Analiza chemiczna gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Analiza chemiczna gleby

Chwasty
Jaskier rozłogowy – niepozorny chwast, potrafiący zdominować uprawę

W uprawach zachwaszcza przede wszystkim zboża i rośliny okopowe, często zupełnie zasnuwa glebę swoimi rozgałęziającymi się rozłogami. Charakterystyka Jaskier rozłogowy ma (...) mm. Na dolnej stronie liścieni można zobaczyć trzy nerwy biegnące ku nasadzie. Skład chemiczny i właściwości rośliny są podobne do jaskra ostrego. Zastosowanie

Rośliny pastewne
Mozga trzcinowata – doskonała trawa pastewna. Przeczytaj, jak ją uprawiać!

terenów przemysłowych; ograniczają straty składników pokarmowych; poprawiają strukturę gleby i napowietrzenie; ograniczają zachwaszczanie (dzięki działalności systemu korzeniowego); (...) systematyczne niskie koszenie użytków zielonych, które zmniejszą trwałość i żywotność mozgi. W usuwaniu chemicznym na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych można zastosować

Szkodniki upraw
Pchełka rzepakowa – niepozorny szkodnik rzepaku czyha!

Od września chrząszcze zaczynają nadlatywać na rzepak ozimy. Samice składają jaja w glebie w pobliżu roślin, na głębokości około 1 cm. W przypadku łagodnej zimy (...) agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion zrównoważone nawożenie oraz chemiczna zaprawa nasion, która jednakże chroni rzepak tylko w przypadku niskiej liczebności

Chwasty
Wyka ptasia - opis, stanowisko, zastosowanie i zwalczanie

roślina motylkowa w symbiozie z bakteriami brodawkowymi pobiera z powietrza i wzbogaca glebę w azot, co jest wykorzystywane w płodozmianie. Chwasty (...) gdy nie usuniemy dokładnie całej rośliny wraz z korzeniem, szybko się odnowi. Odchwaszczanie chemiczne to stosowanie konkretnych środków chemicznych, których na rynku ogrodniczym jest sporo

Chwasty
Rdestówka powojowata – uwaga na ten wijący chwast w uprawach!

szczelnie brązowymi pozostałościami po zalążni, z których każde zachowuje zdolność kiełkowania w glebie do 20 lat. Szkodliwość Rdestówka powojowata należy do (...) polegają na systematycznym pieleniu oraz dbaniu o czystość materiału siewnego i obornika. Opryski chemiczne przeciwko rdestówce wykonujemy wyłącznie w razie konieczności. W tym celu, w

Chwasty
Świerzbnica polna – opis, występowanie i zwalczanie

nich większego problemu, dzięki czemu nie trzeba jej usuwać za pomocą środków chemicznych. Ma ładny pokrój – uroku dodają jej zwłaszcza lekko fioletowe kwiaty, które (...) zaroślach, na miedzach i przydrożach, rośnie także na skrajach pól. Preferuje gleby średnie, szczególnie lassowe i rędziny, o gliniastym podłożu. Lubi stanowiska suche

Rośliny pastewne
Życica westerwoldzka (rajgras holenderski) ‒ wyśmienita trawa paszowa!

warunkach zazwyczaj jest dwuletnia, życica westerwoldzka jest trawą jednoroczną. Najlepiej plonuje na glebach średnio wilgotnych, zasobnych w składniki pokarmowe. W korzystnych warunkach pełny rozwój i (...) materiału siewnego i systematyczne pielenie. Przy usuwaniu rajgrasu pomocne będą środki chemiczne, np. graminicydy typu: Trophy 768 EC, Perenal 104 EC. Oprócz tego

Choroby drzew i krzewów
Choroby winorośli – czy twoje krzewy są bezpieczne? Przekonaj się!

zarejestrowana jest niewielka liczba środków. Ochrona nie polega jednak wyłącznie na stosowaniu chemicznych metod. Aby wiedzieć, jak zapobiegać danym chorobom, należy przede wszystkim (...) Zapobieganie i zwalczanie: wysoka wilgotność sprzyja rozmnażaniu się grzyba. Może on przetrwać w glebie przez 2 lata. Należy unikać intensywnego nawożenia azotem. Trzeba usuwać pędy

Chwasty
Chwastnica jednostronna – nieproszony gość upraw kukurydzy i buraków

to niezwykle szkodliwa trawa. Chwastnica jest bardzo silnie ekspansywna i pobiera z gleby bardzo dużo azotu, co powoduje zmniejszenie plonu roślin uprawnych. 5% spadek plonu (...) również międzyrzędzia. Jeżeli ilość roślin przekroczy próg szkodliwości, niezbędne jest sięgnięcie po środki chemiczne. Wszystkie substancje przeznaczone do oprysków mają bardzo wysoką skuteczność.

Trawy łąkowe
Kostrzewa owcza – dobra propozycja na zadarnienie trawników

i sztucznej, kostrzewa owcza najczęściej pełni rolę darniotwórczą. Bywa wysiewana na przewiewowych glebach, gdzie powstrzymuje je przed erozją wietrzną. Na nowych stanowiskach pojawia się często (...) razu po zauważeniu niepokojących objawów na kostrzewie owczej, powinniśmy zdecydować się na opryski chemiczne. Zabieg powtarzamy dwa lub trzy razy, w odstępie co 7 dni.

Chwasty
Trudna walka z łobodą rozłożystą – jednorocznym chwastem upraw warzywnych

ogrodach warzywnych. Jest odporna na brak wody i zdeptanie, a nawet większość chemicznych oprysków. Walka z łobodą rozłożystą, jest trudna, czasochłonna i nie zawsze przynosi (...) sposób się rozprzestrzeniać. Występowanie Łoboda rozłożysta preferuje lekko wilgotne gleby gliniaste – zwłaszcza rędziny i czarne ziemie. Pojawia się najczęściej po

Rośliny lecznicze
Lulek czarny – uporczywy chwast i dobroczynne zioło zarazem

Mimo tego, że lulek czarny jest silnie trujący, ze względu na skład chemiczny jest cennym surowcem w farmakologii i ziołolecznictwie. Charakterystyka (...) rośliną na terenie kraju, występuje na całym niżu i najniższych partiach górskich. Preferuje gleby lekkie, przewiewne, o dużej kulturze rolnej. Najlepiej rozwija się na stanowiskach

Chwasty
Maruna bezwonna – z pozoru rumianek, a naprawdę uporczywy chwast

obecność na ścierniskach i odłogach jest niepożądana – bardzo szybko pobiera z gleby wodę i składniki mineralne, wyjaławiając ją. Dodatkowo staje się źródłem nasion, które (...) liczba egzemplarzy maruny bezwonnej zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do progu szkodliwości, należy rozważyć chemiczne metody ochrony roślin. Zwalczanie Sięgnięcie po herbicydy

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

ma określonych upodobań co do ich rodzaju. Do rozwoju potrzebuje bardzo żyznych gleb, zasobnych w próchnicę i składniki mineralne, gdyż jego zapotrzebowanie na substancje odżywcze (...) duże, a my wykorzystaliśmy już wszystkie naturalne metody, możemy śmiało sięgnąć po środki chemiczne. Nie ma ich jednak zbyt dużo. Zaleca się stosowanie herbicydów nieselektywnych,

Chwasty
Mlecz zwyczajny – powszechny, wiosenny chwast. Sprawdź, jak go wytępić

przez staranną uprawę pożniwową, niszczeniu w zasiewach i niedopuszczaniu do zaowocowania. Jeśli działania profilaktyczne okażą się nieskuteczne, wówczas można zastosować środki chemiczne, najlepiej te zawierające: acetochlor, chlopyralid (w fazie rozety), etofumesat (doglebowo, w uprawach buraków), glufosynat amonowy, metazachlor, napropamid i triclopyr. W rzepaku i burakach możemy użyć preparatów typu: Cliophar 300

Rośliny lecznicze
Pokrzywy zwyczajnej dwa oblicza: zioło i uciążliwy chwast w jednym

gliniaste, żyzne, o wysokim poziomie próchniczym. Traktuje się ją jako roślinę wskaźnikową gleb zasobnych w azot. Często pojawia się po nawożeniu. Najczęściej można spotkać pokrzywę (...) pokrzywie zwyczajnej. Pamiętajmy, że w związku z wprowadzeniem zasad uprawy zintegrowanej, po środki chemiczne sięgamy tylko wtedy, gdy metody naturalne zawiodły, a liczba chwastów jest

Rośliny lecznicze
Uprawa rącznika pospolitego – trującej rośliny oleistej

dni podczas słonecznej pogody. Młode sadzonki są wrażliwe na zbyt wysoką wilgotność gleby, co odchorowują gniciem korzeni. Rącznik kwitnie od lipca do późnej jesieni. W naszym (...) niewielkiego zastosowania są występujące w nasionach alergeny oraz trujące dla ludzi i zwierząt substancje chemiczne, które uaktywniają się po kilku godzinach. Zawarta w  rączniku rycyna drażni

Choroby warzyw
Szara pleśń atakuje! Groźna choroba owoców i warzyw

kilka zakażonych nasion. Choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko, ale zakażona gleba nie zawsze oznacza rozwój grzyba. Najczęściej atakuje on rośliny stare, osłabione przez (...) Skrzynie, palety i miejsca przechowalnicze powinny być przed każdym napełnieniem odgrzybione specjalnym środkiem chemicznym. Wszystkie rośliny, które zdradzają objawy szarej pleśni powinny być natychmiast usunięte

Chwasty
Wiechlina roczna – ekspansywna trawa zachwaszczająca uprawy

rozprzestrzeniać się niezależnie od rodzaju gleby, nawożenia ani poziomu wilgoci. Preferuje jednak gleby żyzne, o dużej zawartości fosforu i umiarkowanie wilgotne. Jest bardzo odporna na (...) powinno odbywać się dosyć często. W miarę potrzeb jednak jest konieczne użycie środków chemicznych, które prawie w stu procentach radzą sobie z jej zwalczeniem i

Chwasty
Podejmujemy trudną walkę z wyczyńcem polnym!

Pojawia się głównie w na stanowiskach gliniastych, niedrenowanych, o zwięzłej, wysoko zmineralizowanej glebie oraz pH wahającym się w przedziale 4-7,5. Pełnię rozwoju osiąga jednak rzadko, (...) z najtrudniejszych zadań. Usunięcie mechaniczne jest niewykonalne, a jedynym sposobem jest stosowanie środków chemicznych, najlepiej jak najszybciej od pojawienia się pojedynczych roślin. Najlepszą

Chwasty
Wilczomlecz obrotny – trujący i trudny do wytępienia chwast

wysypiskach i na polach nawożonych obornikiem, dlatego jest rośliną wskaźnikową azotu w glebie. Szkodliwość Nie opracowano progów szkodliwości dla wilczomlecza obrotnego. (...) rośliny osiągnęły duże rozmiary i przez to zagłuszają uprawę, należy sięgnąć po ochronę chemiczną. Istnieje bardzo wiele herbicydów, zarejestrowanych do oprysków upraw przeciwko wilczomleczowi obrotnemu.

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

występowanie w podłożu węglanu wapnia, stąd jej obecność jest wskaźnikiem słabej kwasowości gleby. Zwalczanie w uprawach rolnych Niezapominajka polna zachwaszcza zboża (...) leśną (Myosotis sylvatica). Można ją zwalczać mechanicznie lub przy użyciu środków chemicznych. Oprócz tego powinno się pamiętać, że podstawą w odchwaszczaniu zbóż ozimych

Fasola
Fasola typu mamut - niskokaloryczne warzywo o nieco szerszych strąkach

mają około 18cm długości, są płaskie, ale mają mniejszą szerokość – maksymalnie do 1,4cm. Przeznaczona jest do uprawy amatorskiej, nie ma dużych wymagań glebowych i nie potrzebuje szczególnej ochrony chemicznej – jest niezwykle odporna na antraknozę i bakteriozę obwódkową fasoli. Nie nadaje się do mrożenia i konserwowania.  

Rośliny lecznicze
Babka zwyczajna – chwast pastwisk i upraw wieloletnich

odbiera pokarm i wodę swoim sąsiadom. Na ścierniskach z kolei powoduje przesuszenie gleby. Jej zwalczanie jest dość uciążliwe, ponieważ ma pionowe kłącze. Nawet, gdy korzeń (...) systematycznie kosić odłogi i ugory. Jeszcze skuteczniejsze może się okazać usuwanie mechaniczne lub chemiczne przy użyciu takich środków, jak np.: triclopyr, MCPA, dikamba czy florasulam.

Winorośl
Poznajmy winorośl Bianca – dobrą odmianę do produkcji wysokiej jakości wina!

zaś chodzi o cięcie, to powinno być średniej długości (szczególnie na gorszej glebie) i po jego wykonaniu na krzewie powinno znajdować się do 8 pąków (...) jest to odmiana wytrzymała na wszelkie grzyby, dlatego też ogólnie nie wymaga ochrony chemicznej. Chyba że jesień będzie przykładowo mocno wilgotna – wtedy winogrona mogą

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

łatwo można zgnieść. Śnieć cuchnąca pszenicy atakuje jedynie kłosy i przenosi się poprzez materiał siewny, glebę oraz wiatr. Poraża pszenicę ozimą i jarą oraz prowadzi do redukcji plonu nawet o 50%. Można ją zwalczać za pomocą niechemicznych metod – poprzez wysiew kwalifikowanego materiału siewnego i staranne przyorywanie resztek pożniwnych. Ważne jest

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

o niskiej odporności na PVY określa się mianem „trudnych”. Jednak prawidłowa ochrona chemiczna pozwala na 100 % zabezpieczenie sadzeniaków przed tym uciążliwym patogenem ziemniaka. (...) od pola reprodukcji ziemniaka. Ważne jest, aby plantacje nasienne nie były zakładane na glebach lekkich, piaszczystych, o małej pojemności wodnej. Deficyt wody, oprócz redukcji plonowania,

Choroby roślin
Groźne choroby ziemniaków - przegląd i objawy

na nich brunatne, zagłębione plamy. Porażone kiełki nie przedostają się na powierzchni gleby, ponieważ szybko ulegają zgorzeli. Rozwój choroby opóźnia wschody i obniża plon bulw. (...) ochronę plantacji. Jednak zasady Integrowanej Ochrony Roślin wymagają przedkładania nade wszystko metod nie chemicznych.  Z pomocą przychodzą tu specjalnie opracowane systemy wsparcia decyzji w ochronie

Chwasty
Skrzyp błotny – najbardziej trujący dla bydła przedstawiciel skrzypowatych!

są wrażliwe na niskie temperatury, deptanie i zacienienie. Można wówczas zastosować środki chemiczne, np. herbicydy. Trudno jednak zniszczyć pędy podziemne, zwłaszcza te, które znajdują się głęboko, ponieważ mają duże zdolności regeneracyjne. Z tego względu zaleca się głębszy drenaż podłoża glebowego oraz silniejsze nawożenie wapnem i solami potasowymi, połączone z głęboką orką,

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

oraz bogatych w azot. Uznaje się ją za roślinę wskaźnikową. Na piaszczystych glebach pojawia się bardzo rzadko. Najlepiej rośnie na stanowiskach o odczynie obojętnym lub (...) i bronowanie. Do płodozmianu można wprowadzać zboża ozime, a w ostateczności należy zastosować chemiczną ochronę. Autor: mgr inż.

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

suszy, jego rozwoju nie zakłócają zabiegi nawożenia ani próby zmiany odczynu pH gleby. Szkodliwość Tasznik pospolity to bardzo uciążliwy, niebezpieczny chwast. (...) lub wschody pojawiają się nagminnie i bardzo szybko, należy zastanowić się nad ochroną chemiczną. Zarejestrowano bardzo wiele różnych środków odpowiednich do zwalczania tasznika pospolitego. Ich

Chwasty
Złocień polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

wilgotnych lub podmokłych. Można go traktować jako roślinę wskaźnikową niedoboru wapnia i gleb o lekko kwaśnym odczynie. Szkodliwość Zachwaszcza szczególnie zboża (...) pojawiłyby się nasiona. W przypadku dużego zagęszczenia chwastu na plantacji należy wykonać opryski chemiczne. Nie ma zarejestrowanych herbicydów, które byłyby przeznaczone do niszczenia złocieni. Można

Kapusta
Kalarepa - praktyczna uprawa i najlepsze odmiany

zgrubień. Posiada również dość duże wymagania pokarmowe. Składniki mineralne w glebie powinny być uzupełnione do poziomu 105–120 N (NO3 + NH4), 50–60 P, (...) w szczególności mączniaka rzekomego, czerń krzyżowych, bakteriozy, śmietkę kapuścianą, bielinki oraz mszyce. Zwalczanie chemicznymi środkami należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami z aktualnego Programu Ochrony Roślin

Chwasty
Jasnota różowa – niepozorna, ale trująca dla bydła roślina!

Porasta ugory, pola, przydroża, nieużytki, ścierniska i ogrody. Rośnie na różnych typach gleb, zwykle preferuje grunty bogate w składniki pokarmowe, próchnicze, piaszczysto-gliniaste i gliniaste. (...) Szkodliwość Jasnota różowa jest rośliną trującą, choć jej skład chemiczny nie jest dokładnie znany. Wiemy jednak, że zawiera saponiny, flawonoidy, kwasy

Rośliny lecznicze
Rumianek bezpromieniowy – kiedyś rzadki okaz, dziś powszechny chwast lub zioło

występowania zwany jest także dzikim rumiankiem i rumiankiem śmieciowym. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, próchnicze, gliniaste lub piaszczysto-gliniaste, zasobne w azot. Często ze stanowisk (...) siewnego, wczesne podorywki ściernisk, staranna uprawa i niszczenie wschodów w zasiewach. Przy zwalczaniu chemicznym, jedyną skuteczną substancją jest chlopyralid stosowany do fazy 4 liści. W

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

i drobniejsze niż u marchwi czy pietruszki. Posiadają one po 5 żeberek i kanaliki wypełnione lotnym olejkiem. Masa 1000 nasion Masa 1000 (...) czerwca. Zarówno rozsadę selera naciowego, jak i korzeniowego należy sadzić do spulchnionej gleby w odstępach 30-40 cm w rzędzie i 40-50 cm między rzędami. Rośliny

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

się tylko na stanowiskach zasobnych w ten pierwiastek albo nawożonych mineralnie. Preferuje gleby wilgotne, o dużym poziomie próchnicy, bardziej żyzne, ale może rozwijać się (chociaż (...) stopniu, że może zagrażać uprawie i utrudniać zbiór, należy zdecydować się na opryski chemiczne, które można wykonywać punktowo, kierując strumień bezpośrednio na roślinę. Zarejestrowano wiele

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

poniżej regla górnego. Nie ma szczególnych preferencji co do rodzaju i żyzności gleby, czy jej odczynu pH. Porasta miedze, skraje pól, pojawia się w lasach, (...) sprawia, że plan spada już o 35%. Jeżeli fiołek polny nie zostanie zwalczony chemicznie, może rozprzestrzenić się nawet do tysiąca roślin na metrze kwadratowym. Na

Chwasty
Jak pozbyć się iglicy pospolitej? Przedstawiamy sposoby

Występowanie i zwalczanie Iglicę pospolitą najczęściej można spotkać na glebach piaszczystych i gliniastych, które są lekko zakwaszone. Jest ona rośliną azotolubną. Pojawia (...) wiosnę bronowanie zasiewów roślin. Można też pielić międzyrzędzia, a w ostateczności stosować ochronę chemiczną. Autor: mgr inż.

Chwasty
Jasnota purpurowa – uciążliwy w zwalczaniu chwast

Mimo tak szerokiego pola występowania, jasnota purpurowa największe rozmiary osiąga głównie na glebach żyznych i gliniastych. Wybiera stanowiska zasobne w azot i o dużym stopniu (...) uprawy i zahamowanie wzrostu.   Zwalczanie Ochrona chemiczna uprawy przed jasnotą purpurową nie zawsze jest konieczna. Należy po nią

Chwasty
Uwaga na nawrot polny! Chwast zagraża uprawom żyta i przenżyta

Szkodliwość Ten chwast jest szczególnie uciążliwy na słabych, lekko kwaśnych glebach, gdzie rozprzestrzenia się najszybciej. Zachwaszcza najczęściej żyto i pszenżyto, gdzie stanowi poważny (...) jego nasion od ziarna. W przypadku dużego zachwaszczenia zbóż, należy przeprowadzić zabieg opryskiwania chemicznego. Najskuteczniejszą zalecaną substancją jest tribenuron metylowy, który znajduje się w takich

Pietruszka
Nasiona pietruszki - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

szarozielonej lub szarobrązowej. W okrywie nasiennej każdego z nich umieszczonych jest 6 kanalików wypełnionych olejkiem eterycznym, które nadają im charakterystyczny zapach. Nasiona zawierają od 2 (...) na wiosnę, pod koniec marca i na początku kwietnia, gdy duże zapasy wody w glebie pozwalają na szybki i wyrównany wzrost roślin. Pietruszkę na przechowywanie

Rośliny lecznicze
Portulaka pospolita – charakterystyka, zwalczanie i zastosowanie

rozwija się na lekko podmokłych stanowiskach. Najszybszy i najwyższy rozwój osiąga na glebach o dużym poziomie próchniczym. Szkodliwość i zwalczanie Jest (...) zagrożenia dla poziomu plonu, z tego względu nie ma potrzeby sięgania po opryski chemiczne – portulakę pospolitą w dużej mierze można wyeliminować z uprawy jedynie

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

próchnicy i zasobne w azot. W największym natężeniu można go zobaczyć na glebach gliniastych i piaskowych. Jest pospolity na terenie całego kraju, pojawia się nawet (...) gdy liczba przetacznika zaczyna zbliżać się niebezpiecznie do poziomu szkodliwości, należy sięgnąć po chemiczne metody ochrony uprawy. Do zwalczania wszystkich odmian przetacznika stosuje

Rośliny lecznicze
Pokrzywa żegawka – opis, występowanie, zwalczanie i zastosowanie

popularny chwast pojawiający się głównie na stanowiskach o podwyższonym poziomie azotu. Preferuje gleby żyzne, o dużym poziomie próchniczym, zdecydowanie lekkie. Najczęściej pojawia się przy domach, (...) przypadku dużego zagęszczenia chwastu w uprawie, musimy zdecydować się na sięgnięcie po zastosowania chemiczne, jeśli kępy pokrzywy są duże i istnieje ryzyko, że będą zagłuszać

Rośliny lecznicze
Bylica polna – pospolity, strzelisty półkrzew, zachwaszczający uprawy

bardzo pospolitym, występującym na nizinach i w górach po rygiel dolny. Preferuje gleby żyzne, lekko wilgotne, suche lub piaszczyste oraz stanowiska słoneczne. Porasta nieużytki, przydroża, (...) niełupek. Zastosowanie w ziołolecznictwie Bylica polna ma podobny skład chemiczny jak bylica pospolita, dlatego bywa wykorzystywana w ziołolecznictwie. Jej zastosowanie i

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki