Lucerna siewna - pielęgnacja

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Lucerna siewna - pielęgnacja

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

Lucerna siewna (Medicago sativa) należy do roślin motylkowatych drobnonasiennych i stanowi dobrej jakości bazę paszową w postaci zielonki, kiszonki czy słomy. Jej uprawa nie jest skomplikowana, a od 2010 r. za uprawę lucerny w plonie głównym można otrzymać dotację, tzw. specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

dwóch gatunków: lucerny sierpowatej i lucerny siewnej. Poszerzenie puli genowej na wskutek krzyżowania oddalonego umożliwiło kumulację wielu korzystnych cech w jednej formie mieszańcowej.  Roślina  wielokośna może wytwarzać pełną fazę generatywną w każdym odroście. Lucerna wzbogaca glebę w przyswajalne formy azotu za sprawą symbiozy z bakteriami Rhizobium sp. obecnych w jej

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej plony mogą być bardzo wysokie. Przedplon Wyka siewna powinna być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może dojść do nadmiernego rozwoju masy wegetatywnej

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

jest do roślin motylkowatych drobnonasiennych. Nazywana jest również sparcetą siewną lub wykolistną, ze względu na specyficzny kształt (...) uprawy spracety w Polsce jest mniejsza niż koniczyny czerwonej czy lucerny. Wynika to z faktu, że wytwarza (...) należy przedsiewnie zastosować około 60 kg N/ha. Pielęgnacja Chwasty w uprawie esparcety

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

Obydwu bron można używać do pielęgnacji zasiewów zbóż, ponieważ ich działanie jest płytkie, a dodatkowo chwastownik po odwróceniu można wykorzystywać do niszczenia chwastów na plantacjach ziemniaka. Brony Weedera i zgrzebła należy używać na pulchnych glebach.   Brony zębowe Brona chwastownik zaliczana jest także do

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

przedplonach zbożowych nawozy azotowe można wysiewać przedsiewnie w dawce 20–25 kg N/ha i w dawce wiosennej wynoszącej 60–80 kg N/ha. Dawka wiosenna powinna być wysiewana w dwóch terminach, w czasie wznowienia wegetacji (60%) i w fazie wydłużania trzeciego międzywęźla. Zwiększanie dawek azotu wysiewanych pod żyto prowadzi do wzrostu zawartości białka

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

poznać potrzeby nawozowe roślin, terminy ich stosowania i powierzchnię obsiewu, a co za tym idzie zaplanować zakup (...) uprawa buraków po ziemniakach, ponieważ zmniejsza ona nakład pracy przy pielęgnacji i zwiększa wykorzystanie obornika. Takie stanowisko (...) Zalicza się do niego rośliny motylkowe wieloletnie, takie jak lucerna, koniczyna czerwona, biała i białoróżowa, esparceta, komonica

Pomidory
Wysiew pomidorów. Podpowiadamy, kiedy i w jaki sposób je siać

w tunelu foliowym, możemy materiał siewny wysiewać na przełomie marca i kwietnia bezpośrednio do gruntu w rzędy w rozstawie 10 x 3 cm, na głębokości 1–1,5 cm. W parowanym uprzednio podłożu siew można przeprowadzić dopiero po 3 tygodniach od dezynfekcji. Aby obsadzić jeden hektar pola, należy wysiać ok. 200–300 g

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

zwykle po 5 dniach od siewu. Siewki pikujemy do skrzyń inspektowych w rozstawie 5x5 cm, doniczek lub pierścieni o średnicy 6 cm. Okres produkcji rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle 7–8 tygodni, późnej ok. 6 tygodni. Aby obsadzić 1 ha pola, potrzebujemy zwykle 300–400 g nasion (późnych nawet

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

cm. Jeżeli planowana jest mechaniczna pielęgnacja zasiewów gorczycy, to można wysiewać ja w szerszą rozstawę rzędów – 25–35 cm. Chwasty, choroby i szkodniki Najgroźniejsze gatunki chwastów występujące w zasiewach gorczycy białej to: komosa biała, maruna bezwonna, rumianek pospolity oraz rumian polny. Groźny może być również wieloletni

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

drobnonasiennych zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną, seradelę, koniczynę białą, czerwoną oraz perską. Są one cennymi roślinami pastewnymi, które dostarczają wysokobiałkowej paszy zwierzętom. Zbierane w późnych fazach rozwojowych zawierają dużo włókna i są mniej strawne, dlatego też stosowane są wtedy w żywieniu kóz i koni.

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

innych kapustnych. Dobrym przedplonem są rośliny bobowate, między innymi lucerna. Po uprawie kalafiora wczesnego można uprawiać warzywa (...) rozsadniku. W uprawie na zbiór wczesny prowadzonej pod osłonami nasiona wysiewa się w drugiej połowie stycznia, a (...) na zbiór letni.   Zabiegi pielęgnacyjne Do najważniejszych zabiegów należy

Pszczoły
Hodowla trzmieli - popularnych zapylaczy roślin uprawnych i upraw szklarniowych

drobnonasienne- koniczynę czerwoną, inkarnatkę, wykę siewną, lucernę. Występują nawet kwiaty, noszące nazwę „kwiatów trzmielowych”, które są przystosowane budową do tego, aby trzmiele mogły do nich wchodzić. Hodowla trzmieli Z roku na rok liczba mini hodowli trzmieli zwiększa się, głównie w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych. Coraz większe

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

Plantacje lucerny mogą być prowadzone w siewie czystym lub z rośliną ochronna. Do siewu należy wykorzystywać kwalifikowane nasiona, które gwarantują wytwarzanie dobrej jakości roślin. Siew czysty lucerny powinien być wykonywany w jak najbardziej odpowiednich warunkach, nadających się pod jej uprawę

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

(zgorzel siewek zbóż), Tilletia tritici (śnieć cuchnąca pszenicy), Tilletia laevis (śnieć gładka pszenicy). Poniżej przedstawiono najpopularniejsze zaprawy nasienne wykorzystywane w walce z wymienionymi patogenami (Tabela 3.): Tabela 3. Zestawienie najpopularniejszych zapraw nasiennych w uprawie pszenicy ozimej. Opracowanie własne na podstawie: doradca-rolniiczy.pl.   Pielęgnacja

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

jadalnych. Odmiany pastewne, drobnonasienne powinny być wysiewane w ilości 120– 160 kg/ha. Rozstawa rzędów i głębokość siewu  Rozstawa rzędów w przypadku stosowania herbicydów powinna wynosić 15– 20 cm. Podczas mechanicznej pielęgnacji roli rozstawa powinna być szersza i wynosić 25–35 cm. Węższa rozstawa rzędów (15–20 cm) zapewnia równomierne

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

gorszego przewietrzania łanu, wylegania roślin i zwiększa ryzyko porażania ich przez choroby. Wysiew rzepaku powinien być prowadzony przy rozstawie rzędów 20-25 cm. Na gorszych stanowiskach zaleca się stosowanie szerokorzędowej rozstawy (35-40 cm), co umożliwia mechaniczną pielęgnacje międzyrzędzi. Nasiona powinny być wysiewane na głębokość 1,5-2,5 cm. W przypadku stosowania herbicydów

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

odznaczającym się niewielkimi wymaganiami co do siedliska i warunków pogodowych. W Polsce praktycznie nie jest uprawiana, za to najpopularniejsze są dwa gatunki lucernylucerna mieszańcowa i siewna. Cechy charakterystyczne Istnieją dwie odmiany lucerny nerkowatej: jednoroczne lub dwuletnie i wieloletnie. W Polsce występuje dwuletnia forma. Jej rośliny

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

z bakteriami Rhizobium oraz zostanie zahamowane pobieranie makro- i mikroelementów z gleby. Wysiewu nawozów wapniowych należy dokonać w okresie od zbioru przedplonu do wykonania orki (...) oprzędzika lub przy ich uszkodzeniu przez herbicydy.   Zabiegi pielęgnacyjne Ochrona bobiku przed chwastami, korzystnie wpływa na wielkość plonu,

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

siew pasowo –rzędowy z trzema rzędami co 40 cm lub czterema rzędami co 28 cm, w pasie szerokości 135 cm. Taki sposób siewu pozwala na pełną mechanizację podczas prac pielęgnacyjnych. Ilość nasion zależna jest od terminu siewu. Do wczesnego siewu wystarczy 4-5 kg nasion, ale gdy chcemy siać w

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

20-25 cm, a przy zwiększonym siewie może być zmniejszona do 15 cm, jeżeli pole jest niezachwaszczone. W warunkach, kiedy konieczna jest międzyrzędowa pielęgnacja roślin należy zastosować zwiększoną do 40 cm (...) tarczówkowate, oprzędziki, rolnice, omacnice prosowiankę, śmietka kiełkówka i zmiennik lucernowiec. Zapobieganie i zwalczanie szkodników polega przede

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

reaguje na wapnowanie gleb kwaśnych, a dawki CaO (tlenku wapnia) powinny być wysiewane pod przedplon. Bor i molibden są mikroelementami mającymi duży wpływ (...) 10-20 kg/ha. Molibden można stosować doglebowo w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Zabiegi pielęgnacyjne W przypadku pielęgnacji koniczyny łąkowej uprawianej na paszę należy

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

wynosić ok. 8–10 cm, a rzędy powinny być odległe od siebie o 0,8–1,2 m; przy siewie pasowo-rzędowym między rzędami odległość winna wynosić 60 cm, a między pasami 80–120 cm. W przypadku używania ciągnika do różnych zabiegów pielęgnacyjnych należy poszerzyć odległość między pasami do ok. 135 cm, a rzędami o ok. 67,5

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

użyć nalistnie nawozów mikroelementowych, które w swoim składzie zawierają duże ilości boru.   Zabiegi pielęgnacyjne Pierwszym czynnikiem ograniczającym zachwaszczenie na polu gorczycy jest wykonanie wczesnego i płytkiego siewu nasion na odchwaszczonym polu, dzięki czemu gorczyce lepiej konkurują z chwastami. Do zwalczania chwastów można stosować herbicyd

Marchew
Siew marchwi - termin, techniki i normy wysiewu

roślin, a to dodatkowy nakład pracy. Najczęściej wybieraną metodą uprawy jest siew na płask. Wschody marchwi dzięki niej są pewniejsze, a plony wyższe od tych z upraw na redlinach. Wybierając rozstawę, należy dostosować ją do stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych i zbioru. Na mniejszych plantacjach rzędy są prowadzone w odległości 30

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

ochrony skutkuje mniejszym plonem, a nawet utratą roślin. Nieprawidłowa uprawa, nawożenie i pielęgnacja, nieodpowiednie czynniki naturalne powodują liczne porażenia przez choroby kapusty. Nie tylko te (...) oraz używać środki podane w aktualnym „Programie ochrony roślin warzywnych”. Zgorzel siewek kapustnych (czarna nóżka) Chorobę wywołuje wiele grzybów żyjących w

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

w określonych odległościach od siebie, najczęściej są to odstępy wynoszące 12-18 cm. Siewniki mogą być wyposażone w urządzenia do aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. (...) 120-160 kg N/ha, 40-110 kg P2O5/ha i 90-130 kg K2O/ha. Zabiegi pielęgnacyjne Początkowy wolny wzrost kukurydzy i mała obsada roślin powodują,

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

kwietnia do czerwca, dla przetwórstwa – od marca do maja, a do długotrwałego przechowywania – w maju. Do wysiewu polecane są sekcyjne siewniki precyzyjne.   Zabiegi pielęgnacyjne Marchew jest wrażliwa na zaskorupianie się gleby. Warto zadbać o dobre spulchnienie, stosując lekką bronę przed pojawieniem się

Bobik
Siew bobiku - popularnej rośliny pastewnej uprawianej na zieloną masę

Bobik to odmiana bobu (Vicia faba L. partim) będąca doskonałą rośliną pastewną z wysokim potencjałem plonotwórczym. Bywa także uprawiany na zieloną masę, najczęściej w mieszankach, rzadziej w czystym siewie. Głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy jest żyzność i zasobność gleby, odpowiednie warunki klimatyczne oraz prawidłowa pielęgnacja. Bobik to roślina klimatu morskiego, a co za tym idzie, do rozwoju potrzebuje dużą ilość wody, szczególnie w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków.

Rośliny pastewne
Lucerna sierpowata - chwast czy roślina paszowa? Poznaj nowo powstałą odmianę lucerny

Lucerna sierpowata (Medicago falcata) wywodzi się z północnej Azji, należy do motylkowatych drobnonasiennych. Obecnie rośnie dziko w całej Europie. Współtworzy formę mieszańcową lucerny (lucerna mieszańcowa) przez połączenie z lucerną siewną. Nowo powstały gatunek otrzymał po niej silnie rozgałęziony korzeń palowy oraz dużą mrozoodporność. Lucerna sierpowata to roślina jednoroczna, która może przezimować, ponieważ jest hemikryptofitem. Oznacza to, że jej pąki, które pojawiają się tuż nad powierzchnią ziemi, umożliwiają jej odnawianie się po zimie.

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

podlać.   Pielęgnacja W roku poprzednim możemy nawieźć glebę obornikiem lub dobrze rozłożonym kompostem. Ważne jest również zastosowanie nawożenia mineralnego, na 100 m2 możemy podać 1,4–2,0 kg N, 1,4–2,0 kg P2O5 i 2,2–3,0 kg K2O. Azot stosujemy w dwóch dawkach przedsiewnie i pogłównie, natomiast nawozy

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

kg dużych nasion. Jeśli liczymy na szybsze i pewniejsze kiełkowanie, nasiona, w wieczór poprzedzający wysiew lub tego samego dnia możemy zalać letnią wodą – te, które na pewno nie skiełkują, będą pływać po jej powierzchni. Pielęgnacja Warto po wysiewie okryć grządki folią perforowaną lub włókniną, a także

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

czerwona, czy mieszanka lucerny, koniczyny i traw – muszą wcześnie zejść z pola i pozostawić po sobie zasobną w składniki mineralne glebę. W przypadku rzepaku jarego najlepsze będą rośliny pastewne i okopowe, np. ziemniaki (ale zrezygnujmy z uprawy rzepaku po burakach ze względu na mątwika burakowego). Siew rzepaku jarego

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

początku fazy strzelania w źdźbło. Po rozpoczęciu wiosennej wegetacji do gleb zawierających niską zawartość magnezu można dostarczyć 60–80 kg MgO/ha. Pielęgnacja Żyto uprawiane w czystych zasiewach w bardzo niewielkim stopniu może być porażane przez rdzę źdźbłową i przez sporysz, dlatego w uprawie żyta jarego nie zachodzi potrzeba

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

zagęszczenie roślin na m2 sprzyja nadmiernej konkurencji o wodę i składniki pokarmowe oraz potęguje wyleganie.  Rzadki wysiew sprawia, że zboże intensywnie się krzewi. W konsekwencji wrasta udział pędów niskich, płonnych, niezakończonych dojrzałym kłosem. Pielęgnacja i ochrona przed chorobami Żyto należy do gatunków potrafiących samodzielnie regulować zachwaszczenie w

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

siewu jest bardzo ważna, ponieważ zbyt duża wydłuża i deformuje zgrubienie. 5-10 dni – tyle trwa dorastanie rzodkiewki z jednorazowego siewu. Zazwyczaj tyle samo dni trwa okres zbiorów. Zabiegi pielęgnacyjne Okres wegetacji rzodkiewki jest krótki, dlatego można wykonać tylko kilka zabiegów pielęgnacyjnych, aby zminimalizować ryzyko nie wytwarzania

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

sadzić, gdyż powoduje to tworzenie zdeformowanych roślin. Zabiegi pielęgnacyjne Uprawa sałaty nie wymaga zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Należy pamiętać o  zwalczaniu chwastów i regularnym nawadnianiu. Przed sadzeniem lub siewem można zastosować herbicyd Kerb 50. Herbicyd ten może być stosowany do trzech dni po siewie, ale tylko w

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

się zaprawić materiał nasienny Zaprawą Nasienną T 75 DS./WS. Nasiona wysiewa się na początku kwietnia, zwykle prowadzi się siew rzędowy. Między rzędami przyjmuje się odległość 30–45 cm, mniejszą przy pielęgnacji ręcznej, większą przy mechanicznej. Siew można prowadzić również pasowo, w rzędy co 25 cm, a po 4–5 z nich

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

uprawie na cele paszowe jest plenność odmian.  Przy siewach późniejszych należy pamiętać o zwiększeniu ilości wysiewanych ziarniaków: 10 % przy małym opóźnieniu, 15% gdy przekracza 15 dni.   Pielęgnacja Wśród wszystkich gatunków zbóż jarych, jęczmień zachwaszcza się najsilniej. W przypadku masowego pojawienia się

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

z tym ilość wysiewu powinna wynosić 60–125 kg orzeszków/ha. Siew może być wykonywany w szeroką rozstawę rzędów wynoszącą 40 cm. Zapewnia to dobre warunki do zawiązywania nasion i umożliwia wysokie plonowanie roślin. Przy takiej rozstawie rzędów wymagane jest wykonywanie pielęgnacji międzyrzędowej. Można też wykonywać siew w wąskie rzędy –

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

obniżenia jego zimotrwałości, a optymalne dawki pobudzają do silnego rozwoju system korzeniowy, co prowadzi do uzyskania wysokich plonów.   Zabiegi pielęgnacyjne Wczesny siew jęczmienia powoduje, że ulega on zachwaszczeniu jeszcze przed zahamowaniem wegetacji. Pod koniec października należy zwrócić szczególną uwagę na nasilenie siewek miotły zbożowej

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

przedplonu. Dawka azotu powinna wynosić 40–60 kg N/ha, a 1/3 powinna być zastosowana przedsiewnie. Zbyt niskie dawki azotu wpływają ujemnie na właściwości podporowe żyta, a za duże mogą powodować dominację żyta nad wyką.   Zabiegi pielęgnacyjne Wyka ozima wysiewana w mieszance z żytem nie wymaga

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

na polu uprawianym ciągnikiem powinna wynosić 45 cm. Buraki na zbiór pęczkowy wysiewa się w ilości 20–25 kg/ha; do bezpośredniego spożycia 10–15 kg/ha; dla przetwórstwa: (...) cienką warstwą ziemi. W ten sposób korzenie będą równomiernie rozmieszczone. Zabiegi pielęgnacyjne Do najważniejszych zabiegów w uprawie buraka ćwikłowego należą przerywka,

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki