Trawy pastwiskowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Trawy pastwiskowe

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

Wiechlina łąkowa to gatunek trawy bardzo odpornej na warunki pogodowe oraz siedliskowe, dobrze znoszącej mrozy i długo trwające zalewy. W Polsce rośnie pospolicie na całym niżu i w górach po piętro kosodrzewiny. Porasta łąki, zarośla, skarpy, przydroża, nasypy, wyręby leśne, obrzeża lasów, stanowiska ruderalne. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne w fosfor i azot. Ma specyficzne wymagania, jeśli chodzi o wilgotność gleby, lubi rosnąć zarówno na stanowiskach okresowo zb

Chwasty
Stokłosa miękka – pospolita trawa zachwaszczająca łąki i pastwiska

Stokłosa miękka to bardzo popularna trawa, którą możemy spotkać na całym terenie Polski. Charakteryzuje się ciekawym kwiatostanem, przez co bywa wykorzystywana w bukieciarstwie. Częściej jednak traktujemy ją jako uciążliwy chwast łąk i pastwisk, na których występuje masowo, eliminując inne, bardziej wartościowe paszowo rośliny.

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.), znana także pod nazwami rajgras włoski lub kąkolnica, to bylina, rzadziej jednoroczny lub dwuletni gatunek trawy. Należy do rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z cieplejszych obszarów naszego kontynentu, a do polskiej uprawy wprowadzono ją dopiero w XIX w. Ze względu na swoje pochodzenie jest rośliną o niewielkiej trwałości, lubiącą stanowiska nasłonecznione i ciepłe. Porasta miedze, pastwiska, łąki i przydroża. Występuje na teren

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

pobieranie przez nie wybiórczo niektórych traw. Pastwisko powinno być podzielone na kwatery, które w miarę wyjadania przenosi się w miejsca bogate w trawy. Kolejną paszą objętościową pełniącą ważną funkcję w żywieniu całorocznym jest siano. Siano jest wysuszoną mieszanką traw, motylkowatych i ziół. Stosuje się również susze z zielonek,

Chwasty
Wiechlina zwyczajna – doskonała trawa paszowa na tereny mokre!

gnojowicą. Jedyną jej wadą, jako trawy pastwiskowej, jest to, że po pierwszym pokosie słabo odrasta. Mimo to może być także wykorzystywana do obsadzania boisk i trawników. Obecność wiechliny łąkowej w uprawie lub na użytkach zielonych powinno być dla nas wskazówką występowania w podłożu azotu, fosforu i potasu. Zwalczanie

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

z nich samodzielnie na pastwiskach lub hodowcy koszą łąki i przywożą zielonkę do stajni, jeśli nie ma bezpośredniego dostępu do pastwisk. Na tego typu zieloną masę składają się różne gatunki traw, ziół oraz motylkowatych. Trawy dzielą się na wysoko, średnio i małowartościowe, stanowią one największy udział w składzie zielonek.

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

pamiętać, że skład zielonki zmienia się wraz z upływem miesięcy letnich, dlatego pod koniec okresu pastwiskowego należałoby dawkę wzbogacać np. inną paszą objętościową i mieszanką treściwą. Bardzo wartościową i jednocześnie tanią paszą są kiszonki z traw podwiędniętych i mieszanek traw z roślinami motylkowymi. Mogą one stanowić jedyną paszę dla

Rośliny pastewne
Wyczyniec łąkowy – charakterystyczne lisie ogonki doskonałe na pastwisko!

Występuje pospolicie na terenie Azji i Europy. W Polsce należy do najwcześniejszych traw łąkowych. Można ją spotkać na całym obszarze niżu i w górach po (...) Wyczyniec często bywa dominującą rośliną łąk położonych w dolinach rzek. Porasta pastwiska, zarośla i przydrożne skarpy. Preferuje gleby mułowo-glejowe, mady, żyzne i wilgotne,

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) jest niską, rozłogowo-luźnokępkową, trwałą trawą o wysokiej wartości pastewnej. Charakteryzuje się wysoką zdolnością darniotwórczą oraz intensywnym krzewieniem. Występują dwie odmiany botaniczne wiechliny łąkowej: szerokolistna (ver. latifolia) i wąskolistna (ver. angustifolia). Aktualnie do Krajowego Rejestru COBORU wpisanych jest 28 odmian wiechliny łąkowej. Różnią się one przeznaczeniem, jedne nadają się lepiej na pastwiska, a inne na łąki kośne.

Chwasty
Mietlica pospolita – roślina paszowa terenów górzystych i dobra trawa darniowa

Mietlica pospolita jest jedną z częściej spotykanych traw naszej flory. Występuje na nizinach i w górach po piętro kosodrzewiny. Porasta łąki, lasy, wrzosowiska, murawy, zbocza, pastwiska, poręby leśne. Preferuje gleby kwaśne, średnio żyzne lub ubogie w substancje odżywcze oraz w wapń i fosfor. Lubi rosnąć na stanowiskach suchych, średnio wilgotnych, a także zalewowych (roślina wskaźnikowa tego typu gruntów).

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

to trawa pastewna wymagająca umiarkowanego użytkowania, należącą do wysokich traw, luźnokępowych. Odznacza się dużą wartością i ma wszechstronne zastosowanie. Jest chętnie zjadana prze zwierzęta w postaci zielonki, jak i siana. Jest odporna na udeptywanie i przygryzanie, dlatego też może być stosowana na pastwiskach. Odmiany Wyhodowane odmiany tymotki

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

on formą pośrednią pomiędzy płodozmianem paszowym a trwałymi użytkami zielonymi i czas użytkowania traw zależy od jakości porostu. Płodozmiany specjalne Płodozmiany specjalne (...) paszowe w kolejności malejącej to: z jednorocznymi roślinami pastewnymi, z wieloletnimi roślinami pastewnymi, przemienno-pastwiskowe. Zmianowanie dowolne To następstwo roślin zmieniające się

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

gospodarcze roślin motylkowych w naszym kraju, koniczyna biała zajmuje trzecie miejsce, zaraz po lucernie mieszańcowej i koniczynie czerwonej. Jest uprawiana na pastwiskach oraz w warunkach polowych (w mieszankach jako komponent traw). Mając na uwadze znaczenie gospodarcze roślin motylkowych w naszym kraju, koniczyna biała zajmuje trzecie miejsce, zaraz po lucernie mieszańcowej i

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie

wilgotnych, osadzając się głównie tam, gdzie stanowisko jest suche i kamieniste. Najczęściej pojawia się na przydrożach i nieużytkach, ale możemy ją spotkać również na pastwiskach i łąkach, zajmuje trawniki i pobrzeża upraw różnego rodzaju.   Szkodliwość Nie opracowano oficjalnych progów szkodliwości. Nie zanotowano również przypadków, w których cykoria

Chwasty
Podejmujemy trudną walkę z wyczyńcem polnym!

Chociaż najczęściej zaliczany jest do traw pastwisk sfery alpejskiej, wyczyniec polny jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce chwastów. Niezwykle wytrzymały, nie atakują go szkodniki, nie zostaje zjadany przez ptaki – bez żadnych przeszkód może zajmować naprawdę ogromne tereny. Z tego powodu nastręcza wielu trudności rolnikom i hodowcom traw.

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała (Lolium perenne) jest gatunkiem wieloletniej trawy, luźnokępkowej, która występuje pospolicie w Polsce. Inaczej nazywa się ją rajgrasem angielskim. Uprawiana głównie na pastwiskach, ale w przypadku jej uprawy polowej może być użytkowana ponad 4 lata, jeżeli rośnie na dobrze dobranym stanowisku. W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 80 odmian życicy trwałej, które mogą być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. Poszczególne odmiany różnią się między sobą właściwościami biologicznymi i chemicznymi.

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

(Deschampsia caespitosa) to roślina pojawiąjąca się na trwałych użytkach zielonych. Należy do traw wysokich, zbitokępowych, która wytwarza sterczące okrągłe kępy. Uznawana jest za chwast łąkowy (...) gatunkiem pospolitym, występującym w całej Polce. Pojawia się na niewłaściwie użytkowanych łąkach i pastwiskach, które mają nieuregulowane stosunki powietrzno-wodne oraz odznaczają się zmiennym uwilgotnieniem. Może

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

Pierwszy system zakłada utrzymanie ślimaków w sezonie letnim na pastwisku obsadzonym roślinami wieloletnimi i zbiór do chłodni na zimę. Zazwyczaj pastwisko obsadza się koniczyną płożącą, komosą, pokrzywą, mniszkiem lekarskim, trawami babką lancetowatą. Przyjmuje się, że na m2 nie powinno być więcej niż 10 sztuk dużych ślimaków (afrykański i winniczek) i

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

zielonki pastwiskowej. Wypas kwaterowy dawkowany z kolei polega na wydzielaniu miejsc wypasu na kwaterach, np. przez pastuch elektryczny. Późną jesienią zwierzęta dostają większego apetytu, zaczynają odkładać tłuszcz i pokrywają się grubszą, dłuższą sierścią. Zimą najlepsze efekty przynosi skarmianie tanimi paszami dostępnymi w gospodarstwie: sianem, słomą i kiszonkami z traw

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

może być wczesny lub późny. Mogą też mieć zróżnicowaną wartość pokarmową. Dodatkowo niektóre odmiany przeznaczone są tylko na pastwiska, a inne do użytkowania kośnego. Cechy charakterystyczne Kupkówka zaliczana jest do traw wysokich, trwałych, luźnokępkowych. Wytwarza bardzo dobrze rozwinięty wiązkowy system korzeniowy, który może wnikać nawet na głębokość

Rośliny pastewne
Konietlica łąkowa – ceniona łąkowa trawa pastewna

Ta niezwykła, kępkowa trawa ma bardzo atrakcyjny pokrój. Na szczególna uwagę zasługuje jej kwiatostan, który jest złożony ze złocistej, połyskującej wiechy. Konietlica łąkowa jest jednak zbyt delikatna i nietrwała, żeby wykorzystywać ją w bukieciarstwie, stanowi za to naprawdę niezwykłą dekorację łąk i pastwisk.

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym i zdrowotnym jest wypas kóz na pastwisku. Choć zwierzęta bardzo dobrze wykorzystują nawet nieużytki, hodowca, któremu zależy na osiągnięciu wysokiej mleczności, powinien zadbać, by w zielonej diecie nie zabrakło białka. Kozy ras wysokowydajnych wypasa się na mieszance traw takich jak m.in. życica trwała, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa,

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds. ) - wysoka i luźno kępowa trawa o dużych zdolnościach konkurencyjnych, określana jest mianem królowej łąk i pastwisk. Pomimo dużych wymagań siedliskowych, bardzo dobrze znosi suszę. Należy do roślin wieloletnich, jednak po intensywnym użytkowaniu przez cztery sezony wegetacyjne silnie się przerzedza i obniża plon.

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

pod własnym ciężarem. W związku z tym, koniczynę szwedzką można uprawiać z trawami, które pełnią funkcję podporową, Liście koniczyny są trójdzielne oraz większe od liści (...) w łanie. Może być stosowana na trwałych łąkach i użytkach naprzemiennych, rzadziej na pastwiskach. Na łęgach właściwych i grądach popławnych można ją spotkać w stanie

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

kwitnieniem, zawiera wtedy najwięcej składników odżywczych. Dobrze przygotowane i przechowywane kiszonki z traw są wartościową paszą i chętnie zjadaną przez zwierzęta. Niestety nie można jej (...) Starter, oferowane przez firmy paszowe. Jagnięta powinny również mieć dostęp do pastwisk, ponieważ zielonka jest doskonałym źródłem białka i witamin. Dobrym dietetycznym komponentem

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

finiszer: od 17 tygodnia życia do końca tuczu W chowie półintensywnym wykorzystuje się pastwisko w połączeniu z mieszankami pasz treściwych. W żywieniu indyków młodych zaleca się podawanie drobno pociętej sieczki z traw, lucerny i koniczyny.   Tucz ekstensywny (przyzagrodowy) jest w Polsce najmniej

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

Pasze objętościowe soczyste Zielonki. Mają wyjątkową wartość w żywieniu przeżuwaczy. Ich źródłem mogą być pastwiska lub uprawy polowe. O wartości pokarmowej zielonki decyduje jej skład rośliny. W największej ilości występują trawy, a następnie rośliny z rodzaju motylkowatych (lucerna, koniczyny). Te ostatnie są szczególnie dobrym źródłem białka. Obecność

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

wałach, chronią przestrzeń przed zarastaniem krzewami. Nie wyrywają przy tym roślin, tylko „strzygą” je tuż przy ziemi, jednocześnie ugniatając raciczkami podłoże, co sprzyja utrzymaniu łąk, pastwisk i trawników w dobrym stanie. Autor: Małgorzata Długosz

Konie
Koń pełnej krwi angielskiej - opis i hodowla

wypasanie koni wyścigowych na pastwisku nie dostarcza im potrzebnych substancji i minerałów, a także zazwyczaj nie może zaspokoić zapotrzebowania energetycznego. Przy intensywnym treningu zapotrzebowanie na energię wynosi nawet od 100 do 150MJ w zależności od masy ciała. Konie wyścigowe powinny dostawać dodatkowo pokarm, który łatwo się przyswaja i trawi, a dawka

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

pomysłem będzie niszczenie wschodów w międzyrzędziach, ale sposób ten przynosi skutki tylko w roślinach okopowych i kukurydzy, nie ma natomiast zastosowania na łąkach, pastwiskach i w uprawach nasiennych traw. Chwast jest bardzo ekspansywny, zatem jeżeli zacznie się znacznie rozprzestrzeniać w uprawie, należy sięgnąć po opryski chemicznie. Nie zarejestrowano żadnych

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

3 tygodnia można wprowadzić rośliny okopowe, a od 4 tygodnia zielonkę podaje się do woli. Od 8 tygodnia pastwisko staje się już głównym źródłem pożywienia.  Najlepiej jeśli jego główną komponentę stanowią wysokiej jakości trawy, rośliny motylkowe i zioła (krwawnik, pokrzywa, skrzyp polny). Pasze treściwe skarmiane są wówczas w niewielkiej ilości.

Chwasty
Włośnica zielona – niewielka, ale konkurencyjna trwa

Ta niewielka, kępowa trawa jest bardzo popularna w Polsce. Pojawia się na niemal wszystkich łąkach, pastwiskach i podwórkach. Bardzo ekspansywna, w niezwykle szybkim tempie rozprzestrzenia się na znacznych powierzchniach, stając się przyczyną zmartwień rolników i warzywników.

Rośliny lecznicze
Barszcz zwyczajny, Sosnowskiego - opis, zdjęcia i zwalczanie

zawczasu – ograniczenie nawożenia gnojowicą i azotem, a także zwiększone nawożenie fosforem. Jeżeli jednak pojawi się na łące czy pastwisku, warto zawczasu usunąć go mechanicznie, zachowując ostrożność. Warto usunąć go przed koszeniem trawy i jej suszeniem, gdyż nawet niewielka zawartość barszczu zwyczajnego w sianie może sprawić, że cały plon będzie bezużyteczny.

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

ciężkich jak i lekkich. Często wrasta w uprawy z poboczy, dzięki kłączom. W dużym natężeniu porasta pobocza pól, miedze, przydroża, łąki i pastwiska. Najczęściej zachwaszcza lucerny, koniczyny i przydomowe trawniki, zwłaszcza jeżeli są położone w pobliżu zbiornika wodnego. Zwalczanie Nie zarejestrowano herbicydów odpowiednich do zwalczania pięciornika gęsiego.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

siana dobrej jakości wynosi nie mniej niż 4 t z 1 ha (na 1 ha pastwiska w ciągu okresu wegetacyjnego wyżywi się 3 krowy). Klasa III W składzie runi znajdują się głównie: trawy wymieniowe w klasie I i II oraz mozga trzcinowata, manna jadalna, mietlica biaława, kostrzewa

Chwasty
Wiechlina roczna – ekspansywna trawa zachwaszczająca uprawy

próchnicę i fosfor. Dodatkowo, wiechlina jest najczęstszym żywicielem mączniaka prawdziwego zbóż i traw, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla upraw.   Zwalczanie (...) ilość cukrów i karotenu sprawia, że wiechlina roczna jest bardzo wartościową rośliną na pastwisku dla bydła i koni. Nadaje się również do koszenia z przeznaczeniem

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

wykorzystywane jako pokarm dla ptactwa. W niektórych krajach zaś uprawiana jest jako trawa pastewna. Szkodliwość i zwalczanie Włośnica jest pospolitym, ciepłolubnym (...) Włośnica, prócz konkurencyjności w uprawach, jest niepożądana na użytkach zielonych i pastwiskach, gdyż obecne na kwiatostanach rudawe szczeciny, gdy zostaną zjedzone przez bydło,

Inne warzywa
Szczaw zwyczajny - uprawa, właściwości i zastosowanie

Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) to wieloletnia roślina zielna należąca do rodziny rdestowatych. Jej naturalne skupiska można znaleźć w różnych rejonach na całym świecie. Popularna również na terenie Polski. Spotkać ją można na trawiastych łąkach, pastwiskach, w pobliżu dróg, wzdłuż brzegów rzek i lasów.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

i pastwisk. W skład siana wchodzą takie rośliny jak wieloletnie rośliny motylkowate- różne gatunki lucerny, koniczyny, komonica, esparceta, nostrzyk, przelot, rośliny strączkowe- łubiny, wyka, seradela. Jednak  największy udział w składzie siana mają tymotka łąkowa, stokłosa, życica trwała i wielokwiatowa, kostrzewa łąkowa, rajgras. Najczęściej na trwałych użytkach zielonych występuje wiele gatunków traw,

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

ruchu ciężko zauważyć jeśli krowa nie ma możliwości swobodnego poruszania się. Na pastwisku czy w oborze wolnostanowiskowej dają się zaobserwować kulawizny czy nieprawidłowe zachowania takie (...) następnie dla jego wydajności produkcyjnej.  Do najczęściej spotykanych zaburzeń można zaliczyć: Niestrawność Jest to ogólne pojęcie mogące charakteryzować zaburzenia we wszystkich

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

suchych łąkach, pastwiskach, suchych polanach leśnych, polach, przydrożach, nieużytkach oraz miejscach ruderalnych. Lucernę sierpowatą można również uprawiać na nasiona, a jej plantacje należy zakładać na rędzinach, glebach piaszczysto-gliniastych lub szczerkach. Użytkowanie Lucerna nerkowata być wykorzystywana jako pasza, ponieważ odznacza się wysoką wartością pokarmową i strawnością

Konie
Koń lipicański - charakterystyka i hodowla rasy

kilka lat.  W hodowli koni lipicańskich sprawdza się wychów stajenno-pastwiskowy już od pierwszych tygodni życia konia. Źrebak ma wtedy dostatecznie dużo ruchu na pastwisku, które zapewnia mu też trawy i inne rośliny bogate w cynk niezbędny do prawidłowego rozwoju. Trener powinien jak najwięcej czasu spędzać z koniem, przyzwyczajać go do jeżdżenia

Kaczki
Kaczki Biegusy Indyjskie - opis, hodowla i charakterystyka

dużą żernością i małą wybrednością. Biegusy nie latają, ze względu na niezbyt prawidłowo zbudowane skrzydła. Uwielbiają pływać, potrafią wykorzystać nawet najmniejsze zbiorniki wodne. Czasami skubiąc trawę na pastwisku kładąc się na brzuchu. Kaczki w chowie ekstensywnym niechętnie wysiadują własne jaja i wodzą pisklęta. Charakteryzują się słabym instynktem macierzyńskim, poza

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

Ma to na celu przygotowanie organizmu zwierząt do wychodzenia na wybiegi i pastwiska. W początkowym okresie odchowu, łatwo zauważyć, kiedy temperatura w wychowalni jest zbyt (...) nawet 2 kg. W pierwszym etapie gąsiątka otrzymują mieszankę treściwą pełnoporcjową, susz z traw, śrutę pszenną i wodę. Od 7 dnia życia piskląt, do dawki

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki