Podział gleb torfowych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Podział gleb torfowych

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Profil genetyczny gleb bagiennych jest następujący: PO-O-D. Litera P oznacza proces bagienny, a litera D – podłoże mineralne gleb organicznych. Można rozróżnić dwa typy gleb bagiennych: gleby mułowe i torfowe. Proces bagenny zachodzi na podtopionych terenach w warunkach beztlenowych (anaerobiozy). W jego wyniku, przy częściowej anaerobiozie, powstają z obumarłych roślin gleby mułowe, a w warunkach całkowitej anaerobiozy – torfy. Gleby te w wierzchnich warstwach zawierają duże ilości niecałkowicie rozłożonej substancji organicznej.

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio (...) rzędu gleb pobagiennych. Ze względu na sposób powstania można podzielić je na cztery podtypy. Gleby torfowo-murszowe

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

pokarmowe łąk Jeżeli spodziewany roczny plon suchej masy z łąk wynosi 5 t/ha, to potrzeby pokarmowe roślin wynoszą: 100 kg N/ha, 35 kg P2O5/ha i 100 kg K2O/ha. (...) kg N/ha rocznie (na torfach świeżo zmeliorowanych i glebach torfowo murszowych) lub 110–130 kg N/ha rocznie

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

całkowitych lub podścielonych piaskiem luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo lekkie, płytkie i suche oraz mady ciężkie silnie oglejone, rędziny bardzo płytkie wytworzone z twardych wapieni. Klasa VI – gleby orne najsłabsze Gleby tej klasy charakteryzują się dużą wadliwością i zawodnością w uprawie,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na (...) kilka dni przed siewem rzepaku. Na glebach lżejszych należy podzielić dawkę nawozów fosforowych na dwie części

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

największe braki objawiają się na glebach torfowych. Jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach o odczynie obojętnym, to należy zapewnić jej odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych mogą występować jego niedobory. Nawozy organiczne Kukurydzę można również nawozić poprzez stosowanie nawozów organicznych. Pełna dawka

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

szybko i mocno się zaskorupiają. Gleby torfowe powinny mieć pH=5,5–6,5, mineralne natomiast 6,5–7,5. Przy niższym odczynie należy koniecznie zastosować wapnowanie jesienią przy użyciu wapna magnezowego lub dolomitowego. Zmianowanie (...) sadzeniem rozsady. Przy glebach słabszych dawki nawozów azotowych można podzielić. Seler, zwłaszcza uprawiany na glebach źle

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

pH=3,5–4,0 (mierzone w KCl) – torfowe, torfowe piaszczyste. Pod uwagę mogą być brane gleby z IV i V klasy bonitacyjnej, o ile jest możliwość łatwego ich nawodnienia. Ważne jest, by w glebie utrzymywana była stała wilgotność, poziom wód gruntowych powinien znajdować się w przedziale 40–70 cm (optymalnie 50–60 cm) zależnie

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym. Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji).

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

uprawie późnej dobrze rośnie na glebach torfowych. Odczyn gleb mineralnych powinien mieć pH 6,5, natomiast torfowych 5,5.   Warunki uprawy pod osłonami Światło jest jednym z ważniejszych czynników podczas produkcji rozsady. Sałata jest wrażliwa na jego niedobór, produkuje wtedy niekształtne, luźne główki. Doświetlanie jest

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

pod formę jarą sprawdzają się gleby torfowe i murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia wielu (...) stosować w jednym lub dwóch terminach (65% i 35%). Podział na dwie dawki jest gwarancją mniejszego

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

nadają się przede wszystkim kwaśne gleby torfowe i pobagienne. Piaszczyste grunty zasobne w składniki mineralne, w przypadku żurawiny, mogą być wykorzystane wyłącznie przy jednoczesnym, intensywnym nawadnianiu uprawy. Skoro już o nawadnianiu mowa, to poziom wód gruntowych nie powinien przekraczać 30-40 cm od powierzchni ziemi. Stanowisko pod uprawę powinno

Marchew
Czy już czas na siew marchwi? Sprawdź, który termin jest najlepszy!

Dobrze rosnąć będzie również na glebach torfowych, ale niezbyt kwaśnych, które dodatkowo powinny być dobrze nawiezione i nieprzesuszone w wierzchniej warstwie. Marchew wymaga wilgotnej, lecz nie podmokłej gleby, źle reaguje na susze. Ponadto gleba nie powinna być kwaśna, najlepszy jest odczyn w granicach pH 6,0–7,0. Równie ważna jest

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

zabiegu są: wilgotność i rodzaj gleby. Gleby suche wymagają głębszego sadzenia. Płytko umieszczone bulwy są bardziej podatne na porażenie zarazą ziemniaka oraz szybko się zielenieją. Zwiększenie głębokości sadzenia nawet o 1 cm może przynieść wiele niepożądanych skutków takich jak: opóźnienie wschodów, rozdrobnienie bulw, zagrożenie ryzoktoniozy ziemniaka. Kiedy sadzić

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

Jej uprawę można prowadzić na glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na zbiór nasion, to powinna być uprawiana po orce zimowej. Jej wysiew należy wykonać jak najwcześniej, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

system korzeniowy. Dobrze sprawdzają się gleby torfowe o poziomie pH mieszczącym się w granicach od 6,5 do 6,8. Aby uprawa na glebach lekkich kończyła się powodzeniem, wymaga nawożenia dużą ilością (...) połowy lipca do połowy sierpnia. Wówczas zbiorów można się spodziewać po około 50 dniach.

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Sałatę rzymską uprawiamy na glebie o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,5–7,0). Źle reaguje zarówno na odczyn kwaśny, jak i zasadowy.   Uprawa Sałatę rzymską możemy uprawiać z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Częściej polecana

Rośliny lecznicze
Konopie siewne – wszystko, co musisz wiedzieć o ich odmianach i zastosowaniu dawniej i dziś

wiąże się to ze spadkiem wydajności uprawy. Jest ona możliwa także na glebach torfowych, które pozwalają na uzyskane wysokiego plonu słomy, lecz powodują spadek jakości (...) wiąże się to ze spadkiem wydajności uprawy. Jest ona możliwa także na glebach torfowych, które pozwalają na uzyskane wysokiego plonu słomy, lecz powodują spadek jakości

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

rośnie ona na glebach żyznych oraz wilgotnych, a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.   Użytkowanie (...) rośnie ona na glebach żyznych oraz wilgotnych, a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.   Użytkowanie

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

ciężkiej o pH=5,2–6,0. Należy unikać gleb torfowych lub bardzo lekkich, z których szybko są wypłukiwane składniki pokarmowe. Bardziej wymagające co do gleby są odmiany szklarniowe uprawiane w gruncie, wymagają większej jej zasobności. Bardzo istotne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża, rośliny źle znoszą suszę. W początkowym okresie rozwoju gleba powinna być

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor również (...) jest wiechlina roczna. Pielęgnacja plantacji jest utrudniona przez rozłogi podziemne, które wypełniają międzyrzędzia. Dodatkowo uprawa nasienna

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

madach, czarnych ziemiach, czarnoziemach oraz glebach torfowych i murszowych. Ze względu na dobrze rozwinięty, głęboko penetrujący glebę, system korzeniowy o dużej sile ssącej nie posiada wysokich wymagań wodnych. Największe zapotrzebowanie na wodę ma podczas tworzenia się pąków kwiatowych i dojrzewania łuszczyn. Susze powodują spadek plonu i obniżenie jego

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

podkreślone, dostatecznie wilgotnych. Najlepsze będą gleby torfowe, natomiast źle sprawdzą się zarówno podłoża lekkie i piaszczyste, jak i gleby ciężkie. Odczyn pH powinien zawierać się w przedziale od 6,5 do 7,5, więc w niektórych przypadkach konieczne może się okazać przeprowadzenie wapnowania. Ostatnia kwestia, to sprawa nasłonecznienia. Nic nie

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Odczyn powinien być zbliżony do obojętnego, czyli do pH 6,5. Sałata negatywne reaguje na odczyn kwaśny, jak i na alkaiczny.   Nawożenie Sałata ma duże wymagania nawozowe. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem, który należy stosować jesienią.

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

wyborze odmiany jadalnej, jest jej typ kulinarny. Dzięki znajomości podziału odmian wg typu miąższu bulw, można wybrać (...) żółtego. Świetnie się przechowuje. Plonuje bardzo wysoko, nawet gdy warunki klimatyczno-glebowe są niesprzyjające. Wysoce odporna na choroby (...) Skórka żółta, miąższ jasnożółty. Nie polecana do wysadzania glebach torfowych oraz typowo piaskowych, ponieważ średnio znosi

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Najbardziej pod uprawę nadają się gleby torfowe i czarne ziemie o pH na poziomie od 6 do 7. Roślina jest szczególnie wymagająca pod względem nawodnienia. Optymalna zawartość wody powinna wynosić od 70 do 80% w okresie grubienia korzeni, czyli od lipca do października oraz około 60% w pozostałych

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

nadmiernie wilgotne oraz na rozpylonych glebach torfowych i na stanowiskach zacienionych. Cechy charakterystyczne Śmiałek darniowy jest trawą, która tworzy silnie zbite kępy, mające średnice nawet 25 cm i wysokość 50 cm. Wyrastają one ponad powierzchnię darni i utrudniają jej użytkowanie. Wykształca silny system korzeniowy, w związku

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

5-7 cm lub do doniczek torfowych, torfowo-ziemnych lub torfowo-celulozowych. Możliwy jest również punktowy wysiew otoczkowanych nasion do wielokomórkowych tac wypełnionych torfem. Zaleca się zaprawienie na mokro nasion bardziej wrażliwych odmian. Moczenie ich przez 24 godziny w 0,25% roztworze Sadoplonu 75 w temperaturze 30o C zabezpiecza rośliny przed chorobami.

Seler
Jak i kiedy siać seler korzeniowy i naciowy? Wyjaśniamy!

korzeniowy. Nie uprawiajmy go na glebie torfowej, gdyż może to sprzyjać wybijaniu w pędy kwiatostanowe. Termin i sposób siewu Produkcja rozsady selera naciowego przebiega podobnie jak w przypadku selera korzeniowego. Nasiona wysiewamy od połowy lutego do końca marca w rozstawie 5 x 5 (inspekt lub skrzynki).

Por
Sadzenie i rozsada pora - praktyczne informacje

wymaga słonecznego stanowiska. Odpowiedni odczyn gleby torfowej wynosi pH=5,5–6,0, mineralnej 6,0–7,5. Por uprawiany z rozsady rośnie dobrze prawie na każdej glebie, najlepiej jednak na żyznej. Produkcję rozsady rozpoczyna się od wysiewu do ciepłego inspektu lub tunelu foliowego. Zwykle nasiona sieje się w marcu do skrzynek wypełnionych podłożem. Inspekt

Sałata
Czas na siew sałaty! Przedstawiamy kilka istotnych porad

odmian dobrze sprawdzą się także gleby torfowe. W przypadku tych pierwszych, poziom pH powinien oscylować w granicach 6,5, a w przypadku drugich dobrze, by odczyn wynosił przynajmniej 5,5. Jedyny czynnik, na który sałata jest bardziej wrażliwa, to zawartość wody w glebie. Jej ilość powinna być względnie stała i

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

Pięciornik gęsi preferuje gleby torfowe różnego rodzaju i mady rzeczne – najlepiej rozwija się na żyznych podłożach o dużym poziomie próchniczym. Lubi miejsca wilgotne, nasłonecznione. Pojawia się zarówno na glebach ciężkich jak i lekkich. Często wrasta w uprawy z poboczy, dzięki kłączom. W dużym natężeniu porasta pobocza pól,

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Urodzajność gleb polega na ich zdolności do produkcji, czyli wytwarzania odpowiednio wysokich plonów. Urodzajność może być też nazywana produktywnością gleby i wyrażana plonem z jednostki powierzchni (dt·ha-1). Urodzajność można podzielić na potencjalną i aktualną. Urodzajność potencjalna określa możliwości plonowania roślin w danych warunkach siedliskowych przy zastosowaniu różnych metod agrotechnicznych,

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą strukturę gruzełkowatą, a często są jej pozbawione. Rośliny najlepiej rosną na glebach lekko kwaśnych, ale żyto, ziemniaki, łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne.

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

Żyzne i bogate w składniki mineralne gleby torfowe stanowią dużą część użytków rolnych Polski. Można na nich uprawiać nawet najbardziej wymagające, specjalne rośliny, ale ich użytkowanie bywa utrudnione a zagospodarowanie wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

być też używany jako olej techniczny (biopaliwo). Gorczyce można podzielić na trzy gatunki: gorczycę białą, sarepską i (...) niewielkim obszarze, ponieważ w kraju plonuje najsłabiej. Wymagania glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę gorczyc (...) czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać,

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

które przy silnym rozwoju erozji przekształcają się w parowy i wąwozy. Sufozja – jest to przesuwanie się wilgotnej gleby po zmarzniętych warstwach niżej położonych. Soliflukcja – to erozja podziemna, która powoduje powstawanie pustych przestrzeni pod glebą – pieczar, korytarzy, rynien podziemnych – często też ziemia nad nimi

Uprawa
Doniczki torfowe - dlaczego warto stosować? Zobacz!

Kwadratowy lub okrągły to podstawowe kształty doniczek torfowych. Wybór rozmiarów jest dość szeroki. Najmniejsze mają (...) wybór przy produkowaniu rozsady w większej ilości. Paletki doniczek zespolonych podzielone są na 6, 10 lub 12 (...) się integralną częścią podłoża. Pod wpływem wody i czynników glebowych doniczka rozkłada się. Jest to również

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

wszystkim na małych powierzchniach ze względu na wysokie wymogi utrzymania odpowiedniej wilgotności gleby aż do pojawienia się wschodów. Przy braku dostatecznej wilgotności kiełki zamierają. (...) 6–8 cm. Należy przedtem uzupełnić pojemniki do ¾ wysokości ziemią inspektową lub podłożem torfowym. Temperatura pomieszczenia w dzień podczas wschodów nasion nie powinna

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

zapewnia ich lepszy rozwój. Wskaźnikiem jakości zabiegu jest wielkość stałego spulchnienia górnej warstwy gleby – nie powinna ona być mniejsza od głębokości uprawy przedsiewnej, jednak dokładne parametry zależą od głębokości roboczej oraz rozstawu zębów głębosza. Podziałka szczelin powinna być tak dobrana, by warstwy spulchnione nakładały się na siebie pod

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Uprawa tytoniu udaje się na glebach gorszej jakości, gdzie nie mogą rosnąć rośliny o większych wymaganiach. Tytoń można podzielić na sześć grup użytkowych: suszony ogrzewanym powietrzem, orientalny, Burley, (...) się stosowanie systemu tac wielokomorowych, które są wypełnione substratem torfowym, a następnie zostają umieszczone na podłożu

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki