Jak wykonać analizę gleby?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jak wykonać analizę gleby?

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

się szkodników glebowych (np. larwy sprężyka-drutowca). Jako przedplon można również uprawiać antymątwikowe międzyplony z roślin, które szybko wschodzą, poprawiają strukturę gleby oraz dobrze zacieniają ją. Można do tego wykorzystywać antymątkwikowe odmiany gorczycy białej, rzodkwi oleistej bądź facelii błękitnej. Często jako przedplon dla buraka wykorzystuję się kukurydzę lub

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

6 g. Wymagania Seradela pastewna jest rośliną odporną na suszę, ponieważ wykorzystuje wodę pochodzącą z mgły i rosy. Dobrze znosi warunki zwiększonej wilgotności powietrza i obfitych opadów. Ma małe wymagania co do pH gleby, toleruje odczyn kwaśny i lekko kwaśny (pH 5,4–6,5). Dobrze znosi wiosenne

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

do obniżki plonów, jęczmień jest wrażliwy na ich zwiększoną ilość. Na glebach odkwaszonych należących do kompleksu żytniego bardzo dobrego jęczmień plonuje dobrze. Wymagania wodne i termiczne Jęczmień ozimy najlepiej rozwija się przy opadach 70–90 mm, dobrze wykorzystuje też zapasy wody zimowej znajdujące się w glebie. Zwiększona ilość

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wykładzin podłogowych. Słoma rzepaku może być przyorywana na polu i służyć jako źródło próchnicy oraz składników pokarmowych lub być wykorzystywana na cele energetyczne.   Wymagania glebowe Najwyższe plony rzepaku można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Przy uprawie owsa w monokulturze spadek plonów jest niewielki. Owies może być wykorzystywany w uprawie zbóż jako przedplon. Spełnia on wtedy rolę fitosanitarną, ponieważ bardzo sporadycznie przyczynia się do przenoszenia chorób podsuszkowych i chorób przenoszonych przez glebę bądź resztki pożniwne. Dodatkowo wydziela specyficzne substancje organiczne, które mają fungistatyczne oddziaływanie

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

mechaniczny lub herbicydami. Mechaniczne odchwaszczanie wykonuje się w międzyrzędziach przy użyciu ciągnika, a w rzędach – ręcznie. Taka metoda wiąże się często z uszkodzeniami korzeni lub całych roślin, a także (...) po zbiorach. Dozy nawozów mineralnych dobiera się na podstawie analizy chemicznej gleby i liści. W niektórych

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

pracę ręczną i maszynową oraz powierzchnię magazynową. Prawidłowo skonstruowany płodozmian poprzez odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

Orka zasadnicza to podstawowy zabieg agrotechniczny, do którego zaliczamy podorywkę. Polega ona na wykorzystaniu pługa, który korzystnie wpływa na strukturę warstwy ornej. Dodatkowo, jeżeli na polu pozostawione są resztki pożniwne lub wysiane były tam nawozy mineralne czy organiczne, to zostają one przykryte i wymieszane z glebą. Celem podorywki jest poprawa stosunków wilgotnościowych w glebie poprzez przerwanie parowania, przykrycie resztek pożniwnych, poprawę struktury roli, stworzenie warunków do kiełkowania chwastów oraz zniszczenie niektórych patogenów.

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

mniej tolerancyjne na zakwaszenie gleby niż odmiany populacyjne. Odznaczają się też większą podatnością na choroby grzybowe. Odmiany syntetyczne są odmianami populacyjnymi, pięcioliniowymi i pochodzą z hodowli zagranicznej. Wykazują większą plenność niż tradycyjne odmiany populacyjne. Odmiany żyta można podzielić również ze względu na sposób użytkowania. Odmiany ziarnowe wykorzystuje się do

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

przedplonem dla pszenicy jarej były inne zboża, to można przeprowadzić pełny zestaw płytkich uprawek pożniwnych, zaś głębokie uprawki można wykonywać na polu, na którym pojawiły się chwasty rozłogowe. Po motylkowych, które zadarniają glebę, należy najpierw płytko zniszczyć darń, a następnie wykonać podorywkę. Po roślinach strączkowych trzeba stalerzować pole i rozdrobnić resztki

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Wpływa to niekorzystnie na wzrost i rozwój roślin. Działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych można ograniczać poprzez zwiększenie stężenia fosforu w roztworze glebowym, co umożliwia jego pobieranie. Można to uzyskać poprzez nawożenie zlokalizowane, wykonywane łącznie z siewem nasion lub poprzez stosowanie fosforu w postaci płynnego nawozu. Objawami niedoboru fosforu są charakterystyczne purpurowo-czerwone przebarwienia,

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

zalicza się tolerancję na herbicydy i niskie temperatury. Odmiany wykorzystywane w uprawie na ziarno wykazują odporność na: fuzaryjną łamliwość łodyg, wyleganie korzeniowe, fuzaryjne choroby łodyg i kolb, głownię guzową oraz drobną plamistość liści. Wymagania cieplne, wodne i glebowe Kukurydza najlepiej kiełkuje w temperaturze powyżej 10°C,

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

Orka przedzimowa, wykonywana zazwyczaj po ostatnich zbiorach, przygotowuje rolę pod wysiew roślin jarych. To jeden z najgłębszych zabiegów uprawowych, który pozostawia się ostrej skibie. Wpływa to na lepsze przemarznięcie i wznowienie zabiegów strukturotwórczych gleby. Ponadto, dzięki głębokiemu spulchnieniu, gleba może zmagazynować większe ilości wody, którą wykorzystają rośliny zasiane na wiosnę.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

siewną lub wykolistną, ze względu na specyficzny kształt liści – nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w Polsce jest mniejsza niż koniczyny czerwonej czy lucerny. Wynika to z faktu, że wytwarza ona mniejszy plon od innych roślin motylkowatych oraz ma duże wymagania glebowe.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Czynnikami wyznaczającymi kolejność zabiegów uprawowych dla pszenicy ozimej są: rodzaj przedplonu oraz sposób jego uprawy. Pożniwną uprawę ściernisk wykonuje się po zbiorach zbóż, rzepaku i grochu. Podstawowym celem podorywki jest szybkie zakrycie glebą nasion chwastów oraz ograniczenie parowania z powierzchni roli. Wykonuje się ją w miarę płytko. Podorywka ma sens

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

lasy poprawiają strukturę gleby i mają zdolności retencyjne, dzięki ściółce leśnej.  Poza tym zatrzymują silne wiatry i przeciwdziałają osuwaniu się gleby. Ograniczać występowanie erozji można również, stosując orkę w poprzek stoku, prawidłowo wykonując zabiegi agrotechniczne, racjonalnie nawożąc glebę, a także utrzymując miedze czy siejąc rośliny w mulcz.  

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

wegetację roślin i ogranicza przyrost ich masy. Najodpowiedniejsza do wzrostu jest średnia temperatura dobowa wynosząca 12°C. Jedynie rodzaj gleby ma najmniejszy wpływ na plonowanie międzyplonów. Na polu przeznaczonym pod poplon ścierniskowy należy wykonać orkę i wyrównać go za pomocą brony. Głębokość orki na glebach ciężkich powinna wynosić 14–16 cm,

Czereśnie
Sadzenie czereśni – zakładamy plenny sad owocowy

Przed założeniem sadu czereśniowego należy wykonać analizę chemiczną warstwy ornej i podornej gleby. Zaleca się rok przed sadzeniem wysiać nasiona roślin na nawóz zielony. Poleca się do tego mieszankę roślin bobowatych (strączkowych) ze zbożami, np. łubin, peluszkę, wykę ze słonecznikiem, facelią. Bobowate, dzięki żyjącym na ich korzeniach bakteriom brodawkowym, wiążą wolny azot z atmosfery do gleby, ponadto ograniczają rozwój chwastów.

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

zakwaszone należy koniecznie zwapnować. Najlepsze pod chmiel będą gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, mady pyłowe, czy gleby bardzo dobrego i dobrego kompleksu pszennego.   Zakładanie plantacji Przygotowanie stanowiska powinno być wykonane ze szczególną starannością, gdyż chmiel pozostanie na nim nawet przez 20 lat. Pole powinno

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Żyto pozostaje nieodzownym elementem polskich pól. Wynika to z wysokiego udziału gleb lekkich, słabych o małej pojemności wodnej. Oprócz tego gatunek ten ma znacznie niższe wymagania siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje go większa odporność na zakwaszenie stanowiska oraz lepsze wykorzystywanie wody pośniegowej. Ponadto, dzięki wysokiej mrozoodporności, z powodzeniem sprawdza

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

celu zapobiegania erozji gleb. Dobrze sprawdzi się na glebach zadbanych, zasobnych w wapń i materię organiczną. Uprawa bezorkowa stanowi podstawę konserwującej uprawy roli (uprawy zachowawczej, nazywanej też powierzchniową). Narzędzia uprawowe W tym przypadku uprawy nie wykonuje się pługiem, lecz narzędziami, takimi jak kultywatory o sztywnych zębach,

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

ze względu na podobną budowę i skład ziarna oraz wykorzystanie. Grykę na świecie uprawia się już od (...) m przy sprzyjających warunkach. Pobudzić rozwój korzeni można poprzez osypywanie glebą części łodygi, z której wyrastają korzenie (...) Nawożenie Dawki nawozów ustalamy zgodnie z wynikami analizy chemicznej gleby. Średnio podaje się na

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

powierzchni ziemi, a jabłonie karłowe – do 100 cm. Jak sadzić sadzonki? Na około trzy miesiące przed sadzeniem trzeba spulchnić glebę. W tym celu wykopuje się dołek o bokach 1 m i głębokości 80 cm, a w jego dno wbija palik o długości równej długości pnia plus 1

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

z trawami najlepiej uprawiać z jęczmieniem zbieranym na ziarno. Należy pamiętać, że roślina jest bardzo wrażliwa na pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie. Dlatego, wybierając stanowisko dla lucerny, należy szczegółowo przeanalizować sposób ochrony przedplonu. Pola, na których planuje się uprawiać lucernę, już na jesień muszą być zwapnowane, odchwaszczone, nawiezione

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

być przeznaczana na cele paszowe i wypiekowe. Ze względu na wysoką odporność na wyleganie i choroby można wykorzystywać ją w ekologicznych uprawach. Odznacza się również wysoką konkurencyjnością wobec chwastów. Bardzo dobrze plonuje na słabych glebach, a jej intensywna uprawa prowadzi do uzyskania bardzo wysokich plonów. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

także walory smakowe i przyprawowe. Ma duże znaczenie gospodarcze, wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu. Polska pod (...) się w naszych warunkach. Do wykiełkowania nasiona potrzebują minimalnej temperatury gleby 2°C, lecz najszybciej proces ten zachodzi, (...) powinny być pozbawione chloru. Dawki nawozowe dobieramy na podstawie analizy chemicznej gleby. Odmiany

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

podoranie pługiem lub na większych areałach wyorywaczem ciągnikowym, by ułatwić wyciąganie marchwi. Po obcięciu naci nie można trzymać w glebie korzeni dłużej niż 3–4 dni. Mogą one kumulować większą ilość azotanów. Należy starannie wykonywać zbiór, by nie uszkodzić roślin. Marchew pęczkową z nacią można przechowywać jedynie przez 1–2 tygodnie

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

są okopowe na oborniku, rzepak lub bobowate wieloletnie. Jeżeli uprawia się go po motylkowatych lub łubinach, to może dochodzić do wyłubienia gleby, co sprzyja rozwojowi szkodliwych chorób. Po zbiorze przedplonu należy wykonać zabiegi odchwaszczające glebę. Można w tym celu wykonać podorywkę, kultywatorowanie lub kilkukrotne bronowanie. Jesienią należy wykonać orkę

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

uprawy. Po zebraniu przedplonu należy przeprowadzić uprawki pożniwne, a następnie orkę przedzimową. Na wiosnę można wykonać uprawki przedsiewne bądź zastosować agregat uprawowo-siewny. Uprawa wiosenna powinna zostać rozpoczęta jak najwcześniej, aby ograniczyć straty wody oraz odpowiednio przygotować glebę pod siew nasion na odpowiednią głębokość. Wykę ozimą można przykaszać w okresie jej rozgałęziania,

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i głębokiej gwarantuje stworzenie optymalnych warunków do rozwoju korzeni z zachowaniem właściwej wilgotności gleby i jej aktywności biologicznej. Jesień to czas nawożenia fosforowego, potasowego i organicznego (stanowiska po żbożach).

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

mają pH mieszczące się w zakresie 6–6,5. Należy unikać zakładania plantacji na glebach suchych i piaszczystych, które mają odczyn kwaśny, oraz na bardzo żyznych i (...) jest zbierany późną wiosną bądź na początku lata, to po zaoraniu pola należy wykonać wałowanie za pomocą wału Cambella, a następnie można wykonać siew życicy.

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

Można ją też uprawiać po przedplonach odchwaszczających glebę lub na niezachwaszczonych polach, ponieważ słabo konkuruje z chwastami. Uprawa brukwi Jeżeli brukiew jest sadzona jako plon główny, to uprawia się ją tak samo jak inne rośliny okopowe. Podstawowe zabiegi, jakie należy wykonać, to zespół uprawek pożniwnych po zbiorze

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry termin zastosowania obornika przypada przed orką zimową. Zapewnione są wtedy dobre warunki pogodowe, do których należą niskie temperatury i

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

należy płytko przeorać, następnie wykonać orkę przedzimową średniej głębokości. Pola, na których zdiagnozowano obfite zachwaszczenie, wymagają zastosowania pogłębionej podorywki i kultywatora o łapach sprężystych. Wszystko po to, aby skutecznie wyciągnąć głęboko korzeniące się rozłogi chwastów. Uprawę wiosenną trzeba rozpocząć od zastosowania brony lub agregatu uprawowego (gleby lekkie) lub od

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

lekkich. Azot W zależności od wilgotności gleby oraz przedplonu owies różnie reaguje na azot stosowany doglebowo. Zbyt wysokie dawki tego pierwiastka mogą powodować wyleganie roślin. W przypadku suszy wykorzystanie azotu przez rośliny maleje. Jeżeli przedplonem dla owsa były rośliny niezbożowe, które pozostawiły po sobie dobre

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

Łubin bywa wykorzystywany jako międzyplon ścierniskowy, uprawiany po zbiorze zbóż bądź innych roślin, które wcześnie schodzą z pola. Jego uprawa może przyczyniać się do zwiększenia plonowania zbóż nawet o 0,6–0,8 t/ha. Jako międzyplon przeważnie wysiewa się łubin żółty i wąskolistny. Najczęściej pełnią one funkcję zielonego nawozu i zostają przyorane na polu. Uprawianie łubinu w poplonie poprawia warunki fitosanitarne gleb. Jednak wraz z uprawą międzyplonów ścierniskowych pojawiają się pewne utrudnienia, do których należą m.in.: ograniczenia w wykonywaniu pełnego zespołu uprawek pożniwnych czy zwiększona liczba prac w okresie żniw.

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

się jako roślina podporowa dla wszystkich gatunków wiotkołodygowych.   Uprawa łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne (podorywka oraz bronowanie) należy wykonać bezpośrednio po zbiorze przedplonu zbożowego. Dodatkowe bronowanie można przeprowadzić po wschodach chwastów. Orkę przedzimową trzeba zaplanować w miarę wcześnie, tj. w

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

co eliminuje go z użytkowania jadalnego. Występują też odmiany bezerukowe gorczycy białej, a ich olej może być wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Płodozmian i stanowisko Gorczyca biała ze względu na niewielkie wymagania glebowe może być uprawiana po zbożach. Wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym.

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

10o C. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy siew jest wiosną, gleba wymaga orki przedzimowej jesienią. Jego optymalny termin to połowa sierpnia, jednak coraz częściej zaleca się uprawę w nieznacznie przyspieszonym terminie, bo słonecznik reaguje na to nadwyżką plonów, co jest powodem lepszego wykorzystania opadów i wody zgromadzonej w okresie jesienno-zimowym.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wykę siewną przeznaczoną na zieloną masę można uprawiać na glebach żyznych i dobrze uwilgotnionych. Jej udział w mieszankach powinien być większy niż w mieszankach na nasiona. Nawożenie stosuje się na podobnych zasadach jak w uprawie na nasiona. Siew czysty wykonuje się rzadko, ponieważ rośliny łatwo ulegają wyleganiu. Norma wysiewu

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

Rozwojowi tego grzyba sprzyja zasadowy odczyn gleby, a sam grzyb powoduje duże straty w plonie w zależności od tego, w którym stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

okopowych uprawianych na oborniku oraz po owsie. Na glebach zwięzłych pszenżyto jare można uprawiać po kukurydzy. Uprawa jesienna Rzepak, rośliny zbożowe i strączkowe na zielonkę zaliczane są do dobrych przedplonów pszenżyta jarego, ponieważ wcześnie schodzą z pola i umożliwiają wykonanie pełnego zespołu uprawy pożniwnej. Po zebraniu przedplonu

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

koryto rzeczne, które zmieniło bieg. Żyzne, chętnie wykorzystywane do uprawy najbardziej wymagających roślin, mady rzeczne powstały bowiem z rożnego rodzaju osadów, które przemieszczają się wraz z prądem i osiadają na gruncie w czasie wylewów. Charakterystyka i pochodzenie Mady rzeczne należą do gleb napływowych, czyli powstałych wskutek działania

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

do zasadowego (pH=6,8–7,2), choć odmiany mieszańcowe urosną nawet na glebach o niższym odczynie (pH=5,6–6,5). Stanowisko (...) (forma Casenave’a) lub sznur poziomy (forma Guyota). Tę pierwszą metodę wykorzystuje się zwykle do pokrywania różnych konstrukcji (...) i 8–15 kg B. Dawki nawozowe ustalamy na podstawie analizy chemicznej gleby. Jeśli nie jesteśmy w

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki