecznie zastosować wapnowanie jesienią przy użyciu wapna magnezowego lub dolomitowego. Zmianowanie Nie zaleca się uprawy selera po sobie oraz innych warzywach korzeniowych częściej niż co 4 lata. Wiąże się

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

pH=3,5–4,0 (mierzone w KCl) – torfowe, torfowe piaszczyste. Pod uwagę mogą być brane gleby z IV i V klasy bonitacyjnej, o ile jest możliwość łatwego ich nawodnienia. Ważne jest, by w glebie utrzymywana była stała wilgotność, poziom wód gruntowych powinien znajdować się w przedziale 40–70 cm (optymalnie 50–60 cm) zależnie

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

uprawie późnej dobrze rośnie na glebach torfowych. Odczyn gleb mineralnych powinien mieć pH 6,5, natomiast torfowych 5,5.   Warunki uprawy pod osłonami Światło jest (...) mat. Zwykle po 6–8 roślin w dwóch rzędach. Można wykorzystać maty po uprawie pomidorów lub ogórków.

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

ziemie dodatkowo próchniczne i przepuszczalne. Pod uprawę nadają się przede wszystkim kwaśne gleby torfowe i pobagienne. Piaszczyste grunty zasobne w składniki mineralne, w przypadku żurawiny, (...) ziemie dodatkowo próchniczne i przepuszczalne. Pod uprawę nadają się przede wszystkim kwaśne gleby torfowe i pobagienne. Piaszczyste grunty zasobne w składniki mineralne, w przypadku żurawiny,

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

występują w miejscach, gdzie przed wiekami znajdowało się jezioro, torfowisko albo bardzo rozległe koryto rzeki. (...) wpływem wód gruntowych, zalegających na płaskich obniżeniach terenu. W przypadku gleb położonych na terenie wyżynnym lub ukształtowanym (...) zasobne w składniki mineralne.   Wykorzystanie Wartość użytkowa czarnych ziem

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

Jej uprawę można prowadzić na glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na (...) zimowej. Jej wysiew należy wykonać jak najwcześniej, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie.

Marchew
Czy już czas na siew marchwi? Sprawdź, który termin jest najlepszy!

Dobrze rosnąć będzie również na glebach torfowych, ale niezbyt kwaśnych, które dodatkowo powinny być dobrze nawiezione i nieprzesuszone w wierzchniej warstwie. Marchew wymaga wilgotnej, lecz nie podmokłej gleby, źle reaguje na susze. Ponadto gleba nie powinna być kwaśna, najlepszy jest odczyn w granicach pH 6,0–7,0. Równie ważna jest

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

pod formę jarą sprawdzają się gleby torfowe i murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia wielu cech pozwalających na racjonalne wykorzystywanie wody, zapotrzebowanie na nią jest duże. Produkcję rzepaku jarego zaleca się wszędzie tam, gdzie roczna

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

ciężkiej o pH=5,2–6,0. Należy unikać gleb torfowych lub bardzo lekkich, z których szybko są wypłukiwane składniki pokarmowe. Bardziej wymagające co do gleby są odmiany szklarniowe uprawiane w gruncie, wymagają większej (...) najsilniejsze rośliny pikujemy do doniczek, pozostałe możemy wyrzucić lub wykorzystać do posadzenia w ogrodzie, jeśli takim

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Sałatę rzymską uprawiamy na glebie o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,5–7,0). Źle reaguje zarówno na odczyn kwaśny, jak i zasadowy.   Uprawa Sałatę rzymską możemy uprawiać z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Częściej polecana

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

system korzeniowy. Dobrze sprawdzają się gleby torfowe o poziomie pH mieszczącym się w granicach od 6,5 do 6,8. Aby uprawa na glebach lekkich kończyła się powodzeniem, wymaga nawożenia dużą ilością obornika. Słaby system korzeniowy jest również powodem tego, że kapusta pekińska wymaga stabilnego, utrzymującego się na względnie stałym

Rośliny lecznicze
Konopie siewne – wszystko, co musisz wiedzieć o ich odmianach i zastosowaniu dawniej i dziś

wiąże się to ze spadkiem wydajności uprawy. Jest ona możliwa także na glebach torfowych, które pozwalają na uzyskane wysokiego plonu słomy, lecz powodują spadek jakości (...) wiąże się to ze spadkiem wydajności uprawy. Jest ona możliwa także na glebach torfowych, które pozwalają na uzyskane wysokiego plonu słomy, lecz powodują spadek jakości

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

podkreślone, dostatecznie wilgotnych. Najlepsze będą gleby torfowe, natomiast źle sprawdzą się zarówno podłoża lekkie i piaszczyste, jak i gleby ciężkie. Odczyn pH powinien zawierać się w przedziale od 6,5 do 7,5, więc w niektórych przypadkach konieczne może się okazać przeprowadzenie wapnowania. Ostatnia kwestia, to sprawa nasłonecznienia. Nic nie

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.   Użytkowanie Tymotka łąkowa powinna być wykorzystywana na użytkach umiarkowanie koszonych, które są średnio wilgotne. Najczęściej stosowana jest ona w mieszankach motylkowo-trawiastych na krótkotrwałych użytkach zielonych. Może być też wykorzystywana do zakładania trawników

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Najbardziej pod uprawę nadają się gleby torfowe i czarne ziemie o pH na poziomie od 6 do 7. Roślina jest szczególnie wymagająca pod względem nawodnienia. Optymalna zawartość wody powinna wynosić od 70 do 80% w okresie grubienia korzeni, czyli od lipca do października oraz około 60% w pozostałych

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Odczyn powinien być zbliżony do obojętnego, czyli do pH 6,5. Sałata negatywne reaguje na odczyn kwaśny, jak i na alkaiczny.   Nawożenie Sałata ma duże wymagania nawozowe. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem, który należy stosować jesienią.

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

5-7 cm lub do doniczek torfowych, torfowo-ziemnych lub torfowo-celulozowych. Możliwy jest również punktowy wysiew otoczkowanych nasion do wielokomórkowych tac wypełnionych torfem. Zaleca się zaprawienie na mokro nasion bardziej wrażliwych odmian. Moczenie ich przez 24 godziny w 0,25% roztworze Sadoplonu 75 w temperaturze 30o C zabezpiecza rośliny przed chorobami.

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

na jej powolny rozwój. Na glebach torfowych i murszowych może się stać gatunkiem dominującym. Obsiewa się nią trawniki, boiska, lotniska i pola golfowe. Dodatkowo może służyć do zadarniania terenów specjalnych i produkcji trawników z rolki. Uprawa wiechliny łąkowej na nasiona Poa pratensis jest gatunkiem traw bardzo

Por
Sadzenie i rozsada pora - praktyczne informacje

wymaga słonecznego stanowiska. Odpowiedni odczyn gleby torfowej wynosi pH=5,5–6,0, mineralnej 6,0–7,5. Por uprawiany z rozsady rośnie dobrze prawie na każdej glebie, najlepiej jednak na żyznej. Produkcję rozsady rozpoczyna się od wysiewu do ciepłego inspektu lub tunelu foliowego. Zwykle nasiona sieje się w marcu do skrzynek wypełnionych podłożem. Inspekt

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

nadmiernie wilgotne oraz na rozpylonych glebach torfowych i na stanowiskach zacienionych. Cechy charakterystyczne Śmiałek darniowy jest trawą, która tworzy silnie zbite kępy, mające średnice nawet 25 cm i wysokość 50 cm. Wyrastają one ponad powierzchnię darni i utrudniają jej użytkowanie. Wykształca silny system korzeniowy, w związku

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

Pięciornik gęsi preferuje gleby torfowe różnego rodzaju i mady rzeczne – najlepiej rozwija się na żyznych podłożach o dużym poziomie próchniczym. Lubi miejsca wilgotne, nasłonecznione. Pojawia się zarówno (...) powinien zniknąć po zaprowadzeniu odpowiedniej melioracji.   Wykorzystanie Pięciornik gęsi jest cennym

Sałata
Czas na siew sałaty! Przedstawiamy kilka istotnych porad

odmian dobrze sprawdzą się także gleby torfowe. W przypadku tych pierwszych, poziom pH powinien oscylować w granicach 6,5, a w przypadku drugich dobrze, by odczyn wynosił przynajmniej 5,5. Jedyny czynnik, na który sałata jest bardziej wrażliwa, to zawartość wody w glebie. Jej ilość powinna być względnie stała i

Seler
Jak i kiedy siać seler korzeniowy i naciowy? Wyjaśniamy!

korzeniowy. Nie uprawiajmy go na glebie torfowej, gdyż może to sprzyjać wybijaniu w pędy kwiatostanowe. Termin i sposób siewu Produkcja rozsady selera naciowego przebiega podobnie jak w przypadku selera korzeniowego. Nasiona wysiewamy od połowy lutego do końca marca w rozstawie 5 x 5 (inspekt lub skrzynki).

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

jasnożółty. Nie polecana do wysadzania glebach torfowych oraz typowo piaskowych, ponieważ średnio znosi opryski. Jest średnio odporna na wirusy, choroby bakteryjne i grzybowe (zaraza ziemniaka 4/9). INNOVATOR: odmiana holenderska, wczesna. Typ kulinarny B. Duże bulwy owalno- podłużne, o dobrym smaku i kremowym miąższu. Średnio odporna na wirusy ziemniaka

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Profil genetyczny gleb bagiennych jest następujący: PO-O-D. Litera P oznacza proces bagienny, a litera D – podłoże mineralne gleb organicznych. Można rozróżnić dwa typy gleb bagiennych: gleby mułowe i torfowe. Proces bagenny zachodzi na podtopionych terenach w warunkach beztlenowych (anaerobiozy). W jego wyniku, przy częściowej anaerobiozie, powstają z obumarłych roślin gleby mułowe, a w warunkach całkowitej anaerobiozy – torfy. Gleby te w wierzchnich warstwach zawierają duże ilości niecałkowicie rozłożonej substancji organicznej.

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

odczynem gleby – w kwaśnym środowisku rośliny pobierają NO3-, zaś w zbliżonym do obojętnego lub w lekko zasadowym NH4+. Zapotrzebowanie na azot przez organizmy żywe jest bardzo duże. Wpływa on na wzrost części nadziemnych roślin oraz wchodzi w skład chlorofilu, przez co nadaje intensywnie zielony kolor blaszkom liściowym, reguluje również wykorzystanie

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

krajobrazach oraz glebach dziewiczych i kształtowana jest przede wszystkim przez naturalne zespoły roślinne. Żyzność nabyta kształtowana jest przez człowieka, polega na zabiegach rekultywacji gleb przy wykorzystaniu zabiegów agrochemicznych i agrotechnicznych. Zabiegi te umożliwiają osiągnięcie wyższej żyzności gleby. Polepszanie właściwości gleb Właściwości gleb lekkich można poprawiać

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

– waha się w przedziale od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Ze względu na rodzaj podłoża wyróżnia się pięć typów gleb inicjalnych, które mają różne właściwości i wykorzystanie. Gleby inicjalne skaliste (inaczej litosole) Występują najczęściej w górach, ale można je odnaleźć również na niższych poziomach

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

ziemi, dostosować do niego rośliny uprawne lub uregulować jego poziom. Oznaczanie pH Oznaczanie odczynu pH gleby nie jest proste, ale jest działaniem koniecznym, jeśli chcemy zmaksymalizować plony i wykorzystać potencjał ziemi. W tym celu możemy wykorzystać metody elektrometryczne bądź kolorymetryczne. Te pierwsze polegają na pomiarze różnicy potencjałów

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

w fosfor, potas i magnez. Nie należy go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego oraz na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy odczynie od 5,4 do 7,5. Poniżej tego zakresu plon zostaje bardzo

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną (...) używamy wszystkich siewników, zaś do siewu w mulcz należy wykorzystać siewniki z redlicami tarczowymi, które w

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Po pierwsze wapnowanie! Warunkiem, który umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich składników pokarmowych dostarczanych roślinom, jest optymalny odczyn gleby. Przyczyn sukcesywnego obniżania się pH roztworu glebowego jest wiele. Rolnicy, chcąc utrzymać gleby w wysokiej kulturze rolnej, powinni nieustannie monitorować

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

plonowania przez niedorozwój roślin. W jednym litrze gleby powinno się znajdować 55–80 mg N (NO3+NH4), (...) dawce 40–60 t/ha. Jeżeli chcemy uprawiać bez obornika, to należy wykorzystać nawozy zielone przyorane jesienią. Dawki nawozów (...) letniej wodzie, a następnie rozłożeniu ich w piasku bądź torfie. Metoda ta polecana jest przede wszystkim

Uprawa
Doniczki torfowe - dlaczego warto stosować? Zobacz!

pewność ze nie uszkodzimy delikatnych, młodych korzonków. Doniczka z flancą staje się integralną częścią podłoża. Pod wpływem wody i czynników glebowych doniczka rozkłada się. Jest to również pozytywny aspekt stosowania doniczek torfowych. Do ziemi zostaje wprowadzona materia organiczna, która użyźnia glebę, jest też dobrą dawką składników pokarmowych dla posadzonej rośliny. Doniczki

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

pracę ręczną i maszynową oraz powierzchnię magazynową. Prawidłowo skonstruowany płodozmian poprzez odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

a następnie pielenie międzyrzędzi, ogranicza spadki plonu do 40-60% oraz likwiduje zaskorupioną glebę. Należy również stosować odpowiednie herbicydy, które niszczą chwasty jedno- i dwuliścienne. W (...) one znaczne obniżenie plonu ziarna, utrudniają zbiór, a przez wytwarzanie mikotoksyn mogą uniemożliwić wykorzystanie ziarna. Często występującą chorobą jest głownia guzowata kukurydzy, jednak jeżeli już

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

ma odczyn bardzo kwaśny, pH waha się między 3 a 3,5, dlatego nie nadaje się pod uprawę, a naturalną roślinnością na glebach tego typu są lasy mieszane. Przystosowanie do wykorzystania w rolnictwie Z rolniczego punktu widzenia gleby rdzawe nie przedstawiają większej wartości. Są raczej rzadko używane, ale

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki