Jęczmień jary - typ pastewny

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jęczmień jary - typ pastewny

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

Uprawa jęczmienia jarego odbywa się głównie w celach pastewnych i browarnych. Niewielka część ziarna wykorzystywana jest w przemyśle kaszarskim. Forma jara jęczmienia jest też podstawowym składnikiem mieszanek zbożowych. W 2013 r. w rejestrze znalazło się 60 odmian, w tym 32 typu browarnego i 28 pastewnego, z których Gawrosz jest formą nieoplewioną. W hodowli jęczmienia jarego od wielu lat szczególną uwagę poświęca się typowi browarnemu.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może być użytkowany w dwóch kierunkach: paszowym oraz browarnym. Najważniejszym sposobem wykorzystania ziarna jęczmienia w przemyśle spożywczym jest produkcja słodu. Niezbędny jest on (...) widzenia użytkowania piwowarskiego jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny,

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Odczyn gleby powinien mieścić się w (...) roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź (...) nasion na hektar. Kiedy koniczynę wsiewa się w jęczmień jary lub owies na zielonkę to można

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Jeżeli gleby są słabo zasobne, to (...) wysiewać w siewie czystym lub z jęczmieniem jarym. Siew czysty powinien być wykonywany do I dekady września. Wysiew z jęczmieniem jarym należy rozdzielać i na początku wysiewać jęczmień w ilości

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

jest w ochronną roślinę, np. jęczmień jary, czy owies na zielonkę, rzadko uprawiana jest w czystym zasiewie. Jeśli decydujemy się na uprawę w zboża, to w warunkach polowych potrzeba 12-15 kg nasion/ha w rozstawie rzędów zbóż 12-15 cm. Najefektywniejszą będzie uprawa koniczyny białej w mieszance z trawami, ok.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

na świecie. W Polsce użytkowany jako roślina jadalna i pastewna. Spełnia bardzo ważną rolę w płodozmianie, ponieważ (...) -2°C. Niska temperatura podczas fazy kiełkowania i wschodów umożliwia prawidłową jaryzację roślin, co skutkuje niższym osadzaniem pierwszych (...) roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

należy wysiewać kukurydzę i kapustę pastewną. W III dekadzie lipca – bobik, jęczmień, łubin żółty i wąskolistny, peluszkę oraz owies. W I dekadzie sierpnia można wysiewać gorczycę białą i facelię. (...) ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

Protekt Plus 600 SC. W jęczmieniu jarym i pszenżycie, przetaczniki usuwa się za pomocą herbicydów z mieszanymi substancjami czynnymi, wśród których znajduje się dikamba – na przykład Aminopielik Tercet 500 SL lub Nutox Turbo 750 SL. Środków odpowiednich do oprysków w uprawach jest bardzo dużo, mamy zatem bardzo wiele możliwości.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

lucernę wysiewa się łącznie z jęczmieniem jarym, to normę wysiewu zboża trzeba zmniejszyć średnio o 25%. Należy pamiętać, że pierwszym zabiegiem jest aplikacja ziarniaków zbóż, a następnie wysiew nasion lucerny: albo prostopadle do nich lub bezpośrednio w międzyrzędzia. W tabeli 2. Przedstawiono podstawowe parametry dotyczące siewu lucerny z

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

zacienia wsiewkę. Najmniej odpowiedni jest jęczmień jary, który na glebach zasadowych bardzo silnie się krzewi i ogranicza rozwój wsiewek, co prowadzi do dużych ubytków roślin. Esparcetę można wysiewać również w mieszankach z trawami, gdzie jej udział powinien wynosić 50%. Najlepiej stosować trawy odznaczające się małą konkurencyjnością, np. z kostrzewą łąkową,

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

g. Nostrzyk jest bardzo miododajną rośliną oraz wydajną pod względem pastewnym i nawozowym. Na glebach lekkich jego plon zielonej masy wynosi 20-40 t/ha. (...) również wysiewać późną wiosną lub w lato bez rośliny ochronnej, po międzyplonach ozimych, jęczmieniu jarym czy życie. Ilość wysiewu nostrzyka wynosi 15-20 kg

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

w jarą roślinę ochronną (żyto, jęczmień jary, owies) , aplikując nasiona płytko (1-2 cm) w rozstawie rzędów 12- 15 cm. Koniczyna biała ma stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na potas i magnez. W Tabeli 2. Przedstawiono orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu koniczyny białej (siew czysty, wsiewka z

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

i krzewią się słabiej niż jęczmień jary. Rutwica wschodnia wykazuje duże wymagania świetlne, w związku z tym roślinę ochronną należy zbierać od fazy kłoszenia do dojrzałości mlecznej bądź uprawiać rutwicę wschodnią w czystym wysiewie. Rutwicę można również uprawiać w mieszankach motylkowo-trawiastych, które są przeznaczane na paszę. Jednak należy

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

Uprawa jęczmienia stanowi ok. 8% światowej powierzchni uprawy zbóż. W Polsce ziarno jęczmienia ozimego wykorzystuje się głównie na cele pastewne, jednak w rejestrze odmian znajduje się kilka odmian, które nadają się do produkcji piwa. W Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się 21 odmian jęczmienia ozimego. Są to odmiany wielorzędowe, najczęściej czterorzędowe, oraz dwurzędowe, z których część należy do typu browarnego.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

strączkowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach (...) Takie stanowisko po okopowych jest doskonałe dla niemal wszystkich roślin jarych.  Zboża ozime (...) się do niego formy jare pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia, kukurydzę, rośliny prosowate uprawiane w plonie

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

W Polsce jęczmień ozimy jest uprawiany przede wszystkim na cele pastewne, a w niewielkich ilościach dla przemysłu browarnego. Odmiany jęczmienia ozimego potrafią wysoce plonować, jednak wykazują najmniejszą mrozoodporność spośród innych zbóż ozimych. Poniższa tabela przedstawia 21 odmian pastewnych jęczmienia ozimego i 2 odmiany browarne.

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

przynajmniej do pH 6,5. Na plantacjach odchwaszczonych, utrzymywanych w wysokiej kulturze, plonuje najwyżej i najwierniej. Przedplon Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. Zabiegi uprawowe

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

  Siew Rzepak jary jest bardzo wrażliwy na termin siewu, który uchodzi za najważniejszy element jego agrotechniki. Aż 25% spadku plonu mogą spodziewać się producenci zwlekający z siewem o 10- 15 dni. Optymalny termin pokrywa się terminem siewu jęczmienia jarego, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga temperaturę

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

poprzedzić zastosowaniem nawozów podstawowych bogatych w fosfor i potas. Najczęściej stosowane pod groch pastewny dawki wynoszą 60-80 kg/ha fosforu i 120-160 kg/ha potasu. Z reguły w czystym (...) we współrzędnej uprawie ze owsem (w latach mokrych) lub w mieszance zbożowej owsa i jęczmienia (w latach suchych). Siew mieszany zabezpiecza plantację przed wybujałym wzrostem roślin

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

grupy triazyn. Substancje te mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze przedplony. Wraz z uprawą tych (...) ulistnienia. Panujące w naszym kraju przedzimowe warunki termiczne i odpornościowe sprzyjają wschodom chwastów jarych i ozimych. Jednym z poważnych błędów agrotechnicznych, jaki może popełnić rolnik,

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

okresowo wysoki poziom wód gruntowych. Na glebach lekkich klasy IVa doskonale plonują żyto i ziemniaki, a przy dobrej kulturze rolnej można uprawiać również jęczmień, pszenicę, owies i buraki pastewne. Można na nich także zakładać sady, odpowiednio dobierając gatunki. Do klasy IVa zalicza się: gleby brunatne, płowe i bielicowe całkowite

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

jęczmienia powoduje u brojlerów (kurzych, kaczych, indyczych) twardnienie i wybielenie tłuszczu okrywowego. Jęczmień należy podawać ptakom po ześrutowaniu i pozbawieniu go plew i ości. (...) uboczne przemysłu młynarskiego stosowane w żywieniu drobiu to: zarodki pszenne, gluten kukurydziany, mąki pastewne, kiełki pszenne. Gluten kukurydziany ma największe znaczenie w produkcji nieśnej jaj

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

(kukurydza). Największy udział procentowy w dawkach żywieniowych dla gołębi stanowi jęczmień (od 20% do 60%). Jest zbożem podstawowym, mającym odpowiednią zawartość składników odżywczych. (...) soli kuchennej. Niedobór witamin można zniwelować podając do mieszanki paszowej drożdże browarniane lub pastewne albo skiełkowane zboże. Gołębiom można podawać pasze zielone, ale

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

motylkowate grubonasienne uprawiane na zielonkę, do których zaliczamy wykę jarą czy groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi, a do najgorszych zaliczamy pszenicę,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wodne dla rzepaku Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury pod koniec zimy oraz podczas (...) rzepaku ozimego powinna znajdować się w granicach od 500 do 700 mm. Rzepak jary w trakcie trwania wegetacji wymaga sumy opadów wynoszącej 400 mm. Pozytywnie

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

o średniej zawartości białka i małej ilości tłuszczu. Należy do nich owies, jęczmień oraz kukurydza. Pszenicę i żyto stosuje się bardzo rzadko, ponieważ mają dużo glutenu oraz mało włókna surowego. Duże zastosowanie mają otręby pszenne i mąki pastewne, pochodzące z przerobu zbóż, ze względu na wspaniałe właściwości dietetyczne i

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

W Krajowym Rejestrze znajduje się cztery odmiany słonecznika uprawianego na cele pastewne: LG 5385, Blizar RM, Lech i Wielkopolski. Większy wybór odmian, bo aż (...) W uprawie na nasiona słonecznik jest wysiewany najpóźniej ze wszystkich roślin jarych. W zależności od przeznaczenia słonecznik jest wysiewany od wiosny do połowy

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

kosmata, grochem pastewnym, facelią, łubin wąskolistny najczęściej wysiewa się zaś z grochem pastewnym. Nawożenie Jeżeli uprawa łubinu jako międzyplonu jest zlokalizowana (...) na strukturę i jakość gleby. Najczęściej łubiny jako międzyplony ścierniskowe wysiewa się po jęczmieniu ozimym, rzepaku ozimym bądź życie. Jeżeli łubin ma być

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

przez dorosłe ptaki, aniżeli przez kurczęta i młodzież. Nie należy stosować więcej jęczmienia w dawce niż 15%. Owies Zboże wykorzystywane jest (...) zastosowanie mają otręby pszenne, np. przy żywieniu stad rodzicielskich. Wykorzystywane są również mąki pastewne, kiełki i zarodki pszenne oraz gluten kukurydziany jako dodatek do pasz

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

częściej wykorzystywany jest również jako biomasa. Uprawiany na cele pastewne musi charakteryzować się wysokim plonem ziarna, natomiast (...) uprawowe Owies jest jednym z najmniej wymagających zbóż jarych. Nasiona zaczynają kiełkować już w 2–3°C, (...) drobnonasiennych, takich jak lucerna czy koniczyna. Złym przedplonem jest jęczmień, głównie ze względu na możliwość występowania

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

seradeli drewnieją wolniej niż lucerny. Dodatkowo wpływa ona pozytywnie na wydajność mleczną krów. Cechy charakterystyczne Seradelę pastewną inaczej nazywa się siewną. Zalicza się ona do roślin jednorocznych, jarych. W jej uprawie jako materiał siewny wykorzystuje się część strąka, ponieważ łamie się on na wiele fragmentów, z których

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

grochu czy w mieszankach pastewnych, a także w siewie czystym jako roślinę pastewną i na zielony nawóz. Nasiona gorczycy używane są również jako przyprawa w (...) to w tym samym terminie co owies, a w pierwszej połowie siewu zbóż jarych. Czym siew jest późniejszy, tym rośliny gorzej plonują. Późniejszy siew, po

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

pasze treściwe. W żywieniu owiec największe zastosowanie ma ziarno owsa, pszenicy i jęczmienia oraz otręby pszenne. W tuczu jagniąt rzeźnych szeroko wykorzystywane jest (...) pamiętać o uzupełnianiu substancji mineralnych i witamin. Do pasz mineralnych można zaliczyć kredę pastewną, sól kuchenną, fosforany i mączka kostna. Żywienie poszczególnych grup

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

takie jak buraki pastewne, cukrowe i marchew. Jednak zastosowanie tych pasz, z roku na rok się zmniejsza, ze względu na problemy z magazynowaniem tych pasz, pracochłonnością podczas dokładnego czyszczenia oraz krótkim terminem przydatności. Pasze treściwe to głównie zboża i produkty uboczne przemysłu spożywczego. Przeważnie stosuje się owies, jęczmień, kukurydzę,

Kaczki
Kaczki mulardy – wszystko o chowie tej rasy mięsnej

również paszami gospodarskimi. W pierwszym tygodniu życia ich dieta składa się z twarogu, śruty grochowej, rozdrobnionej zielonki, śruty pszenicznej z mniejszym dodatkiem jęczmiennej i owsianej, oraz preparatów mineralnych: kredy pastewnej i mieszanki MM-D. Od 3. tygodnia zwiększa się udział śrut zbożowych w jadłospisie piskląt: 50-60 g zbożowej, 25 g jęczmiennej i

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

herbicydów trzeba powtórzyć. Przy uprawie zbóż jarych zaleca się zastosowanie, np. Sekatora 125 OD. W uprawach buraka cukrowego można przeprowadzić odchwaszczanie preparatem doglebowymi Venzar 500 SC. Oprócz tego, w celach ochronnych, powinno się czyścić nasiona uprawne, np. koniczyny, bronować zasiewy ziemniaków i wprowadzić mieszanki pastewne do płodozmianu.

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

pozostałe to Adagio, Colonel, Pegletta oraz Siletta Nova. Ta ostatnia jest odmianą pastewną rzodkwi oleistej, reszta uprawiana w międzyplonie ścierniskowym przeznaczana jest na nawóz zielony (...) Rzodkiew oleista w uprawie na nasiona posiada podobne wymagania uprawowe jak rzepak jary. Dobrze rośnie na glebach brunatnych właściwych i płowych, madach, czarnych ziemiach,

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

ok. 200 roślin na m2, a ilość wysiewu – 100–160 kg nasion/ha. W skład mieszanek zbożowych z wyką najczęściej wchodzi owies, jęczmień lub pszenica. Proporcje poszczególnych komponentów zależą od warunków klimatycznych i glebowych, przykładowo mogą zawierać 120 nasion wyki i 200 owsa na m2. Wysiew wyki w mieszance

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

skręcają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, co ułatwia odróżnienie go od jęczmienia i pszenicy, ponieważ ich liście skręcają się w drugim kierunku. Wytwarza charakterystyczne (...) Występowanie Owies głuchy najczęściej występuje w uprawach grochu, ziemniaka, buraka pastewnego i cukrowego oraz w zbożach jarych. W zbożach ozimych może pojawiać

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

opierają się w głównej mierze o zboża- kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, jęczmień i owies. Nie zaleca się stosowania żyta, ponieważ już niewielki jego dodatek może wywoływać biegunki u piskląt. W mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów można znaleźć również produkty uboczne przemiału zbóż- mąki pastewne, gluten, zarodki i kiełki pszenne; tłuszcze paszowe –

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

są gleby zaliczane do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Ograniczenia we wzroście i rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy mogą (...) uprawy kukurydzy po sobie. Kukurydza jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż ozimych.

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

nawożony nawozami mineralnymi. W związku ze stosowaniem intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych pozostawia pole odchwaszczone oraz w wysokim stanie kultury. Jest on najlepszym przedplonem dla zbóż jarych, pszenicy i jęczmienia, ale nie może następować po sobie. W Polsce na glebach słabych zaleca się uprawę buraka co 6 lat, a na glebach dobrych co

Indyki
Indyk czerwony (burboński) – średniociężka odmiana indyka. Oto porady, jak go hodować!

pszenżyta, rzadziej owsa i jęczmienia, a także nasiona i śruty poekstracyjne (sojowa, rzepakowa, z roślin strączkowych – bobiku, grochu i łubinu). Ważnym dodatkiem do paszy są mączki pochodzenia zwierzęcego, których udział powinien być ograniczony do maksymalnie 15% dawki pokarmowej. Zbilansowana dieta wymaga również stosowania dodatków paszowych – kredy pastewnej, fosforanu dwuwapniowego

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

Uzupełnienie zimowej diety stanowią słoma owsiana i jęczmienna oraz  suszone rośliny motylkowe – dodatek pierwszego składnika pozwala zmniejszyć ilość białka w żywieniu, drugi komponent ma działanie odwrotne. Zimą kozy mogą być też karmione kiszonkami z traw, roślin strączkowych i kukurydzy z dodatkiem kredy pastewnej. Samica w okresie laktacji pobiera

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki