Jak spulchnaić glebę?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jak spulchnaić glebę?

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

Kultywatorowanie to potoczna nazwa drapaczowania – uzupełniającego zabiegu uprawy roli. Jego głównym celem jest spulchnienie, kruszenie i mieszanie roli bez jej odwracania. Kultywatorowanie wykonuje się przy użyciu kultywatora, który działa na znacznej głębokości gleby (10- 20 cm). Zabieg ten spełnia wiele różnorodnych zadań. Przede wszystkim przyspiesza osiadanie roli dzięki rozrywaniu i kruszeniu skib po orce na stanowiskach ciężkich i zwięzłych. Jeśli upłynęło dużo

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

Głęboszowanie to zabieg uprawowy o charakterze agromelioracyjnym wykonywany głęboszem i regulujący stosunki powietrzno-wodne gleby w warstwie, która jest wykorzystywana przez korzenie roślin. Może być stosowany na różnych rodzajach gleb, najczęściej jednak najczęściej wykonywany jest tam, gdzie w profilu glebowym ograniczony jest ruch wodny i rozwój systemu korzeniowego, a więc na glebach średnich lub ciężkich o silnie zagęszczonych i nieprzepuszczalnych głębszych warstwach, jak również z podeszwą płużną. Rzadziej głęboszuje się gleby lekkie o nadmiernie zbitej warstwie podornej. Ten niedoceniany przez rolników zabieg jest niezbędny na glebach, na których wiosną i po intensywnych opadach w okresie wegetacyjnym zbyt długo utrzymuje się woda.

Morele
Jak uprawiać morele? Omawiamy kolejne etapy działania

trzy miesiące wcześniej użyźniliśmy i spulchniliśmy glebę, wykopujemy dołek o objętości większej od systemu korzeni. Jego głębokość powinna wynosić tyle, by po posadzeniu zgrubienie po okulizacji znalazło się nad powierzchnią ziemi. W tym celu, do brzegów dołka, prostopadle do tyczki, możemy przyłożyć listewkę lub poziomicę, by sprawdzić, czy udało nam

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

w których elementem uprawowym jest glebogryzarka spulchniająca glebę na głębokość wysiewu nasion. W przypadku utrudnionych warunków siewu należy stosować siew siewnikiem z redlicami talerzowymi. Wszystkie te działania pozwalają zminimalizować liczbę zabiegów uprawowych. Wady uprawy bezorkowej Stosowanie uproszczeń w uprawie ma zawsze dwa wymiary ekonomiczne. Również i ten

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

środków mechanicznych. Można wykonywać płytkie spulchnianie gleby przed siewem, które skutecznie odchwaszcza pole. Przez pierwsze 3-4 tygodnie po wschodach soja jest najbardziej narażona na zagłuszanie przez chwasty. Można wtedy wykonać bronowanie plantacji (od fazy 3 liścia do osiągnięcia 15 cm wysokości) oraz opielić międzyrzędzia. Chwasty występujące w zasiewach soi zacieniają

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

jej powierzchnie.  Po wysiewie nawozów glebę spulchnia się za pomocą kultywatora o sztywnych łapach lub glebogryzarki. Zwięzłość spulchnionej gleby zapewnia wałowanie i bronowanie. Nawożenie Burak pastewny należy do gatunków o dużych potrzebach pokarmowych. Faza tworzenia korzenia zapasowego, trwająca średnio od połowy czerwca do września, wymaga dostarczenia

Leszczyna (Orzech laskowy)
Sadzonki leszczyny - jak wybrać najlepszy materiał do nasadzeń?

trzy miesiące przed sadzeniem należy spulchnić glebę, poprzez wykopanie dołka o szerokości, wysokości i głębokości do 80 cm. Ziemię miesza się z wieloskładnikowym nawozem do drzew owocowych i zasypuje nią powstały dół. Nie należy jej udeptywać. Podczas sadzenia ponownie wykopuje się dołek nieco większy od objętości korzeni i umieszcza w nim

Agrest
Uprawa agrestu - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia!

tylko wstępne odchwaszczenie, ale także spulchnienie gleby. Podobny efekt osiągniemy uprawiając rośliny kapustne. Użyźnianie gleby rozpoczynamy na dwa miesiące przed planowanym sadzeniem. Optymalną porą zakładania plantacji jest październik i marzec, dlatego zabieg ten musimy rozpocząć odpowiednio w sierpniu lub styczniu. Widać zatem, ze dogodniejszą porą jest okres jesienny,

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

Do najważniejszych zabiegów należą spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, chorób i szkodników, nawadnianie oraz usuwanie pędów kwiatostanowych, a w przypadku niedoboru składników – dokarmianie roślin. Przy spulchnianiu gleby należy mieć na uwadze korzenie czosnku, mogą one łatwo ulec zniszczeniu. Czosnek nie lubi konkurencji w postaci chwastów, dlatego ważne jest wielokrotne

Brzoskwinie
Uprawa brzoskwiń: od sadzenia poprzez pielęgnację aż po obfity zbiór

ugniatania, co pozwoli na lepsze spulchnienie gleby. W niektórych przypadkach, gdy odczyn pH gleby jest zbyt niski, prawdopodobnie konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania, gdyż brzoskwinie lepiej rosną w środowisku zasadowym. Umożliwia ono prawidłowy pobór składników odżywczych przez roślinę z podłoża. Sadzenie Technika sadzenia jest taka

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

kultywatorowania. Ma to na celu spulchnienie gleby, ponieważ rzepak jest bardzo wrażliwy na podeszwę płużną i nadmiar wody w glebie. Zabieg ten najlepiej  wykonywać do 4 cm głębokości. Do zabiegów spulchniania można również stosować gruber lub rotogruber, ponieważ są one bardzo wydajne. Po upływie 7-10 dni od spulchniania, kiedy skiełkują

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

nawozy azotowe lub fosforowo-potasowe i spulchnić glebę kultywatorem połączonym z broną lub wałem strunowym na głębokość 10-12 cm. Jeśli gleba jest zbita to należy skultywatorować ją do głębokości 12-14 cm. Zamiast kultywatora można również zastosować multi- lub rototiller bądź bronę wahadłową.   Siew Nasiona

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

nawiezione fosforem i potasem. Głębokie spulchnienie gleby możliwe jest dzięki wykonaniu głębokiej orki przedzimowej. Przygotowując stanowisko pod uprawę lucerny w mieszankach z trawami, wszystkie zabiegi powinny być tożsame z tymi, które normalnie wykonuje się dla rośliny ochronnej: jęczmienia lub owsa. Wiosną należy dokładnie zabronować pole, ograniczając w ten sposób nadmierne

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

trzy miesiące przed sadzeniem trzeba spulchnić glebę. W tym celu wykopuje się dołek o bokach 1 m i głębokości 80 cm, a w jego dno wbija palik o długości równej długości pnia plus 1 metr zapasu. Do wykopanej ziemi dodaje się wieloskładnikowy nawóz do drzew owocowych i ponownie zasypuje nią dołek,

Borówka amerykańska
Niełatwa uprawa borówki amerykańskiej. Oto sposoby, by sprostać jej wymaganiom!

usuwania chwastów, możemy także lekko spulchnić glebę na maksymalnej głębokości 8cm – tak, by nie naruszyć płytko osadzonego systemu korzeniowego. Przy dużej plantacji, konieczne będzie użycie w tym celu frezarki. Wielokrotnie wspominane już ściółkowanie, pozwala nie tylko na zapobieganie nadmiernemu wzrostowi chwastów, lekkie zwiększenie kwasowości gleby, zabezpieczenie roślin

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

Do głównych zabiegów pielęgnacyjnych należą: spulchnianie gleby, odchwaszczanie, dokarmianie, nawadnianie i ochrona cebul przed chorobami i szkodnikami. Szczególnie istotne w uprawie dymki jest odchwaszczanie stanowiska. Do 5 dni po posadzeniu możemy zastosować opryski herbicydowe, np. Goal 480 EC, Agat 480 SC, Stomp 330 EC lub Pendigan 330 EC. Po wschodach,

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

Wiosną, po rozmarznięciu gleby, spulchniamy ją, a grządki truskawek odchwaszczamy. Z roślin usuwamy również chore i suche liście. W tym okresie truskawki również uzupełniamy w azot, umiarkowanie, gdyż przenawożone są bardziej podatne na szkodniki i choroby (np. saletrą amonową lub granulowanym ptasim nawozem). Od drugiego roku po zbiorze

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

systemowi korzeniowemu wpływa na głębokie spulchnienie gleby i rozluźnienie warstwy podornej. Ponadto, łubin pobiera składniki pokarmowe z głębokich warstw, przemieszczając i pozostawiając je roślinom następczym wykształcającym płytsze korzenie. Właściwość ta sprawia, że gleba jest chroniona przed jednostronnym wyczerpaniem zapasów wody na tych samych poziomach. Roślina wykształca sztywny pęd, który nie

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

międzyrzędziach lub na całej powierzchni. Spulchniać glebę można wyłącznie płytkimi maszynami do głębokości 8 cm. Borówka posiada płytki system korzeniowy, który łatwo uszkodzić. Nie należy prowadzić ugoru herbicydowego, gdyż może być fitotoksyczny. W przypadku nieodpowiedniego pH pod uprawę borówki gleby lekko kwaśne zakwasza się torfem wysokim, a obojętne

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

silnie rozwijające się części podziemne spulchniają glebę. Ponadto, pobierają spore ilości azotu, co z punktu widzenia użytkowania piwowarskiego jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik, groch, rzepak jary i ozimy. Spośród zbóż, tylko owies spełnia wymogi dobrego przedplonu. Pozostałe gatunki stwarzają dobre warunki

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

obracalnego pługa. Na wiosnę można spulchnić glebę za pomocą kultywatora. Siew Materiał siewny esparcety siewnej można zaszczepić przed wysianiem bakteriami brodawkowymi, co prowadzi do zwiększenia plonu suchej masy uzyskanego z hektara. Nasiona można również zaprawiać molibdenianem amonu w dawce 200 g/ha. Esparceta siewna powinna

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

stosowanymi zabiegami są odchwaszczanie roślin, spulchnianie gleby między roślinami, dokarmianie i nawadnianie. Paprykę powinno podlewać się wodą o temperaturze 20–25°C, niższa może powodować opadanie zawiązków. Często przy uprawie stosuje się ściółkowanie, najczęściej drobną słomą lub trocinami. Przy używaniu trocin należy pamiętać o zwiększeniu nawożenia azotem do ok. 30%.

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

wieloskładnikowy nawóz, a widłami szerokozębnymi spulchnić glebę wokół krzewu do głębokości ok. 5 cm, przekopując jednocześnie nawóz. Później trzeba odchwaszczać glebę wokół malin, usuwając systematycznie chwasty. By utrudnić ich powstawanie, można glebę u podstawy krzewu przykryć dobrze rozłożonym obornikiem lub słomą. Autor:

Agrest
Agrest pienny – owocowa propozycja i ciekawa aranżacja ogrodu zarazem

dokładnie zniszczyć chwasty trwałe oraz spulchnić glebę. W celu odchwaszczenia pola możemy na rok – 2 lata przed sadzeniem uprawiać rośliny kapustne lub korzeniowe. Gleba powinna być również odpowiednio użyźniona, warto nawieźć ją obornikiem w dawce nieprzekraczającej 40 t/ha. Kwaśne gleby musimy koniecznie zwapnować, gdyż agrest źle na nich rośnie,

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

Do najczęściej wykonywanych zabiegów należy spulchnianie gleby oraz odchwaszczanie. Chwastów najczęściej pozbywa się ręcznie, 3–4 razy w ciągu wegetacji. Cebula bardzo źle rośnie na zachwaszczonym polu. Można również stosować herbicydy w międzyrzędziach. Dobrymi preparatami są Pendigan 330 EC lub Criptic 400 EC. Należy stosować się do zaleceń podanych w aktualnym

Marchew
Czy już czas na siew marchwi? Sprawdź, który termin jest najlepszy!

dwa przed samym siewem, musimy spulchnić glebę, przekopując ją dość głęboko. Pamiętajmy również o usunięciu wszelkich chwastów, szczególnie tych będących silną konkurencją. Termin siewu dostosowujemy do odmiany i przeznaczenia marchwi. Część odmian (wczesne na zbiór w pęczkach) może być wysiewana przed nadejściem zimy – w listopadzie i grudniu. Taki wysiew

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

sadzenia na użyźnionej i odpowiednio spulchnionej glebie. Rodzaje nawozów i nawożenie Glebie trzeba dostarczać podstawowych składników mineralnych, takich jak potas, azot i magnez. Stosowanie nawozów, odpowiednio potasowych, azotowych i magnezowych, będzie zależne od pory roku. Do równoległego stosowania możemy, a nawet powinniśmy włączyć obornik lub kompost.

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

W celu użyźnienia i spulchnienia gleby pod uprawę w przydomowym ogródku, wykopujemy niezbyt głęboki i niezbyt szeroki rów (do 1 m). Jego długość powinna wynosić tyle, by zmieściły się wszystkie krzewy, które planujemy posadzić przy zachowaniu odpowiednich odległości między nimi – od 1 do 1,5 m. Wykopaną ziemię mieszamy

Grusze
Właściwa uprawa gruszy - podpowiadamy, jak dbać o drzewa

zasypujemy. Zabieg ten pozwoli na spulchnienie gleby, co z kolei przyczyni się do dobrego przyjęcia się drzewka i zapewni jego prawidłowy wzrost. Idealnym czasem na sadzenie gruszy jest, i tu analogicznie do jabłoni, okres jesienny lub wiosenny. Jeśli gleba, jaką dysponujemy, nie spełnia warunków do sadzenia drzewek, zabieg

Porzeczka
Uprawa porzeczki czarnej - odkrywamy sekrety

trzeba zaliczyć systematyczne odchwaszczanie i spulchnianie gleby pazurkami. Niechcianych roślin najlepiej pozbywać się w sposób mechaniczny, bez stosowania herbicydów, które jest zasadne jedynie w przypadku dużych upraw. Zarówno pielenie, jak i spulchnianie trzeba prowadzić w taki sposób, by nie naruszyć płytko osadzonych korzeni. Zastosowanie ściółkowania to coś, co

Agrest
Jakie sadzonki agrestu warto kupić? Wyjaśniamy!

dwa miesiące przed sadzeniem należy spulchnić glebę, wykopując w tym celu dół o szerokości i głębokości do 50 cm. Powinien on być tak długi, by zmieściły się w nim wszystkie krzewy, które chcemy posadzić, w odstępie 1-1,5 m. Wykopaną ziemię należy zmieszać z wieloskładnikowym nawozem do drzew owocowych i zasypać dół, lekko

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

dostarczanie wieloskładnikowego nawozu oraz jednoczesne spulchnianie gleby wokół krzewów przy użyciu wideł – na niewielkiej głębokości kilku centymetrów, by nie naruszyć systemu korzeniowego. Kolejne, co należy zrobić, by poprawić jakość wzrostu, to usunąć chwasty (najlepiej w sposób mechaniczny, nie chemiczny), których ponowny porost zahamujemy poprzez zastosowanie wspomnianej ściółki lub rozłożonej

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

Pierwsze łączy się dodatkowo ze spulchnianiem gleby w przestrzeniach między rzędami i powinno być wykonane trzykrotnie w mniej więcej równych odstępach czasu, w zależności od potrzeby. Odchwaszczanie herbicydami powinno się natomiast przeprowadzić dwukrotnie – w ciągu pierwszych dwóch tygodni od posadzenia oraz w momencie silnego rozrostu liści w międzyrzędziach. Zalecane

Marchew
Czarna marchew, czyli barwna odmiana w naszej kuchni! Dowiedz się, jak ją uprawiać

usuwamy resztki roślinne i chwasty, spulchniamy glebę i wyrównujemy jej powierzchnię. Marchew możemy wysiewać po roślinach kapustnych, które pozostawią po sobie pole mniej zachwaszczone. Wschody pojawiają się dopiero po 2–3 tygodniach, możemy więc ją wysiewać zmieszaną z sałatą, rzodkiewką, koprem lub trybulą, które ze względu na szybkie wschodzenie wyznaczą nam

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

uprawy. Jednocześnie z pieleniem przeprowadzanym spulchnianie gleby w przestrzeniach między rzędami, na niedużej głębokości do 3cm, gdyż intensywniejszy zabieg mógłby uszkodzić korzenie. Jeśli por wysialiśmy bezpośrednio do gruntu, konieczne będzie zrobienie przerywki w momencie wykształcenia pierwszego lub dwóch liści właściwych, kiedy rośliny osiągną wysokość 10cm. Wyrywamy słabsze pory, pozostawiając te

Grusze
Prawidłowe sadzenie gruszy. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami

Przed sadzeniem należy odpowiednio przygotować glebę, spulchniając ją i wyrównując na płaską powierzchnię. Następnie wyznacza się miejsca nasadzeń i wykopuje w odpowiednich miejscach dołki (na 10–14 dni przed sadzeniem), których wielkość dostosowuje się do rozmiaru bryły korzeniowej, ok. 30 cm głębokości i 30–40 cm szerokości. Wierzchnią, wykopaną ziemię odkłada się

Śliwy
Uprawa śliw – przedstawiamy wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji

Dołki zasypujemy luźno, żeby ułatwić spulchnienie gleby i pozostawiamy, by nabrała wartości odżywczych. Taki sposób przygotowania stanowiska przeprowadza się w sytuacji, gdy chcemy posadzić jedno lub kilka drzewek w przydomowym ogródku. W przypadku zakładania uprawy towarowej, nawożenia wymaga cała powierzchnia przeznaczona pod uprawę. Zasadne będzie także zastosowanie zielonego

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

Do pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych należą spulchnianie gleby, nawożenie, nawadnianie roślin i ochrona przed chorobami i szkodnikami. Co ciekawe, cebule krymskie są rzadziej atakowane przez szkodniki niż inne odmiany. Zbiór i przechowywanie Termin zbioru cebuli zależy od terminu siewu. Zwykle krymską zbiera się pod koniec czerwca, po

Rabarbar
Uprawa rabarbaru. Kwaskowate i orzeźwiające warzywo idealne na wiosnę!

Od czasu do czasu można spulchnić glebę w międzyrzędziach. W czerwcu powinno się usunąć pędy kwiatowe, gdyż osłabiają roślinę, pogarszają smak ogonków liściowych i obniżają plony nawet o 30 proc. Oprócz tego warto usuwać chwasty z zastosowaniem środków chemicznych, np. Azotopu 50 WP lub ręcznie. Odchwaszczanie jest ważne zwłaszcza w

Szkodniki upraw
Pomrowik plamisty upodobał sobie twoją uprawę rzepaku? Oto metody zwalczania i dalszej ochrony

w tym orki jesiennej oraz spulchnianiu gleby. Zwłaszcza ostatnie z wymienionych działań skutecznie eliminują jaja i młode osobniki, które zimują w glebie, a po wydostaniu się na powierzchnię giną pod wpływem promieni słonecznych. Ważne jest również kontrolowanie występowania i liczebności ślimaków zwłaszcza bezpośrednio po siewie oraz w okresie

Papryka
Jak sadzić paprykę? Oto nasze wskazówki!

także pamiętać o niezbyt głębokim spulchnianiu gleby w przestrzeniach między rzędami. Papryka jest rośliną na tyle silną i o sztywnych łodygach, że nie wymaga stosowania podpór, ale – co wielokrotnie już podkreślane – bezwzględnie wymaga podlewania w przypadku wystąpienia pory suchej. Uprawa papryki, jak widać, nie

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

regulacja temperatury i wilgotności, nawadnianie, spulchnianie gleby, prowadzenie i cięcie roślin, zwalczanie chorób i szkodników oraz zapylanie kwiatów. W celu poprawienia zawiązywania owoców co 2–3 tygodnie usuwa się niepotrzebne części roślin, jakimi są zawiązki owocu z pierwszego rozwidlenia pędu głównego o wielkości orzecha laskowego, boczne pędy, liście suche

Orzech włoski
Sadzonki orzecha włoskiego - czym kierować się przy kupnie?

trzy miesiące przed sadzeniem należy spulchnić glebę. W tym celu wykopuje się dół o bokach długości 1 m i głębokości 80 cm, a następnie w jego dno wbija się palik. Musi mieć on długość równą wysokości pnia plus 1 m. Ziemię należy wymieszać z wieloskładnikowym nawozem do drzew owocowych i

Rośliny lecznicze
Cebula siedmiolatka - siew, uprawa, stanowisko i pielęgnacja

uprawowe, orkę i bronowanie, by spulchnić glebę. Przed sadzeniem zaleca się podanie obornika w dawce 30 t/ha. Zwykle stosuje się nawozy na jednym hektarze w ilości 60–80 kg N, 130–150 kg P2O5 i 160–180 kg K20, choć w niektórych źródłach podaje się, że powinno się wysiać 200–300 kg N, 100–200

Rośliny lecznicze
Nawłoć kanadyjska – jesienią, kwietnym kobiercem spowija pola i ugory

mechaniczne polegające między innymi na spulchnianiu gleby, należy rozpocząć po wzejściu pierwszych pędów. W dalszych pracach ochronnych zaleca się także zastosowanie środków chemicznych. Opryski z herbicydów wykonuje się po posadzeniu wikliny preparatami typu: Bladex 50 WP, Sencor 70. Natomiast przed rozpoczęciem wegetacji, używa się środków doglebowych: Bladex, Afalon, Patoran, a

Jeżyna
Sadzonki jeżyny bezkolcowej - jakie są najlepsze?

dwa miesiące przed sadzeniem należy spulchnić glebę. W tym celu wykopuje się pojedyncze dołki o wymiarach 50 x 50 cm, a wykopaną ziemię miesza z wieloskładnikowym nawozem przeznaczonym do krzewów jagodowych i zasypuje dołki, nie ugniatając ziemi. Podczas sadzenia należy wykopać dołek nieco większy od objętości korzeni lub bryły korzeniowej,

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki