Kiedy zbierać wykę siewną?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kiedy zbierać wykę siewną?

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, bobik lub groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość drobnych liści. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. Odmiana Hanka została wyhodowana przez Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR, a pozostałe odmiany przez firmę DANKO.

Rośliny pastewne
Uprawa wyki – doskonałej rośliny paszowej i zielonki! Oto nasze wskazówki!

Wyka siewna (forma jara) to roślina strączkowa uprawiana w Polce od dawna, bo już od czasów prehistorycznych. (...) przyznawane są dopłaty dla rolników uprawiających rośliny strączkowe, w tym wykę siewną. Wszelkie informac Wyka siewna (forma (...) 4 cm w rozstawie rzędów wynoszącej 15 cm. Rośliny zbieramy jednoetapowo, po zbiorze nasiona należy natychmiast

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

stokłosą bezostna. Materiał siewny wysiewa się w postaci strąków w ilości około 80-100 kg/ha. Jeżeli do wysiewu wykorzystuje się nasiona obłuskane to ilość wysiewu wynosi 50-60 kg/ha. Rozstawa rzędów esparcety przeznaczonej na paszę wynosi 20 cm, a głębokość wysiewu nasion 2-3 cm. W przypadku, gdy ma być użytkowana

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

przedplonach zbożowych nawozy azotowe można wysiewać przedsiewnie w dawce 20–25 kg N/ha i w dawce wiosennej wynoszącej 60–80 kg N/ha. Dawka wiosenna powinna być wysiewana w dwóch terminach, w czasie wznowienia wegetacji (60%) i w fazie wydłużania trzeciego międzywęźla. Zwiększanie dawek azotu wysiewanych pod żyto prowadzi do wzrostu zawartości białka

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

zwykle po 5 dniach od siewu. Siewki pikujemy do skrzyń inspektowych w rozstawie 5x5 cm, doniczek lub pierścieni o średnicy 6 cm. Okres produkcji rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle 7–8 tygodni, późnej ok. 6 tygodni. Aby obsadzić 1 ha pola, potrzebujemy zwykle 300–400 g nasion (późnych nawet

Papryka
Wysokiej jakości nasiona papryki – co trzeba wiedzieć przed zakupem?

nie nadają się na materiał siewny. Zbierając nasiona z dojrzałych owoców należy odrzucić te zmienione, które mają ciemną barwę.   Odmiany nasion Ze względu na zawartość kapsaicyny wyróżnia się odmiany papryki o owocach słodkich, półsłodkich (półostrych) i ostrych. Uprawiana w Polsce papryka należy do

Pszczoły
Hodowla trzmieli - popularnych zapylaczy roślin uprawnych i upraw szklarniowych

robotnic również występują różnice wielkości, najczęściej związane z wykonywaną funkcją. Większe robotnice zbierają pokarm, mniejsze pracują wewnątrz gniazda. W warunkach naturalnych trzmiele na gniazda wyszukują (...) innej budowy niż pszczoły. Trzmiele najlepiej zapylają rośliny motylkowate drobnonasienne- koniczynę czerwoną, inkarnatkę, wykę siewną, lucernę. Występują nawet kwiaty, noszące nazwę „kwiatów trzmielowych”, które są

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

potrzeba 400 g nasion. Materiał siewny wysiewa się w rzędy co 10–15 cm. Siewki pikuje się w rozstawie 5 x 5 cm. Sadzenie przeprowadza się w maju, przy rozstawie 70 x 60 cm lub 62,5 x 67,5 cm. Kalafior uprawiany z przeznaczeniem na zbiór jesienny wysiewa się na

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

to od odmiany i terminu siewu. Zbiera się brokuł o zwartych, uformowanych różach z nierozwiniętymi pąkami kwiatowymi. Wycina się je wraz z 15-cm fragmentem łodygi i kilkoma liśćmi. Zbiór latem prowadzi się co 2–3 dni, jesienią raz w tygodniu. Brokułów nie przechowuje się, szybko więdną i tracą wartość handlową (maksymalnie

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

bakterie z grupy Rhizobium. Rośliny ochronne Do bardzo dobrych roślin ochronnych, wykorzystywanych w siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę oraz rośliny motylkowate grubonasienne uprawiane na zielonkę, do których zaliczamy wykę jarą czy groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

wciornastek grochowiec i paciornica grochowianka. Szkodniki te zwalczać za pomocą insektycydów, np. Decis 2,5 EC czy Fastac 100 EC. Zbiór Groch siewny można zbierać już w III dekadzie lipca bądź na początku sierpnia. Jednak rośliny dojrzewają nierównomiernie i bardzo często wylegają przed zbiorem. Przy niekorzystnej pogodzie można

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

się w terminie wiosennym, przypadającym na okres od  II dekady kwietnia do II dekady maja. W przypadku siewu późniejszego (letniego) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na paszę dla zwierząt. Jeśli wysiewana jest z owsem, wówczas należy go zebrać na kiszonkę najpóźniej

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

krzyżowych. Występowanie chorób ogranicza stosowanie kwalifikowanego i zaprawionego materiału siewnego, optymalny termin siewu, dobór odmian rzepaku, przedplon, racjonalne nawożenie oraz zwalczanie chwastów. Ochrona (...) Zbiór Zbiór rzepaku ozimego można przeprowadzić w I dekadzie lipca. Najlepiej zbiera się go jednoetapowo za pomocą kombajnu bez stosowania dodatkowych zabiegów chemicznych

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

które lepiej wykorzystują warunki siedliskowe i bardzo dobrze plonują. Najczęściej zbierane są 2-3 pokosy. Na glebach żyznych i wilgotnych zaleca się mieszankę złożoną z 8 kg/ha koniczny czerwonej i 10kg/ha życicy trwałej. Na stanowiskach o umiarkowanej wilgotności i zróżnicowanych glebach można wysiewać 8 kg/ha koniczyny czerwonej i 10 kg/ha kostrzewy łąkowej.

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

nierównomiernych wschodów. Odporność na szkodniki i choroby Zgrzel siewek, alternarioza, mokra i twardzikowa zgnilizna korzeni, mączniak właściwy i rzekomy baldaszkowatych, guzaki (...) lub początkiem czerwca. Na wypadek suszy, aby ułatwić zbiór, można pietruszkę dzień przed zbieraniem nawodnić. Korzenie przeznaczone do przechowywania zbiera się w październiku i listopadzie

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

końcami. Mają twardą okrywę nasienną o żółtobiaławym lub rzadziej pomarańczowym kolorze. Nasiona ogórka są bezbielmowe, mają długość 7-16 mm. Masa 1000 nasion Masa 1000 nasion ogórków wynosi 16-34 g. W 1 g materiału siewnego znajduje się 30-60 nasion. Zdolność kiełkowania Ogórek należy do

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

na polu częściej niż co cztery lata. Nie zaleca się wysiewania soi po słoneczniku, sorgo, innych roślinach strączkowych, wieloletnich motylkowych drobnonasiennych i kapustowatych. Soja może być stosowana jako plon główny lub wtóry po mieszankach zbożowych ozimych, które są zbierane w maju. Soja jest bardzo dobrym przedplonem dla

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa (Medicago sativa L. ssp. falcata x ssp. sativa) powstała z połączenia lucerny sierpowatej i siewnej. Po lucernie siewnej odziedziczyła pokrój pędów oraz barwę kwiatów, która najczęściej jest niebieska, a po sierpowatej – silnie rozgałęziony korzeń palowy oraz dużą mrozoodporność. Jest gatunkiem wieloletnim, który może być wielokośnie użytkowany. W trakcie trwania okresu wegetacyjnego najczęściej zbiera się 3 pokosy lucerny mieszańcowej, a jeżeli warunki siedliskowe i klimatyczne są sprzyjające, to można zebrać nawet 4–5 pokosów.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

ograniczenia pojawiania się chorób można stosować zaprawę nasienną T 75 DS/WS i siew w szerszą rozstawę rzędów, która zapewnia dobre przewietrzanie łanu. Szkodniki, które atakują (...) i czarna są bowiem roślinami owadopylnymi. Zbiór   Gorczyce można zbierać jedno- lub dwuetapowo. Termin zbioru przypada na sierpień. W zależności od

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

po sobie. Kukurydza jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż ozimych. Duża masa resztek pożniwnych, może stwarzać trudności w ich przyoraniu na polu oraz prawidłowym siewie i rozwoju następnych roślin. Jednak ważne jest też to, że słoma po kukurydzy

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

7-9 kg nasion cebuli. Na glebach zwięzłych lepsze plony daje uprawa cebuli na redlinach o 40 cm szerokości i 20-25 cm wysokości, na grzbiecie których wysiewa się jeden rząd cebuli. Stosowane są też redliny 60-centymetrowe, na których wysiewa się 2-3 rzędy cebuli. Możliwa jest ponadto uprawa cebuli z rozsady,

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

te z czasem się ścierają i odpadają. Nasiona ogórków są bezbielmowe. Są one jajowatego kształtu, wydłużone, o jasnokremowym kolorze. W 1 g jest (...) wilgotności względnej. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W innym przypadku kiełki mogą

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

nasion, zimowaniu roślin w polu i wydaniu nasion na drugi rok. Nasiona wysiewa się w sierpniu w rzędy odległe o 45-60 cm, w ilości nieco (...) z pędami, w momencie gdy większość baldachów jest dojrzała. Należy pamiętać jedynie, by zbierać rośliny rano, gdy są jeszcze wilgotne, co za pobiegnie wysypywaniu się

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

cinerea. Poraża rośliny w każdej fazie rozwoju. We wczesnym stadium powoduje zamieranie siewek. Najczęstszym objawem jest nalot na główkach w okresie przed zbiorem i podczas (...) przed produkcją rozsady odkażać termicznie ziemię i podłoża oraz zaprawiać nasiona. Należy starannie zbierać główki, gdyż chorobie sprzyjają także mechaniczne uszkodzenia. Stosuje się

Pietruszka
Nasiona pietruszki - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

których uzyskuje się nasiona siewne, po uprzednim podcięciu liści na wysokości 2-3 cm przechowuje się w kopcach, podobnie jak korzenie przeznaczone do spożycia. Następnie po dokonaniu selekcji wysadków wcześnie na wiosnę sadzi się je w rzędy w rozstawie 30 cm x 60 cm. Z 1 ha obsianego pietruszką zbiera się 20-30

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

dwie grupy grochu – siewny cukrowy oraz siewny łuskowy. Pierwsza grupa charakteryzuje się brakiem wspomnianej już wyściółki pergaminowej w strąkach, przez co mogą być spożywane w całości, gdy nasiona nie są jeszcze dobrze wykształcone i dojrzałe. Polecana jest szczególnie do uprawy amatorskiej, plon zbieramy sukcesywnie w miarę dojrzewania. Drugą

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

są: kukurydza (zbierana w dojrzałości mlecznej i mleczno-woskowej), zboża zbierane w okresie dojrzałości pełnej (na ziarno) lub (...) uprawianych na pasze zaliczamy: pastewne odmiany grochu, bobik, łubiny, soję, wykę jarą i ozimą. Zawartość (...) Do roślin motylkowatych drobnonasiennych zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną,

Bób
Nasiona bobu - wyjaśniamy, jak i kiedy je siać i zbierać!

Termin zbioru nasion bobu w fazie dojrzałości mlecznej jest uzależniony od daty siewu i wczesności odmian. Najczęściej jednak przypada on na połowę lipca, po 80-90 (...) tygodnie. W czasie przechowywania nasiona brązowieją. Natomiast bób na suche nasiona zbiera się najczęściej we wrześniu. Optymalny termin zbioru poznajmy po zasychaniu roślin,

Inne warzywa
Nasiona rzeżuchy - uprawa ogrodowa czy doniczkowa? Wyjaśniamy zasady!

dni przy uprawie w gruncie i 10-20 dni przy uprawie pod osłonami. Liście można zbierać już dwa tygodnie po wysianiu nasion. Kiedy i jak siać nasiona? Rzeżucha ogrodowa rozmnaża się wyłącznie przez nasiona z siewu bezpośredniego. To roślina, która nie ma dużych wymagań i może być uprawiana zarówno

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

ich formowania stosuje się specjalne agregaty, by rozdrobnić, spulchnić i uformować glebę. Odmiany o długim korzeniu najlepiej uprawiać na redlinach, odległość ich grzbietów powinna wynosić 67–75 cm. Normy siewu: 0,8–2kg/ha w uprawie odmian późnych o dużych korzeniach 1,8–2,6 kg/ha przy siewie precyzyjnym 3–4

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można (...) lipca, można uprawiać bobik, łubin żółty i wąskolistny, słonecznik, wykę jarą, rzepę ścierniskową, pastewne odmiany grochu,

Pomidory
Nasiona pomidorów – siew, zdolność kiełkowania, odmiany i cechy jakościowe

nasiona do multiplatów wypełnionych przygotowaną ziemią kompostową. Popularny jest siew do skrzynek wysiewnych w ilości ok. 3 g na skrzynkę, po 3-4 nasiona do doniczki (...) roślin. Zbiór nasion W polskich warunkach nasiona mogą być zbierane amatorsko, jednak dotyczy to jedynie odmian o ustalonych cechach, a więc takich,

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

B. Pojawia się w sklepach już wiosną, kiedy nie ma zbyt wielu świeżych warzyw. Sałatę możemy zbierać cały rok, należy tylko dostosować wybór odmiany do pory roku. Od lutego do kwietnia wysiewamy odmiany wiosenne, lubiące chłód i wilgoć. A od maja wybieramy odmiany letnie, które dobrze reagują na wysokie

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

powinna wynosić 3 cm dla odmian o wydłużonym kształcie i 5 cm dla odmian o kulistych i spłaszczonych zgrubieniach. Zbiór z jednego siewu trwa 7 do 10 dni, a samo zbieranie i paczkowanie rzodkiewek jest czynnością bardzo czasochłonną. Warzywo najlepiej zbierać w godzinach porannych (zwłaszcza wiosną o latem), gdyż zawiera wtedy

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

  Zbiór Termin zbioru dostosowuje się do metody uprawy. Cebulę z dymki zbiera się w lipcu, z rozsady w sierpniu bądź wczesną wiosną, a najpóźniej prowadzoną z siewu – na przełomie sierpnia i września. Przeprowadza się zbiór ręczny, przeważnie na mniejszych powierzchniach, lub mechaniczny. Cebule

Zioła
Nasiona kolendry - przeczytaj przed pójściem do sklepu!

Nie należy zapominać o ich codziennym wietrzeniu. Zbieg ten przyspiesza wschody i sprawia, że stają się bardziej regularne. Kiedy i jak siać nasiona? Kolendra rozmnażana jest wyłącznie z nasion. Roślina źle znosi przesadzanie, dlatego w celu lepszego plonowania zaleca się jej siew bezpośrednio do gruntu. Nasiona wysiewamy

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

na polu uprawianym ciągnikiem powinna wynosić 45 cm. Buraki na zbiór pęczkowy wysiewa się w ilości 20–25 kg/ha; do bezpośredniego spożycia 10–15 kg/ha; dla przetwórstwa: (...) Zbiór przeprowadzany jest ręcznie w dni bezdeszczowe. Buraki na zbiór pęczkowy zbiera się stopniowo od czerwca do lipca i łączy w pęczki według

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

dwóch dawkach przedsiewnie i pogłównie, natomiast nawozy fosforowe i potasowe w całości przedsiewnie. Możemy również wykonywać dokarmianie dolistne co 10–14 dni, np. nawozem wieloskładnikowym – (...) ok. 8–10 zawiązków na roślinie. Zbiór i przechowywanie Owoce zbieramy jesienią w pełni dojrzałości, kiedy szypułka zasycha. Przechowujemy je w chłodniejszym

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

plenność odmian.  Przy siewach późniejszych należy pamiętać o zwiększeniu ilości wysiewanych ziarniaków: 10 % przy małym opóźnieniu, 15% gdy przekracza 15 dni. (...) to m.in. : mszyce, skrzypionki, pryszczarki. Zbiór Jęczmień paszowy zbierany jest w dojrzałości woskowej lub pełnej, a browarny wyłącznie w dojrzałości

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

wszystkich organach rośliny.   Początkowo, należy wypatrywać na siewkach pojawiających się zgorzeli, na łodygach ciemnobrunatnych smug, a na liścieniach nieregularnych lub (...) lub roślinami bobowatymi. Gdy profilaktyka zawiedzie, zwalczanie kiły należy rozpocząć od zbierania i niszczenia resztek pożniwnych, następnie należy wdrożyć wapnowanie gleby, czyszczenie sprzętu

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

w dolnych częściach gron zaczynają brunatnieć, czyli osiągają dojrzałość techniczną. Zbiór wykonuje się po ok. 2 tygodniach po zastosowaniu preparatu, a rośliny zbiera się za pomocą kombajnu. Zebrany materiał siewny należy wysuszyć do wilgotności poniżej 15%. Plony z jednego hektara są niewielkie i wynoszą powyżej 1 tony.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

chorób atakujących zasiewy jęczmienia ozimego należą: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzej siewek, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia oraz pałecznica traw. Jeżeli zastosowany płodozmian (...) wszystkich zbóż obowiązuje zmienny dobór fungicydów. Zbiór Jęczmień ozimy zbiera się dwuetapowo, kiedy uzyska dojrzałość woskową, lub jednoetapowo w fazie dojrzałości

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

zostawiając liście zewnętrzne. Kapustę włoską można zbierać najpóźniej, ponieważ nawet przemarznięcia nie pogarszają jakości głów i przechowalności. Kapustę przechowuje się w kopcach, dołach i przechowalniach. Temperatura powinna być utrzymywana na poziomie 0–1°C, wilgotność 95%. Choroby i szkodniki Choroby: zgorzel siewek kapustnych, kiła kapusty, mączniak rzekomy

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

metod chemicznych lub mechanicznych. Bronowanie, należące do metod mechanicznych, należy wykonać od siewu do początku wschodów roślin oraz ewentualnie powtórzyć po rozwinięciu się pierwszego lub (...) które zawierają cypermentrynę, bifentrynę lub etofenproks. Zbiór Łubin wąskolistny zbiera się od III dekady lipca do II dekady sierpnia, kiedy strąki

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki