Wyka siewna - charakterystyka

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyka siewna - charakterystyka

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, bobik lub groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość drobnych liści. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. Odmiana Hanka została wyhodowana przez Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR, a pozostałe odmiany przez firmę DANKO.

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

W Polsce wyka kosmata (Vicia villosa) ma duże znaczenie gospodarcze. Inaczej nazywa się ją wyką piaskową lub ozimą. Uprawiana na niewielkim obszarze kraju. Jej plon wykorzystywany jest na zielonkę, susz, siano lub zielony nawóz. Najczęściej wysiewa się ją jako poplon w mieszankach z żytem, owsem, pszenicą ozimą, koniczyną łąkową lub łubinem, a rzadko w siewie czystym. Do krajowego rejestru wpisano jedną odmianę wyki kosmatej – odmianę Rea. Została ona wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin i wpisana do rejestru w 1971 roku.

Rośliny pastewne
Uprawa wyki – doskonałej rośliny paszowej i zielonki! Oto nasze wskazówki!

Wyka siewna (forma jara) to roślina strączkowa uprawiana w Polce od dawna, bo już od czasów prehistorycznych. Wyka kosmata (forma ozima) zaś to stosunkowo młoda roślina na naszych polach, uprawiana jest od przeszło 100 lat. Rośliny te nie są tak popularne jak groch, łubin czy bobik, lecz ostatnimi czasy zyskują coraz większe zainteresowanie. Warto dodać, że od 2010 r. przyznawane są dopłaty dla rolników uprawiających rośliny strączkowe, w tym wykę siewną. Wszelkie informac

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

jest do roślin motylkowatych drobnonasiennych. Nazywana jest również sparcetą siewną lub wykolistną, ze względu na specyficzny kształt (...) Hodowlę Roślin i zarejestrowana w 1995 roku. Cechy charakterystyczne Esparceta wytwarza palowy system (...) Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

są odmianami populacyjnymi, pięcioliniowymi i pochodzą z hodowli zagranicznej. Wykazują większą plenność niż tradycyjne odmiany populacyjne. (...) ozime przeznaczane na paszę w formie zielonki. Cechy charakterystyczne System korzeniowy żyta jest (...) obniżenie plonu o 15–20%. Spadki plonu można ograniczyć poprzez wsiewanie seradeli w żyto, która po zaoraniu

Trzoda chlewna
Różyca świń - choroba trzody chlewnej. Objawy i zwalczanie

U pojedynczych sztuk, które nie wykazują charakterystycznych objawów lecz tylko gorączkę i brak apetytu diagnoza może nie być oczywista. Gdy choroba zaczyna dotykać coraz większą grupę zwierząt zazwyczaj daje się zauważyć sztuki z kulawiznami oraz zmianami skórnymi. Obecność romboidalnych, czerwonych obszarów na skórze wraz z towarzysząca, bardzo wysoką gorączką jest

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

obserwujemy po ok. tygodniu od siewu, siewki początkowo wolno rosną, co oczywiście sprzyja rozwijaniu się chwastów. Ważnym czynnikiem dla lepszego wzrostu roślin jest staranne odchwaszczenie pola przed założeniem uprawy. Pamiętajmy, że nie ma zarejestrowanych herbicydów do zwalczania niepożądanych roślin w uprawie facelii. Zbiór Zbiór przeprowadzamy po

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

Kury nieśne mają silną potrzebę wykazywania charakterystycznych zachowań behawioralnych, które w klatkach starego typu nie miały racji bytu. Nioski potrzebują powierzchni do ścierania pazurów, grzędy, gniazda oraz wanienki do kąpieli piaskowych. Wysokość klatki powinna umożliwiać swobodę ruchów skrzydeł i stawania w pozycji nasłuchującej- całkowicie pionowej. Zmiany w wyposażeniu

Chwasty
Niepozorny przetacznik bluszczykowy. Sprawdź, jak go zwalczyć w uprawie

które przy ich udziale są rozsiewane. Siewki pojawiają się na jesieni i częściowo na wiosnę. Nasiona kiełkują już w temperaturze 0°C, choć optymalna to 2‒5°C. Przy wysokich temperaturach rozwój siewek jest zahamowany. Ciekawostka Przetacznik bluszczykowy zawiera glikozyd irydoidowy ‒ aukubinę, który ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i

Chwasty
Szelężnik większy – trujący chwast, pasożytujący na roślinach uprawnych

uprawy zbóż na glebach bogatych w węglan wapnia oraz pastwiska. Charakterystyka Szelężnik większy jest półpasożytem z rodziny zarazowatych (dawniej trędownikowate). Osiąga (...) powinny obejmować: dbanie o czystość nasion i obornika, w tym stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, wykaszanie przyległych nieużytków i łą oraz zmianę stosunków wodnych, gdyż na

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio (...) %, w porównaniu do uprawy po innych przedplonach. Płodozmian zbożowy sprzyja kompensacji chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

odpornością na szkodniki. Poniżej dowiesz się wszystkiego na temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy jare grochu są bardzo dobrze (...) ilości cukrów, to potrzebują więcej wody niż nasiona gładkie zawierające więcej skrobi. Nasiona wykazują największe zapotrzebowanie na wodę (120–140 mm) od 20 dni przed kwitnieniem

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

pospolita. W celu usunięcia chwastów jednoliściennych i samosiewów najlepiej stosować graminicydy nalistne, a przeciwko dwuliściennym – pojedyncze herbicydy lub ich mieszanki. Chwasty jesienią i wiosną można zwalczać za pomocą Fusilade Forte 150 EC. Wiosenne zwalczanie jest mniej skuteczne, ponieważ chwasty są bardziej rozwinięte oraz wykazują większą odporność na herbicydy.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

rośliną ciepłolubną, dlatego też jej nasiona najlepiej kiełkują w temperaturze od 10 do 15°C, a temperatura siewu powinna wynosić 12-14°C. Odpowiednia temperatura wpływa na długość łodygi i wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą być bardzo łatwo uszkadzane przez

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

Zwalczanie Mimo tego, że zachowaliśmy wszystkie środki ostrożności, może okazać się, że na naszych roślinach i tak pojawią się charakterystyczne brązowe plamy. Po odkryciu zgorzeli siewek natychmiast należy zacząć przeciwdziałać. Po pierwsze, musimy usunąć porażone rośliny, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na plantacji. Pozostałe rośliny możemy podlewać

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

suchej masie nasion stwierdza się 26-32% białka ogólnego. Wymagania Bobik nie wykazuje dużych wymagań względem temperatury. Nasiona rozpoczynają kiełkowanie już w temperaturze powyżej 0°C, a po przekroczeniu 5°C zaczynają się ich wschody. Siewki bobiku znoszą przymrozki dochodzące do -7°C. Jeżeli po siewie występują niskie temperatury, a w

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

prawidłową rozetę liściową. Silny przyrost masy liściowej zachodzi w drugiej połowie jesiennej wegetacji. Po 70-80 dniach od siewu roślina jest w stadium sprzyjającym hartowaniu i odpowiednio przygotowana do spoczynku zimowego: ma 7-8 liści właściwych, rozetę wykazująca symptomy „przysiadania” (pąk wierzchołkowy na wysokości 3 cm), rozbudowany system korzeniowy (15-20 cm, grubość szyjki

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Wyka siewna jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych. Uprawiana jest najczęściej na nasiona i zielonkę w plonie głównym, a także na zielonkę w poplonie ścierniskowym. Jej nasiona nie są wykorzystywane na paszę ze względu na ich mały plon oraz obecność wicjaniny, która jest gorzka i obniża wartość żywieniową nasion.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Brunatna plamistość liści przenosi się przez materiał siewny, resztki pożniwne, wiatr i deszcz. Poraża pochwy (...) się ona na przedwcześnie dojrzałych bądź dojrzałych kłosach w postaci charakterystycznego czarnego nalotu, który może pokrywać część (...) azotem, potasem i fosforem. Dużą odporność na rdzę brunatną wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

lucerna mieszańcowa. Powstała z naturalnego skojarzenia dwóch gatunków: lucerny sierpowatej i lucerny siewnej. Poszerzenie puli genowej na wskutek krzyżowania oddalonego umożliwiło kumulację wielu korzystnych cech (...) funkcję organu spichrzowego, a jej głębokie umieszczenie w glebie sprzyja dobremu przezimowaniu roślin. Charakterystycznymi cechami morfologicznymi lucerny są trójlistkowe liście oraz kwiaty zebrane w ciemnofioletowe

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

otworów o średnicy 10 mm. Pod folią można uprawiać ogórki zarówno z siewu bezpośredniego, jak i z rozsady. Ta metoda uprawy przyspiesza zbiór o 7-10 (...) na nasienniki, a pozostałe zbiera na spożycie. Nasienniki zrywa się w momencie, gdy osiągną charakterystyczne zabarwienie skórki. Pozostawia się je w polu w pryzmach przez około

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

pokryte są gładką korą, która z wiekiem zaczyna się charakterystycznie łuszczyć wokół pnia. Czereśnia ptasia w naturalnym (...) Podkarpacie). Na północy naszego kraju rosną wyłącznie dzikie czereśnie będące siewkami odmian uprawnych. W Polsce czereśnie ptasie (...) trześni bywa zawodna. Drzewa mateczne czereśni ptasiej muszą się wykazywać dobrą odpornością na mróz i choroby

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

różnym stopniu owłosione. Na górnej stronie listków znajduje się charakterystyczna jasna, biała plama, która ostrym końcem skierowana (...) zależności od formy może wynosić 1,7-2,8 g. Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko się (...) mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład mechaniczny oraz wykazują dużą przepuszczalność. Agrotechnika

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

Rodzaj wyka to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka siewna, która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych.

Żyto
Kiedy siać żyto jare, a kiedy ozime? Poznaj najważniejsze terminy optymalnego wysiewu

bardzo ważne miejsce w strukturze zasiewów w kraju. Jest najbardziej charakterystycznym zbożem polskich krajobrazów, lecz obecnie zanikającym. Ratunkiem stają się dla niego nowe kierunki użytkowania. Ze względu na sposób jego (...) wykorzystuje wodę glebową, za to największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje w okresie intensywnego wzrostu, czyli w okresie

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Na glebach lekkich nawozy potasowe wysiewa się wiosną, ok. 2 tygodni przed siewem nasion, a po wysianiu nawozów pole należy zbronować. Na lekkich (...) (gleby lekkie i średnie) lub 1–1,5 t CaO/ha (gleby zwięzłe). Gorczyce wykazują duże zapotrzebowanie na bor. Jeżeli brakuje tego pierwiastka w glebie, to

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

duże, ciemne nekrotyczne plamy, z charakterystycznymi pierścieniami. Porażone organy zamierają. Rozwojowi choroby sprzyjają nadmierna wilgotność gleby i powietrza oraz wysoka temperatura utrzymująca się przez minimum 18 godzin. Po zbiorze wszelkie resztki roślinne należy usuwać i palić. Rośliny i nasiona trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach. Materiał siewny przed siewem powinien

Pietruszka
Nasiona pietruszki - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

olejkiem lotnym. Po dojrzeniu rozpada się na dwie niełupki, będące materiałem siewnym, o długości 2-3 mm. Nasiona pietruszki są owalne, barwy szarozielonej lub szarobrązowej. W okrywie nasiennej każdego z nich umieszczonych jest 6 kanalików wypełnionych olejkiem eterycznym, które nadają im charakterystyczny zapach. Nasiona zawierają od 2 do 7% olejków lotnych.

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

x ssp. sativa) powstała z połączenia lucerny sierpowatej i siewnej. Po lucernie siewnej odziedziczyła pokrój pędów oraz barwę kwiatów, która najczęściej jest niebieska, a po (...) przez Hodowlę Roślin Bartążek. Są one średnio odporne na werticiliozę. Cechy charakterystyczne Lucerna mieszańcowa jest rośliną mającą wznoszącą i wyprostowaną łodygę.

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

pomiędzy nimi haczykowatymi kolcami. Jednak znajdujący się w handlu materiał siewny stanowią gładkie niełupki otarte dla ułatwienia siewu z włosków i kolców. W ich okrywie nasiennej umieszczone są kanaliki z olejkami lotnymi, którym zawdzięczają charakterystyczny zapach. Masa 1000 nasion Masa 1000 nasion wynosi 1,1-1,3 g. W 1

Kapusta
Jakie nasiona kalafiora warto wybrać? Zobacz!

jest siew nasion pod koniec stycznia i produkcja rozsady w warunkach szklarniowych, jednak w Polsce stosowana jest wyłącznie metoda pierwsza, ponieważ jest mniej energochłonna i pozwala przyspieszyć zbiór o 10-14 dni. Zbiór i przechowywanie nasion Zbioru dokonuje się w momencie, gdy łuszczyny zaczynają żółknąć, a nasiona nabierać charakterystycznej

Rzodkiewka
Przegląd najpopularniejszych odmian rzodkiewki. Którą wybrać?

marcu można wysiewać również odmiany o zgrubieniu cylindrycznym. Przedstawiany najczęściej uprawiane w Polsce odmiany rzodkiewki:                            Odmiany o zgrubieniach kulistych Alba Odmiana przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej w polu i pod folią. Średnio ulistniona o kulistym zgrubieniu. Miąższ soczysty, delikatny w smaku. Charakterystyczna ze

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony. Wymagania klimatyczne i glebowe Wyka kosmata podczas zimy wytrzymuje spadki temperatury przekraczające -10°C. Jej omszone podgatunki

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

ścierniskowym. W naszym klimacie okres wegetacji gorczycy wynosi w zależności od terminu wysiania i regionu od 80 do 125 dni. Siew Kwalifikowane nasiona siewne powinny wykazywać czystość na poziomie 98%, zdolność kiełkowania w I klasie jakości na poziomie 95%, a w II klasie – 85%, a także zawierać nie

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

przez cały rok, z krótką letnią przerwą. Charakterystyczny smak rzodkiewka zawdzięcza olejkowi gorczyczanemu. Olejek ten (...) ulistniona o kulistym kształcie i biało-czerwonym zabarwieniu, miąższ jest biały. Wykazuje małą skłonność do parcenia. Okres wegetacji (...) które powinno rozsiać się na ok. 2 tygodnie przed siewem. Z kolei nawozy azotowe należy stosować

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych składających (...) a jej intensywna uprawa prowadzi do uzyskania bardzo wysokich plonów. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie Żyto jare ma wiele cech podobnych do

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

  Początkowo, należy wypatrywać na siewkach pojawiających się zgorzeli, na łodygach ciemnobrunatnych smug, (...) zmiany, a więc: zahamowanie wzrostu, żółknięcie liści i zamieranie. Natomiast charakterystyczna oznaką są kuliste narośle występujące na (...) dobór odmian roślin o dużej odporności na zgniliznę. Według wykaz COBORU z 2013 roku odo takich

Rozmnażanie drzew i krzewów
Szczepienie brzoskwini. Opisujemy najlepsze sposoby

zrastają. Rakoniewicka charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na mrozy, odpornością na raka bakteryjnego, guzowatość korzeni i leukostomozę, lecz wykazuje zmienność cech morfologicznych i plonów. Siberian C Podkładka wyselekcjonowana w Kanadzie z siewek wyprodukowanych z nasion z Polski. Uważa się, że jest to siewka brzoskwini Mandżurskiej. Dobrze zrasta się

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Czas osiadania gleby po orce głębokiej (20‒25 cm) wynosi średnio 14 dni. Siew zbóż krzewiących się płytko w nieodleżałą glebę skutkuje obnażeniem węzła krzewienia i (...) mineralne Spośród wszystkich gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju, to żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na niedobór mikroelementów, potasu i fosforu. W tabeli 2.

Chwasty
Lnicznik siewny – charakterystyka, występowanie, szkodliwość i zwalczanie

roślin polowych. W przeciwieństwie do pozostałych lniczników, odmiana siewna jest bardzo rzadka. Pojawia się jednak na (...) rozmiary i stanowić konkurencję dla wielu roślin polowych. Charakterystyka W Polsce bardziej pospolite (...) Poza tym staranna uprawa roli, systematyczne odchwaszczanie mechaniczne i wykaszanie poboczy powinno w zupełności wystarczyć.

Zioła
Nasiona kolendry - przeczytaj przed pójściem do sklepu!

na szczycie którego znajduje się 5 ząbków. Na powierzchni rozłupni widoczne są żeberka. Nasiona kolendry wydzielają charakterystyczny zapach, przypominający zapach pluskiew. Masa 1000 nasion W Polsce uprawia się dwie odmiany kolendry siewnej. Masa 1000 nasion kolendry drobnoowocowej wynosi 3,5 g, natomiast masa 1000 nasion kolendry wielkoowocowej wynosi

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

prążki z charakterystycznym żebrowaniem. Turecki Turban Odmiana dyni o bardzo ciekawej formie wielobarwnych owoców, przypominających wyglądem grzyby lub żołędzie. Ma pokrój pnący, a kwitnie od lipca do sierpnia. Uprawa Dynię ozdobną uprawia się w ten sam sposób co dynię zwyczajną – z siewu

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Lucerna siewna (Medicago sativa) należy do roślin motylkowatych drobnonasiennych (...) do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Charakterystyka Lucerna ma silnie rozwinięty (...) powodować zamieranie (starsze rośliny, oczywiście w zależności od odmiany, wykazują dużą odporność na mróz). Nie zaleca

Kukurydza
Kiedy siać kukurydzę? Poznaj najważniejsze zasady jej uprawy i ciesz się złotymi kolbami

w wodę i odpowiedniej temperatury, najlepiej powyżej 25o C, niż dobrych warunków glebowych. Cechą charakterystyczną kukurydzy jest możliwość niemal dwukrotnego przyspieszenia wzrostu przy spełnieniu tych dwóch czynników. Nieco mniejsze plony uzyskamy z uprawy na glebach kwaśnych, natomiast siew na glebach zwięzłych, podmokłych lub piaszczystych wiąże się w możliwością braku plonu. Przy

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

lipcu, z rozsady w sierpniu bądź wczesną wiosną, a najpóźniej prowadzoną z siewu – na przełomie sierpnia i września. Przeprowadza się zbiór ręczny, przeważnie na (...) cukrową obserwuje się uszkodzenia powodowane przez śmietkę cebulankę i niszczyka zjadliwego oraz objawy charakterystyczne dla mączniaka rzekomego i zgnilizn cebuli. W celu ochrony roślin należy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki