Bronowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Bronowanie

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

Bronowanie jest zabiegiem uprawowym wykonywanym przede wszystkim w celu płytkiego spulchnienia roli. Przyczynia się do pokruszenia brył oraz skorupy glebowej, przez co zmniejsza straty wody w glebie wywoływane przez parowanie. Poza tym niszczy wschodzące chwasty, przykrywa materiał siewny, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, a także wyrównuje powierzchnię gleby. Dodatkowo pobudza zboża do lepszego krzewienia.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Uprawa Jeżeli uprawa rzepaku ma być prowadzona na gorszych stanowiskach to należy wykonać klasyczną uprawę, która składa się z podorywki i bronowania lub kultywatorowania. Ma to na celu spulchnienie gleby, ponieważ rzepak jest bardzo wrażliwy na podeszwę płużną i nadmiar wody w glebie. Zabieg ten najlepiej  wykonywać do

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

100 kg słomy. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do pożniwnej uprawy roli. Najczęściej wykonuje się ją za pomocą agregatu ścierniskowego. Bronowanie pola przeprowadza się po przyoraniu ścierni lub ścierni z pociętą słomą. Zabieg ten należy powtórzyć 2-3 krotnie w maksymalne 20 dniowych odstępach czasu, aby przeciwdziałać zachwaszczeniu

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

w miarę płytko. Podorywka ma sens jedynie wtedy, gdy czas pomiędzy siewem a zbiorem umożliwia odleżenie gleby.  Pełen zespół uprawek pożniwnych (podorywka + bronowanie) zaleca się po przedplonach wcześnie schodzących z pola. Bronowanie można powtórzyć kilkakrotnie. Dokładna uprawa pożniwna wpływa na ograniczenie zachwaszczenia, głownie samosiewami zbóż. Będąc źródłem wielu chorób

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

gleby, co sprzyja rozwojowi szkodliwych chorób. Po zbiorze przedplonu należy wykonać zabiegi odchwaszczające glebę. Można w tym celu wykonać podorywkę, kultywatorowanie lub kilkukrotne bronowanie. Jesienią należy wykonać orkę przedzimową, a na wiosnę użyć agregatu uprawowego lub wykonać kolejne bronowanie. Można również wykonać uprawę uproszczoną, w której po przedplonie

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

uprawiana jako wsiewka w zboża jare po okopowych, to należy po ich zbiorze wykonać orkę przedzimową na jesieni, zaś na wiosnę włókowanie lub bronowanie, a na glebach zlewnych – kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Wałowanie należy zastosować wtedy, gdy wierzchnia warstwa roli jest zbyt pulchna, ponieważ ogranicza to zbyt głębokie wysianie

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

na nawóz zielony. Jeżeli uprawiamy ją po roślinach okopowych, to po ich zbiorze należy wykonać kultywatorowanie, następnie nawożenie fosforowo-potasowe, a potem bronowanie i orkę przedzimową. Orkę przedzimową należy wykonywać w październiku bądź w listopadzie, na głębokość 18–22 cm. Po roślinach zbożowych należy wykonać podorywkę, kultywatorowanie bądź bronowanie, następnie

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

jest niezdrenowane i zacienione. Tej chorobie zapobiega zaprawianie materiału siewnego i opryskiwanie roślin fungicydami (np. Sarfun T 65 DS). Na jesień można wykonywać bronowanie, a na wiosnę nawożenie pogłówne. Pałecznica zbóż i traw Wywoływana jest przez Typhula incarnata, grzyba z rzędu bedłkowców. Oprócz owsa, wszystkie gatunki

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. Zabiegi uprawowe Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i głębokiej gwarantuje stworzenie optymalnych warunków do rozwoju korzeni z zachowaniem właściwej wilgotności

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

kapusty pekińskiej po innych warzywach kapustnych. Jeśli chodzi o przygotowanie gleby przed uprawą, to po zbiorze przedplonu należy ją skultywatorować i zabronować. Ewentualnie zamiast kultywatorowania przed bronowaniem, można glebę płytko zaorać na głębokości ok. 20cm. W uprawie towarowej niezwykle ważne jest nawożenie ze względu na niejednokrotnie

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

pogłównie po wchodach. Uprawa gleby Przy sadzeniu czosnku ozimego wskazane jest przeprowadzenie orki na 25–30 cm głębokości, a potem bronowanie. Czosnek źle rozwija się na zaskorupionej glebie, dlatego jeżeli przed sadzeniem wytworzy się skorupa, należy ją usunąć ponownym bronowaniem. Podczas sadzenia wiosną przed zimą stosuje się

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

dla wszystkich gatunków wiotkołodygowych.   Uprawa łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne (podorywka oraz bronowanie) należy wykonać bezpośrednio po zbiorze przedplonu zbożowego. Dodatkowe bronowanie można przeprowadzić po wschodach chwastów. Orkę przedzimową trzeba zaplanować w miarę wcześnie, tj. w październiku, przy optymalnym

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

Agrotechnika facelii w poplonie Pierwszym zabiegiem uprawowym w uprawie facelii na poplon po zbiorze rośliny poplonowej jest podorywka (15 cm) i bronowanie. Wymagane jest przedsiewne nawożenie fosforowe i potasowe w ilości: K20- 70 kg/ha, P205: 50 kg/ha. Siew, wykonuje się do 15 sierpnia, w ilości 15 kg nasion/ha

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

pozostało dużo resztek pożniwnych, to przed orką należy zastosować agregat podorywkowy lub ciężką bronę talerzową. Na wiosnę pierwszym zabiegiem uprawowym jest bronowanie (na glebach lżejszych) bądź włóknowanie (na glebach cięższych). Na glebach zimnych i zlewnych po zastosowaniu nawozów należy użyć ciężkiego kultywatora w celu rozluźnienia oraz ogrzania roli.

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

należy wykonać pełen zestaw uprawek mechanicznych oraz zastosować chemiczne zwalczanie. Po przedplonach zbożowych należy wykonać podorywkę za pomocą wała kolczastego oraz bronowanie bądź kultywatorowanie. Nawozy fosforowe i potasowe można wysiać pod orkę przedzimową z przedpłużkiem. Wykonywanie uprawek wiosennych prowadzi do wyrównania powierzchni pola, umożliwia zachowanie rezerw

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

i rozwój, wpływają na obniżenie plonowania. Soczewica wymaga gleb lekkich i przewiewnych, dlatego wiosenne, przedsiewne zabiegi uprawowe ograniczają się wyłącznie do włókowania i bronowania. Nawożenie Soczewica wymaga sporej ilości fosforu (60 kg P2O5/ ha) i potasu (60- 120 kg K2O)/ha aplikowanych wczesną wiosną. Dzięki relacjom symbiotycznym

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

odchwaszczanie nie przynosi skutków – roślina ma tak bardzo rozbudowane korzenie i kłącza, że w ciągu kilku dni może się odrodzić. Podorywki i bronowanie również nie dają oczekiwanych rezultatów – po orce głębokiej ostrożeń odradza się mniej więcej w trzy tygodnie.   Zarejestrowano kilka herbicydów przeznaczonych

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

Jesienne sadzenie czosnku wymaga specjalnego przygotowania gleby, którą na miesiąc wcześniej należy głęboko (od 25 do 30 cm) przeorać, a następnie wykonać bronowanie. Ponieważ zabiegi te wykonywane są z miesięcznym wyprzedzeniem, konieczne może się okazać przeprowadzenie ponownego bronowania bezpośrednio przed sadzeniem. Ostatni krok, to nawożenie. Poza obornikiem,

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

zapobiec rozprzestrzenianiu się rdestu plamistego w kolejnych latach, tak jak stosowanie odpowiedniego nawożenia obornikiem. W przypadku ochrony ziemniaków i buraków należy pamiętać o bronowaniu i bardzo dokładnym, systematycznym odchwaszczaniu mechanicznym międzyrzędzi. W przypadku zbóż ważne są podorywki ściernisk i wiosenne bronowanie, chociaż tutaj należy zwrócić uwagę, że żyta nie bronuje

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

za pomocą agregatu uprawowego wzruszyć i doprawić rolę na głębokość siewu. Na glebach lżejszych, gdzie mają być uprawiane formy pastewne, można wykonać tylko bronowanie. Przygotowanie nasion do siewu Nasiona grochu przeznaczone do siewu powinny być zdrowe, wyrównane i nieuszkodzone. Można je zaprawiać fungicydową zaprawą (np. zaprawa

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

uwilgotnienie powodujące wymakanie zboża, odporny na wyleganie, czyli nadmierne pochylanie się, łamanie i przewracanie (wyleganie wyraźnie zmniejsza wielkość i jakość plonu). Dobrze znosi bronowanie, gdyż krzewi się dość głęboko, a zabieg ten poprawia wręcz jego krzewienie. Owies uprawiamy przede wszystkim do produkcji pasz (głównie w mieszankach dla koni),

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

Po zbiorze roślin zbożowych należy przeprowadzić pełen zespół uprawek pożniwnych, a następnie wykonać orkę przedzimową. Na wiosnę można wykonać włókowanie i bronowanie lub zastosować agregat uprawowy. Po zbiorze międzyplonów ozimych zabiegi uprawowe są upraszczane. Wykonuje się podorywkę lub kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Nawożenie Wielkość

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

o czystość materiału siewnego; stosować dobrze rozłożony obornik; niszczyć wschody w uprawach okopowych; prowadzić wczesne podrywki i bronowanie; systematycznie pielić uprawę.   Gdyby zabiegi ochronne zawiodły, możemy zastosować herbicydy zawierające: cykloksydym, fenoksaprop-P-etylu, flurochloridon, glufosynat amonowy, kletodym, metazachlor, napropamid,

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

użyć herbicydów. Jeżeli jęczmień zostanie wysiany w późniejszym terminie, to odchwaszczanie chemiczne również należy przeprowadzić na wiosnę. Jesienią nie zaleca się bronowania, bo może ono wpłynąć niekorzystnie na zimowanie roślin. Jeżeli jesienią na polu występował mączniak lub podczas zimy pojawiła się pleśń śniegowa, należy zastosować bronowanie wczesnowiosenne. Takie

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

maszyn. Ma to na celu ochronę gleby przez zniszczeniem jej struktury i zapewnia równomierne wschody. Na glebach zwięzłych jako pierwszy zabieg należy wykonać bronowanie lub włóknowanie za pomocą agregatu (siewnika połączonego z kultywatorem lub brony z siewnikiem). Podczas uprawy wiosennej nie należy wykonywać orki pod pszenżyto jare, ponieważ skutkuje to

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

zimową. Doprawianie roli powinno być przeprowadzone starannie, aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin. W celu zniszczenia zachwaszczenia można dodatkowo wykonać podorywkę i bronowanie. Przed planowanym wysiewem nasion należy wykonać orkę przedsiewną na głębokość 16–18 cm, najlepiej trzy tygodnie przed planowanym wysiewem nasion, aby gleba zdążyła osiąść. Wykonywania

Rośliny pastewne
Przelot pospolity - poznaj popularną roślinę leczniczą porastającą nasze łąki

Uprawy łubinu żółtego, ze względu na jego powolny początkowy wzrost, bardzo łatwo ulegają zachwaszczeniu. Jeżeli rośliny osiągną wysokość 8–10 cm, to można przeprowadzić bronowanie pola i powtórzyć je po kilku dniach. Przeciwko chwastom dwuliściennym można stosować oprysk zaraz po siewie, np. preparatem Linurex 500 SC, a chwasty jednoliścienne zwalczać preparatem

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

zabiegami pielęgnacyjnymi, które ograniczają zachwaszczenie. Podczas uprawek jesiennych należy przyorać nawozy fosforowe, potasowe oraz obornik za pomocą pługa z przedłużkiem, a wiosną wykonać bronowanie lub włókowanie. Siew Brukiew można sadzić do początku III dekady kwietnia. Przy siewie bezpośrednim wysiewa się 2–3 kg nasion na hektar. Głębokość

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

zawartość białka w nasionach, a kwitnienie ulega przedłużeniu.   Pielęgnacja W celu zwalczenia chwastów można stosować lekkie bronowanie w początkowym rozwoju roślin. W przypadku mieszanek z gorczycą nie trzeba wykonywać tego zabiegu, ponieważ dodatek tej rośliny dobrze tłumi chwasty. W zasiewach czystych lub z

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

liści. Należy pamiętać, że wcześniejsze użycie brony może prowadzić do przerzedzenia zasiewów. Przy właściwym uwilgotnieniu gleby, po fazie krzewienia, można przeprowadzić kilka razy bronowanie. Podczas stosowania herbicydów należy pamiętać o jego negatywnej reakcji na niektóre substancje aktywne, które głównie znajdują się w Pieliku i Aminopielikach. W przypadku chorób

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Międzyplony ścierniskowe nie wymagają zabiegów pielęgnacyjnych. Jedynie jeśli przed ich wschodami pojawi się skorupa glebowa, to należy zniszczyć ją za pomocą wałowania lub bronowania. Użytkowanie międzyplonów ścierniskowych Poplony ścierniskowe mogą być użytkowane jako zielona pasza lub jako pastwisko. Zielonka z poplonów ma małą zawartość suchej masy,

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

Przygotowanie gleby pod uprawę pietruszki polega na wykonaniu głębokiej na 25-35 cm orki przedzimowej, a wiosną uprawek obejmujących włókowanie, kultywatorowanie i bronowanie. Te zabiegi pozwalają na równomierny siew i wschody roślin.   Siew Najlepszym terminem siewu jest wczesna wiosna (zwykle koniec marca

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

6. Należy pamiętać, aby ziemia była dobrze spulchniona i przewiewna. Musimy o to zadbać już jesienią, kiedy to wykonujemy płytką podorywkę oraz podwójne bronowanie. W ramach jesiennego przygotowania podłoża, warto jest również nawieźć je obornikiem, po czym wykonujemy orkę. Jeszcze przed zimą oramy pole po raz kolejny, w zależności od

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

na paszę wykonuje się takie same zabiegi jak dla produkcji na nasiona. Letni wysiew rośliny w międzyplonie wymaga wykonania podorywki (15 cm) i bronowania tuż po zbiorze rośliny przedplonowej. Nawożenie Facelia błękitna ma małe wymagania pokarmowe. Nawozy mineralne najlepiej zastosować bezpośrednio przed wiosennym siewem w ilości:

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

jon szybko przemieszcza się do młodszych części roślin. Rzepak wykorzystuje 80% potasu z nawozów mineralnych. Optymalnym terminem ich stosowania jest jesień, zarówno podczas bronowania (gleby lekkie) jak i orki (gleby zwięźlejsze).   Azot Spośród wszystkich mikroelementów to azot charakteryzuje się działaniem najbardziej plonotwórczym. Jest

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

podorywki na głębokość około 8 cm. Następnie można wykonać orkę siewną na głębokość 18-22 cm oraz przedsiewne zabiegi doprawiające. Po podorywce należy wykonać bronowanie, które można powtórzyć podczas wschodów chwastów. Pomiędzy orką pożniwną, a siewną należy zapewnić odpowiednią przerwę, aby gleba mogła odleżeć. Zamiast tradycyjnej uprawy roli pod uprawę rzepaku,

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

wału kolczastego, który ma za zadanie niszczyć zaskorupioną rolę. Przed wysianiem nawozów fosforowych i potasowych w latach pełnego użytkowania, można wykonać na wiosnę bronowanie. Uwzględniając wysokie wymagania komonicy względem światła, termin siewu powinien przypadać na II dekadę kwietnia bez rośliny ochronnej. Można ją również wysiewać w okresie letnim,

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

powinny być płytko wykonywane. Po zbiorze przedplonu, którym były zboża, należy przeprowadzić zespół uprawek pożniwnych i przedzimowych, do których zaliczamy kultywatorowanie połączone z bronowaniem. Ma to na celu niszczenie chwastów, które mogą wschodzić na polu. Następnie pole należy zaorać za pomocą obracalnego pługa. Na wiosnę można spulchnić glebę za pomocą

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

nitraginą zawierająca bakterie Bradyrhizobium japonicum. Szczepienie należy przeprowadzić 3 dni przed siewem nasion lub można zaaplikować szczepionkę bezpośrednio na pole, które później należy zbronować. W związku z tym, że nasiona soi najlepiej kiełkują w temperaturze 10-15°C, wysiew należy dokonać po ogrzaniu gleby powyżej 8°C, dlatego też optymalny termin

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

świeże wapnowanie. Nawożenia obornikiem nie powinno się łączyć ze stosowaniem wapnia. Uprawa Po zbiorze przedplonu stosuje się podorywkę i zabronowanie pola. Przed nadejściem mrozów zimowych wykonuje się orkę głęboką, zostawiając pole w ostrej skibie. Jeżeli zbiór przedplonu prowadzony jest późno, stosuje się wyłącznie orkę przedzimową. Do

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

być rośliną żywicielską dla różnych chorób i szkodników. Gorczycę polną zwalcza się przede wszystkim poprzez dbanie o czystość materiału siewnego. Na zachwaszczonych polach należy też wykonywać podorywkę i bronowanie. Do płodozmianu można wprowadzać zboża ozime, a w ostateczności należy zastosować chemiczną ochronę. Autor: mgr inż.

Chwasty
Bniec biały - charakterystyka, występowanie i zwalczanie

zwalczania bnieca białego. Trudno jest go usunąć podczas odchwaszczania mechanicznego, z powodu głęboko osadzonego korzenia. Jedynym rozwiązaniem są dodatkowe, wczesne podorywki ściernisk i bronowanie, co  powinno dać pożądany efekt i nie dopuścić do rozwinięcia się torebek nasiennych, przez które roślina rozprzestrzenia się najszybciej. Najlepszym sposobem na ochronę uprawy przed pojawieniem

Rośliny lecznicze
Cebula siedmiolatka - siew, uprawa, stanowisko i pielęgnacja

wielu warzyw i innych roślin. Szczególnie źle wpływa na rozwój lucerny. Przed założeniem uprawy należy starannie przeprowadzić zabiegi uprawowe, orkę i bronowanie, by spulchnić glebę. Przed sadzeniem zaleca się podanie obornika w dawce 30 t/ha. Zwykle stosuje się nawozy na jednym hektarze w ilości 60–80 kg N, 130–150

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

zapotrzebowanie na fosfor. Nawóz magnezowy podaje się wyłącznie w przypadku niedoboru na podstawie analizy gleby i liści. Przy mechanicznej uprawie podczas bronowania lub lekkiego kultywatorowania nawozy przemieszczają się w strefę korzeni, przez co składniki pokarmowe są szybciej pobierane przez rośliny. Przy uprawie w ugorze herbicydowym nawozy pozostawia się

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

jest na głębokości 25–30 cm. W przypadku występowania podeszwy płużnej zalecane jest użycie pogłębiacza. W okresie wiosennym należy zastosować włókowanie, następnie kultywatorowanie i bronowanie. Przed wysiewem nasion powinno się oczyścić, spulchnić i wyrównać glebę. Siew Marchew uprawia się z siewu wprost na miejsce stałe. Najczęstszy jest

Czosnek
Sadzenie czosnku wiosennego. Wyjaśniamy najważniejsze aspekty

roku po oborniku, na cięższych – w drugim lub trzecim. Nawożenie organiczne uzupełniamy o mineralne. Przed sadzeniem ważne są również orka jesienna i bronowanie wiosną. Materiał sadzeniowy Do sadzenia czosnku polecane są dwie odmiany  wiosenne widniejące w krajowym rejestrze COBORU – Jankiel i Jarus. Wybierajmy wyłącznie

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki