Nawożenie ziół - terminy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie ziół - terminy

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg N/ha, a na żytnim słabym 80–90 kg N/ha. Siew Grykę należy wysiewać w I–II dekadzie maja.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

okres pomiędzy kłoszeniem a pełnią dojrzałości ziarna. Dokładna znajomość faz rozwojowych pszenicy i nawożenie zgodne z wymaganiami pokarmowymi roślin to sukces wiernego plonowania tego zboża. Duży problem w uprawie zbóż ozimych, w tym pszenicy, jest ustalenie terminu pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy od: warunków glebowych, pogodowych

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

zgnilizna kapustnych, szara pleśń, wertycylioza rzepaku, cylindrosporioza, zgnilizna twardzikowa oraz czerń krzyżowych. Występowanie chorób ogranicza stosowanie kwalifikowanego i zaprawionego materiału siewnego, optymalny termin siewu, dobór odmian rzepaku, przedplon, racjonalne nawożenie oraz zwalczanie chwastów. Ochrona przed szkodnikami Do szkodliwych owadów, które pojawiają się jesienią na rzepaku należą: pchełki

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

mineralnych. Optymalnym terminem ich stosowania jest jesień, zarówno podczas bronowania (gleby lekkie) jak i orki (gleby zwięźlejsze).   Azot Spośród wszystkich mikroelementów to azot charakteryzuje się działaniem najbardziej plonotwórczym. Jest składnikiem białek budulcowych i zapasowych.  Rośliny potrzebują go do wytworzenia 8 liści właściwych.  Jesienne przenawożenie

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

i obornikiem. Nawożenie młodych plantacji W pierwszym roku, o ile stosowano nawożenie przed założeniem plantacji zgodnie z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy wiosną, dawki dzieli się na pół, pierwszą stosuje się po przyjęciu się

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

Odpowiednio dobrane nawożenie łąk prowadzi do uzyskania dużych plonów zielonki i siana, które charakteryzują się dobrym składem chemicznym i botanicznym, co poprawia ich wartość rolniczą. Pasza pozyskana z takich łąk ma dobrą smakowitość i jakość, a związku z tym jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Najlepszym terminem nawożenia dla łąk jest okres wiosenny, a jego zaprzestanie, a także błędy popełniane podczas zabiegu zmniejszają wydajność łąk i mogą prowadzić do ich degradacji.

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

szare przebarwienia starszych liści. Brak tego pierwiastka znacznie pogarsza jakość bulw. Ich miąższ silnie ciemnieje, zarówno w stanie surowym jak i po obróbce termicznej. Negatywne skutki przynosi także przenawożenie potasem, zwłaszcza niezrównoważone z dawkami fosforu. Pogarsza to techniczną jakość bulw. Rynek nawozowy oferuje rolnikom różnorakie nawozy potasowe. Jednym ze

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

jakości ziarna żyta. Tabela 3. Trzy schematy nawożenia azotowego:   Siew Żyto zasiane w drugiej (wschód i północ Polski) i trzeciej (centralna, południowa i zachodnia Polska) dekadzie września plonuje najwierniej i najwyżej. Przestrzeganie optymalnego terminu siewu sprawia, że rośliny dobrze rozkrzewiają przed końcem

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

średnią skłonność do wymarzania. Ich termin kłoszenia i dojrzewania jest średnio wczesny. Masa 1000 ziaren jest średnia, a plon uzyskany przy przeciętnym poziomie agrotechniki, jak i przy wysokim jest bardzo duży. Liczba opadania ziaren jest bardzo wysoka, a zawartość białka średnia.     Norma wysiewu i nawożenie W zależności

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

zabiegu. Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu. Nawożenie fosforowo-potasowe Na glebach średnio zasobnych w przyswajalne formy fosforu i potasu dawki nawozowe mogą być równoważne

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

wpływu jednego gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny wynosić 4-5 lat. Jego pozytywne efekty (...) plonów nasion nawet o 0,25 t/ha. Wykonanie siewu bobiku w odpowiednim terminie ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrych plonów. Optymalny termin siewu przypada

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

a piwo mniej klarowne. Przenawożenie azotem wpływa niekorzystanie na ogólne wyrównanie ziarna. Podstawowym kryterium uprawy jęczmienia na cele paszowe jest plenność ziarna. Sposób nawożenia azotem (wielkość i podział dawek, terminy stosowania) z uwzględnieniem kierunku użytkowania jęczmienia jarego, przedstawiono poniżej. Jęczmień jary browarny Nawożenie jednorazowo przedsiewnie, dostosowane do

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

odgrywają także magnez i mangan. W tabeli 1. Przedstawiono orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu ziarna jęczmienia jarego. Wskazano terminy stosowania nawożenia poszczególnymi pierwiastkami. Tabela 1. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu ziarna jęczmienia jarego ze wskazaniem terminów ich stosowania.

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

kłosa. Ta dawka jest najbardziej plonotwórcza, ale należy pamiętać, że zbyt wysokie nawożenia azotem w tym okresie może powodować wydłużenie pierwszego i drugiego międzywęźla, co prowadzi do wylegania roślin i ich nadmiernego krzewienia. Jeżeli pszenica ozima została wysiana w optymalnym terminie to nawozy azotowe można zastosować z opóźnieniem, czyli w fazie

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

np. w III dekadzie września. Według hodowców siew można też wykonać w terminie grudniowym, kiedy nie ma pokrywy śnieżnej, a wilgotność gleby jest niska. Bojko (...) być zwiększona o 30 kg/ha. Optymalne dawki nawozów Wysokość nawożenia powinna być dostosowana do rodzaju gleby oraz od przewidywanego plonu. Optymalne

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

w kraju. Podczas rejonizacji upraw uwzględnia się długość okresu wegetacji oraz warunki termiczne. W całym kraju, za wyjątkiem terenów górskich, można uprawiać kukurydzę na kiszonkę. (...) Na kompleksie pszennym i żytnim bardzo dobrym stanowisko pod kukurydzę nie wymaga dodatkowego nawożenia. Kukurydza dobrze znosi uprawę w monokulturze, jednak nie powinna

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

nasion/ha. Nasiona koniczyny przed siewem można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być wykonywane przedsiewnie, w czasie orki przedzimowej lub orki siewnej, w zależności od terminu siewu koniczyny. Dawka fosforu pod koniczynę uprawianą w pierwszym roku jako wsiewka do rośliny zbożowej powinna

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

na wysokości 3 cm), rozbudowany system korzeniowy (15-20 cm, grubość szyjki korzeniowej mm). Na pokrój rośliny, warunkujący najlepsze przetrwanie zimy, wpływ mają: warunki pogodowe, siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia tkanek, stymuluje wydłużeniowy wzrost części

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

węgla i azotu. Stosunek tych pierwiastków w świeżym oborniku wynosi C:N=30:1, a po przefermentowaniu 20-15:1. Terminy Zasady stosowania nawozów naturalnych określa Ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. poz. 1033, art. 17.3). Zgodnie z tą ustawą nawozy naturalne, w tym

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

azotu do 40 kg N/ha. Jeżeli na polu pozostanie słoma, to niewielkie nawożenie azotowe przyspiesza jej rozkład. Na wiosnę dawki azotu można podzielić (...) należy zastosować w trakcie ruszenia wegetacji, a drugą w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do fazy kłoszenia, jeżeli łan jest

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

siewek, zgorzel siewek, mączniak rzekomy wyki, fuzaryjna zgorzel siewek, rdza wyki i mączniak prawdziwy wyki. W ograniczaniu występowania chorób może pomagać prawidłowe zmianowanie, terminowa oraz staranna uprawa roli, właściwe nawożenie, optymalny termin siewu i obsada roślin, a także terminowy zbiór. Najważniejszymi szkodnikami wyki są: oprzędziki, mszyce i pachówka strąkóweczka. W przypadku

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

P2O5 i 180 kg/ ha K2O (jesień).  Nie zaleca się pogłównego, wiosennego nawożenia plantacji reprodukcyjnych ziemniaka. Sprzyja to wydłużaniu sezonu wegetacyjnego oraz infekcji mszyc. (...) daty wykonania pierwszych zabiegów zwalczających patogeny. Uzyskane dane służą także do ustalania ostatecznych terminów zniszczenia naci przed zbiorem. Celem tego zabiegu jest ograniczenie porażenia ziemniaka

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

się wykonanie nawożenia fosforem i potasem. Azot Kukurydza należy do roślin azotolubnych, a najintensywniejsze pobieranie azotu rozpoczyna na kilka dni przed kwitnieniem wiech. W okresie kwitnienia aż do pełnej dojrzałości kukurydza pobiera ponad połowę ilości azotu. Tak duże pobranie tego pierwiastka należy uwzględnić, gdy ustala się terminy

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Siew Gorczyce należy wysiewać bardzo wcześnie, w takim samym terminie jak owies, czyli w III dekadzie marca lub I dekadzie kwietnia. Im (...) można zastosować siewniki z redlicami w celu uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc były rośliny motylkowe to należy

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

to połowa sierpnia, jednak coraz częściej zaleca się uprawę w nieznacznie przyspieszonym terminie, bo słonecznik reaguje na to nadwyżką plonów, co jest powodem lepszego wykorzystania (...) tys. niełupek/ha, a w międzyplonie ścierniskowym – nawet do 350 tys. Nawożenie i zabiegi pielęgnacyjne Słonecznik może być uprawiany w plonie

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

spada nawet do 50% i cukru o 5%. Nawożenie dolistne borem wykonuje się wyłącznie po zdiagnozowaniu objawów niedoboru lub w przypadku niskiej zasobności gleby w ten składnik. Okres pomiędzy wykształceniem dwóch par liści właściwych a zakryciem międzyrzędzi to optymalne terminy aplikacji nawozów mikroelementowych. Tylko uregulowane stosunki wodno-

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się przed wiosennym sadzeniem. Połowę dawki nawozu azotowego podaje się przed sadzeniem rozsady, a resztę pogłównie w dwóch terminach. Nie powinno się dopuścić do przenawożenia azotem, gdyż można wtedy liczyć się z kumulacją azotanów i azotynów w głowach kapusty. Do prawidłowego rozwoju potrzebne jest

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

produkcji w wełnie mineralnej skład pożywki zależny jest od terminu uprawy. Zazwyczaj wynosi on (w 1 dm sześc.) 120–200 mg N-NO3, 25–60 mg P, 115–300 mg K, 15–50 mg Mg, 95–250 mg Ca. Podobnie jak w uprawie polowej należy ostrożnie obchodzić się z nawożeniem azotem. Metody uprawy

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

przedplonu, rodzaju gleb oraz przebiegu pogody. Pszenżyto jare przy zastosowaniu nawożenia do 120 kg N/ha może reagować dużym wzrostem plonu ziarna. Dawki poniżej 50‒60 kg N/ha należy stosować przedsiewnie i jednorazowo. W przypadku większych dawek, zaleca się ich stosowanie w dwóch terminach. Jeżeli nawożenie azotem ma odbywać się pogłównie, to należy

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

wolny. Najlepiej wysiewać ją 1–2 tygodnie przed optymalnym terminem siewu żyta. Najczęściej termin ten przypada na I dekadę września. Wykę najczęściej sieje się z żytem (...) z żytem powinna wynosić 15 cm, a głębokość przykrycia 4 cm.            Nawożenie Optymalne dawki nawozów potasowych i fosforowych powinny wynosić 60–80

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

udział w mieszankach powinien być większy niż w mieszankach na nasiona. Nawożenie stosuje się na podobnych zasadach jak w uprawie na nasiona. Siew czysty wykonuje się rzadko, ponieważ rośliny łatwo ulegają wyleganiu. Norma wysiewu powinna być zwiększona o 10–25%, a termin siewu powinien być opóźniony o 10–15 dni w porównaniu z

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

preparaty które są stosowane do podnoszenia odporności na choroby i szkodniki. Są to nawozy do stosowania jako pojedyncze preparaty lub jako uzupełnienie nawożenia wieloskładnikowego. Mają zróżnicowane terminy i sposoby stosowania. Ważne jest by do nawożenia warzyw decydować się na nawozy bezchlorkowe ze względu na dostateczną zawartość tego

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

przed ruszeniem wegetacji. Pozostałą ilość, podobnie jak przy nawożeniu potasowym, trzeba dzielić na tyle części, ile pokosów się przewiduje. Siew Lucernę najczęściej wysiewa się wiosną ( II dekada kwietnia- II dekada maja) rzadziej latem (czerwiec- II dekada lipca). Wczesny, terminowy siew lucerny sprzyja lepszemu ukorzenianiu się roślin,

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

dodatkowymi przejazdami maszyn i narzędzi uprawowych.  Rzepak jary potrzebuje niższych dawek nawożenia azotowego. Biorąc pod uwagę prognozowany plon na poziomie 2- 2,5 t/ha, po przedplonie zbożowym orientacyjna dawka azotu wyniesie 90- 140 kg/ha. Można ją stosować w jednym lub dwóch terminach (65% i 35%). Podział na dwie dawki jest gwarancją mniejszego

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

rozsady. Nawóz potasowy powinien być podawany w postaci siarczanu potasu. Zalecane jest nawożenie nawozami zielonymi złożonymi z wyki i peluszki, a także gnojówką z pokrzywy, (...) jest 1/3 próchnicy, 1/3 ziemi ogrodniczej i 1/3 torfu lub perlitu. Termin siewu zależny jest od odmiany oraz terminu wysadzenia rozsady na pole.

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

plonowania. Warunkiem uzyskania wysokich plonów kostrzewy czerwonej jest stosowanie obfitego nawożenia mineralnego. W tabeli 1. Przestawiono orientacyjne wielkości dawek nawożenia mineralnego kostrzewy łąkowej z uwzględnieniem kierunku użytkowania i terminu ich aplikacji. Źródło: Na podstawie danych Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z. o. o. Dzięki wysiewie kostrzewy

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego (...) powinna wynosić od 4 do 5 cm, w zależności od kompleksu. Nawożenie Pszenica jara wykazuję się średnią wrażliwością na niedobór potasu

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

drugą podczas pierwszego obsypywania). Gdy gleba jest bardzo zakwaszona, można zastosować jeszcze nawożenie wapniowe w dawce 1,5-2 tony CaO na 1 hektar. Przygotowanie (...) grube, mocno osadzone osiągną długość ok. 1,5-2,5 cm.   Terminy i głębokość sadzenia Praktycznym wyznacznikiem terminu sadzenia ziemniaków jest

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

10-15°C, wysiew należy dokonać po ogrzaniu gleby powyżej 8°C, dlatego też optymalny termin siewu przypada na III dekadę kwietnia bądź I dekadę maja. Ważna jest (...) dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

mg Ca. Dawki nawozów mineralnych należy dobierać na podstawie analizy chemicznej gleby. Nawożenie fosforem i potasem prowadzi się wiosną przed założeniem uprawy. Dawki azotu się (...) uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się ok. 7–8 tygodni przed wysadzeniem. Najlepszym terminem siewu jest druga dekada marca. Nasiona wysiewa się w ilości 4–5

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

potasowa zawiera szkodliwy dla truskawek chlor. Należy pamiętać, że zbyt silne nawożenie powoduje intensywny wzrost i przyrost masy liściowej, a co za tym idzie łatwiejsze gnicie owoców. Ściółkowanie Ściółkę stosuje się pod koniec fazy kwitnienia truskawki. Późniejszy termin wiąże się z większym nakładem pracy, ponieważ należy wówczas

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

niskotowarowych gospodarstwach, gdzie użycie przemysłowych środków produkcji jest niewielkie Czynnikami determinującym plon skrobi z hektara są: ogólny plon bulw oraz procentowa zawartość skrobi (...) bulw. Przyczyniają się także do obniżenia plonu skrobi.   Nawożenie Ziemniak skrobiowy nie lubi nadmiernego nawożenia organicznego, które paradoksalnie

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

mieszanek łubinu z roślinami niemotylkowatymi można wysiać ok. 50 kg N/ha. Do nawożenia międzyplonów można również stosować gnojówkę i gnojowicę w dawkach od 25 do (...) lipca. Ważne jest też wykonywanie przedsiewnej uprawy po zbiorze przedplonu, co również przyspiesza termin siewu międzyplonów. Taka uprawa polega na wykonaniu płytkiej orki i bronowania.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki