Uprawa gorczycy w przedplonie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Uprawa gorczycy w przedplonie

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

pospolitej są okopowe na oborniku, rośliny strączkowe, rzepak i mieszanki zbożowo-strączkowe. Jeżeli gleba w niewielkich ilościach jest nawożona azotem to rola przedplonu jest bardzo ważna, ponieważ kształtuje odpowiednie warunki glebowe pod uprawę kupkówki. Jeśli nawożenie azotem wynosi około 250 kg N/ha to znaczenie przedplonu maleje. Siew Kupkówka

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

zjawisk związanych ze złym wyborem stanowiska należy pękanie oraz zniekształcanie korzenia. Przygotowanie stanowiska Jako przedplon sprawdzą się zboża i praktycznie wszystkie rośliny warzywne, z wyjątkiem kapustnych. Zmiana stanowiska przy uprawie chrzanu powinna się odbywać co najmniej co cztery lata, a najlepszych plonów możemy się spodziewać w pierwszym

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

Kolejnym krokiem w przygotowaniu gruntu pod przyjęcie sadzonek jest wysianie przedplonu z roślin motylkowych, któremu powinno towarzyszyć rozrzucenie obornika. Spowoduje on podwyższenie poziomu próchnicy w glebie i zwiększy zawartość niezbędnego azotu, fosforu i potasu w naturalny sposób. W uprawie na użytek własny dodatkowe nawożenie nie będzie konieczne, jednak w

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

pozostałych nawozów (fosforowych i potasowych) dostosowane być powinno do indywidualnych warunków siedliskowych. Odmiany mieszańcowe jęczmienia ozimego mają mniejsze wymagania co do roślin uprawianych w przedplonie. Zdecydowanie lepiej „czują się” po uprawie kukurydzy, ponieważ wykazują wyższą odporność na grzyby z rodzaju Fusarium, w porównaniu do odmian populacyjnych.

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

też pozyskiwać duże ilości oleju, który kiedyś był wykorzystywany do leczenia bólów żołądka. W dużych ilościach olej ten może podrażniać skórę. W uprawach zbóż jarych gorczycę polną uznaje się za chwast. Można ją też spotkać tam, gdzie uprawia się buraki, ziemniaki czy rośliny strączkowe. W uprawach zbóż ozimych jest

Rzodkiewka
Kiedy siać rzodkiewkę? Podpowiadamy, co robić, by zapewnić sobie duże plony

co kilkanaście dni, tak by zapewnić sobie ciągłość zbiorów. Uprawa rzodkiewki najlepiej udaje się wiosną, bo minimalna (...) plony są mniejsze. Zazwyczaj sieje się ją jako przedplon przed innymi, sadzonymi później warzywami do (...) wspomaga leczenie niedokrwistości. Charakterystyczny ostry smak nadają jej olejki gorczyczne, które zawierają siarkę. Ponadto jest to

Papryka
Jak sadzić paprykę? Oto nasze wskazówki!

niebezpieczna w okresie tuż po posadzeniu oraz w czasie kwitnienia i wytwarzania się owoców. Co warte podkreślenia, paprykę można uprawiać po każdym z warzyw, gdyż nie jest wrażliwa na przedplon. Jednak powinniśmy się wystrzegać jej uprawy bezpośrednio po innych warzywach, także wliczanych w poczet psiankowatych. Przygotowanie sadzonek

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

plonu ziarna. Najlepszymi przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po zbiorze przedplonu, a przed siewem żyta jarego należy przeprowadzić pełen zespół uprawek pożniwnych. Przy bardzo późnym wysiewie żyta jarego w październiku należy wykonać orkę zimową. Doprawianie roli powinno być przeprowadzone starannie,

Fasola
Uprawa fasoli szparagowej – niekłopotliwego i zdrowego warzywa

rośnie na umiarkowanie wilgotnej, żyznej, próchnicznej i łatwo nagrzewającej się glebie o pH 6,5–7,8. Może być uprawiana jako poplon po warzywach szybko schodzących z pola, takich jak sałata i rzodkiewka. Doskonałym przedplonem są również warzywa kapustne, cebulowe i okopowe. Nie powinno się uprawiać szparagówki po innych roślinach bobowatych ze

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

do tego ma wiele właściwości leczniczych. Warto więc rozważyć uprawę facelii – nie jest taka trudna, jak (...) Przygotowując stanowisko skupmy się głównie na usunięciu wszystkich chwastów w przedplonie, szczególnie przy uprawie facelii na nasiona (...) seradeli 5 kg facelii + 10 kg gorczycy białej 6 kg facelii

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

wegetacyjnego oraz lubi ciepłą, słoneczną jesień. Uprawę buraka pastewnego zaleca się na glebach najlepszych, zaliczanych do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest uregulowanie odczynu, przynajmniej do pH 6,5. Na plantacjach odchwaszczonych, utrzymywanych w wysokiej kulturze, plonuje najwyżej i najwierniej. Przedplon Burak pastewny

Pomidory
Nawożenie pomidorów bez tajemnic!

naszym ogródku wystarczające będzie zastosowanie nawozu naturalnego. Jednak niektóre podłoża trzeba będzie wspomóc środkami mineralnymi. Przedplon Pomidorom służy każdy rodzaj przedplonu, z wyjątkiem uprawy po innych roślinach z rodziny psiankowatych, gdyż bezpośrednie sadzenie po nich mogłoby prowadzić do zakażeń wirusami wywołującymi choroby. Wspomnieć należy przy okazji o

Śliwy
Uprawa śliw – przedstawiamy wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji

ogródku. W przypadku zakładania uprawy towarowej, nawożenia wymaga cała powierzchnia przeznaczona pod uprawę. Zasadne będzie także zastosowanie zielonego przedplonu w postaci łubinu, żyta czy gorczycy. (...) towarowej, nawożenia wymaga cała powierzchnia przeznaczona pod uprawę. Zasadne będzie także zastosowanie zielonego przedplonu w postaci łubinu, żyta czy gorczycy. Kiedy sadzić?

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

założeniem plantacji Optymalnym poziomem odczynu gleby pod uprawę truskawek jest pH 5,5–6,5. W Polsce przeważają (...) na świeże wapnowanie, dlatego zaleca się prowadzić ten zabieg pod przedplon. Przed założeniem plantacji należy (...) glebach można wysiać łubin żółty z seradelą, na średnich gorczycę i mieszankę innych roślin (łubin żółty,

Fasola
Fasola typu mamut - niskokaloryczne warzywo o nieco szerszych strąkach

Uprawa Uprawa fasoli typu mamut niczym nie różni się od uprawy zwyczajnej fasoli szparagowej. Nie ma dużych wymagań, ale należy pamiętać, że jest (...) przepuszczalne. Najwyższy plon można uzyskać na glebach żyznych, o wysokim poziomie próchnicy. Dobrym przedplonem dla fasoli jest kapusta, kalafior albo sałata, nie udaje się po

Szkodniki upraw
Pryszczarek kapustnik – groźny szkodnik rzepaku, zwłaszcza w parze z chowaczem podobnikiem!

latach ze względu na zmiany klimatyczne, stopniowe ocieplenie klimatu, a także zintensyfikowanie upraw rzepaku, zwiększa się plonowanie roślin przy jednoczesnym osłabieniu i uwrażliwieniu owoców. Z (...) rzepiku, kapuście oraz na dziko rosnących roślinach krzyżowych między innymi na rzodkwi świrzepie, gorczycy polnej i taszniku pospolitym. Opis owada i cykl rozwojowy

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

straty uwidaczniają się na obrzeżach pola. Profilaktyka Ochrona upraw rzepaku przed rolnicami powinna polegać na: starannych zabiegach agrotechnicznych, (...) rzepaku. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o systematycznym niszczeniu chwastów w międzyrzędziach, zwłaszcza gorczycy i komosy białej, gdyż ich korzenie stanowią pożywienie dla rolnic oraz

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

ją w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Może być też uprawiana po roślinach okopowych na oborniku. Pole przeznaczone pod jej uprawę musi być dokładnie odchwaszczone. Glebę po zbiorze przedplonu można włókować, bronować lub kultywatorować, a przed siewem należy wykonać orkę siewną na głębokość 15–18 cm.  

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

z nią o wodę i składniki pokarmowe. Roślina „sprzątająca” pole Owies, podobnie jak gorczyca białą, jest rośliną fitosanitarną. Ma to szczególnie duże znaczenie w zmianowaniach z dominującym udziałem zbóż. W uprawach owsa sporadycznie pojawiają się choroby, których sprawcy  zimują w glebie lub zasiedlają resztki roślin na polu.

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

wiosną przed uprawami doprawiającymi glebę. Nawozy mieszane najlepiej dostarczać wiosną (III dekada marca – I dekada kwietnia) jeżeli uprawy rosną na glebach lekkich. Azot W zależności od wilgotności gleby oraz przedplonu owies różnie reaguje na azot stosowany doglebowo. Zbyt wysokie dawki tego pierwiastka mogą powodować wyleganie roślin.

Kapusta
Kapusta włoska - uprawa, odmiany, wymagania i pielęgnacja

powinniśmy dopuścić do przenawożenia azotem, gdyż wzmożona jest wówczas kumulacja azotanów i azotynów w głowach kapusty. Kapusta włoska może być uprawiana po wszystkich roślinach oprócz kapustnych. Najlepszym przedplonem dla wczesnych i średnio wczesnych odmian są rośliny strączkowe, korzeniowe i pomidor, dla późniejszych szpinak i sałata. Odmiany

Agrest
Uprawa agrestu - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia!

i rozwoju. Po wyborze stanowiska, przychodzi czas przygotowania ziemi pod uprawę. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna lub zasadowa, konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania i doprowadzenie poziomu pH do pożądanej wartości. Pole należy także oczyścić z chwastów, czemu sprzyja posadzenie przedplonu w postaci np. roślin okopowych. Spowoduje to nie tylko wstępne

Pomidory
Sadzenie pomidorów. Przedstawiamy krótki poradnik

deszcze w czasie okresu dojrzewania mogą doprowadzić do pękania owoców. Przygotowanie stanowiska Pomidory nie są szczególnie wrażliwe na przedplon, ale trzeba unikać bezpośrednio przed nimi uprawy innych roślin psiankowatych, gdyż mogłoby to prowadzić do zakażenia wirusami i patogenami wywołującymi choroby. W związku z tym, że pomidory wrażliwe

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

na plantacjach zakładanych w pobliżu lasów. Zaleca się sadzenie truskawek na stanowisku wolnym od pędraków. Przed założeniem plantacji należy stosować orkę i/lub odkażać glebę. Uprawa gryki jako przedplon może pomagać w zwalczaniu szkodników – wydziela taniny, na które pędraki źle reagują. Aktualnie brak zarejestrowanych środków stosowanych przed sadzeniem i przed kwitnieniem.

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

sięgnąć po herbicydy. Zarejestrowano bardzo dużo środków odpowiednich do oprysków upraw przeciwko tobołkom polnym. Lista jest naprawdę imponująca – jest to niewątpliwa zaleta, (...) polnych, aby uzyskać sos podobny w wyglądzie i smaku do dzisiejszej, produkowanej z gorczycy musztardy. Współcześnie wykorzystuje się liście rośliny, zwłaszcza w Niemczech, gdzie są

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

Ca (na 1 dm3). Pamiętajmy, że cebula jest wrażliwa na zasolenie, dlatego wybierajmy nawozy bez chloru. Zaleca się, by nie uprawiać roślin cebulowych po sobie nie częściej niż co 3–4 lata. Dobrym przedplonem dla cebuli są rośliny bobowate (strączkowe), zbożowe oraz ogórek. Uprawa Cebulę uprawiamy z siewu

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

płodozmian i wybór odpowiedniego stanowiska, które nie będzie narażone na zbytnie przemaczanie gruntu, sprzyjające rozmnażaniu grzybów. Ponadto uprawa ziemniaka powinna być zmianowana z roślinami motylkowatymi, z trawami, warzywami strączkowymi oraz różnymi formami poplonów (na przykład gorczycowym), które zapewnią odpowiedni poziom substancji organicznej w glebie. W dalszej kolejności powinniśmy wybierać

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies (...) nierównomierne wschody i rozwój roślin. Ilość siewu owsa również jest zależna od regionu, gleby, przedplonu czy rozstawy rzędów i wynosi 170-210 kg na hektar, co daje

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

metod ochrony roślin: niszczy kiełkujące siewki chwastów i skorupę glebową. Ponadto, umożliwia lepsze niż w przypadku bronowania, wymieszanie zaaplikowanych nawozów mineralnych. Jeśli przedplonem dla zbóż ozimych będą okopowe, wówczas uprawka ta może zastąpić orkę siewną. Niekiedy też jest substytutem dla podorywki. W uproszczonych technologiach uprawy roli, które oddziałują korzystnie

Inne warzywa
Smaczna i orzeźwiająca portulaka warzywna! Właściwości i metody uprawy

w której nasiona dobrze kiełkują, kształtuje się na poziomie aż 20–30°C. Zmianowanie Zaletą portulaki warzywnej jest jej brak wrażliwości na przedplon. Można ją zatem uprawiać dosłownie po wszystkich warzywach zbieranych na początku wiosny (przykładowo po sałacie, szpinaku czy rzodkiewce). Uprawa i pielęgnacja Warzywo

Dynie
Dynia makaronowa – interesujące warzywo o małych wymaganiach uprawowych

Zmianowanie Jedynym niekorzystnym przedplonem dla dyni makaronowej są inne dyniowate i ona sama. Powinno się zatem odczekać ok. 4 lat, jeśli chciałoby się ją posadzić w tym samym miejscu. Dobrze natomiast sadzić przed nią rośliny okopowe, motylkowe czy zboża. Wiosną może ją poprzedzić uprawa szpinaku, rzodkiewki, sałaty lub

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy (...) pojawiła się ta choroba, należy stosować prawidłowe zmianowanie z 3-, 4-letnią przerwą w uprawie zbóż. Rośliny można nawozić wysokimi dawkami nawozów fosforowo-potasowych, ponieważ prowadzi to

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

ich efektywne wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na azot. Do wytworzenia 5 ton ziarna wykorzystuje 135 kg azotu. Dawki nawożenia azotowego są uzależnione od stanowiska i przedplonu. Po przedplonach niezbożowych nie zaleca

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

skłonności roślin do wylegania, spowodowane skróceniem międzywęźli. Najczęściej wykorzystywanym nawozem potasowym w uprawach kukurydzy jest sól potasowa. Zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor jest o (...) fosforowe należy stosować jak najwcześniej. Najlepiej pierwszy zabieg dokonać od razu po zbiorze przedplonu, a przed siewem kukurydzy (np. przed III dekadą kwietnia), w celu

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

jest zapoznaniem się z preferencjami poszczególnych warzyw - nie wszystkie mogą być uprawiane w pierwszym roku po nim. Innym cennym nawozem do warzyw (...) to bardzo dobry pomysł na wzbogacenie i odkażenie podłoża. Najczęściej wysiewane są jako przedplony i poplony w trybie zmianowania. Pozwalają na pozbycie się „zmęczenia” gleby.

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

piaszczystych jak i torfach. Najlepszy przedplon to okopowe na oborniku, ze względu na wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe. Należy pamiętać, że koniczyna może wracać na to samo pole po 3-4 latach przerwy. Częstszy wysiew przyczynia się do zmęczenia gleby i tzw. wykoniczynienia. Uprawa koniczyny na cele paszowe w siewie

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

w tym fosforu. Uregulowanie odczynu gleb to pierwszy i podstawowy zabieg, o jakim rolnicy muszą pamiętać przed rozpoczęciem uprawy rzepaku. Wykonuje się go w roku poprzedzającym siew, najlepiej pod przedplon. Wcześniejsza aplikacja nawozów wapniowych sprzyja całkowitej hydrolizie związków w glebie. Jednak przy wysokim odczynie siedliska często ujawnia się niedobór

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

Częstotliwość ich stosowania jest zależna od stopnia rozprzestrzenienia się dymnicy pospolitej w uprawie. W celu pozbycia się chwastu można użyć innych środków, na przykład tych (...) czerwca, zawiera sole mineralne (między innymi chlorek potasu), witaminę C, żywice, flawonoidy i gorczyce. Połączenie tych substancji sprawia, że jego spożywanie jest świetnym sposobem na

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

Choroba pojawia się w bardzo wielu uprawach. Równie często można ją odkryć w sałacie i warzywach kapustnych (kalafior, brukselki), co w ogórkach i papryce. Narażone na występowanie zgorzeli siewek są również rośliny dyniowate, na przykład cukinia, bakłażan, patison, jak i rzepak, rzepik i różne odmiany gorczycy. Na wszystkich warzywach choroba objawia

Rośliny lecznicze
Nawłoć kanadyjska – jesienią, kwietnym kobiercem spowija pola i ugory

przeprowadza się przed okresem kwitnienia chwastów. W uprawach wikliny, które często są atakowane przez nawłoć, profilaktycznie należy starannie odchwaścić stanowisko z nawłoci, np. poprzez głęboką orkę, gdyż po posadzeniu wikliny, chwasty z trudem dają się wyeliminować. Oprócz tego należy zachować odpowiedni przedplon złożony z roślin okopowych lub motylkowych. W

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

zbożach (plon 4t/ ha) dawka 50- 60 kg N/ ha; Po strączkowych- trudne do oszacowania. Stanowiska takie poleca się pod uprawę jęczmienia pastewnego. Ziarno, uzyskane po przedplonach zbożowych, jest mniej wyrównane niż po okopowych. Charakteryzuje się wówczas mniejszym udziałem skrobi kosztem białka oraz dużym udziałem łuski.

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Odmiana pszenicy ozimej – Cubus, należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Ma ona wysoki potencjał plonowania i można uprawiać ją na wszystkich stanowiskach, po wielu przedplonach. Można ją wysiewać we wczesnym terminie, ale też w późnym i bardzo późnym. Zalecana jest do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim.

Ogórki
Ogórek Szeryf F1 – wczesna odmiana polecana do konserwowania i kiszenia

się błyszczy i pokryta jest nielicznymi, bardzo małymi brodawkami. Stanowisko w zmianowaniu Ogórków nie można uprawiać na tym samym podłożu częściej niż co 3 lata. Należy również unikać przedplonu w postaci innych roślin dyniowatych. Zaleca się za to uprawę Szeryfa F1 po zbożach, warzywach kapustnych czy motylkowatych

1 2 3 4

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki