Pielęgnacja królików

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pielęgnacja królików

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

podłożem. Podłoża, jakimi uzupełnia się pojemniki, to głównie substrat torfowy, kompost korowy, podłoże mieszane z torfem wysokim lub ziemia odkażona termicznie. Podłoże powinno być ugniecione. Nasiona wtedy lepiej kiełkują. Do ugniatania można stosować deseczkę z uchwytem, np. packę murarską. Następnie prowadzi się wysiew rzutowy lub punktowy co 1–2 cm, w rzędach

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

szklarniowych. Temperatura Papryka wymaga dużej ilości ciepła. Wymagania termiczne zależne są od fazy rozwojowej. Do skiełkowania nasion najlepsza jest temperatura 24–27°C. (...) przez korzenie. Woda Oprócz utrzymywania wysokiej temperatury należy także dostosować odpowiednią wilgotność powietrza i podłoża. Zapotrzebowanie na wodę jest zależne od

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. Efektywne wykorzystanie pierwiastka, niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawozowych, to gwarancja wysokiego plonu i jakości ziarna żyta. (...) (centralna, południowa i zachodnia Polska) dekadzie września plonuje najwierniej i najwyżej. Przestrzeganie optymalnego terminu siewu sprawia, że rośliny dobrze rozkrzewiają przed końcem wegetacji jesiennej, tj.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

wtedy, gdy zostaną odkryte rozłogi chwastów, które należy wysuszyć i wyciągnąć przy użyciu kultywatora. Można również zastosować talerzowanie, które umożliwia wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz przyspiesza ich rozkład. Parametry siewu Termin siewu jest czynnikiem determinującym wysokość plonowania pszenżyta jarego. Opóźnienie siewu powoduje duży spadek plonu ziarna,

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

Ważne jest też wykonywanie przedsiewnej uprawy po zbiorze przedplonu, co również przyspiesza termin siewu międzyplonów. Taka uprawa polega na wykonaniu płytkiej orki i bronowania. Na glebach lekkich głębokość orki powinna wynosić 10–12 cm, zaś na ciężkich 14–16 cm. Najlepiej stosować wał Campbella lub wał specjalny, który umożliwia szybsze osiadanie gleby. Jeżeli

Marchew
Siew marchwi - termin, techniki i normy wysiewu

Marchew uprawia się z siewu wprost na miejsce stałe. Wysiew prowadzi się na głębokość 1–3 cm w zależności od rodzaju gleby. Termin i norma siewu muszą być dostosowane do odmiany i przeznaczenia. Marchew na zbiór pęczkowy wysiewa się pod koniec marca w ilości 6–8 kg/ha. Marchew uprawia się z

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

aparatów szparkowych, transport asymilatów, syntezę ATP. Ten bardzo ruchliwy jon szybko przemieszcza się do młodszych części roślin. Rzepak wykorzystuje 80% potasu z nawozów mineralnych. Optymalnym terminem ich stosowania jest jesień, zarówno podczas bronowania (gleby lekkie) jak i orki (gleby zwięźlejsze).   Azot Spośród wszystkich mikroelementów

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

opady gradu, który może powodować duże straty w plonie. Wymagania termiczne Rzepak ozimy wykazuje małą zimotrwałość i większość jego odmian ulega (...) uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych, ponieważ schodzą one późno z

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

azotowego. Biorąc pod uwagę prognozowany plon na poziomie 2- 2,5 t/ha, po przedplonie zbożowym orientacyjna dawka azotu wyniesie 90- 140 kg/ha. Można ją stosować w jednym lub dwóch terminach (65% i 35%). Podział na dwie dawki jest gwarancją mniejszego wymywania składnika na glebach lżejszych. Ponadto zapobiega wyleganiu roślin. Jednak wczesna, jednorazowa

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

śmietkę cebulankę, a uszkodzenia mogą powodować zgniliznę szyjki korzeniowej cebul. Można również stosować herbicydy zalecane w aktualnym Programie Ochrony Roślin Warzywnych. Bardzo ważne jest usuwanie (...) między nimi 8–10 cm odległości.   Zbiór Termin zbioru dostosowuje się do metody uprawy. Cebulę z dymki zbiera się

Rozmnażanie drzew i krzewów
Szczepienie gruszy. Wyczerpująco przedstawiamy metody zabiegu

pamiętać, by zawsze dolna część zraza łączona była z górną częścią podkładki. Po szczepieniu zabezpiecza się miejsce zetknięcia maścią ogrodniczą, folią lub coraz częściej stosowaną parafiną. Termin szczepienia Szczepienie najczęściej przeprowadza się od marca do końca kwietnia. Od lipca do sierpnia prowadzi się zwykle okulizację.

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

kostek z wełny mineralnej (7,7 x 7,5 x 7,5 cm). Tabela 1. Terminy uprawy sałaty pod osłonami   Uprawa pod osłonami w gruncie szklarni W uprawie sałaty jest to najczęściej stosowana metoda. Rozsadę wysadza się na zagony szerokości 140–180 cm w rozstawie 20

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

za pomocą zaprawy T, aby zapewnić symbiozę roślin z bakteriami brodawkowymi. Optymalnym terminem siewu jest I–II dekada kwietnia. Zagęszczenie powinno mieścić się w granicach 60–80 (...) brodawkowymi, wykorzystuje azot atmosferyczny. W związku z tym nie należy pod jego uprawę stosować dodatkowego nawożenia azotem. Zaleca się jedynie stosowanie startowej dawki w ilości

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

się wczesne odmiany, charakteryzujące się wczesnym siewem i małym zagęszczeniem roślin. Wyprodukowane ziarno stosowane jest jako pasza energetyczna. Bardzo rzadko uprawia się kukurydzę na zielonkę przeznaczoną do bezpośredniego skarmiania. Taką kukurydzę należy siać gęsto, w kilku terminach oraz wcześnie zbierać. Trawy w uprawie polowej Uprawiane

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

może być silnie porażana przez kiłę kapuścianą. Wymagania wodne i termiczne Brukiew najwięcej wilgoci wymaga na początku wegetacji oraz pod koniec. (...) uprawie brukwi z rozsady, należy wysiewać na rozsadniku do 0,8 kg nasion. Najlepiej stosować wtedy siew pasowo-rzędowy. Produkcja rozsady podczas wczesnej wiosny trwa 4–6 tygodni,

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

gorącym powietrzem, metodami przemysłowymi- suszarnie przemysłowe. Pasze objętościowe suche są powszechnie stosowane w żywieniu zimowym zwierząt domowych. Suszenie pasz jest znaną od wielu lat (...) Jakość siana zależy przede wszystkim od składu botanicznego runi z trwałych użytków zielonych, terminu koszenia, gleby, opadów oraz nasłonecznienia i przede wszystkim od metody konserwacji.

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

wprost na pole – sposób uprawy, który jest bardzo trudny i rzadko stosowany. Przed siewem gleba musi być wilgotna, bardzo dobrze uprawiona i wyrównana. Siew (...) nieogrzewanym tunelu foliowym, inspekcie zimnym lub na rozsadniku produkuje się rozsadę w późniejszym terminie. Rozsady sadzi się pod koniec marca lub na początku kwietnia, w

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

temperatury. Wysokie temperatury i nasłonecznienie mają bardzo niekorzystny wpływ, króliki posiadają ograniczoną termoregulację (nie pocą się). Optymalna temperatura w budynku to 18°C dla samic z (...) lub odchowu młodzieży nie trzeba doświetlać pomieszczeń. Wentylacja Najczęściej stosowanym systemem jest wentylacja grawitacyjna, a poza nim również wietrzenie pomieszczeń. Wentylacja

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

  Aby koszty produkcji nie rosły znacząco na skutek dogrzewania, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, należy zapewnić dobrą izolację termiczną budynku, a przy stawianiu nowego pomieszczenia warto stosować materiały energooszczędne o dobrym współczynniku przenikania ciepła. Unika się wtedy niepotrzebnej ucieczki ciepła na zewnątrz. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie tzw.

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

wysokiej produkcji mięsa czy mleka, bez potrzeby stosowania zwiększonej ilości pasz treściwych. Dopuszczalna jest uprawa kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, jeżeli z pola wcześnie zejdą poplony ozime. Siew Siewu kukurydzy na kiszonkę należy dokonywać jak najwcześniej, a optymalnym terminem jest I lub II dekada

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę wysiewa się w terminie wiosennym, przypadającym na okres od  II dekady kwietnia do II dekady maja. (...) podziałów dawek na tyle, ile pokosów przewiduje rolnik w swoim gospodarstwie.  Ważne, aby stosować je przed każdym odrostem. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, lucerna uprawiana

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

Po posadzeniu należy rośliny obficie podlewać. Najlepsza jest jesienna uprawa, gdyż róże mają wtedy najodpowiedniejsze warunki do zawiązywania dobrej jakości róż. Warto stosować sukcesywny wysiew różnych odmian dojrzewających w niejednorodnym terminie, aby pozyskiwać ciągły zbiór. Zbiór i przechowywanie Zbiór przeprowadza się zwykle 50–70 dni po sadzeniu, może

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

zwrócić szczególną uwagę na formę i ilość stosowanego nawozu magnezowego. Zaleca się stosowanie wapna magnezowego lub dolomitowego (forma tlenkowa na gleby zwięzłe, węglanowa na lekkie), (...) Gleba pod rozsadnik musi być dobrze przygotowana, a miejsce możliwie ciepłe i osłonięte. Termin siewu zależny jest od odmiany (Tab. 1.). Wschody pojawiają się zwykle

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

Zapobieganie i zwalczanie: rozmnażanie wyłącznie zdrowego materiału odkażanie termiczne w 37°C przez 2–3 tygodnie zrazy można moczyć w gorącej (...) Jonatan Zapobieganie i zwalczanie: wycinanie porażonych pędów stosowanie środków na parch jabłoni ogranicza występowanie mączniaka (fungicydy strobilurynowe, IBE, Kaptan

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

Południowej, gdzie był już wcześniej uprawiany. Początkowo nie był chętnie spożywany, raczej stosowany jako roślina ozdobna lub afrodyzjak – należy bowiem do rodziny psiankowatych, do (...) jest 1/3 próchnicy, 1/3 ziemi ogrodniczej i 1/3 torfu lub perlitu. Termin siewu zależny jest od odmiany oraz terminu wysadzenia rozsady na pole.

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

jesienią, a niewytwarzający – wiosną. Jesienny gorzej przechowuje się przez zimę. Najodpowiedniejszym terminem do sadzenia czosnku jesiennego jest trzecia dekada października. Wiosenny sadzi się najwcześniej (...) rzędów powinna wynosić 30–45 cm, a w rzędach 6–10 cm. Uwarunkowane jest to stosowanymi maszynami i wielkością ząbków. Zalecana jest również uprawa pasowa, sadząc ząbki

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

powinno się zastosować dolistny oprysk siarczanem magnezu. Przy nawadnianiu należy pamiętać o odpowiedniej jakości wody. Powinna zawierać jak najmniejszą ilość chlorków, ponieważ papryka wrażliwa jest na zasolenie. Uprawa Paprykę w Polsce uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się ok. 7–8 tygodni przed wysadzeniem. Najlepszym terminem

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

i kompleksu glebowego. Na kompleksie glebowym pszennym bardzo dobrym i dobrym w terminie wczesnym norma wysiewu wynosi 240-280 ziaren/m2, optymalny – 280-320 ziaren/m2, późny – (...) 90 kg N/ha w zależności od kompleksu glebowego. Pod uprawę Juliusa można również stosować regulatory wzrostu. Odporność Odmiana Julius jest odporna

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

substancji organicznej w glebie. W dalszej kolejności powinniśmy wybierać wczesne terminy sadzenia, podkiełkowywać lub pobudzać bulwy do wzrostu, sadzić wyłącznie zdrowe okazy, starannie okrywać je glebą i dobierać odmiany o większej odporności. Po posadzeniu ziemniaków należy stosować odpowiednią agrotechnikę, polegająca na racjonalnym nawożeniu mineralnym oraz wykorzystaniu nawozów

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

wynosi od 120 do 190 g.   Wymagania termiczne i glebowe Łubin wąskolistny rozpoczyna kiełkowanie w temperaturze 3°C i (...) polu, a następnie opryskać Roundupem w celu zniszczenia zachwaszczenia. Zamiast orki przedzimowej można zastosować gruber, a na wiosnę agregat uprawowy i w tak przygotowaną glebę

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

może powodować wydłużenie pierwszego i drugiego międzywęźla, co prowadzi do wylegania roślin i ich nadmiernego krzewienia. Jeżeli pszenica ozima została wysiana w optymalnym terminie to nawozy azotowe można zastosować z opóźnieniem, czyli w fazie pierwszego kolanka. W przypadku wykonania opóźnionego siewu pszenicy dawkę azotu stosuje się w okresie ruszania wegetacji wiosennej.

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

należy zaprawić zaprawą grzybobójczą oraz ewentualnie owadobójczą, a przeciwko zgorzeli siewek można stosować Sarfun T 65 DS czy Vitavax 200 FS. Dodatkowo nasiona można zaprawić (...) łubinem. Najlepiej używać do tego zabiegu nitraginy z odpowiednim szczepem bakterii. Termin siewu Jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające, to łubin można

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

trwającej również 2-3 doby występuje ruja właściwa. Głównym objawem wskazującym na optymalny termin pokrycia jest całkowity odruch tolerancji dla knura lub inseminatora czy hodowcy. Sprawdza (...) płciowego. Krycie lub inseminacja W rozrodzie trzody chlewnej można stosować metodę krycia „z ręki” - dopuścić knura do lochy w rui,

Inne warzywa
Uprawa pieczarek - najważniejsze terminy i zasady

podłoża. Przyjmuje się, że minimalne wymiary pieczarkarni to 400-600 m2, ale optymalna wielkość takiego budynku wynosi 1200 m2, w większych pomieszczeniach można bowiem stosować nowoczesne technologie. Termin rozpoczęcia uprawy W budynkach pozbawionych klimatyzacji pieczarki uprawia się w dwóch cyklach w ciągu roku – wiosennym (rozpoczynanym w grudniu

Truskawki
Kiedy sadzić truskawki? Radzimy, co robić i kiedy, by długo cieszyć się smacznymi owocami

wtedy najlepsze warunki i szybciej się przyjmują na stanowisku oraz rozrastają. Letni termin jest zalecany również w sytuacji, gdy samemu produkuje się sadzonki. Posiadanie swoich (...) tłuszcze, a także fosfor, wapń, żelazo, mangan i potas. W medycynie ludowej były stosowane w leczeniu przeziębień i infekcji. Wykazują również działanie hamujące rozwój bakterii

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

przed sadzeniem, drugą podczas pierwszego obsypywania). Gdy gleba jest bardzo zakwaszona, można zastosować jeszcze nawożenie wapniowe w dawce 1,5-2 tony CaO na 1 hektar. (...) grube, mocno osadzone osiągną długość ok. 1,5-2,5 cm.   Terminy i głębokość sadzenia Praktycznym wyznacznikiem terminu sadzenia ziemniaków jest

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

Instytutu Stawowej Gospodarki Karpiowej. Uczeni na podstawie wieloletnich obserwacji opisali zależności między terminami tarła a okresami kwitnienia różnych gatunków roślin: karp przystępuje do tarła w (...) kulorzęska, przyczyniającego się do znacznych strat narybku. W tarle naturalnym suma zaleca się stosować naturalny substrat dla ikry – w roli gniazd świetnie sprawdzają się

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

roślin.   Siew Najlepszym terminem siewu jest wczesna wiosna (zwykle koniec marca lub na początku kwietnia), gdy obeschnie wierzchnia warstwa gleby. Duże zapasy wody w glebie umożliwiają wtedy szybkie i wyrównane wschody roślin.  Możliwe jest stosowanie siewu przedzimowego, najczęściej w listopadzie i grudniu, ale tylko

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

orka. Wtedy też po raz kolejny stosujemy obornik. Przed rozpoczęciem bezpośredniej uprawy ziemniaka wysypujemy nawozy azotowe, najczęściej siarczan amonu, w dawce uzależnionej od rodzaju zastosowanego przedplonu oraz planowanego terminu zbioru – im dłużej rośliny będą rosły, tym większe mają wymagania na azot. Dodatkowe dawki nawozów azotowych podawane są tylko i wyłącznie

Ziemniaki
Zbiór ziemniaków – optymalne techniki i terminy. Zobacz!

zbioru jest zaplanowany na 25 września, to łęciny można niszczyć w trzech terminach: 5-10 września, 10-15 września lub 18-20 września, a stadium dojrzałości łęcin powinien (...) lub 6-rzędowy rozdrabniacz. Można je również likwidować za pomocą chemicznych metod, np. poprzez stosowanie preparatu Reglone 200 SL, Harvarde 250 SC czy Spotlight Plus 60

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

w II dekadzie kwietnia po uprzednim nagrzaniu gleby, aby ochronić siewki przed przemarznięciem. W przypadku uprawy lucerny w zbożową roślinę ochroną, termin siewu może być późniejszy, dostosowany do wysiewu jęczmienia na ziarno lub owsa na zielonkę. Opóźnianie terminu siewu może powodować ograniczenie kiełkowania i wschodów lucerny, a

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

zwierzęta w postaci zielonki, jak i siana. Jest odporna na udeptywanie i przygryzanie, dlatego też może być stosowana na pastwiskach. Odmiany Wyhodowane odmiany tymotki łąkowej najczęściej różnią się między sobą terminem kłoszenia. Najlepsze są odmiany wczesne. Różnice mogą też występować w pokroju oraz właściwościach morfologicznych. Niektóre odmiany

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Esparceta siewna powinna być wysiewana jak najwcześniej, a najpóźniejszym dopuszczalnym terminem jest II dekada kwietnia. Jednak w związku z jej dużą wrażliwością na (...) wysiewać również w mieszankach z trawami, gdzie jej udział powinien wynosić 50%. Najlepiej stosować trawy odznaczające się małą konkurencyjnością, np. z kostrzewą łąkową, rajgrasem francuskim

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

uprawiane buraki cukrowe, umożliwiała wczesne wejście w pole oraz przeprowadzanie w optymalnych terminach uprawek i zabiegów pielęgnacyjnych. Bardzo dobre plonowanie buraka cukrowego można zapewnić poprzez (...) w zmianowaniu. Uprawiany jest na oborniku oraz nawożony nawozami mineralnymi. W związku ze stosowaniem intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych pozostawia pole odchwaszczone oraz w wysokim stanie kultury.

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

nie wykształcą prawidłowych głów. Stąd też widać, że wybór odpowiedniego terminu jest niezwykle ważny. Oczywiście możliwa jest także uprawa z rozsady na zbiór jesienno-zimowy, ale daje gorsze plony pod względem jakości i ilości. Jest jedna sytuacja, w której jej zastosowanie jest uzasadnione, a nawet pożądane – kiedy przedplon schodzi

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

jest samopylna. Największe znaczenie w produkcji towarowej mają odmiany Łutówka, Debreczyn (Debreceni Bötermö) i Nefris. Poniżej w tabeli znajduje się charakterystyka wybranych odmian. (...) pomidorów, roślin kapustnych i ziemniaków. Nawożenie Przed sadzeniem należy zastosować obornik lub kompost. Nawożenie mineralne powinno być dostosowane do uprzednio wykonanej

Cykoria
Uprawa cykorii sałatowej – niezwykle zdrowe i łatwe w pielęgnacji warzywo. Sprawdź!

sierpień i wrzesień, gdzie w Polsce jest największa ilość opadów w tym terminie, nie wymaga znacznego nawadniania i dodatkowego nakładu pracy. Nie jest wrażliwa na (...) w pośpiechy. Materiał siewny powinien posiadać nie mniejszą zdolność kiełkowania niż 60%. Warto stosować nasiona otoczkowane. Przyjmuje się głębokość siewu wynoszącą 1–1,5 cm. Nasiona wysiewa

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki