Świnie rasy Pietrain

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Świnie rasy Pietrain

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

W Polsce według wstępnych danych GUS w lipcu 2013 pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11129,4 tysięcy sztuk. Wyniki dotyczące wskaźników rozrodu, cech tucznych i rzeźnych potwierdzają wartościowość krajowego pogłowia. Rasy trzody chlewnej dzieli się na rasy ojcowskie i mateczne, w zależności od cech przekazywanych potomstwu.

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

rzepaku można wykonywać opryskiwanie fungicydami. Termin zastosowania takich zabiegów jest uzależniony od fazy rozwojowej roślin oraz od biologii patogena. Jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku, chemiczne zabiegi wykonuje się przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. Wiosną, kiedy rusza wegetacja, w fazie wydłużania pędu głównego, można powtórzyć zabieg.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

sprzyjające uprawie kukurydzy. Wymagania termiczne Kukurydza jest rośliną odznaczającą się dużymi wymaganiami klimatycznymi, ale dzięki wyhodowaniu odmian o krótszym okresie wegetacji i mniejszych wymaganiach termicznych jej zasięg uprawy na świecie ciągle ulega powiększeniu. Należy ona do roślin dnia krótkiego, tak jak inne rośliny pochodzące

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

wykazuje dużą koncentrację makroelementów, dlatego też nie należy go stosować w okresie letnio-jesiennym w dawkach wyższych niż (...) kilogram obornika zawiera również przeciętnie: 3,6 g wapnia, 1,1 g magnezu, 5,3 mg boru, 5 mg miedzi, (...) czystym składniku. Obornik można stosować w trzech terminach agrotechniczno-kalendarzowych. Bardzo dobry termin, który zapewnia

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

odmiany owsa. Różnią się one terminem dojrzewania oraz kolorem łuski. Wymagania termiczne Owies najlepiej rośnie w klimacie umiarkowanym i wilgotnym. Ziarno zaczyna kiełkować w temperaturze ok. (...) zaorano jesienią, a wcześniej występowały na nim okopowe, należy zastosować agregat z aktywną broną bądź kultywatorem,

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z pola. Stanowisko po zbożach należy płytko przeorać, następnie wykonać orkę przedzimową średniej głębokości. Pola, na których zdiagnozowano obfite zachwaszczenie, wymagają zastosowania (...) rozłogi chwastów. Uprawę wiosenną trzeba rozpocząć od zastosowania brony lub agregatu uprawowego (gleby lekkie)

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

ok. 27–30 g. Wymagania termiczne Najkorzystniejszą temperaturą dla żyta w okresie siewu i wschodów jest 10–13,5°C. Jesienią, w czasie wegetacji, średnia dobowa temperatura powietrza powinna wynosić 7–8°C, co sprzyja listnieniu, krzewieniu oraz hartowaniu roślin przed zimą. Jeżeli podczas hartowania żyto osiągnęło 4., 5. fazę liści to

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

go do odpowiedniego stanu, należy zastosować wapnowanie. Wielkość dawki nawozu wapniowego zależna jest od rodzaju gleby. Polecane jest wapno magnezowe (dolomitowe), które oprócz wapnia dodatkowo dostarcza magnezu, co potrzebne jest (...) plantacji zgodnie z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

potasu w glebie. Pszenica jara wymaga siedlisk o uregulowanym odczynie gleby (optymalne pH 6,5 i powyżej). Pierwsze, pozytywne efekty wapnowania widoczne są już w drugim roku od wykonania zabiegu. Na (...) około 10 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O. Najlepszym terminem aplikacji fosforu i potasu jest wiosna,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

w swoim składzie. Wymagania termiczne i wodne dla rzepaku Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury pod koniec zimy oraz podczas zimowych odwilży. Po dobrym wiosennym zahartowaniu może znosić większe spadki temperatury na początku zimy, a jeżeli na

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Słabo plonuje w latach z niewystarczającą ilością opadów. Pszenica wymaga gleb o uregulowanym odczynie (5,3- 7,5). Ponadto, (...) oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą (...) Tabela 1. Zestawienie szacunkowych dawek nawozów mineralnych (kg/ha) stosowanych w uprawie pszenicy ozimej. Źródło: Zalecenia

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

z nich (ok. 60%) należy zastosować w trakcie ruszenia wegetacji, a drugą w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do fazy kłoszenia, jeżeli łan jest gęsty (...) w okresie strzelania w źdźbło. Wapń i magnez Na glebach z dużą

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

uprawę tych roślin. Wymagania termiczne i wodne Gorczyce należą do roślin jarych, które dobrze znoszą wiosenne przymrozki (do -4°C). Najlepiej rosną w rejonach, gdzie suma opadów w okresie od kwietnia do września wynosi co najmniej 400 mm. Susza w czerwcu i lipcu wpływa negatywnie na wielkość

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą być bardzo łatwo uszkadzane przez przymrozki. Jeżeli w tym czasie występuje (...) strączkowych, wieloletnich motylkowych drobnonasiennych i kapustowatych. Soja może być stosowana jako plon główny lub wtóry po

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Mieszanki wyki ze zbożami nie wymagają stosowania chemicznych środków, ponieważ dobrze konkurują z chwastami. Choroby i szkodniki Wyka siewna jest gatunkiem stosunkowo odpornym na choroby. Jednak najczęściej atakuje ją zgorzej siewek, a także mączniak prawdziwy oraz rzekomy, askochytoza wyki oraz rdza bobu i wyki. Szkodniki, które

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

takich jak potas, azot i magnez. Stosowanie nawozów, odpowiednio potasowych, azotowych i magnezowych, będzie zależne od pory roku. Do równoległego stosowania możemy, a nawet powinniśmy włączyć obornik lub kompost. W okresie jesiennym przeprowadzamy nawożenie potasem, którego dawka nie powinna przekraczać 100kg na hektar. Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

Papryka wymaga dużej ilości ciepła. Wymagania termiczne zależne są od fazy rozwojowej. Do skiełkowania nasion najlepsza jest temperatura 24–27°C. Optymalna temperatura do rozwoju wynosi 20–27°C w dzień i 16–20°C w nocy. Należy utrzymywać odpowiednie ciepło, gdyż spadek poniżej 15°C powoduje zahamowanie roślin we wzroście i opadanie kwiatów i zawiązków owoców.

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

można również podzielić na odmiany termoneutralne, które nie wymagają niskich temperatur, i odmiany nietermoneutralne, które w niesprzyjających warunkach opóźniają swoje kwitnienie i dojrzewanie. Cechy charakterystyczne Łubin (...) Roundupem w celu zniszczenia zachwaszczenia. Zamiast orki przedzimowej można zastosować gruber, a na wiosnę agregat uprawowy

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

górnych zaleceń dawek pestycydów. Drugim terminem stosowania chemicznej ochrony jest okres pojawienia się na krzakach ziemniaka larw L1 oraz L2. Ważny aspekt to terminowe wykonanie tego zabiegu. W przypadku nieznacznego opóźnienia dochodzi do wysokich ubytków masy części nadziemnej rośliny oraz niższego plonu bulw. Wynika to z działalności niezwykle żarłocznego, starszego

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

straty w plonie. Wymagania termiczne Rzepak ozimy wykazuje małą zimotrwałość i większość jego odmian ulega uszkodzeniu podczas bezśnieżnych zim przy temperaturze poniżej -15°C. Pod okrywą śnieżną rośliny rzepaku są w stanie wytrzymać mrozy dochodzące do -28°C. Rzepak dobrze przezimuje, jeżeli temperatura w okresie jesiennym

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

Poszczególne typy jęczmienia jarego mają inne wymagania co do nawożenia azotowego. Duża zawartość białka (...) nawożenia azotem (wielkość i podział dawek, terminy stosowania) z uwzględnieniem kierunku użytkowania jęczmienia jarego, przedstawiono poniżej. Jęczmień jary browarny Nawożenie jednorazowo przedsiewnie, dostosowane do konkretnych warunków

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

uprawa w siewie czystym nie wymaga stosowania dodatkowego nawożenia azotowego. Przy uprawie wsiewki w zbożową roślinę ochronną należy przedsiewnie zastosować około 60 kg N/ha. Pielęgnacja Chwasty w uprawie esparcety muszą być bezwzględnie usuwane, ponieważ jest bardzo wrażliwa na zacienienie. Do ich niszczenia należy stosować odpowiednie herbicydy.

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

Roślina ma dość duże wymagania termiczne, kiełkuje w temperaturze 4‒5°C. Dobrze znosi krótkotrwałe przymrozki nieprzekraczające -8°C. W okresie od siewu do wchodów łubin żółty przechodzi stadium jarowizacji, która odgrywa (...) które hamują rozwój włośników korzeniowych i zmniejszają aktywność brodawek. Stosowanie nawożenia azotowego w uprawie łubinu żółtego

Owies
Owies bezłuskowy - popularny w rolnictwie ekologicznym

różnych przetworów spożywczych, ponieważ nie wymaga stosowania zabiegu obłuskiwania, co przyczynia się do uproszczenia procesu technologicznego. Do negatywnych cech owsa bezłuskowego należy niska produktywność w porównaniu z tradycyjnymi owsami. Jednak po przeliczeniu na plon ziarna bez łuski, okazuje się, że jego ilość nie odbiega zbytnio od plonu ziarna

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

Żyto siewne ma najmniejsze wymagania termiczne spośród innych zbóż i odznacza się największą mrozoodpornością. Optymalna temperatura do jego wzrostu i rozwoju wynosi ok. 18°C. Jego zapotrzebowanie na wodę jest również niewielkie dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. Może być uprawiany na kompleksach żytnich. Najlepszymi przedplonami dla rolniczych odmian

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

do pasz sypkich. Żywienie wielofazowe wymaga zastosowania systemów automatycznie dozujących odpowiednie mieszanki dla każdej z grup technologicznych. Zwierzęta otrzymują do długiego koryta prawidłowo zbilansowaną paszą pod względem składników odżywczych dostosowaną do ich potrzeb fizjologicznych. Zadawanie paszy tym systemem jest wygodne, ale niestety nie można nadzorować jej ilości spożytej przez każde

Inne warzywa
Uprawa patisona – odmiany i właściwości oryginalnego warzywa dyniowatego

Jako warzywo dyniowate ma wysokie wymagania termiczne, dotyczące zwłaszcza temperatury gleby, i wodne. Ponadto do prawidłowego wzrostu potrzebuje dużo światła. Jest wrażliwy na wiatr, potrzebuje więc słonecznego i zacisznego stanowiska. Lubi gleby żyzne, przewiewne i przepuszczalne. Uprawa patisona zalecana jest szczególnie na stanowiskach w pierwszym roku po zastosowaniu obornika lub kompostu.

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

na kompleksach żytnich. Wymagania termiczne i wodne Gryka najlepiej rozwija się w temperaturze wynoszącej ok. 20°C, a do rozpoczęcia kiełkowania wymaga 8–10°C. Jest bardzo wrażliwa na przymrozki. Jej zapotrzebowanie na wodę zależy od fazy, w jakiej się znajduje. Przedplon Rośliny zbożowe mogą

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

klimatyczne i glebowe Wymagania termiczne rzodkiewki są niewielkie, ponieważ jest to roślina klimatu chłodnego, która nadaje się do uprawy wczesną wiosną i późną jesienią. W krajach o łagodnych zimach możliwa jest uprawa tej rośliny, ale mrozów poniżej - 5°C to warzywo nie znosi.  Najlepsza temperatura do uprawy rzodkiewki

Brzoskwinie
Uprawa brzoskwiń: od sadzenia poprzez pielęgnację aż po obfity zbiór

i dwuletnie. Uformowanie korony wachlarzowej wymaga zastosowanie rusztowania na ścianie i polega na wykształceniu krótkiego pnia i promieniście względem niego ułożonych pędów. Pielęgnacja Oczywiście, po pierwszym odchwaszczeniu przed uprawą, nie należy zapominać o sukcesywnym powtarzaniu tej czynności. Aby spowolnić proces wzrostu niepożądanych roślin, można zastosować ściółkowanie

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

Roślina ma wysokie wymagania termiczne. Kiełkuje w temperaturze od 3 do 4 OC. Mimo to, znosi krótkotrwałe, nieszkodliwe przymrozki sięgające do -6OC. Aby wykształcić dorodne, zdrowe strąki, potrzebuje minimum 19OC. Dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami wody, przy czym formy drobnonasienne są bardziej odporne na susze. Soczewica to

Inne warzywa
Kiwano - kolczasty ogórek i masz ekstrawagancki ogródek!

zaleta. Rekompensuje to trochę ogromne wymagania termiczne i trochę mniej restrykcyjne wymogi co do gleby. Ta ostatnia musi być żyzna, próchnicza, przepuszczalna, ale i wilgotna, choć pod tym względem roślina ta ma mniejsze potrzeby niż na przykład ogórek gruntowy. Co się zaś tyczy wymagań cieplnych, to przypominają one

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

związku z tym jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Najlepszym terminem nawożenia dla łąk jest okres wiosenny, a (...) z gleby ok. 60 kg wapnia (Ca) i 12–15 kg magnezu (Mg). W przypadku większego spodziewanego plonu (...) rocznej dawce 140–180 kg N/ha. Pierwszą dawkę (50%) należy zastosować na wiosnę po ruszeniu wegetacji, nie

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

środkowe. Wymagania Tytoń ma duże wymagania cieplne i najlepiej rośnie przy dobowej temperaturze (...) osłaniają rośliny przed negatywnym działaniem silnych wiatrów. Jako osłony można stosować takie rośliny, jak żyto, kukurydza czy (...) piasku lub ziemia inspektowa. Takie podłoża należy najpierw odkazić termicznie, np. poprzez prażenie czy parowanie, lub

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

ilości białka (około 10%), ale stosowane są w tak dużym udziale w dawkach jako komponenty, że zawartość się bilansuje. Wartość odżywcza zbóż zależy w dużym stopniu od warunków środowiska, gleby, (...) żywienia kurcząt. Skarmianie pszenicy u niosek i brojlerów rzeźnych wymaga uzupełniania ksantofili, ponieważ w tym zbożu

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

ekonomicznie momencie (najwyższe ceny zbóż). Zboże zanim zostanie zmagazynowane jest poddawane procesom konserwacji, które mają na celu zahamowanie procesów fizjologicznych oraz zabezpieczenie przed rozwojem drobnoustrojów. Aby zapewnić prawidłowe warunki przechowywania należy utrzymać odpowiednią wagową wilgotność ziarna, niską temperaturę oraz zastosować aktywne wietrzenie (szuflowanie lub mieszanie zboża). Obecnie

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

krajów. Ogórek największe zastosowanie ma w przemyśle przetwórczym: kwaszenie, kiszenie, konserwowanie, mrożenie ogórków czy uzyskiwanie z nich przecierów. Owoc ogórka zawiera w sobie duże ilości wody, do 97%, reszta to niewielkie zawartości białek, tłuszczy, cukrów i witamin. Ważnym elementem w strukturze owocu ogórka są sole zasadowe, które wspomagają układ

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

Jednym z istotnych czynników pozwalających uzyskać wysokie plony pszenżyta jest wykonanie prawidłowego siewu w odpowiednim terminie. Ważne są odpowiedni materiał siewny oraz głębokość i ilość wysiewu. Wpływa to m.in. na liczbę kłosów i ziaren w kłosie. Do wysiewu najlepiej stosować kwalifikowany materiał siewny, który można zaprawiać. Zapewnia to odpowiednią jakość nasion i chroni je przed chorobami grzybowymi, które mogą atakować rośliny na początku okresu wegetacji.

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

z głównych zabiegów agrotechnicznych, mających największy wpływ na ilości i jakości plonu bulw jest nawożenie. Wielkości dawek nawozowych muszą być dostosowane do zasobności gleby w poszczególne składniki odżywcze oraz wymagań pokarmowych rośliny nawożonej. Jednym z głównych zabiegów agrotechnicznych, mających największy wpływ na ilości i jakości plonu bulw jest nawożenie. 

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

8 kg tlenku wapnia (CaO) oraz 9 kg tlenku magnezu (MgO). Tabela 1. Pobieranie składników (...) poprzez nawożenie zlokalizowane, wykonywane łącznie z siewem nasion lub poprzez stosowanie fosforu w postaci płynnego nawozu. Objawami (...) duże pobranie tego pierwiastka należy uwzględnić, gdy ustala się terminy i sposób nawożenia. Na ilość pobranego

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

z Azji Środkowej, cechującą się dużym potencjałem plonowania. Przy zastosowaniu poprawnej agrotechniki  można uzyskać z jednego hektara (...) suchej masie nasion stwierdza się 26-32% białka ogólnego. Wymagania Bobik nie wykazuje dużych (...) 0,25 t/ha. Wykonanie siewu bobiku w odpowiednim terminie ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrych

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

przez owies kształtuje się następująco: magnez w postaci tlenku magnezu (MgO) – 0,4 kg, azot (N) – (...) fosforu oraz potasu. Na glebach ubogich w te pierwiastki należy zastosować 70-100 kg P2O5 i 90-130 kg (...) strzelania w źdźbło). Przy stosowaniu azotu w terminie przedsiewnym, należy wysiać go na 2-4

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

W żywieniu drobiu stosowane są głównie pasze zbożowe i produkty uboczne pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego. Zboża mogą stanowić w dawce od 40 do 80%. Koszty pasz znacząco przekraczają inne wydatki związane z hodowlą, dlatego bardzo ważna jest optymalizacja ilości i składu mieszanek paszowych. Drób ma duże wymagania dotyczące jakości

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

jak: Kredo, Speedway i Arktis. Przeciwko mączniakowi prawdziwemu można stosować następujące fungicydy: Amistar 250 SC, Atak 450 (...) wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS Magic, Speedway, Platin i Pengar. Po wystąpieniu (...) rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na uszkodzenia spowodowane przez patogeny czy szkodniki. Materiał siewny najlepiej zakupić w wyspecjalizowanych firmach nasiennych. Gwarantuje

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

termin wczesny: 240-260 ziaren/m2; termin optymalny: 260-300 ziaren/m2; termin późny: 300-360 ziaren/m2; termin bardzo późny: 360-420 ziaren/m2. Na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym należy stosować nawożenie azotowe w ilości od 50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym –

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki