Jak nawozić jęczmień jary?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jak nawozić jęczmień jary?

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

Przeważającą formą uprawy jęczmienia w Polsce jest jęczmień jary, którego udział w strukturze zasiewów wszystkich zbóż w roku 2012 wyniósł 13%. To o 8 % mniej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Planowane zabiegi agrotechniczne, gwarantujące uzyskanie określonych cech jakościowych, są ściśle skorelowane z przeznaczeniem ziarna jęczmienia. Może być ono wykorzystane w produkcji pasz i przemyśle spożywczym (71% przeznaczenia 2012 r.) lub do produkcji słodu jęczmie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może być użytkowany w dwóch kierunkach: paszowym oraz browarnym. Najważniejszym sposobem wykorzystania ziarna jęczmienia w przemyśle spożywczym jest produkcja słodu. Niezbędny jest on (...) sprawdza się wał strunowy.   Nawożenie Wykorzystanie wszystkich niezbędnych składników

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

  Jęczmień jary Termin siewu jęczmienia jarego, podobnie jak ozimego, powinien być jak najwcześniejszy. Spośród wszystkich zbóż jarych najlepiej toleruje on opóźnienie terminu siewu, jednak największy plon dają możliwie jak najwcześniejsze zasiewy. Wczesny siew sprzyja krzewieniu produktywnemu i dużej liczbie kłosów, a jednocześnie warunkuje

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Kiedy koniczynę wsiewa się w jęczmień jary lub owies na zielonkę to można wysiać 10-12 kg nasion/ha. Jeżeli materiał siewny jest gorszej jakości to można zwiększyć wysiew do 15 kg (...) zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być wykonywane przedsiewnie, w

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

w siewie czystym lub z jęczmieniem jarym. Siew czysty powinien być wykonywany do I dekady września. Wysiew z jęczmieniem jarym należy rozdzielać i na początku wysiewać jęczmień w ilości 70 (...) dlatego należy je dosuszyć do wilgotności 12–14%. Nawożenie Można stosować przedsiewne i

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

jest w ochronną roślinę, np. jęczmień jary, czy owies na zielonkę, rzadko uprawiana jest w czystym zasiewie. Jeśli decydujemy się na uprawę w zboża, to w warunkach polowych potrzeba 12-15 kg nasion/ha w rozstawie rzędów zbóż 12-15 cm. Najefektywniejszą będzie uprawa koniczyny białej w mieszance z trawami, ok.

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

zbożowych Bardzo często jęczmień jary wysiewa się w mieszankach z owsem lub pszenicą. Wyrównany łan tworzą odmiany Boss i Bryl. Wysoki plon ziarna uzyskują odmiany pastewne Nagradowicki, Justina i Tocada. Późno dojrzewają odmiany Justina i Boss. Na kompleksach pszennym bardzo dobrym i dobrym można uprawiać w

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

wapno magnezowe. Gleby niezakwaszone można nawozić nawozami magnezowymi w dawce około 60 kg MgO/ha. Podczas uprawy bobik wymaga gleby bogatej w mikroelementy. W związku z tym, na glebach ubogich nawożenie prowadzi do zwiększenia plonu nasion. W tym celu należy wykonać dolistne dokarmianie roślin. Dodatkowo nawozy zawierające mikroelementy należy

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

z tymi, które normalnie wykonuje się dla rośliny ochronnej: jęczmienia lub owsa. Wiosną należy dokładnie zabronować pole, (...) i ostatecznie wyrównuje agregatem uprawowym.   Nawożenie Lucerna jest bardzo wrażliwa (...) plonuje najwyżej. Jeśli lucernę wysiewa się łącznie z jęczmieniem jarym, to normę wysiewu zboża trzeba zmniejszyć

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Niska temperatura podczas fazy kiełkowania i wschodów umożliwia prawidłową jaryzację roślin, co skutkuje niższym osadzaniem pierwszych kwiatów (...) dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla (...) oraz rozwój systemu korzeniowego.   Nawożenie Jesienią, przed orką przedzimową,

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych przeznaczonych na zielonkę i warzywach. Po zbożach wcześnie schodzących z pola, które umożliwiają wysiew międzyplonu do (...) Przed wysiewem międzyplonów należy dostarczyć do gleby dawkę startową nawozów. Jeśli jako międzyplon są uprawiane rośliny

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

zbożach lub okopowych. Jest też dobrym przedplonem dla zbóż jarych, ponieważ uprawiana jest ona na rędzinach, które (...) ją wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być (...) w stosunku do siewu esparcety na paszę. Nawożenie Przy uprawie esparcety siewnej

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

w jarą roślinę ochronną (żyto, jęczmień jary, owies) , aplikując nasiona płytko (1-2 cm) w rozstawie rzędów 12- 15 cm. Koniczyna biała ma stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na potas i magnez. (...) wsiewka z trawami). Tabela 2. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

jest na oborniku oraz nawożony nawozami mineralnymi. W związku ze stosowaniem intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych pozostawia pole odchwaszczone oraz w wysokim stanie kultury. Jest on najlepszym przedplonem dla zbóż jarych, pszenicy (...) pożniwnych. Do najlepszych przedplonów zbożowych zalicza się pszenicę i jęczmień. Rośliny motylkowe grubonasienne (groch,

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

Protekt Plus 600 SC. W jęczmieniu jarym i pszenżycie, przetaczniki usuwa się za pomocą herbicydów z mieszanymi substancjami czynnymi, wśród których znajduje się dikamba – na przykład Aminopielik Tercet 500 SL lub Nutox Turbo 750 SL. Środków odpowiednich do oprysków w uprawach jest bardzo dużo, mamy zatem bardzo wiele możliwości.

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

Nostrzyk jest bardzo miododajną rośliną oraz wydajną pod względem pastewnym i nawozowym. Na glebach lekkich jego plon zielonej masy wynosi 20-40 t/ha. (...) również wysiewać późną wiosną lub w lato bez rośliny ochronnej, po międzyplonach ozimych, jęczmieniu jarym czy życie. Ilość wysiewu nostrzyka wynosi 15-20 kg

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

to, że dobrze znoszą gorsze warunki glebowe i krzewią się słabiej niż jęczmień jary. Rutwica wschodnia wykazuje duże wymagania świetlne, w związku z tym roślinę (...) to, że dobrze znoszą gorsze warunki glebowe i krzewią się słabiej niż jęczmień jary. Rutwica wschodnia wykazuje duże wymagania świetlne, w związku z tym roślinę

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury (...) znajdować się w granicach od 500 do 700 mm. Rzepak jary w trakcie trwania wegetacji wymaga sumy (...) dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także (...) Takie stanowisko po okopowych jest doskonałe dla niemal wszystkich roślin jarych.  Zboża ozime (...) się do niego formy jare pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia, kukurydzę, rośliny prosowate uprawiane w plonie

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

te mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze (...) chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami (...) kraju przedzimowe warunki termiczne i odpornościowe sprzyjają wschodom chwastów jarych i ozimych. Jednym z poważnych błędów

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

niż ozimy. Rzepak jary jest rośliną trudną do uprawy, ze względu na wysokie wymagania co do przemysłowych środków produkcji (nawozy, pestycydy) oraz kompleksowej, dobrze przemyślanej technologii. Jego wysoka (...) 10- 15 dni. Optymalny termin pokrywa się terminem siewu jęczmienia jarego, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

na suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i uprawa roli Pomimo niewielkich wymagań (...) wał Campbella. Zabieg ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. Nawożenie Regulacja odczynu gleb Wysoka tolerancja żyta na

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

do 6°C. W innym przypadku siew można opóźnić do końca wysiewu zbóż jarych. Optymalna obsada gorczycy białej wynosi 100–150 roślin na m2, zaś (...) można zastosować siewniki z redlicami w celu uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc były rośliny motylkowe to należy

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

startowej i przyspiesza regenerację uszkodzeń roślin oraz początkowy wzrost roślin. Na wiosnę pod rzepak ozimy nie należy stosować więcej niż 50% dawki tych składników. Rzepak jary należy nawozić fosforem i potasem przed siewem w dawce 40–50 kg P2O5/ha i 80–150 kg K2O/ha. Azot Rzepak jary można nawozić

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

barwę, zwłaszcza na jęczmieniu. Plamy te mogą się zlewać i powodować powstawanie licznych nekroz. Na życie i pszenżycie plamy te są koloru jasnobrązowego i nie mają wyraźnej obwódki. Na polach, gdzie pojawiła się ta choroba, należy stosować prawidłowe zmianowanie z 3-, 4-letnią przerwą w uprawie zbóż. Rośliny można nawozić wysokimi dawkami

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

dobrym przedplonem dla zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż ozimych. Duża masa resztek pożniwnych, może stwarzać trudności w ich przyoraniu na polu oraz prawidłowym siewie i rozwoju następnych roślin. Jednak ważne jest też to, że słoma po kukurydzy ma dużą wartość nawozową, która jest porównywalna

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

dużą ilość patogenicznych grzybów oraz pojawiania się identycznych chwastów najgorszym przedplonem jest jęczmień. Przy uprawie owsa w monokulturze spadek plonów jest niewielki. Owies (...) 500–650 ziaren na 1 m2. Optymalna głębokość siewu wynosi 4 cm. Nawożenie Owies jest zbożem bardzo wrażliwym na niedobory fosforu i

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

1. Zalecane podziały dawek nawożenia azotowego pszenicy jarej z uwzględnieniem kierunku użytkowania i terminu aplikacji. Na podstawie: Korbas M., Mrówczyński M., „Metodyka integrowanej produkcji pszenicy ozimej i jarej. Materiał PIORiN”, Warszawa 2014 r.   Magnez Magnez uważany jest za stabilizator plonowania zbóż jarych. Jego aplikację

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

międzyplonie ścierniskowym – nawet do 350 tys. Nawożenie i zabiegi pielęgnacyjne Słonecznik może być uprawiany w plonie głównym, wtórym oraz we wczesnych plonach ścierniskowych. Uprawa roli pod słonecznik w plonie głównym jest taka sama jak w przypadku innych roślin jarych: należy wykonać płytką orkę przedzimową, a wiosną

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna powinna być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może (...) kg nasion/ha. W skład mieszanek zbożowych z wyką najczęściej wchodzi owies, jęczmień lub pszenica. Proporcje poszczególnych komponentów zależą od warunków klimatycznych i glebowych,

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Odmian Oryginalnych i nadano nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Uprawa pszenżyta na świecie nie przekracza 3 mln ha, (...) cechą genetyczną, która jest mocno modyfikowana w zależności od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość białka może się wahać od

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

uprawy Przedplonem dla mieszanki wyki ozimej z żytem mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki musi być upraszczana z powodu (...) z żytem powinna wynosić 15 cm, a głębokość przykrycia 4 cm.            Nawożenie Optymalne dawki nawozów potasowych i fosforowych powinny wynosić 60–80

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

soi można uzyskać na czarnych ziemiach oraz glebach lżejszych, jeśli były ona nawożone mineralnie. Soję najlepiej uprawiać na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, (...) dobór przedplonu W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych na oborników. Jedynie na

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Seradelę pastewną inaczej nazywa się siewną. Zalicza się ona do roślin jednorocznych, jarych. W jej uprawie jako materiał siewny wykorzystuje się część strąka, ponieważ łamie (...) Seradela dobrze znosi uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również uprawiać jako wsiewkę w zboża

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. (...) tym, że owies ma duże wymagania wodne, a pod pszenicę stosuje się wysokie nawożenie azotowe, co prowadzi do przedłużenia wegetacji lucerny. Termin

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w (...) korzeni z zachowaniem właściwej wilgotności gleby i jej aktywności biologicznej. Jesień to czas nawożenia fosforowego, potasowego i organicznego (stanowiska po żbożach). Prawidłowo wykonane

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

oraz przedplon W porównaniu z innymi zbożami jarymi żyto jare ma niewielkie wymagania glebowe i (...) przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po (...) kg/ha. Optymalne dawki nawozów Wysokość nawożenia powinna być dostosowana do rodzaju gleby

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

Czosnek dzieli się na dwie grupy: strzałkujący (czosnek ozimy) i niestrzałkujący (czosnek jary) w pędy kwiatostanowe. Typy te różnią się od siebie okresem wegetacyjnym, pokrojem, (...) czy inne rośliny wcześnie schodzące z pola. Uprawy często prowadzone są po roślinach nawożonych obornikiem, np. kapustne, ogórki. Bardzo dobrze rośnie w sąsiedztwie buraka ćwikłowego,

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

plonu od 5 do 20%. W celu zwalczenia tej choroby należy wykonywać podorywkę i staranną orkę, która niszczy resztki pożniwne. Zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, sąsiedztwo form ozimych i jarych tych samych gatunków zbóż również mogą prowadzić do porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę,

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

łuszczynach. Efektem porażenia są straty w ilości i jakości polonów. Profilaktycznie należy unikać umiejscawiania obok siebie upraw odmian ozimych i jarych rzepaku, pilnować odpowiedniego płodozmianu i zrównoważonego nawożenia. Gdy mączniak prawdziwy pojawi się na plantacji i przekroczy próg szkodliwości, który wynosi 10‒20% roślin z pierwszymi objawami porażenia, wówczas należy

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

mieszanek łubinu z roślinami niemotylkowatymi można wysiać ok. 50 kg N/ha. Do nawożenia międzyplonów można również stosować gnojówkę i gnojowicę w dawkach od 25 do (...) na strukturę i jakość gleby. Najczęściej łubiny jako międzyplony ścierniskowe wysiewa się po jęczmieniu ozimym, rzepaku ozimym bądź życie. Jeżeli łubin ma być

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

możliwość zastosowania jęczmienia jarego. Najlepsza ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare, owies mogą częściowo ograniczać rozwój wsiewki. Uprawa kostrzewy łąkowej w siewie czystym jest ekonomicznie nieuzasadniona, bo w pierwszym roku po wysiewie roślina nie osiąga pełni plonowania. Warunkiem uzyskania wysokich plonów kostrzewy czerwonej jest stosowanie obfitego nawożenia mineralnego.

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

Orka przedzimowa, wykonywana zazwyczaj po ostatnich zbiorach, przygotowuje rolę pod wysiew roślin jarych. To jeden z najgłębszych zabiegów uprawowych, który pozostawia się ostrej skibie. Wpływa (...) silnie kruszy i miesza. To wszystko umożliwia dokładne przykrycie i wymieszanie gleby z nawozami organicznymi, naturalnymi, mineralnymi i resztkami pożniwnymi. Orka potęguje procesy wietrzenia i

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu. Termin siewu Owies powinien być wysiewany najwcześniej ze wszystkich zbóż jarych, bo wtedy najlepiej wykorzystuje wilgoć z opadów atmosferycznych i nawożenie, bardziej się krzewi, a niskie temperatury po wschodach działają stymulująco na jego dalszy rozwój i plonowanie. Dodatkowo wczesny termin

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki