Gleby torfowe - występowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby torfowe - występowanie

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

Żyzne i bogate w składniki mineralne gleby torfowe stanowią dużą część użytków rolnych Polski. Można na nich uprawiać nawet najbardziej wymagające, specjalne rośliny, ale ich użytkowanie bywa utrudnione a zagospodarowanie wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych.

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Profil genetyczny gleb bagiennych jest następujący: PO-O-D. Litera P oznacza proces bagienny, a litera D – podłoże mineralne gleb organicznych. Można rozróżnić dwa typy gleb bagiennych: gleby mułowe i torfowe. Proces bagenny zachodzi na podtopionych terenach w warunkach beztlenowych (anaerobiozy). W jego wyniku, przy częściowej anaerobiozie, powstają z obumarłych roślin gleby mułowe, a w warunkach całkowitej anaerobiozy – torfy. Gleby te w wierzchnich warstwach zawierają duże ilości niecałkowicie rozłożonej substancji organicznej.

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

(na torfach świeżo zmeliorowanych i glebach torfowo murszowych) lub 110–130 kg N/ha rocznie (na torfach dawno zmeliorowanych lub torfach mszystych). Na wiosnę należy zastosować 40% dawki, a 30% pod drugi i trzeci odrost. Na łąkach dwukośnych rocznie należy stosować 60–80 kg N/ha na glebach torfowych o szybkiej mineralizacji i 80–100

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

właściwości fizyczne i chemiczne niż gleby klasy IIIa oraz mogą występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt suche lub zbyt mokre, co spowodowane (...) z piasków słabogliniastych całkowitych lub podścielonych piaskiem luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rzepak powinien być uprawiany na glebach, które są drenowane i nie mają zagłebień. Występowanie na przemian mrozów i odwilży przyczynia się do uszkadzania systemu korzeniowego rzepaku, ponieważ powodują one ruchy (...) nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

największe braki objawiają się na glebach torfowych. Jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach o odczynie obojętnym, to należy zapewnić jej odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych (...) odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych mogą występować jego niedobory. Nawozy organiczne

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

szybko i mocno się zaskorupiają. Gleby torfowe powinny mieć pH=5,5–6,5, mineralne natomiast 6,5–7,5. Przy niższym odczynie należy koniecznie zastosować wapnowanie jesienią przy użyciu wapna magnezowego lub dolomitowego. Zmianowanie Nie zaleca się uprawy selera po sobie oraz innych warzywach korzeniowych częściej niż co 4 lata. Wiąże się

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

pH=3,5–4,0 (mierzone w KCl) – torfowe, torfowe piaszczyste. Pod uwagę mogą być brane gleby z IV i V klasy bonitacyjnej, o ile jest możliwość łatwego ich nawodnienia. Ważne jest, by w glebie utrzymywana była stała wilgotność, poziom wód gruntowych powinien znajdować się w przedziale 40–70 cm (optymalnie 50–60 cm) zależnie

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

plantacjach doświadczalnych. Żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon) rośnie dziko na torfowiskach Ameryki Północnej, gdzie obecnie uprawiana jest na (...) i Pilgrim.   Wymagania klimatyczne i glebowe Żurawina preferuje gleby o (...) szkodniki, lecz zabieg zalewania roślin podczas okresu spoczynku ogranicza występowanie agrofagów. Żurawinę z łatwością

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

szklarniowych, przy 7–12-godzinnym dniu. Sałata liściowa może występować w typie Lollo Rossa oraz Lollo Bionda. (...) ma małe wymaganie cieplne, za to bardzo wysokie wymagania wilgotności gleby. Do kiełkowania najlepsza jest temperatura 15–18°C. (...) i przepuszczalnych. Przy uprawie późnej dobrze rośnie na glebach torfowych. Odczyn gleb mineralnych powinien mieć pH

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

nadają się przede wszystkim kwaśne gleby torfowe i pobagienne. Piaszczyste grunty zasobne w składniki mineralne, w przypadku żurawiny, mogą być wykorzystane wyłącznie przy jednoczesnym, intensywnym nawadnianiu uprawy. Skoro już o nawadnianiu mowa, to poziom wód gruntowych nie powinien przekraczać 30-40 cm od powierzchni ziemi. Stanowisko pod uprawę powinno

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

występują w miejscach, gdzie przed wiekami znajdowało się jezioro, torfowisko albo bardzo rozległe koryto rzeki. (...) wpływem wód gruntowych, zalegających na płaskich obniżeniach terenu. W przypadku gleb położonych na terenie wyżynnym lub ukształtowanym (...) się sześć podtypów, które są wyodrębnione ze względu na występowanie i profil struktury. Pierwszy podtyp, czarne

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

Jej uprawę można prowadzić na glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na (...) w roślinach ozimych, np. w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu występowania chorób w uprawach gorczycy jest przestrzeganie

Marchew
Czy już czas na siew marchwi? Sprawdź, który termin jest najlepszy!

Dobrze rosnąć będzie również na glebach torfowych, ale niezbyt kwaśnych, które dodatkowo powinny być dobrze nawiezione i nieprzesuszone w wierzchniej warstwie. Marchew wymaga wilgotnej, lecz nie podmokłej gleby, źle reaguje na susze. Ponadto gleba nie powinna być kwaśna, najlepszy jest odczyn w granicach pH 6,0–7,0. Równie ważna jest

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

pod formę jarą sprawdzają się gleby torfowe i murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia wielu cech pozwalających na racjonalne wykorzystywanie wody, zapotrzebowanie na nią jest duże. Produkcję rzepaku jarego zaleca się wszędzie tam, gdzie roczna

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Sałatę rzymską uprawiamy na glebie o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,5–7,0). Źle reaguje zarówno na odczyn kwaśny, jak i zasadowy.   Uprawa Sałatę rzymską możemy uprawiać z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Częściej polecana

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

kwitnąca od czerwca do sierpnia. Wymagania i występowanie Tymotka łąkowa jest rośliną mrozoodporną. (...) zalewy nie przekraczające 15 dni oraz nie tolerujący dużego zasolenia gleby. Podczas wzrostu potrzebuje dużych ilości wody, (...) żyznych oraz wilgotnych, a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

ciężkiej o pH=5,2–6,0. Należy unikać gleb torfowych lub bardzo lekkich, z których szybko są wypłukiwane składniki pokarmowe. Bardziej wymagające co do gleby są odmiany szklarniowe uprawiane w gruncie, wymagają większej jej zasobności. Bardzo istotne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża, rośliny źle znoszą suszę. W początkowym okresie rozwoju gleba powinna być

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

ponieważ jest gatunkiem pospolitym. Może występować na stanowiskach suchych i wilgotnych. Bardzo dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez (...) krótkotrwałe ze względu na jej powolny rozwój. Na glebach torfowych i murszowych może się stać gatunkiem

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

się zmiennym uwilgotnieniem. Może również występować w widnych leśnych miejscach. Wymagania klimatyczne i glebowe Śmiałek rozwija się dobrze w każdym siedlisku. Może występować na stanowiskach wilgotnych, (...) które są okresowo nadmiernie wilgotne oraz na rozpylonych glebach torfowych i na stanowiskach zacienionych.

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

system korzeniowy. Dobrze sprawdzają się gleby torfowe o poziomie pH mieszczącym się w granicach od 6,5 do 6,8. Aby uprawa na glebach lekkich kończyła się powodzeniem, wymaga nawożenia dużą ilością obornika. Słaby system korzeniowy jest również powodem tego, że kapusta pekińska wymaga stabilnego, utrzymującego się na względnie stałym

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

dla ptaków. Rzodkiew oleista ma wysokie właściwości poprawiające jakość gleby – chroni ją przed erozją, poprawia strukturę, (...) na nawóz zielony lub zielonkę. Trwają badania nad zdolnością ograniczania występowania mątwika burakowego w uprawie buraka cukrowego (...) właściwych i płowych, madach, czarnych ziemiach, czarnoziemach oraz glebach torfowych i murszowych. Ze względu

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

podkreślone, dostatecznie wilgotnych. Najlepsze będą gleby torfowe, natomiast źle sprawdzą się zarówno podłoża lekkie i piaszczyste, jak i gleby ciężkie. Odczyn pH powinien zawierać się w przedziale od 6,5 do 7,5, więc w niektórych przypadkach konieczne może się okazać przeprowadzenie wapnowania. Ostatnia kwestia, to sprawa nasłonecznienia. Nic nie

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Odczyn powinien być zbliżony do obojętnego, czyli do pH 6,5. Sałata negatywne reaguje na odczyn kwaśny, jak i na alkaiczny.   Nawożenie Sałata ma duże wymagania nawozowe. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem, który należy stosować jesienią.

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

5-7 cm lub do doniczek torfowych, torfowo-ziemnych lub torfowo-celulozowych. Możliwy jest również punktowy wysiew otoczkowanych nasion do wielokomórkowych tac wypełnionych torfem. Zaleca się zaprawienie na mokro nasion bardziej wrażliwych odmian. Moczenie ich przez 24 godziny w 0,25% roztworze Sadoplonu 75 w temperaturze 30o C zabezpiecza rośliny przed chorobami.

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Najbardziej pod uprawę nadają się gleby torfowe i czarne ziemie o pH na poziomie od 6 do 7. Roślina jest szczególnie wymagająca pod względem nawodnienia. Optymalna zawartość wody powinna wynosić od 70 do 80% w okresie grubienia korzeni, czyli od lipca do października oraz około 60% w pozostałych

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

który może sięgać nawet do 200 cm w głąb gleby, oraz głęboko wnikające rozłogi podziemne. Jej łodygi (...) także jest chętnie zjadany przez zwierzęta. Wymagania i występowanie Bromus inermis powszechnie występuje (...) się również na glebach organicznych, madach brunatnych oraz glebach torfowo-murszowych. Jest trawą światłolubną, a w związku

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

jego pędy są prawdziwym przysmakiem dla drobiu, zwłaszcza dla gęsi. Występowanie Pięciornik gęsi preferuje gleby torfowe różnego rodzaju i mady rzeczne (...) dla drobiu, zwłaszcza dla gęsi. Występowanie Pięciornik gęsi preferuje gleby torfowe różnego rodzaju i mady rzeczne – najlepiej rozwija się na

Por
Sadzenie i rozsada pora - praktyczne informacje

wymaga słonecznego stanowiska. Odpowiedni odczyn gleby torfowej wynosi pH=5,5–6,0, mineralnej 6,0–7,5. Por uprawiany z rozsady rośnie dobrze prawie na każdej glebie, najlepiej jednak na żyznej. Produkcję rozsady rozpoczyna się od wysiewu do ciepłego inspektu lub tunelu foliowego. Zwykle nasiona sieje się w marcu do skrzynek wypełnionych podłożem. Inspekt

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

w tym zarazę ziemniaka. Bardzo dobry smak. Niskie wymagania glebowe.   Średnio późne (...) jest do uprawy w gospodarstwach ekologicznych oraz w rejonach częstego występowania wirusów ziemniaka. Odmiany ziemniaków (...) Skórka żółta, miąższ jasnożółty. Nie polecana do wysadzania glebach torfowych oraz typowo piaskowych, ponieważ średnio znosi

Seler
Jak i kiedy siać seler korzeniowy i naciowy? Wyjaśniamy!

korzeniowy. Nie uprawiajmy go na glebie torfowej, gdyż może to sprzyjać wybijaniu w pędy kwiatostanowe. Termin i sposób siewu Produkcja rozsady selera naciowego przebiega podobnie jak w przypadku selera korzeniowego. Nasiona wysiewamy od połowy lutego do końca marca w rozstawie 5 x 5 (inspekt lub skrzynki).

Sałata
Czas na siew sałaty! Przedstawiamy kilka istotnych porad

odmian dobrze sprawdzą się także gleby torfowe. W przypadku tych pierwszych, poziom pH powinien oscylować w granicach 6,5, a w przypadku drugich dobrze, by odczyn wynosił przynajmniej 5,5. Jedyny czynnik, na który sałata jest bardziej wrażliwa, to zawartość wody w glebie. Jej ilość powinna być względnie stała i

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

Gleby płowe zaliczane są do gleb brunatnoziemnych. Zajmują ok. 30% powierzchni kraju. Dominuje w nich proces przemywania (lessivage). Najczęściej powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi w klimacie umiarkowanie wilgotnym. Występowanie skał osadowych, głębokich i porowatych sprzyja procesowi przemywania. W związku z tym gleby płowe najczęściej powstają z glin zwałowych, utworów pyłowych, a czasem z piasków.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

środkami chemicznymi oraz zanieczyszczenia przemysłowe.   Rodzaje żyzności Gleba może być naturalnie żyzna, ale też może stać się żyzna przez ingerencję człowieka lub poprzez zabiegi agrotechniczne. W związku z tym może występować żyzność naturalna, agrotechniczna i nabyta. Żyzność agrotechniczną kształtują wykonane zabiegi uprawowe

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio zagospodarowane mursze świetnie nadają się pod uprawy, a umiejętnie użytkowane i intensywnie nawożone dają wysoki plon.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy odczynie od 5,4 do 7,5. Poniżej tego zakresu plon zostaje (...) wpłynąć niekorzystnie na zimowanie roślin. Jeżeli jesienią na polu występował mączniak lub podczas zimy pojawiła się

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną (...) wpływają na zdrowotność zbóż następujących po nich. Ograniczają one występowanie chorób korzeni i podstawy źdźbła, a

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Prawidłowo skonstruowany płodozmian poprzez odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie skutkować uzyskaniem wysokich i dobrych

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

gleby, który przyspiesza dodatkowo działalność człowieka. Aby uchronić przed nią glebę, zaleca się prowadzić orkę w poprzek stoku, tarasować zbocza, utrzymywać w wielu miejscach okrywę roślinną, zalesiać piaszczyste wzgórza, zmniejszać intensywność zabiegów agrotechnicznych, zwiększać zawartość materii organicznej, a na terenach podatnych na występowanie erozji stosować siew w mulcz. Wyjałowienie

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

prowadzony jest od 10 do 15 maja, gdy temperatura gleby wynosi ok. 15°C, a temperatura powietrza 15–18°C. (...) w letniej wodzie, a następnie rozłożeniu ich w piasku bądź torfie. Metoda ta polecana jest przede wszystkim (...) kiełkówka, przędziorki, zmieniki oraz mszyce. Aby uniknąć występowania szkodników lub zmniejszyć ich ilość na

Uprawa
Doniczki torfowe - dlaczego warto stosować? Zobacz!

pewność ze nie uszkodzimy delikatnych, młodych korzonków. Doniczka z flancą staje się integralną częścią podłoża. Pod wpływem wody i czynników glebowych doniczka rozkłada się. Jest to również pozytywny aspekt stosowania doniczek torfowych. Do ziemi zostaje wprowadzona materia organiczna, która użyźnia glebę, jest też dobrą dawką składników pokarmowych dla posadzonej rośliny. Doniczki

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

może powodować stres chłodno-wodny, który polega na wprowadzeniu roślin w stan szoku. Prowadzi to do licznych zaburzeń fizjologicznych w nasionach i siewkach. Takie zjawisko może występować na glebach ciężkich podczas chłodnej i mokrej wiosny. Optymalna obsada tradycyjnych odmian bobiku powinna wynosić 40-60 roślin na 1 m2, a odmian samokończących

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki