Jęczmień ozimy - chwasty

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jęczmień ozimy - chwasty

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Co ciekawe, jest jedynym zbożem, które nie posiada formy ozimej. Jest samopylny, kwitnie dość wcześnie, a warunki (...) Odmiany owsa oplewionego: Arab, Arden, Berdysz, Bingo, Borowiak, Breton, Celer, Chwat, Deresz, Furman, Gniady, Grajcar, Haker, Harnaś, (...) glebie wywołujących choroby podstawy źdźbła (porażające często pszenicę i jęczmień). Wysiewamy ziarna uprzednio przesortowane

Chwasty
Jaskier polny i jego żółte kwiatki wśród zbóż to zły znak dla rolnika!

Jaskier polny (Ranunculus arvensis L.) jest rośliną jednoroczną lub dwuletnią, jarą i ozimą, należącą do rodziny jaskrowatych. Drobny korzeń wyróżnia go spośród innych gatunków z (...) użytkach zielonych możemy zastosować herbicydy zawierające substancje typu: glifosat, chlorosulfuron, MCPA, 2,4-D np.: Chwastox Extra, Glifocyd 360 SL, Pielik 85 SP, Glean 75 WG lub

Chwasty
Jasnota różowa – niepozorna, ale trująca dla bydła roślina!

ugory, pola, przydroża, nieużytki, ścierniska i ogrody. Rośnie na różnych typach gleb, zwykle preferuje grunty bogate w składniki pokarmowe, próchnicze, piaszczysto-gliniaste i gliniaste. Zachwaszcza zboża ozime, rośliny strączkowe, kukurydzę, rzepak, buraki oraz koniczynę. Charakterystyka Jasnota różowa (Lamium amplexicaule) należy do rodziny jasnotowatych (dawniej wargowe). Jest

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

ponieważ stella po łacinie oznacza gwiazdę. Mokrzyca preferuje gleby przewiewne, żyzne, zasobne w azot i wodę, ale nie za mokre, lekko kwaśne lub zasadowe. Zachwaszcza sady, zboża, szczególnie ozime, buraki, rzepak, kukurydzę, rośliny strączkowe i ziemniaki. Charakterystyka Gwiazdnica pospolita (Stellaria media (L.) Vill.) jest byliną jednoroczną, dwuletnią

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

Źle znosi występowanie w podłożu węglanu wapnia, stąd jej obecność jest wskaźnikiem słabej kwasowości gleby. Zwalczanie w uprawach rolnych Niezapominajka polna zachwaszcza zboża ozime, jare, koniczynę, uprawy okopowe i pastewne. Jest dość często występującym chwastem, ale na szczęście należy do tych mniej uciążliwych. Tworzy krzyżówki z niezapominajką

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

susze i pleśń śniegową. Z jednej strony może być rośliną uprawną, o dużym znaczeniu w hodowli i gospodarstwie, z drugiej ‒ uciążliwym chwastem, atakującym uprawy buraków, kukurydzy, koniczyny i rzepaku ozimego. Charakterystyka Rajgas włoski rośnie luźnokępkowo. Jest niewysoką trawą, choć dominują mocno ulistnione pędy generatywne, które mogą

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

około 1 mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni plon ziarna (...) mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami są pszenica i żyto, (...) oraz kilkakrotnie użyć brony w celu zniszczenia siewek kiełkujących chwastów. Głębsza podorywka, wykonywana na głębokość 10‒12

Szkodniki upraw
Jesienny atak chowacza galasówka w uprawie rzepaku. Mówimy „nie” szkodnikowi!

Chowacz galasówek to brązowy chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, który w okresie jesiennym żeruje na rzepaku, a także na innych gatunkach roślin kapustowatych, zarówno w uprawach, jak i dziko rosnących, w tym także na chwastach na przykład na rzodkwi świrzepie. Galasówka można spotkać powszechnie w całym kraju w dwóch odmianach: wczesnowiosennej i letniej. W uprawach rzepaku jarego i ozimego pojawia się tylko w niektórych latach oraz lokalnie w ograniczonym nasileniu.

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

ten najczęściej przenosi się przez mszyce, w sposób nietrwały, a także może zimować w roślinach ozimych, np. w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu występowania chorób w uprawach gorczycy jest przestrzeganie prawidłowej agrotechniki, czyli odpowiedniego doboru stanowiska, zwalczania chwastów, wykorzystywania kwalifikowanego materiału siewnego czy odpowiedniego zmianowania. Chemiczne metody zwalczania chorób należy stosować zgodnie

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla grochu są rośliny zbożowe. Nie należy uprawiać go bezpośrednio po (...) groch został wysiany w szerokie rzędy, to do niszczenia chwastów można użyć pielnika. Chwasty,

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

jest nosicielem niebezpiecznych dla roślin uprawnych pasożytów i szkodników. Możemy pozbyć się chwastu bezpośrednio po siewie, za pomocą różnych preparatów, w których substancją czynną jest (...) rozwojowych roślin nie zaleca się stosowania oprysków przeciwko tasznikowi, nawet w przypadku rzepaku ozimego, po ruszeniu wiosennej wegetacji. Rośliny okopowe Opryski

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

czynną jest dikamba. Są to na przykład takie środki jak: Chwastox D, Trio i Turbo, Lintur 70 WG, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG czy Tayson 464 SL. Wszystkich wymienionych preparatów można używać do oprysków pszenicy, żyta i pszenżyta. Ich działanie na jęczmień i owies jest różne, chociaż większość z nich

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

co do rodzaju i żyzności gleby, czy jej odczynu pH. Porasta miedze, skraje pól, pojawia się w lasach, na łąkach i pastwiskach. Najczęściej zachwaszcza zboża, zarówno jare jak i ozime, równie często pojawia się w kukurydzy. Rzadziej rozprzestrzenia się w roślinach okopowych i strączkowych, ale tam również może być bardzo szkodliwy.

Chwasty
Uwaga na nawrot polny! Chwast zagraża uprawom żyta i przenżyta

być zarówno jary, jak i ozimy. Najczęściej jest jednoroczny, ale zdarza się, że przetrzyma zimę. Czas jego dojrzewania jest równoczesny z dojrzewaniem zbóż, dlatego jest naprawdę uciążliwym chwastem i znacznie (...) się do oprysków zbóż, głównie pszenicy, żyta, pszenżyta i jęczmienia. W przypadku owsa należy jednak zwrócić

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

robimy innymi środkami. W przypadku zachwaszczenia rzepaku jarego należy użyć Butisanu 400 SC lub innych środków na bazie metazachloru. Opryski w życie wykonujemy diflufenikanem z dodatkami izoproturonu, które znajdują się w takich preparatach jak Cougar 600 SC, Legato Plus 600 SC czy Protekt Plus 600 SC. W jęczmieniu jarym i pszenżycie,

Chwasty
Wyka drobnokwiatowa – pustoszy zboża, zagraża bydłu. Czas się jej pozbyć!

gospodarskie. Charakterystyka Wyka drobnokwiatowa to roślina, której siewki pokazują się zarówno wczesną wiosną, jak i jesienią. Z tego względu jest chwastem roślin i ozimych i jarych. Zwykle cała roślina jest rzęsiście owłosiona, jej wysokość jest zależna od panujących warunków atmosferycznych i może wahać się w przedziale między

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

głębokość 2 cm, płytszy i głębszy siew silnie ogranicza wschody oraz w rozstawie rzędów 18-20 cm – przy szerszych międzyrzędziach wyrasta znacznie więcej chwastów. Siew rzepaku ozimego Siew ozimego rzepaku przeprowadza się w sierpniu, najwcześniej w północno-wschodniej części kraju (5-15 sierpnia), później w południowo-zachodniej (15-25 sierpnia). Podobnie

Rośliny lecznicze
Uwaga na blekot pospolity – trujący chwast upraw szerokorzędowych!

gliniaste, marglowe, zasobne w azot i wapń. Porasta nieużytki, ogrody, łąki, zarośla i skraje lasów. Jest chwastem ruderalnym i segetalnym, który zachwaszcza pola uprawne, zwłaszcza szerokorzędowe, zboża ozime, brzegi pól, kukurydzę, ścierniska, uprawy warzyw okopowych, najczęściej ziemniaki i buraki cukrowe. Charakterystyka i zastosowanie Blekot pospolity

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

może tworzyć mieszańce. W uprawach rolniczych uznawany jest za chwast, ale może być wykorzystywany w bukieciarstwie. Owies (...) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, co ułatwia odróżnienie go od jęczmienia i pszenicy, ponieważ ich liście skręcają (...) pastewnego i cukrowego oraz w zbożach jarych. W zbożach ozimych może pojawiać się wtedy, gdy są

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

wymagań glebowych ani atmosferycznych. W zasadzie rośnie wszędzie – jest bardzo pospolitym chwastem, pojawiającym się na całym terenie kraju, w największym natężeniu można go jednak (...) inne, bardziej wartościowe rośliny. Pojawia się również w roślinach okopowych i zbożach, zwłaszcza ozimych, gdzie znacznie utrudnia zbiór. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości, ale szczaw

Chwasty
Podejmujemy trudną walkę z wyczyńcem polnym!

pastwisk sfery alpejskiej, wyczyniec polny jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce chwastów. Niezwykle wytrzymały, nie atakują go szkodniki, nie zostaje zjadany przez ptaki – (...) rozprzestrzenia się w latach obfitych w opady. Najczęściej pojawia się na plantacjach zbóż ozimych i traw, głównie kostrzewy łąkowej i życic. Szkodliwość

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

Dlatego dobrze jest robić przegląd jakościowy pastwiska i sprawdzać, jaki udział stanowią chwasty niepożądane. Pastwiska muszą być użytkowane w odpowiedni sposób, ponieważ przy (...) do siana. Słoma Konie najchętniej pobierają słomę pszenną i jęczmienną. Stosowana jest również owsiana i przygotowana z motylkowatych. Słoma w żywieniu

Rośliny lecznicze
Pszonak drobnokwiatowy – niezbyt urodziwy chwast preferujący ugory i zaniedbane pola

Pszonak drobnokwiatowy jest niezbyt urzekającym i pospolitym chwastem z delikatnymi żółtymi kwiatami. Porasta rumowiska, przydroża, piaszczyste lub żwirowe brzegi wód, pola, miejsca ruderalne, nieużytki, nasypy kolejowe i ogrody. Preferuje gleby piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, wilgotne, humusowe, luźne, bogate w składniki pokarmowe i ubogie w wapń. Zachwaszcza zboża jare i ozime, uprawy warzyw okopowych, ugory, odłogi i zaniedbane pola.

Szkodniki upraw
Pryszczarek kapustnik – groźny szkodnik rzepaku, zwłaszcza w parze z chowaczem podobnikiem!

zainfekowania przez choroby. Na rzepaku ozimym szkody wyrządza głównie pierwsze pokolenie pryszczarka kapustnika, zaś najwięcej defektów roślin stwierdza się w pasie brzeżnym plantacji. Metody ochronne i monitoring uprawy Najlepszą metodą ochronną plantacji rzepaku jest właściwe przeprowadzanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych ‒ dbanie o odchwaszczenie upraw, zwłaszcza z

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

ilościach olej ten może podrażniać skórę. W uprawach zbóż jarych gorczycę polną uznaje się za chwast. Można ją też spotkać tam, gdzie uprawia się buraki, ziemniaki czy rośliny strączkowe. W uprawach zbóż ozimych jest mało konkurencyjna. Może być rośliną żywicielską dla różnych chorób i szkodników. Gorczycę polną

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

względem przedplonu. Jej uprawa na glebach lekkich udaje się po wielu roślinach. Dobry przedplon powinien zostawiać pole czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

zależności od formy żyta – jarej lub ozimej – siew wykonuje się w różnych terminach. Optymalna głębokość wysiewu nasion to 3 cm, a w zależności od odmiany ilość wysiewu powinna wynosić od 250 do 550 ziarniaków na 1 m2. Zabiegi pielęgnacyjne polegają na ograniczaniu występowania chwastów, chorób i szkodników. Zbiór za

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

w ekologicznych uprawach. Odznacza się również wysoką konkurencyjnością wobec chwastów. Bardzo dobrze plonuje na słabych glebach, a (...) Żyto jare ma wiele cech podobnych do żyta ozimego. Różni się tym, że wytwarza bardzo (...) dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

nasion/ha. W skład mieszanek zbożowych z wyką najczęściej wchodzi owies, jęczmień lub pszenica. Proporcje poszczególnych komponentów zależą od warunków klimatycznych i glebowych, przykładowo (...) ulega przedłużeniu.   Pielęgnacja W celu zwalczenia chwastów można stosować lekkie bronowanie w początkowym rozwoju roślin. W przypadku mieszanek

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

pole pod uprawę lucerny należy pamiętać o jego dokładnym odchwaszczeniu. Lucerna jest bardzo wrażliwa na pojawienie się (...) (letniego) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na (...) z tymi, które normalnie wykonuje się dla rośliny ochronnej: jęczmienia lub owsa. Wiosną należy dokładnie zabronować

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

Polsce pszenica twarda nie cieszy się szczególnym powodzeniem, jest raczej uważana za chwast, niż za wartościową roślinę uprawną. Jej uprawa nie należy do najprostszych, zwłaszcza, (...) jest bardzo mało odporna na gwałtowne zmiany temperatur, lub dużą ilość opadów. Odmiana ozima jest znacznie bardziej wytrzymała i to ona najczęściej pojawia się na

Chwasty
Niepozorny przetacznik bluszczykowy. Sprawdź, jak go zwalczyć w uprawie

polnym lub dzikim. Preferuje gleby lżejsze, świeże, żyzne, zasobne w azot, o odczynie lekko kwaśnym do zasadowego. Porasta nieużytki, przydroża, skraje lasów i zarośla nadrzeczne. Zachwaszcza zboża ozime, ugory Przetacznik bluszczykowy to niepozorna roślina płożąca i zakwitająca drobnymi niebieskobiałymi lub fioletowymi kwiatkami. Występuje w całym kraju, choć częściej można ją spotkać

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

perzu na powierzchnię roli. Kultywatorowanie to jeden z elementów  mechanicznych metod ochrony roślin: niszczy kiełkujące siewki chwastów i skorupę glebową. Ponadto, umożliwia lepsze niż w przypadku bronowania, wymieszanie zaaplikowanych nawozów mineralnych. Jeśli przedplonem dla zbóż ozimych będą okopowe, wówczas uprawka ta może zastąpić orkę siewną. Niekiedy też jest substytutem dla podorywki.

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

większy niż 25%. Łubin żółty jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza się jako roślina podporowa dla wszystkich gatunków wiotkołodygowych.   Uprawa łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne (podorywka oraz bronowanie) należy wykonać bezpośrednio po

Szkodniki upraw
Pchełki ziemne – objawy żerowania i metody zwalczania tych szkodników

młode chrząszcze, które w większej liczbie mogą stać się zagrożeniem dla rzepaku ozimego. Szkodniki z końcem lata lub jesienią kończą pasożytowanie i przenoszą się na (...) w miejscu, gdzie wcześniej były uprawiane rośliny z rodziny kapustnych, a także zwalczanie chwastów, wczesny siew nasion i ich zaprawianie np. przy pomocy preparatów: Decis

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

można wykonać włókowanie i bronowanie lub zastosować agregat uprawowy. Po zbiorze międzyplonów ozimych zabiegi uprawowe są upraszczane. Wykonuje się podorywkę lub kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. (...) siewu powinna wynosić 2–3 cm.   Pielęgnacja Chwasty dwuliścienne w zasiewach gryki mogą być zwalczane za pomocą herbicydów, należy

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Stanowisko, na którym ma być założona plantacja nasienna, musi być wolne od chwastów, a odpowiednim przedplonem są rośliny okopowe oraz motylkowate. Jeżeli przedplon jest zbierany (...) Życicę trwałą na nasiona można wysiewać w siewie czystym lub z jęczmieniem jarym. Siew czysty powinien być wykonywany do I dekady września. Wysiew

Rośliny lecznicze
Kąkol polny - opis, zdjęcia i skuteczne zwalczanie

że roślina wytwarza ich nawet 2,5 tysiąca, przez co jest tak niezwykle ekspansywna. Występowanie Najczęściej pojawia się w życie, ale zachwaszcza również inne zboża ozime. Może występować w całym kraju, ale jego populacja jest niewielka. Preferuje gleby przepuszczalne i ciepłe, dobrze nasłonecznione stanowiska. Zdecydowanie bardziej woli gleby

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

  Zarejestrowano kilka herbicydów przeznaczonych między innymi do zwalczania chwastu, ale nie wszystkie dają stuprocentową pewność pozbycia się rośliny. Jedną z lepiej (...) Środek ten nie jest niebezpieczny dla zbóż i można stosować go nawet w jęczmieniu i owsie. W ogrodach warzywnych opryski można wykonywać preparatem

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

żadnych, dokładnych informacji o pochodzeniu tej rośliny. Przodkiem owsa mógł być pospolity chwast upraw zbożowych - owies głuchy (Avena fatua L.). Gatunki te w warunkach (...) podczas siewu i kiełkowania, może przyczyniać się do nadmiernego wysuszania gleby pod zboża ozime. Owies potrzebuje wody Wśród wszystkich roślin zbożowych

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

niepożądanych. Przez długi czas nie można spulchniać międzyrzędzi w celu zniszczenia siewek chwastów. Uprawa polowa z rozsady Okres produkcji rozsady trwa (...) to zdeformowanymi, luźnymi lub niewykształconymi główkami.   Uprawa sałaty ozimej W uprawie zimowej wykorzystywana jest odmiana Zina. Prowadzona w

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

plonują żyto i ziemniaki, a przy dobrej kulturze rolnej można uprawiać również jęczmień, pszenicę, owies i buraki pastewne. Można na nich także zakładać sady, odpowiednio (...) bezwartościowe: śmiałek darniowy, bliźniczka psia trawka, kłosówka wełnista, owsica omszona, stokłosa miękka oraz chwasty. Plon średni siana najgorszej jakości wynosi 1,5 t z 1 ha.

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

100-150 gram na hektar, którego jednak nie możemy używać na plantację żyta, jęczmienia i pszenicy. Równie skuteczny w działaniu jest kletodym, w proporcji 240 gram/hektar, (...) przestrzegać czystości siewu. Wykorzystanie Perz nie jest jedynie bezużytecznym chwastem. Jest cennym składnikiem pastwiska, ze względu na dużą zawartość węglowodanów, beta

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

stanowiskach żyznych, bogatych w składniki mineralne. Jest bardzo pospolitym chwastem na całym terenie Polski, poza uprawami często (...) wschody – roślina dojrzewa dopiero na ścierniskach, a w zbożach ozimych karłowacieje, nie mając dostatecznego dostępu do (...) wiele różnych środków. Zarówno w życie, pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu możemy robić opryski preparatami na bazie

Choroby roślin
Pleśń śniegowa atakuje zboża! Sprawdź, jak chronić uprawy

grubą okrywą śnieżną, przy zwiększonym stężeniu dwutlenku węgla i deficycie tlenu oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Rośliny żywicielskie: zboża ozime: najsilniej porażane jest żyto, słabiej jęczmień, pszenica i pszenżyto; wieloletnie trawy. Objawy Do infekcji dochodzi późną jesienią. Źródłem patogenu są resztki

Szkodniki upraw
Pomrowik plamisty upodobał sobie twoją uprawę rzepaku? Oto metody zwalczania i dalszej ochrony

plamami, tworzącymi nieregularny wzór. Szkodliwość W uprawach rzepaku ozimego największe szkody pomrowiki plamiste powodują bezpośrednio po wschodach roślin i w fazie (...) a także o osuszaniu zbyt wilgotnych pól, usuwaniu resztek pożniwnych, wykaszaniu traw, usuwaniu chwastów, przeprowadzeniu zabiegów pożniwnych, w tym orki jesiennej oraz spulchnianiu gleby. Zwłaszcza

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki