Chwasty użytków zielonych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Chwasty użytków zielonych

Rośliny pastewne
Mozga trzcinowata – doskonała trawa pastewna. Przeczytaj, jak ją uprawiać!

lipca trawa wytwarza smukłe wiechy, rozpierzchłe tylko podczas kwitnienia, bladozielone z purpurowym odcieniem. Kłoski są jednokwiatowe, umieszczone (...) to propozycja dla osób ceniących łączenie estetyki z ochroną przeciw chwastom. Mozga trzcinowata może zastąpić trawnik przy (...) siewnego, kontrolowanie nawodnienia, ewentualny drenaż oraz systematyczne niskie koszenie użytków zielonych, które zmniejszą trwałość i żywotność

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

jest dostęp do znacznego areału użytków zielonych. Na dobrych ziemiach warto zadbać o zróżnicowaną runę roślin o najlepszych walorach odżywczych dla gęsi. Gorsze ziemie można wykorzystać na posiew zboża, które będzie stanowiło większą część pożywienia w tuczu. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest to, gdy pasze pochodzą z własnego gospodarstwa (owies, pszenica,

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

na nowo zagospodarowane (przekształcanie trwałych użytków zielonych). Producenci ziemniaka, których plantacje nastawione są na wysoką jakość uzyskiwanych plonów, nie powinni bagatelizować pojawiania się szkodników w swoich uprawach. Plantacje muszą być prowadzone zgodnie obowiązującymi zasadami integrowanej ochrony roślin, tj. z uwzględnieniem prawidłowego zmianowania i progów ekonomicznej szkodliwości.  Pędraki

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

chcemy zbadać zasobność gleby na użytkach zielonych, musimy najpierw zerwać wierzchnią warstwę darni. Próbki indywidualne z użytków zielonych i gleb organicznych zbieramy na głębokość 5–25 cm w liczbie 15–30 próbek z 0,5–3,0 ha (max. 4 ha). Laskę Egnera wbijamy w ziemię pionowo, przekręcamy, a następnie delikatnie wyciągamy. Od

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

parowanie wody z powierzchni gleby oraz zniszczyć wschodzące siewki chwastów. Następnie bardzo dokładnie spulchnia się powierzchnię gleby (...) orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu zielonki z lucerny (siew czysty, wysiew w (...) podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Wielkości

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

się świetnie zarówno na przemiennych użytkach zielonych oraz na typowych siedliskach łąkowych. Nadaje się do uprawy w mieszankach z roślinami motylkowatymi na gruntach ornych, a gatunkami szczególnie polecanymi są: lucerna (...) z runi. Puste miejsca są wykorzystywane przez silnie rosnące chwasty. Ponadto należy pamiętać, że zakładając użytki

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

tym kukurydzę, zboża i sporadycznie buraki. Masowe pojawienie się chwastu powinno być dla nas wskazówką gliniastej warstwy (...) Siewki pojawiają się najczęściej wiosną i na jesieni. Liścienie są ciemnozielone, czworokątne, pierzasto unerwione, o czerwono nabiegłych (...) SL, Merida 70 WG, Starane Super 101 SE; na użytkach zielonych: Fernando Forte 200 EC lub

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza się jako roślina podporowa dla wszystkich gatunków wiotkołodygowych.   Uprawa łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia (...) podstawie: „Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych”, wyd. IUNG, 2010 r..

Chwasty
Jak rozpoznać i zwalczyć rumian polny? Odpowiadamy!

od maja do września na zielonych chwastach. Działaniem ochronnym, który znacznie ogranicza wzrost chwastów, jest ściółkowanie. W uprawie jagód możemy użyć środka Cliophar 300 SL, natomiast w uprawie borówki zaleca się zastosowanie granulatu doglebowego Casaron G. Jeśli rumian polny pojawia się w ogrodach i na trawnikach,

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

zębach radełkowych używana na glebach ciężkich, brona o zębach wibrujących, która niszczy chwasty, a także brona łąkowa, która ma za zadanie skaryfikowanie użytków zielonych oraz (...) wibrujących, która niszczy chwasty, a także brona łąkowa, która ma za zadanie skaryfikowanie użytków zielonych oraz rozgarnianie kretowisk i łajniaków. Brony aktywne

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

jak zielonka pochodząca z trwałych użytków zielonych oraz upraw polowych. Oprócz ciętej zielonki łąkowej bardzo ważny jest wypas koni i pobieranie przez nie wybiórczo niektórych traw. Pastwisko powinno być podzielone na kwatery, które w miarę wyjadania przenosi się w miejsca bogate w trawy. Kolejną paszą objętościową

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

to trawa pastewna wymagająca umiarkowanego użytkowania, należącą do wysokich traw, luźnokępowych. Odznacza się dużą wartością i ma wszechstronne zastosowanie. Jest chętnie zjadana prze zwierzęta w postaci zielonki, jak i siana. (...) jest zróżnicowana i może wynosić 300-800 kg nasion. Szkodliwym chwastem na takich polach, dyskwalifikującym materiał nasienny

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. (...) którym ma być założona plantacja nasienna, musi być wolne od chwastów, a odpowiednim przedplonem są rośliny okopowe (...) do produkcji przenośnych trawników, a także przy renowacji użytków zielonych za pomocą podsiewu. Używa jej się

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

można powtórzyć kilkakrotnie. Dokładna uprawa pożniwna wpływa na ograniczenie zachwaszczenia, głownie samosiewami zbóż. Będąc źródłem wielu chorób (...) zadaniem jest ograniczenie nadmiernego parowania. Doskonale się sprawdza jako nawóz zielony. Liczne doświadczenia wskazują na możliwość eliminacji (...) Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.  

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

W związku z tym, głównie rozpoznawana jest jako niechciany chwast upraw szerokorzędowych, okopowych, w tym przede wszystkim (...) Liście są osadzone na nagiej pochwie, w przeciwieństwie do włośnicy zielonej, której brzegi pokrywają włoski. Szerokie, nagie (...) Włośnica, prócz konkurencyjności w uprawach, jest niepożądana na użytkach zielonych i pastwiskach, gdyż obecne na

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

inaczej nazywana jest lucerna chmielową. Często uznawana jest jako chwast w uprawach rolniczych, w ogrodach i sadach. (...) strąk, który po dojrzeniu ma czarną barwę. Nasiona mają kolor zielonożółty i jajowaty kształt oraz są matowe. (...) zakładać na rędzinach, glebach piaszczysto-gliniastych lub szczerkach. Użytkowanie Lucerna nerkowata być wykorzystywana

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

chińską, jest rośliną jednoroczną, jarą, użytkowaną jako roślina oleista, nawóz zielony, pasza i międzyplon. Rzodkiew oleista (Raphanus sativus var. oleiferus L.), zwana także chińską, jest rośliną jednoroczną, jarą, użytkowaną jako (...) Ponadto łatwe wykorzystywanie wolnych przestrzeni na polu ogranicza rozwój chwastów. Odchwaszczać stanowisko możemy wyłącznie ręcznie, przez

Lucerna
Właściwości lucerny – czy znasz je wszystkie? Znaczenie gospodarcze i lecznicze rośliny

jednak ma również wiele zastosowań medycznych. Jej duża przydatność użytkowa wynika z niezwykle korzystnego składu chemicznego rośliny. (...) duże ilości białka może występować w różnych formach, takich jak zielonka, kiszonka z materiału świeżego, kiszonka z (...) lucerna odgrywa ważną rolę strukturotwórczą. Zdziczała lucerna występuje jako chwast służący do renowacji użytków zielonych i

Kukurydza
Siew kukurydzy najważniejszym elementem technologii produkcji

sobą wczesnością i przydatnością do użytkowania. Podzielono je na klasy wg klasyfikacji zaproponowanej przez FAO, która wyraża zdolność odmian do akumulacji suchej masy lub ilości wody podczas zbiorów. Dlatego też, kukurydzy w naszym kraju wymaga ścisłej rejonizacji uprawy. Zestawienie klas wczesności odmian mieszańcowych kukurydzy ze wskazaniem kierunków użytkowania

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie

mięs. Chociaż cykoria podróżnik najczęściej traktowana jest jako chwast, który uparcie pojawia się na pastwiskach i (...) jest suche i kamieniste. Najczęściej pojawia się na przydrożach i nieużytkach, ale możemy ją spotkać również na (...) jest zagospodarować, ale pojawia się także na zaniedbanych użytkach zielonych. Jej udział w roślinach pastwiska nie

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

dobrane nawożenie łąk prowadzi do uzyskania dużych plonów zielonki i siana, które charakteryzują się dobrym składem (...) rodzaju gleby, składu botanicznego łąki, sposobu użytkowania, od wielkości zbieranego lub planowanego plonu siana czy zielonki i topografii terenu. Jeżeli na łące obecne są chwasty azotolubne (np. gwiazdnica pospolita), oznacza

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

i cyfry parzyste, zaś cyfry nieparzyste oznaczają ziarniak biały. W Polsce mieszańce dzielone są na następujące klasy wczesności: - FAO do 220 – (...) nie powinna być ona dłuższa niż 2-3 lata. Uprawa w monokulturze wymaga zwalczania chwastów, chorób i szkodników, a w rejonach gdzie pojawiła się zachodnia stonka

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

nawozem naturalnym wykorzystywanym na trwałych użytkach zielonych, ponieważ zwiększa on efektywność nawożenia mineralnego i zapewnia lepsze plonowanie roślin. Jego przeciętne dawki na takich użytkach powinny wynosić 20–40 t/ha raz na 2–4 lata. Większe dawki należy stosować na glebach słabych, które mają zdegradowaną darń. Obornik wykazuje działanie następcze, co

Kozy
Koza saaneńska - ceniona rasa mleczna

zasobów paszowych dla przeżuwaczy i użytków zielonych.   Charakterystyka Kozy saaneńskie posiadają budowę i temperament typowy dla kóz mlecznych. Kozy należą do grupy dużego kalibru, są wysokie i masywne. Kozły w kłębie osiągają 100 cm i masę ciała 120 kg, natomiast kozy 85 cm w kłębie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Ponadto, pobierają spore ilości azotu, co z punktu widzenia użytkowania piwowarskiego jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu (...) wykonać orkę przedzimową średniej głębokości. Pola, na których zdiagnozowano obfite zachwaszczenie, wymagają zastosowania pogłębionej podorywki i kultywatora (...) Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.  

Chwasty
Palusznik krwawy – chwast zaniedbanych upraw i ogrodów

ścierniskach. Często porasta ugory i nieużytki zielone. Jako chwast występuje w ogrodach warzywnych i roślinach okopowych. Zwalczanie Chociaż palusznik krwawy wschodzi tak późno, może być kłopotliwy w wielu różnych uprawach, które zachwaszcza wtórnie. Ze względu na to, że najczęściej pojawia się na zaniedbanych stanowiskach, odpowiednio prowadzona

Rośliny pastewne
Wyczyniec łąkowy – charakterystyczne lisie ogonki doskonałe na pastwisko!

nie toleruje wody stojącej. Sporadycznie zachwaszcza uprawy i użytki zielone. Osoby podatne na uczulenia powinny na niego uważąć, ponieważ mieszańce tego gatunku z wyczyńcem polnym wywołują alergię. Charakterystyka (...) 24 wydłużonych pędów wegetatywnych. Prosto wzniesione źdźbło jest gładkie, podzielone na 4 lub 5 międzywęźli, silnie

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

pszenicy. Wykorzystuje się tu niższe nakłady na przemysłowe środki produkcji. Walkę z chwastami prowadzi się wyłącznie w warunkach wysokiej konkurencji między roślinami, natomiast zabiegi fungicydowe (...) na rodzaj uprawianego wcześniej przedplonu. Do najlepszych zalicza się rośliny strączkowe, uprawiane na zielonkę lub nasiona, w siewie czystym bądź w mieszankach. Dzięki symbiozie z

Bydło mięsne
Bydło galloway – najstarsza, brytyjska rasa bydła mięsnego

je na bardzo ubogich pastwiskach, użytkach zielonych i odłogach – zjadają wszystkie rośliny, nawet pokrzywy. Rozród Jałówki dojrzewają stosunkowo późno – w 20-27 miesiącu życia, po osiągnięciu masy 400 kg. Stopień ich rozrodczości określa się jako wysoki. Raz w roku krowa rodzi młode o wadze 27-29

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Po pierwsze wapnowanie! Warunkiem, który umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich składników pokarmowych dostarczanych roślinom, jest optymalny odczyn gleby. Przyczyn sukcesywnego obniżania się pH roztworu glebowego jest wiele. Rolnicy, chcąc utrzymać gleby w wysokiej kulturze rolnej, powinni nieustannie monitorować

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

nadmiernie uwilgotnione i wykorzystywane pod użytki zielone bądź mogą być zalesiane. Porastają je głównie zbiorowiska szuwarowe i olesowe. Mogą tworzyć strukturę włóknistą lub kawałkowo-amorficzną. Zawierają węglany. Ich profil glebowy przedstawia się następująco: POtm-Otm-D. Gleby gytiowe Powstają na osadach organicznych lub organiczno-mineralnych (gytii), które znajdują na dnie

Trawy łąkowe
Trzęślica modra - opis i charakterystyka

gatunkiem występującym na bardzo ubogich użytkach zielonych i stanowiskach nie łąkowych, których gleby mogą mieć odczyn kwaśny lub zasadowy. Może również występować na podsuszonych torfowiskach, brzegach wód, wrzosowiskach, mokrych łąkach i lasach. W wyniku częstego koszenia i nawożenia bardzo szybko ustępuje z darni. Użytkowanie Trzęślica na

Chwasty
Wiechlina zwyczajna – doskonała trawa paszowa na tereny mokre!

łąkowej w uprawie lub na użytkach zielonych powinno być dla nas wskazówką występowania w podłożu azotu, fosforu i potasu. Zwalczanie Wiechlina ma skłonność do rozprzestrzeniania się oraz silnego krzewienia. Często tworzy zwarte płaty. W uprawach rolnych jest ekspansywna, gromadzi wodę i środki pokarmowe. Ponadto może być

Chwasty
Zwalczamy owsicę omszoną – pospolitą trawę i chwast polny

się na łąkach i innych użytkach zielonych, można ją spotkać również na suchych polanach leśnych i w zaroślach. Znaczenie Mimo tego, że jest wartościowym źródłem wapnia, magnezu, fosforu i cynku, owsica omszona nie może być traktowana jako cenna roślina paszowa. Nie zawiera żadnych witamin i innych

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

gdzie organizm jest dobrze dotleniony. Użytki zielone, jeśli zawierają dobry skład, są nieocenionym źródłem składników pokarmowych. Działanie naturalnego światła słonecznego korzystnie wpływa na rozwój gonad i płodność. Samo pastwisko jednak absolutnie nie wystarczy jako jedyne źródło pokarmu. W początkowym okresie żywienia pastwiskowego często występują niedobory energetyczne, które można korygować poprzez

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i głębokiej gwarantuje stworzenie optymalnych warunków (...) przedstawiono poniżej: Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010; Szczegółowa uprawa roślin, tom 1.  

Chwasty
Niepozorny przetacznik bluszczykowy. Sprawdź, jak go zwalczyć w uprawie

lekko kwaśnym do zasadowego. Porasta nieużytki, przydroża, skraje lasów i zarośla nadrzeczne. Zachwaszcza zboża ozime, ugory Przetacznik bluszczykowy to niepozorna roślina płożąca i zakwitająca drobnymi niebieskobiałymi lub fioletowymi kwiatkami. Występuje (...) rośliną jednoroczną jarą lub ozimą. Ma liczne korzenie przybyszowe. Ciemnozielona łodyga jest rozesłana lub płożąca się,

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

świetnie wykorzystują nawet słabej jakości użytki zielone i osiągają dobre przyrosty. Oceniane są jako tanie w utrzymaniu, żywieniu i pielęgnacji, dlatego też uważa się je za rasę mało wymagającą.   Wskaźniki rozrodcze Herefordy mimo długotrwałej i ciężkiej pracy selekcyjnej należą do ras późno dojrzewających.

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

Perz nie jest jedynie bezużytecznym chwastem. Jest cennym składnikiem pastwiska, ze względu na dużą zawartość węglowodanów, beta karoten i składniki mineralne – zwłaszcza azot i fosfor. Ma lekko słodkawy smak, więc jest chętnie zjadany przez wszystkie zwierzęta, zwłaszcza konie i bydło. Szybko się rozprzestrzenia, więc jego wysiewanie jest sposobem

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.   Najważniejszym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie koniczyny białej jest terminowe zebranie roślinny ochronnej. Ma wtedy szansę wzmocnić się jeszcze przed zimą i wykształcić wysoką ścierń, która ułatwia przezimowanie. Rajowy rejestr zawiera osiem odmian koniczyny białej:

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Fosfor Fosfor to jedna z składowych związków organicznych, które regulują metabolizm roślin. Uczestniczy w syntezie tłuszczów i białek, jest składnikiem błon komórkowych. Duże ilości fosforu obecne są w młodych liściach. Pierwszym okresem największego zapotrzebowania rzepaku na ten

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Azot Wielkość dawek nawożenia azotowego skorelowana jest z odczynem gleby. Na stanowiskach kwaśnych zaleca się wyższe nawożenie azotowe. Wynika to z wolniejszej nitryfikacji oraz uboższego zasiedlanie gleby przez bakterie wiążące wolny azot atmosferyczny. Burak cukrowy

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

COBORU wpisanych 12 odmian koniczyny czerwonej, które mogą być użytkowane jednokośnie lub dwukośnie. Można je też podzielić (...) wysokość 50-100 cm. Ich owłosienie jest zróżnicowane, barwa może być zielona lub brunatna. Liście składają się z (...) przypadku pielęgnacji koniczyny łąkowej uprawianej na paszę należy zwalczać chwasty, zbierać wcześnie roślinę ochronną, jeśli może

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Uprawa roślin pastewnych ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, które nie posiadają trwałych użytków zielonych bądź ich powierzchnia jest niewielka. W związku z tym produkcja własnych pasz ma znaczący wpływ na wielkość produkcji zwierzęcej oraz na poniesione koszty chowu. Powierzchnia uprawy roślin pastewnych ciągle ulega zmianom. W związku ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta żywi się też paszami konserwowanymi.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ponieważ przyspiesza on osiadanie roli. Klasyczna uprawa niszczy mechanicznie część chwastów, które znajdują się w glebie. Dodatkowo przyorywanie ścierniska poprawia warunki fitosanitarne gleby, (...) fazie 2-4 liści zauważono, że tworzone w rozecie liście są za małe i jasnozielone, to można zastosować dolistne nawożenie roztworem wodnym mocznika (5-10%). Następne dawki

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

najlepiej zwalczać w fazie od 4 do 6 liści właściwych. Do zwalczania chwastów jednoliściennych można wykorzystywać substancję aktywną – propyzamid, które znajduję się np. w (...) które zostały przenawożone azotem. Na wiosnę, optymalnym terminem stosowania regulatorów wzrostu jest faza zielonego pąka. Podczas wiosennego wydłużania się pędu można stosować antywylegacze zawierający substancje

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

w momencie wschodów rzepaku. Zabieg odchwaszczania najkorzystniej jest przeprowadzić w warunkach dobrze uwilgotnionej gleby lub przy okresowo niższej wilgotności. Można do tego użyć środków chemicznych typu: Teridox 500 EC i Lancet Plus 125 WG. W uprawach buraka stosowanie herbicydów powinno odbywać się w dawkach dzielonych. Pomocne herbicydy to: Betenal

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki