Wilgotność w oborze

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wilgotność w oborze

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Krowy mleczne utrzymywane są w dwóch systemach , uwięziowym i wolnostanowiskowym. Obora wolnostanowiskowa to budynek, w którym krowy utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa.

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Chęć modernizacji budynków inwentarskich wykazuje coraz więcej gospodarstw rolnych. Wynika to przede wszystkim z dążenia rolników do spełnienia wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie. Duży nacisk kładziony jest tu na dobrostan zwierząt. Nowe technologie produkcji także wymuszają wprowadzanie zmian.

Bydło mleczne
Radzimy, jak przygotować legowiska i wybrać maty legowiskowe dla bydła

krowy od zimnych posadzek oraz wilgotnego obornika. Maty są łatwo demontowalne, ponieważ nie wykorzystuje się metalowych śrub, tylko gumowe kołki. Materac można myć przy pomocy myjki wysokociśnieniowej i dezynfekować. Guma jest odporna na działanie moczu, kału i substancji używanych do dezynfekcji. Maty legowiskowe gumowe są wygodne, miękkie, bezpieczne,

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry termin zastosowania obornika przypada przed orką zimową. Zapewnione są wtedy dobre warunki pogodowe, do których należą niskie temperatury i duża wilgotność powietrza. Czasem gleba może być zbyt mokra i wtedy rozrzucenie obornika prowadzi do zniszczenia jej

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

Niezależnie od typu obory zwierzęta potrzebują do prawidłowego wzrostu i rozwoju dobrych warunków środowiska. W oborach wolnostanowiskowych z głęboką ściółką występuje znaczne stężenie toksycznych gazów, pyłu oraz zanieczyszczeń. Problemem może być również zbyt wysoka wilgotność, która w połączeniu z zanieczyszczeniami może wywoływać szereg chorób układu oddechowego. Dbając o

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

warunki termiczne (-10 do +25°C). Lepiej znoszą niskie temperatury niż wysokie. Temperatura powyżej 25°C i wysoka wilgotność mogą spowodować stres cieplny. Jednym z objawów może być utrata apetytu i obniżenie dziennej produkcji mleka. W nowoczesnych oborach stosuje się zraszacze wodne, chłodzące zwierzęta. Wilgotność i wentylacja W oborze

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

osłoniętych przed wiatrem, lecz nie zacienionych. Wiatr powoduje obniżanie temperatury i zmniejsza wilgotność względną powietrza, może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą (...) Nawożenie organiczne i mineralne Uprawa ogórka następuje w pierwszym roku po oborniku. Podstawowym nawożeniem organicznym jest stosowanie obornika jesienią w dawce 30–40 t/ha,

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

zawartość skrobi. Nawozy mineralne Nawozy mineralne stosowane są po to, by uzupełnić ewentualne niedobory składników pokarmowych obecnych w nawozach pochodzenia organicznego. Do czynników warunkujących efektywność ich działania należą: rodzaj siedliska (wilgotność, odczyn gleby), poziom stosowanej agrotechniki (przeciętna/ wysoka, intensywna). Dobierając wielkość dawki nawozowej należy kierować się rodzajem

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

twarde, jak słoma pszenna, żytnia i rzepakowa. Podłoże to w odróżnieniu od obornika nie stanowi źródła łatwo dostępnych składników odżywczych. Wymaga odpowiedniego przygotowania, proces ten (...) zawsze otwierać drzwi od strony odwietrznej. Nie zapominajmy również o utrzymywaniu wtedy wysokiej wilgotności powietrza. Wietrzenie pozwala również owadom na zapylenie kwiatów. W przypadku przeznaczonych

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

cieląt warto zwrócić uwagę również na pielęgnację racic, która polega na usuwaniu obornika ze szpary międzyracicowej. Dzięki systematyczności tego zabiegu można uniknąć zanokcicy. U starszych (...) pracę. Cielęta bardzo dobrze znoszą niskie temperatury, ale nie w połączeniu z wysoką wilgotnością. Często występujące schorzenia wiążą się z zapaleniem górnych i dolnych dróg

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

się oraz średnio wilgotna. Odczyn gleby obojętny po lekko kwaśny, pH 5,2–6,0. Odmiany samokończące najgorzej rosną na glebach lekkich i torfowych, za to najlepsze plony obserwuje się na glebach ciężkich i próchnicznych. Zmianowanie i nawożenie Pomidor najlepiej rośnie w 2. lub 3. roku po oborniku. W pierwszym

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

produktów pochodzących od zwierząt (mięso lub mleko), dobry stan zdrowia zwierząt i osób obsługujących oborę. Zadania wentylacji Wentylacja ma za zadanie usuwanie gazów toksycznych, nadmiaru pary wodnej, pyłu, drobnoustrojów chorobotwórczych oraz regulację temperatury i wilgotności. Prawidłowe funkcjonowanie wentylacji ma również istotny wpływ na konstrukcję budynku, poprzez zabezpieczenie

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

i nawożenie obornikiem w ilościach odpowiadających normom. Warunki utrzymania W ekologicznej produkcji drobiu i jaj bardzo ważne są prawidłowe warunki utrzymania oraz dobrostan zwierząt. Do czynników znacząco wpływających na dobre samopoczucie i wysoką produkcję ptaków należą; jakość ściółki, obsada, dopasowane karmidła i poidła,  mikroklimat- temperatura, wilgotność, wentylacja,

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

czas kiełkowania i wschodów oraz podczas intensywnego wzrostu na grubość. Niezapewnienie dostatecznej wilgotności gleby w początkowej fazie rozwoju skutkuje wydłużonymi i nierównomiernymi wschodami, a w (...) innych warzywach korzeniowych przez 3–4 lata. Najlepsza jest uprawa w drugim roku po oborniku. Bezpośrednio po oborniku obserwuje się rozwidlanie się korzeni i częste porażenia

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i molibden są mikroelementami mającymi duży wpływ na wzrost i rozwój koniczyny. Niedobory boru mogą występować na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym, a molibdenu (...) Wypasanie zwierząt na polu gdzie uprawiana jest koniczyna czerwona, można dokonywać przy optymalnej wilgotności gleby. Wypasanie i koszenie powinno być zakończone najpóźniej do 30 września,

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

[2]   Pod uprawę kukurydzy zalecane jest stosowanie obornika lub gnojowicy pod orkę przedzimową Choroby i szkodniki (...) pojawienie się czarnej plamki – niewielkiego sczernienia u nasady ziarniaka zlokalizowanego przy zarodku. Wilgotność ziarna w tym stadium wynosi 35-40%. Po wystąpieniu tego objawu, ze

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

na zbyt niską temperaturę jest sałata uprawiana jesienią. Sałaty nie należy ani przesuszyć, ani zalać. Wilgotność powierzchni gleby powinna wynosić 50–80%. Przy zbyt wysokiej ilości wody w glebie główki gniją, w przypadku niedoboru liście stają się skórzaste i pozbawione walorów smakowych. Sałatę można uprawiać na wielu glebach,

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

FAO 260-290, dzięki czemu rośliny te osiągają pełną dojrzałość ziarna i niską wilgotność. Nowe odmiany kukurydzy – wczesne i późne (FAO 290) ze względu na (...) w płodozmianie na glebach słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana na oborniku i dodatkowo nawożona. Na kompleksie pszennym i żytnim bardzo dobrym stanowisko

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy zaprawiać, a siew (...) przede wszystkim żyto. Źródłem zakażenia są gleba, wiatr i owady. Jego rozwojowi sprzyjają wilgotne lata. W okresie dojrzewania roślin zamiast ziarniaków wykształcają się twarde, szarofioletowe,

Uprawa
Wszystko, co trzeba wiedzieć o sadzonkach chmielu

średnicy 50 cm, umieszczając na dnie przefermentowany obornik wymieszany z żyzną glebą. Głębokość dołka powinna wynosić ok. 30cm, tak by po umieszczeniu w dołku górna część sadzonki powinna znajdowała się 12-14 cm nad powierzchnią ziemi. Po posadzeniu należy dokładnie docisnąć glebę do sadzonek i przysypać roślinę wilgotną 5-7-centymetrową warstwą gleby.  

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

i warto je zamień na automatyczne systemy. Wśród wielu systemów automatycznych usuwających obornik należy wymienić przenośniki zgarniakowe, które działają samodzielnie. Obsługa jest potrzebna tylko do (...) ilości komponentów (ustalane wcześniej komputerowo), które rozdrabniane w śrutownikach trafiają do mieszarki. Pasze wilgotne przygotowywane są w mieszarkach mechanicznych, hydraulicznych lub pneumatycznych, w których pasza

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

Celsjusza. Obok dużych wymagań świetlnych, por potrzebuje także dostatecznie dużej wilgotności, gdyż jest wrażliwy na niedobór wody, szczególnie na etapie kiełkowania i wschodów (...) jest nawożenie organiczne, więc powinien być uprawiany w pierwszym lub drugim roku po oborniku. Jego zalecana dawka wynosi w granicach 30-40 ton na hektar.

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

się susze bywają niebezpieczne. Mogą powodować zrzucanie zawiązków i deformacje owoców. Niewystarczająca wilgotność może sprzyjać pojawieniu się suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców. Z kolei duża ilość (...) roślinach z wyjątkiem papryki i ziemniaków. Uprawiana jest zazwyczaj w pierwszym roku po oborniku (30–40 t/ha). Przy uprawach na glebach bogatych w próchnicę zalecane jest

Chwasty
Wiechlina zwyczajna – doskonała trawa paszowa na tereny mokre!

się na pastwiskach i łąkach okresowo nadmiernie wilgotnych, a także w obniżeniach terenu. Wiechlina jest chętnie zjadana przez wszystkie gatunki bydła. Wykorzystuje się ją w mieszankach łąkowo-pastwiskowych, zwłaszcza na terenach mokrych i podmokłych. Bardzo dobrze rośnie także na obszarach zielonych i użytkach nawożonych kompostem, obornikiem lub gnojowicą. Jedyną jej wadą, jako

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

ściółkowanie, które należy przeprowadzić bezpośrednio po posadzeniu. Za materiał dobrze posłuży tutaj kompost lub obornik, a także rozdrobniona słoma, liście czy kora drzew iglastych. Zabieg ten nie tylko pozwoli uniknąć szybkiego wzrostu chwastów, ale także zapewni utrzymanie wilgotności gleby na odpowiednim poziomie. Dodatkowo wzbogaci ziemię w składniki mineralne oraz zapobiegnie ich

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

na wodę. Tytonie drobnolistne, do których zaliczyć można grupę orientalną, mają najmniejsze zapotrzebowanie, a największe – tytonie cygarowe. Najważniejsze jest dobre uwilgotnienie gleby w trakcie sadzenia roślin. Tytoń dobrze znosi krótkotrwałe niedobory wody, ale dłuższe susze mogą powodować jego ograniczony wzrost i rozwój, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia liści o

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

i grzędy, system wentylacyjny, paszociąg oraz elementy dodatkowe, wybiegi, oświetlenie, sprzęty usuwające obornik lub pomiot i urządzenia do zbioru jaj. Poidła (...) w chowie klatkowym rynnowe. W kacznikach stosujących żywienie kombinowane tzn. paszami suchymi i wilgotnymi używa się dwóch rodzajów karmideł. Do paszy mokrej używa się zwyczajnych

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów. Odmiany W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 29 odmian pszenicy jarej. W większości są to odmiany jakościowe

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

20% tłuszczu, są wysokiej jakości, a skład zmienia się w zależności od wilgotności gleby i warunków klimatycznych. W Polsce panują niekorzystne warunki pod (...) uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych na oborników. Jedynie na lżejszych glebach może być uprawiana w drugim roku po

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

pustych komór lub gąbczastego miąższu. Odmiany podane w Krajowym Rejestrze COBORU: Denar, Edward, Makar, Talar, Zagłoba. Wymagania klimatyczne i glebowe (...) tworzyć pośpiechy lub źle wykształcać korzenie. Bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej wilgotności gleby. Rośliny lepiej rosną także przy dużej wilgoci w powietrzu. Największej

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

sukcesu w chowie zarówno niosek, jak i kur mięsnych. Planując jego postawienie powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że kury źle znoszą niską temperaturę, wysoką wilgotność i niedobory tlenu. Szczegółowe wskazówki, dotyczące budowy kurnika doskonałego, przedstawiamy poniżej. Dbałość o dobrostan zwierząt procentuje, a dobrze wykonany kurnik przydomowy otwiera drogę do sukcesu

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

ponieważ zawiera małe ilości suchej masy w korzeniach oraz ma duże wymagania wilgotnościowe. W jej składzie dominują bezazotowe substancje wyciągowe (głównie glukoza) oraz (...) pielęgnacyjnymi, które ograniczają zachwaszczenie. Podczas uprawek jesiennych należy przyorać nawozy fosforowe, potasowe oraz obornik za pomocą pługa z przedłużkiem, a wiosną wykonać bronowanie lub włókowanie.

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

dni), późne (ponad 200 dni). Odmiany wpisane do Krajowego Rejestru COBORU: Apetita F1, Prezes F1. Apetita F1 jest średnio późną odmianą. (...) Wymagania klimatyczne i glebowe Kapusta brukselska jest rośliną klimatu chłodnego i wilgotnego. Wytrzymała na niskie temperatury, może przeżywać chłody do -12°C, a nawet

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

późne i późne 120–160 dni. Odmiany (podane w Krajowym Rejestrze COBORU): Mira Polana F1, Roma Polana F1. Przeznaczenie plonu: świeży rynek, mrożona w (...) wrażliwością na niedobór światła. Ma stosunkowo wysokie wymagania wodne. Największe zapotrzebowanie na wysoką wilgotność gleby pojawia się w fazie wiązania głów. Najlepiej rośnie

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

kompleksie pszennym wadliwym. Jego wegetacja przedłuża się na glebach próchnicznych i bardzo wilgotnych, dlatego też należy unikać takich stanowisk. Optymalny odczyn gleby powinien (...) przedplonami dla łubinu są zboża. Nie należy uprawiać go bezpośrednio po okopowych na oborniku, ponieważ jego wegetacja na takich stanowiskach jest wydłużona, a roślinom mogą

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

zapominajmy o wymaganiach glebowych i wodnych – chmiel preferuje żyzne i dość wilgotne gleby. Aby wytworzyć 1 tonę suchej masy zużywa aż 600 l wody, (...) lat. Pole powinno być dobrze odchwaszczone, poddane uprawkom pożniwnym i przyorane z rozłożonym obornikiem do 40 t/ha (można podzielić na dwie dawki). Jesienią

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

asymilacyjną, wymaga dużej ilości składników pokarmowych w glebie. Nie jest wskazane nawożenie obornikiem, ponieważ kumuluje w organach spichrzujących duże ilości azotanów i innych związków toksycznych (...) włókniną w uprawie bardzo wczesnej, mechanicznie zwalczać chwasty, utrzymywać wilgotność gleby na poziomie 70-75%.   Choroby i

Marchew
Jak prawidłowo uprawiać marchew? Odpowiadamy!

od 125 do 250 kg K2O oraz od 60 do 125 kg P2O5. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie rok wcześniej obornika. Przy niedużych uprawach warto również pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności gleby. W okresach suchych, jeżeli jest to możliwe, należy dostarczać wodę, aby nie doprowadzić do zbytniego wysuszenia ziemi.

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

posadzeniu. Najlepszym terminem sadzenia jest okres jesienny, ponieważ wtedy są lepsze warunki wilgotnościowe gleby. Gdzie sadzić? Pod plantację maliny nadają się (...) elementem jest nawożenie organiczne stanowiska. Najbardziej wartościowe jest zastosowanie kilka tygodni przed sadzeniem obornika w dawce 40-50 t/ha. Jeśli nie mamy obornika, zaleca się stosowanie nawozów

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

podlewana, nadmiernie nawożona, zarówno nawozami mineralnymi bądź obornikiem. Może być również spowodowana niedoborem wapnia. Aby zapobiec występowaniu suchej zgnilizny należy wyeliminować jej przyczyny (...) który należy zastosować w dawce 70ml na metr kwadratowy. Podłoże powinno być silnie wilgotne, a optymalna temperatura do oprysku musi być wyższa niż 6 stopni

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

Sałata ma umiarkowane wymagania wodne, potrzebuje jej dużo, ale nie znosi nadmiaru. Nadmiar wody powoduje, że główki sałaty gniją, a wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi chorób. W przypadku niedoboru wody liście sałaty stają się skórzaste i niesmaczne. Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy sałata wymaga gleb bardzo żyznych. Najlepiej

Chwasty
Mietlica pospolita – roślina paszowa terenów górzystych i dobra trawa darniowa

skoszeniu i delikatnym ulistnieniem. Mietlica nie jest wytrzymała na deptanie, ponadto na wilgotnych glebach, po 2‒3 sezonach może opanować cały trawnik, zagłuszając inne gatunki traw. (...) dopuścić do jej występowania, należy dbać o czystość materiału siewnego i równomierne rozkładanie obornika. Nie ma opracowanych progów szkodliwości dla tego gatunku oraz dostosowanych herbicydów

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

siewna powinna być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może dojść do (...) nawet do III dekady kwietnia. Opóźnienie terminu siewu powoduje obniżenie plonu nasion, ponieważ wilgotność gleby ulega zmniejszeniu, a warunki termiczne dla jarowizacji pogarszają się. Obsada

Rośliny lecznicze
Rumianek bezpromieniowy – kiedyś rzadki okaz, dziś powszechny chwast lub zioło

zwany jest także dzikim rumiankiem i rumiankiem śmieciowym. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, próchnicze, gliniaste lub piaszczysto-gliniaste, zasobne w azot. Często ze stanowisk ruderalnych i nieużytków przenosi się na pola upraw szerokorzędowych, rzadziej do łanowych. Zachwaszcza zboża, rośliny nawożone obornikiem, okopowe, zaniedbane trawniki, miedze, ugory i odłogi. Charakterystyka

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

związku z tym groch powinno się uprawiać 3–4 lata po użyźnieniu gleby obornikiem. Groch na jednym polu powinien być uprawiany co 4 lata. (...) glebach lekkich i suchych należy przykrywać nasiona głębiej niż na glebach zwięzłych i wilgotnych. Głęboki siew nasion grochu zmniejsza ryzyko uszkodzenia wschodzących roślin przez herbicydy

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

glebach nie zaszkodzi również ponowna orka. Wtedy też po raz kolejny stosujemy obornik. Przed rozpoczęciem bezpośredniej uprawy ziemniaka wysypujemy nawozy azotowe, najczęściej siarczan amonu, w (...) na dwa tygodnie do pomieszczenia o temperaturze około 10 – 16 stopni oraz wilgotności mniej więcej 92%. Po tym czasie stopniowo zmniejszamy temperaturę do 2

Kapusta
Kapusta chińska – doskonała do jesiennej uprawy

Należy też pamiętać, że kapusta ta najbardziej lub klimat umiarkowany chłodny i wilgotny i jest rośliną dnia długiego. Temperatura potrzebna do kiełkowania kształtuje się na (...) nawożenie organiczne, z tego też powodu dobrze uprawiać ją w pierwszym roku po oborniku. Na pielęgnację z kolei powinny się składać takie zabiegi, jak: nawadnianie,

Chwasty
Trudna walka z łobodą rozłożystą – jednorocznym chwastem upraw warzywnych

rozmnaża się wyłącznie poprzez nasiona, które pojawiają się głównie od początku sierpnia. Kłębki mogą zanieczyszczać ziarno siewne, obornik i kompost, i w taki sposób się rozprzestrzeniać. Występowanie Łoboda rozłożysta preferuje lekko wilgotne gleby gliniaste – zwłaszcza rędziny i czarne ziemie. Pojawia się najczęściej po nawożeniu obornikiem i

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

jest ziarniak, otoczony plewkami. W suchym podłożu może przeżyć rok, w glebie wilgotnej zimuje nie tracąc zdolności do wschodów przez kilka lat. Nie ma za (...) toleruje neutralnego i zasadowego odczynu pH. Miotłę zbożową traktuje się jako roślinę wskaźnikową niedoboru wapnia. Rzadko pojawia się na terenach zielonych, dużo częściej porasta ugory

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki