Jak uprawiać łubin w poplonie?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jak uprawiać łubin w poplonie?

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

Łubin bywa wykorzystywany jako międzyplon ścierniskowy, uprawiany po zbiorze zbóż bądź innych roślin, które wcześnie schodzą z pola. Jego uprawa może przyczyniać się do zwiększenia plonowania zbóż nawet o 0,6–0,8 t/ha. Jako międzyplon przeważnie wysiewa się łubin żółty i wąskolistny. Najczęściej pełnią one funkcję zielonego nawozu i zostają przyorane na polu. Uprawianie łubinu w poplonie poprawia warunki fitosanitarne gleb. Jednak wraz z uprawą międzyplonów ścierniskowych pojawiają się pewne utrudnienia, do których należą m.in.: ograniczenia w wykonywaniu pełnego zespołu uprawek pożniwnych czy zwiększona liczba prac w okresie żniw.

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

gospodarcze w porównaniu do innych uprawnych form łubinu. Wynika to z wysokiej zawartości białka (42‒45%) i tłuszczu (5%) w ziarnie. Duża wartość odżywcza nasion uwarunkowana jest obecnością wielu aminokwasów egzogennych, (...) porównaniu do uprawy na nasiona. Wysiew łubinu żółtego w poplonie zależy od momentu zbioru rośliny przedplonowej.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

– grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, (...) motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach mogą (...) grubonasienne jednoroczne, takie jak bobik, groch siewny i polny, łubin żółty, wąskolistny i biały, wykę siewną

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

które należy uwzględnić przy planowaniu uprawy poplonów należą:  dobór odpowiedniego stanowiska pod kątem potrzeb klimatyczno- glebowych, termin zbioru przedplonu, warunki wilgotnościowe w okresie żniw.  Facelia błękitna to świetna kandydatka do uprawy w międzyplonie ścierniskowym.  Ma małe wymagania glebowe, jest bardzo odporna na warunki stresowe (susza i przymrozki). Ponadto,

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

możliwość wiąże się bezpośrednio z uprawą poplonu i pozostawieniem go na polu w okresie zimowym. Przed ponownym ruszeniem wegetacji należy przyorać poplon wraz z dostarczanym obornikiem. Producenci ziemniaków przekonują, że stosowanie przyorywanych poplonów ścierniskowych (głównie roślin bobowatych) w uprawie ziemniaków jest godne polecenia. Rośliny te stanowią dodatkowo źródło

Inne warzywa
Nasiona szpinaku - zbiór najważniejszych informacji

do połowy kwietnia. Natomiast w uprawie poplonowej sieje się go w okresie od końca lipca do połowy sierpnia. Uprawa wiosenna jest trudniejsza, ponieważ istnieje ryzyko przedwczesnego wybijania roślin w pędy nasienne, zwłaszcza przy nieco opóźnionym siewie. Możliwy jest również wysiew szpinaku do szklarni od końca stycznia do końca

Koper
Jak i kiedy siać koper ogrodowy? Uprawa gruntowa i balkonowa

połowa kwietnia, za to w uprawie poplonowej 2-krotny wysiew zaplanujmy na przełom lipca i sierpnia. Koper wysiewać możemy również na przełomie listopada i grudnia, jednak trafienie w idealny termin bywa trudne – nie można doprowadzić, by nasiona skiełkowały przed nadejściem zimy, ponieważ przedwczesne wschody nie przetrwają niskich temperatur.

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

trawami i rośliny strączkowe. Przyoranie poplonów: łubinu, peluszki, seradeli, gorczycy czy facelii znacznie wzbogaca glebę w substancję organiczną. Zabieg jest ten głównie polecany dla gleb lekkich i bardzo lekkich, zakwaszonych, o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Kukurydza jest słabym przedplonem dla ziemniaka. Triazyny wykorzystywane do odchwaszczania tej rośliny

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

jest dwu- lub trzykrotnie wzbogacać atmosferę w dwutlenek węgla. Zmianowanie, wymagania pokarmowe i nawożenie Sałatę można uprawiać w przedplonie przed kalafiorem, pomidorem, selerem i porem, w międzyplonie oraz poplonie po ogórku, pomidorze, buraku ćwikłowym, cebuli i porze. Nie można jej jednak uprawiać na tym samym polu więcej

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

na wczesny siew roślin i staranne wykonanie uprawek, co przyczynia się do większej retencji wody w glebie. Uprawianie kukurydzy w plonie wtórym nie jest zalecane jeżeli z pola schodzą wczesne poplony ozime. Dopuszczalna jest uprawa na kiszonkę, ale w najlepszych rejonach i pod warunkiem, że zostaną wysiane odmiany wczesne.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

pożniwna wpływa na ograniczenie zachwaszczenia, głownie samosiewami zbóż. Będąc źródłem wielu chorób grzybowych i bakteryjnych, stanowią ogromne zagrożenie w uprawie pszenicy. Po zbożach wskazana jest uprawa wsiewki poplonowej, której zadaniem jest ograniczenie nadmiernego parowania. Doskonale się sprawdza jako nawóz zielony. Liczne doświadczenia wskazują na możliwość eliminacji zabiegów pożniwnych po uprawie wsiewki.

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

siewu powinna wynosić 4 cm, a na lekkich 6-8 cm. Jeżeli była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi poplon ozimy to głębokość siewu należy zwiększyć do 10 cm. Przy uprawie na ziarno obsada kukurydzy powinna wynosić 80 tys. roślin/ha, a przy uprawie na glebach słabszych liczba roślin musi

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

po wszystkich roślinach, ale nie po sobie i innych warzywach kapustnych częściej niż co 4 lata. Najczęściej uprawia się je po strączkowych, korzeniowych i pomidorze. Dla późnych odmian dobrym przedplonem są szpinak i sałata. Poplonem mogą być warzywa korzeniowe, które są wrażliwe na zachwaszczenie. Uprawa kapusty bowiem pozostawia pole w dużym

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

od połowy lipca do połowy sierpnia. Wówczas zbiorów można się spodziewać po około 50 dniach. Przygotowanie stanowiska Kapusta pekińska może być uprawiana jako poplon po wszystkich warzywach, jakie schodzą z pola w połowie lipca, czyli m.in. po ziemniakach, grochu lub fasoli szparagowej, sałacie albo szpinaku. W związku

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

podaje się 30–40 t/ha. To wartościowe warzywo może być uprawiane jako przedplon, przy zbiorze w czerwcu. Jest nieodpowiednim przedplonem dla roślin cebulowych. Częściej jednak uprawiane jest jesienią jako poplon. Brokuł może być sadzony po wszystkich gatunkach oprócz kapustnych, ponieważ atakowany jest przez te same agrofagi. Dla uzyskania dobrej jakości plonu 8–12

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

W Polsce wyka kosmata (Vicia villosa) ma duże znaczenie gospodarcze. Inaczej nazywa się ją wyką piaskową lub ozimą. Uprawiana na niewielkim obszarze kraju. Jej plon wykorzystywany jest na zielonkę, susz, siano lub zielony nawóz. Najczęściej wysiewa się ją jako poplon w mieszankach z żytem, owsem, pszenicą ozimą, koniczyną łąkową lub łubinem, a rzadko w siewie czystym. Do krajowego rejestru wpisano jedną odmianę wyki kosmatej – odmianę Rea. Została ona wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin i wpisana do rejestru w 1971 roku.

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

mieszanych, gdzie spełnia rolę rośliny podporowej. Najczęściej wysiewa się go z grochem pastewnym i wyką siewną w różnych proporcjach. Takie mieszanki mogą być uprawiane jako plon główny lub poplon ścierniskowy. Nie mogą być stosowane po roślinach motylkowatych. Uprawa bobiku na zieloną masę jest prowadzona według takich samych zasad jak

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

  Zmianowanie Burak nie wymaga szczególnie stosowania przedplonu. Należy pamiętać, aby nie uprawiać go po roślinach z tej samej rodziny botanicznej, np. po szpinaku lub warzywach korzeniowych. Poplonem mogą być wczesne warzywa kapustne. Na glebach mniej zasobnych uprawia się go w drugim roku

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

Uprawa łubinu białego (Lupinus albus) w Polsce nie jest rozpowszechniona z powodu braku odpowiednich odmian. Jednak ten gatunek łubinu odznacza się dużym potencjałem plonotwórczym. W bardzo korzystnych warunkach siedliskowych i klimatycznych można uzyskać nawet 3,0–3,5 tony nasion z hektara. Niestety ma on duże wymagania glebowe oraz zbyt długi okres wegetacji. Uprawia się go jedynie na nasiona, ponieważ nie nadaje się do uprawy na zieloną masę ze względu na to, że wytwarza duże nasiona, co podnosi koszty materiału siewnego.

Sałata
Uprawa sałaty lodowej. Podpowiadamy, jak cieszyć się kruchymi i soczystymi liśćmi

analizy chemicznej gleby. Najodpowiedniejsze będą nawozy w formie łatwo przyswajalnej. Zmianowanie Sałata ze względu na krótki okres wegetacji może być uprawiana jako przedplon, poplon lub w międzyplonie. Dobrze rośnie po cebuli, buraku ćwikłowym, ogórku, szpinaku i pomidorze. Jako przedplon najlepsza jest dla dyniowatych i psiankowatych. Często prowadzi

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

poniżej 15%. Agrotechnika wyki ozimej przeznaczonej na zieloną masę Wykę kosmatą na zieloną paszę wysiewaną w mieszance z żytem najczęściej uprawia się jako poplon ozimy. Taka mieszanka zawiera więcej białka niż żyto w siewie czystym oraz ma lepszą wartość przedplonową. Dobór mieszanki i obsada roślin

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Wyka siewna jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych. Uprawiana jest najczęściej na nasiona i zielonkę w plonie głównym, a także na zielonkę w poplonie ścierniskowym. Jej nasiona nie są wykorzystywane na paszę ze względu na ich mały plon oraz obecność wicjaniny, która jest gorzka i obniża wartość żywieniową nasion.

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

zagrożonych erozją wodną i wietrzną. Liczne źródła wskazują na mątwikobójcze działanie gorczycy białej. Jednak ograniczenie występowania nicieni jest większe dla roślin uprawianych w plonie głównym niż poplonowych. Gorczycę białą poleca się szczególnie na polach często obsiewanych burakami cukrowymi atakowanych przez wspomnianego mątwika burakowego oraz w uprawie rzepaku, który jest

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

słabszych, a lepsze pozostawić pod uprawę pszenicy. Przedplon Żyto bardzo mocno reaguje na rodzaj przedplonu, zwłaszcza gdy jest uprawiane na glebach lekkich. Najlepiej plonuje po łubinie wąskolistnym i żółtym, grochu pastewnym, mieszance wyki ozimej z udziałem żyta oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonami są ziemniaki na oborniku, rzepak

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

Duże znaczenie gospodarcze w Polsce ma łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius). Zawiera on w swoich nasionach mniej białka (31–34%) i tłuszczu (6,5%) niż łubin żółty, ale odznacza się krótszym okresem wegetacji trwającym 110–120 dni. W związku z tym może być uprawiany również na północy Polski. W przeciętnych warunkach uprawy można uzyskać od 1,5 do 3 ton nasion z jednego hektara. Łubin wąskolistny może być użytkowany na nasiona, zielonkę można przeznaczać na paszę lub przyorywać na polu jako zielony nawóz. Uprawiany w plonie głównym, wtórym oraz jako międzyplon ścierniskowy.

Kapusta
Jak uprawiać jarmuż? Jakie ma wymagania? Wszystko o jarmużu

potasowe, które pozwala na rozwijanie się mięsistych i soczystych liści. Zaleca się uzupełniać nawożenie o mikroelementy, szczególnie bor, magnez i sód. Najczęściej uprawiany jest jako poplon po wczesnych warzywach, np. ziemniaku, marchwi, grochu, fasoli, cebuli i sałacie. Uprawy nie powinno się prowadzić w monokulturze, choć jarmuż jest rzadko porażany

Fasola
Uprawa fasoli szparagowej – niekłopotliwego i zdrowego warzywa

i osłonięte od wiatru. Dobrze rośnie na umiarkowanie wilgotnej, żyznej, próchnicznej i łatwo nagrzewającej się glebie o pH 6,5–7,8. Może być uprawiana jako poplon po warzywach szybko schodzących z pola, takich jak sałata i rzodkiewka. Doskonałym przedplonem są również warzywa kapustne, cebulowe i okopowe. Nie powinno się

Rzodkiewka
Kiedy siać rzodkiewkę? Podpowiadamy, co robić, by zapewnić sobie duże plony

np. „Marabelle” lub „Cherry Belle HS”. Uprawiając rzodkiewkę pod włókniną, wysiew i zbiór można przyspieszyć nawet o dwa-trzy tygodnie.   Latem można zrobić krótką przerwę, bo długie dzień przyspiesza kwitnienia, a ciepła i sucha pogoda sprawia, że korzenie szybciej parcieją. Natomiast jako poplon rzodkiewkę sieje się na początku

Por
Wybierz najlepszą odmianę pora dla siebie!

Por jest coraz częściej uprawiany w Polsce, co wynika z jego nowych, różnorodnych zastosowań. Dawniej w naszym kraju traktowano go wyłącznie jako przyprawę. Obecnie przeznacza się go do suszu czy mrożonek, stanowi też składnik surówek i wielu potraw. Mając do dyspozycji dużą liczbę odmian o różnym okresie wegetacji, możemy go uprawiać w kilku terminach (uprawa wczesna, letnia lub poplonowa). Warto przeznaczyć część grządki w ogrodzie na pory, zawierają one bowiem dużo

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

siewie: 10-15 kg nasion/ha w mieszankach z roślinami strączkowymi: 2-3 kg nasion/ha uprawa na paszę: mieszanka facelii 3 kg i seradeli 30 kg (można użytkować dwukośnie); mieszanka facelii 3-4 kg i łubinu żółtego 80 kg/ha uprawa na nasiona: na zasobniejszych glebach 8-10 kg/ha

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

racjonalny płodozmian i wybór odpowiedniego stanowiska, które nie będzie narażone na zbytnie przemaczanie gruntu, sprzyjające rozmnażaniu grzybów. Ponadto uprawa ziemniaka powinna być zmianowana z roślinami motylkowatymi, z trawami, warzywami strączkowymi oraz różnymi formami poplonów (na przykład gorczycowym), które zapewnią odpowiedni poziom substancji organicznej w glebie. W dalszej kolejności powinniśmy

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

skarmiania bydła na uzyskanie wysokiej produkcji mięsa czy mleka, bez potrzeby stosowania zwiększonej ilości pasz treściwych. Dopuszczalna jest uprawa kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, jeżeli z pola wcześnie zejdą poplony ozime. Siew Siewu kukurydzy na kiszonkę należy dokonywać jak najwcześniej, a optymalnym terminem jest

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

dużą zimotrwałością, większą od rzepaku ozimego. Najlepiej uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. Gleby przeznaczone pod jego uprawę nie powinny być zakwaszone. Poplon W Polsce rzepik ozimy uprawiany jest w poplonach ozimych, które są przeznaczane na zielonkę. Jego uprawa nie powinna być

Inne warzywa
Cykoria endywia – kuzynka sałaty zyskuje nasze uznanie! Sprawdź, jak ją uprawiać

liście stają się bardzo gorzkie. Nadmiar wilgoci zaś sprzyja wystąpieniu porażeń chorobowych, w szczególności spowodowanych przez mokrą zgniliznę bakteryjną. Uprawa Endywię uprawiamy jako poplon po roślinach wcześnie schodzących z pola, takich jak kapusta wczesna, szpinak, kalafior, groch, ziemniak wczesny. Warzywo to możemy uprawiać zarówno z siewu, jak

Rośliny lecznicze
Glistnik jaskółcze ziele – niepożądany i trujący chwast pastwisk

jako substancją czynną możemy przeprowadzić w kalafiorze, kapustach, kukurydzy cukrowej, marchwi, ogórku, papryce, pietruszce, pomidorach i rabarbarze. Najczęściej odchwaszczanie jest konieczne w uprawach z późnym terminem sadzenia, lub w poplonach – w tym czasie glistnik jaskółcze ziele już wzszedł i jest na kilkuliściennym poziomie rozwoju. Dla roślin sadzonych z rozsady dawki

Łubin
Łubin Oskar – drobnonasienna odmiana łubinu wąskolistnego

także pogórza. Łubin wąskolistny plonuje najlepiej w północnych regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Zaleca się jej uprawę jako poplony ścierniskowe, na terenach gdzie zwierzyna łowna powoduje w straty w uprawach. Odporność Odmiana wykazuje dużą odporność na choroby, w

Łubin
Łubin Karo – gorzka roślina o niebieskich kwiatach

także pogórza. Łubin wąskolistny plonuje najlepiej w północnych regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Zaleca się jego uprawę jako poplony ścierniskowe, na terenach gdzie zwierzyna łowna powoduje w straty w uprawach. Odporność Odmiana o niewielkiej odporności na choroby, szczególnie

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

to bardzo dobry pomysł na wzbogacenie i odkażenie podłoża. Najczęściej wysiewane są jako przedplony i poplony w trybie zmianowania. Pozwalają na pozbycie się „zmęczenia” gleby. Jako nawozów zielonych używa się roślin z rodziny motylkowatych np. koniczyny, łubinu czy wyki. Rośliny te dodają przede wszystkim azotu do zasobności gleby. Jeśli zależy nam

Dynie
Melon Model – plenna odmiana amatorska odporna na mróz

wykazuje dużej wrażliwości na niskie temperatury z powodzeniem możne znaleźć się w uprawie amatorskiej. Opis Odmiana melona Model charakteryzuje się dużą (...) drugiej połowie maja. Jest to roślina, która szczególnie nadaje się na poplon. Stanowisko powinno być nasłonecznione, gleba musi być przepuszczalna i szybko nagrzewająca

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

papryka. Ziemniaki można sadzić na tym samym polu wyłącznie co 4 lata. Uprawy innych roślin psiankowatych muszą być izolowane przestrzennie od pola reprodukcji ziemniaka. Ważne (...) jesień, wówczas alternatywną formą nawożenia organicznego może być przyoranie nawozów zielonych w formie poplonów. Wiosenne nawożenie azotem wpływa na uzyskanie satysfakcjonującej zdrowotności bulw.

Marchew
Czy już czas na siew marchwi? Sprawdź, który termin jest najlepszy!

– czerwiec – przeznaczaną do krótkotrwałego przechowywania i na jesienną konsumpcję; marzec – maj – przeznaczaną do przetwórstwa. Jeśli chcemy uprawiać ją na poplon, to latem wysiewamy nasiona odmian o krótkim okresie wegetacyjnym. Mając do dyspozycji szklarnię lub ogrzewany tunel, marchew możemy wysiać już w lutym, przy

Inne warzywa
Brukiew Saba - jedna z najnowszych odmian o niewielkich wymaganiach

często więc jest uprawiana w ogródkach przydomowych z przeznaczeniem do spożycia bezpośredniego. Jej dodatkowym atutem jest także niezwykła trwałość w przechowaniu – odpowiednio zabezpieczona może przetrwać nawet kilka miesięcy od zbiorów. Dobrze sprawdza się zarówno wysiewania bezpośrednio do gruntu w kwietniu, jak i później, sadzona z rozsady jako poplon.

Chwasty
Rogownica polna - opis, występowanie i zwalczanie

przenoszone przez mrówki. Zwalczanie Najlepszym sposobem na ochronę uprawy przed pojawieniem się w niej rogownicy polnej będzie dokładne sprawdzanie i czyszczenie (...) tyle duże, że może go utrudnić. Glifosat dodatkowo można stosować pożniwnie, żeby zabezpieczyć poplon lub przyszłoroczną plantację przed ponownym pojawieniem się rogownicy.  

Chwasty
Włośnica zielona – niewielka, ale konkurencyjna trwa

swoje późne wschody, włośnica zielona jest zagrożeniem szczególnie dla poplonów i może być jedną z roślin, które wtórnie zachwaszczają pole. Szczególnie często pojawia się w burakach, kukurydzy i warzywach, gdzie jest najbardziej szkodliwa, ale progi szkodliwości dla plonu nie są znane. Wyrasta w uprawach roślin strączkowych, jeśli rośliny są posadzone w

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki