Wyka siewna - nawożenie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyka siewna - nawożenie

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, bobik lub groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość drobnych liści. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. Odmiana Hanka została wyhodowana przez Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR, a pozostałe odmiany przez firmę DANKO.

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

cm) i bronowanie. Wymagane jest przedsiewne nawożenie fosforowe i potasowe w ilości: K20- 70 kg/ha, P205: 50 kg/ha. Siew, wykonuje się do 15 sierpnia, w ilości 15 kg nasion/ha przy rozstawie rzędów 25 cm. Nasiona facelii wymagają dokładnego przykrycia glebą, ponieważ źle kiełkują na świetle. Kolejnym zabiegiem uprawowym jest wałowanie

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

kg nasion/ha. Nasiona koniczyny przed siewem można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być wykonywane przedsiewnie, w czasie orki przedzimowej lub (...) mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład mechaniczny oraz wykazują dużą przepuszczalność. Agrotechnika

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

ją poprzez stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, zaprawę nasion oraz wykonywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej. Ważne jest również właściwe nawożenie NPK. Fuzariozę kłosów zbóż można zwalczać za pomocą fungicydów, takich (...) azotem, potasem i fosforem. Dużą odporność na rdzę brunatną wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Masa 1000 nasion wynosi 12-15 g, a jako materiał siewny najczęściej wykorzystywane są strąki, ponieważ wymłócone nasiona (...) podmokłych. Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie (...) w stosunku do siewu esparcety na paszę. Nawożenie Przy uprawie esparcety siewnej

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

gleb można stosować 50-70% dawki przedsiewnie. Nawożenie kukurydzy na ziarno lub na kiszonkę z kolb (CCM) należy wykonywać przed III dekadą kwietnia, zaś nawożenie kukurydzy na kiszonkę powinno odbyć się przed siewem czyli wcześniej niż I/II dekada maja. Resztę nawozów azotowych można zastosować pogłównie w trakcie wschodów aż do fazy,

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

stanowiskach, gdzie rosły rośliny niezbożowe, nawożenie przedsiewne jest zbędne. Podstawową dawkę azotu dostarcza nawóz zastosowany w trakcie wznowienia wegetacji. Na wiosnę najlepiej wysiać do gleby ok. 80–100 kg N/ha, ale dawkę należy podzielić dwa terminy. Pierwsze nawożenie w czasie ruszania wegetacji powinno zawierać 2/3 dawki azotu, a następne 1/3 ilości

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

są odmianami populacyjnymi, pięcioliniowymi i pochodzą z hodowli zagranicznej. Wykazują większą plenność niż tradycyjne odmiany populacyjne. (...) Wymagania termiczne Najkorzystniejszą temperaturą dla żyta w okresie siewu i wschodów jest 10–13,5°C. Jesienią, w (...) z jego uprawą na ziarno. Dodatkowo należy stosować intensywne nawożenie azotem w celu uzyskania dużego plonu

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg N/ha, a na żytnim słabym 80–90 kg N/ha. Siew Grykę należy wysiewać w I–II dekadzie maja.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

poznać potrzeby nawozowe roślin, terminy ich stosowania i powierzchnię obsiewu, a co za tym idzie zaplanować zakup (...) grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a (...) są niezwykle zróżnicowane: gleby żyzne i zwięzłe – bobik, wyka siewna i fasola, gleby średnie –

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

co wymaga naszego wsparcia – nawożenia. Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem lub nawozami zielonymi przyoranymi jesienią. Nawożenie organiczne uzupełniamy mineralnym ustalając dawki w oparciu o analizę chemiczną gleby. Ogórek posiada płytki system korzeniowy, pobiera składniki pokarmowe znajdujące

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

zwykle po 5 dniach od siewu. Siewki pikujemy do skrzyń inspektowych w rozstawie 5x5 cm, doniczek lub pierścieni o średnicy 6 cm. Okres produkcji rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle 7–8 tygodni, późnej ok. 6 tygodni. Aby obsadzić 1 ha pola, potrzebujemy zwykle 300–400 g nasion (późnych nawet

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

obserwujemy po ok. tygodniu od siewu, siewki początkowo wolno rosną, co oczywiście sprzyja rozwijaniu się chwastów. Ważnym czynnikiem dla lepszego wzrostu roślin jest staranne odchwaszczenie pola przed założeniem uprawy. Pamiętajmy, że nie ma zarejestrowanych herbicydów do zwalczania niepożądanych roślin w uprawie facelii. Zbiór Zbiór przeprowadzamy po

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

potrzeba 400 g nasion. Materiał siewny wysiewa się w rzędy co 10–15 cm. Siewki pikuje się w rozstawie 5 x 5 cm. Sadzenie przeprowadza się w maju, przy rozstawie 70 x 60 cm lub 62,5 x 67,5 cm. Kalafior uprawiany z przeznaczeniem na zbiór jesienny wysiewa się na

Chwasty
Szelężnik większy – trujący chwast, pasożytujący na roślinach uprawnych

w tym stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, wykaszanie przyległych nieużytków i łą oraz zmianę stosunków wodnych, gdyż na zbyt zawilgoconych glebach łatwo namnażają się nie tylko szelężniki, lecz także inne chwasty. Dla szelężnika większego nie zostały opracowane progi szkodliwości oraz środki selektywne, dlatego możemy jedynie zastosować herbicyd totalny, zawierający

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

białek zapasowych: prolamin i glutelin. Nawozy fosforowe i potasowe, niezależnie od ich formy, należy zastosować przedsiewnie. Dodatkowo, nie ma tu potrzeby podziału dawek. Wiosenna aplikacja tych nawozów jest mniej plonotwórcza. Nawożenie mikroelementami,  takimi jak Mn, Cu oraz Zn, jest niezbędne w uprawie pszenicy ozimej. Niedobór manganu i

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury pod koniec zimy (...) tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać (...) nich uprawiać rzepak jary. Na glebach ciężkich rzepak można wysiewać po przedplonach, które wcześnie zeszły z

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Wymagania Bobik nie wykazuje dużych wymagań względem temperatury. Nasiona rozpoczynają kiełkowanie już w temperaturze powyżej 0°C, a po przekroczeniu 5°C zaczynają się ich wschody. Siewki bobiku znoszą przymrozki (...) roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Poniżej dowiesz się wszystkiego na temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy (...) potrzebują więcej wody niż nasiona gładkie zawierające więcej skrobi. Nasiona wykazują największe zapotrzebowanie na wodę (120–140 mm) (...) oraz rozwój systemu korzeniowego.   Nawożenie Jesienią, przed orką przedzimową,

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies ma duże wymagania wodne, a pod pszenicę stosuje się wysokie nawożenie azotowe, co prowadzi do przedłużenia wegetacji lucerny. Termin Siew lucerny najlepiej wykonywać na wiosnę, ale dopuszczalny jest też wysiew letni, od czerwca do II dekady lipca. Siewu

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

10 do 15°C, a temperatura siewu powinna wynosić 12-14°C. Odpowiednia temperatura wpływa na długość łodygi i wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni (...) niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

wegetacji. Po 70-80 dniach od siewu roślina jest w stadium sprzyjającym hartowaniu i odpowiednio przygotowana do spoczynku zimowego: ma 7-8 liści właściwych, rozetę wykazująca symptomy „przysiadania” (pąk wierzchołkowy na wysokości (...) warunkach wysokich sum temperatur efektywnych. Połączenie z nadmierną dawką nawożenia azotowego sprawia, że rośliny są rozhartowane

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

po orce głębokiej (20‒25 cm) wynosi średnio 14 dni. Siew zbóż krzewiących się płytko w nieodleżałą glebę (...) ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. Nawożenie Regulacja odczynu gleb (...) wszystkich gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju, to żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na niedobór mikroelementów, potasu

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

zabronować pole, ograniczając w ten sposób nadmierne parowanie wody z powierzchni gleby oraz zniszczyć wschodzące siewki chwastów. Następnie bardzo dokładnie spulchnia się powierzchnię gleby (4-5 cm) i ostatecznie wyrównuje agregatem uprawowym.   Nawożenie Lucerna jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby. Regulacji odczynu należy dokonać jesienią,

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

w celu uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc były rośliny motylkowe to należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Po roślinach (...) lub 1–1,5 t CaO/ha (gleby zwięzłe). Gorczyce wykazują duże zapotrzebowanie na bor. Jeżeli brakuje

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

ryzyko pojawienia się choroby. Jednym z nich jest zadbanie o stanowisko pod siew. Rośliny narażone na zgorzel nie powinny być uprawiane po sobie, co roku (...) 1000 litrów podłoża. Należy zwrócić szczególną uwagę na naszą uprawę w czasie jesiennego nawożenia azotem, które powinno odbywać się tylko jeśli jest konieczne, ponieważ nadmiar

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony. Wymagania klimatyczne i glebowe (...) 15 cm, a głębokość przykrycia 4 cm.            Nawożenie Optymalne dawki nawozów potasowych

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

niż 5–7 dni przed zastosowaniem go. Nawożenie pogłówne Stosuje się zazwyczaj 2–3 nawożenia pogłówne. Jednym z najczęściej wybieranych nawozów azotowych jest saletra wapniowa lub amonowa. Pierwszą dawkę nawozu stosuje się przed siewem. Drugą, gdy roślina zaczyna się płożyć i zaczynają się pojawiać pierwsze zawiązki owoców. Można również

Rośliny pastewne
Uprawa wyki – doskonałej rośliny paszowej i zielonki! Oto nasze wskazówki!

Wyka siewna (forma jara) to roślina strączkowa uprawiana w Polce od dawna, bo już od czasów prehistorycznych. Wyka kosmata (forma ozima) zaś to stosunkowo młoda roślina na naszych polach, uprawiana jest od przeszło 100 lat. Rośliny te nie są tak popularne jak groch, łubin czy bobik, lecz ostatnimi czasy zyskują coraz większe zainteresowanie. Warto dodać, że od 2010 r. przyznawane są dopłaty dla rolników uprawiających rośliny strączkowe, w tym wykę siewną. Wszelkie informac

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

międzyplonem. Wyjątkiem jest uprawa na zbiór wczesny lub przy siewach przedzimowych. Stanowisko Pietruszka (...) – szpilecznik baldasznik – może powodować ordzawienia korzeni). Nawożenie Pietruszka wymaga gleb o (...) 10-15 warstwą słomy, naci lub liści. Pietruszka odmiany berlińskiej wykazuje znaczną odporność na niskie temperatury, można

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Wyka siewna jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych. Uprawiana jest najczęściej na nasiona i zielonkę w plonie głównym, a także na zielonkę w poplonie ścierniskowym. Jej nasiona nie są wykorzystywane na paszę ze względu na ich mały plon oraz obecność wicjaniny, która jest gorzka i obniża wartość żywieniową nasion.

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

jarym. Pozwala to uzyskać większą ilość białka z hektara i stabilizuje plon. Taką mieszankę można uprawiać na gruntach ornych średnich i słabych, a przed siewem można zastosować nawożenie azotowe w dawce 40–50 kg N/ha. Ilość wysiewu takich mieszanek powinna wynosić 180–220 kg nasion i przykładowo powinna zawierać 60% nasion łubinu i

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

punktowe siewniki mechaniczne, które wysiewają ziarniaki w określonych odległościach od siebie, najczęściej są to odstępy wynoszące 12-18 cm. Siewniki mogą być wyposażone w urządzenia do aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Nawożenie Do nawożenia kukurydzy można stosować nawozy naturalne takie, jak: obornik, gnojowice i gnojówkę oraz nawozy

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

korzenia palowego: 15- 20 cm, faza 6-8 liści właściwych średnica szyjki korzeniowej: 5 mm. Jesienne nawożenie azotem musi być wyważone i umiarkowane. Maksymalna dawka przed siewem po przedplonach zbożowych nie powinna przekraczać 40 kg/ha. Trzeba pamiętać, że przyoranie słomy wymaga niewielkiej zwyżki nawożenia azotowego ze

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

fizjologicznymi. Brak ochrony skutkuje mniejszym plonem, a nawet utratą roślin. Nieprawidłowa uprawa, nawożenie i pielęgnacja, nieodpowiednie czynniki naturalne powodują liczne porażenia przez choroby kapusty. Nie (...) oraz używać środki podane w aktualnym „Programie ochrony roślin warzywnych”. Zgorzel siewek kapustnych (czarna nóżka) Chorobę wywołuje wiele grzybów żyjących w

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

Rodzaj wyka to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka siewna, która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych.

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

powinna zawierać (w mg·dm-3) 100–140 N (NO2 + NH4), 60–80 P, 100–120 K, 60–80 Mg oraz 1500–3000 Ca. Nawożenie mineralne należy przeprowadzić w zależności od zasobności gleby w dane składniki pokarmowe. Zaleca się wysiewanie nawozów fosforowych i potasowych pod orkę przedzimową, ponieważ młode siewki są wrażliwe na zasolenie. Można stosować zarówno

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

są bardziej wytrzymałe na choroby (na glebach żyznych i próchnicznych). Niestety produkcja odmian uprawnych zarówno wiśni, jak i czereśni szczepionych na siewkach trześni bywa zawodna. Drzewa mateczne czereśni ptasiej muszą się wykazywać dobrą odpornością na mróz i choroby oraz pozwalać na uzyskanie późno dojrzewających owoców. Trześnie, których owoce wcześnie

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

120–130 kg nasion/ha. Jeżeli siew wykonujemy wcześniej, to dawkę nasion należy obniżyć o 20 kg/ha. W przypadku siewu późniejszego dawka powinna być zwiększona o 30 kg/ha. Optymalne dawki nawozów Wysokość nawożenia powinna być dostosowana do rodzaju gleby oraz od przewidywanego plonu. Optymalne dawki nawożenia fosforowego i potasowego

Żyto
Kiedy siać żyto jare, a kiedy ozime? Poznaj najważniejsze terminy optymalnego wysiewu

wodę wykazuje w okresie intensywnego wzrostu, czyli w okresie od strzelania w źdźbło do kwitnienia. Jest również najlepiej przystosowane do warunków gleb lekkich, ubogich w składniki pokarmowe i lepiej znosi kwaśny odczyn gleby o pH 4,5-6,5. Na glebach słabszych pozwala uzyskać dobry ilościowo i jakościowo plon ziarna.   Terminy siewu

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy czy mozaikę kukurydzy. Rozwojowi chorobom można zapobiegać poprzez stosowanie prawidłowego płodozmianu, izolacje przestrzenną, wczesny siew i zbilansowane nawożenie. Ważne jest też używanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz zwalczanie chwastów i szkodników, a także dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych. Choroba szalonych wiech

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

więc zaopatrzyć się w wapno magnezowe lub dolomitowe i zastosować je jesienią. Nawożenie organiczne Pomidor korzystnie reaguje na organiczne nawożenie, szczególnie jego samokończące odmiany wykazujące małą siłę wzrostu. Najefektywniejsze będzie zastosowanie obornika, równie dobra będzie także gnojówka lub kompost. Oczywiście, najwyższe plony notuje się z

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

blaszek liściowych. Uważać także należy na nawożenie azotem, jego nadmiar bowiem zmniejsza zawartość antocyjanów. Uprawa Kapustę głowiastą białą i czerwoną oraz kapustę włoską uprawia się w podobny sposób. Najczęściej jest to uprawa z rozsady. Czasem odmiany późne kapusty białej uprawia się z siewu wprost do gruntu.

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

musimy przygotować, więc wówczas najlepiej sięgnąć po nawóz potasowy, który rozsiewamy w dawce nie przekraczającej 150 kg/ha. Najlepiej jednak, gdybyśmy byli w posiadaniu nawozu naturalnego. Zalecana dawka obornika nie powinna przekraczać 60 t/ha. Bezwzględnie musimy zrezygnować z tego rodzaju nawożenia i zastąpić je nawożeniem mineralnym w sytuacji, gdy na

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki