Wymagania glebowe ziemniaków

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wymagania glebowe ziemniaków

Ziemniaki
Zbiór ziemniaków – optymalne techniki i terminy. Zobacz!

wtedy, gdy nać ziemniaków zżółknie, a ich skórka staje się skorkowaciała, czyli wtedy jak bulwy osiągają fazę pełnej dojrzałości technicznej. Tylko ziemniaki wczesne nie są zbierane przy takiej dojrzałości. Na glebach zakamienionych można wykonywać dwuetapowy zbiór, polegający na wykopaniu bulw w pierwszej części dnia, a następnie ich zbiorze za pomocą kombajnu.

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

Przygotowanie stanowiska uprawy Ziemniak powinien być uprawiany na terenie płaskim. Nie ma specjalnych wymagań co do rodzaju gleby, chociaż wczesne odmiany dają lepsze efekty gdy wilgoć utrzymuje się (...) oramy pole po raz kolejny, w zależności od rodzaju gleby na głębokość od 25 cm przy

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

Klasyczna orka jest zabiegiem energochłonnym, wymagającym dużego nakładu czasu i zużycia paliwa, a czasem mającym też negatywny wpływ na właściwości gleby i środowiska, dlatego też coroczna orka nie jest dobrym rozwiązaniem i coraz częściej rezygnuje się z klasycznego modelu uprawy. Alternatywą dla niej może być uproszczona technologia uprawy roli, do której zalicza się uprawa bezorkowa. To powrót do znanych naszym przodkom od dawna i znacznie starszych niż orka uproszczonych form gospodarowania ziemią. Wiąże się ona z wyeliminowaniem większości tych mankamentów, jednak łączy się też z niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

miesięcy. Rośliny do przedplonów dobiera się na podstawie rodzaju gleby i terminu ich wysiewu. Im późniejszy będzie (...) facelię. Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, (...) z 2–4 gatunków roślin. Odpowiednie gatunki powinny mieć podobne wymagania co do stanowiska i zbliżoną długość

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

Pietruszka zawiera bardzo duże ilości witaminy C oraz jest jednym z najczęściej używanych warzyw przyprawowych w Polsce. Dostępna jest na rynku przez cały rok, w postaci świeżej, mrożonej lub suszonej. Największą popularnością cieszą się korzenie kształtne, bez rozwidleń i bocznych odgałęzień, a nać o gładkich liściach. Uzyskanie takiego efektu wymaga wiele pracy, a wpływ na dobre plony ma kilka czynników: gleby o wysokiej wilgotności, nasiona z dużą zdolnością do kiełkowania oraz odpowiednia ochrona przed chorobami i szkodnikami.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

jeżeli dojdzie to takiego stanu to głębokość siewu powinna być zwiększona do 5-6 cm. Jeżeli dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki nawozów fosforowych i potasowych powinny wynosić 60-80 kg P2O5/ha i 120-160

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

się właściwa struktura gruzełkowata uprawionej gleby. Jaka głębokość? Głębokość orki przedzimowej zależy od gatunku, który będzie wysiany na danym stanowisku wiosną. Najgłębszej ziębli potrzebują okopowe: buraki (...) która utrudnia swobodne krążenie wody i powietrza. Takie stanowiska wymagają pogłębionej orki, wykonanej pługiem z pogłębiaczem.

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

Żyzne i bogate w składniki mineralne gleby torfowe stanowią dużą część użytków rolnych Polski. Można na nich uprawiać nawet najbardziej wymagające, specjalne rośliny, ale ich użytkowanie bywa utrudnione a zagospodarowanie wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

w uprawie może przysporzyć ogromna wrażliwość na kwaśny odczyn gleby i nieprawidłowe warunki wodno-powietrzne w wierzchniej warstwie (...) Przedplon Najlepszym przedplonem dla jęczmienia browarnego są ziemniaki oraz burak. Pozostawiają glebę w dobrej (...) przedzimową średniej głębokości. Pola, na których zdiagnozowano obfite zachwaszczenie, wymagają zastosowania pogłębionej podorywki i kultywatora o

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

Uprawa łubinu białego (Lupinus albus) w Polsce nie jest rozpowszechniona z powodu braku odpowiednich odmian. Jednak ten gatunek łubinu odznacza się dużym potencjałem plonotwórczym. W bardzo korzystnych warunkach siedliskowych i klimatycznych można uzyskać nawet 3,0–3,5 tony nasion z hektara. Niestety ma on duże wymagania glebowe oraz zbyt długi okres wegetacji. Uprawia się go jedynie na nasiona, ponieważ nie nadaje się do uprawy na zieloną masę ze względu na to, że wytwarza duże nasiona, co podnosi koszty materiału siewnego.

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

plonu zawierającego 100 kg ziarna wraz ze słomą muszą zostać spełnione określone wymagania pokarmowe owsa. Pobieranie składników pokarmowych przez owies kształtuje się następująco: magnez w (...) innych zbóż owies odznacza się największą wrażliwością na niedobór fosforu oraz potasu. Na glebach ubogich w te pierwiastki należy zastosować 70-100 kg P2O5 i 90-130

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

może wrastać na głębokość ok. 1 m, a na glebach mniej zasobnych do 30–40 cm. Brodawki korzeniowe (...) 1000 nasion wynosi od 3 do 6 g. Wymagania Seradela pastewna jest rośliną (...) czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Korzenie nie powinny tworzyć pustych komór lub gąbczastego miąższu. Odmiany podane w Krajowym Rejestrze COBORU: Denar, Edward, Makar, Talar, Zagłoba. Wymagania klimatyczne i glebowe Seler posiada duże wymagania klimatyczne i glebowe. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 15–18°C w dzień i o 3–4°C mniej w nocy. Nie

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

duża wilgotność powietrza oraz opady. Objawy chorobowe Źródłem zakażenia fitoftorozą są przede wszystkie sadzonki, ponieważ patogen zimuje w porażonych bulwach ziemniaka i zakaża glebę na kilka następnych lat. Kiełki wyrastające z takich bulw wydają chore rośliny, na których powstają trzonki z zarodniami pyłkowymi, roznoszonymi na duże odległości

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji). Im więcej znajduje się w nich części spławialnych, tym więcej jest mikroporów. Pogarsza to warunki powietrzne w glebie, ponieważ zwiększa się ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym.

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

Wymagania klimatyczne do uprawy w gruncie Wszystkie sałaty potrzebują podobnych warunków do wzrostu. Sałata ma małe wymaganie cieplne, za to bardzo wysokie wymagania wilgotności gleby. Do kiełkowania najlepsza jest temperatura 15–18°C. Poniżej 3,5°C rośliny nie wschodzą. Optymalną temperatura do rozwoju jest 12–15°C. Podczas zawiązywania główek temperatura może być

Gleby
Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju. Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

średnio wczesne kapust przeznacza się do bezpośredniego spożycia, średnio późne na rynek świeży i do krótkotrwałego przechowywania, późne natomiast do dłuższego przechowywania. Wymagania klimatyczne i glebowe Kapusta głowiasta biała jest rośliną klimatu umiarkowanego. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje temperatury minimum 5°C. Optymalna wynosi 15–20°C. Kapusta powyżej 30°C nie

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

prosto z rzek, stawów, wodociągów, ponieważ jest to twarda woda o dużej zawartości magnezu i wapnia. Stwierdzono, że częste podlewanie taką wodą podwyższa pH gleby. Borówka posiada niskie wymagania pokarmowe i nawozowe. Zabiegi pielęgnacyjne Cięcie krzewów Cięcie jest bardzo ważnym zabiegiem w uprawie borówki amerykańskiej.

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

upraw cebuli (ponad 35 tys. ha) znajduje się w pierwszej trójce producentów światowych. Wymagania uprawowe Cebula jest rośliną klimatu umiarkowanego i doskonale czuje się w naszych warunkach. Do wykiełkowania nasiona potrzebują minimalnej temperatury gleby 2°C, lecz najszybciej proces ten zachodzi, gdy gleba ogrzeje się do 18°C. Do

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

wytrzymałe na chłody. Wymagania uprawowe Truskawki najlepiej rosną na glebach żyznych, próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe, o pH=5,5–6,5. Nie lubią gleb ciężkich, zimnych, zalewowych z nieuregulowanymi (...) rozwojowi w glebie chorób grzybowych (głównie Verticillum), m.in. pomidory, ziemniaki, ogórki oraz maliny. Brak agrotechnicznych zabiegów,

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa jest rośliną wieloletnią, która kwitnie od maja do jesieni. Cechuje się dużą zimotrwałością, bardzo dobrze znosi okresowe susze i ma średnie wymagania wodne. Odczyn gleby powinien być obojętny lub słabo zasadowy. Przeznaczana jest pod uprawę na kompleksie glebowym żytnim bardzo dobrym. Powinna być wysiewana na glebach mineralnych, które

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

zbyt mokra i wtedy rozrzucenie obornika prowadzi do zniszczenia jej struktury. W związku z tym należy go stosować tylko na glebach powierzchniowo suchych. Dobrym terminem jest stosowanie obornika przed sadzeniem ziemniaków lub siewem kukurydzy. Niestety wtedy niskie temperatury powietrza oraz lekko wilgotna gleba nie zapewniają korzystnych warunków. W tym

Gleby
Wapnowanie gleby i trawnika - odczyn, termin, zalety i zasady

Większość roślin do prawidłowego wzrostu wymaga lekko kwaśnego odczynu gleby, zbliżonego do obojętnego. Tylko nieliczne gatunki dobrze rosną w kwaśnym i bardzo kwaśnym podłożu. Większość roślin nie może w nim prawidłowo pobierać składników pokarmowych. Niskie pH bardzo często wiąże się z niedoborami fosforu, potasu i magnezu w glebie. W celu podwyższenia odczynu podłoża przeprowadza się wapnowanie.

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

do pielęgnacji zasiewów zbóż, ponieważ ich działanie jest płytkie, a dodatkowo chwastownik po odwróceniu można wykorzystywać do niszczenia chwastów na plantacjach ziemniaka. Brony Weedera i zgrzebła należy używać na pulchnych glebach.   Brony zębowe Brona chwastownik zaliczana jest także do bron zębowych. Do tej grupy

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

szczególnie z małą ilością opadów, wymaga odpowiedniego nawadniania. Nie dotyczy to odmian wczesnych, które pobierają pozostałą w glebie pozimową wodę. Największe wymagania wodne obserwuje się w okresie wiązania głów. (...) Bardzo dobrze rośnie po koniczynie i innych roślinach bobowatych, ziemniaku, ogórku, selerze, natomiast niebezpieczna jest produkcja

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

Papryka ma wysokie wymagania co do temperatury powietrza i gleby. Niewystarczające warunki powodują zakłócenia wzrostu, zmniejszenie liczby kwiatów, pogorszenie jakości plonu, a nawet powstawanie owoców beznasiennych. Optymalna temperatura (...) być uprawiana po wszystkich roślinach z wyjątkiem papryki i ziemniaków. Uprawiana jest zazwyczaj w pierwszym roku

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

ponieważ mają stosunkowo płytki system korzeniowy, który może w takich glebach szybko przesychać. Dobrze rosną na lekko wzniesionych terenach, łagodnych stokach. Potrzebują średnich rocznych opadów minimum 600 mm, lecz latem zbyt obfite deszcze mogą doprowadzać do pękania i gnicia owoców. Plenne odmiany wymagają przerzedzania zawiązków, ponieważ ich pędy są dość kruche

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

włożyć w to nieco trudu. Warzywa to grupa roślin wymagająca odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych w tym nawożenia. Jest (...) tego co chcemy uprawiać w naszym warzywniku i jaki rodzaj gleby posiadamy. Obornik bydlęcy - (...) się dla: marchwi, buraków, selera i pora, grochu oraz ziemniaków. Odpowiedni również dla rozsad.

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

je zaliczać do kompleksu pszennego bardzo dobrego, a dodatkowo czarnoziemy silnie zdegradowane mogą należeć też do kompleksu pszennego dobrego. Silnie zdegradowane czarnoziemy wymagają nawożenia mineralnego i organicznego. Gleby te składają się z dużych ilości części spławialnych, a ich uziarnienie jest bardzo wyrównane. Przeważa w nich pył. Zawierają do 15%

Aronia
Sadzenie aronii - jak i kiedy? Odpowiadamy!

Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa Elliott) ma małe wymagania klimatyczne i glebowe. Dobrze rośnie na kwaśnych lub obojętnych (do pH=6,5) i słabych glebach, nawet IV i V klasy bonitacyjnej. Wymaga wilgotnego stanowiska, o dość wysokim poziomie wód gruntowych. Największej ilości wody potrzebuje w momencie dojrzewania owoców.

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

uprawie na ziarno wykazują odporność na: fuzaryjną łamliwość łodyg, wyleganie korzeniowe, fuzaryjne choroby łodyg i kolb, głownię guzową oraz drobną plamistość liści. Wymagania cieplne, wodne i glebowe Kukurydza najlepiej kiełkuje w temperaturze powyżej 10°C, a dalsze stadia rozwojowe mogą zachodzić przy temperaturze powyżej 16°C. Zapotrzebowania

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

również nie wymaga wysokich temperatur. Pszenżyto jare ma niewielkie wymagania wodne. W fazie krzewienia i strzelania w (...) kompleksach górskich. Wytwarzane przez niego rośliny są tolerancyjne na zakwaszenie gleby. Przedplon Pszenżyto (...) zwiększona, co sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej. Jeżeli przedplonem jest ziemniak, to na polu zostaje duża masa

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

wiąże się często z uszkodzeniami korzeni lub całych roślin, a także przesuszeniem gleby. Nie powinno się przeprowadzać pielenia głębiej niż na 5 cm. Mechaniczne usuwanie chwastów wykonuje się kilkukrotnie w ciągu sezonu. Stosowanie herbicydów jest mniej pracochłonne i nie wymaga tak częstych zabiegów. Ponadto rośliny nie są uszkadzane. Efektywność herbicydów zależna

Porzeczka
Kiedy sadzić porzeczki? Dowiedz się wszystkiego o terminach i technikach sadzenia porzeczek

Porzeczki powinny się znajdować w każdym przydomowym ogrodzie – ich krzewy nie mają zbyt dużych wymagań uprawowych, a jednocześnie rodzą wyjątkowo wartościowe owoce, smaczne zarówno na surowo, jak i w przetworach. Porzeczka nie jest wymagającym krzewem owocowym, lubi klimat łagodny i luźną próchniczną ziemię, jednak jest niezwykle wytrzymała i owocuje na lżejszych glebach, a nawet w rejonach górskich na wysokości do ok. 1400 m. Dzięki wysokiej odporności na mróz porzeczki można uprawiać na terenie całego kraju.

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

mineralne. Rzepak to roślina o wysokich wymaganiach pokarmowych. Jej plony w naszym kraju są niskie, tzn. stanowią zaledwie połowę tego, co rzeczywiście można zebrać. W latach dobrych, kiedy panują korzystne warunki pogodowe, rolnicy uzyskują nawet do 40 dt/ ha. Niestety, zbyt niska zasobność w składniki pokarmowe gleb przeznaczonych pod uprawę rzepaku

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

które zmieniło bieg. Żyzne, chętnie wykorzystywane do uprawy najbardziej wymagających roślin, mady rzeczne powstały bowiem z rożnego rodzaju osadów, które przemieszczają się wraz z prądem i osiadają na gruncie w czasie wylewów. Charakterystyka i pochodzenie Mady rzeczne należą do gleb napływowych, czyli powstałych wskutek działania wód. Ich

Choroby warzyw
Szara pleśń atakuje! Groźna choroba owoców i warzyw

do oprysków można zastosować dopiero po pojawieniu się pierwszych objawów szarej pleśni. Chore rośliny należy natychmiast usunąć, żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się zarodników, a (...) takich jak Dithanne M-45 80 WP, Captan 50 WP lub Sumilex 50 WP. Dawkowanie zależy od gatunku zainfekowanej rośliny i znajduje się na opakowaniu.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Pszenżyto jare do wschodów, początkowego listnienia oraz krzewienia wymaga temperatury 6‒8°C. Jeżeli temperatura przekroczy ten zakres (...)   Najczęściej przedplonem dla pszenżyta jarego jest ziemniak. Po jego zebraniu wystarczy wykonać orkę (...) na polu. Takie wykonanie uprawy umożliwia zatrzymanie wody w glebie oraz nie niszczy organizmów występujących w

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

  Wymagania klimatyczne i glebowe, stanowisko pod uprawę Wiśnia jest stosunkowo wytrzymała na mróz, w zależności od odmiany. Może być uprawiana na terenie całego (...) polu po uprawach truskawek, ogórków, pomidorów, roślin kapustnych i ziemniaków. Nawożenie Przed

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

jest z odczynem gleby. Na stanowiskach kwaśnych zaleca się wyższe nawożenie azotowe. Wynika to z wolniejszej nitryfikacji oraz uboższego zasiedlanie gleby przez bakterie wiążące wolny azot atmosferyczny. Burak cukrowy wymaga dwuetapowego nawożenia azotowego. Pierwszą dawkę należy zastosować przed wiosennymi zabiegami uprawowymi wykonanymi np. agregatem (50% całości azotu). Faza 2-

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

Najlepiej wzrasta i rozwija się wczesną wiosną – jest rośliną dnia długiego. Ma wysokie wymagania wodne, zwłaszcza od czerwca do lipca. Cebula słabo cieniuje ziemię, co przyczynia się do szybszego odparowywania wody z gleby. Zaleca się nawadnianie wyłącznie w początkowych fazach wzrostu. Podczas dojrzewania i dosuszania cebul na polu

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

jest pochodzenia holenderskiego. Wymagania klimatyczne i glebowe Kalafior ma największe wymagania spośród warzyw kapustnych. Temperaturą optymalną do wiązania róż jest 14–18°C. Przy temperaturze powyżej 25°C nie (...) rośliny wcześnie schodzące z pola – sałata, szpinak, wczesne ziemniaki. Na małych powierzchniach prowadzi się zazwyczaj

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

beżową bądź szarą, może być nakrapiana lub mieć marmurkowy rysunek. Masa 1000 nasion wynosi od 120 do 190 g.   Wymagania termiczne i glebowe Łubin wąskolistny rozpoczyna kiełkowanie w temperaturze 3°C i wytrzymuje spadki temperatury do 9°C. Ma mniejsze wymagania co do ilości opadów niż

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

uprawy pod osłonami: Cytrynek groniasty, Figiel Odmiany polecane do uprawy na balkonie: Koralik, Maskotka, Pokusa Wymagania Pomidor preferuje słoneczne i ciepłe stanowisko. Dobrze rośnie na większości gleb, ale najlepsze plony notuje się na glebie lekkiej, żyznej, próchnicznej, dobrze trzymającej wilgoć, przepuszczalnej i średnio ciężkiej o

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

przedplonach niezbożowych, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia zimowania pszenicy i wypłukiwania azotu z gleby. Mikroelementy Pszenica produkowana w celach konsumpcyjnych jest wrażliwa na niedobory magnezu (Mg), siarki (S) i manganu (Mg). Dostarczenia tych mikroelementów wymagają stanowiska znajdujące się na glebach organicznych oraz lekkich i średnich, które były

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

Każda uprawa towarowa wymaga szczególnej pielęgnacji. Jednym z podstawowych zabiegów jest nawożenie – zarówno na etapie przygotowania stanowiska pod zakładaną plantacje, jak i w trakcie rozwoju roślin. Rodzaj nawozów i jego dawki są ściśle związane z wymogami rośliny oraz właściwościami gleby. Po jakie sięgnąć w przypadku uprawy agrestu?

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki